Malé úvahy o problémech kolem nás

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux
29.7.2009 18:38

Zločin a jeho morálka

Tak se v poslední době dozvídáme, jak nám zločin postupně prorůstá do orgánů moci státní. Strany soupeřící po čas předvolebních námluv o naše hlasy (v posledních letech už i jen o to, abychom se k volbám dostavili), skrývajíce své vlastní prohřešky očerňují své rivaly a politologové a redaktoři vlivných médií si brousí tužky, hledajíce, koho by z té sloty mohli obvinit, aniž by riskovali svůj život.

Je s podivem, že
- je tento přirozený jev skandalisován a zneužíván ke strašení
- jsou hledáni, ale nenalézáni viníci, na které by se dalo ukázat
- je svět zločinu vůbec považován za nemorální

Ad primo:
Kdo neprospal hodiny dějepisu anebo alespoň přečetl nějakou tu detektivku, ví, že hamižní zločinci mají od jisté úrovně nahrabaného majetku a získané zločinecké moci snahu zajistit si svou kořist a postavení v existující společnosti a není věru jednodušší cesty než se vetřít do politiky a tam zkorumpováním popř. odstraněním svých politických rivalů dosáhnout nejschůdnější legalisace svého minulého profitu a zajištění imunity. Tento postup byl jistě praktikován od nepaměti a zmínky o něm jsou stejně staré jako psané záznamy. Takže čemu se vlastně chceme divit? Aniž bych zde chtěl „házet patky“ poukazy na mně známé případy, považuji za dostatečně profláknuté dějiny Říma, osudy středověkých loupeživých rytířů, (dle odvážnějších historiků má své kořeny potřísněny krví oloupených pocestných i vážený rod Habsburků), mezi méně zdařilé pokusy lze zařadit třeba snahy Al Caponeho.

Ad secundo:
Kdo je viníkem je přece zcela zřejmé - především všichni ti, kdož dali zločincům příležitost nahamonit takový majetek, že jim to umožnilo zkorumpovat politickou moc a vůbec dát jim pocítit strach o jejich, byť naloupený, majetek. Ruku na srdce, máme na tom (třebas malinkatý) podíl viny i my sami. Zajeli jsme si pár kilometrů pro levnější benzín k Lukoilu, koupili jsme si někdy nějaké to triko u vietnamců, volili jsme strany, které zcela zjevně prosazovali protekcionářskou a ke zločinu tolerantní politiku? Možná jsme vinni více než bychom si chtěli připustit, ale málokdo z nás se minimálně moudřejším ustupováním zločinu na jeho vzmachu nepodílel.
Jsou dosud v živé paměti výroky našich dodnes vysoce postavených státníků o nemožnosti rozpoznat od sebe „čisté“ a „špinavé“ peníze, o nezbytnosti divoké privatisace státního majetku, protože „stát je špatný vlastník“, jakoby na státním vlastnictví ulpěla nějaká podivná kletba a naproti tomu každý soukromník je od přírody vybaven úžasnými schopnostmi ve zvelebování majetku. Ve skutečnosti je privatisovaný majetek snáze zevastovatelný, ukradnutelný či vytunelovatlený nadnárodními společnostmi, které si snadno vyčistí region od nebezpečné konkurence a výrobu stejně přenesou tam, kde jim státní systém klade menší daňové, legislativní a sociální překážky. Chování těchto nadnárodních monopolů je ve svých dopadech s organisovaným zločinem srovnatelné a jejich korupční vlivy na politickou representaci jsou mnohem přímočařejší.

