Neptejte se co, ale proč

Komentáře k článku

29.5.2014 17:26

Kam se vytratil pravý smysl vzdělání?

Jedna ze škol, již jsem měl možnost studovat a absolvovat, si zvolila jako své motto latinské úsloví „nemo nascitur sapiens“, což lze volně přeložit jako „nikdo nerodí se moudrým“. Asi nikdo nepochybuje o tom, jak důležitou roli hraje vzdělání v životě člověka a že proces učení je procesem vpravdě nepřetržitým a nezbytným. Skutečně vzdělané lidi by jistě bylo také zcela zbytečné přesvědčovat o tom, že vzdělání má několik rovin a mnohem širší rozměr než jeho zúžené pojetí, kdy je za vzdělaného člověka mnohdy označován člověk vzdělaný pouze formálně. Přestože, anebo právě protože jsem v různých školních institucích strávil mnoho času, čím dál více si uvědomuji také význam neformálního vzdělání a dalších střípků, jež by podle mě měly zapadat do obrazu ´opravdově´ vzdělaného člověka. Přiznám se, že mě vždy nemile překvapí, když u člověka, jenž je třeba respektovaným odborníkem ve svém oboru a ověnčen tituly kolem svého jména, přes své usilovné snažení marně hledám všeobecný rozhled, zdravý selský rozum, slušný a kultivovaný projev, respekt k odlišnému názoru, snahu o konstruktivní diskusi a pochopení postojů druhého člověka a naopak na mě silně dýchají projevy profesní slepoty, arogance, neschopnosti vyřčení či napsání souvislé a smysluplné věty a především vydávání svého názoru za jediný možný a správný. Neříkám, že takové případy jsou pravidlem. Naopak jsem měl v průběhu svého dosavadního života to štěstí potkat řadu skutečně vzdělaných a inteligentních lidí, avšak ani výše nastíněným exemplářům se zkrátka člověk nevyhne. Ačkoliv by tedy vzdělání člověka mělo mít rozhodně vyšší cíle než pouze prostupování skrze různé stupně (nejen) české vzdělávací soustavy a s tím spojené sbírání známek, kreditů a diplomů, rád bych se ve svém zamyšlení zaměřil právě na onu část vzdělávání, kterou lze označit jako formální či institucionální.

Někdy mi přijde, že stejně jako je v České republice více než 10 milionů odborníků na lední hokej a fotbal, může se naše země pochlubit obdobným počtem expertů na školství. Svědčí o tom dlouhé řady diskusních příspěvků pod články týkající se různých témat našeho vzdělávacího systému. Netvrdím, že je to vyloženě špatně. Naopak to může být signálem, že problematika školství a vzdělávání se dostává do popředí zájmu stále širší veřejnosti a že řada lidí se zamýšlí, co a jak by se v něm dalo vylepšit tak, aby se dětem, starším studentům, ale především také dalším generacím opravdu dostávalo takového vzdělání, které by je ´lépe připravilo do života´ a více napomohlo k jejich orientaci ve světě, který se i do budoucna bude patrně vyznačovat značnou složitostí, pestrobarevností a proměnlivostí. Celkově jsem poměrně skeptický k různým jednoduchým a univerzálním řešením, stejně tak se úplně neztotožňuji s názory, které vše v současném školství odsuzují, vše minulé idealizují a generaci, do které se ještě vzhledem ke svému věku snad můžu řadit, nazývají jako ztracenou a podobně. Kolikrát jsem již slyšel názory, že „dneska vystuduje každý“, „dnešní děti a studenti nemají o nic zájem“, „titul dnes nic neznamená“, „na soukromých školách se nestuduje, ale kupují diplomy“, „maturant před třiceti lety toho uměl dvakrát více než dnešní inženýr“… Podle mě jsou podobná tvrzení zjednodušující, povrchní a také trochu nespravedlivá, ač tedy vůbec nemám problém takříkajíc střelit do vlastních řad. Moje zkušenost je taková, že i dnes nalezneme na školách mladé lidi, kteří jsou ochotní na sobě poctivě pracovat, zamýšlet se nad různými tématy, hledat souvislosti a osobně znám řadu studentů, kteří uspěli i v mezinárodním srovnání. Proto mi přijde vždycky trochu nefér, když slyším či čtu generální soudy o tom, jak je současné školství zcela zdevastované, jak jsou dnešní studenti hloupí, učitelé neschopní, atp. V každém případě i sám vnímám, že se v našem školství za dobu, po kterou mám s ním osobní zkušenost, mnohé změnilo.

Často se poukazuje na masovost v dnešním terciárním vzdělávání, která je nezpochybnitelná. Když se vzpomínkově přenesu o 15 let zpátky, tak abych se dostal bez zkoušek na jednu nejmenovanou prestižní obchodní akademii, musel jsem mít studijní průměr nejhůře 1,3. V dnešní době se na stejné škole přijímací zkoušky ani nevypisují a žádný požadavek na průměr známek stanovený není. Čtyři roky nato jsem stál před rozhodnutím, zda dále pokračovat ve studiu a jako jeden ze dvou maturantů naší pětadvacetičlenné třídy jsem se rozhodl pro další studium. Dnes se hlásí na vysoké školy více než 75 % maturantů této školy. Podobně hovoří i souhrnná data, která publikuje například Národní ústav pro vzdělávání. Po maturitě se hlásí na vysoké či vyšší odborné školy cca čtyři pětiny všech maturantů, většinu z nich jsou schopné vysoké školy, i díky převažujícímu financování tzv. na studenta, pohltit, a tak v posledních letech studuje na vysokých školách cca 60 % populačního ročníku. Nejsem z těch, kteří by podobný vývoj považovali za tragédii. Navíc to neznamená, že tolik studentů také vysokou školu dokončí. Ani si nemyslím, že by přístup k vysokoškolskému studiu měl být vyhrazen pouze pro vyvolené. Stejně tak si nemyslím, že by mělo být vysokoškolské studium úplně pro všechny. Tak či tak, překotný vývoj od výlučnosti směrem k masovosti v sekundárním a terciárním vzdělávání má podle mě rozhodující vliv na to, jak je vzdělání obecně ze strany mladých lidí vnímáno.

Osobně bych řekl, že vztah velké části mladých lidí ke vzdělání, a asi nejenom ke vzdělání, je takový konzumní. Přijde mi jako by se stalo určitým standardem a společenským požadavkem u mladých lidí vlastnit alespoň jeden školní diplom. Řada mých vrstevníků či o něco mladších lidí také uvažuje zcela pragmaticky. Ekonomicky vzato se stále ještě investice do vzdělání vyplatí. Mnohdy tak nerozhoduje obor, vlastní zájem či žádné jiné vyšší cíle, a tak máme například tisíce studentů na zemědělských univerzitách, přičemž drtivá většina z jejich absolventů vůbec neplánuje, že by někdy v sektoru zemědělství pracovala. Určitá část studentů uvažuje nikoliv jen pragmaticky, ale také „obchodně“. Podobně jako se stalo standardem studovat, je taktéž úplně běžné, že studenti současně se studiem i pracují, a tak v dnešní době není žádnou výjimkou, že se časově zaneprázdněný student nechce zdržovat psaním seminárních či závěrečných prací, které za ně napíše méně vytížený spolužák, anebo častěji specializovaná firma. Nutno ale objektivně dodat, že různé studentské výpomoci, včetně těchto nepoctivých, se děly vždycky, ačkoliv třeba v menší míře a méně organizovaně jako v současné době. Slovníkem dnešních teenagerů by se asi také dalo říci, že studovat je zkrátka in, cool a kdo nestuduje, tak je loser. Na obranu naší mladé a ještě mladší generace lze ale říci, že jim (a nám) vlastně ani nic jiného nezbývá. Stalo se běžnou realitou, že na pracovní místa, kde by úplně v pohodě stačila střední škola, bývá vyžadováno vzdělání vysokoškolské a zejména zahraniční zaměstnavatelé si velmi rychle zvykli na to, že zde naleznou relativně kvalifikovanou pracovní sílu, která je podstatně levnější než naši západní kolegové. Kriticky a s určitou dávkou nadsázky by se dalo odpovědět na řečnickou otázku v nadpisu, že pravý smysl vzdělání se ztratil ve schématech a tabulkách personalistů, kdy často nejde o to nalézt a získat skutečně vzdělaného a kvalifikovaného kandidáta, nýbrž šroubek do přihrádky či tvárnou (a klidně i nemyslící) hmotu.

Přesto jsem přesvědčený o tom, že i přes vlivy jako je hromadnost ve vzdělávání, tlak na výkon a prestiž ve společnosti obecně či snaha vyhovět povrchním kritériím plynoucím z trhu práce, je i v dnešní době mezi námi řada perspektivních a přemýšlivých jedinců, kteří si uvědomují i vyšší cíle a komplexnost vzdělávání a že pro některé z nich je práce na sobě samých i něčím jako seberealizace a tak trochu i povinností.

Jaký je smysl vzdělání z hlediska...
Alfons, 30.5.2014 5:11

Jaký je smysl vzdělání z hlediska studenta a z hlediska společnosti v tržním prostředí? Produkuje dnešní školství dostatek studentů, kteří mají význam pro udržení a rozvoj naší ekonomiky a její konkurenceschopnost?

Odp: Jaký je smysl vzdělání z hlediska...
Zákys, 30.5.2014 6:45

To všechno nevíte?
Představte si že jsou celé studijní skupiny složené z různých specialistů, které po odpovědích na tyto otázky pátrají.
Tak si nějakou zprávu vyhledejte a prostudujte, ať se vám rožne. Nevíte kde? Pokud jste z „lontu“ tak nejbližší knihovna má výpůjční službu a ta vám za malý poplatek zprostředkuje příslušnou studijní literaturu.
KU (Karlova univerzita) má v Praze na Královské cestě poměrně vybavené knihkupectví. Navštivte je a aspoň 2 hod. se procházejte, čtěte nadpisy, možná něco objevíte. Život v Praze snižuje náklady.

Naopak nejmenší nárůst mají...
Alfons, 30.5.2014 7:11

Naopak nejmenší nárůst mají vysokoškoláci s technickým vzděláním. Podíl techniků ze všech vysokoškoláků se sníží ještě o 4 až 5 procent. Jejich uplatnění na trhu práce bude proto příznivější. Pokud si student vybere humanitní obor, o který není na trhu práce zájem, jen proto, aby vystudoval snadnou vysokou školu, bere na sebe riziko, že v budoucnu nenajde vhodné uplatnění.
http://hn.ihned.cz/c1-50972450-jaky-obor-volit-aby-student-neskoncil-na-uradu-prace
Velmi podstatné je také rozvíjení vyjadřování žáků, zejména v souvislosti s hudbou a uměním obecně (orientace v hudebním „sdělení“ a převod jeho dílčích momentů do jazyka, pěstování neverbálního a symbolického vyjadřování, rozvíjení přesného vyjadřování a prezentace, rozlišování názorů a fakt apod. To všechno nevíte?

Odp: Naopak nejmenší nárůst mají...
Zákys, 31.5.2014 7:30

Kdy jste naposled vytvořil nějakou prezentaci. Třeba v Power Pointu?
A teď se běžte podívat kam jinak jsteještě nevstoupil na jednu hodinu (klikat umíte?):
hospitace

Důležité je najt si pod celkovou anotaci k hodině a vybrat si z asi 35 dalších hospitací a potom žvanit!!!

Odp2: Naopak nejmenší nárůst mají...
Alfons, 31.5.2014 8:02

Co pedagog-to tvůrce prezentace. Prezentací jsou miliony, každá jiná. Pedagogové ztrácejí zbytečně čas i nervy výrobou prezentací. Jednotné prezentace by mělo vyrábět ministerstvo školství v rámci jednotných osnov a nezatěžovat s tím pedagogy. A jednotné prezentace dodávat školám. Jenže ministerstvo školství je jen na buzeraci pedagogů a na tvorbu osnov ne. To je pro ně moc těžké. Pedagogy-v tomto případě neplacené nádeníky ministerstva školství tímto zdravím a přeji jim hodně práce pro ministerstvo školství, které žije v pohodě a klidu. Pedagogy za snahu chválím, ale dělají zbytečnou práci. Studovali jsme dřív bez prezentací a naučili jsme se víc než dnes s prezentacemi.

Odp3: Naopak nejmenší nárůst mají...
Zákys, 31.5.2014 8:36

Však je to také vidět co to z vás udělalo. Jestli je vzděláním to, co nám zůstalo, když jsme již všechno ostatní zapoměli, pak vy jste chodil neustále za školu. I Základní škola je ve vašem případě neposaný arch papíru. Obyčejně vyletíte vzhůru jak rachejtle a na zem dopadnete jako klacek.

Odp4: Naopak nejmenší nárůst mají...
Alfons, 31.5.2014 8:58

Já o voze-ty o koze. Chudáci studenti.

Odp3: Naopak nejmenší nárůst mají...
Zákys, 31.5.2014 21:25

Poslouchejte vy kecající zbytečnosti, tak v té virtuální hodině to na co jste se díval nebyla protřednictvím dataprejektoru promítaná prezentace, ale ukázáno využití interaktivní tabule pro zcela klasickou výuku. Něco jako vy znáte ze své prehistorie v podobě křídy na tabuli, ale posouvající výuku někam, kam si (říká občas můj kamarád, jinak učitel matematiky) dříve kntoři nedovolili ani nahlédnou. Co teprve diváci? Ale co. Tak zpravidla dopadne když se sypou perly sviním. Rypák od hnoje tím nevyčistiš.

Odp: Naopak nejmenší nárůst mají...
Zákys, 31.5.2014 7:49

To co je u nás, je zatím jenom slabý odvar toho co je ve Španělsku, a tam nevládli komunisté, ale Franco a také Španělsko je v Evropské integraci podstatně déle než my(1986). Asi se ti mladí lidé špatně symbolicky vyjadřují, když je jich přes 50% nezaměstnaných. Na Eurostatu je spousta kvantitativních údajů i s číselnými řadami. To ovšem není pro pecivály a blby k tomu. Pro ně je to nadbytečná informace. Oni přece ví.

Hodně dobrý článek
Vlastimil Čech, 30.5.2014 8:54

Tenhle besední příspěvek se povedl! Souhlasím s autorem skoro ve všem. Devalvace vzdělání... setkal jsem s tím mockrát... Dostala se mi třeba do rukou maturitní otázka snad z roku 1912. (ročenka gymnásia v Místku)
„Ve kterých bodech se protne elipsa a kružnice, které mají společný střed, když hlavní poloosy elipsy jsou dlouhé 6 a 3 a poloměr kružnice je 4?“...
Ptal jsem se dnešních maturantů jak by tuto úlohu řešili... No, většinou řekli: „netuším“, jen jeden mi odpověděl s otázkou v hlase: „Snad by to šlo nakreslit? A jak se vlastně kreslí elipsa?“
Ku zmíněné ne-schopnosti se správně a srozumitelně vyjadřovat bych doplnil vlastní zkušenost...několikrát jsem musel žádat projektanta o vysvětlivky k textu technické zprávy... nejednoznačné výrazy, nesrozumitelný text... Pamatuju, že kdysi na štábu pracoval človíček tak trochu „jednoduchý“... Dávali mu k jakoby „k pravopisné kontrole“ ;-) rozkazy a pokyny... no, když text pochopil, bylo to v pořádku... Když ne, přepracoval se text :-)... Celkem přátelský duch tam vládnul, že?
Dneska ani technické vzdělání není zárukou získání pracovního místa, znám to přímo z rodiny i z okolí.... Konec konců, už jsme o tom mockrát besedovali... Hodně dobrý příspěvek...čím jste, pane Brůno? Co děláte? Jste učitelem? Knězem?

Odp: Hodně dobrý článek
Tlapka, 30.5.2014 13:28

Copak elipsa. Můj rozhovor s běžným pachatelem VŠ:
Jmenujte státá v Jižní Americe.
... é... Texas.
Jižnější není?
.... é... Mexiko !!
A tím znalost států v Americe končí.

Odp2: Hodně dobrý článek
Zákys, 31.5.2014 7:00

Podle The American Geography Society geografie

běžná znalost středoškoláka v USA!!!
Někteří kandidáti na senátory jsou na tom stejně. Známé je jméno guvernérky Aljašky..., které proběhlo i našimi médii.

Odp3: Hodně dobrý článek
Tlapka, 3.6.2014 12:50

Běžně nikdo neví, jaké je hlavní město v Australii. Každý myslí, že Sydney

Odp4: Hodně dobrý článek
Zákys, 3.6.2014 13:09

To by jste se divila. Asi nesledujte televizní taxík.
Ale moje poznámka je reakcí na obvyklou „kydologii“ zde na Svíci.
Slovo každý používejte velice opatrně. Ayers Rock si to zaslouží: Uluru
Také Abel Tasman a bývalý „Gulag“ jejího královakého veličenstva královny Victorie.
Klokani, koaly, ježury, ptakopysci a eukalypty to ovšem mají „v paži.“

Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivana Kozárová, 30.5.2014 11:09

Konzumní přístup ke vzdělání má svoje plody. Nejsem právníkem,protože miluju právo,ale protože chci hodně peněz. nejsem lékařem,protože jsem empatický,ale zajímá mě chirurgie.Jsem učitelem,protože na jinou fakultu mě nevzali... atd atd. No a tak se stane,že věda přestává být součástí kultury. Viz Karel Čapek Místo pro Jonathana....

Odp: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Alfons, 30.5.2014 16:32

Konzumní přístup ke vzdělání má svoje trpké plody pro ČR. Vystudování, kteří něco pořádného umí utečou do zahraničí a fabriky nemají inženýry a techniky. Máme hodně nepotřebných vyžírků filozofů, sociologů, právníků atd. kteří se koncentrují na Svici. Plody tržního hospodářství jsou trpké. Obvoďák nebo zubař mimo větší města? Ani ve snu.

Odp2: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivana Kozárová, 30.5.2014 18:30

Bože,cos zasil trpkosti do této naší země... zatrpklý je širý ten náš kraj,zatrpklé je všechno plémě..Trpce se žije v palácích,trpce se dýše v chýši,trpká je naše ornice,trpké je víno v číši.. trpce zní píseń národa,trpké je slovo naše.. trpké jsou kletby z našich úst,trpké i otčenáše.. Trpká je sláva po otcích,přetrpké vzpomínání.. trpká je naděj v budoucnost-že se až hlava sklání... Takhle skuhral už Jan Neruda a to ani netušil,co bude...

Odp3: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Tlapka, 3.6.2014 12:56

Báječné Ivanko Rebublika by se měla přejmenovat na Trpsko.

Odp4: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivana Kozárová, 3.6.2014 13:37

Už TGM psal ,že český národ má rád mučedníky a to mučedníčkování se mu hrubě nelíbilo- /České myšlení /

Odp: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Lip¤van, 30.5.2014 18:43

Gončarov tomu říká vnější a vnitřní stránka vzdělání. Kritizuje své literární obyvatele Oblomovky, že byli schopni vnímat pouze stránku vnější; vzdělání jakožto prostředek k významnému postu a vysokému příjmu. Vnitřní stránku - osobní rozvoj a přínos pro své okolí - Oblomovci přehlíželi. Jenže od těch časů dvounozí lumíci výrazně pokročili k propasti a degradovali celkový význam vzdělání na omračující zkratku před (za) jménem. :-)

Odp2: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivana Kozárová, 30.5.2014 18:48

Zlatej Oblomov,ten měl ještě jakýs takýs duchovní potenciál... Něco tam vzadu mu říkalo,že není ouplně v pohodě. Ti dnešní ťuťínkové jsou super a v pohodě:-(

Odp3: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Alfons, 30.5.2014 19:59

Obranáři na Svici v jednom úsměvném šiku.

Odp4: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivana Kozárová, 31.5.2014 9:35

Koho vy radši: Raskolnikova nebo Oblomova?

Odp5: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Lip¤van, 31.5.2014 10:51

Oblomov je skvělý, docela se s ním ztotožňuji. Nesplňuje zažitou představu lempla jakožto člověka, který by všechno chtěl, ale nic pro to nehodlá udělat, takže jen sedí a kafrá. Ilja Iljič nic nechtěl. Měl sice svou představu pozemského ráje, ale ta se diametrálně lišila od pachtičského společenského diktátu carské Rusi. Takového člověka nelze utáhnout na vařené nudli, poněvadž je k zavedeným vějičkám vrchnosti zcela hluchý. :-)

Odp6: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivana Kozárová, 31.5.2014 14:55

Taky mám Oblomova radši.:-)Hádala jsem se pro něj s naší ruštinářkou a za to mě pak chtěla potopit u matury.. nevěděla jsem,kolik Lunochodů... atd atd. dostala jsem kosmonautiku. Ta Ruština nebyla marná,alespoň dodneška rozumím a nejsem závislá na překladech.Škoda,že klasická ruská literatura je dnes většině lidí fuk...

