Pro všechny přemýšlivé lidi

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux
29.9.2006 13:23

Trocha historie

K sepsání tohoto článku mě přivedl nedávný článek o automobilismu. Nebudu zastírat, že mám strach co se stane, jestli ukazatele populace, oteplování, a vymírání druhů budou růst ještě o trochu déle. Nebojím se jenom proto, že jsem sledoval večerní zprávy. Bojím se hlavně proto, že jsem přečetl Indickou Mahabharatu.

Mahabharata je epos o obrovské, v pravdě globální válce, která zničila starý svět. Hinduisté datují tuto válku do roku 3100 př.n.l. Na tom by nebylo nic divného, kdybychom neměli v ruce závažné důkazy svědčící ve prospěch tvrzení Indů. Ledovcové vrstvy z roku 3100 př.n.l. odhalily obrovské hodnoty kyselých dešťů, atmosférického popílku, a náhlý nárůst hladiny oceánů (že by velká povodeň?). Mayský kalendář má za své výchozí datum rok 3114 př.n.l. Stonehenge se taktéž datuje do roku 3100př.n.l., ve stejném roce začíná v Egyptě doba faraónů, a v Mezopotámii z čista jasna přestává růst obilí, protože (podle moderních archeologů) zavlažovací systémy během staletí zasolily pole.
Kyselé deště, popílek, a globální změna - to vypadá na nějakej meteorit nebo sopku, řeknete si. V Mahabharatě se ale nebojuje dýkami a katapulty - tam se bojuje automaticky naváděnými šípy, které explodují při dopadu, létajícími vozíky zvanými vimány, a armády používají jako zdroj energie nektar, bez kterého se nedokážou hnout z místa. A abych uzavřel tento výčet, přepisuji zlatý hřeb celé Mahabharaty - použití zbraní hromadného ničení.

Gurkha, řídící rychlou a silnou vimanu, vymrštil jeden projektil, nabytý veškerou silou vesmíru. Zářící sloup kouře a ohně, jasný jako deset tisíc sluncí, stoupal ve vší své kráse. Byla to neznámá zbraň, železný blesk, gigantický posel smrti, který obrátil v popel celé rasy Vrišnů a Andhaků. Mrtvá těla byla spálena až nebyla k poznání. Jejich vlasy a nehty vypadaly; (hliněné) nádoby popraskaly bez zjevného důvodu, a ptáci zběleli. Po několika hodinách bylo veškeré jídlo nakažené. Aby se zachránili před tímto ohněm, vojáci naskákali do potoků, aby umyli sebe i své vybavení.

Podobné zbraně jsou v příběhu použity vícekrát, zejména pak na konci, kdy zničí všechno živé. Sloup kouře který se zvedne po explozi je popisován jako houba, nebo jako disk, který se v plamenech zvedá vzhůru.

„A když bitva zběsile pokračovala, Nara(člověk) a Narayana (smrtelná duše mající božské schopnosti) vstoupili do bitevního pole. A Narayana vidíce nadpozemský luk v ruce Nary, vzpomněla si na svojí vlastní zbraň, Danavský ničivý disk. A hle! Diskus Sudarsana, ničitel nepřátel, spřízněný s Agni (bůh ohně) ve své jiskřivosti, a hrůzný v bitvě, snesl se z nebe v momentě kdy na něj bylo pomyšleno. A když to přišlo, Narayana plná zběsilé energie, mrštila velikou silou tu zbraň mimořádného lesku, jiskřící jako sálající oheň, hrozivou a schopnou zničit nepřátelská města. A ten disk sálající jako oheň, který stráví všechny věci na konci věku, létal velkou silou z rukou Narayany, jako déšť dopadal na všechna místa, a pozabíjel tisíce Daitů a Danavů (vlastních).„

Takže meteorit nebo atomovka? Já věřím spíše tomu druhému. Vysvětluje to totiž vysokou radioaktivitu v mrtvém městě Mohejo Daro v Indii, kde se kostry válí po ulicích jako v Pompejích, přestože v okolí není žádná sopka - stejně jako krusty písku zataveného do skla, které jsou k vidění po celém světě. Já si myslím, že vyspělá technologie není historicky ničím unikátním - je tak běžná, jako člověk. O tomto faktu hovoří nejen Indové, ale také američtí indiáni, staří Egypťané a Řekové, a zejména pak Číňané, kteří dokazatelně používali rakety před 2000 lety.
Nicméně rok 3100př.n.l. byl pouze vyvrcholením dějů, které začaly mnohem, mnohem dřív. V roce 9000př.n.l. - v čase opravdové apokalypsy se vším všudy. Podle Indů, Řeků, Egypťanů, Indiánů, Japonců, Sumerů, a Keltů - toto je datum konce zlatého věku. Toho, co lze nalézt v Bibli pod pojmem “vyhnání z ráje„. V jednom gnostickém textu jsem se dočetl, že po vyhnání se Adam a Eva ocitli v jeskyni pokladů, ve které byla naprostá tma. Pokud tehdy (-9000) opravdu padla velká civilizace, je pravděpodobné, že spousta pokladů po ní opravdu zbyla - nicméně lidé už nevěděli co a jak dělat. Že si gnostici povídali zrovna o temné jeskyni mi připadá zajímavé zejména pro známou Platónovu jeskyni, kde lidé považují za skutečnost pouze stíny na stěně.
Platón věděl, co se tehdy stalo. Dokonce svůj dialog Critias začíná tím, že se zrovna vrátil z Egypta, kam se sjel zeptat kdy přesně se to stalo. Zde si dovoluji udělat malý výtah:

