Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!
15.10.2015 10:16

Vondruška, vlast a imigranti

Do Evropy v současné době pílí miliony muslimských imigrantů a nemá cenu se tvářit, že stojíme stranou, ať už svým názorem, nebo erárními penězi. Jak praví klasik, vše už bylo řečeno. Dokonce i v tomto případě. V plátku MF Dnes, patřícího do impéria naše drahého pana ministra financí, vyšel skvělý článek autora historických knih Vlastimila Vondrušky. S panem Vondruškou bezvýhradně souhlasím a těžko bych meritum věci vyjádřil lépe. Nevím, jak je tomu s autorskými a jinými právy, ale uvedení zdroje by snad mohlo stačit. Dosti prologu, nyní můžete posoudit sami:

Špatně mě vychovali aneb O vlastenectví a vlastizradě

Od mládí mi vštěpovali úctu k našim předkům a lásku k této zemi. Učil jsem se národní dějiny a českou literaturu, navštěvoval jsem památky spjaté s českou minulostí, chodíval do divadla, kde zněla čeština, navštěvoval folklorní festivaly, kde ožívaly tradice mých předků. Jásal jsem jako dítě, když naši sportovci vítězili, na stožár stoupala česká vlajka a zněla hymna, která opěvuje naši nádhernou a požehnanou zem. Učili mne, že tohle jsou Čechy a žije tu český národ. Je to naše vlast, za kterou jsme odpovědní, a budeme se mít dobře jen tehdy, pokud o ni budeme pečovat svědomitě, s úctou a láskou. Učili mne, že si musím brát příklad z předků, kteří pro svou vlast umírali, bojovali s nepřáteli a postavili se i přesile, neboť cítili odpovědnost za svůj domov. V těžkých dobách, kdy jsme měli cizí panovníky, čeština byla pronásledovaná a česká inteligence vyháněná, mí předkové chovali pevně v srdcích lásku a úctu k téhle zemi a dokázali vybojovat zpět ztracenou svobodu. Dokázali to v roce 1918, 1945, stejně jako v roce 1989. Učili mne, že se nemám sklonit před nepřítelem a mám pohrdat vlastizrádci. Kdysi byl za vlastizradu trest smrti. Učili mě, že vlastizradou je to, pokud by chtěl někdo vydat tuto zem a její lid nepříteli. Pro celé generace mých předků byla vlastizrada tím nejhorším, čeho se mohl Čech na Čechovi dopustit. Bylo to stejné jako vrazit bratrovi dýku do zad. Bylo toho hodně, co mě učili a čemu jsem věřil. Vychovali mě divně, protože všechno to, co jsem miloval a v co jsem věřil, je prý dnes špatně. Zločinem vlastizrady je dnes vlastenectví. Dozvídám se, že tahle země nepatří nám, Čechům, ale patří všem, celému světu. Dozvídám se, že o svém osudu nesmíme rozhodovat my, ale za nás myslí OSN, NATO, Evropská Unie, lidskoprávní organizace a mezinárodní soudy. Dozvídám se, že národy, které dobře hospodařily, mají své bohatství odevzdat těm, kteří hospodařili špatně. Nejsem ekonom, jsem pouhý historik a spisovatel, ale přiznám se, neznám v lidských dějinách analogickou situaci, aby se bohatý národ dobrovolně vzdal svého bohatství, pokud nepočítám chiliastické a komunistické orgasmy. Ty ale nikdy netrvaly dlouho a vždycky skončily naprostou katastrofou. Mnohým z nás padli prarodiče a rodiče v obou světových válkách 20. století, když bojovali za svobodu. Bojovali proto, aby jejich rodiny mohly žít ve svobodných Čechách. Dnes se dozvídám, že není správné bránit vlast, je lepší se sebrat a odejít.
To samozřejmě neznamená, že nechci pomoci potřebným. Učili mě, že mám být velkorysý, laskavý a štědrý. Pokud někdo o pomoc požádá a já mohu pomoci, mám to rozhodně udělat. A dělám to. Dělají to všichni, pokud ovšem ten, kdo pomoc potřebuje, si ji nevynucuje silou a nechce víc, než mu můžeme dát. A nerozhodují o tom byrokrati, ale naše srdce. Nelze pomáhat všem a vždycky jsem si myslel, že je věcí mého svědomí, komu chci pomáhat. A pokud někomu z jakéhokoli důvodu pomáhat nechci, neudělám to. Je to mé nezadatelné právo.