Ad tertio:
aniž bych chtěl zločince hájit nebo se k nim dokonce přidat, nemohu nevidět, že jejich svět nepostrádá něco, co bychom mohli zahrnout pod pojem morálka. Jistě, je to morálka zločinecká, ale zasluhuje si opovržení? přezírání? či snad výsměch? Vzpomínám si, jak po dlouhých letech opovrhování, přezírání a výsměchu křesťanské morálky zazněla najednou slova presidenta Sovětského svazu: ".. a pokud křesťanská morálka káže: 'nezabiješ', říkáme my snad: 'zabiješ'? a proti křesťanskému 'nekrást' máme my snad vybízet ke krádeži?" Mohu říci, že tato slova spolehlivě vyrazila dech nejen komunistům, ale i křesťanům v celém východním bloku. Jejich autor se sice moc dlouho na presidentském postě neohřál a Sovětský svaz už ani takováto nečekaná upřímnost nezachránila, ale nepíši o Sovětském svazu, jakkoliv byla jeho existence zločinem, ale o zločinecké morálce, která, pochopitelně pouze pro úzce vymezený okruh zločinců, představuje jisté pevné mantinely, které, na rozdíl od oficiálně proklamovaných zákonů a pravidel té naší, rádoby nezločinecké, společnosti, fungují mnohem spolehlivěji, jakkoliv nám to může v důsledcích připadati kruté. Zločiny krádeže mezi zloději, odloudění, svedení či (nedej bože dokonce) zneužití a znásilnění něčí partnerky nebo dcery, zločin zrady - ba právě práskači jsou velmi neoblíbení, prostě všechny běžné nemorální činnosti mají jistě svou obdobu v pomyslném kodexu zločince, ale s tím rozdílem, že za větší zločiny je rozsudkem zcela jistě ztráta života, za menší nějaká ta nakládačka, ale i za ta nejmenší provinění hrozí (někdy jen dočasné) vyloučení z komunity, což může být, prosím, pro vyvrhele společnosti dosti nepříjemné.


Závěrem: máme se tedy zpráv o prorůstání organisovaného zločinu do politické garnitury bát? Nejsou to naopak positivní signály o tom, že už se zločinci napapkali a rádi by svůj majeteček vrhnuli do nějakého legálního podnikání, kde však se zatím mohou oprávněně obávat mnohem menší ochrany než v čistě zločineckém podsvětí? Zdá se být dokonce pravděpodobné, že bývalí zločinci se v politice budou chovat mnohem prozíravěji než zločinu propadlí politici, protože zločinec ze zkušenosti ví, že ovce dají více vlny pokud je bude jen pravidelně stříhat a nikoli hned zabíjet nebo nevšímavě nechávat chcípat hladem, neboť si svou závislost na ovcích, na rozdíl od politika, bytostně uvědomuje.

Věru jsem zvědav na vaše názory :-)


