Pro všechny přemýšlivé lidi

Komentáře k článku

30.10.2013 16:10

Volby 2013 a pohled liberála

Tomáš P.....a

Zdravím zdejší komunitu diskutérů. Dříve jsem zde psal a přispíval tuším pod přezdívkou TomasP nebo tak podobně. Zastával jsem povětšinou levicové stanoviska. Ale nyní už nikdy v životě nemůžu. Dříve jsem tu často nesouhlasil s diskutéry typu Juras a podobně. Domníval jsem se, že sociální znamená i solidární, ale nemohl jsem se asi více mýlit. Po přečtení knihy Liberalismus od autora Ludwig von Mises jsem zásadně změnil pohled na ekonomiku a tedy i na politiku, odkaz na stažení knihy zdarma je zde:
http://www.mises.cz/literatura/liberalismus-35.aspx

Společnost bohatne pouze a jen z lidské práce. To, ale neznamená, že více zaměstnaných odvede více práce. Zaměstnanost vzniká v případě podnikatelské příležitosti za účelem dosažení zisku. Podnikatelská příležitost vzniká tam, kde jsou ve větší míře neuspokojeny nebo neekonomicky uspokojeny lidské potřeby. Lidské potřeby jsou různorodé a proměnné v čase a místě v závislosti na ekonomické situaci lidí. Produktem takového zaměstnání jsou zboží a služby poskytované lidem. Lidé toto zboží a služby nakupují. Obchod je směnou, která se uskuteční pouze a jen tehdy pokud jej obě strany vnímají jako výhodný.
Tedy ten kdo si dokázal vydělat jinak než na dotacích státu, musel tedy odvést práci, kterou si lidé koupili a tedy obohatil společnost tím, že lidská práce našla své upotřebení v uspokojení poptávky (potřeb lidí).
To je ve zkratce asi celý princip ekonomiky. Dá se říci, že jsou to nezničitelné vesmírné zákony (ačkoli komunismus se je zničit pokusil a socialismus s intervencionalismem se je pokouší pokřivit).

Výše uvedeným zákonitostem by měla být přizpůsobena politika. Jestli někdo říká, že to tvoří třídní rozdíly, tak má pravdu, jestli někdo říká, že je to nespravedlivé, tak se mýlí. Lidé si nejsou rovni, já nehraji fotbal jako Ronaldo, on jistě neumí transplantovat obličeje jako pan Pomahač, ten neumí hrát jako Vivaldi, ten by neuměl řídit společnost jako Microsoft a takto bychom mohli pokračovat. Každému by měl příslušet plat za význam a objem jeho práce. Jestliže budeme v naší společnosti všichni zedníci, význam této dovednosti klesá a rozhodně se všichni neuživí, jestliže bude zedníků málo a poptávka velká, budou náležitě zaplaceni, to platí i pro fotbalisty, umělce, kardiochirurgy a další profese. Jak jsem zmínil na začátku odstavce nejsme si rovni ve společenském postavení. Je v pořádku požadovat rovnost před zákony, ale není v pořádku požadovat rovnost, těch co se snaží přinášet užitky nad těmi co nejsou ochotni udělat nic proto, aby své ekonomické postavení zlepšili (tedy nejsou ochotni udělat nic jiného než svůj hlas hodit straně, která přislíbí vybírat vysoké daně a přerozdělovat takové skupině obyvatelstva ve které se nachází on sám, tedy žádá koláče bez práce).

A tím se dostáváme k volbám. Lidé často volí podle toho jak je která politická strana zvýhodní, zapomínajíce často na to, že politici tyto peníze vybírají na daních. V dnešní době jde státu na daních a pojištěních 52% z každé mzdy, kterou zaměstnavatel přiznává zaměstnanci. A přesto s takto obrovskými prostředky nedokáží politici hospodařit aniž by zadlužovali budoucí generace. Příčina toho je jednoduchá, socialismus, tedy přerozdělování veřejných peněz je populární a populistické. Zdaleka nemůžu vyjmenovat v tomto krátkém článku všechny nedostatky socialismu, vyjmenuji pouze čtyři:
1. Musíte platit velký byrokratický aparát na výběr peněz od lidí
2. Musíte platit velký byrokratický aparát na přerozdělení peněz lidí
3. Zavdáváte tím obrovský prostor pro korupci a lobismus rádobypodnikatelů, kteří jsou napojeni na dotace z veřejných peněz (tedy těch podnikatelů, kteří by jinak byli bez dotací ztrátoví, tedy těch, kteří nepřináší lidem zboží a služby o které lidi stojí v míře v jaké je produkují)
4. Obrovské množství lidí dělá byrokracii na místo toho, aby například pracovali sanatoriích či jakýchkoli potřebných oborech.