Odp5: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Alfons, 31.5.2014 12:22

A co takhle květy bezu smažené v těstíčku? Veselý hrošík si to aplkoval do zažívacího ústrojí. Také je to dobré s MuDr Parkisonem.

Odp6: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivan, 31.5.2014 18:45

Kosmatice, - jo, to už dneska skoro nikdo nezná, jedlo se všechno čím se dalo nahradit trochu žrádla když byly špajzy trvale prázdné, ale nepřipadalo nám to tak špatné. Prostě nějak bude.

,,Zoufale" špatná je situace teprve od doby, kdy jsou regály a odpadkové koše přecpány žrádlem a všude je všeho až nemorální nadbytek a naše hlavy jsou trýzněny tím, že by tahle neskutečná žranice mohla někdy skončit. Problém není jak nasytit hladové, ale jak nakrmit nenažrané!

To stádnost a vnucený pocit sounáležitosti k čemukoliv z nás (vás) dělá otroky sebe samých. Mnozí se nebojí skutečné bídy, ale nebejt IN. Nejezdit v těch správných autech, nechodit podle mody, nejezdit na ty správné dovolené, nevěřit v něco velkého, spojujícího, neklanět se autoritě, neobdivovat pseudoidoly. Znám jenom málo lidí kteří dokáží dlabat ( srát. oh) na to, která propaganda, víra, nebo ideologie ho zrovna láme na kolena.

Svět mršej po celé geneace právě bojovníci za cokoliv.

Rád bych věděl kam se uklidit před bojovníkama za národní identiu a čistotu rasy, sociální spravedlnost, křesťanskou láskou, čistoty víry a pravdy jediné. Včera přes dva tisíce polských lékařů vydalo prohlášení, že Bůh má přednost před pacientem. V Pakistánu rodiče a bratři umlátili klackama a ukamenovali mladou ženu která si vzala křesťanského manžela, jiná těhotná sudánka s křesťanským manželem odsouzena za odpadlictví od víry k oběšení rodila v řetězech aby na ní později mohl být vykonán rozsudek. Matematičku, astronomku, filosovku, Phýtyi Alexandrijskou rozzuřenej křesťanský dav vláčel ulicema, vytrhal její orgány, ty rozvláčel a její krví a ostatkama třísnil zdi ulic. (astroláb- užasný)

Teď mě poraď, Alfy, kam se máme my nezůčastnění uklidit před bojovníkama za cokoliv na celém světě.

Jestli chceš vědět kdo zkurvil svět, tak jste to právě vy! Chápeš?

Alfy, nerozčiluj se, skočí ti tlak a udělá se ti bulka na pytlíku. Dej si panáka a procházku pomalým krokem po rovině a nepřežeň to.

Iv.

Odp7: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Lip¤van, 31.5.2014 19:55
Odp7: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Zákys, 31.5.2014 21:33

„Rád bych věděl kam se uklidit před bojovníkama za národní identiu a čistotu rasy, sociální spravedlnost, křesťanskou láskou, čistoty víry a pravdy jediné.“
Jak jednoduché:
spravedlnost

Odp8: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Vlastimil Čech, 1.6.2014 13:08

he he he....:-)

Odp7: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivana Kozárová, 31.5.2014 22:19

Život sám je boj. Každý za něco bojuje. Vy bojujete proti bojovníkům.Obdivuju mírné lidi,kteří neberou do ruky zbraň. Ti zas bojují proti válčení a zabíjení. Bojovníci v medicíně ,vědě.... Pokud máte na mysli fanatiky,to nejsou bojovníci,ale fanatici a vrazi. Cejtím v tom rozdíl.

Odp8: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivan, 1.6.2014 9:55

Nebojuju proti nikomu, jenom nevím kam se před všema vylepšovatelema světa zavrtat.

Odp9: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
homo sapiens, 5.6.2014 7:34

Žijem tedy v dokonalém, spravedlivém světě, jakýchsi pozemských nebesích, na kterých už není co vylepšovat ? Je možné, že se to tak jednomu procentu populace může jevit...

Odp8: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Zákys, 1.6.2014 11:42

Kréda prý aristokracie a podobných Švajnebergů alias Schwarzenbergů je: „Nenávidím smrt, práci a chudobu"! (S jejich nositeli). To není jen bonmbot, ale po staletí uplatňovaný program zajišťovaný (jinak to nejde) hlavně institucionálně, to znamená mocensky. Žádná metafyzika a duchovědná psychologie a návštěva katedrál a modlení se k nějakému Bohu.

Odp9: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Vlastimil Čech, 1.6.2014 13:07
Odp9: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivana Kozárová, 1.6.2014 16:55

Krédo ve smyslu věřím jen sám sobě je taky legrační. jediná jistota je nejistota. Katedrály nás našich nejistot nezbaví,ani mozkoškrabové ,ani věda.Klid a jistota je momentálně k dostání v kukadlech mýho slepýho psa.;-)

Odp7: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Alfons, 1.6.2014 4:36

....,,Zoufale" špatná je situace teprve od doby, kdy jsou regály a odpadkové koše přecpány žrádlem....odpadkové koše? A to jako kde? V Americe? Typický pravicový blábol.

Odp8: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivan, 22.6.2014 0:43

Alfy tak si úplně slepej. Berounská pekárna, vyřadí denně přes 400 chlebů, ne proto, že by se nedaly jíst, ale kvůli estetikým vadám. Denně náklá nákladákdák do kompostány. Otevři oči. Na drudou stranu se vyhazuje ukrutně žrádla do biopopelnic. Zvedni někdy víko, a spočti si to v regálových cenách.

Odp9: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Vlastimil Čech, 22.6.2014 11:40

„...pálit žito v peci, aby zdrahl chleba...“ Nebylo to v písničce V+W?
a proč teda ti podnikadějové nenechají ten pokažený chleba sníst bezdomovcům? Nebo chudobným lidičkám?... Nebo jinak rozdat?

Odp10: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivana Kozárová, 22.6.2014 13:36

vyhozené jídlo po záruce polévají v kontejnerech savem:-(

Odp10: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivan, 22.6.2014 17:17

Tohle platilo mezi lovcema - sběračema, co bylo k jídlu to se muselo sežrat nebo v rodinné výrobě.

Tak jednak chleba nepříjde úplně nazmar, potože poslouží jako krmivo a zkompostuje se. Tedy se znovu vrátí do potravinnového oběhu.

Kdyby pekárna chleba rozdávala, tak by vytvářela sama neporazitelnou konkurenci svým odběratelům, od kterých očekává platbu za svoje zboží, tedy náklady na výrobu, obnovu, režie, mzdy a daně.

Abyste to snáze pochopil tak vyrábějtě a rozdávejte.

Teď vážně, jestli máte v domečku tochu místa , tak prý má skutečně úspěch ,, pečivo druhého dne". Za 30-50 % jeho původní ceny.
Včerejší chleba.

Mylím, že by to mohla být i dobá příležitost pro Ivanu, nebo pro někho kdo by to chtěl zkusit. Pultík a nějakej regálek. Dalo by se tak začít téměř bez peněz.

Odp11: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Vlastimil Čech, 23.6.2014 12:41

Tomu jsem neporozuměl... Když pan továrník, velkopekař rozdá chudobným pár nepovedených chlebů, tak si vytváří neporazitelnou konkurenci? A kdyby jim, žebrotě, sockám, nasypal do klobouku, tak si nevytváří neporazitelnou konkurenci? Vždyť ta holota si za ten milodar beztak ten chleba musí koupit, jinak zhebne... takže stejně má chudina chleba zadarmo... Kde je ta neporazitelná konkurence? Akorát, že se ten nevzhledný chleba zničí...A co když si ten špinavý ksindl místo berounského chleba koupí za almužnu od pana Berounského-velkopekaře pečivo u konkurence? To je přímo podpora konkurence...Nebo ne?

Pak ovšem podle pana Ivana vyplývá, že pokud podnikaděj daruje chudině zmetky ze své výroby podporuje „neporazitelnou konkurenci“...Pokud přispěje na chudé v penězích podporuje konkurenci taky...
A tady vidíme, proč podnikadějové vlastně nemohou pomáhat chudobným lidičkám. Oni by se totiž samou tou podporou konkurence samy dočista zničili ;-)

Odp12: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Vlastimil Čech, 23.6.2014 12:43

promiňte prosím: SAMI zničili...
omlouvám se...

Odp13: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivan, 23.6.2014 14:11

Chyby a překlepy neopravuju, neomlouvejte se, není proč.

Odp12: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivan, 23.6.2014 14:10

Nepište prosím, že to je podle mně, jak se často děje. Taky, stejně jako vy, pane VČ, si přeju aby se měl každý co nejlépe.

Nedorozumění !!

Zákazníkem pekárny je OBCHOD který si smluvně zajišťuje dodávky pečiva podle sjednané kvality a tu taky požaduje. I tak se podívejte když se doprodává chleba nebo rohlíky tak už jsou silně přebrané. Prostě sami lidé si nikdy neřeknou, že jim stačí ten nedopečený, rozpláclý a do půlky prasklý. Když si obchod objedná 300 chlebů, tak je taky chce prodat protože to je smyslem jeho činnosti.

Jestliže by pekárna prodala zákazníkovi chleba podle jeho objednávky, nechala si ho zaplatit a pak v jeho teritoriu rozdala 300 chlebů, tak platícímu zákazníkovi (obchodu) zbydou jako neprodejné.

Pochybuju, že by tento stav byl dlouhodobě oboustranně udržitelný. Navíc, i kdyby je pekárna rozdala grátis, tak stejně nese odpovědnost bez skladovacího dozoru za jejich zdravotní nezávadnost, jinak se vystavuje velmi tvrdému postihu. Co takhle pár let natvrdo. !! Ani dobrá vůle Vás z odpovědnosti za zdravotní nezávadnosti nevyviní.

Nenazývejte lidi ksindlem a holotou a nevytvářejte, prosím, dojem jako bych si to myslel já nebo tvrdil.

Věci jsou tak jak jsou, bez ohledu na to co si o tom myslím já nebo Vy.

Popis stavu věcí není vždy mým názorem a přesvědčením, ale dějou se.

Odp13: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Vlastimil Čech, 23.6.2014 14:48

S tou zdravotní způsobilostí chleba jste měl samozřejmě pravdu... ono by se ten prodej „pečiva druhého dne“ mohl oblíbené mojí paní Ivě pěkně vymstít...

Ale prostě, jestliže se někde pálí obilí v elektrárenské peci, jestli někdo vyhazuje zdravé a chutné pečivo jen proto, že je nevzhledné, jestli někdo vylévá mléko, tak je to neodpustitelný hřích!-jak říkáme my, atheisti! ;-) Dokonce V.Č. nesouhlasí ani s metáním vajíček a rajčat po našich všivých politicích.

Jedině s tou výjimkou, že se jedná o rajčata shnilá a vajíčka výrazně zkažená. Pak se nejedná o mrhání, ale o smysluplné užití!

Odp14: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivan, 23.6.2014 15:27

Vím, že máte oblíbenou Ivu, ale já jsem psal Ivanu která má potravinový prodej. (cukrárna) Tedy vhodné prostory se všema schvalovačkama. (žádná prdelka, ta ví nejlépe co to obnáší)

Prodej ,,druhého dne„ je legální prodej zboží s nižší přiznanou hodnotou, teda před skončením doporučené doby spotřeby ale zárukou zdravotní nezávadnosti. (takový potravinový bazík)

I v mlsném a přehnaném Německu je to docela rozšířený a akceptovaný prodej. Třeba zrovna nemocnice jsou častým zákazníkem ,, Včerejšího chleba,“ aby se jim pacienti nevznášeli u stropu.

Nechtěl jsem se nijak dotknout Vaší politické víry, ale někdy jsou věci tak jak jsou a jakákoliv snaha o jejich uspořádání se neshledává s účinkem.

Ještě jsem nezažil, aby byly jako první z denní nabídky rozebrány ty nepovedené, menší, slepené, křivé a různě splasklé a na konci dne zůstaly pouze ty výstavní krasavci. Ověřte si to pohledem do skoro prázdného koše před zavíračkou.

Vše v dobrém. Iv.

Odp15: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Vlastimil Čech, 23.6.2014 18:23

Aha... tak to jo... chápu... děkuji za osvětu.
Nemyslel jsem to ve zlém, pane Ivane... bylo to čistě nedorozumění...

Odp16: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivan, 23.6.2014 22:40
Odp17: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Vlastimil Čech, 24.6.2014 13:49

Přesto mi to nedá... V třebovickém Tescu mívali regál se slevněným zbožím... byly tam pomačkané rohlíky, odkrojky ze salámů a sýrů a tak... Myslíte, že si vytvářeli tu „neporazitelnou konkurenci“? Nemohli by ten pan Berounský- velkopekař ten nehezký chleba prodávat ze slevou? Sám jste napsal, (a V.Č. ovšem souhlasí), že poslední jabko, poslední kobzol a poslední pešivo v košíku je to nejméně hezké (konec konců i poslední nevěsta :-))... Takže pokud se nemá vyhodit, pak je třeba to málo lákavé zboží nějak zvýhodnit... ten krásný chleba si nekoupím, a uvařím si kobzole... no, ale ten ošklivý laciný bude taky dobrý a ty zemáky nechám... Přece to tak dělají i jiní fabrikanti: Mléko je plnotučné, polotučné, odstředěné... i máslo je dvojka... na dráze je první a druhá třída...nucený výsek... partiový textil... I dřevo se snad prodává v různých kvalitách...jakou neporazitelnou konkurenci jste myslel? .... Kompostovat dobrý chleba... to je něco jako v té pohádce o chlebových střevíčcích...
Ne ne... pane Ivane, ještě mi to není jasné... proč v případech, které jsem připomenul to jde a žádná konkurence nevzniká, nebo je únosná, a v případě berounských nepovedených bochníků to nejde...

Odp18: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivana Kozárová, 24.6.2014 21:11

Ani v Lídlu mi nenechají košťály zcela zdravé po kedlubnech,ze zelí,květáku a mrkve,co lidé sami z toho otrhali,ani mi to neprodají pro koně. je to biologický odpad a jde to na skládku. Nojo,no,kůň má smůlu.Je v tom cosi nekrofilního,nemůžu si pomoct:-(

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp18: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Olix, 25.6.2014 8:05

Jestli to není v tom, že mívali... Vzpomínám si, že u nás před časem fungovala dobrá pekárna. Lidé z pekárny - možná to byly dva dny v týdnu (už si to nepamatuji) - byli domluveni s pracovníkem (streetwork), že si může přijít, pro to, co zbylo. Bezdomovci a jiní lidé na ulici měli tak co jíst. Dnes už tam pekárna není.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp18: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivan, 25.6.2014 22:11

Už dva dny se cítím velice unaveně. Dovysvětlím Vám nějaké věci , ale potřebuju si trochu odpočinout. Omlouvám se.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
iva, 26.6.2014 9:34

Ivane to je na infarkt. Měl to můj muž únavu, pět dnů po propuštění z práce na pracáku. Pak tlak na prsou, doktorka mu řekla, že je to stresem.EKG měl v pořádku větší vyšetření se měl objednat na únor!v říjnu. Měl ten tlak jen po jídle. Jeli jsem na zahradu a tam to začalo bolest se zvyšovala, musela jsem volat záchranku. Když jsem dojela do nemocnice zdělili mi, že měl infarkt. On, který nikdy nekouřil. Dostal stent do cevy. A ta únava tomu předcházela asi měsíc to si uvědomil zpětně. Tak si nech vyšetřit cevy jsou na to léky nebo ten stent.

Odp19: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivana Kozárová, 26.6.2014 12:32

Ivane,přeju ať to brzy přejde. Máte toho mnoho na starost.A nejste typ,který zkrátka umí vypnout. Tak honem k nějaké čisté tekoucí vodě a vemte Bada ssebou. Aspoň na půl hodiny,jestli to půjde. Pozdrav od Volyňky,čápů,co chytaj termiku a od ježibaby se psem.

Odp20: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivan, 28.6.2014 2:15

Já bych rád vypnul, ale není nikdo kdo by mě na chvilku nahradil, vlastně nemám žádný osobní čas. V celé domácnosti choděj jenom moje nohy a to ještě tak, tak. Musím stihnout úplně všechno bez vystřídání a ve spojitém ději. Sedm dní v týdnu.
(v létě je to o něco snažší)

Odp18: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivan, 28.6.2014 2:08

Vy nerespektujete vztahy o tom kdo je kdo, pane Čechu. V obchodním smyslu. Jestliže si Tescco se svýma zaplacenýma rohlíkama pekárně, může udělat co je mu libo, třeba je rozdat, nebo levně prodat, to samé si nemůže dovolit pekárna ke svému zákazníkovi. Tam platí smluvní podmínky. Kdyby nenáviděný velkopodnikaděj párkrát prodal nebo rozdal svůj nepodařený chleba třeba na parkovištích svých odběratelů, nebo i v sousední ulici tak obchod, který je zákazníkem pekárny neprodá svůj řádně zaplacený chleba a vyhodí ho nebo by ho podle Vás měl taky darovat. Za chvíli by neplatil za chleba nikdo. I kdyby byly průkazy o sociální nouzi a potřební by onen chleba měli zadarmo, tak se okamžitě stane předmětem směny nebo prodeje, nejspíš zase za peníze, nebo za cigára a rumíček lékařský. Neporazitelná konkurece je když už se nemůže nikdo podvlíknout kvalitou nebo cenou. Obchod,- Penny, Kaufland, Tesco, Billa a významní obchodníci by s takovou pekárnou hnusného nenažraného podnikaděje okamžitě přerušili vztahy a nechali pekárnu i s nebohýma pekařema , kuchtičkama, údržbářema a řidičema rádi krachnout a její místo by okamžitě zabrala nová jistě moderní pekárna vlastněná consorciem jejich společností s polovinou zaměstnanců a úžasnou kvalitou automatizace a řízení.

Zítra, vlastně už dneska, bude proveden odstřel budov největšího a nejlepšího oděvního podniku na výrobu oděvů střední třídy i super zakázkové výroby nejvyšší kvality kde byli zaměstnáni skuteční mistři oboru.

Oděvní závody Prostějov maj dneska funus.

Technologie bude nejspíš už v Číně nebo tak někde.

V době kdy se potřeboval udržet a spolu i zaměstnanost pro celé město, byl vytlačen z trhu nelegálníma dovozama, tedy něco jako uvedením na trh nedopečenejma chlebama a rohlíkama, nesrovnatelně nižší ceny z Vietnamu a Číny, zimních bund, kalhot a triček které s oblibou nosili i řiditelé podniků.

( Mimochodem, sem zavlečené komunisty v sedmdesátých letech v rámci internacionální pomoci socialistických zemí) Jejich obchodní praktiky nám tu nyní řežou krky. Díky.

Pokus o darování zabaveného kontrabandu zimních bot, teplého oblečení pro ústavy Sociální péče a domovy důchodců a charity dopadl stejně špatně. I řiditelé podniků, náměstci a jejich rodiny nebo i lidé s jednoznačně vysokými příjmy chodili v kalhotách a bundách s razítkama Sociální služba a charita s nesmyvatelnou červenou barvou a svítících novotou. Dokonce se to stalo jakousi akceptovatelnou modou. Vše se dalo koupit na trzích.

Cesty do pekel jsou vydlážděny samýma dobrýma úmyslama.

Celá věc by se dala rozebrat daleko podroběji, ale myslím, že to takto stačí. Stejně se najdou lidé kteří řeknou tak to rozdejte potřebným. Možná, nahodile, cíleně, omezeně, netušíc důsledky.

Až Vám pane Čechu, někdo bude přidávat 300 na důchodě, tak si buďte jistý, že onen hodňouš Vám to vyplatí z Vašich dlouhodobých naředěných úspor. Inflace je neustálé ředění vašich vlastních peněz, tedy hodnoty uložené práce, kdy Vám roste nominál, ale mnohem rychleji klesá hodnota úspor.

