Pro všechny přemýšlivé lidi

Zajímavé odkazy

Copyright

Formátování textu na Svíci.cz

Text článků, ale stejně tak i komentářů, lze různě formátovat. Není problém tedy použít tučné písmo, kurzivu, odstavec či nadpis. A nyní jak:

Základem je, že se do textu vkládají tzv. tagy. Ty bývají na každém serveru trochu jiné (bohužel), popíšu stav na Svíci.cz.

Tučný text

Pokud bych chtěl napsat něco tučně, napíšu ho mezi [bold] a [/bold]. Příklad: když napíšu

normální text [bold]tučný text[/bold] normální text

zobrazí se mi

normální text tučný text normální text

tedy to, co je mezi [bold] a [/bold] bude tučné, nic víc, nic míň :-)

Kurzíva

Když chcete napsat text psaný kurzívou (skloněným písmem), platí pro něj to samé, jen se text neuzavírá mezi [bold] a [/bold], ale mezi [ital] a [/ital]:

normální text [ital]text psaný kurzívou[/ital] normální text

Odkazy

Sem tam budete chtít odkázat na jinou stránku. To můžete provést 2 způsoby:

 • vložíte do textu odkaz: vše, co začíná na http://, https:// nebo www. a má to dále tvar odkazu, automaticky se to jako odkaz zformátuje (viz poznámka níže)
 • odkaz s popisem pomocí tagů: můžete také napsat něco jako [url=adresa]text odkazu[/url], například
  Přijďte na [url=http://www.svice.cz]Svíci.cz[/url]!
  se zobrazí jako
  Přijďte na Svíci.cz!
  Pozor, nic jako [url]odkaz[/url] neexistuje, vždy to musí být s cílem odkazu (tedy [url=...]).

Pokud píšete adresu stránky "přímo" (bez [url=...), vězte, že zdejší převadeč na odkazy je dost inteligentní. Můžete tedy klidně přímo za odkaz napsat tečku, čárku, celou adresu dát do uvozovek atd. Odkaz by se rozhodně neměl "zmršit" (ostatně to uvidíte v náhledu). Pokud by se přesto někdy pochopil špatně, bude to pro mě alespoň impuls, abych příslušný algoritmus patřičně zdokonalil (což udělám rád).
Tedy - algoritmy se přizpůsobují člověku, ne naopak ;-)

Lokální nadpis

Pokud máte text členěný na více částí (což je vhodné u článků), je dobré dát každé části nějaký lokální nadpis. To se dělá zase uzavřením textu do tagů, tentokrát do [h1] a [/h1]:

předchozí text...

[h1]Lokální nadpis[/h1]

Text, na který se vztahuje lokální nadpis...

Před lokálním nadpisem musíte uzavřít všechny případné tagy a ani v nadpisu samotném se žádné jiné formátování vyskytnout nesmí.

Členění do odstavců

Text, který napíšete, se také různě formátuje podle toho, kde a kolik použijete odřádkování (enterů).
Platí:

 • 1 enter: nový řádek
 • 2 entery za sebou: nový odstavec

Nový odstavec začíná vždy s odsazeným prvním řádkem, pouze nový řádek nikoli.

Další informace

Použité tagy se nesmějí křížit. Pokud tedy chcete mít tučný text a zároveň kurzívou, nelze napsat

[bold][ital]nějaký text[/bold][/ital]

Toto použití je chybné (a komentář/článek se nepovolí vložit), protože chcete ukončit tučný text, ale přitom jste ještě neuzavřeli kurzívu [/ital], která byla otevřená naposled. Správné řešení tedy je

[bold][ital]nějaký text[/ital][/bold]

To samé platí pro křížení odkazy s kurzívou atd. V lokálních nadpisech nelze používat formátování.

Pozor, nesmí se křížit ani tag s uvozovkami! Tedy napsat

viděl jsem "[bold]něco"[/bold]

je špatně, protože zatímco první uvozovky jsou vně tagů tučného písma, druhé jsou uvnitř.
Uvozovky se převedou na entity „ a “, jak je to správně česky.

Toť vše. Formátováním zpřehledníte text, ale neplýtvejte jim. Nadměrné používání např. tučného písma beru jako křičení a stejně jako např. psaní velkými písmeny budu takový text upravovat či rovnou mazat.

Pokud však formátování textu přispěje k lepší čitelnosti, je to správné.