K článku je 240 komentářů.
Buď zvědav dál ! .
You are welcome sysel
Odp: You are welcome tlapka
Odp: You are welcome .
... Senior
Kuponová fraška sysel
Odp: Kuponová fraška Jimmy
Odp2: Kuponová fraška .
Odp3: Kuponová fraška Bára Š.
Odp4: Kuponová fraška .
Odp5: Kuponová fraška Jimmy
Odp3: Kuponová fraška Jimmy
Odp4: Kuponová fraška .
Odp5: Kuponová fraška ivan
Odp6: Kuponová fraška slayd
Odp6: Kuponová fraška .
Odp7: Kuponová fraška ivan
Odp8: Kuponová fraška .
Odp9: Kuponová fraška Jimmy
Odp10: Kuponová fraška .
Odp11: Kuponová fraška Jimmy
Odp12: Kuponová fraška zvoník
Odp13: Kuponová fraška Jimmy
Odp12: Kuponová fraška .
Odp13: Kuponová fraška Jimmy
Odp11: Kuponová fraška ivana Kozárová
Odp12: Kuponová fraška ivan
Odp12: Kuponová fraška .
Odp13: Kuponová fraška zvoník
Odp14: Kuponová fraška ivana Kozárová
Odp13: Kuponová fraška ivana Kozárová
Odp11: Kuponová fraška tlapka
Odp5: Kuponová fraška ivana Kozárová
Odp6: Kuponová fraška .
Odp7: Kuponová fraška ivana Kozárová
pro Jimmy: .
Neuznávám, není to „kocourkov“ santiago
Chybí smajlík. .
Odp: Chybí smajlík. .
Není to ironie... santiago
Odp: Není to ironie... zvoník
Odp2: Není to ironie... ivana Kozárová
Pravda víťazí už davno neplatí .Je iné... packa
Odp: Pravda víťazí už davno neplatí .Je iné... ivana Kozárová
Jitrnice sysel
Zajímaná myšlenka. Pavel od vody
Velmi trfené! sysel
Odp: Velmi trfené! tlapka
Odp2: Velmi trfené! Cyril
Odp3: Velmi trfené! ivan
Odp3: Velmi trfené! tlapka
Odp: Velmi trfené! Jimmy
Odp2: Velmi trefné! Lipovan
Odp3: Velmi trefné! Bára Š.
Odp3: Velmi trefné! Jimmy
Odp2: Velmi trfené! tlapka
Zločin jako norma tlapka
Odp: Zločin jako norma Bára Š.
Odp2: Zločin jako norma tlapka
Odp3: Zločin jako norma Bára Š.
Odp4: Zločin jako norma tlapka
Odp: Zločin jako norma sysel
Grrrrr werterber
Odp: Grrrrr tlapka
Odp2: Grrrrr ivana Kozárová
Odp3: Grrrrr werterber
Odp4: Grrrrr tlapka
Odp5: Grrrrr werterber
Odp6: Grrrrr ivan
Odp6: Grrrrr tlapka
Odp7: Grrrrr werterber
Odp8: Grrrrr ivan
Odp9: Grrrrr werterber
Odp10: Grrrrr tlapka
Třetí úroveň zločinu Lipovan
Odp: Třetí úroveň zločinu ivan
Odp2: Třetí úroveň zločinu Lipovan
Odp3: Třetí úroveň zločinu .
Odp4: Třetí úroveň zločinu slayd
Odp5: Třetí úroveň zločinu tlapka
Odp6: Třetí úroveň zločinu ivana Kozárová
Odp7: Třetí úroveň zločinu tlapka
Odp5: Třetí úroveň zločinu .
Odp6: Třetí úroveň zločinu slayd
Odp7: Třetí úroveň zločinu tlapka
Odp8: Třetí úroveň zločinu ivana Kozárová
Odp3: Třetí úroveň zločinu tlapka
Odp4: Třetí úroveň zločinu slayd
Odp5: Třetí úroveň zločinu tlapka
Odp2: Třetí úroveň zločinu ivana Kozárová
Dovolte mi také napsat názor. zvoník
Odp: Dovolte mi také napsat názor. slayd
Odp2: Dovolte mi také napsat názor. tlapka
Odp3: Dovolte mi také napsat názor. zvoník
Odp4: Dovolte mi také napsat názor. tlapka
Odp5: Dovolte mi také napsat názor. zvoník
Odp6: Dovolte mi také napsat názor. tlapka
Odp7: Dovolte mi také napsat názor. zvoník
Odp8: Dovolte mi také napsat názor. santiago
Odp9: Dovolte mi také napsat názor. zvoník
Odp10: Dovolte mi také napsat názor. slayd
Odp11: Dovolte mi také napsat názor. tlapka
Odp10: Dovolte mi také napsat názor. santiago
Odp11: Dovolte mi také napsat názor. tlapka
„Djó moře ...“ .
Na co mají megavily? slayd
Správně Slayde. .
Odp: Správně Slayde. slayd
Odp2: Správně Slayde. zvoník
Odp3: Správně Slayde. tlapka
Heinrich Heine by na toto skvělé téma... ivana Kozárová
Odp: Heinrich Heine by na toto skvělé téma... slayd
Odp2: Heinrich Heine by na toto skvělé téma... ivana Kozárová
Významy slov santiago
Odp: Významy slov zvoník
Odp2: Významy slov tlapka
Odp: Významy slov ivana Kozárová
Odp2: Významy slov tlapka
Odp3: Významy slov ivana Kozárová
Odp2: Významy slov zvoník
Odp3: Významy slov slayd
Odp4: Významy slov slayd
Odp5: Významy slov slayd
Odp6: Významy slov tlapka
Odp7: Významy slov slayd
Odp8: Významy slov zvoník
Odp6: Významy slov ivana Kozárová
Odp3: Významy slov ivana Kozárová
Odp4: Významy slov zvoník
Odp5: Významy slov ivana Kozárová
Odp4: Významy slov ivana Kozárová
Odp5: Významy slov ivana Kozárová
Odp6: Významy slov zvoník
Odp7: Významy slov ivana Kozárová
Odp: Významy slov santiago
Odp2: Významy slov werterber
Odp2: Významy slov tlapka
Odp3: Významy slov zvoník
Odp4: Významy slov ivana Kozárová
Odp5: Významy slov zvoník
Odp6: Významy slov ivana Kozárová
Odp3: Významy slov santiago
Odp4: Významy slov zvoník
Odp5: Významy slov tlapka
Odp3: Významy slov ivana Kozárová
Odp4: Významy slov tlapka
Odp5: Významy slov zvoník
Odp6: Významy slov tlapka
Odp7: Významy slov santiago
Odp8: Významy slov tlapka
Odp9: Významy slov santiago
Odp10: Významy slov tlapka
Odp11: Významy slov zvoník
Odp12: Významy slov slayd
Odp13: Významy slov zvoník
Odp12: Významy slov tlapka
Odp11: Významy slov santiago
Odp12: Významy slov tlapka
Odp13: Významy slov santiago
Odp12: Významy slov slayd
