Neptejte se co, ale proč

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux
26.9.2005 8:25

Kam zmizela odpovědnost rodičů?

Dřív byl platný zákon, že udělalo-li něco nezletilé dítě, odpovídal za něj rodič - jeho zákonný zástupce. Kam tenhle zákon zmizel?

Kdo má odpovédnost za dítě? Nikdo, je trestně nepostižitelné. Ale proč? Když něco takového dítě udělá, kdo za to může? Nikdo? To přece ne. Dítě? Možná, ale ve svém věku prostě ještě neumí odhadnout důsledky svého jednání. Kamarádi, kteří ho navedli? Ano, mají díl spoluviny, ale dítě přece nebude krást/vraždit jen proto, že mu to řekl kamarád.

Za to můžou rodiče

Na to všechno má vliv výchova. Rodiče určují, co si dítě dovolit smí a co už ne. Ti mu musí předat ty hodnoty „dobra a zla“ tak, aby se z něj stal dobrý a společensky uznávaný člověk. Dítě si v žádném okamžiku nesmí dovolit více než si smí dovolit dospělý člověk.

Takže kdo může za kriminální chování dítěte? Ano, rodiče. A měli by za něj být plně odpovědní. Tedy když nezletilý někoho zavraždí, měl by rozhodně pykat rodič.

Napadá mě analogie se psem. Pokud pes někoho napadne, je stíhán jeho majitel. A je to správně, protože toho psa očividně nezvládl a ten je společensky nebezpečný. Ale ten pes sám za to nemůže.
A pokud je trestné vychovat „špatného“ psa, mělo by být trestné vychovat i „špatné“ dítě.

Někdo je nezvladatelný

Ano, jsou děti mají různé vývojové poruchy a existují takoví, kteří jsou opravdu nevychovatelní. Ale od toho by tu měly být výchovné ústavy atd. Dovolím si však tvrdit, že těchto dětí je jen minimum. Většina pochází ze „špatných rodin“.

Špatná rodina => špatné dítě

Na kvalitě rodiny se odráží kvalita dítěte - děti prostě už ze své podstaty přebírají většinu svého chování od svých nejbližších, což rodiče většinou jsou. Jaké chování si vezmou do života, když se o ně rodiče nestarají, bijí je atd.? Když jim nedávají vzory toho, co je dobré a co ne? Tady prostě rodiče selhali. Naprosto jednoznačně.

Proč by neměli pykat? Jak k tomu přijde ten malý člověk, který se narodí v prostředí hádek, zločinů a nezřídka alkoholu, někde na okraji společnosti? Jak k tomu přijde, že u nikoho nevidí příkladné chování? Jak k tomu přijde, že je tak „předurčeno“ ke kriminální dráze?

Ti rodiče na něm páchají zločin. A musejí to sami vědět. Současný zákon je špatný...Nahoru