Malé úvahy o problémech kolem nás

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux
6.4.2013 18:57

Justokracie v ČR na postupu

Klasická právní nauka říká, že správně nastavený stát se vyznačuje vyváženými mocemi – výkonnou, zákonodárnou a soudní. Jednotlivé tyto moci se vzájemně brzdí a vyvažují. Tedy teoreticky.

Už několik let můžeme pozorovat, a nejen u nás, rostoucí posilování soudní moci nad ostatními složkami. Mediálními masážemi se našinec stává obětí manipulace, že pouze nadřazenost soudů může vyvést společnost ze tmy do lepších zítřků. Protože mravný a vzdělaný soudce zná spolehlivý návod na lepší příští, stejně jako rozumí všemu, co a proč se odehrálo.

Právní teorie moci soudní přisuzuje kontrolu nad zákonodárným procesem možností soudního přezkumu přijaté legislativy. Zákonodárce je současně chráněn různými typy imunity proti moci výkonné i soudní… Zdá se to jako dobrý a vyvážený systém. A ejhle. V dnešní době si užíváme takových anachronismů, jako je poslanecká imunita i na ryze kriminální činy, což je zcela zjevně zneužití původně zamýšleného principu. Prezidentská pravomoc zasahuje z moci exekutivní do soudní možností milostí, amnestií nebo abolicí a agraciací – poslední prásknutí dveřmi pana bývalého prezidenta ještě můžeme mít v čerstvé paměti.

Nejvýraznější odchýlení od víceméně rovnovážného stavu dnes dosahuje soudní moc. Stále častější a intenzivnější proklamace o soudcovské autonomii není ničím jiným, než snaha vymanit se z působnosti stávajících struktur a vyváženého stavu.

Samostatnou kapitolou je existence Ústavního soudu. Přestože podle názvu lze dovodit, že patří do soudní struktury, opak je pravdou. Soudy jsou u nás složeny ze soudu prvního stupně, odvolacího soudu (druhého stupně) a mimořádným (dovolacím) soudem. Takže disponujeme dvoustupňovým soudním systémem, složeným ze tří stupňů, což by mohlo stačit. Kde tedy je ve struktuře Ústavní soud? No jako správný významný orgán, na který se nemá dosáhnout – nikde, kde byste ho hledali. Kdybyste pátrali, k čemu je, dozvíte se z právní teorie, že slouží jako legislativní pojistka, aby posuzoval ústavnost přijatých zákonů. Ale tu se naskýtá hned několik otázek – jaké kvality zákon předvídá u zákonodárce, že zplodí a přijme neústavní zákon? Dále – jaké kvality jsou přisouzeny soudní moci, když se předjímá možnost, že neodmítne a aplikuje neústavní obsah zákona. Ale zcela závěrem – kde má občan mít jistotu, že Ústavní soud správně aplikuje, jakožto nikým nevolený orgán, pravomoc zrušit zákonodárným procesem přijatý a soudní mocí nezrušený zákon? Vždyť Ústavní soud stojí nad popsaným rovnovážným systémem, přičemž si poslední roky uzurpuje čím dál větší množství pravomocí.

Už jsme dokonce byli několikrát svědky teatrálních vystoupení, kdy Ústavní soud předvolával členy vlády, zpovídal je z pohnutek kolem přijímání různých zákonů, prováděl úkony, ke kterým není legislativou nijak vymezen prostor, ani není legislativou zmocněn. Zkrátka tahle nesmyslná instituce, navíc čím dál více vybarvená do oranžova, nejenže si vytváří nevídané kompetence, ale fakticky se stává třetí komorou parlamentu, protože popsanými praktikami dovede zablokovat nebo významově zcela převrátit vládní aktivity. Bez ohledu na konkrétní činy to je v přímém rozporu s klasickými teoriemi o brzdách a protivahách.