Jestliže má socialismus tak obrovské nedostatky, je dokázáno, že pokřivuje výše uvedené ekonomické zákonitosti. Musíme si uvědomit, že to s čím hospodařím je vždy 100% a jestliže někoho zvýhodním, vždy tím někoho znevýhodním a je jedno jestli tak činí politici nebo otec rodiny mezi dvěma syny. Proto by činnost státu měla být zaměřena na nezbytnou správu jakou je bezpečnost, justice, základní zdravotní a sociální pojištění.

Jenže zatím vítězí politické strany, které chtějí brát a ničit ekonomiku tím, že dotují ty a ty tržně neúspěšné podnikatelské záměry a zvýhodňují tu a tu skupinu obyvatelstva na úkor těch, které nezvýhodňují nijak. Zpravidla lidé, kteří se najdou v nějaké zvýhodněné skupině nějaké politické strany volí socialismus této strany neuvědomujíce si to jak příliš tím brzdí ekonomiku, kterážto jediná společnosti přináší bohatství. Lidé tedy volí krátkozrace, ale nemůžeme se jim divit, když vůbec neznají zákonitosti ekonomiky a myšlenky liberalismu.

Výsledkem je poslanecká sněmovna ve spektru v jakém ji máme, tedy jedna strana komunistická, 5 stran socialistických a jedna strana pro přímou demokracii občanů, kteří v 0% volí socialistické a intervencionalistické programy politických stran. Co je dalším důsledkem toho, že lidé volí podle vlastního zvýhodňování je to, že tyto strany ani kolikrát nedokáží najít dostatečnou shodu na svých programech při utváření vládní koalice, jelikož každý chce splnit své sliby, ale nakonec každý musí z něčeho slevit a proto politici nejsou nikdy schopni splnit své sliby voličům. J.F. Kennedy řekl „Neptej se, co může udělat tvá zem pro tebe. Ptej se, co můžeš ty udělat pro svou zem.“

Liberalismus je jediný konzistentní koncept ve všech otázkách a proto jsem volil jedinou liberální stranu, tedy SVOBODNÉ.

Více na www.svobodni.cz

S pozdravem Tomáš P. (zaměstnání: příslušník bezpečnostního sboru Policie České republiky)

Tak jen doplním dva překlepy.. V...
Tomáš P.....a, 30.10.2013 19:16

Tak jen doplním dva překlepy..
V předposledním odstavci nemělo být, že „0% volí socialistické..“, ale „90% volí socialistické..“
A věta za touto větou měla začínat slovem Což nikoli Co.
Omlouvám se..;) A děkuji za zveřejnění článku. T.