Přidat každému kdo chce, nebo tvoří nátlakovou skupinu, důchodcům taky, vyvolá inflaci, která okamžitě zase zvedne ceny. Tedy nevznikne vyšší společenská hodnota, ale naředí, tedy se poníží úspory těch kteří si šetřili na stáří třeba celý život.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Zákys, 28.6.2014 10:11

Odborník na šroubek!!! a bednář se ozval svým typickým ideologickým blafem:
„Mimochodem, sem zavlečené komunisty v sedmdesátých letech v rámci internacionální pomoci socialistických zemí) Jejich obchodní praktiky nám tu nyní řežou krky.“ Bingo jako vždy.
Ekonomika regionálního rozvoje tomuto sebestřednému jednorozměrnému hňupovi, to když má občas pár pohromadě, jinak je to horší, mnoho neříká. Má co potřebuje. Vlastní názor. Znalosti? „Blbci si pamatujou. Chytří musí vamejšlet.“ Na jevišti to zní úsměvně. Ale již skoro v hrobě hrozně.
Až budete chtít říci něco popisného, ale k věci, třeba i žvástnout, sáhněte po Regionálnej a urbanistickej ekonomike, Guntera Maiera a Franze Tödtinga (slovensky) ať aspoň vidíte do čeho tak „objevně“ kecáte. Mizející komíny z údolí řeky Mázy, útlum valonského těžkého průmyslu, a co teprve Ruhrgebiet,Porůří, oblast, která měla útlum těžkého průmyslu naplánován na 50 let...od 60 let (to se učí v učebnicích zeměpisu žáčci německých škol), a co teprve region Midlans v Anglii... a tady (Česko) se to co probíhá nějak ve výše jmenovaných místech nějak evolučně, s využitím nové imperiální politiky nadnárodních společností (ať se černoši poserou – lidský odpad), tady kapitalisticky revolučně!!! U nás jak v každé rozvojové zemi.
Kdyby vaše červotoči prolezlá hlava(kdo s čím zachází) použila jako příklad hutnictví v Žiaru nad Hronom, Istebnom, Oravskom Podzámku, Seredi tak by aspoň nějaký náznak zdravého rozumu byl. Ale u textilního průmyslu? Historie textilního průmyslu a regionální rozvoj (žádní komunisté hňupe) se dá dostudovat ve druhém ročníku normální střední školy v zeměpise. I blb vašeho rozměru si e stáhnou desítku PPT prezentací pro studenty začátečníky. Ale rychle než si píchnete tupou třísku do oka!!! Replikante omezenosti a odborníku na využívání peněz daňových poplatníků na nesmyslné maturity.

Odp19: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Vlastimil Čech, 29.6.2014 15:53

Pane Ivane, děkuji za obsáhlou odpověď... přesto si dovoluji připomenout moji otázku:
...je třeba to málo lákavé zboží nějak zvýhodnit... ten krásný chleba si nekoupím, a uvařím si kobzole... no, ale ten ošklivý laciný bude taky dobrý a ty zemáky nechám... Přece to tak dělají i jiní fabrikanti: Mléko je plnotučné, polotučné, odstředěné... i máslo je dvojka... na dráze je první a druhá třída...nucený výsek... partiový textil... I dřevo se snad prodává v různých kvalitách
proč v případech, které jsem připomenul to jde a žádná konkurence nevzniká, nebo je únosná, a v případě berounských nepovedených bochníků to nejde... ... různá kvalita-různá cena...No v případě těch bund tu slevu asi „přepálili“... to jsem pravda neviděl... ale viděl jsem slevy na špatně prodejné zboží, zájezdy, letenky s přestupy, slevy na služby v některé hodiny...
A Vy, pane Ivane, když má Váš- jinak funkční- výrobek nějakou snesitelnou vadu, tu věc spálíte? Nebo ho nabídnete se slevou? ...Jenom mi neříkejte, že se vždycky ve Vaší továrně všechno povedlo na 105% :-)...
Vytváříte si sám sobě neporazitelnou konkurenci?

Odp19: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivana Kozárová, 29.6.2014 16:40

Mám doma bavlněný svetr s kapucí made in Bangladesh. Za dumpingovou cenu. Nikdy ho nevyhodím,je sepraný,dírkatý a velmi pohodlný,príma na spaní v zimě. Nevyhodím ho a budu ho dál spravovat,symbolizuje pro mě otrockou práci a hrůzu z režimů,které dokážou nahnat své otroky do rozpadající se budovy,co na ně nakonec spadne.Když jdu spát,vzpomenu si na tu ženu,která to šila a která už možná nežije.

Odp7: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Alfons, 1.6.2014 4:37

Zase ty drogy ! A změněný stav vědomí.

Odp8: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
tlapka, 3.7.2014 15:48

Nějakou bych si zrovna dala...

Odp7: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Čen, 17.6.2014 5:11

Myslím, Ivane, že byste měl mluvit za svou komunitu, která opravdu není většinová. Kolem mne je hodně lidí, kteří neví, jak vyjít s vydělanými penězi, poplatit složenky a uživit rodinu, to mi věřte. Ty řeči, co tady vedete, možná, že by se pár lidí možná ani neudrželo, a váš pohled nasyceného a majetného zbohatlíka by jim možná nedovolil udržet pěst v kapse. Mluvíte o stádnosti a sám jste členem stáda, které má klapky na očích a nevidí, že mnoho lidí to tak opravdu nemá. A vím to dobře, moje děti jsou jak součástí vašeho stáda, tak i toho, které má problémy uživit a pokud možno, jakž takž, rodinu. A není to tím, že by se nesnažily, on každý nemusí mít zrovna buňky na to, být dobrým obchodníkem či manažérem, nebo mít zdraví v pořádku, někdo v této společnosti musí dělat i ty podřadné práce, které jsou placené almužnou, on přece péct chleba, nebo vyrobit stůl či skřínku například, může každý, že? Jak říkává moje dcera, mám tři děti, dvě zaměstnání a jednoho manžela a opravdu nemá problém být in v otázce auta nebo dovolené, pro ni je problém, jak včas třeba zaplatit topení na zimu, víte pane Ivane? Ale přesto, ani moje druhá dcera ve vašem stádu, ani její manžel, nejsou tak stádní, jako vy, aby neviděli, jak jsou na tom jiní, že si nemohou dovolit to, co oni mohou dopřát svým dětem a taky se snaží i pomoci a ani pro ně není snobství zbohatlíků normální a být in je naprosto nezajímá. Možná i proto, že se dopracovali svého postavení vlastní pílí a poctivostí a hlavně mají jistotu, že nežijí ze zaměstnávání někoho jiného, komu platí pokud možná co nejnižší mzdy, aby oni sami si mohli vymýšlet, jaká značka auta, nebo místo dovolené je in.
Chěla jsem psát o dnešním školství, ale vaše poznámka typická tím sytý hladovému nevěří, mně opravdu nadzvedla. Vy jste neslyšel a nečetl, kolik dneska dětí chodí do školy a jejich rodiče nemají ani na to, aby jim zaplatili obědy? Možná, že by asi měly zajít k těm vašim popelnicím, přetékajícím jídlem, že?
A jsem ráda, že i ty mé děti, kterým se vede dobře, vědí, že to, co tady vykládáte, je nesmysl. Ano, vy se máte dobře a když vy se máte dobře, tak tomu musí být u každého, že, a jen ti líní a neschopní nemohou přemýšlet o nejnovějším modelu auta a senzační dovolené a tak dobře jim tak, vy schopný a pracovitý už jim to vysvětlíte.

Odp8: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivan, 17.6.2014 7:55

Takže.

Bydlím ve vesnici bez obchodu, tedy k ceně každého zboží musím připočítat cenu dopravy. Jezdím 14 let starým autem Peugeot 406 v ceně asi tak 30-40 tisíc a záložní auto je nejstarší Fabie. (nutnost obvzlášť va zimě) Moje obydlí je zobytněná garáž kde bydlím s paní po vysoké amputaci na vozíku, tedy jsem její 24 hodinový dobrovolný pečovatel ve vlastní režii. Cenu svého šatníku vč. starých zimních bot bych odhadl tak na 5 - 8 tisíc, ale zřejmě naprosto neprodejné. Na dovolené jsem nikdy nebyl a taky se na žádnou nechystám. Syna mám dáno v hrobě, takže nevím jak byl spokojený s tím co bych mu mohl koupit. Svojí páci jsem začal z pozice bezdomovce po neschopnosti platit v Praze (Hradešínská) nájem. Další z hodnotnějších věcí kterou vlastním, ale neužívám je čundrchta ze šedesátých let , křovinořez a sekačka na trávu. S pracovní činností jsem začínal z pozice bezdomovce, akorát jsem se nepostavil ke dveřím sámošky o almužny, ale pronajal jsem si prkenou boudu v jezedákově vedle silážního žlabu kousek od prasečáků kde jsem taky čryři roky bydlel, vlastně jsem byl neustále v práci, tehdy ještě asi tři- čtyři roky bez telefonu. Protože mám všechny dřevařské kvalifikace, brácha taky, tak je jasné, že jsem tam začal (začli) budovat truhlárnu k vlastní obživě. Prostě jsme tam měli lehátko, spíš válenda která se přes den opřela o zeď a molitanovou matraci na zemi kterou jsem si přvezl rozpadlým trábošem z Prahy. Ráno jsme se vzbudili už v práci, přešli chodbičku, ranní hygiena, a rozsvítili ve strojovně a tak zaínal každý den. Celá vesnice se sázena o termín kdy krachnem, ale později sami přicházeli jestli bychom je nezaměstnali. Každý kdo přišel, mě připadal jako miliardář. Všichni měli statky, baráky, pozemky, teplé večeře, zatímco my saláty, buřty a rohlíky ze sámošky.

V padesátých letech hodní komunisté drželi na vojně v souvislosti s Korejskou válkou mýho tátu na vojně celých 36 měsíců a já prožil s mámou dva roky, ale taky dvě zimy v nedostavěném baráku na který nebyl vydán uhelný výměr bez elektriky a vody částečně v lístkovém režimu nákupu s jedinným příjmem rodiny 418,- Kčs vojenských náhrad mýho táty.

Postě mám jiné měřítka určená už v dětství, takže mě všechny stesky a nářky jak někdo může jet jenom na jednu dovolenou a bydlí v bytě který si nikdy nepostavil, vlastně na dluh a nestačí splácet půjčky z žití na dluh ( někdy oprávněně) jako rozmazlenost.

Na práci bych se dávno vyflák, ale držím (e) výrobu právě kvůli starým chlapům aby to mohli dotáhnout do penze a nezůstali bez zaměstnání v nezaměsnatelným věku.

Takže z vlastního života skoro hovno.

Jinak díky za hodnocení mého zbohatlického života v luxusu.

Iv.

Odp9: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivan, 17.6.2014 7:57

Ještě mám asi osm let starou Toshibu, mobila, asi za 1200,- a psa Bada.

Odp10: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivana Kozárová, 17.6.2014 11:00

Ivane,vy nemáte žádnou povinnost komukoliv cokoliv vysvětlovat. Dobře znám bydlení v pastoušce,brambory bez másla a nedostatek peněz v každém ohledu. Dokonce i podvýživu vlastních dětí... A nebyla to ničí vina,prostě se to tak semlelo,nebyli jsme poslušní a stádní,k volbám jsme nechodili,když se to muselo a čas od času pobývali u výslechů,kde mi občas uvařili i kafe.To,že dnes bydlím v prastarým kamenným baráku,z něhož polovina byla donedávna ruina,že mám vše,co potřebuju,není zas tak moc moje zásluha.A přesto připadáme mnohým lidem jako zbohatlíci,che che... Už to tak je. Nikdo nevidí,že jsi otrokem těm,komu sloužíš jako zaměstnavatel,že jsi dobrovolným pečovatelem- znám to na vlastní kůži - . Vždyť tyto věci děláme proto,že sami chceme.... Mým nejcennějším majetkem je to,o co se starám a co mám ráda.A nemusím to vlastnit .. A přece mi to patří. Panuje ten,kdo slouží. Ten,kdo přemejšlí,jak si co užít,bude neustále nespokojenej,protože ostatní z jeho pohledu mají víc. Nesouměřitelnost,jak tomu říká profesor Keller,bude stále růst a lidé kolem Vás Vás budou potřebovat stále víc.

Odp11: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivan, 19.6.2014 19:53

Považuju si toho.

Odp10: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Olix, 17.6.2014 13:55

To je neporozumění Vašeho komentáře. Přeji, ať se Vám ve všem dobře daří. Nejbohatší lidé jsou ti, kteří umějí rozdávat z mála.

Odp11: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivan, 20.6.2014 6:00
Odp9: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivan, 3.7.2014 20:33

Škoda, že mě paní Čen neodpověděla, docela bych si to rád přečet.

Odp8: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Vlastimil Čech, 17.6.2014 15:33

Paní Čen, na pana Ivana se nehněvejte. Každý jen tu svou má za jedinou... Takže pan Ivan asi skutečně neměl kde bydlet. Nicméně rozhodně nebyl skutečným bezdomovcem, jak je známe asi všichni.

Rozhodně nebyl vůbec chudobný, když si mohl pronajmout provozovnu. Ta provozovna byla jistě provozuschopná, plně elektrifikovaná...no ovšem a kolaudovaná jako dílna. Pokud byla kolaudovaná jako něco jiného, pak pan Ivan porušoval zákon. (Ach ano, jiní jistě také, že);-) Netroufám si odhadnout, kolik mohl nájem tzv„boudy“ dělat, ale stolaři potřebují pro svou práci velký prostor, suchý a pokud možno aspoň temperovaný... čili zase nájem. Stroje: pokud pan Ivan nechce tvrdit, že si pilečku a hoblíček přinesl v bezdomoveckém ranečku a to mu pro začátek stačilo, pak si musel kvalitní, seroisní stolařské stroje koupit, pronajmout, půjčit, sám vyrobit, nebo ukrást. Žádnou modernu určitě nepotřeboval, ale stroje z První republiky jsou ještě i teď dost drahé. Takže pokud si stroje pronajal, nebo půjčil, měl tento náš bezdomovec buď dost peněz, nebývalé množství movitých, štědrých anebo ochotných kamarádů. Pokud si stroje vyrobil, pak na nákup potřeboval -hádejte co :-) -, na pořízení dalšího materiálu na opravu a součástek-totéž- :-)... Jistě může býti řečeno, že stroje „lacino SEHNAL“... co to slovíčko může znamenat? Koupil od někoho, kdo si neuvědomoval reálnou cenu, tedy ho svou nabídkou uvedl v omyl. Využil něčí tísně... Nu, a pro zahájení nějaké výroby potřebujete taky materiál. Hlína je v hliníku (ale je to jenom surovina, ne materiál :-)) Dřevo roste v lese, ale taky je to jen surovina... Takže řekl bych, že i stolař-bezdomovec potřebuje KOUPIT materiál (třeba i na dluh, proč né, když se najde někdo, kdo bezdomovci půjčí)... případně je třeba materiál SEHNAT (viz výše):-)....Nu, a pak je také důležité zajistit si zakázky...

Nu takže asi tak, s nastartováním bezdomovce...

Všechno, nebo skoro všechno vyšlo, dokonce bez telefonu...

Nu a k tomu skromňoučkému majetku pana Ivana si připopčtěte ještě to zařízení jeho dílny, (nebo továrny?) řekl bych pár milionků... jo a taky měl svůj vlastní aeroplán...

Paní Čen! Rozhodně panu Ivanovi nezávidím. Je z těch dnešních podnikadějů asi jeden z těch lepších... Bývalý Svazarmovec, (i za zlých komunistů co mu tak ubližovali, závodil nejen na tom letadle, ale i na silničních motocyklových závodech )... nebývají zlí...
Chtěl jsem říci, že pan bezdomovec Ivan, jistě kromě odvahy a snahy měl taky slušnou kupku peněz a OHROMNOU SUMU ŠTĚSTÍ! Je od něho hezké, že se stará o invalidu a starého psa, ale není hezké, že se mu daří vyvolávat třeba u Vás, paní Čen, dojem, že nejdůležitější je úsilí a odvaha... není, paní Čen, není... nejdůležitější je to štěstí...

Odp9: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivan, 18.6.2014 7:11

Vyklizená bouda (AZ/4) která stála už potřetí jako zařízení staveniště, ale skutečně koludovaná jako truhlárna tedy i s nepoužívaným silem s doslova přirezlýma poklopama a šoupačkama. Uvnitř sklady stavebního materiálu všeho druhu, vápno cement a převlíkárna po zedníky a stavební četu družstva, ale ty jsem už nezažil protože byli všichni ve výpovědi. Jediní dva lidi kteří v oné četě pracovali a ještě neodešli jsem dostal do smlouvy s povinností je zaměstnat.

Tehdejší vedení onoho družstva založilo různé přidruženky a přes ně vyvedlo veškerý majetek ven a tyto nechali zkrachovat, tedy aspoň úředně, aby si je sami mohli koupit do osobního vlastnictví, ručíce bankám právě tím nakradeným. Jeden rudej ksindl vedle druhýho!! Parchanti! Veškerej mobilní mareiál už měli na svých dvorech. Traktory, vleky, kombajny, soustruhy, stroje. Jeden rudej vede duhýho, doslova žravá plíseň! Na údržbáře, traktoristy, dojičky a pod. zbyl tak silážní žlab, rozpadlé kravíny bez dobytka, ale plné hoven, vytlučené asfaltky , rozpadlý plot. Který byl odhadnut asi na 400 tisíc. A podílově byl okradeným nabídnut jako protihodnota třeba kombajnu, nebo si mohl někdo vzít kus silážního žlabu, nebo si rozebrat eternitovou střechu.

I ta ,,Truhlárna " neměla ani vrata a všechno co se dalo už bylo odvezeno. Zůstala tam kátká rovnačka a pila na kolečkách kterou nikdo neodvezl kvůli zabordelení.

Tak už si to konečně přiznejte! Celé družstvo rozkradli jeho náměstci, dosazená předsedkyně z ÚVKSČ, Zemědělského odbru, zatímco byl volený předseda odejit.

Zřejmě jste v oné době nikdy nežil, nebo úplně slepej.

Podniky nevykradli lidé od soustruhů, kotelen, řidiči, natěrači, nástrojáři, frézaři, uklízečky a pokrývači s lisařema a podobně, ale lidé ve vedení podniků, náměstci, právníci, ekonomové. Tedy opět a znova komunisté spřaženi se svolodí všeho druhu. Podle tehdejších předpisů nemohl vykonávat, až na schválené vyjímky, od pozice šéfa oddělení až po ředitele nečlen KSČ. !!

Stroje a zařízení se tehdy doslova povalovaly na skládkách protože provozovny neměly žádnou cenu, ale jejich pozemky ohromnou. Někde je ani neodpojovali, natož aby dbali o jejich nepoškození, ale trhali je rovnou z betonu i s kabeláží jeřábama, třeba upnuté za suporty aby byly navždy neopravitelné , nebo obtížně, případně se do něj fláklo palicí aby bylo dosaženo nevratného stavu. Asi to pro vás bude bolestné, ale kde by se se tady po dobách hlubokého míru nějací kapitalisti vzali?

Ti nejrudější a největší zmrdi se rychle zorientovali a spřáhli se zakládanýma bankama, z nichž vyváděli ohromné majetky prostřednictvím nadhodnoceného ručení. Na rozpadlou cihelnu s mínusovou hodnotou se daly vybrat desetimiliony.

Myslíte, že by takovéhle tansakce byli schopni orgnizovat třeba zlatníci, krejčí, lidé z provozů, řidiči tramvajáci a nebo hajní z lesa?

Takováhle byla a je pravda, pane VČ, byli to vaši spolustraníci, který srali na nějaké ideály. Byl to boj mladých nadočkavých parchantů se starejma parchantama naředěnýma přesvědčenýma lidma se snahou o vybudování lepšího světa, tak jako vy, ( tomu věřím) doplněnýma naprostýma naivistama.


Uvedu vás do obrazu o ceně strojů. Jedny jsou nabízeny za miliony, ty se neprodávaj, ale pouze nabízej. Neznám nikoho kdo by si nějaký za posledních deset let koupil. Pak jsou stroje které se po svoji předraženost nikdy neprodaj, pak jsou stroje z různých dědictví kdy se jich rodina zbavuje jako přítěže, protože tam kde dědeček dělal rámus je konečně klid a mohou tam dát auto, nebo to pronajmout jako sklad knih. Hlavně aby to nedělalo rámus.

No a pak jsou stroje, někdy i snadno opravitelné, které čekají až se opět zvedne výkupní cena železa a litiny.

Odp10: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivan, 18.6.2014 7:17

Jestli chcete, tak vám seženu letadlo i s průkazem letové způsobilosti do 40 000,- Kč. Straton, až po L 29 Delfín, nebo L 39 Albatros. Do týdne!

Odp11: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Vlastimil Čech, 20.6.2014 17:32

Vidíte, a to by mne zajímalo... stojí-li letuschopný aeroplán 40 tisíc, na kolik příjde ročně třeba hangárování toho stroje? Údržba, kontroly, a i takové ty poplatky jako členské příspěvky, použití letiště a tak... a na kolik vyjde bratru třeba letová hodina?
Pane Ivane, 40 tisíc jsou pro mne skoro takové peníze, jako byste řekl 4 miliony :-)... Kdybych takové peníze měl, tož bych si koupil něco potřebnějšího než létadlo... třeba uhlí na zimu... pospravoval bych si domek...nechal bych ženě spravit zuby... koupil naší Š105 nové gumy...a tak... rozhodně bych nepořídil věc, která potřebuje další „krmení“ a která je vlastně jen pro radost....

docela by se V.Č. nedivil, kdyby se ve světě strhlo něco HODNĚ nehezkého... raději ani na to nemyslet...:-(

Ten plyn docela jistě podrahne a tak lidičkové dostanou nápad, že by tedy ty plynové kotle odstavili a topili zase uhlím... když to udělá víc lidí, tož to uhlí zdrahne ještě víc...už dneska je lopata uhlí za 20-Kč :-(... hodilo by se mít pár metráků ve sklepě až se zima zeptá...

