Malé úvahy o problémech kolem nás

O serveru Svíce.cz

K čemu Svíce.cz slouží

Svíce.cz je neziskový web a slouží k přispívání článků o problémech všedního dne a jejich prodiskutováním. Více v sekci O čem to je.

Právní ujednání

Na veškeré články mají práva jejich autoři. Jinými slovy, ten kdo článek napsal, s ním také může jakkoli nakládat. Na druhou stranu ale samozřejmě zodpovídá za jeho obsah. Provozovatel serveru za obsahy (cizích) článků nemůže ručit a ani za ně nenese odpovědnost.

Zveřejněním článku dáváte provozovateli možnost uveřejnit tento článek (popř. odkaz na něj) nejen samozřejmě na tomto webu, ale i jinde mimo něj, v každém případě však vždy s uvedením správného autora. Uveřejňovat cizí článek nemám ve zvyku, ale kdyby se už někdy tak stalo, tak autora zkontaktuju.

Pokud zveřejníte e-mailovou adresu, vždy bude zobrazována v takové podobě, že jí neporozumí spamovací roboti. Provozovatel zaručuje neposkytování vašich údajů třetí straně (logicky).

Články i komentáře mohou být moderovány, nicméně pouze tak, aby zůstalo u zamýšleného obsahu (zejména toho, který je k tématu). Nikdy bych si nedovolil smazat cizí příspěvek jen proto, že s ním nesouhlasím. Pokud bych tak udělal, popíral bych základní princip tohoto webu, tedy že respektuji i "špatný" názor a že mě cizí názory zajímají. A vůbec bych tento web ani nezakládal.
Komentáře jsou upravovány/mazány ty, které jsou buďto nesmyslně vulgární nebo vůbec nesouvisí s tématem. To není proto, abych si něco dokazoval, ale aby se zachovala nějaká přijatelná úroveň webu. A věřte mi, že to dělám hodně málo a hodně nerad. Bohužel však neznám žádné jiné řešení. Články jsou pouze korigovány (typicky rozdělení do odstavců, pravopisné chyby atd.) nebo celé smazány.
Tento bod je důležitý především proto, aby zase nedošlo k neshodám.

Prohlášení o přístupnosti

Při tvorbě tohoto webu jsem dbal na maximální přístupnost a vůbec efektivitu kódu stránek. Jsou udělány podle mého nejlepšího vědomí i svědomí (pro hnidopichy: ano, i interní styly jsou podle nejlepšího vědomí a svědomí), takže by neměl být větší problém zobrazení i na nestandardních přístrojích/čtečkách.
V Internet Exploreru se stránka zobrazí o něco hůř (chcete-li: jinak) než jinde (IE má totiž spoustu chyb), ale pořád se to dá číst celkem dobře, takže mi to žíly netrhá.

Na této stránce jsou také přístupové klávesy:

  • (Alt) 0 - hlavní stránka
  • (Alt) 1 - přeskočení navigace
  • (Alt) 2 - na začátek stránky

Proč zrovna Svíce?

Je to krátké a hezké, navíc je tu analogie s osvícenstvím ;-)
Pokud vás původ názvu této domény zajímá hlouběji, napsal jsem ho (mimo jiné) v článku o (ne)zlevňování domén.

Provozovatel

Provozovatelem a autorem serveru Svíce.cz je Aleš Janda z KÝBLSoftu. Tohoto serveru jsem nejen "redaktor", ale i technický administrátor, protože jsem veškerou logiku i kód tohoto webu dělal sám (tedy snad kromě knihovny na tvorbu ZIP souboru archivu). Tím se nijak nechlubím, jen to znamená, že stránku můžu podle přání jakkoli opravit/změnit/vylepšit a neřeknu, že "mi to neumožňuje redakční systém".

Přes to všechno se necítím být "pánem webu"; můj názor nemusí být vždy správný a "něco" zde nemusí vyhovovat všem. Proto přivítám veškeré vaše názory, viz můj e-mail. Jak již bylo řečeno, spravuji obsahovou i technickou část.

Tak hezké počtení ;-)

Aleš Janda

O serveru, právní ujednání, přístupnost
Založeno na vlastním redakčním systému a vlastním fóru.