Zajímavé je ohlédnutí, kde se vlastně tahle pozoruhodně anachronická instituce vzala. Museli bychom se vrátit až do doby Velké buržoazní revoluce, kdy se prvně naostro budovaly struktury občanského státu. Během několika revolučních měsíců bylo potřeba zbořit tisíc let staré feudální právo, a nahradit ho novým republikánským pojetím. Protože velká část reformovaného práva neměla historickou zkušenost v novém prostředí, byl na přechodnou dobu zřízen institut ústavního soudu, který měl operativně balancovat aktuální právo v excesivních případech a krátkou cestou upravovat a vykládat vydávané zákony. Kuriózní v této souvislosti je skutečnost, že nejenže se dočasnost protáhla na skoro dvě stě padesát let, ale ještě navíc se nákaza ústavního soudnictví rozlezla z revoluční Francie do všech států západního světa, aby aktivně působila proti základním demokratickým principům. Praktickými projevy to skoro připomíná komunistickou teorii o zostřování třídního boje.


K článku je 327 komentářů.
Když jsem zahlédl slovo Justokracie... Zákys
Odp: Když jsem zahlédl slovo Justokracie... Vlastimil Čech
Vynechal jste exekutory greybeard
Odp: Vynechal jste exekutory hans
Také o soudcokracii Děd Vševěd
Také o soudcokracii Děd Vševěd
Odp: Také o soudcokracii Platfus
Odp: Také o soudcokracii hans
Odp: Také o soudcokracii Zákys
V Lidovkách :... hans
Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... hans
Odp: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Zákys
Odp2: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... ivana Kozárová
Odp3: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Zákys
Odp4: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... ivana Kozárová
Odp5: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Zákys
Odp6: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... ivana Kozárová
Odp7: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Zákys
Odp8: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... ivana Kozárová
Odp5: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Vlastimil Čech
Odp6: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... ivana Kozárová
Odp7: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Vlastimil Čech
Odp8: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... ivana Kozárová
Odp9: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Vlastimil Čech
Odp10: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... ivana Kozárová
Odp11: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Tlapka
Odp12: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... ivana Kozárová
Odp13: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Tlapka
Odp14: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... ivana Kozárová
Odp15: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... kitnamoR
Odp16: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Zákys
Odp17: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Jůúú
Odp18: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Zákys
Odp19: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Jůúú
Odp16: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... kitnamoR
Odp17: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Vlastimil Čech
Odp18: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... kitnamoR
Odp19: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Zákys
Odp16: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... ivana Kozárová
Odp11: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Vlastimil Čech
Odp12: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... ivana Kozárová