Odp12: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Lip¤van, 20.6.2014 17:46

Překvapil jste...uhelných topenářů dramaticky ubývá a předpokládám, že většina z nich se již drbe za uchem a zpytují vlastní naivitu, díky níž podlehli klamavým slibům podplacených úřadů. Moji příbuzní v domě odjakživa topili plynem, ale díky Miroslavu Kalouskovi z Bechyně byli před pár lety nuceni přejít z plynu (70 K / sezóna) na dřevo (16-20 K /sezóna). Je s tím víc práce, ale cenový rozdíl je nepřekonatelný. :-)

Odp13: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
Vlastimil Čech, 21.6.2014 10:23

Pane Lipovane, plyn je samozřejmě stejný luxus jako elektřina... pohodlí, čistota... ale ta cena! Takže pokud pomineme nedostupné piškuntálie jako jsou pasivní domy, solární panely, pedersenovy generátory, tepelná čerpadla, atomové reaktory a podobně, zůstávají k úvaze jen dřevo a uhlí. Dřevo s ohledem na cenu cca 1000,- Kč za pmrs = přibližně 1000Kč/500l plného objemu dřeva = (v nejlepším případě) 1000Kč/400kg... z toho plyne, že kilo paliva Vás stojí 2.50Kč... kilogram dřeva dává asi 14 MJ...
10MJ=1,80Kč

Uhlí ovšem má výhřevnost 22MJ/kg a jeho cena je aktuelně okolo 500Kč/q, tedy 1kg je za 5 Kč 10MJ=2,25Kč
Rozdíl je zdánlivě 40haléřů ve prospěch dřeva.
Jenže! Dřevo, aby bylo dosaženo tak ideálního využití musí být spáleno v kotli k tomu určenému-konstruovanému. V.Č. ho nemá. Výpočet shora uvedený počítá s dřívím suchým, skutečnost bývá zcela jiná, bohužel. Řešením by bylo potřebné množství paliva koupit rok dopředu (lépe dva) a sušit. Ovšem potřebujete prostor na dvorku či zahrádce. V.Č. nemá. A navíc potřebujete aspoň jeden rok dvojnásobek nákladu na palivo pro jednu zimní sezonu. V.Č. nemá.
Proč na zahrádce nebo na dvorku? Nu, protože 20q uhlí, které by V.Č. pro bezpečné zimní vytápění potřeboval mu do sklepa vejde. Ale hromada vlhkých polen ne.

Dřevo má smysl pro toho, kdo má dřevo svoje.

Odp12: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivan, 21.6.2014 23:02

Ale to je omyl, pane Čechu. Letadlo je stroj jako každý jiný. Je to to samé co třeba auto nebo bagr. Koupíte ho, složíte všechny předepsané zkoušky a začnete na něj shánět práci. Vyhlídky, letecké práce, focení, vakcinace lišek, žákovské výcviky, instrukorské lety, to jsem měl ze začátku nejradši. Ale taky se stalo, že jsem myl 2X za den poblité letadlo. Nakonec jsem lítal kurýrní lety, kterým jsem se zprvu vyhýbal -- rychlá doprava zásilek, náhradních dílů k lékařským přístrojům, ale vezl jsem taky želvu, dokumeny a doklady k čemukoliv, nebo celé svazky klíčů. Prostě všechno. Nějakou dobu jsem lítal pro Toyotu na jejich prezentacích. Většinou jsem ani nevěděl co vezu. Na cílovém letišti jsem předal zásilku proti podpisu, zavolal zadavateli, že zásilka byla předána a mazal jsem domu. Žádní bafuňáři, žádná ideologie, nic takového. Prostě si platíte místo v hangáu a paušálem úrdržbu plochy + přistávací poplatky. Jak kde. Čím blíž Praze nebo velkejm městům tím dráž a víc na hovno. Na malých letištích vás zvou ihned na veřeři , že domů poletíte až ráno, protože má někdo svátek nebo narozky, nebo jej tak.

Když Evě uřízli na Kladně nohu, tak jsem tam lítal třikát v týdnu asi měsíc. Autem to bylo ve sněhu skoro nemožné stihnout tam a zpátky na protetiku do ÚL.

Za 35 minut ze země na zemm, k letadlu mě přijelo letištní UL auto a po dvouhodinové náštěvě když jsem vycházel z protetiky akorát přijížděl na parkoviště. Za dset minut už jsem seděl zase v letadle a za dalších 25 jsem seděl v LKBU na zeni před hangárem. Zkušený grif,v zimě je málo pohybů a tak všechna úložná letadla byla nastrkána vzadu. Vrata, místo, zámek a volal jsem, že už jsem doma. Eva říkala že dostávaly nějakou večeři, a než to snědly a uklidily tak jsem už prý volal, ani mě nechtela věřit, že jsem už doma. Do čeho se nesere Svazarm, tam o šlape.

Kdyby mě bavilo bagrovat, tak bych měl asi bagr.

Odp10: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivana Kozárová, 18.6.2014 8:45

Můžu jen potvrdit. Stroje z bývalé továrny po mém dědečkovi se v době divoké privatizace trhaly i s betonem a tahaly pryč .Lidi by si je rádi odkoupili,ale byly nevratně zničeny.

Odp8: Konzumní přístup ke vzdělání má svoje...
ivan, 18.6.2014 7:37

Paní Čen, omlouvám se Vám, ale jste úplně vedle.

Pravý smysl vzdělání
Vlastimil Čech, 2.6.2014 9:05

Snad na tuhle otázku odpověděl velmi dobře J.A.Komenský: „Uč se synu MOUDRÝM BÝTI“! Neříká: „uč se geografii, fysiku, teologii, chemii, balistiku, astronomii... “ ... uč se se být MOUDRÝ...
to slůvko MOUDRÝ je možná něco jiného než „být chytrý“, „znalý“, v té MOUDROSTI lze snad vycítit i „vlídnost“, „pochopení“, nejen „znalost“,nejen „duševní bystrost a obratnost“... i hodně vzdělaný člověk může býti člověkem doslova zlým, necitelným, ano, neužitečným a dokonce ostatním lidem škodlivým...
učit se, učit se, učit se... Běží ovšem o to, CO se učit a jak toho, co se jeden naučil využít... dokonalý znalec práva může se státi necitelným a krutým soudcem, prokurátorem, vysoce vzdělaný teolog se stane děsivým a ukrutným inkvisitorem...Kolik absolventů vysokého učení právnického je opravdu kvalitních? Nemyslím kolik z nich je kvalitních právníků, myslím, kolik z nich je kvalitních LIDÍ...

V.Č. by si velmi přál být moudrým...

Odp: Pravý smysl vzdělání
Alfons, 2.6.2014 9:55

Řečeno dnešním jazykem-Komenský se opíral o berličku víry v Boha. Proto mu výchova fungovala velmi dobře. Dnes to není, takže je problém s morálkou, bez které vychovat žáky nejde. No a náboženství komunisti po roce 1948 ze škol odstranili a je problém s morálkou žáků do dneška. Žáci vraždí učitele. Nedostatek morálky se řeší mnohdy málo účinnou represí. Že tím trpí žáci i celá společnost možná někteří z diskutujících vypozorovali a kteří ne křičí o tmářství, dokud jim nezabijí děcka babičku atp. pro 5 Kč.

Odp2: Pravý smysl vzdělání
Tlapka, 3.6.2014 13:09

Bůh předurčil člověka k utrpení které bude ukočeno Posledním soudem.

Odp3: Pravý smysl vzdělání
Alfons, 4.6.2014 14:11

Zkus sebemrskačství a vydrž až do posledního soudu.

Odp4: Pravý smysl vzdělání
tlapka, 8.7.2014 13:25

Vydržím, snáším realitu a neru ji tak jak je.

Odp3: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 17.6.2014 10:47

Tlapko,to je bonmot hodný Oscara Wildea;-)

Odp3: Pravý smysl vzdělání
Pavel od vody, 4.7.2014 13:48

A který Bůh, smím-li se ptát? Každé náboženství má Boha svého a ten těm svým ovečkám říká - no asi to, co chtějí slyšet.
Byl jsem tuhle v bazilice na Hostýně a zrovna tam z kazatelny hřímal kněz. Doslova hřímal, že všichni jsou neznabozi, dostanou se do pekla a jejich duše budou zatraceny. Teda jestli tohle křesťani chtějí slyšet, nevím, já si do té chvíle myslel, že je to rétorika středověkého jezuitského kněze, ale asi je to tvrdá současnost.
Takže ještě jednou prosím. Kterýže Bůh předurčil člověka k utrpení? Ten můj to zcela jistě nebyl.

Odp4: Pravý smysl vzdělání
Zákys, 4.7.2014 17:30

„Náboženství je vzdychání utlačovaného tvora, srdce nelítostného světa, duch bezduché situace. Je to opium lidstva. Pravé štěstí lidu vyžaduje odstranění náboženství jako iluzorního štěstí.“ To si napsal pro sebe a jiné klasik. A co na to církevní restituce? Opium potřebuje pro svoji distribuci výživu.

Odp5: Pravý smysl vzdělání
Pavel od vody, 4.7.2014 18:13

To je na jinou diskusi - především bych oddělil náboženství od víry. Není to totéž.

Odp6: Pravý smysl vzdělání
Zákys, 5.7.2014 16:02

A proč to oddělujete? Nakreslete si prostřednictvím minimálně dvou Vennových diagramů průnik množin (množina víry a množina náboženství). Ten průnik je to, co mají jednotlivé množiny společné. To co je mimo, je doplněk příslušné množiny.
Já jsem ovšem „Tupá“ mysl a ta jak známo nerozlišuje. To co jsem poslal výše byl citát(klasický, který zná každý!!!) Marxe, abych dostal od nějakého obrr blba vynadáno. No, minul jsem se. Snad příště budu mít větší štěstí a narazím na vzdělance.
Gynekologům amatérům a logikům:
hračičkám

Odp7: Pravý smysl vzdělání
Pavel od vody, 7.7.2014 11:27

Asi jsem nechodil do těch správných škol - Vennův, ale ani Vendův či Vencův diagram mi nic neříká. Já jsem pouhý dráteník.
Víra a náboženství potažmo církev, která to náboženství zastupuje, jsou od sebe odděleny od počátku věků.
Víru si každý nosí sám v sobě a nedá se mu vzít.
Náboženství a církev je již instituce, která nám nutí to, co chce ona. A chová se jako firma, která má děsně nenažrané akcionáře. Historie o tom mluví zcela jasně.

Odp8: Pravý smysl vzdělání
tlapka, 8.7.2014 13:26

Správně, víra církev nepotřebuje. Církev je rakovina vzniklá ze špatného pochopení víry.

Odp4: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 6.7.2014 16:59

Já zas nesnáším ty mše s lebkajznama. To se nandá do antona lebka světce,který má u sv. Víta svoji kapli,kam za ním mohou věřící putovat... Ale to ne. Lebku sv. Václava,ev. i Ludmily etc. naložíme do antona,odvezeme třebas na zimní stadion,uděláme tyjátr se slosovatelnejma vstupenkama. To by neruda koukal,že nemusí ani do chrámu,že se to dá vyřídit takhle lidově.... nechápu....Je to prapodivný způsob uctívání Živého Boha.

Odp5: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 6.7.2014 16:59

Jan Neruda

Odp4: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 6.7.2014 17:03

Člověk si vybral život nezávislý na Stvořiteli.Tím si vybral i to utrpení. I ta pračka na praní se používá podle návodu. Bůh v dobré víře dává zákony a nařízení,člověk se na ně vykašle a pak trpí a křičí: Kdybys existoval,tak bys mě tolik netrápil! Tak bys to nepřipustil! Jo jo,žít si podle svého,ale pod tvou ochranou,o kterou jinak ani nestojím;-)

Odp5: Pravý smysl vzdělání
Vlastimil Čech, 6.7.2014 20:37

Ale paní! O čem to mluvíte? To ten Job, co mu ten židovský pánbíček nechal pro svůj plezír vymordovat rodinu a všechno kolem zničil, žil v rozporu s pánbíčkovým přáním? A to jste neslyšela kolik obyčejných lidiček hodných, vlídných a nábožných bylo nemilosrdně zmordováno? Paní!...

Odp6: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 7.7.2014 13:53

Kniha Job řeší otázku smyslu utrpení člověka.Nevinný Job;o němž Bůh říká : .. Na zemi není nikdo jako on,bezúhonný,přímý....Satan napadl jeho bezúhonnost a obvinil Joba,že je bezúhonný,protože se mu dobře daří.Ve všech zkouškách,kterými Job prošel,nikdy boha neproklel.Proklel pouze den svého zrození,už se mu - není divu,nechtělo ani žít.Na konci toho všeho Job dostává požehnání,všeho dvojnásob. Hovořit však o tom,že při vzkříšení dostane zpět všecky své děti by bylo pro Vás,pane Čech,asi projevem blouznivky,věřím však ve vzkříšení a v milosrdného živého Boha,nikoliv v pánbíčka s lidskými pohnutkami.

Odp7: Pravý smysl vzdělání
tlapka, 8.7.2014 13:30

Job není běžný případ- ve vší úctě Ivanko

Odp6: Pravý smysl vzdělání
Olix, 7.7.2014 14:09

Vždycky, když se mluví o utrpení druhých lidí, mám pocit, že se rozhostí dlouhé ticho. Nejsou slova. Nelze tomu porozumět a možná se ani nechce tomu porozumět. Pomůže porozumění od bolesti?
Job neměl jednoduchý život. Nemyslím, si, že to, čím procházel, byla Boží rozmařilost. Job na závěr své knihy říká Hospodinu: „Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný. Kdo smí nerozvážně zatemňovat úradek Boží? Ano, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl. Jsou to věci pro mě příliš divuplné, které neznám. Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit; budu se tě ptát a poučíš mě. Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem.“
„Hospodin také změnil Jóbův úděl, poté co se modlil za své přátele, a dal mu všeho dvojnásob, než míval.“
Konec byl jiný než počátek. Nevím, proč musel Job vším procházet. Na druhou stranu je zde jeho svědectví, že ač tomu sám nerozuměl, důvěřoval Hospodinu. Navzdory všemu a všem.

Odp7: Pravý smysl vzdělání
Zákys, 7.7.2014 21:45

Kdy se konečně začne kecat ne o trýznivém životě, ale o životě veselém. „Vždyť i život s holou (velkou, malou, jak když stařenka sepnou ruce....) prdelí, může býti veselý.“ A ten Jób vešel do povědomí veřejnosti svým junáckým zvoláním „Jóóóob tvoju mať.“

Odp8: Pravý smysl vzdělání
Vlastimil Čech, 8.7.2014 8:38

:-):-):-):-):-):-):-):-)!!!!!
super!!! :-):-):-):-):-)

válím se smíchem po zemi!!!

Odp8: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 8.7.2014 10:41

Pěknej film : Nebuď smutný

Odp8: Pravý smysl vzdělání
tlapka, 8.7.2014 13:33

Tak to jsou báječné myšlenky a život s tou... lí může být veselý protože kdo nic nemá nestará se kam co schová.. nikdo mu nic nesebere a může být daleko veselejší než u osoby zahrnuté mamonem, který je dusí.

Odp: Pravý smysl vzdělání
ivan, 2.6.2014 10:43

Kde to mám podepsat ?

Naprostý souhlas, cítím to úplně stejně.

Perfekt! Skvělé.

Odp: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 2.6.2014 13:50

Moudrost zahrnuje rozsáhlé poznání a hluboké porozumění,rozvahu a prozíravost,jasný úsudek,sebeovládání,mírnost,- moudrý člověk nelení získávat informace,které mu pomohou získat jasnější náhled na skutečné podmínky,okolnosti a příčiny problémůPak teprve vyvozuje závěry a ještě je při tom zdrženlivý.Má moudré srdce - to jest - jeho moudrost souvisí s pohnutkami a city.Taky s hodnotovým žebříčkem.....Moudrost je lepší,než perly .. Přísloví 8:11

Odp: Pravý smysl vzdělání
Olix, 2.6.2014 19:57

Počátek moudrosti je bázeň před Bohem. Přísloví 9,10

Odp2: Pravý smysl vzdělání
Tlapka, 3.6.2014 13:11

Moudrost vzniká od strachu aby nás Bůh nepotrestal?

Odp3: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 3.6.2014 13:22

Bázeň před Bohem v sobě zahrnuje respekt,úctu a lásku. Člověka,kterého milujeme nechceme zranit neslušným ,nevhodným,nebo snad i zrádným jednáním.Oč více svého Stvořitele.

Odp4: Pravý smysl vzdělání
tlapka, 8.7.2014 13:37

to je fakt ale to slovo „bázeń“ se mi tam nehodí, chci hledět na Boha statečně. Možná ON ani bázlivé nemá v úctě.

Odp5: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 9.7.2014 16:48

Bázeň brzy bude většina lidí chápat jako bazén. Bázeň je posvátná úcta,nikoliv strach. To slovo není populární,vyvolává nelibost - podobně jako slovo pokora. Když jsme s maturanty probírali sedm smrtelných hříchů - viz H. Bosch,deska stolu,výseče - snažili jsme si vždy do protikladu k hříchu dát taky ctnost. Nevěřila bys,že opak hříchu zv. Pýcha jsme těžko dávali dohromady. Slovo Pokora se vytratilo ze slovníku . Málokdo ví,co to znamená a nějak mi připadá,že slovo pokora začíná mít pejorativní nádech. Není to in,he he. Každej trulík chce bejt asertivní....

Odp6: Pravý smysl vzdělání
Olix, 9.7.2014 20:07

Bázeň a bazén - to jste perfektně vystihla :)

Odp6: Pravý smysl vzdělání
tlapka, 10.7.2014 16:08

Pokora je dobrá věc, ale v každé situaci se nehodí.

Odp7: Pravý smysl vzdělání
Olix, 11.7.2014 8:43

Někdo může být tak pokorný, až je na to pyšný. Někdo si plete pokoru s méněcenností. Ale není spíše pokora postoj, který je v člověku pořád? Něco jako pravdivost či upřímnost?

Odp8: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 11.7.2014 11:01

To je fakt,je to vše propojeno,jen slova oddělují neoddělitelné a proto ve slovech je tolik nebezpečí.... Krásně o tom píše Exupéry a Merton. Merton píše: .. jestliže máme milovat upřímně a s prostotou,musíme především překonat strach z toho,že nejsme milováni. A toho nedocílíme tím,že se budeme oddávat iluzi,že jsme milováni,když milováni nejsme. Musíme se nějak zbavit svých největších iluzí o sobě,otevřeně uznat,v čem všem nemůžeme být milováni,sestoupit do hloubky své bytosti,až narazíme na základní realitu,která je v nás,a nakonec poznáme,že přes to všechno jsme hodni lásky! Je to těžká práce. Může ji dokázat opravdu jen celoživotní pokora....
Skutečnápříčina,proč tak málo lidí věří v boha,spočívá v tom,že přestali věřit,že i Bůh je může milovat. Ale jejich zoufalství je úctyhodnější než neupřímnost těch,kteří si myslí,že mohou na Boha vyzrát,že je bude milovat za něco,co nejsouTaková dvojjakost je nakonec docela běžná mezi takzvanými věřícími,kteří se vědomě drží naděje,že sám Bůh,uklidněn modlitbou,bude podporovat jejich egoismus a jejich neúpřímnost a pomůže jim dosáhnout jejich sobeckých cílů. Myslí si,že On je tak malý,že se s nimi dohodne a to je velké rouhačství.... Thomas Merton: Žádný člověk není ostrov

Odp9: Pravý smysl vzdělání
Lip¤van, 11.7.2014 15:18

S termínem pokora mám trochu problém, protože z něj příliš čiší katolicismus...navíc je od něj odvozeno sloveso pokořit a to už je věru eklhaft. :-)

Odp10: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 12.7.2014 16:21

Já mám zas problém se slovem spása a s termínem k užitku našemu;-);-)Spásu si představuju na trávníku a umučený Kristus není k našemu užitku,jak mnozí věřící meldují. K užitku je nějaká věc. Jde o to,jak kdo citově vnímá slova....

Odp6: Pravý smysl vzdělání
Juras, 11.7.2014 12:49

Posvátná úcta, s tím spojená odtažitost, ale trochu strachu v tom slově cítím taky. Nebo možná lepší slovo je obava - jak obstojím?