Odp13: Významy slov zvoník
Odp12: Významy slov tlapka
Odp13: Významy slov santiago
Odp14: Významy slov Juras
Odp15: Významy slov tlapka
Odp14: Významy slov tlapka
Odp7: Významy slov ivana Kozárová
Odp8: Významy slov zvoník
Odp9: Významy slov ivana Kozárová
Odp8: Významy slov tlapka
Odp9: Významy slov ivana Kozárová
Odp10: Významy slov zvoník
Odp: Významy slov ivana Kozárová
Odp2: Významy slov zvoník
Odp3: Významy slov tlapka
Odp3: Významy slov .
Odp4: Významy slov tlapka
Odp3: Významy slov ivana Kozárová
Odp4: Významy slov zvoník
Odp5: Významy slov ivana Kozárová
Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... sysel
Odp: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... zvoník
Odp2: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... tlapka
Odp2: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... ivana Kozárová
Odp3: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... zvoník
Odp4: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... ivana Kozárová
Odp4: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... ivana Kozárová
Odp: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... tlapka
Odp2: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... Alfons
Odp3: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... zvoník
Odp4: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... Alfons
Odp4: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... tlapka
Odp5: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... tlapka
Odp6: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... zvoník
Odp7: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... tlapka
Odp8: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... zvoník
Odp9: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... tlapka
Odp: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... ivana Kozárová
Odp2: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... zvoník
Odp3: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... Alfons
Odp4: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... ivan
Odp5: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... ivana Kozárová
Odp6: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... Alfons
Odp6: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... tlapka
Odp7: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... ivana Kozárová
Odp8: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... tlapka
Odp4: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... zvoník
Odp5: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... Alfons
Odp6: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... tlapka
Odp7: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... Alfons
Odp8: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... tlapka
Odp9: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... ivan
Odp10: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... tlapka
Odp5: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... tlapka
Odp6: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... Alfons
Odp7: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... zvoník
Odp8: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... Alfons
Odp9: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... .
Odp10: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... Alfons
Odp9: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... zvoník
Odp8: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... tlapka
Odp6: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... zvoník
Odp7: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... Alfons
Odp8: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... tlapka
Odp7: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... .
Odp8: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... zvoník
Odp9: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... .
Odp10: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... zvoník
Odp11: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... Alfons
Odp12: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... .
Odp11: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... .
Odp11: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... ivana Kozárová
Odp12: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... zvoník
Odp13: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... ivana Kozárová
Odp14: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... zvoník
Odp15: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... ivana Kozárová
Odp16: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... slayd
Odp17: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... ivana Kozárová
Odp18: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... zvoník
Odp19: Milí svíčkaři, díky za Vaše horlení... ivana Kozárová
Zobrazit všechny komentáře...

Nahoru