Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux
29.5.2014 17:26

Kam se vytratil pravý smysl vzdělání?

Jedna ze škol, již jsem měl možnost studovat a absolvovat, si zvolila jako své motto latinské úsloví „nemo nascitur sapiens“, což lze volně přeložit jako „nikdo nerodí se moudrým“. Asi nikdo nepochybuje o tom, jak důležitou roli hraje vzdělání v životě člověka a že proces učení je procesem vpravdě nepřetržitým a nezbytným. Skutečně vzdělané lidi by jistě bylo také zcela zbytečné přesvědčovat o tom, že vzdělání má několik rovin a mnohem širší rozměr než jeho zúžené pojetí, kdy je za vzdělaného člověka mnohdy označován člověk vzdělaný pouze formálně. Přestože, anebo právě protože jsem v různých školních institucích strávil mnoho času, čím dál více si uvědomuji také význam neformálního vzdělání a dalších střípků, jež by podle mě měly zapadat do obrazu ´opravdově´ vzdělaného člověka. Přiznám se, že mě vždy nemile překvapí, když u člověka, jenž je třeba respektovaným odborníkem ve svém oboru a ověnčen tituly kolem svého jména, přes své usilovné snažení marně hledám všeobecný rozhled, zdravý selský rozum, slušný a kultivovaný projev, respekt k odlišnému názoru, snahu o konstruktivní diskusi a pochopení postojů druhého člověka a naopak na mě silně dýchají projevy profesní slepoty, arogance, neschopnosti vyřčení či napsání souvislé a smysluplné věty a především vydávání svého názoru za jediný možný a správný. Neříkám, že takové případy jsou pravidlem. Naopak jsem měl v průběhu svého dosavadního života to štěstí potkat řadu skutečně vzdělaných a inteligentních lidí, avšak ani výše nastíněným exemplářům se zkrátka člověk nevyhne. Ačkoliv by tedy vzdělání člověka mělo mít rozhodně vyšší cíle než pouze prostupování skrze různé stupně (nejen) české vzdělávací soustavy a s tím spojené sbírání známek, kreditů a diplomů, rád bych se ve svém zamyšlení zaměřil právě na onu část vzdělávání, kterou lze označit jako formální či institucionální.

Někdy mi přijde, že stejně jako je v České republice více než 10 milionů odborníků na lední hokej a fotbal, může se naše země pochlubit obdobným počtem expertů na školství. Svědčí o tom dlouhé řady diskusních příspěvků pod články týkající se různých témat našeho vzdělávacího systému. Netvrdím, že je to vyloženě špatně. Naopak to může být signálem, že problematika školství a vzdělávání se dostává do popředí zájmu stále širší veřejnosti a že řada lidí se zamýšlí, co a jak by se v něm dalo vylepšit tak, aby se dětem, starším studentům, ale především také dalším generacím opravdu dostávalo takového vzdělání, které by je ´lépe připravilo do života´ a více napomohlo k jejich orientaci ve světě, který se i do budoucna bude patrně vyznačovat značnou složitostí, pestrobarevností a proměnlivostí. Celkově jsem poměrně skeptický k různým jednoduchým a univerzálním řešením, stejně tak se úplně neztotožňuji s názory, které vše v současném školství odsuzují, vše minulé idealizují a generaci, do které se ještě vzhledem ke svému věku snad můžu řadit, nazývají jako ztracenou a podobně. Kolikrát jsem již slyšel názory, že „dneska vystuduje každý“, „dnešní děti a studenti nemají o nic zájem“, „titul dnes nic neznamená“, „na soukromých školách se nestuduje, ale kupují diplomy“, „maturant před třiceti lety toho uměl dvakrát více než dnešní inženýr“… Podle mě jsou podobná tvrzení zjednodušující, povrchní a také trochu nespravedlivá, ač tedy vůbec nemám problém takříkajíc střelit do vlastních řad. Moje zkušenost je taková, že i dnes nalezneme na školách mladé lidi, kteří jsou ochotní na sobě poctivě pracovat, zamýšlet se nad různými tématy, hledat souvislosti a osobně znám řadu studentů, kteří uspěli i v mezinárodním srovnání. Proto mi přijde vždycky trochu nefér, když slyším či čtu generální soudy o tom, jak je současné školství zcela zdevastované, jak jsou dnešní studenti hloupí, učitelé neschopní, atp. V každém případě i sám vnímám, že se v našem školství za dobu, po kterou mám s ním osobní zkušenost, mnohé změnilo.