Jako opositum k bázni mě napadlo slovo familiernost. Je to dobře?

Odp7: Pravý smysl vzdělání
ivan, 11.7.2014 14:18

Cháves panáčku. (Hugo)

Odp7: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 11.7.2014 15:15

Jo,nebo opovážlivost,snad i tupost srdce,neschopnost rozlišit... proto v bibli je označována bázeń jako počátek moudrosti,jak psala paní Olix v Příslovích pak Bázeń znamená nenávidět špatné Př. 8:13,odvrátit se od špatnéhoPř 16:6....

Odp6: Pravý smysl vzdělání
Zákys, 13.7.2014 7:38

Zaposlouchání se do tikotu hodin.
Slova

Odp2: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 3.6.2014 13:15

přesně tak

Odp2: Pravý smysl vzdělání
ivan, 14.6.2014 17:38

Možné, ale divné.

Odp3: Pravý smysl vzdělání
Olix, 14.6.2014 21:24

Co je na tom divného?

Odp3: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 14.6.2014 23:11

Věřím-li ve Stvořitele,je přirozené,že Ho respektuju jako bytost vyšší,než jsem já sama.Mám k němu úctu a nejen úctu,ale i bázeň. Není to hrůza,která by byla podobná strachu z člověka.Taková zdravá bázeň mi zabraňuje přirozeně dělat věci,o kterých z bible vím,že je dělat nemám. Nemít bázeň znamená ,že je člověk hloupý,přičemž hloupostí se rozumí tupost srdce. Bůh člověka nenutí,aby ho poslouchal a otročil mu. K bezmezné poslušnosti donutí člověka jen zase člověk. A ten,kdo si libuje v moci,je největší chudák. Boha člověk poslouchá dobrovolně,protože se k tomu sám rozhodl a věří,že to je nejlepší možný způsob života pro něho i pro ostatní lidi.A pro všechno živé na Planetě.

Odp4: Pravý smysl vzdělání
Pavel od vody, 4.7.2014 18:53

Věřím-li ve Stvořitele, věřím-li v Boha, pak věřím sama v sebe. V samotné Bibli se píše, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Co jiného to znamená, nežli že člověk je roven Bohu. Že Bůh je člověk a člověk je Bůh. Ve středověku by mě za takové myšlenky asi upálili coby kacíře, ale říkám to ve vší pokoře mého poznání. To co nám předkládá dnešní církev, to je jenom obchod. S vírou to nemá nic.
A co zanamená, Že Bůh jsem já a já jsem Bůh? Nic převratného. Bůh je láska. Howgh.

Odp5: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 4.7.2014 19:04

Nedovedu si představit,že by stvořená bytost byla rovna stvořiteli.Rovnost neexistuje ani mezi lidmi.Ale Vy to možná myslíte jinak. Ostatně Kristus předvedl názorně vlastnosti svého Otce. Ale vždy poukazoval na to,že Otec je větší,než on. V největší míře je to v Evangeliu sv. Jana....Ale Božskou jiskru Vám neupírám!!!;-)

Odp5: Pravý smysl vzdělání
tlapka, 8.7.2014 13:39

Bůh je dobrá stránka každého z nás- proč se bát?

Odp3: Pravý smysl vzdělání
ivan, 13.7.2014 11:53

Nerozmím spojitosti bázně a moudrosti.

Moudrost je vytříděnost poznatků v souvislosti s jejich uplatněním, nebo rozšířeným poznáním vedoucím k dalšímu poznání nebo opravám chyb v předchozím stavu. (podle mého)

Bázeň je prostě strach.
Nevědomé nastavení našeho mozku jehož funkcí je nás chránit před autodestruktivním chováním a vystavování se rizik.

(předspracované vzorcové chování opravované nabytou zkušeností)

Odp4: Pravý smysl vzdělání
Zákys, 13.7.2014 13:55

Každá definice omezuje. Ale tato definice omezuje absolutně.
A to směšování bázně a strachu je úsměvné. Ani v rámci nekonečného přediva konotací není relevantní. Další příspěvek do budování Babylonské věže. No, jak jinak. Plochodrážník z nedostatku adrenalinu se nezapře. Na to postmoderní myšlení jste přišel sám, nebo vám je vnuknul anděl Strážný?
Že vy jste pozorně nedávno sledoval na Hyde Parku MUDr. Koukolíka.
Ani jste si nevšiml, že jste se stal aktivním účastníkem „obecné stupidologie.“ Čtěte toho Koukolíka. Vede k soudnosti a pokoře. A také k tomu, co souvisí s předbíhání poznání tvrzením. A jaké to má důsledky.

Odp5: Pravý smysl vzdělání
ivan, 13.7.2014 16:56

Fakt jsi naprosté necháplo, Zaky.

Olix. ,,Počátkem moudrosti je bázeň před Bohem.

Já jsem na to odepsal, že nevidím spojitost mezi moudrostí a bázní a popsal jsem jak vnímám jejich souvislost v rozporu s tvrzením, tedy odlišně.

Čistě můj pohled, žádné definice. Definice = něco definitivního, tedy neměnného, ale já popisuju pravý opak tvého tvrzení o mém, tedy, že se události mění a prorůstají do sebe rychleji než stačíme vnímat. Nemám druhý počítač abych si na něm mohl otevřít vývoj příspěvků, tak aspoň z hlavy, a to jsme teprve v půlce odpovědi na druhý řádek a už je jasné, že pálíš v po tmě a v naprosté mlze na všechny strany.

Větu! ,, Ani v rámci ,,nekonečného„ ?? přediva konotací není relevantní“ .... nechám k pobavení jen tak bez komentáře. Snad ji chápou pouze lidé kteří nelétají nebo nechodí, ale levitujou nebo realizují chůzi, - Nedýchají, ale provádí oxydaci krve za aktivní podpory nevědomí. Prostě příšernej žvást mimoně.

Ploché dráhy na ledě jsem měl pouze jako doplňkový sport jinak v té době dominantních silničních motocyklových závodů, které jak tušíš se jezdí v létě. (22 sezon) Ale přihořívá. Tam se naučíš rozhodovat velice rychle a správně, nebo si prostě mrtvej. Žádný žvásty o předivech a jejich konotacích, ale real. Adrenalin jsem si doplňoval v nedopravním letectví při vyhlídkách, výcviku žáků a kurýrních letů ve všech možných typech letadel vč. akrobatických, občas si skočil nepapírově s Blaníkem, nebo kdysi papírově padákem. Jak vidíš, tak s knihovnou na zádech by to asi nešlo, zato jsem viděl mnohem dál než z druhého patra nějakého úřednického postu. Třetí rozměr je rozhodně přidaná hodnota do života o tom ať nikdo nepochybuje, něco jako další smysly navíc.

,,Na to postmoderní myšlení jste přišel sám, nebo vám je vnuknul anděl Strážný."

Jak se přichází na postmoderní myšlení ?. ..nechám pro pobavení.

Víš, že Heyrovský, Vichterle (fa Jikov /jihokov/ ukradený Vikov /Vichterle/ a sám Koukolík - původní profesí zámečník, byli nebo jsou myslící šroubkaři?

Tak Pa, Zaky, a zase napiš něco srandovního. Iv.

Odp6: Pravý smysl vzdělání
Zákys, 13.7.2014 18:59

„Bázeň je prostě strach“ jste od někoho opsal nebo vám to spojení vnuknul váš neomylný smysl pro „surrealismus“ tvářící se jako kráčející boží (čo to tárám říká v takových případech major Terazky) vnuknutí. Vy to označuje jako projev čistého rozumu. Svůj rozum(kydy které z vás prší), jak to pyšně nazýváte a označujete, přes znalosti ověřené, a ověřované školami lidí, co si jen tak nad klozetem neYvanují, ale něco dělají.
Víte že nejste originální, ale epigon? Byla o vás dokonce napsána knížka, která nese jméno Hoře z rozumu.
A to jako vždy sebevědomě, cestu Františka Koukolíka mezi světové neuropatology popisujete svým naprosto lživým, ale sebevědomě se tvářícím rypákem, jenom proto, že to měl se studiem za komančů složitější.
Musím vám sdělit, že jej znám (autor) od začátku 90 let a proto, že se mi líbí, mám ve své knihovně snad všechny knihy co mu zde vyšly a stačil jsem je koupit než byly rozebrány. KU vydává jeho popularizační publikace a jsou k dostání v její prodejně v Praze. Ani jednou jsem nezaznamenal jeho politické problémy vyplývající z toho že je synem rodiny, která měla jisté složitosti.Tedy to, co vy neustále zdůrazňujete protože si v to pelešíte. Jaká noblesa a také ocenění toho, že jej bývalý režim dokázal také ocenit.
Zmetku, lžete, to navíc k tomu, že blábolíte.
Ještě jeden člověk (připomínající mi Koukolíka), který ovlivnil mé postoje a systémové uvažování je akademik Charvát. Ale to jsem zase v postpubertálním věku.
Znáte Čapkovu esej „Proč nejsem komunistou?“ Určitě ne. Je tam mnoho o prvorepublikovém Žižkově. Vy jisté neznalosti považujete za ozdobu své Oslí hlavy.
Takže to „Ošklivé káčátko“ jak to vyslovil na fotbale jeden slušný člověk v Uh. Hradišti je přezdívka, která má absolutní vypovídací hodnotu.

Odp7: Pravý smysl vzdělání
ivan, 13.7.2014 21:12

Začínáš být přínosnej a užitečnej, konečně něčím.

Bydlel jsem na ,, desítce„ v Hradešínský 27, tedy kousek od Čapkových vily. ,,Proč nejsem“..K samozřejmě znám a taky vím proč jím nemohu být já. Dovolím si malou opravu tvých tvrzení zde, tak si to pamatuj jednou provždy.

Nejsem antikomunistou, ale pouze nekomunistou.

Každýmu přeju nádherná města a v nich bydlení skoro zadarmo a jakoukoliv práci podle vlastního výběru ve vlastních továrnách a zboží skoro zadarmo vč. šťastných zametačů hoven a čističů kanalizací, asfaltérů, popelářů, nebo zmrzlých betonářů, rubačů uhlí a tavičů u pecí, vysokonapěťových elektikářů a kopáčů ve výkopech při rozvodech vody na záladě dobrovolné dohody o vzájemné užitečnosti bez pistole u hlavy a hrozbou zkurvením života jejich a jejich dětí do pátého kolena.

Odp8: Pravý smysl vzdělání
ivan, 13.7.2014 21:46

Na Floře se dělila Desítka na Vršovickou stranu, ale stále Vinohrady, Olšany-Strašnice(část) a Žižkov taky Desítka i když i pro pražáky jsou Vinohrady vnímány jednotně jako P2 a Žižkov jako P3. tedy aspoň podle starého vyznačení. Dobře mám nasákou vůni a tehdejší vrzavé zvuky tramvají s vlečňákama a dřevěnejma lavicema a harmoniky se zpěvem z hospod a obecnou nechuť a obavy z plánovaného bourání. Starý dlážděný Žižkov byla republika uprostřed města podobně jako Vršovice a Libeň s tím, že je čekají moderní byty na sídlišti Jižním městě P?

Když jsem se vystěhovával z Prahy tak jsem těsně před tím, já vůl, vyměnil čtvercovou vodou chlazenou tovární závodní Jawu (350ccm 60x60) se suchou diafriktovou spojkou a šestistupňovou převodovkou / tvrdá klika/ s elektronovým karterem za Yamahu TZ po Bohoušovi Stašovi.

Čím si užitečnej a přínosnej? Tím, že si uvědomuju jakej jsem prožil a ještě prožívám vyjímečnej život s ochutnávkou všeho čeho se mě mohlo dostat, jak to dobré i zlé. Bezdomákov a leukemie syna. Kdyby tě nebylo tak bych si to ani všechno neuvědomoval. Tak díky. Iv.

Odp9: Pravý smysl vzdělání
ivan, 13.7.2014 22:07

Příště ti popíšu život rodiny, přesvědčených komuistů Placákových a zakladajících členů Strany z nejnuznější chudiny kladenského předměstí Motyčína a Čabárny. Měl jsem to z tátovy strany doma, prostě jsem v tom vyrost a na druhou stranu nás K nechali doma bez táty dva roky v rozestavěném domě bez elektriky a vody v lístkovém systému bez uhelného výměru málem umrznout.

Do dneška mám větší strach z chladu než z hladu.

Celkem jistě miliony lidí četli ,, Jeden den Ivana Denisoviče" ale nezůstala jim po tom suchá probělená kůže na prstech, on na Kurylech, já v nadšené době radostného budování v Roztokách.

Odp8: Pravý smysl vzdělání
Zákys, 14.7.2014 9:13

Toho Čapka jsem si koupil jako student ze stipendia v roce 1968. Od té doby ji mám na chalupě. Toho antikomunistu jsem tam zamontoval díky vaší velikosti trpaslíku.
Je zajímavé, že jsem tu knížečku od doby koupě po druhé nečetl. Přesto jsem si uchoval jak Čapek líčí život za I. republiky na Žižkově. Na vesnici jsme pavlačové byty neměli. A po žebrotě se přestalo chodit (hlavně děti školou povinné) po témže období. Osobní zkušenost chyběla.
U nás v hospodě se scházejí bouchči na kus řeči a přál bych vám, aby vám s tou dobrovolnou prací v současnoti, napravili tu puklou dyni. Oni to dělají násadou od krumpáče. Smraďochu vlastním přičiněním, a bez falše a iluzí.
Nějaký blbeček, který náhodou ošukal Kočku okresního funkcionáře na výročí VŘSR a ten se mu potom mstil. A teď se snaží vysloužit si metál. Jak jste to napsal? S pistolí... To před tím muselo být hustý. Ale jaká ideová čistota! Přímo lesní studánka, „Kam ptáci laně chodí pít. Ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen....“.

Odp6: Pravý smysl vzdělání
Olix, 14.7.2014 10:17

Pár slov k diskuzi:
Koncepce moudrosti založené na bázni Hospodinově má kořeny v raném Judaismu. Podstatou této moudrosti není ani tak hromadění faktů, jako spíše znalost Božího zákona a jeho dodržování. Zbožný Izraelita si uvědomoval svou zodpovědnost před Bohem jako nejvyšší autoritou, což mu bránilo jednat vypočítavě a bezohledně. Byl učen, že „Hospodin odplácí každému podle jeho skutků“. Bázeň jako taková tedy souvisí s disciplínou a učí rozeznávat rozdíl mezi dobrým a zlým v praktických životních situacích. V praxi znamená uplatňování spravedlnosti v mezilidských vztazích (sociální spravedlnost) a dodržování Hospodinových nařízení souvisejících s bohoslužbou (kultická spravedlnost).

Hleď, učil jsem vás nařízením a právům, jak mi přikázal Hospodin, můj Bůh, abyste je dodržovali v zemi, kterou přicházíte obsadit. Bedlivě je dodržujte. To bude vaše moudrost a rozumnost před zraky lidských pokolení. Když uslyší všechna tato nařízení, řeknou: „Jak moudrý a rozumný lid je tento veliký národ!“ 5.Mojž. 4:5-6

Pozn. Bázeň a strach není jedno a totéž. Bázeň má blíže k respektu, souvisí se vztahem k někomu, kdo má sice neomezenou moc, ale není ve své podstatě nepřátelský nebo nečitelný. Strach je negativní emoce související s obavami z neznámého a nepředvídatelného ohrožení. Respekt (bázeň) mohu mít vůči někomu, koho miluji a ctím, strach nikoli.

Hezký den.

Odp7: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 14.7.2014 14:26

Díky za komentář,napsala jste to srozumitelně pro každého a přesně. Tam,kde není bázeň před ničím,přijde zákonitě velkej Strach ze všeho;-) LK 21:11,26,......

Odp7: Pravý smysl vzdělání
ivan, 14.7.2014 15:02

Škoda, Olix, že Mojžíš neřekl ,, - Mějte respekt k Bohu„- a nemuseli jsme si vysvětlovat po více než dvou tisíci letech co je to bázeň a významově ji vykládat. ( ale, ano, dobře chápu co tím myslíte)

Pokud namaluju na zem čáru a učím střed ve dvou směrech př. třech rovinách, tak od té doby je vždy nalevo nebo na napravo od této čáry, ale pokud se to týká jenom někoho, tak je jasné, že ne všech. Jsou národy a jejich lid kteří jsou moudřejší, ještě moudřejší a nejmoudřejší? Pak by ale platilo, že jsou hloupé, ještě hloupější a nejhloupější. Tedy kdo jsou ti nejhloupější a nejchytřejší?

Každý ale rozumíme, co kdo myslí když o někom řekne, že je to ,,Lví srdce“ a netýká se to jenom lidí ale i zvířat, třeba když se rosomák postaví medvědovi a tuhostí a houževnatostí boje ho zažene, nebo když pekari odradí jaguára stát se jeho večeří.

Ale taky víme a cítíme když se o někom řekneme, že je bázlivý. Většina lidí si vybaví poražence, kapitulanta před rozhodnýma situacema, přeopatrnost, prostě bázlivost. Stejně jako lidé, tak i zvířata padnou do stavu ustrnutí neschopnosti pohybu a myšlení.

Myslím, že bázlivost je obecná vlastnost týkající se takřka všeho živočistva a je nemožné ji vykládat jako návodný úmysl někoho.

Jak by to bylo jednoznačné kdyby Mojžíš řekl svému lidu ,, chovejte, nebo mějte respekt. !!

Odp8: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 14.7.2014 18:28

Myslím,že to bude překladem tohoto slova. U nás měl asi vždy prvenství překlad Bible kralické,- tam jsou teprve vychytávky....Kdo nemá zkušenost s archaismy,není šance přeložit z češtiny do češtiny.... A dnes už vůbec ne.mluví se stejnou řečí,ale navzájem si těžce rozumíme... nedalo mi to se neozvat,když to tu čtu...

Odp9: Pravý smysl vzdělání
ivan, 14.7.2014 19:55

Jestliže je něco nepřeložitelné a nedokladovatelné, tak je těžké o tom poskytovat a přijímat výklady.

Bylo, Nebylo! - Ivano a Olix, nedotýkám se ničí víry, ale právě proto se cítím slabší v argumentaci přijatelnosti výkladů, ale vnímám, že to tak někdo cítí a respektuju to.

Odp10: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 15.7.2014 16:10

Mám doma pár knížek ve staročeštině,jazyk se změnil,slovosled se změnil.... naštěstí lidi se dohodnou nejlíp beze slov. fakt je,že i tak se vnímá hodně to,co vězí mezi řádky - myslím při vzájemné komunikaci.Ivane,vím,že respektuješ odlišné názory a vážím si toho. Proto je právě Svíce obohacující.

Odp11: Pravý smysl vzdělání
Zákys, 16.7.2014 11:52

O jedné knize se musím zmínit. Mám v příruční knihovničce stále připravenou knihu Pavla Eisnera, Chrám i tvrz.
Stále děkuji tomu češtináři, který mě na ni, dávno již tomu, upozornil.
I když nonverbální komunikace je prej starší než ty ostatní (nebudu jmenovat, by se odborníci na komunikaci necítili uraženi....), přesto verbální komunikace je něco pro dorozumění (porozumění) zásadní, o čem může pochybovat jen tvůrce nové lingvistické školy.
Komunikace:
.........
Jedenkrát na ženě, milostné ze všech stran,
pád zdál se nepadat: to píši o Narcisce.
Všechno se vznášelo. A nevýslovně blízce
k nám štěstí mluvilo. Byla to mluva ta,
co nikdy nemůže být větrem odváta,

byla to ona řeč, ta drahá mateřština
rtů, rukou, očí, těl a milenčina klína,
v níž k loži sklání se nádherné bezpečí,
byla to ona řeč, jež mluví bez řeči.
Co chtěla Narciska, když stála před zrcadly
a věci kolem ní dotčeny rychle chladly?
Jak Narcis, její stín, nic, nic už nechtěla
než sebe uvidět bez duše, bez těla
v zrcadle průhledném; shledávala jen slova
o kráse tvrdosti, tvrdší než démantová,
toužila zvěděti o sobě v cizích snech.
Nebyla pramenem. Tonula v pramenech!

Odp12: Pravý smysl vzdělání
tlapka, 16.7.2014 13:34

Verbální komunikace je zásadně důležitá pro lhaní. Vyjímečně dochází k opravdové informaci.

Odp10: Pravý smysl vzdělání
Olix, 16.7.2014 15:25

Prosím, nevzdávejte to s překlady Bible. Vezmeme-li v úvahu moderní překlady (kralická Bible z roku 1613 má často jiný vznam slov), pak slovo „bázeň“ je chápáno celkem jednoznačně. V každém případě Bible rozlišuje „bázeň“ a „bázlivost“. Zatímco bázeň je vnímána pozitivně (tedy přinejmenším ve vztahu k Bohu), pak bázlivost je vnímána negativně, viz například 2.Tim1,7: Bůh nám nedal ducha bázlivosti (angl. překlad: plachosti). To jen tak k dalšímu přemýšlení.