Od středověku do téhle země přicházeli cizinci a usazovali se tu. Existovaly jen tři podmínky – přijmout naši víru, ctít zákony českého krále a poctivě se živit. České království bylo pohostinnou zemí a ten, kdo chtěl s námi žít v míru, byl vítán s otevřenou náručí. Nejsme národ, který se vždycky choval rozumně, a pokud možno spravedlivě. A s hrdostí. Starého psa novým kouskům nenaučíš. Mohou mi spílat, že jsem xenofobní a já nevím co ještě, ale já zůstanu Čechem a vlastencem. Budu dál milovat tuhle zem, budu psát knihy o českých dějinách a budu chválit naše předky za to, že tuhle zem chránili proti nepřátelům, že ji budovali k obrazu svému, že z neúrodné krajiny sevřené horami vybudovali zemi medem a strdím oplývající.
Odmítám vlastizradu a budu se dál chovat tak, abych se mohl v budoucnu podívat do očí svým dětem a vnukům.


K článku je 421 komentářů.
souhlasím!
Odp: souhlasím!
Táhni k čertu, ty velkopanská Evropo!
Odp: Táhni k čertu, ty velkopanská Evropo!
Do posledního puntíku, Pane Čechu!... ivan
Odp: Do posledního puntíku, Pane Čechu!...
Odp2: Do posledního puntíku, Pane Čechu!... ivan
Odp: Do posledního puntíku, Pane Čechu!...
Ivano, díky za info. Dokument se... ivan
Odp: Ivano, díky za info. Dokument se...
Odp: Ivano, díky za info. Dokument se...
Odp2: Ivano, díky za info. Dokument se... ivan
Odp3: Ivano, díky za info. Dokument se...
Odp4: Ivano, díky za info. Dokument se... quick
Odp3: Ivano, díky za info. Dokument se...
Odp3: Ivano, díky za info. Dokument se...
Odp4: Ivano, díky za info. Dokument se...
Odp4: Ivano, díky za info. Dokument se... ivan
Odp5: Ivano, díky za info. Dokument se...
Odp6: Ivano, díky za info. Dokument se... ivan
Odp6: Ivano, díky za info. Dokument se... ivan
Odp7: Ivano, díky za info. Dokument se...
Lockheed Herkules C 100 /160 L... ivan
Odp: Lockheed Herkules C 100 /160 L...
Odp2: Lockheed Herkules C 100 /160 L... ivan
Odp3: Lockheed Herkules C 100 /160 L...
Současný problém světa je ten, že celý... Neuvedeno
Odp: Současný problém světa je ten, že celý...
Odp2: Současný problém světa je ten, že celý...
Odp3: Současný problém světa je ten, že celý...
Odp4: Současný problém světa je ten, že celý...
Odp5: Současný problém světa je ten, že celý... ivan
Balbín napsal:
Balbín napsal, II.:
Odp: Balbín napsal, II.:
Máme dnes. 17. listopad a tak v... Neuvedeno
Odp: Máme dnes. 17. listopad a tak v... ivan
Odp2: Máme dnes. 17. listopad a tak v...
Odp: Máme dnes. 17. listopad a tak v...
Vondruška reloaded
Odp: Vondruška reloaded
Odp: Vondruška reloaded ivan
Odp2: Vondruška reloaded
Odp2: Vondruška reloaded
Odp2: Vondruška reloaded
Dříve byla z předběžné opatrnosti... ivan
Odp: Dříve byla z předběžné opatrnosti...
Odp2: Dříve byla z předběžné opatrnosti... Platfus
Odp: Dříve byla z předběžné opatrnosti...
Odp: Dříve byla z předběžné opatrnosti...
Odp2: Dříve byla z předběžné opatrnosti... ivan
Odp3: Dříve byla z předběžné opatrnosti...
Odp2: Dříve byla z předběžné opatrnosti...
Odp2: Dříve byla z předběžné opatrnosti... ivan
Odp3: Dříve byla z předběžné opatrnosti...
Neruda kdysi napsa: "Vás kdyby učili... Neuvedeno
Odp: Neruda kdysi napsa: "Vás kdyby učili...