Odp13: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Zákys
Odp5: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Vlastimil Čech
Odp6: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... ivana Kozárová
Odp7: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Vlastimil Čech
Odp8: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Vlastimil Čech
Odp9: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... ivana Kozárová
Odp7: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Zákys
Odp8: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... ivana Kozárová
Odp9: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... ivana Kozárová
Odp9: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Zákys
Odp10: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... ivana Kozárová
Odp: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... iva
Odp2: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Zákys
Odp3: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... ivana Kozárová
Odp2: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Juras
Odp3: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... iva
Odp4: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Juras
Odp3: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... iva
Odp4: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Juras
Odp5: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... hans
Odp6: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Platfus
Odp6: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Vlastimil Čech
Odp7: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... iva
Odp8: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Zákys
Odp7: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... hans
Odp6: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... iva
Odp7: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... hans
Odp8: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Platfus
Odp9: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Juras
Odp10: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... hans
Odp11: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Zákys
Odp12: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... hans
Odp13: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Zákys
Odp14: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... hans
Odp15: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Platfus
Odp16: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... hans
Odp17: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... ivan
Odp13: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... iva
Odp14: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... hans
Odp9: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... hans
Odp8: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Juras
Odp9: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... iva
Odp10: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... Juras
Odp10: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... ivan
Odp11: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v... iva
Kdo je pan ZAKYSANÝ ? ˇ
Odp: Kdo je pan ZAKYSANÝ ? Z
Slayd? Vlastimil Čech
Odp: Kdo je pan ZAKYSANÝ ? Zákys
Odp2: Kdo je pan ZAKYSANÝ ? ivan
Odp3: Kdo je pan ZAKYSANÝ ? Zákys
Odp4: Kdo je pan ZAKYSANÝ ? ivan
Odp5: Kdo je pan ZAKYSANÝ ? Z
Odp5: Kdo je pan ZAKYSANÝ ? Zákys
Odp6: Kdo je pan ZAKYSANÝ ? hans
Odp7: Kdo je pan ZAKYSANÝ ? Zákys
Zakysanec není Slayd ˇ
Odp: Zakysanec není Slayd ivana Kozárová
Odp2: Zakysanec není Slayd ivan
Odp3: Zakysanec není Slayd Juras
Odp4: Zakysanec není Slayd Zákys