Odp11: Pravý smysl vzdělání
Pavel od vody, 16.7.2014 16:44

Možná bych tady vyzdvihl pojem respektu a pokory. O respektu řeč byla výše, no a pokora? To je vlastnost, kterou lidi zavrhují a přitom je ta nejdůležitější ve vztahu ke druhému člověku, k přírodě, ke všemu.
Pokora není jakési ponižování či ustupování z pozic pro někoho, kdo si hraje na silnějšího. Mistr Jan Hus byl pokorný, když ho vedli na hranici, pokorný byl i Ježíš na kříži. Naopak pokorná není církev, která Ježíše vynáší do nebes.
Japonci a asijské národy vyjadřují pokoru úklonou a úsměvem. A my? My máme pokoru jako něco, co se nám nehodí do krámu. Myslím si, že nás tomu dějiny moc nenaučily. Od Husitů po socialismus asi nebyly moc možnosti chovat se pokorně, přesto s důstojností.
Co považujete za projev pokory? Je to církev, která hrabe majetky, nebo je to horolezec, který pokoří horu? Jsem já pokorný, když tohle píšu?

Odp12: Pravý smysl vzdělání
tlapka, 17.7.2014 12:54

Tedy slovo RESPEKT mi připadá jasnější.

Odp13: Pravý smysl vzdělání
Lip¤van, 17.7.2014 13:15

Respekt je mnohem lepší, souhlas. :-)

Odp13: Pravý smysl vzdělání
Vlastimil Čech, 17.7.2014 14:24

hmm... tyto vysoce filosofické (nebo filologické?) úvahy jsou nad chápání a znalosti V.Č...

Snad by se věc co je co dala objasnit i tím, co je opakem slov, o kterých -vy chytřejší- besedujete...

opakem bázně je..? opakem úcty je...? opakem respektu je...?

Nechci vám radit, na to V.Č. nemá, jen dávám k úvaze... ono je to docela vlastně zajímavé sledovat besedu o významu slov

Odp14: Pravý smysl vzdělání
Lip¤van, 17.7.2014 15:39

Co takhle despekt a neúcta?:-)

Odp14: Pravý smysl vzdělání
Pavel od vody, 21.7.2014 13:39

Opakem pokory může být arogance, nadutost, pýcha. Je toho mnoho a pokora zůstává jedna. Stejně jako láska - ta je taky jenom jedna. Pravda taky ...
A když se V.Č. zmiňuje o -vás chytřejších- znamená to, že se řadí mezi -ty hloupější-? Byl bych rád, kdyby tomu tak nebylo. Na papíře podle pár vět se nepozná, jaký ten dotyčný je. Taký nebo onaký. Vždyť toho není zapotřebí.

Odp15: Pravý smysl vzdělání
tlapka, 28.7.2014 13:23

Chytrost není taky pozitivum- viz chytrák, vychytralý, přechytralý,

Odp12: Pravý smysl vzdělání
Olix, 17.7.2014 14:30

Děkuji za vaši úvahu o pokoře. Nevím, jestli je váš příspěvek projevem pokory, ale pokud se vysloveně nepovažujete za odborníka na pokoru, tak asi je. :-) O pokoře Japonců a jiných asijských národů bych s vámi polemizovala, to co je projevem jejich kultury, nemusí ještě nutně znamenat pokoru. Ale určitě je to alespoň sympatické.
Osobně nejvíce obdivuji pokoru u lidí, kteří „nemusí být pokorní“. Tím myslím silné, úspěšné, vzdělané jedince, kteří přesto své schopnosti nestaví na odiv, a zůstávají tiší, ačkoli právě oni by měli nejvíce ze všech co říci.
Do diskuze o pokoře církve bych se nepouštěla. Byl by to rozhovor asi jako o tom, jestli jsou pokorní lidé, kteří nosí zelený svetr. Církev je pro mne příliš široký pojem na to, abych se vyjádřila, jestli je nebo není pokorná.

Odp13: Pravý smysl vzdělání
Zákys, 18.7.2014 7:32

Co je to ta pokora? Jak vypadá? Je vlastnost člověka?
Nebo je to schopnost člověka reagovat na realitu? Něco jako rychlost, obratnost nebo flexibilita člověka? Když, jak čtu, pokora má i svůj teritoriální rozměr, kde sídlí a jak se dá zjistit? Pohledem, poslechem, nebo sofistikovanějšími laboratorními metodami? (Magnetická rezonance).
Jestli jsou jak výše čtu podstatnými atributy pokory je síla osobnosti(poměrně komplexní, přesně definovaný fenomén), vzdělání, schopnost existovat neviditelně, schopnost chodit po špičkách(zůstávat tichý), schopnost reagovat na okolí mlčením....
Co to ta pokora vlastně je? Vlastnost nebo schopnost? Co člověk cítí, pokud si svoji pokoru uvědomí?
Není nakonec základní vlastnosti pokory udělat z člověka jedince neviditelného? Pokud ano, nestačí aby člověk chodil kanálama?
Existuje nějaká základní učebnice, něco jako Úvod do pokorologie, kde by si to člověk mohl „našrotit?“
Jestli o něčem mluvím, píšu, musím aspoň trochu vědět co slovo, které používám znamená. Co označuje, co vyjadřuje.
Není pokora jenom další pleonasmus?

Odp14: Pravý smysl vzdělání
Vlastimil Čech, 18.7.2014 12:17

1-jaký je opak pokory? Hrdost?
2-Vede pokoření někoho k jeho pokoře?
3-Je pokorný ten pokořený, který si bez řečí nechává pokorně na svou hlavu kakati?

Odp15: Pravý smysl vzdělání
Lip¤van, 18.7.2014 12:34

Podle Wiki je opakem pokory pýcha. Úplně mně to nesedí, ale tak to píšou. :-)

Odp16: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 18.7.2014 14:50

Ano,opakem pokory je pýcha.A ta,jak známo,předchází pád.Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz,učila mě babička. Jiná stará paní zasejc říkala : Jména hloupých na všech sloupích. Pokora dnes není in,neb je to vlastnost komplexní . Universalistické pojetí vzdělání je dávno fuč,dnes se to všude hemží nepokornými specialisty. Věda byla postavena na piedestal a potřeba zbožňovat se uspokojuje tak,že si jako modlu stavíme před sebe to,co nás baví. Co potom s pokorou? Jen si vzpomeňte na Pyšnou princeznu. Zlá pýcha umořila poupátko. Nejenže se nerozvilo,ale zvadlo. Pýcha zabíjí Lásku.

Odp17: Pravý smysl vzdělání
Pavel od vody, 21.7.2014 13:58

To je přece obráceně, v každé pohádce: Láska zabíjí Pýchu. Láska přebíjí vše. Nad Slunce jasnější ;o)
-ppp-

Odp18: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 21.7.2014 14:47

Jo,v pohádce to tak platí. Zatím ale žijeme spíš v horroru;-)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Pravý smysl vzdělání
Lip¤van, 21.7.2014 15:09

To snad ne...do hororu máme ještě hodně daleko. Prozatím bych to viděl na komediální drama. Na horor bude čas za třicet let, v době džamáhíríje a občanské války. :-)

Odp20: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 21.7.2014 15:16

Můžu to ukecat aspoň na tragikomedii??;-)

Odp21: Pravý smysl vzdělání
Lip¤van, 21.7.2014 15:31

Jedině ve stylu tohoto filmu. :-)

Odp22: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 22.7.2014 13:11
Odp15: Pravý smysl vzdělání
Zákys, 18.7.2014 15:24

Proč se zde snažíte definovat(vymezit) význam nějakého slova (pojmu-to je složitější) jeho protikladem? Nebo tím, co není(to je nejlepší).
Myslíte si že stačí čumět do monitoru a vymýšlet různé kombinace významů, jak mně napadne?
Já jsem chtěl, aby se ti jichž se to týká, pokusili sepsat znaky slova(pojmu!!!) pokora. Asi je to za hranicí schopností těch co se to týká. Ale tento zvolený způsob vyjádření který se zde používá, už jednou v historii nastal. Je to příběh o Babylonské věži.
Jeto těžké?
Tak si raději zazpívejte:
Ej dievča z Javoriny
pojdem na maliny...
Až sa malin najím
potom si ťa zvalím.
Ej z vršku do doliny.

Ej dievča zelený háj
ej hore sukně zdvíhaj
Ej sukně na vysoko
ej nožky na široko...
Ej pekne riťkú kývaj.

Ej dievčata Stráňanské
ej pojdeme na panské.
Budeme otrásať,
budem otrásať
Ej jablúčka míšaňské

Odp16: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 19.7.2014 9:38

Maimonides byl nějakej doktor a definoval Boha negativními atributy ... Navíc v některých případech není třeba definice ku pochopení podstaty věci,definicí se to jen pokazí:-)Nebo nasměruje někam,kam to nepatří.....:-):-)

Odp17: Pravý smysl vzdělání
Zákys, 19.7.2014 13:57

Kdyby se věci člověku zjevovaly ve své postatě, nebyla by třeba věda.
Ale vy jste „osvícená“, tak vám stačí matafory, analogie a „Tlapkatění.“
A zase jako vždy. „V některých případech“... Ve kterých, a kdy? Neurčité výrazy používají lidé tehdy, když tápou, nebo jsou úplně neznalí.
Ještě bych měl dodat že definice upřesňují vyjadřování. Mění chaos v řád. A také upřesnit to, jak se vědecké definice tvoří. Bohužel ne tak, že si jen někdo „plká“ na Svíci.
A to je ta největší chyba. Kdyby to bylo jak si to zde linkujete, lidská civilizace by se mohla ubírat zcela jiným směrem než dosud.
Když vás třeba imaginárně čte Aristoteles, Platón a Sókrates, tak se hoši musí rdít, jak byli blbí.
A co teprve ti, kteří jejich poznatky a způsob myšlení po staletí dále šířili mezi generacemi hlavně Evropanů... Pokud žijí, měli by si rychle hodit „šlajfku.“
A rozlišování na jakési „parole“ a „languae“ s existencí podivného muže Ferdinand de Saussure by bylo zcela zbytečné.

Odp18: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 20.7.2014 9:38

Když je člověk neustále konkrétní,bejvá i sprostej. Tatínek mě naučil plkat a plkali jsme spolu od dětství do dospělosti,nelitovali času promarněného do pozdních nočních a časných ranních hodin. A mám vzpomínky na plky,bodejť bych neplkala až dodnes ;-)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp18: Pravý smysl vzdělání
tlapka, 28.7.2014 13:33

Zakie, proč jste ještě nezaložil neplkací neplkací svíci? Bylo by to krásné mít rady NEPLKSVÍCI - PLKNESVÍCI nebo jak by jste ji pojmenovali?

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp16: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 19.7.2014 10:15

Slovo pokora je v Hebrejských písmech odvozeno od kořenného slova a-nah,které znamená být ztrápený,být utlačovaný. Slova od tohoto kořene se obvykle překládají jako pokora,mírnost,trápení.... Dvě další hebrejská slova,která se vztahují k pokoře jsou ka-na - doslova podmanit sám sebe a ša-fel-být nízký nebo stát se nízkým. V řeckých písmech se jako pokoraa poníženost mysli překládá slovo tapei-no frosy-ne,je odvozeno od slova tapeino-o - ponížit a fren - mysl Hebrejské slovo hith-rap-pes doslova znamená pošlapej se,překládá se pokoř se.... Smyslem toho je UZNAT SVOU CHYBU,odvrhnout pýchu,usilovat o odpuštění.Ježíš nabádal,aby se člověk před Bohem pokořil jako dítě a sloužil svým bratrům.MT 18:4,23:12

Odp17: Pravý smysl vzdělání
Olix, 22.7.2014 18:29

Děkuji za pěkný výklad. Hebrejsky neumím a ráda se poučím :)

Odp18: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 23.7.2014 15:01

JÁ TAKY NEUMÍM! Jen se to hezky opisuje;-)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp16: Pravý smysl vzdělání
Pavel od vody, 21.7.2014 14:00

Hezká básnička, taková lidová
-ppp-

Odp15: Pravý smysl vzdělání
Pavel od vody, 21.7.2014 13:52

1. Hrdý člověk může zůstat pokorný.
2. Co je to pokoření? Horolezec, který pokořil horu? On na ni jenom vylezl za určitých obětí, ale hora zůstala na svém místě nedotčená a nedotknuta.
3. A pokoření člověka? Pokořený člověk může zůstat hrdý a nezlomený, kdežto pokořitel se může pokořit sám.

Zajímavé hraní se slovíčky.
-ppp-

Odp16: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 21.7.2014 14:25

Hrdý člověk může zůstat pokorný. Myslím,že jedině hrdý člověk může být pokorný. Hrdost má daleko od pýchy. jedině člověk,který zná svoji cenu a nenechá sám sebe ničím devalvovat,je schopen pokory. příklad : Ježíš před Herodem. Neodpověděl na nic ani jedním slovem. Herodes Antipas,ač panovník,mu za to nestál.Zato při poslední večeři naposledy projevil pokoru,umyl všem učedníkům nohy,aby pochopili,že tato služba,kterou prokazovali otroci hostům svých pánů,není žádná hanba. A že vládnout znamená sloužit. Výraz pokoření hory je nesmysl,který používají lidé,kteří nevědí,o čem mluví. Člověk nikdy nemůže pokořit horu,leda blb si to o sobě může myslet.Hora stála na svém místě dávno před tím,než se lidský červ narodil a bude stát na svém místě,nebo se pošoupne zemětřesením kousek dál i pak,co už člověčí kosti zetlí v prach. A pokořený pokořitel má jedinou šanci,že dostane rozum právě tím,že si natluče čumák. Zřejmě právě proto je pokora tak důležitá vlastnost,komplexní a potřebná,ale člověk to slovo z nějakého důvodu nemá rád.

Odp17: Pravý smysl vzdělání
Zákys, 23.7.2014 11:11

Pokud si nevyjasníte, jazyk na to máme, ne citoslovci, co to je ta pokora, tak budete produkovat tu „čalamádu“ významů a chaos pojmů, skrývajích se za slovy.
Vždyť vy a vám podobní nebudete schopni ani určit své místo(toponyma) tak, aby vám ve vedlejší místnosti porozuměli, kam to bedete sdělovat, kde to vlastně sedíte. Při tom budete jenom stát jako Hegel na hlavě.

hrdý buď

A hrdý buď,
žes vytrval,
žes neposkvrnil ústa ani hruď
falešnou řečí.

Takový byl můj lid
s kosou a kladivem.
Na jitřní čekal svit,
čekal a věřil.

Úrodu novou sklidí sám,
sám se svými.
Jděte mu z cesty. Staví chrám
bratrské doby.

Odp18: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 23.7.2014 14:59

Snad jen ten Švejk by mohl odpovědět : Život lidskej,pane obrlajtnant,je tak složitej,že samotnej život člověka je proti tomu hadr...

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp14: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 18.7.2014 15:10

Pokora je vlastnost srdce¨,toho důležitého orgánu,který pro někoho jest jen pumpou,pumpující krev,kterou můžeme zručně vyměnit i u člověka za jinou,funkčnější.Pro jiného je to sídlo emocí po zjištění,že když se rozčílil,dostal infarkt.Pro Egypťany to byl jediný orgán,který se po propláchnutí vracel do dutiny hrudní - byl tedy z nějakého důvodu důležitý i po smrti.......Pokorný byl Karel IV.,který sám sobě nepřipisoval svoje úspěchy - viz Vita Caroli třebas příběh o tom,jak se zachránil před smrtí otrávením ,jak vyhrával bitvy etc.Pokorný byl král David,když vylil vodu v Adulamské jeskyni,jak nám povídá první Samuelova,-když David na útěku před Saulem použil tuto těžko přístupnou jeskyni jako strategické místo pro svůj pobyt. Nebyla tam voda.Právě odtud podnikli tři bojovníci výpad do Betléma,aby získali pro krále vodu z betlémské cisterny. Bylo to asi 19 km od Betléma. Tuto vodu odmítl žíznivý král pít,protože pro něj představovala krev mužů,kteří pro ni riskovali svůj život...,píše se o tom v 1.Pa:11:15-19 12:16 a pak 2Sa 5:17,18. Na to,co je to pokora,netřeba učebnic pokorologie,vy to sám dobře vite,pane Zákys...Pokora je univerzální vlastnost a má ji v sobě každej normální člověk a každej dobrej panovník tuplem:-)

Odp15: Pravý smysl vzdělání
Olix, 22.7.2014 18:34

V 1. Kor. 13 se píše, že láska není domýšlivá. Občas jsem přemýšlela nad tím, jakýje rozdíl mezi pýchou a domýšlivostí. Domýšlivost může být také, že si věci domýšlím - tedy jim mohu dávat jiný význam a výklad než mají.

Odp16: Pravý smysl vzdělání
Olix, 22.7.2014 18:36

Zapoměla jsem napsat, že budu ráda za Váš postřeh, názor. Děkuji. :-)

Odp16: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 23.7.2014 13:24

našla jsem překlad z r. 1853 a tam je :...láska trpělivá jest,dobrotivá jest,láska nezávidí,nečiní nic na chloubu,nenadýmá se,.... tak bych řekla - nejspíš že to bude spíš blíž pýše než činění domněnek.... Chtělo by to ještě víc překladů. Ale samo domýšlení,činění si vlastních domněnek je možná taky drobátko o pýše... nevím.

Odp17: Pravý smysl vzdělání
Olix, 23.7.2014 16:21

Kralická Bible uvádí podobně, jak uvádíte.
„Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.“ (ČEP)
„Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje.“ (Bible 21)
Šlo mi hlavně chytit ten rozdíl mezi domýšlivostí - pýchou a domýšlením si. Děkuji :-)

Odp18: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 23.7.2014 18:14

Každá láska dává předmět své přízně na první místo před sebe - viz např. láska mateřská... Tam není místo pro jakoukoliv formu sebestřednosti... Ona ta Láska nás od sobectví osvobozuje a tak je pravdivá. Jen my si kategorizujeme jednotlivá slova,oddělujeme jejich významy od sebe-podobně jako by krev byla pouhým součtem jejích jednotlivých frakcí.Asi jsem se vyjádřila nepřesně. Chci tím jen říci,že jednotlivé lidské vlastnosti,ač se označují jednoslovně,jsou komplexní. A pak se lidi dohadujou,což není náš případ. Díky za Vaše postřehy,vždy mě to nainspiruje k hledání v bibli a jak to jistě znáte,zas tam najdu něco nového:-)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Pravý smysl vzdělání
Zákys, 23.7.2014 21:44

Až na ten tón... Dovedu si představit že si s někým rozumíte nejlépe prostřednictvím citoslovcí. Artikulujte si hlasitě citoslovce příjemného hnusu. Ať si to ověříte.
S tou kategorizací máte na mysli podstatná jména, slovesa, příslovce, číslovky a co já vím... Nebo něco tajemnějšího? Tomu co zde píšete nemůžete věřit. To bych nestvořil ani po 3 l rýnského ryzlinku. U jiného vína(skvělá značka) bych tak dlouho nevydržel.

Odp20: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 24.7.2014 10:04

Pane Zákys,vy vězíte v hranaté skleněné sklenici s puklinou. Hrozí Vám při větším zakvašení puknutí. Nepřidávejte rýnské,bylo by ho škoda.:-(

Odp21: Pravý smysl vzdělání
Zákys, 24.7.2014 10:35

Ubezpečuji vás že myslet jako vy, mi nečiní žádné potíže. Jen to považuji za projev jakéhosi zhloupnutí. Básnické obraty typu srdce a city jsou jen lidské pojmenování fyziologických stavů. Ten Hans Selye vás obešel velikým obloukem. Škoda. Je tak srozumitelný, že i pančelka může pochopit. To vyplavení různých šťáv(hormonů) které rozezvučí srdce je jenom prastarý fyziologický mechanismus. Kůra nadledvin, dřeň nadledvin…., hypothalamus a vegetativní hormonální systém. No prostě nuda.
Je na diskusi (objevnou-zbytečnou) proč, když něčemu dáte jméno, začne to co má jenom žít svým vlastním životem. I jablko v prázdné ledničce najednou začne tvořit příběhy. Otevřete ty dvéře a podívejte jak ten „spartan“ vypadá. Není k jídlu.

Odp22: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 24.7.2014 12:18

Hans Selye mě možná obešel,ale dodneška mám sešit výpisků,které jsem si z jeho knihy Stres,psané ve slovenštině udělala v době středoškolských studíí na úkor deskriptivy,našla mi to paní profesorka v sešitě ....Tu knížku mi půjčil pan farář,musela jsem ji vrátit a po přečtení sdělit zhruba její obsah;-)Pak jsem se zajímala o Charvátův pohled na stres..Pak přednášky pana profesora Vondráčka....Samozřejmě,dnes z toho nic nevím a tak mlžím a plkám:-)To nezastavíte,s tím se nedá nic dělat,to je neléčitelné.A co takovej zapomenutej hrnec v troubě se zbytkama z oběda,to je teprve příběh!A barevnej.Už jste to zažil?