Často se poukazuje na masovost v dnešním terciárním vzdělávání, která je nezpochybnitelná. Když se vzpomínkově přenesu o 15 let zpátky, tak abych se dostal bez zkoušek na jednu nejmenovanou prestižní obchodní akademii, musel jsem mít studijní průměr nejhůře 1,3. V dnešní době se na stejné škole přijímací zkoušky ani nevypisují a žádný požadavek na průměr známek stanovený není. Čtyři roky nato jsem stál před rozhodnutím, zda dále pokračovat ve studiu a jako jeden ze dvou maturantů naší pětadvacetičlenné třídy jsem se rozhodl pro další studium. Dnes se hlásí na vysoké školy více než 75 % maturantů této školy. Podobně hovoří i souhrnná data, která publikuje například Národní ústav pro vzdělávání. Po maturitě se hlásí na vysoké či vyšší odborné školy cca čtyři pětiny všech maturantů, většinu z nich jsou schopné vysoké školy, i díky převažujícímu financování tzv. na studenta, pohltit, a tak v posledních letech studuje na vysokých školách cca 60 % populačního ročníku. Nejsem z těch, kteří by podobný vývoj považovali za tragédii. Navíc to neznamená, že tolik studentů také vysokou školu dokončí. Ani si nemyslím, že by přístup k vysokoškolskému studiu měl být vyhrazen pouze pro vyvolené. Stejně tak si nemyslím, že by mělo být vysokoškolské studium úplně pro všechny. Tak či tak, překotný vývoj od výlučnosti směrem k masovosti v sekundárním a terciárním vzdělávání má podle mě rozhodující vliv na to, jak je vzdělání obecně ze strany mladých lidí vnímáno.

Osobně bych řekl, že vztah velké části mladých lidí ke vzdělání, a asi nejenom ke vzdělání, je takový konzumní. Přijde mi jako by se stalo určitým standardem a společenským požadavkem u mladých lidí vlastnit alespoň jeden školní diplom. Řada mých vrstevníků či o něco mladších lidí také uvažuje zcela pragmaticky. Ekonomicky vzato se stále ještě investice do vzdělání vyplatí. Mnohdy tak nerozhoduje obor, vlastní zájem či žádné jiné vyšší cíle, a tak máme například tisíce studentů na zemědělských univerzitách, přičemž drtivá většina z jejich absolventů vůbec neplánuje, že by někdy v sektoru zemědělství pracovala. Určitá část studentů uvažuje nikoliv jen pragmaticky, ale také „obchodně“. Podobně jako se stalo standardem studovat, je taktéž úplně běžné, že studenti současně se studiem i pracují, a tak v dnešní době není žádnou výjimkou, že se časově zaneprázdněný student nechce zdržovat psaním seminárních či závěrečných prací, které za ně napíše méně vytížený spolužák, anebo častěji specializovaná firma. Nutno ale objektivně dodat, že různé studentské výpomoci, včetně těchto nepoctivých, se děly vždycky, ačkoliv třeba v menší míře a méně organizovaně jako v současné době. Slovníkem dnešních teenagerů by se asi také dalo říci, že studovat je zkrátka in, cool a kdo nestuduje, tak je loser. Na obranu naší mladé a ještě mladší generace lze ale říci, že jim (a nám) vlastně ani nic jiného nezbývá. Stalo se běžnou realitou, že na pracovní místa, kde by úplně v pohodě stačila střední škola, bývá vyžadováno vzdělání vysokoškolské a zejména zahraniční zaměstnavatelé si velmi rychle zvykli na to, že zde naleznou relativně kvalifikovanou pracovní sílu, která je podstatně levnější než naši západní kolegové. Kriticky a s určitou dávkou nadsázky by se dalo odpovědět na řečnickou otázku v nadpisu, že pravý smysl vzdělání se ztratil ve schématech a tabulkách personalistů, kdy často nejde o to nalézt a získat skutečně vzdělaného a kvalifikovaného kandidáta, nýbrž šroubek do přihrádky či tvárnou (a klidně i nemyslící) hmotu.