Zdravím po nějaké době všechny na... Platfus
Odp: Zdravím po nějaké době všechny na...
Odp2: Zdravím po nějaké době všechny na... ivan
Odp: Zdravím po nějaké době všechny na...
Odp2: Zdravím po nějaké době všechny na... Platfus
Odp3: Zdravím po nějaké době všechny na...
Odp: Zdravím po nějaké době všechny na... ivan
Odp2: Zdravím po nějaké době všechny na...
Odp3: Zdravím po nějaké době všechny na... Platfus
Odp: Zdravím po nějaké době všechny na... Juras
Odp2: Zdravím po nějaké době všechny na...
Odp3: Zdravím po nějaké době všechny na...
Odp4: Zdravím po nějaké době všechny na... Platfus
Odp: Zdravím po nějaké době všechny na...
Nechci tady...
Odp: Nechci tady... ivan
Odp: Nechci tady...
Odp2: Nechci tady...
Odp: Nechci tady...
Chlíbek
Pokrytectví santiago
Odp: Pokrytectví
Odp2: Pokrytectví
Bojovat, Ivano.? Za koho? Za ty... ivan
Odp: Bojovat, Ivano.? Za koho? Za ty...
Odp: Bojovat, Ivano.? Za koho? Za ty...
Odp2: Bojovat, Ivano.? Za koho? Za ty... ivan
Odp3: Bojovat, Ivano.? Za koho? Za ty... ivan
Pan prezident Zeman říkal agresivní... Neuvedeno
Odp: Pan prezident Zeman říkal agresivní... Juras
Odp: Pan prezident Zeman říkal agresivní...
Odp2: Pan prezident Zeman říkal agresivní... ivan
Odp3: Pan prezident Zeman říkal agresivní...
Do jihlavy se nastěhovala skupina...
Křesťanství všude představuje něco... ivan
A podle toho poznají...
Odp: A podle toho poznají...
Odp2: A podle toho poznají...
Odp3: A podle toho poznají... iva
Odp4: A podle toho poznají... ivan
Odp4: A podle toho poznají...
Odp3: A podle toho poznají...
Odp4: A podle toho poznají...
Odp2: A podle toho poznají...
Odp3: A podle toho poznají... iva
Odp4: A podle toho poznají...
Odp5: A podle toho poznají...
Odp6: A podle toho poznají... ivan
Odp6: A podle toho poznají...
Odp3: A podle toho poznají...
Odp4: A podle toho poznají...
Odp4: A podle toho poznají...
Odp3: A podle toho poznají...
Odp4: A podle toho poznají...
Odp5: A podle toho poznají... ivan
Odp6: A podle toho poznají...
Zlom Alfons
Odp: Zlom
Je to tak, že ti tvorové, kteří se na... Neuvedeno
Odp: Je to tak, že ti tvorové, kteří se na...
Odp2: Je to tak, že ti tvorové, kteří se na...
Odp3: Je to tak, že ti tvorové, kteří se na...
Odp4: Je to tak, že ti tvorové, kteří se na... Alfons
Největší Čech
Odp: Největší Čech ivan
Odp2: Největší Čech
Odp: Největší Čech
Odp2: Největší Čech ivan
Odp3: Největší Čech
Odp4: Největší Čech ivan
Odp5: Největší Čech
Odp6: Největší Čech
Odp5: Největší Čech ivan
Odp6: Největší Čech
Odp7: Největší Čech
Odp7: Největší Čech ivan
Odp8: Největší Čech
Odp9: Největší Čech ivan
Odp10: Největší Čech
Odp7: Největší Čech
Odp8: Největší Čech ivan
Odp8: Největší Čech
Odp9: Největší Čech
Odp10: Největší Čech
Odp10: Největší Čech ivan
Odp11: Největší Čech
Odp12: Největší Čech
Odp13: Největší Čech ivan
Odp14: Největší Čech
Odp15: Největší Čech ivan
Odp13: Největší Čech
Odp13: Největší Čech
Odp12: Největší Čech
Odp13: Největší Čech
Odp14: Největší Čech
Odp14: Největší Čech
Odp12: Největší Čech ivan
Odp13: Největší Čech
Odp14: Největší Čech ivan
Odp15: Největší Čech
Odp15: Největší Čech
Odp13: Největší Čech
Odp14: Největší Čech ivan
Odp15: Největší Čech
Odp16: Největší Čech
Odp17: Největší Čech
Odp16: Největší Čech ivan
Odp17: Největší Čech
Odp18: Největší Čech ivan
Odp18: Největší Čech
Odp19: Největší Čech
Odp19: Největší Čech ivan
Odp20: Největší Čech ivan
Odp20: Největší Čech ivan
Odp21: Největší Čech ivan
Odp19: Největší Čech ivan
Odp15: Největší Čech ivan
Odp16: Největší Čech
Odp17: Největší Čech ivan
Další Vondruškův text...