Odp19: Pravý smysl vzdělání
Olix, 24.7.2014 21:24

Myslím, že se vyjadřujete velmi dobře. Slova nejsou jen teorie, člověk do nich vkládá něco ze sebe. Ráda se vracím k vašim myšlenkám. Třeba to, že lidské vlastnosti jsou komplexní. Když si to převedu do svých vlastních konkrétních životních příběhů, obrazů, připadám si, jako když objevím další dveře, do kterých mohu vstoupit :-)

Odp20: Pravý smysl vzdělání
Zákys, 25.7.2014 3:00

Tak proč není jen jediná vlastnost. Každá komlexní vlastnost by měla zahrnovat všechny vlastnosti. Nebo je to jinak?
A tomu již vůbec nerozumím. Co tím básník chtěl říci? ..
„Slova nejsou jen teorie, člověk do nich vkládá něco ze sebe.“

Odp21: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 25.7.2014 11:11

Já tomu rozumím. To,co se skrývá mezi slovy. Mezi řádky. To o tom svědčí. Třebas Vy,pane Zákys,když používáte hanlivé výrazy,myslíte na to,jak přesně jsou definované? Za těmito emočními - vy byste možná řekl . blitkami - se skrývá něco jiného. Dozajista to není to,co slova označují.Tady na Svíci je většina lidí kvůli k o m u n i k a c i samotné,nikoliv kvůli tomu,aby si navzájem něco přesně definovali. Je to společenství lidí,kteří zrovna nemůžou sedět u jednoho stolu a třeba by rádi seděli. Je jedna jediná vlastnost. Láska. Ta v sobě zahrnuje všecko. Buď je anebo není. Nemyslím tu lásku,při které se nutně vydávají skřeky;-)

Odp13: Pravý smysl vzdělání
Pavel od vody, 21.7.2014 13:45

„Odborník na pokoru“ - hezký termín ;o) ale rozhodně jím nejsem. Jsem obyčený dráteník, tzn dráty a vodiče jsou mým oborem, a taky k čemu slouží. Takže elektrika.
A pravda je, že ti silní bývají pokorní, to jo. Mám pár takových vzorů.

Odp14: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 21.7.2014 14:28

Vůči elektrickým vodičům,vypínačům,zapínačům,jiskření a zkratům téhož mám obrovský respekt a těch,kdo tomu rozumí,si vážím.... nechápu,jak ten proud běží,ten střídavý,střídavý.....;-)

Odp15: Pravý smysl vzdělání
Pavel od vody, 23.7.2014 7:02

Elektrický proud neběží, ale kmitá sem a tam rychlostí 50x/sec. Dodneška si tu rychlost neumím představit ;o)
-ppp-

Odp16: Pravý smysl vzdělání
Vlastimil Čech, 23.7.2014 8:18

vodičem jdou Elektrónci. Každý má na zádech nůši a v té nese náboj

Odp17: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 23.7.2014 9:30

To už chápu!!!!

Odp: Pravý smysl vzdělání
Zákys, 3.6.2014 0:34

Komenský, Komenský, to byl kanec na ženský...
Založil nám v Brodě školu, na tančení rokenrolu dávno dříve než ti blbí amíci vůbec věděli že budou existovat. Jak podnětné je prostředí kde se rodí trnky. Kolem Žítkovej, Lopeníka, Strání se díky slivovici rodí věci. Dokonce i člověk díky té pozoruhodné fermentaci zde vznikl. Posloupnost: slivovice---opice---člověk Jak známo. Tak ten Komenský není až takový zázrak.
Byl jste se mu poklonit v Nardenu? To by kulturní Čech aspoň jednou za život měl udělat. Pokud chce po ostatních lidech jakousi blíže nespecifikovanou kvalitu.

Odp2: Pravý smysl vzdělání
Lip¤van, 3.6.2014 8:25

Je to Naarden, rozumíte? Naarden! Vy jeden...Narr von Lanžhot. :-)

Odp3: Pravý smysl vzdělání
Zákys, 4.6.2014 8:12

A vy jste v tom Naardenu byl? A za kým? Za Komenským? To jste se musel spést a ten omyl vás ještě teď budí ze sna... Česko, to co bylo za Československa od jeho vzniku ( i za komančského vládnutí) zcela běžné, a tvořilo to součást pěstování národního povědomí, finančně zajišťovalo udržování té maličké enklávy v klášteře kde spočinul jeden z největších Čechů, dnes nemá vůli a hlavně prachy. Hlavně že nevládnou komunisté!!!
Komenský jeden z největších nepřátel rekatolizace Českého království po Bílé hoře přece nebude strašit ty pohrobky tohoto polistopadového trendu, když teď jsou jiné priority. Návrat církve do škol, v podobě krucifixu na čelné stěně třídy a hlavně do luk a polí a co jávím. Komenský je také o tom. To není jen svátek a Den učitelů na konci března. To je o reakcionářích v černých sutanách, zvaných Černoprdelníci.

Odp4: Pravý smysl vzdělání
Alfons, 4.6.2014 14:13

Bez Komenského metody dosahuje naše školství závratných úspěchů. Až z toho může být někomu špatně, někdy až neživo.

Odp5: Pravý smysl vzdělání
Zákys, 4.6.2014 22:21

Spojovat Komenského pouze s tím jeho „Schola ludus“ je při dnešní snadné dostupnosti informací prostřednictvím internetu projevem značné omezenosti. Když Komenský psal své alegorické dílo Labyrint světa a Ráj srdce reagoval na společnost 17. století. Pochybuji, že má mnoho co říci dnešní „Postmoderní“ společnosti."
Toužil se vrátit zpět domů a očekával že protestantská Evropa si to na našem teritoriu rozdá s vítězným katolicismem prostřednictvím vojenských armád Švédů.A tak Ďáblova bible (Codex giga) zmizela z Prahy do Švédska. To bolí!!! Vestfálský mír byl pro Komenského velkým zklamáním. Píší to komeniologové a ti se vyznají.
Ale co jste to chtěl říci? Nebo jako obvykle....?

Odp6: Pravý smysl vzdělání
Alfons, 5.6.2014 18:36

Komenský neudělal za života ani jednu prezentaci ani v DOS.

Odp7: Pravý smysl vzdělání
Zákys, 5.6.2014 19:02

Jako obvykle opsáno od klasika: „Hovno, hovno, řekl Švejk a přidal se nenápadně do rozhovoru.“
Ale aspoň je vidět že klasické vzdělání zanechalo stopu.

Odp8: Pravý smysl vzdělání
Alfons, 6.6.2014 8:53

Plamen svíce se pozvolna dusí ve vlastních diskuzních sračkách. Jeho slabý plamínek už není schopný ozářit diskutující a ti upadají do předsmrtné letargie. Nic netrvá věčně.

Odp9: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 6.6.2014 10:20

Vaše věc,že to tak cítíte.Vše se odehrává jen v kebuli,dokud ještě plamínek hoří,vždy se může rozhořet víc,přidejte drobátko radosti,najděte polínko,co je dobře vysušené a napište něco,co se rozhoří:-)

Odp10: Pravý smysl vzdělání
iva, 6.6.2014 11:43

Jsem ráda, že se tu vrátili někteří diskutéře, ale chybí mi Bambus ten byl hodně dobrý a Santiago

Odp11: Pravý smysl vzdělání
ivana Kozárová, 6.6.2014 11:46

Ahoj,Ivo,zrovna jsem na ně myslela a taky na zvoníka,ale ten se asi naštval...

Odp12: Pravý smysl vzdělání
Alfons, 6.6.2014 13:41

Nenaštval, jen lapá po dechu.;-) Anebo mu spadl zvon na kebuli. Zato Zákys kysne pilně a vytrvale. Smiřické kyselé zelí 1kg za 28Kč. Solidní přidaná hodnota k ceně suroviny 1Kč za 1kg hlávkového zelí. Jen tak dohoníme ekonomiku U S A !!! Nelkejte nad svým osudem a krouhejte a kysejte zelí !!!

Odp11: Pravý smysl vzdělání
Alfons, 14.6.2014 7:19

Vstanou noví bojovníci z řad mladé perspektivní generace. Ta se zajímá zvýšenou měrou o aktuální dění u nás i ve světě. Mají přehled a dokáží starší generaci dobře poradit. :-)

Odp11: Pravý smysl vzdělání
Lip¤van, 14.6.2014 9:52

Yardasan...zajímalo by mě, jestli je pořád ještě čistokrevným environmentalistou, nebo už alespoň trochu propadl mastňáctví. :-)

Odp12: Pravý smysl vzdělání
Alfons, 14.6.2014 11:48

Třeba není zvědavý na příspěvky typu ŇAF a BLAF.;-) A už i ŇAFOVÉ a BLAFOVÉ mají výpadky. ;-)

Pro Zákysa a spol.
Alfons, 13.6.2014 14:02

Myslete mladě a perspektivně. Nebuďte jak fozilie.
http://www.doplnek.cz/kategorie/21-edice-soucasneho-mysleni
Vše se k dobrému obrací. Váš pesimizmus sfoukává planoucí SVÍCI.

Odp: Pro Zákysa a spol.
Alfons, 14.6.2014 7:22

V těch vedrech svícaři odpadávají, protože jsou na Bahamách a není tam WIFI.:-) ŇAFI a BLAFI se za chvíli objeví až budou odblokovaní.:-)

Odp2: Pro Zákysa a spol.
ivana Kozárová, 14.6.2014 16:36

Nejkrásněji je u nás na dvorku:-)

Odp3: Pro Zákysa a spol.
Alfons, 15.6.2014 8:15

Na to našem dvoře, všechno to krákoře......a pejsek ŇAFá

Odp4: Pro Zákysa a spol.
ivana Kozárová, 15.6.2014 20:02

Jo. A chodí po dvou,už je z něho skoro cirkusáckej pes.Nadnáší si sám zadek a přenáší váhu na přední,jestli to takhle půjde dál,mohl by si i přivydělávat artistickými kousky

Odp4: Pro Zákysa a spol.
Zákys, 17.6.2014 14:09

Odskočte si do humna jestli vám to krákorání vydrží kráákonoši. Mrchožrouti se určátě přidají. Nebo jste se nučil nějakou jinou ptačí mluvu?

Odp5: Pro Zákysa a spol.
tlapka, 8.7.2014 13:41

Mrchožrouti jsou všichni kidé, neb svou kořist sami neulovili.

Odp4: Pro Zákysa a spol.
tlapka, 8.7.2014 13:40

jen já dělám Pipipi, já jsem kuře Napipi.

Kam se vytratil pravý smysl vzdělání...
Neuvedeno, 11.7.2014 22:21

Kam se vytratil pravý smysl vzdělání, toť název tohoto článku.
Inu myslím si, že smysl učení je v tom, aby člověk se stačil uživit a uživil svou rodinu i při stále vyšší výkonnosti ostatních lidí. Prostě aby obstál v konkurenčním prostředí okolních lidí a okolního světa.
Nemusí být tedy člověk nějaký génius, ale měl by být výkonější, než okolní občané.
Takto je vlastně člověk popoháněn dopředu po celou dobu civilizace. Nic nového pod sluncem.
Jenže toto je pochopitelně jen zbožné přání, protože pak přijdou situace, jako je válka a stejně to s člověkem zamete a může se snažit jakkoli. Praví se sice, že štěstí přeje připraveným, ale co na to řekne těch 50 milionů utečenců žijících pod stany v utečeneckých táborech?
Je známo, že jeden genius posune lidstvo třeba o jedno století.
Podívejme se na takového Watta. Srbského studenta, co vynalezl motor na třífázový proud. Za sto let ho snad nikdo nepřekonal a jeho motory se vyrábí dodnes. Bez něho by se neuplatnil střídavý proud.
Celé lidstvo ho dostud jen stále pajcuje. Nakonec umřel v totální bídě. Ovšem pravděpodobně až pak, když už byl tak starý, že mu už v hlavě přeskočilo.
To je tak, že v rodině se najde jeden snaživý a přitom nadaný a pak už rodina takového člověka nikdy nevyprodukuje i kdyby se snažila sebe víc. Pracuje shoda genů a shoda podmínek. Takový člověk musí především bažit po informacích všeho druhu a mít při tom dobrou paměť a též dobré podmínky v rodině. To se bohužel sejde málo kdy.
Také musí být hýčkán jako ta rostlinka v pařeništi, ale né zase tak, aby dostala vše zadarmo.
Musí mít dobré učitele, kteří jsou nadšení pro obor a dobré kamarády, kteří mají podobné zájmy a vidí v nich smysl své existence.
Podíváme-li se na zázrak některých národů, jak rychle se stačili vymanit z bídy, tak zjistíme, že je to leckdy také proto, že to byly velké národy a měly ještě dobré vůdce. Velké národy mají tu velkou výhodu, že do sebe přibírají mnohem více schopných lidí asi tak jako černá díra sbírá do sebe veškerou hmotu ze svého okolí. Malý národ, ať dělá co dělá, tak stále bude ubývat, protože marná sláva velké národy se snáž uživí, protože kultura i správa země zajišťuje službu pro větší množství obyvatelstva a stačí mu menší množství vojáků na jeho obranu.
Je také možno svázat obyvatelstvo mluvící různými jazyky do jednoho celku a ten pak produkuje výrobu pro tento velký celek.
Jenže, jak je z posledních let vidět na příklad z Jugoslávie, tak stačí silnější soused, který tento celek rozvrátí a rozkrade. Přitom na to není třeba zvlášť velké energie, stačí k tomu vhodná propaganda a trochu peněz, tajný dovoz zbraní atd. O ostatní se postarají staré dějiny vzájemných půtek a jejich připomínka.
Komenský měl velkou pravdu, že vše co se člověk učí má vnímat všemi smysly najednou, tedy musí být zároveň zaměstnávány oči, sluch a ještě lépe ještě cit a čich, aby si to člověk, co je mu sdělováno lépe zapamatoval.
Také je třeba učit hrou, tedy jako zábava. Aby ho učení bavilo.
No a nakonec Němci uspěli v poslední době díky znalosti Marxe, který říkal, že při vyrobení výrobku, který je tak kvalitní, že nemá konkurenci na trhu vzniká absolutní zisk. Tedy, že za takový výrobek enormně kvalitní se obdrží větší zisk, než když se vyrábí výrobek, který má konkurenci, je tedy průměrně kvalitní. Takže díky této mimořádné kvalitě výrobků jdou Němci takto rychle dopředu se životní úrovní.
Kdo tohoto dosáhne z ostatních národů, má taktéž naději na tento růst i když menší u menšího národa.
Kvalitní výrobek ovšem znamená kvalitní na množství vynaložených nákladů. Nedá se to brát absolutně.
K výše uvedené diskusi k hlavnímu článku, konstatuji že je z Vás docela dobrá parta a že jste schopni se docela příjemně popichovat, aniž by jste si nějak zvlášť ublížili.
Já si myslím, že není dobrý kapitalitický způsob, ani socialistický, ale takový uprostřed. Jenže ho udržet, aniž by sklouzl do jednoho extrému, nebo do druhého je velmi těžké.
Konstatuji, že díky objevení břidlicových zásob ropy v USA se dá očekávat trochu více klidu ve světě alespoň takových 7 let. To je dobrá zpráva.
Zdravím Vás všechny na Svíci.
Nemám moc času a tak se takových diskusí, na které jsem již sdělil svůj názor moc nezůčastňuji.

Odp: Kam se vytratil pravý smysl vzdělání...
ivan, 11.7.2014 23:39

Pane Neuvedeno, zdravíme Vás a přejeme i nadále pevné zdraví. Jenom se podívejte jestli jste nechtěl napsat Nikola Tesla, ten jednoznačně vyhrál souboj o prosazení třífázového rozvodu proudu kvůli nesrovnatelně nižším ztrátám ve vedení. O prosazení jednosměrného proudu usiloval T.A. Edison a jako důkaz nebezpečnosti třífázovosti uspořádal pro novináře a interesní společnost veřejnou popravu staré cirkusové slonice na železných elektrodách, kde jí el. oblouk doslova odpaloval nohy ve strnulém , ale vnímajícím těle za kouře pálícího se masa a kůže.

Jak vidno, tak i hlava plná vědomostí může být plna morálního hnisu a hnusu.

Tak obecně.

Odp2: Kam se vytratil pravý smysl vzdělání...
Neuvedeno, 13.7.2014 16:50

Máte asi pane Ivane pravdu, bude to asi Tesla místo Vata. Tak promiňte. Skleróza na mně zapracovala.

Odp3: Kam se vytratil pravý smysl vzdělání...
ivan, 14.7.2014 23:11

Buďte v klidu, pane Neuvedeno, já to mám taky.

Odp: Kam se vytratil pravý smysl vzdělání...
Pavel od vody, 21.7.2014 14:28

Konstatuji, že FRAKOVÁNÍ břidlicových zásob plynu v USA je velkej průser. Doslova a do písmene!!!
Stačí zadat na Google slova „fracking usa no drinking water map“ a dát obrázky a vidíte vše, je to obrovská devastace krajiny, a to nejen plochy, ale až do hloubky kolem 800m. Samé jedy, otrávená voda.
Obrázky jsou ze států Coloredo a Sev.Karoliny
-ppp-

Odp2: Kam se vytratil pravý smysl vzdělání...
Pavel od vody, 21.7.2014 14:31

Nejhorší pro nás je, že Poláci se do toho ženou přímo hlavou.
Kde je tady to slavný vzdělání?
-ppp-

Odp3: Kam se vytratil pravý smysl vzdělání...
ivana Kozárová, 21.7.2014 14:46

Celé to připomíná začátek první světové války.Státníci,kteří udělali osudná rozhodnutí vedoucí k válce.Němci bojovali za průmysl ve jménu slavné minulosti a Wilson už tehdy vytvořil slogan o tom,že válka zabezpečí světovou demokracii.....Snad historia - magistra vitae by mohla pomoci,ale evidentně se lidi nepoučili.....

Odp4: Kam se vytratil pravý smysl vzdělání...
ivan, 21.7.2014 17:25

Pavle, Ivano, průser není v jednotlivostech byť by nás ohromovaly rozsahem, ale to, že se čím dál více lidí dělí o stále omezenější a zmenšující se zdroje.

Civilizace si vytvořila závislosti kterých se už nedokáže zbavit. Nikdo nespáchá sebevraždu proto aby pomohl lidstvu o několik miliardtin umenšit problém. Z tohoto samého důvodu není možné ani jakékoliv politické řešení. Je to ten samý problém jako s dálnicema a obchvatama. Odklánějí dopavu, nebo umožní zastavěnost nových prostorů a přivedou novou ? Lidé se nikdy nezachovají jako lidstvo, ale vždycky jako člověk. Jestli máte někdo jinou zkušenost, tak sem s tím.

Odp5: Kam se vytratil pravý smysl vzdělání...
ivana Kozárová, 21.7.2014 19:18

Spíš se lidi s lidma nechtějí dělit a i kdyby se dělili,dneska už se zřejmě jedná o ireversibilní změny. O jednom člověku bych věděla,co pro lidstvo zemřel,visí na kdejakých božích mukách a většina lidí ho bere jen jako symbol. Máte pravdu Ivane,lidstvo stejně jako člověk podléhá závislostem a uměle vytvořeným potřebám,co nemají konce, zatímco většina lidí na světě se dnes ani pořádně nenají.Máme štěstí,že patříme do té první části,do té menšiny přesycených konzumentů?Jsou krysy rozmanité,jsou hladové a syté... Heinův slogan

Odp5: Kam se vytratil pravý smysl vzdělání...
Vlastimil Čech, 21.7.2014 19:55

ani se nebudu pokoušet říci to lépe...
čím dál více lidí dělí o stále omezenější a zmenšující se zdroje.

Je možné věci zlepšit jen povinným...
Neuvedeno, 14.7.2014 23:59

Je možné věci zlepšit jen povinným, vhodně nasměrovaným celoživotním vzděláváním všech nezaměstnaných.
Vzdělávat je třeba o tom na co je poptávka na trhu práce a co jsou dotyční schopní pochopit a naučit se.
Aby nezaměstnaní lidé a školou povinné děti byli motivováni k učení praktických dovedností, je třeba vymyslet tuto motivaci. U dětí je to možné provádět na příklad po vzoru Slovenska. U dospělých zase jinak.

Odp: Je možné věci zlepšit jen povinným...
tlapka, 15.7.2014 13:29

Stejně by všechno zapoměli. Je to od chemie.

