Pro všechny přemýšlivé lidi

Zajímavé odkazy

Copyright

13.11.2015 15:24

Vyvětlete mi ty předpisy

Viděl jsem dvě nové dopravní značky. Na jedné z nich jsou namalovány dva automobily, kterak směřují ze dvou jízdních pruhů do jednoho. Pokojně jsem jel v průběžném pruhu, zatímco ten levý pruh končil u částečné uzavírky. Domníval jsem se, že vozidla v průběžném pruhu mají přednost. Ovšem nechal jsem si později vysvětlit, že se jedná o novou značku ZIP. Má to přikazovat, aby vozidla z obou pruhů projížděla zúženým místem střídavě. Prý to urychlí dopravu.
Prosím o vysvětlení, v čem spočívá vlastně to urychlení? Limitujícím faktorem je prostě ten profil, to zúžení...
Tedy: představme si kuchaře, vydávajícího vojákům stravu do nastavenému ešusu. (Ten kuchař zastupuje v příkladu to zúžené místo). Počet vydaných porcí naprosto nesouvisí s počtem zástupů strávníků. I kdyby platilo strikně pravidlo ZIP, a vojáci přistupovali ke kuchaři tu zprava, tu zleva, rychlost vydávání porcí to neovlivní.
KDE JE TEDY TO URYCHLENÍ DOPRAVY?

Projížděl jsem obcí Komárov u Opavy. Jel jsem po vedlejší silnici, která končila křižovatkou tvaru T s průběžnou silnicí hlavní. Dával jsem tedy přednost vozidlům na hlavní silnici. Až posud situace jasná a jednoduchá. Ale! Pruh této hlavní silnice byl rozkopán a doprava byla svedena do jednoho pruhu.
Dopravní značka „Dej přednost“ (zkrátka ten trojúhelník) byla doplněna cedulí s nápisem: „Zařaď se do proudu vozidel“.
Žádná vozidla, kterým bych měl dát přednost se nevyskytla, čekal jsem tedy na onen „proud vozidel“ ... Ale nic, žádná vozidla, žádný proud. Pokračoval jsem tedy jízdou za křižovatkou mým směrem a po jediném možném pruhu vozovky. A hle! Proti mě v tomže pruhu jiné vozidlo. Naštěstí byl to občan místní, do částečné uzavírky nenajel daleko a tak vycouval. Provoz v částečné uzavírce byl totiž kyvadlově řízen na oné hlavní cestě dopravními světly. Doprava na té boční silnici ovšem semaforem řízena nebyla.
Ptám se: Jak jsem se měl zachovat? Komu mám poradit, jak to udělat, aby do světly řízené kyvadlové dopravy mohla být připojena i boční silnice?


Diskuse byla znepřístupněna. Děkujeme za pochopení.

Nahoru