Přesto jsem přesvědčený o tom, že i přes vlivy jako je hromadnost ve vzdělávání, tlak na výkon a prestiž ve společnosti obecně či snaha vyhovět povrchním kritériím plynoucím z trhu práce, je i v dnešní době mezi námi řada perspektivních a přemýšlivých jedinců, kteří si uvědomují i vyšší cíle a komplexnost vzdělávání a že pro některé z nich je práce na sobě samých i něčím jako seberealizace a tak trochu i povinností.


K článku je 267 komentářů.
Jaký je smysl vzdělání z hlediska... Alfons
Odp: Jaký je smysl vzdělání z hlediska... Zákys
Naopak nejmenší nárůst mají... Alfons
Odp: Naopak nejmenší nárůst mají... Zákys
Odp2: Naopak nejmenší nárůst mají... Alfons
Odp3: Naopak nejmenší nárůst mají... Zákys
Odp4: Naopak nejmenší nárůst mají... Alfons
Odp3: Naopak nejmenší nárůst mají... Zákys
Odp: Naopak nejmenší nárůst mají... Zákys
Hodně dobrý článek Vlastimil Čech
Odp: Hodně dobrý článek Tlapka
Odp2: Hodně dobrý článek Zákys
Odp3: Hodně dobrý článek Tlapka
Odp4: Hodně dobrý článek Zákys
Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivana Kozárová
Odp: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Alfons
Odp2: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivana Kozárová
Odp3: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Tlapka
Odp4: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivana Kozárová
Odp: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Lip¤van
Odp2: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivana Kozárová
Odp3: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Alfons
Odp4: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivana Kozárová
Odp5: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Lip¤van
Odp6: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivana Kozárová
Odp5: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Alfons
Odp6: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivan
Odp7: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Lip¤van
Odp7: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Zákys
Odp8: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Vlastimil Čech
Odp7: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivana Kozárová
Odp8: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivan
Odp9: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... homo sapiens
Odp8: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Zákys
Odp9: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Vlastimil Čech
Odp9: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivana Kozárová
Odp7: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Alfons
Odp8: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivan
Odp9: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Vlastimil Čech
Odp10: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivana Kozárová
Odp10: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivan
Odp11: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Vlastimil Čech
Odp12: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Vlastimil Čech
Odp13: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivan
Odp12: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivan
Odp13: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Vlastimil Čech
Odp14: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivan
Odp15: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Vlastimil Čech
Odp16: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivan
Odp17: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Vlastimil Čech
Odp18: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivana Kozárová
Odp18: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Olix
Odp18: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivan
Odp19: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... iva
Odp19: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivana Kozárová
Odp20: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivan
Odp18: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivan
Odp19: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Zákys
Odp19: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Vlastimil Čech
Odp19: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivana Kozárová
Odp7: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Alfons
Odp8: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... tlapka
Odp7: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Čen
Odp8: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivan
Odp9: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivan
Odp10: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivana Kozárová
Odp11: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivan
Odp10: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Olix
Odp11: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivan
Odp9: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivan
Odp8: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Vlastimil Čech
Odp9: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivan
Odp10: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivan
Odp11: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Vlastimil Čech
Odp12: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Lip¤van
Odp13: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... Vlastimil Čech
Odp12: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivan
Odp10: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivana Kozárová
Odp8: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje... ivan
Cestování? Marek
Pravý smysl vzdělání Vlastimil Čech
Odp: Pravý smysl vzdělání Alfons
Odp2: Pravý smysl vzdělání Tlapka
Odp3: Pravý smysl vzdělání Alfons
Odp4: Pravý smysl vzdělání tlapka
Odp3: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp3: Pravý smysl vzdělání Pavel od vody
Odp4: Pravý smysl vzdělání Zákys
Odp5: Pravý smysl vzdělání Pavel od vody
Odp6: Pravý smysl vzdělání Zákys
Odp7: Pravý smysl vzdělání Pavel od vody
Odp8: Pravý smysl vzdělání tlapka
Odp4: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp5: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp4: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp5: Pravý smysl vzdělání Vlastimil Čech
Odp6: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp7: Pravý smysl vzdělání tlapka
Odp6: Pravý smysl vzdělání Olix
Odp7: Pravý smysl vzdělání Zákys
Odp8: Pravý smysl vzdělání Vlastimil Čech
Odp8: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp8: Pravý smysl vzdělání tlapka
Odp: Pravý smysl vzdělání ivan
Odp: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp: Pravý smysl vzdělání Olix
Odp2: Pravý smysl vzdělání Tlapka
Odp3: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp4: Pravý smysl vzdělání tlapka
Odp5: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp6: Pravý smysl vzdělání Olix
Odp6: Pravý smysl vzdělání tlapka
Odp7: Pravý smysl vzdělání Olix
Odp8: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp9: Pravý smysl vzdělání Lip¤van
Odp10: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp6: Pravý smysl vzdělání Juras
Odp7: Pravý smysl vzdělání ivan
Odp7: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp6: Pravý smysl vzdělání Zákys
Odp2: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp2: Pravý smysl vzdělání ivan
Odp3: Pravý smysl vzdělání Olix
Odp3: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp4: Pravý smysl vzdělání Pavel od vody
Odp5: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp5: Pravý smysl vzdělání tlapka
Odp3: Pravý smysl vzdělání ivan
Odp4: Pravý smysl vzdělání Zákys
Odp5: Pravý smysl vzdělání ivan
Odp6: Pravý smysl vzdělání Zákys
Odp7: Pravý smysl vzdělání ivan
Odp8: Pravý smysl vzdělání ivan
Odp9: Pravý smysl vzdělání ivan
Odp8: Pravý smysl vzdělání Zákys
Odp6: Pravý smysl vzdělání Olix
Odp7: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp7: Pravý smysl vzdělání ivan
Odp8: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp9: Pravý smysl vzdělání ivan
Odp10: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp11: Pravý smysl vzdělání Zákys
Odp12: Pravý smysl vzdělání tlapka
Odp10: Pravý smysl vzdělání Olix
Odp11: Pravý smysl vzdělání Pavel od vody
Odp12: Pravý smysl vzdělání tlapka
Odp13: Pravý smysl vzdělání Lip¤van
Odp13: Pravý smysl vzdělání Vlastimil Čech
Odp14: Pravý smysl vzdělání Lip¤van
Odp14: Pravý smysl vzdělání Pavel od vody
Odp15: Pravý smysl vzdělání tlapka
Odp12: Pravý smysl vzdělání Olix
Odp13: Pravý smysl vzdělání Zákys
Odp14: Pravý smysl vzdělání Vlastimil Čech
Odp15: Pravý smysl vzdělání Lip¤van
Odp16: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp17: Pravý smysl vzdělání Pavel od vody
Odp18: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp19: Pravý smysl vzdělání Lip¤van
Odp20: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp21: Pravý smysl vzdělání Lip¤van
Odp22: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp15: Pravý smysl vzdělání Zákys
Odp16: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp17: Pravý smysl vzdělání Zákys
Odp18: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp18: Pravý smysl vzdělání tlapka
Odp16: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp17: Pravý smysl vzdělání Olix