Odp: Je možné věci zlepšit jen povinným...
Olix, 20.7.2014 11:27

Jak motivovat dospělé lidi ke změně? Přijde mi to těžké. Vždycky se najdou jedinci, kteří budou hledat cestu ke snadnému zisku jakoukoli cestou. Hlavně, aby je to moc nestálo. Proč se učit ke zvýšení svého uplatnění na trhu práce, když to jde jinak...

Odp2: Je možné věci zlepšit jen povinným...
ivana Kozárová, 20.7.2014 13:40

Motivace k vnitřní změně přichází zevnitř. Když člověk sám nechce,je to hodně těžké. Napadá mě motivace šokem;-)

Odp3: Je možné věci zlepšit jen povinným...
tlapka, 21.7.2014 19:59

Určitě by to zákony nikdy neumožily, když se to tď dělá naopak ;-)

Odp2: Je možné věci zlepšit jen povinným...
Zákys, 20.7.2014 14:12

A to je špatně? Rovněž se to netýká jenom trhu práce. Říká se tomu racionální chování. Míra té racionality je dána obrovským množstvím okolností. Třeba stravou, emocemi, nebo způsobem toho, jak poznáváme.
To ale popisuje teorie omezené racionality(Simon).
Proč je naše racionalita omezená? Třeba nevyhledáváme všechny!!! relevantní informace. Nebo, ignorujeme informace které jsou k dispozici. Neznáme, nebo nezvládáme ani základní metody statistického postupu. Citově!!!, nebo rozumově se identifikujeme s užitými prostředky proto, že si myslíme(ideologie) že byly úspěšné v minulosti. Pokud možno před 2 000 a více lety. Komentuji velice stručně.
Tak hlavně docilita!!!(To je pro vás). Pro začátek by to mohlo stačit.
Aby to nebylo tak nudné, existuje ještě teorie racionální volby. Zde potřebujeme znát něco z teorie her. Nejlépe se trénuje na Dilematu vězně.

Odp3: Je možné věci zlepšit jen povinným...
Lip¤van, 20.7.2014 14:17

Vaše texty jsou svým způsobem pozoruhodné. Než se dostanu ke třetí větě, cítím naprostou fyzickou únavu a duševní odpor. :-)

Odp4: Je možné věci zlepšit jen povinným...
Zákys, 20.7.2014 15:47

Aby jste se neposral. Možná dýňový květ již kvete drahnou dobu. Skvělá přidaná hodnota. V Lanžhotě vás nepustí ani do turkyňového pole pichlé kolo.

Odp5: Je možné věci zlepšit jen povinným...
Lip¤van, 20.7.2014 16:17

Píše se „abyste“. Těžko brát vážně vaše bláboly, když máte těžké mezery v tom nejzákladnějším. :-)

Odp6: Je možné věci zlepšit jen povinným...
Zákys, 21.7.2014 13:22

Přesto, aby jste se neposral... A byl jste tázanej? Nebo se vám to jenom tak zdá? Tak se probuďte. Být vzhůru, neznamená nespat, ale místo opakováného čumění do zrcadla věnovat se občas té docilitě.

Odp7: Je možné věci zlepšit jen povinným...
Lip¤van, 21.7.2014 13:30

Prostě umíte prd. Tak je to. :-)

Odp7: Je možné věci zlepšit jen povinným...
ivan, 21.7.2014 13:54

Chááá, Cháá.

Odp7: Je možné věci zlepšit jen povinným...
tlapka, 21.7.2014 20:03

A potřebujete se vySpat, nejste dosti soustředěný.

Odp3: Je možné věci zlepšit jen povinným...
Olix, 20.7.2014 14:44

Informace nemusí s člověkem ani hnout. Mám pocit, že od vědění k činění je ještě hodně dlouhá cesta.

Odp4: Je možné věci zlepšit jen povinným...
ivana Kozárová, 20.7.2014 16:15

Přesně tak ! Mám to před očima a nevidím to. Selektivní slepota.Je to totiž tam,kde to nečekám. Totéž platí i pro naše rozhodování k činění....

Odp4: Je možné věci zlepšit jen povinným...
Zákys, 21.7.2014 13:23

... konání... U žen je to poněkud zakulacené. Ženy zpravidla poznání předbíhají tvrzením.

Odp5: Je možné věci zlepšit jen povinným...
tlapka, 21.7.2014 20:05

Muži- někteří- zase střílí na lišku a trefí Maryšku.

Odp5: Je možné věci zlepšit jen povinným...
ivana Kozárová, 22.7.2014 9:13

To jo,to jo,maj ty instinkty a intuici a jasnozření,jemný pozorovací talent a z toho všeho neomylnou předvídavost ! To vaše změřit,zvážit,rozložit a zase složit,pinzetkou ubrat,srovnat etc. selhává v těch nejdůleřitějších životních okamžicích!!! Bejt chlapem je asi moc těžká věc......

Odp6: Je možné věci zlepšit jen povinným...
tlapka, 28.7.2014 13:12

Testosteron je příčinou všeho utrpení.

Odp7: Je možné věci zlepšit jen povinným...
ivana Kozárová, 29.7.2014 10:45
Odp7: Je možné věci zlepšit jen povinným...
Zákys, 29.7.2014 15:38

A v novinách píší že Putin. Asi jsou podplacení... od nějakého pracháče, který nesnáší Švejka a pivo. A při tom v té Putimi je celkem blaze, i když se leze po podlaze. A na Bělehrad vystřídalo na Moskvu.

Tak jsem nevěděl kam mám ten svůj...
Neuvedeno, 23.7.2014 17:28

Tak jsem nevěděl kam mám ten svůj přílepek připojit. Asi tak jako poslanci přílepky k zákonům, tak mě moc nenadávejte. No myslím, že to také patří ke vzdělání. Pozorovat život a snažit se potřeby lidí přizpůsobit současným skutečnostem.
O co jde.
Zdražuje se soustavně benzín a tak stále větší množství obyvatelstva by si koupilo mopedy. Je už k dostání za 16 tisíc korun.
Jenže veškeré činžáky, tedy i paneláky jsou stavěny tak, že se tam mopedy nesmí nechat parkovat. V kočárkárně je to zakázané. Ve zrušené sušárně také ne. Co tedy s tím.
Co tahkle, že by se poslavily nějaké parkovací domy pro motorky a mopedy. Třeba by nebyly zase tak drahé a nájmy místa také ne.
Ušetřilo by to lidem dost nákladů na benzín. A to i když by si lidé toto místo v této hromadné garáži pro motorky zaplatili celoročně.
Dnes už i cesta vlakem je tak nákladná, že se tento provoz motorky vyplatí. U mopedu se uvádí se 1,5 l benzínu na 100 km.
S panem Zákysem žabomyší války vést nebudu.

Láska je ku prospěchu lidstva. Bez ní...
Neuvedeno, 27.7.2014 16:42

Láska je ku prospěchu lidstva. Bez ní by se zastavila reprodukce lidí.
Horší je to s jinými závislostmi, které se vytvořily různými pokusy a omyly. Na příklad drogy, závislosti na pravidelných trénincích mozku. Takové ty Froidovi úchylky rozvoje mozku. Dále závislosti na moci. Závislosti na velkém přísunu peněz. Tedy závislost na neustálém utrácení.
Zde pomáhá jen odstavení dotyčného člověka od takovéto závislosti. Zajištění delší odluky, aby si mozek odvykl mít tuto část mozku zvětšenou.
Na to je dobré na příklad vězení. Internát. či podobné zařízení. Podle stupně závislosti a nebezpečnosti pro okolí.
Někdy i odluka od zdroje financí, jako na příklad odluka od rodiny. Pak se závislá část stane nezávislou, je- li toho schopna.
Někdy je třeba také zařídit odluku od náboženství, jestliže dotyčná osoba je příliš nábožensky závislá. To platí i o jiných vírách, jako je na příklad víra v komunismus, nebo víru v demokracii. U odluky od demokracie platí potřeba takovéto občany odsunout od vládnoucí skupiny.
Jenže každý režim si vymyslí něco, čím chce ovládat některé, či většinu nemyslících lidí a tak sám káže v médiích nepravdy, aby si tuto svou vládu udržel.
Bohužel právě díky těmto nepravdám pak začne lidi tyranizovat, či zabíjet.
Každý režim tedy ovládá lidi pomocí nějaké nepravdy, kterou zveličí a zdůrazní její důležitost. Protestující pak terorizuje a omezí jejich veřejné vystupování.
Na svých nepravdách pak režim sám sejde, tedy se zlikviduje. Protože náklady na udržování těchto nepravd v myslích lidí jsou příliš nákladné. Nákladné jsou i druhotné náklady na boj proti opozici, která ukazuje na nepravdy. Čím více se bojuje proti této opozici, tím více narůstá její síla. Protože křivdy na této opozici se neustále zvětšují a proto roste síla opozice, protože je jasně zjevné násilí režimu.
Tak to bylo se všemi říšemi, které vznikly doposud na světě a tak to bude i nadále.
Velká závislost některých lidí je nedůvěra. Každá snaha je těmto lidem od začátku podezřelá. Hledají skryté záměry. Lidstvo je poučeno dějinami a tak zná samo sebe. Tam je takových poučení obrovské množství.
Vezmeme na příklad Hitlera. Za odstraňování židů s uvedením, že byli lichváři se skrývala touha se zmocnit jejich majetku.
Takto můžeme pokračovat dozadu i dopředu v čase.
Někteří lidi, kterým bylo nějakým režimem i nevědomky ublíženo už tomuto režimu nevěří a hledají jeho chyby.
Jisté také je, že ideální režim být nemůže, protože ideální není ani člověk samotný. Lidé jsou jen inteligentnější tvorové, než ostatní tvorové na tomto světě. K dokonalosti mají daleko.
Režimu je tedy možno odpustit mnoho.
Jenže pak tu máme statistiku a ta, když je pravdivá ukáže, který režim zabil kolik lidí a kolik lidí zabil změnou režimu, který nově zavedl.
Také tu máme mít statistiky majetkové zločinnosti režimů. Ta pak ukáže kolik který režim nakradl peněz díky násilí a systémům, které zavedl.
Ještě jsem o takovéto statistice majetkového nakradení neslyšel. Na příklad demokracie vytváří penězovod do rukou 80 ti nejbohatších lidí světa. Proto je tak chválen. Protože těchto 80 lidí ji ovládá. Náboženské režimy zase vytvářejí penězovod do rukou vládnoucí církve. Feudální režimy vytvářejí penězovod do rukou šlechty. Narkomafijní režimy vytvářejí peníze do rukou narkomafie.

Omlouvám se a opravuji: Místo...
Neuvedeno, 27.7.2014 18:24

Omlouvám se a opravuji:
Místo „Narkomafijní režimy vytvářejí peníze do rukou narkomafie.“ má být:„Narkomafijní režimy vytvářejí penězovod do rukou narkomafie.“
Dále monopolní vláda komunistů vytváří penězovod do státní kasy, kterou ovládají komunisti. Dále vytvářejí státní podniky, které ovládají komunisti a mají s toho mimořádná privilegia a finanční výhody i vedlejší příjmy.
Ovšem režimy nemusí být typicky jen ovládány jedním typem systému. Mohou být na příklad částečně demokratické, částečně náboženské a částečně narkomafiánské.
Takto bychom našli vícero kombinovaných režimů. Na příklad feudáně demokraticko náboženské. Atd.

Odp: Omlouvám se a opravuji:Místo...
ivana Kozárová, 28.7.2014 10:50

Hamižnost lidské havěti dostala spád. Jsme jaksi nepoučitelní. Většina lidí si myslí,že vše může nějak pokračovat dál v duchu kořistění.Ale kdo má jen drobátko pozorovacího talentu a trochu mozku v mozkovici,musí nazřít,že donekonečna to tak nejde.....Tak je možno nahlédnout do moudrých knih,jak končily vyspělé civilizace.....ani jejich zlato,ani jejich stříbro je nezachránilo...Cesta z toho ven? Hledat výhodu nikoliv vlastní,ale výhodu toho druhého. Jak to říkaly babičky. Nežijeme pro sebe. Pamatujete,jak se žilo skromně a ekologicky bez velkejch řečí,normálně. Byla větší snášenlivost mezi lidmi,- a ještě to ani není tak dávno....

Odp2: Omlouvám se a opravuji:Místo...
tlapka, 28.7.2014 13:17

Nejlépe tedy udělat vládu babičkovskou ale jak- co ńavrhuješ? Nešlo by to nějak počítačem? Babičky nemají dlouhé trvání.. tak by se zaprogramovaly ;-)

Odp3: Omlouvám se a opravuji:Místo...
ivana Kozárová, 29.7.2014 10:41

Milá Tlapuško,jsem přesvědčena,že reformy lidských vlád jsou neuskutečnitelné. Vždy se vloudí chyba a jak už i Saroyan psal,každá následní vláda je o chlup horší,než ta předchozí.Tak věřím,že reformy jsou možné jen zevnitř,- a to pokorným uznáním,že člověk člověku vládnout nemůže,jen pomáhat si navzájem můžeme.Tím sjednocujícím faktorem je jeden člověk,jehož poselství je dešifrovatelné chudým i bohatým,chytrým i méně chytrým,malým i velkým,starým i mladým.Vyvine-li člověk vnitřní úsilí,měl-li štěstí na babičku a dědu,mámu a tátu,nebo strejdu a tetu,je v něm jistá dávka člověčiny,víceméně zmrzačené nedokonalým předáváním toho,čemu říkáme láska,bude ochoten se tímto poselstvím zaobírat,nikdo ho k tomu však nemůže donutit zvnějšku...Jediná možná reforma je zevnitř.Kristus je srozumitelný všem,ale není přijatelný pro všechny.

Odp2: Omlouvám se a opravuji:Místo...
Zákys, 29.7.2014 15:56

Co proti „hamižnosti“ pořád máte. Já osobně jsem hamižný a v tom je můj půvab. Spíš mně prudí „verbální “milosrdní samaritáni. Vezměte a oblečte si drátěnou kytlici a do ruky uchopte raději sudlici a vymeťte ty kramáře z chrámu. Tak to nějak udělal Kristus. A kulku demokraticky mezi světla máte jitou. Nebo Bohunice.
Rád hledám výhodu pro toho druhého. Jen mi napadá, co dělat s třetím, 1 000 000? Dál neumím počítat. A také co za to? Hlad je sviňa. Hlavně ten můj.
Kdy se vám podaří objevit že to co vás trápí je systémový problém. Co problém. Přednost a způsob přežití systému. Všiml jste si toho? Ne? Tak hledejte houby v lese a ne v posteli.

Odp3: Omlouvám se a opravuji:Místo...
ivana Kozárová, 11.8.2014 10:46

Systém je nereformovatelný. Nechť pracuje každý sám na sobě zvnitřku. Někdo třebas poprosí,aby mu bylo pomoženo shora....Ostatně v blázincích se octlo mnoho nepohodlných elitních jedinců,nestravitelných pro ohavné systémy.....

Odp4: Omlouvám se a opravuji:Místo...
Zákys, 16.8.2014 9:30

Učit se učit se.....
LENIN

Odp5: Omlouvám se a opravuji:Místo...
Vlastimil Čech, 17.8.2014 20:04

a jak bylo to třetí?;-)

To píšete o Cortésovi a Pizzarovi...
Zákys, 28.7.2014 11:18

To píšete o Cortésovi a Pizzarovi..... a dál se mi psát nechce. Nemám tolik času. Jdu pohladit nějakpu ovci, která se nejvíce podobá té vaší představě.

Odp: To píšete o Cortésovi a Pizzarovi...
tlapka, 28.7.2014 13:36

Tak ji pozdravujte, a taky Cortése a Pizzara.

Odp2: To píšete o Cortésovi a Pizzarovi...
Zákys, 28.7.2014 20:06

Doly s povděkem kvitovala ten zájem. Její obligátní béééé vám sděluje, že se u ní neztratíte.

Odp3: To píšete o Cortésovi a Pizzarovi...
tlapka, 8.8.2014 12:41

To je dobrá zpráva, díky

Komenský pochopitelně také nevěděl...
Neuvedeno, 11.10.2014 20:57

Komenský pochopitelně také nevěděl ledacos, co dnes už je známo.
Na příklad to, že když se učíme jazyk a nabiflujeme si tedy nějaká slovíčka, nebo text, tak že bychom, chceme-li tuto svoji znalost dostat do dlouhodobé paměti, jej opakovat už za jednu hodinu znovu. To je docela vážná věc.
Stále totiž ve školství nevidím, že by se nějak opakovala hodina třeba angličtina třeba ob vyučovací hodinu. Většinou je třeba vyučovací hodina angličtiny jeden den a pak třeba až za tři dny. Takto se tedy naučit jazyk nedá. Vypadá to, že tedy naše školství nějak zaostalo v systému vyučování cizího jazyka. Správně by vyučovací hodiny z angličtiny měly být následující. První den, kdy se učíme něco nového a hned ten den samý den ob vyučovací hodinu, kdy opakujeme tuto látku. Následuje druhý den hodina a pak za tři dny hodina. Nakonec opakovat původní látku ještě máme za týden od poslední hodiny.
Takže asi takto.
Jenže toto platí i u ostatních předmětů, kde se něco biflujeme. Jeví se jasně, že rozvrh vyučovacích hodin je v našich školách nedostatečně naplánován. O zvláštních školách to pak platí stoprocentně. U těchto dětí to vypadá, jako by ve škole nic nedělali, jen se tak nezávazně bavily o nesmyslech. Alespoň to tak vypadá při různých zábavných pořadech, jako „Nikdo není dokonalý“ a podobných.

Odp: Komenský pochopitelně také nevěděl...
ivana Kozárová, 25.10.2014 9:18

Pane neuvedeno,to byste na tom našem školském systému chtěl příliš... Léta letoucí je známo,že v první třídě je příliš brzy na psaní - není k tomu dovybaven pohybový ani nervový aparát dítěte - není dokončena osifikace ruky a ani koordinace všech více než 15O svalů ruky nemůže být dokonalá.... Proto by se výuka měla soustřeďovat na paměťová cvičení.... Můžou odborníci mlít co chtějí,furt to jde jak za Marie Terezie.. Kolik dětí by už v první třídě mohlo mluvit více než jedním jazykem,kdyby se výuka řídila tím,na co se ve výzkumech přišlo.... A nemusely by se děti potit u krasopisu,který stejně po čase nikdo nevyžaduje.....

Odp2: Komenský pochopitelně také nevěděl...
ivana Kozárová, 25.10.2014 9:18

pardon,Neuvedeno

Včera jsem slyšel o stařecké začínající...
Neuvedeno, 7.5.2017 17:50

Včera jsem slyšel o stařecké začínající demenci.
No jisté je, že na stará kolena skutečně začíná odcházet kůra mozková a stále se to zvětšuje s tím, jak se mozek stále méně prokrvuje. Občas se pak může stát, že dostane člověk nějakou tu podporu k zesílení jeho činnosti mozku na příklad drogou, jako je kofein. O to pak později je mozek víc v depresi, protože droga je droga. Ta deprese pak spěje k vyhoření mozkové činnosti, protože prostě mozek také potřebuje odpočívat.
Někdy, ale přijdou lékaři k takové kombinaci léků, že při hovoru s takovým to člověkem má člověk pocit, že se mu to v hlavě převrátilo a že začíná být domýšlivý, nebo zase, že začíná bláznit. Někdy ale k takovému stavu stačí obyčejné kafe. Vzláště tehdy má li nějaký člověk nejakou mozkovou anomálii, jako je výduť. Pak se jedná rovnou o schizofremi.
Takže když člověk poslouchá někdy někoho v televizi, tak si říkám. Copak si to vzal za drogu před rozhovorem, nebo copak dostal od doktora předepsáno? No zrovna nedávno jsem si to říkal.
Pak si zase říkám. Kdyby si dotyčný tu drogu nevzal, odpovídal by stejně? Nebo by byl úplně jiným člověkem? Na toto není jednoznačná odpověď. Chtělo by to být s tímto člověkem déle a při všech jeho stavech léčení a stravování. Pak by si teprve člověk udělal úsudek.
Jenže se neví, jestli ten člověk není náhodou na těch drogách závislý. Je skutečně schopen se ten dotyčný těch léků, či drog odříci? Když né, tak mu není pomoženo.

Situace může být ještě horší. Totiž...
Neuvedeno, 9.5.2017 21:35

Situace může být ještě horší. Totiž dotyčný může být ještě kuřák. Při nemožnosti si zakouřit nějakou tu hodinku, začne ještě u dotyčného pocit vyčerpanosti odkrvení mozku stažením cév jako abstinence při nedostatku nikotinu v krvi. Takže mozek dotyčného člověka začne být dušen a dotyčný se stává agresivní, a snaží se, aby situace byla co nejdříve vyřízena. Jedná proto zkratkovitě a neuváženě ještě více, než kdyby byl nekuřák. Jedná tedy ještě více skleroticky.

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru