Pro všechny přemýšlivé lidi

Zajímavé odkazy

Copyright

23.11.2008 13:03

Prosím přidat téma

Na Svíci přišla tato žádost. Myslím, že je zajímavé ji zveřejnit, neboť na to nemám žádný vyhraněný názor.

Vážení správci serveru,

protože jsem nenašel přímý kontekt na Vás, (možná jsem špatně hledal), obracím se na Vás v této otevřené formě. Snad to nebude na závadu, nakonec případné komentáře mohou podpořit anebo odmítnout mou prosbu.

Zdá se mi, že zde chybí „rubrika“, která by tematicky pokryla příliš často se vyskytující komentáře ke způsobu vedení argumentace. Diskuse k vlastním článkům bývají často zcela promíchány s osobními výpady a reakcemi na ně.

Jsem sice z vlastních studií navyklý tlumit emocionální stránku argumentace, ostatně v matematice a fysice se to jinak moc nedá, ale v jiných oborech jsou emoce legitimní součástí diskuse. Nicméně tam, kde se stanou jediným argumentačním zdrojem, přestane diskuse sloužit k obohacení a vzájemnému poznání a zvrtne se ve více měně skrytý boj o sebeprosazení.

Snad by se mohly takové komentáře opravdu přesunout do samostatné rubriky. Díky fungujícím linkům pak lze zachovat i vazbu k původnímu tématu.

Nemyslím, že je nutné zavádět nějaké známkování, ale probrat si někde odděleně od jiných témat vlastní zákonitosti a pravidla vedení diskuse by mohlo pomoci jak začínajícím, tak i některým diskusně starším přispěvatelům.

Zvláště by se slušelo probrat rozdíly mezi tvrzením:
já vím x já si myslím x já to tak cítím;
rozdíly mezi argumentací věcnou, argumentací autoritou a argumentací deduktivní a induktivní.

Dovedu pochopit lidi, kteří si do „hospody“ přijdou jen tak zanadávat a jsem ochoten, je-li dost času, si je i vyslechnout, ale vím, že jim netřeba nic rozmlouvat ani vysvětlovat. Lidé, kteří se něco chtějí dozvědět, něco si ujasnit, vytříbit si vlastní názor, ti se nebrání jinému pohledu, byť by byl sebezvláštnější, protože je obohatí.

Tak to jsem zvědav, jak se mnou nebudete souhlasit :-)

Pozn. administrátora: Kontakt je zde, viz rubrika O Svíci.cz :-)


Diskuse byla znepřístupněna. Děkujeme za pochopení.

Nahoru