Odp18: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp16: Pravý smysl vzdělání Pavel od vody
Odp15: Pravý smysl vzdělání Pavel od vody
Odp16: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp17: Pravý smysl vzdělání Zákys
Odp18: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp14: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp15: Pravý smysl vzdělání Olix
Odp16: Pravý smysl vzdělání Olix
Odp16: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp17: Pravý smysl vzdělání Olix
Odp18: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp19: Pravý smysl vzdělání Zákys
Odp20: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp21: Pravý smysl vzdělání Zákys
Odp22: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp19: Pravý smysl vzdělání Olix
Odp20: Pravý smysl vzdělání Zákys
Odp21: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp13: Pravý smysl vzdělání Pavel od vody
Odp14: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp15: Pravý smysl vzdělání Pavel od vody
Odp16: Pravý smysl vzdělání Vlastimil Čech
Odp17: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp: Pravý smysl vzdělání Zákys
Odp2: Pravý smysl vzdělání Lip¤van
Odp3: Pravý smysl vzdělání Zákys
Odp4: Pravý smysl vzdělání Alfons
Odp5: Pravý smysl vzdělání Zákys
Odp6: Pravý smysl vzdělání Alfons
Odp7: Pravý smysl vzdělání Zákys
Odp8: Pravý smysl vzdělání Alfons
Odp9: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp10: Pravý smysl vzdělání iva
Odp11: Pravý smysl vzdělání ivana Kozárová
Odp12: Pravý smysl vzdělání Alfons
Odp11: Pravý smysl vzdělání Alfons
Odp11: Pravý smysl vzdělání Lip¤van
Odp12: Pravý smysl vzdělání Alfons
Pro Zákysa a spol. Alfons
Odp: Pro Zákysa a spol. Alfons
Odp2: Pro Zákysa a spol. ivana Kozárová
Odp3: Pro Zákysa a spol. Alfons
Odp4: Pro Zákysa a spol. ivana Kozárová
Odp4: Pro Zákysa a spol. Zákys
Odp5: Pro Zákysa a spol. tlapka
Odp4: Pro Zákysa a spol. tlapka
A je to Alfons
Kam se vytratil pravý smysl vzdělání... Neuvedeno
Odp: Kam se vytratil pravý smysl vzdělání... ivan
Odp2: Kam se vytratil pravý smysl vzdělání... Neuvedeno
Odp3: Kam se vytratil pravý smysl vzdělání... ivan
Odp: Kam se vytratil pravý smysl vzdělání... Pavel od vody
Odp2: Kam se vytratil pravý smysl vzdělání... Pavel od vody
Odp3: Kam se vytratil pravý smysl vzdělání... ivana Kozárová
Odp4: Kam se vytratil pravý smysl vzdělání... ivan
Odp5: Kam se vytratil pravý smysl vzdělání... ivana Kozárová
Odp5: Kam se vytratil pravý smysl vzdělání... Vlastimil Čech
Je možné věci zlepšit jen povinným... Neuvedeno
Odp: Je možné věci zlepšit jen povinným... tlapka
Odp: Je možné věci zlepšit jen povinným... Olix
Odp2: Je možné věci zlepšit jen povinným... ivana Kozárová
Odp3: Je možné věci zlepšit jen povinným... tlapka
Odp2: Je možné věci zlepšit jen povinným... Zákys
Odp3: Je možné věci zlepšit jen povinným... Lip¤van
Odp4: Je možné věci zlepšit jen povinným... Zákys
Odp5: Je možné věci zlepšit jen povinným... Lip¤van
Odp6: Je možné věci zlepšit jen povinným... Zákys
Odp7: Je možné věci zlepšit jen povinným... Lip¤van
Odp7: Je možné věci zlepšit jen povinným... ivan
Odp7: Je možné věci zlepšit jen povinným... tlapka
Odp3: Je možné věci zlepšit jen povinným... Olix
Odp4: Je možné věci zlepšit jen povinným... ivana Kozárová
Odp4: Je možné věci zlepšit jen povinným... Zákys
Odp5: Je možné věci zlepšit jen povinným... tlapka
Odp5: Je možné věci zlepšit jen povinným... ivana Kozárová
Odp6: Je možné věci zlepšit jen povinným... tlapka
Odp7: Je možné věci zlepšit jen povinným... ivana Kozárová
Odp7: Je možné věci zlepšit jen povinným... Zákys
Tak jsem nevěděl kam mám ten svůj... Neuvedeno
Láska je ku prospěchu lidstva. Bez ní... Neuvedeno
Omlouvám se a opravuji: Místo... Neuvedeno
Odp: Omlouvám se a opravuji:Místo... ivana Kozárová
Odp2: Omlouvám se a opravuji:Místo... tlapka
Odp3: Omlouvám se a opravuji:Místo... ivana Kozárová
Odp2: Omlouvám se a opravuji:Místo... Zákys
Odp3: Omlouvám se a opravuji:Místo... ivana Kozárová
Odp4: Omlouvám se a opravuji:Místo... Zákys
Odp5: Omlouvám se a opravuji:Místo... Vlastimil Čech
To píšete o Cortésovi a Pizzarovi... Zákys
Odp: To píšete o Cortésovi a Pizzarovi... tlapka
Odp2: To píšete o Cortésovi a Pizzarovi... Zákys
Odp3: To píšete o Cortésovi a Pizzarovi... tlapka
Komenský pochopitelně také nevěděl... Neuvedeno
Odp: Komenský pochopitelně také nevěděl... ivana Kozárová
Odp2: Komenský pochopitelně také nevěděl... ivana Kozárová
Včera jsem slyšel o stařecké začínající... Neuvedeno
Situace může být ještě horší. Totiž... Neuvedeno
Zobrazit všechny komentáře...

Nahoru