Odp4: Zakysanec není Slayd Tlapka
Odp5: Zakysanec není Slayd Vlastimil Čech
Odp3: Zakysanec není Slayd ivan
Odp4: Zakysanec není Slayd Zákys
Odp5: Zakysanec není Slayd ivan
Odp6: Zakysanec není Slayd Zákys
Odp5: Zakysanec není Slayd ivana Kozárová
Odp3: Zakysanec není Slayd ivana Kozárová
Odp4: Zakysanec není Slayd kitnamoR
Odp5: Zakysanec není Slayd Vlastimil Čech
Odp6: Zakysanec není Slayd kitnamoR
Odp5: Zakysanec není Slayd ivana Kozárová
Odp6: Zakysanec není Slayd kitnamoR
Odp7: Zakysanec není Slayd ivana Kozárová
Odp8: Zakysanec není Slayd kitnamoR
Odp9: Zakysanec není Slayd ivana Kozárová
Odp7: Zakysanec není Slayd Lipovan (Z.)
Odp8: Zakysanec není Slayd ivan
Kaple sv. Jiří. ivan
Odp: Kaple sv. Jiří. ivan
Odp: Kaple sv. Jiří. ivana Kozárová
Odp2: Kaple sv. Jiří. ivan
Odp3: Kaple sv. Jiří. kitnamoR
Odp4: Kaple sv. Jiří. ivana Kozárová
Odp5: Kaple sv. Jiří. ivan
Odp6: Kaple sv. Jiří. ivan
Odp7: Kaple sv. Jiří. Tlapka
Odp6: Kaple sv. Jiří. ivana Kozárová
Odp3: Kaple sv. Jiří. ivana Kozárová
Odp4: Kaple sv. Jiří. Vlastimil Čech
Odp5: Kaple sv. Jiří. ivana Kozárová
Odp5: Kaple sv. Jiří. ivana Kozárová
Odp6: Kaple sv. Jiří. Vlastimil Čech
Odp7: Kaple sv. Jiří. ivana Kozárová
Odp8: Kaple sv. Jiří. Zákys
Odp9: Kaple sv. Jiří. ivana Kozárová
Odp10: Kaple sv. Jiří. Vlastimil Čech
Odp11: Kaple sv. Jiří. ivana Kozárová
Odp12: Kaple sv. Jiří. Vlastimil Čech
Odp13: Kaple sv. Jiří. ivana Kozárová
Odp13: Kaple sv. Jiří. kitnamoR
Odp14: Kaple sv. Jiří. Lipovan (Z.)
Odp15: Kaple sv. Jiří. ˇ
Odp12: Kaple sv. Jiří. Vlastimil Čech
Odp13: Kaple sv. Jiří. ivana Kozárová
Odp14: Kaple sv. Jiří. Tlapka
Odp15: Kaple sv. Jiří. ivana Kozárová
Odp16: Kaple sv. Jiří. Tlapka
Odp17: Kaple sv. Jiří. ivana Kozárová
Odp17: Kaple sv. Jiří. Zákys
Odp13: Kaple sv. Jiří. Zákys
Odp14: Kaple sv. Jiří. ivana Kozárová
Odp14: Kaple sv. Jiří. Tlapka
Odp15: Kaple sv. Jiří. ivana Kozárová
Odp16: Kaple sv. Jiří. Tlapka
Odp17: Kaple sv. Jiří. ivana Kozárová
Odp18: Kaple sv. Jiří. Vlastimil Čech
Odp19: Kaple sv. Jiří. ivan
Odp20: Kaple sv. Jiří. Vlastimil Čech
Odp21: Kaple sv. Jiří. ivan
Odp22: Kaple sv. Jiří. Tlapka
Odp23: Kaple sv. Jiří. ˇ
Odp23: Kaple sv. Jiří. ivana Kozárová
Odp17: Kaple sv. Jiří. kitnamoR
Odp18: Kaple sv. Jiří. ivana Kozárová
Odp14: Kaple sv. Jiří. Vlastimil Čech
Odp15: Kaple sv. Jiří. Zákys
Odp10: Kaple sv. Jiří. Zákys
Odp11: Kaple sv. Jiří. Vlastimil Čech
Odp12: Kaple sv. Jiří. Zákys
Odp13: Kaple sv. Jiří. Vlastimil Čech
Odp14: Kaple sv. Jiří. Tlapka
Odp15: Kaple sv. Jiří. Zákys
Odp16: Kaple sv. Jiří. Tlapka
Odp14: Kaple sv. Jiří. kitnamoR
Odp15: Kaple sv. Jiří. Tlapka
Odp16: Kaple sv. Jiří. kitnamoR
Odp17: Kaple sv. Jiří. Zákys
Odp18: Kaple sv. Jiří. ivana Kozárová
Braunův Betlém kitnamoR
Odp: Braunův Betlém ivana Kozárová
Odp2: Braunův Betlém ivana Kozárová
Odp2: Braunův Betlém kitnamoR
Odp3: Braunův Betlém ivana Kozárová
Odp4: Braunův Betlém kitnamoR
Odp5: Braunův Betlém ivan
Odp6: Braunův Betlém kitnamoR
Odp5: Braunův Betlém ivana Kozárová
Odp6: Braunův Betlém kitnamoR
Odp7: Braunův Betlém ivana Kozárová
Odp8: Braunův Betlém .
Odp9: Braunův Betlém ivana Kozárová
Odp9: Braunův Betlém Tlapka
Odp10: Braunův Betlém ivana Kozárová
Odp11: Braunův Betlém Tlapka
Odp12: Braunův Betlém ivan
Odp12: Braunův Betlém ivana Kozárová
Odp13: Braunův Betlém Tlapka
ústavní soud hans
Odp: ústavní soud Zákys
Odp: ústavní soud Vlastimil Čech
Odp2: ústavní soud ˇ
Odp3: ústavní soud ivan
Odp4: ústavní soud ˇ
Odp5: ústavní soud Tlapka
Odp6: ústavní soud ˇ
Odp7: ústavní soud Tlapka
Odp5: ústavní soud ivan
Trempink Lipovan (Z.)
Odp: Trempink Juras