“9000 let uběhlo od doby o které teď budu vyprávět - od války mezi těmi kdo žili před Herkulovými sloupy (Gibraltar), a těmi kdo žili za nimi. Na jedné straně je zaznamenáno město Athény, jako šéf koalice - na druhé králové mocné Atlantis.
Atlantis bylo impérium obývající ostrovy (žádnej kontinent, pozn.) v Atlantském oceánu, nejúrodnější na celé zemi. Po dlouhou dobu byli Atlanťané ti nejlepší z celého lidstva - bohatí a spravedliví, ovšem postupně zdegenerovali, chytla se jich touha po pozemských statcích, a stali se bojovnými. Atlantis přepadla země na východ od Herkulových sloupů, a rozdrtila prakticky veškerý odpor na který narazila. Když byla Atlantská armáda před Athénami, Zeus se naštval, a potopil ji celou do moře. Bohužel, spolu s Atlantidou vzala voda většinu území Athén, které se tehdy rozléhalo od Akropole směrem do moře.„
Platón

Dialog Critias se nedochoval celý, a proto se v něm o způsobu zničení Atlantidy moc nedozvíme. Zde mi nezbývá, než opět přivolat na pomoc Mahabharatu. Ta totiž tuto událost obsahuje, a je s podivem že se to nevyučuje na školách. Stejně jako Platón, Mahabharata popisuje “Atalské„ impérium na ostrovech v západním oceánu, obývané blonďáky a neskutečně bohaté, které zdegeneruje a rozhodne se dobýt svět. Mahabharata taktéž popisuje koalici národů, která se s neúspěšně snaží bránit proti mocné Atale. Nakonec “koalice„ postaví obrovskou vimánu, napěchuje jí všemi možnými a nemožnými zbraněmi, a vyšle jí na město Atala. Bohužel, mocná exploze nejenže rozmetala Atalu. Tato zbraň způsobila zemětřesení a požáry po celé planetě, což (a to se v Mahabharatě opravdu píše) roztálo světové ledovce, načež celé lidstvo ztratilo v moři většinu pevniny.

“Od té doby nic nebylo jako dřív. Lidé začali umírat na nemoci, přestali se dožívat vysokého věku, a každodenní život byl plný těžké dřiny. A lidé si stěžovali - kde jsou naše zdravá těla? Kde je pohodlný život plný her a lehké práce?„
Mahabharata

A co nám na datum 9000př.n.l. říká moderní archeologie? Kataklysmatické jevy - sucha střídají extrémní deště - popílek v ledovcích - tání ledovců - a náhlý nárůst hladiny oceánů až o 300 metrů. Zkrátka konec doby ledové, čili přesně to, co tomuto datu připisuje starověká literatura.
Než jsem se dopracoval k chápání historie tak, jak jsem to zde sepsal, přišel jsem snad o dvě dioptrie. Přečetl jsem toho hodně, a nikdo mi už nevyvrátí, že oficiální chápání historie jako lineárního posunu dál, výš, a rychleji - je pěkná blbost.
Podle mě nám moderní archeologie dělá nechtěnou službu tím, že likviduje všechno, co “se nehodí„. Zrovna nedávno jsem viděl ve zprávách, jak při vykopávkách kdesi na Moravě nalezli podivné předměty, o kterých se později zjistilo že jsou z akrylátů. Archeologové povídali, že vůbec nemůžou pochopit, jak se někomu takový podvod povedl - že to tam někdo musel zahrabat předvčerejškem. Třeba ne.
Další zajímavostí na našem území je hora Říp. Podobné kopce jsou všude na světě, a je nám řečeno že vznikají vulkanicky - že se jako láva vylije ze země, a udělá kopec. V televizi jsem viděl sopky, dopady meteoritů, a dno Mariánského příkopu. Nikdy jsem však neviděl něco, co by jen vzdáleně připomínalo proces vulkanického vzniku hory Říp. Jednou jsem ale byl v Chomutově - a viděl jsem růst kopce naprosto stejného tvaru - vytěžené haldy. Taky na nich nic neroste - jako na Řípu, který byl údajně uměle zalesněn v 19. Století. Oproti tomu, vulkanické půdy jsou většinou vysoce úrodné.
Na závěr se musím svěřit se svou obavou, že se naše civilizace dopustila největší chyby při změně chápání slov našich předků. Z historie která “nezapadá„ jsme si udělali mýty a legendy, abychom nebyli nuceni poslouchat rady, které jsou v historických záznamech obsaženy. Bohužel pro nás jsou to často životně důležitá sdělení - jako že na světě opravdu existuje dostatek vody pro velkou povodeň. A aby toho nebylo málo, přepisuji sem z wikipedie známky přicházející katastrofy, jak je před tisíci lety zaznamenali hinduisté.

“Kali Yuga (temná doba): Vládci přestanou používat rozum, a zavedou nefér daně. Vládci přestanou prosazovat duchovno, a ochraňovat jejich poddané. Místo toho se stanou nebezpečnými pro svět. Lidé začnou migrovat a vyhledávat země kde je dostatek pšenice a ječmene.

Nelibost a zloba jsou běžné, lidé budou veřejně osočovat druhé. Chtíč bude považován za akceptovatelný. Lidé budou přemýšlet nad vraždami, a nepřipadne jim to divné. Lidé přestanou následovat rozum, místo toho budou následovat emoce. Lidé nebudou pomáhat těm kdož jsou bezmocní.

Spousty dalších nechtěných změn se stanou. Pravá ruka bude podvádět levou a naopak. Lidé s falešným znakem vědění budou vyučovat pravdu, staří přestanou poučovat mladé, a mladí zradí staré. Zbabělci budou oslavováni jako odvážní, a odvážní se radši budou schovávat jako zbabělci. Lidé nebudou věřit jediné osobě na zemi, ani jejich rodině. Dokonce ani muž a žena si nebudou věřit v manželství.

Začnou se objevovat náctiletá těhotenství. Hlavním důvodem bude veřejné uznání sexu jako hlavní věci pro život. Hřích poroste exponencionálně, zatímco umění pomalu zanikne. Lidé budou slibovat, ale sliby nesplní.

Spolu se smrtí a nemocemi všude kolem, muži a ženy budou myslet na sex. Bez jediného důvodu začnou lidé ničit stromy a zahrady. Nezbude žádný respekt pro zvířata, a maso se začne jíst ve velkém. Lidé se stanou závislými na opojných nápojích. Lidé shledají jejich práci stresující, a začnou hledat způsoby jak se jí vyhnout. Guruové už nebudou mít žádný respekt, a jejich studenti je napadnou. Jejich učení bude znehodnoceno, a následovníci Kamy (bůh lásky) ovládnou veřejné mínění."

No jestli tohle vede ke světové katastrofě, máme se na co těšit :-)


K článku je 40 komentářů.
Chlape, tohle mi vrtá v hlavě už hodně... NEMO
Odp: Chlape, tohle mi vrtá v hlavě už hodně... Martin K.
Odp: Chlape, tohle mi vrtá v hlavě už hodně... Bambus
Inspirace Řimem Kelt
Odp: Inspirace Řimem NEMO
Odp: Inspirace Řimem Bambus
Bambus, z tvých článků mi jde mráz po... Jana
Jako vždy, bezvadně a přehledně... ivanplacak
Odp: Jako vždy, bezvadně a přehledně... ivanplacak
Odp2: Jako vždy, bezvadně a přehledně... Jana
Odp3: Jako vždy, bezvadně a přehledně... NEMO
Odp4: Jako vždy, bezvadně a přehledně... ivanplacak
Odp4: Jako vždy, bezvadně a přehledně... Jana
Odp5: Jako vždy, bezvadně a přehledně... NEMO
Odp5: Jako vždy, bezvadně a přehledně... ivanplacak
Odp6: Jako vždy, bezvadně a přehledně... Martin
Odp7: Jako vždy, bezvadně a přehledně... NEMO
Odp7: Jako vždy, bezvadně a přehledně... ivanplacak
Odp8: Jako vždy, bezvadně a přehledně... NEMO
Odp9: Jako vždy, bezvadně a přehledně... ivanplacak
Odp10: Jako vždy, bezvadně a přehledně... NEMO
Odp8: Jako vždy, bezvadně a přehledně... hlad
Odp5: Jako vždy, bezvadně a přehledně... ivanplacak
Odp5: Jako vždy, bezvadně a přehledně... Dan
Odp6: Jako vždy, bezvadně a přehledně... ivan
Odp4: Jako vždy, bezvadně a přehledně... ivanplacak
Odp3: Jako vždy, bezvadně a přehledně... ivanplacak
Odp4: Jako vždy, bezvadně a přehledně... Bambus
Odp5: Jako vždy, bezvadně a přehledně... Penguin
Odp6: Jako vždy, bezvadně a přehledně... Bambus
Odp: Jako vždy, bezvadně a přehledně... VarhanOrchestrovicz
Pro mě je autoritou Bible, ne epos... 1234
otázka Pavel1
Jen odkazdo pranice. Video je... Martin K.
Odp: Jen odkazdo pranice. Video je... merlinn
Dost jsem nad tím přemejšlel a nemá to... EvraFon
Odp: Dost jsem nad tím přemejšlel a nemá to... tlapka
Parádní článek :) Kanesh
Odp: Parádní článek :) iva
Nová chronologie čupakabra
Zobrazit všechny komentáře...

Nahoru