Odp: Další Vondruškův text...
Odp2: Další Vondruškův text...
Odp3: Další Vondruškův text...
Odp4: Další Vondruškův text...
Odp5: Další Vondruškův text... ivan
Odp6: Další Vondruškův text...
Odp7: Další Vondruškův text... ivan
Odp7: Další Vondruškův text... ivan
Odp8: Další Vondruškův text...
Odp6: Další Vondruškův text...
Odp7: Další Vondruškův text...
Odp8: Další Vondruškův text...
Pro ateistickou Evropu je, zdá se... ivan
Odp: Pro ateistickou Evropu je, zdá se...
Odp2: Pro ateistickou Evropu je, zdá se...
Odp3: Pro ateistickou Evropu je, zdá se...
žádost o úvěr mikepetter
Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivan
Odp: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně...
Odp2: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivan
Odp3: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně...
Odp4: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivan
Odp5: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně...
Odp6: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně...
Odp6: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivan
Odp7: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně...
Odp8: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivan
Odp9: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně...
Odp9: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivan
Odp10: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně...
Odp10: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... Olix
Odp10: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně...
Odp10: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně...
Odp11: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivan
Odp5: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně...
Odp6: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivan
Odp6: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivan
Odp7: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně...
Odp8: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivan
Odp9: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivan
Odp10: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně...
Odp11: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivan
Odp9: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně...
Odp7: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně...
"Své schopnosti je možno dokázat pouze... Neuvedeno
Bez šance
Odp: Bez šance
Odp2: Bez šance ivan
Odp3: Bez šance
Už vícekrát se mě zhatil příspěvek nebo... ivan
Odp: Už vícekrát se mě zhatil příspěvek nebo...
Odp2: Už vícekrát se mě zhatil příspěvek nebo... ivan
Odp3: Už vícekrát se mě zhatil příspěvek nebo... ivan
Odp4: Už vícekrát se mě zhatil příspěvek nebo...
Odp3: Už vícekrát se mě zhatil příspěvek nebo...
Odp4: Už vícekrát se mě zhatil příspěvek nebo...
Odp5: Už vícekrát se mě zhatil příspěvek nebo...
Odp6: Už vícekrát se mě zhatil příspěvek nebo...
Odp7: Už vícekrát se mě zhatil příspěvek nebo... ivan
Odp8: Už vícekrát se mě zhatil příspěvek nebo...
Odp5: Už vícekrát se mě zhatil příspěvek nebo...
Odp6: Už vícekrát se mě zhatil příspěvek nebo...
Další Vondruška...
Odp: Další Vondruška... ivan
Odp2: Další Vondruška...
Odp3: Další Vondruška... ivan
Odp4: Další Vondruška...
Odp5: Další Vondruška...
Odp4: Další Vondruška...
Odp5: Další Vondruška...
Odp6: Další Vondruška...
27000euros caroline
Tak nám vznikl problém. Dokonce už i... Neuvedeno
Setkání na Václaváku a na Staroměstském... Neuvedeno
Pardon máme výročí 98 vzniku... Neuvedeno
Odp: Pardon máme výročí 98 vzniku... ivan
Odp: Pardon máme výročí 98 vzniku...
Odp2: Pardon máme výročí 98 vzniku...
Odp3: Pardon máme výročí 98 vzniku...
Odp4: Pardon máme výročí 98 vzniku... ivan
Odp5: Pardon máme výročí 98 vzniku...
Odp6: Pardon máme výročí 98 vzniku... ivan
Odp7: Pardon máme výročí 98 vzniku...
Odp8: Pardon máme výročí 98 vzniku... ivan
Odp9: Pardon máme výročí 98 vzniku...
Madam ( nevím jak Vás oslovit ), píšete... prozaik
Vy jste snad jasnovidec,já fakt louskám... anavi
Odp4: Pardon máme výročí 98 vzniku... ivan
Odp5: Pardon máme výročí 98 vzniku... ivan
Odp6: Pardon máme výročí 98 vzniku...
Odp2: Pardon máme výročí 98 vzniku... ivan
Odp3: Pardon máme výročí 98 vzniku...
Nějak to tady vadne... naše besedy...
Odp: Nějak to tady vadne... naše besedy... ivan
Odp2: Nějak to tady vadne... naše besedy... ivan
Odp3: Nějak to tady vadne... naše besedy...
Odp4: Nějak to tady vadne... naše besedy... ivan
Odp3: Nějak to tady vadne... naše besedy...
Odp4: Nějak to tady vadne... naše besedy... ivan
Odp5: Nějak to tady vadne... naše besedy...
Odp6: Nějak to tady vadne... naše besedy... ivan
Odp7: Nějak to tady vadne... naše besedy...
Tak konečně už budu mít trochu času na... Neuvedeno
Opravuji předchozí článek, kde je... Neuvedeno
Souhlasím-nemám rád PLS
Odp: Opravuji předchozí článek, kde je...
Odp2: Opravuji předchozí článek, kde je...
Odp3: Opravuji předchozí článek, kde je...
Odp4: Opravuji předchozí článek, kde je... prozaik
Odp5: Opravuji předchozí článek, kde je...
Odp5: Opravuji předchozí článek, kde je...
Odp6: Opravuji předchozí článek, kde je... prozaik
Odp7: Opravuji předchozí článek, kde je...
Odp8: Opravuji předchozí článek, kde je...
Odp9: Opravuji předchozí článek, kde je... ivan
Odp7: Opravuji předchozí článek, kde je... ivan
Odp6: Opravuji předchozí článek, kde je...
Odp: Opravuji předchozí článek, kde je...
Nějak se objevilo ještě pár pěkných dnů... Neuvedeno
Počasí se udělalo horší, než jsem si... Neuvedeno
Odp: Počasí se udělalo horší, než jsem si...
Odp2: Počasí se udělalo horší, než jsem si... ivan
U polystyrénu je to dle mého názoru... Neuvedeno
Odp: U polystyrénu je to dle mého názoru... ivan
Odp2: U polystyrénu je to dle mého názoru...
Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivan
Odp: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivan
Odp2: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... Olix
Odp3: Zase jsem měl vypracovanou dpověď...
Odp4: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... Olix
Odp5: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivan
Odp6: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... Olix
Odp7: Zase jsem měl vypracovanou dpověď...
Odp2: Zase jsem měl vypracovanou dpověď...
Odp3: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivan
Odp4: Zase jsem měl vypracovanou dpověď...
Odp2: Zase jsem měl vypracovanou dpověď...
Odp3: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivan
Odp4: Zase jsem měl vypracovanou dpověď...
Odp5: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivan
Odp5: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivan
Odp6: Zase jsem měl vypracovanou dpověď...
Odp7: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivan
Odp8: Zase jsem měl vypracovanou dpověď...
Odp9: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivan
Odp10: Zase jsem měl vypracovanou dpověď...
Odp9: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivan
Odp10: Zase jsem měl vypracovanou dpověď...
Odp11: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivan
Vážení Svícaři mám problém. Moje žena... Neuvedeno
Odp: Vážení Svícaři mám problém. Moje žena...
Odp2: Vážení Svícaři mám problém. Moje žena... ivan
Pane Neuvedeno, popíšu pouze svoji... ivan
Děkuji Svícařům za zprávu o očních... Neuvedeno
Odp: Děkuji Svícařům za zprávu o očních...
Základní genetický smysl života je ten... Neuvedeno
Odp: Základní genetický smysl života je ten...
Odp2: Základní genetický smysl života je ten...
Odp3: Základní genetický smysl života je ten... ivan
Technika je dobrá věc, ale musí být... Neuvedeno
Odp: Technika je dobrá věc, ale musí být... ivan
Odp2: Technika je dobrá věc, ale musí být... ivan
Odp3: Technika je dobrá věc, ale musí být...