Odp2: Trempink Lipovan (Z.)
Odp: Trempink ivan
Odp2: Trempink Lipovan (Z.)
Odp6: ústavní soud ˇ
Odp7: ústavní soud ivan
Odp7: ústavní soud Tlapka
Odp6: ústavní soud Zákys
Odp7: ústavní soud ivan
Odp8: ústavní soud Tlapka
Odp9: ústavní soud Tlapka
Odp7: ústavní soud ivan
Odp8: ústavní soud Zákys
Odp9: ústavní soud ˇ
Odp10: ústavní soud Tlapka
Odp6: ústavní soud Vlastimil Čech
Odp7: ústavní soud Zákys
Odp7: ústavní soud ivan
Odp8: ústavní soud Zákys
Odp9: ústavní soud ivan
Odp10: ústavní soud Zákys
Odp11: ústavní soud ivan
Odp11: ústavní soud Platfus
Odp12: ústavní soud ivan
Odp13: ústavní soud ivan
Odp14: ústavní soud Tlapka
Odp12: ústavní soud Zákys
Odp13: ústavní soud ivan
Odp14: ústavní soud Platfus
Odp15: ústavní soud ivana Kozárová
Odp15: ústavní soud Juras
Odp12: ústavní soud .
Odp13: ústavní soud Vlastimil Čech
Poděkování. .
Odp: Poděkování. ivan
Odp2: Poděkování. Olix
Odp2: Poděkování. ivana Kozárová
Odp3: Poděkování. Olix
Odp3: Poděkování. Juras
Odp4: Poděkování. ivana Kozárová
Odp5: Poděkování. Juras
Odp6: Poděkování. ivana Kozárová
Odp13: ústavní soud Platfus
Odp14: ústavní soud .
Odp15: ústavní soud ivan
Odp10: ústavní soud Vlastimil Čech
Odp11: ústavní soud ivana Kozárová
Odp12: ústavní soud Zákys
Odp13: ústavní soud Tlapka
Odp14: ústavní soud Vlastimil Čech
Odp14: ústavní soud Zákys
Odp11: ústavní soud Juras
Odp12: ústavní soud Vlastimil Čech
Odp2: ústavní soud ivana Kozárová
Odp2: ústavní soud hans
Odp3: ústavní soud hans
Odp4: ústavní soud Zákys
Podvodnice v sámošce ˇ
Úcta k člověku ˇ
Odp: Úcta k člověku Lipovan (Z.)
Co to je ? .
Odp: Co to je ? ivan
Odp2: Co to je ? .
Odp3: Co to je ? Lipovan (Z.)
Odp4: Co to je ? Vlastimil Čech
Odp5: Co to je ? Lipovan (Z.)
Odp6: Co to je ? Tlapka
Odp7: Co to je ? Vlastimil Čech
Odp8: Co to je ? Lipovan (Z.)
Odp9: Co to je ? Vlastimil Čech
Odp9: Co to je ? Tlapka
Odp8: Co to je ? Tlapka
Odp8: Co to je ? Zákys
Odp9: Co to je ? Tlapka
Odp: Úcta k člověku ivana Kozárová
Odp2: Úcta k člověku .
Odp3: Úcta k člověku Olix
Odp3: Úcta k člověku Lipovan (Z.)
Odp4: Úcta k člověku Tlapka
Odp5: Úcta k člověku Lipovan (Z.)
Odp6: Úcta k člověku Vlastimil Čech
Odp7: Úcta k člověku Lipovan (Z.)
Odp8: Úcta k člověku Vlastimil Čech
Odp9: Úcta k člověku Lipovan (Z.)
Odp10: Úcta k člověku Vlastimil Čech
Odp11: Úcta k člověku Lipovan (Z.)
Odp9: Úcta k člověku Tlapka
Odp9: Úcta k člověku Zákys
Odp6: Úcta k člověku Tlapka
Odp7: Úcta k člověku Lipovan (Z.)
Lipovanovi .
Odp4: Úcta k člověku Zákys
Odp5: Úcta k člověku Tlapka
Jakoby Zakysanče... Lipovan (Z.)
Odp: Jakoby Zakysanče... ivana Kozárová
Odp2: Jakoby Zakysanče... ivana Kozárová
Odp3: Jakoby Zakysanče... Tlapka
Odp4: Jakoby Zakysanče... ivana Kozárová
Paní senátorka Vágnerová nám včera... Neuvedeno
Odp: Paní senátorka Vágnerová nám včera... Zákys
Odp2: Paní senátorka Vágnerová nám včera... ivan
Odp3: Paní senátorka Vágnerová nám včera... Zákys
Odp2: Paní senátorka Vágnerová nám včera... Vlastimil Čech
Odp3: Paní senátorka Vágnerová nám včera... Zákys
Odp4: Paní senátorka Vágnerová nám včera... Vlastimil Čech
nelitujte mne, prosím Vlastimil Čech
Odp: nelitujte mne, prosím ivan
Odp: nelitujte mne, prosím Zákys
Odp2: nelitujte mne, prosím Vlastimil Čech
Odp3: nelitujte mne, prosím tlapka
Odp4: nelitujte mne, prosím Vlastimil Čech
Odp4: nelitujte mne, prosím Vlastimil Čech
V poslední době je v televizi seriál... Neuvedeno
Odp: V poslední době je v televizi seriál... ivana Kozárová
Odp2: V poslední době je v televizi seriál... ivana Kozárová
Problematika soudnictví je v tom... Neuvedeno
Zobrazit všechny komentáře...

Nahoru