Malé úvahy o problémech kolem nás
30.9.2005 7:18

Jak poznávat dobře národy?

Je pozoruhodné, že na tak relativně malém prostoru, jako je Evropa, žije tolik navzájem rozdílných národů.

Pokud chceme poznat nějaký národ, většinou si nejdříve všímáme lidí. Zjistíme, jak vypadají, jak se oblékají, co jedí, co pijí, jak se chovají v různých situacích. Obávám se však, že pouze toto poznávání je povrchní a nedostačující. Bylo by asi chybou vztahovat to, co jsme viděli, na celý konkrétní národ. Spousta věcí nám při pozorování mohla utéct a u dalších nemusíme dobře rozlišit, jestli to bylo obvyklé nebo ne.

Pro hlubší poznání se můžeme podívat na prostředí, ve kterém národ žije. Okolí a příroda působí na člověka a národ velmi silně. Tak například horké podnebí a žár odpoledního slunce dalo vzniknout typickým siestám ve Španělsku, rovinatá země Holandska posadila své obyvatele do sedel všudypřítomnách bicyklů, vrtkavému počasí ve Velké Británii se jeho obyvatelé věnují v nekonečných debatách, anebo drsné životní podmínky Skandinávie zocelilo své lidi natolik, že se kdysi vydali na dlouhé poutě na moře a objevili Americký kontinent.

Získali jsme další střípek z bohaté mozaiky, ani to však stále nestačí. Povahu národa jsme dosud zjišťovali pouhým objevováním jeho vnější slupky. To hlavní na každém národě by měly být ideje, jaké cíle a zájmy sleduje. Jaké ideje však daný národ nejlépe charakterizují? Vždy totiž narazíme na ideje, kterým se národ věnoval v dávné minulosti, a pak na takové, kterým se zaobírá dnes.

Řešením by asi bylo srovnávat minulé ideje se současnými s tím, že na ty aktuálnější budeme pohlížet jako na důležitější. Tímto přístupem se můžeme zbavit mnoha stereotypů a mýtů, které máme o národech.

Národní ideje a zájmy, to je vlastně politika. A politice minulé říkáme historie. To už nám o národu řekne velmi mnoho a mohli bychom již být spokojeni. Nejúplnější obrázek však dostaneme, pokud politiku a historii doplníme o literaturu. Takový pohled na národ už bude dostatečně obsáhlý a o takto zjištěném charakteru národa už nemůžeme říct, že je ukvapený a povrchní.Nahoru
O serveru, právní ujednání, přístupnost
Založeno na vlastním redakčním systému a vlastním fóru.