Odp4: Technika je dobrá věc, ale musí být... ivan
To je hrůza to číst. Jako v pohádce Jdi...
Při tom topení peletami se dá dát do... Neuvedeno
Odp: Při tom topení peletami se dá dát do... Olix
Odp: Při tom topení peletami se dá dát do... ivan
Odp2: Při tom topení peletami se dá dát do...
Odp2: Při tom topení peletami se dá dát do... ivan
Odp: Při tom topení peletami se dá dát do...
Odp2: Při tom topení peletami se dá dát do... ivan
Odp3: Při tom topení peletami se dá dát do...
Odp4: Při tom topení peletami se dá dát do... ivan
re:
Tak EU chce odzbrojit zbytek... Neuvedeno
Odp: Tak EU chce odzbrojit zbytek...
Zajisté, že bych se o baterii auta... Neuvedeno
nabídka pujcky Juana delgado
Musím říci, že žena má už operaci... Neuvedeno
Pane Neuvedeno,přeju Vaší paní,ať jí to... anavi
opravy
Odp: opravy
Odp2: opravy ivan
..... ivan
Odp: ..... ivan
Přeji Vaší paní hodně zdraví, ať se vše... Olix
Ivaně. Balíček v pořádku došel. Ráno... ivan
Já měla nedávno propadlou občanku a... anavi
Už jsem všechno ochutnal, provoněl... ivan
Hlavně ať to je k užitku,ten tymián... anavi
Já to dělám taky. Tak jednou za dva... ivan
Kamna jsou kamna. Tady je vidět,že... anavi
Vzhledem k místu kde bydlím musím držet... ivan
Bývalý kolega z práce, autokrosař... ivan
Tady se to nějak zvrhlo.:-) iva
Ahoj,Ivo,ono je dneska těžké najít... anavi
Já chtěla odpovědět na ty drogy na ten... iva
Ivo,něco na tom bude. Asi jsem... anavi
;-) Mi se tak někdy zdá, že ten nějaký... iva
Jo,a třeba nám to roste před nosem a... anavi
Ten restart si představuju na koni... anavi
Parostroj!
Odp: Parostroj!
Odp: Parostroj! anavi
Odp2: Parostroj!
Odp3: Parostroj! anavi
Odp4: Parostroj! ivan
Odp5: Parostroj! ivan
Odp6: Parostroj!
Odp7: Parostroj! anavi
Odp7: Parostroj! ivan
Odp8: Parostroj! ivan
Odp9: Parostroj! anavi
Odp10: Parostroj! ivan
Odp6: Parostroj! anavi
Odp7: Parostroj! ivan
Odp8: Parostroj! anavi
Odp9: Parostroj! ivan
Odp10: Parostroj! anavi
Odp11: Parostroj! ivan
Odp12: Parostroj! anavi
Zaručeného úvěru Nabídka ...... Apply Now
Tady je vidět jedna možnost,proč jsme... anavi
Co jsme si všml, tak došlo k odstranění... ivan
To mám radost. Síla pupenců nejvíc... anavi
Nemoc,označená slovem se stává... anavi
Z týhle smyčky se ještě nikdo... ivan
Trvám na možném zázraku. Podle popsané... anavi
Ale klídek, Ivano, vždyť já s tím už... ivan
Tak to je další zázrak,že se najde... anavi
Mně to tak nepřipadá, asi to bude tím... ivan
Napsala jsem dlouhosáhlou odpověď a je... anavi
Napadl mě erytropoetin,hormon,tuším... anavi
U perniciozní anemie není problém přímo... ivan
Já vím,těch anemií je....U mojí maminky... anavi
Jsou problémy mezi lidmi velké. Jeden... Neuvedeno
Moje žena má už po druhé operaci oka... Neuvedeno
Nějak se mě nedaří odeslat zprávu... ivan
Vaší paní, pane Neuvedeno, přejeme... ivan
Milý pane Neuvedečno,ať se oči Vaší... anavi
Ženě už předepsali na blízko tři... Neuvedeno
Pane neuvedeno,je to tak,jak píšete. K... anavi
Do you need a fast, urgent and secure loan? Arnold Wills
Zobrazit všechny komentáře...

Další články autora :
Všechny články tohoto autora...
Nahoru
O serveru, právní ujednání, přístupnost
Založeno na vlastním redakčním systému a vlastním fóru.