Odp: Tak jen doplním dva překlepy..V...
Zákys, 31.10.2013 2:24

Dnes jsem si přečetl. Zítra posílám 200 Kč.
„Per informandum: jsem univerzální překladatel - od techniky po poezii z vícera jazyků. Učím češtinu individuálně cizince, teology starou řečtinu a latinu, v poslední době jsem hodně učil sanskrt (i redaktory). Jenže dnes na něco podobného už čeští intelektuálové nemají peníze (ani čas). Překládám deset normostran do češtiny denně, naopak tak 50 %. Jsem německý muttersprachler, němčina je můj rodný jazyk. Žiji sám s nemocným synem. Momentálně nemáme co jíst. Prosím, vymyslete něco. Děkujeme.
Volím tu politickou stranu, která má cíl řešit takový a podobné problémy ne charitou, ale institucionálně. Tu stranu (strany), která ve svém programu nepovažuje egoismus za jediný objev na který lidé vedle kola přišli. Společnost ve které úspěšná kurva a patologií oplývající boxer (sám jsem boxoval) je považován za celebritu s kterou se občas nechá vyfotografovat kdejaký mocný tohoto světa považuji pohrdání lidmi. A kecy o tom že práce atd. tvoří hodnoty je tak samozřejmé jako že Slunce vychází na východě(zatím-možná se to změní... “Emerika„ náš vzor. I Země byla poměrně nedávno středem Sluneční soustavy.). Přesto existuje něco jako teorie hodnoty. Nejsou jenom ekonomické hodnoty to odvětví filozofie co tuto skutečnost studuje se jmenuje Axiologie. Přečtěte si, když už čtete, něco. Nezačínejte však nějakým postmodernistou. Pro vás a podobné napsal Švéd Jostein Gaarder bezva knihu Sofiin svět. Co už není však tak jednoznačné jsou konsekvence které z tohoto procesu (za vším hledej práci. Milton Friedman říkal místo práci - peníze. Dostal také Nobelovu cenu za ekonomii. Prostě Borec) vyplývají. Někdy u toho teče také krev. Mnoho krve. V Paříži je Zeď komunardů...
“Co vidím dělníku to tvoje plíce jsou.
Fabrika ti je popsala dýmem a sazemi.
Slyším v nich svištění transmis a strojů které řvou,
že chudý jen bídu má na zemi„.
Horníci v dole Paskov by mohli vyprávět...
Když budete číst víc než jednu knihu možná e dozvíte že socialismus a liberalismus vznikly v jednom období. “Dvě kukaččí vejce" chce se napsat.
Volil by Kristus pravicově?

Odp2: Tak jen doplním dva překlepy..V...
Tomáš P.....a, 31.10.2013 12:22

Já jsem sice věřící v Boha (nikoli věřící jakékoli církvi), ale když někdo tahá Ježíše do ekonomiky a politiky tak je to těžký kalibr..:D Tak prosím, zde je má odpověď..:)

A byl někdy Kristus diktátorem? Řekl snad: „..já rozumím všemu, budete mě poslouchat, jinak si to vynutím!“..? Nebo řekl někdy: „Okraďte tyto skrze daně, seberte jim majetky a dejte to těmto!“..?

Co je větší zvěrstvo? Ježíš tolerující vůli jiného ač tento někoho vykořisťuje (PS: jestliže někdo někoho vykořisťuje ve svobodném světě, vzniká prostor pro konkurenci - podnikatelská příležitost) nebo Ježíš jako Robin Hood?:D Myslím, že tu druhou cestu by si nezvolil a ani by neposvětil všechny vraždy a loupeže v jeho jménu, které se v historii udály.. Dle mého byl Ježíš právě liberál s apelem na dobrovolnost charity, nehlásal pokud vím žádné církve a všespásné instituce..;)

Jinak si doporučenou četbu rozhodně přečtu, ale vím, že jako společnost fungujeme a bohatneme na ekonomice, vím, že cokoli její zákonitost ve velké míře pokřivuje tak tím upadá bohatství společnosti a může dokonce chudnout. Proto se vždy musíme ptát co je proveditelné. A u socialismu, intervencionalismu, ale i jiných systémů nakládání s výrobními prostředky mimo kapitalismus bylo panem Misesem racionálními argumenty dokázáno, že jdou dlouhodobě neudržitelné a tedy neproveditelné. Mises neříká, že je kapitalismus spravedlivý, ale je to jediný proveditelný systém nakládání s výrobními prostředky. Proto volba minimálního státu. Svobodní jsou například co se týká zdravotnictví proto, aby bylo každému státem uhrazena záchrana života, první pomoc a nepojistitelné choroby. Mimochodem panu předsedovi Svobodných zemřela mamka v jeho tuším 12-ti letech na rakovinu, přesto jako ekonom ví, že socialismus nikomu lepší zdravotní péči nepřinese, naopak je jako jiní ekonomové přesvědčen, že přinese zdravotní péči horší.
Jde o to, že já i jiní odvádíme na zdravotnictví obrovskou sumu peněz ročně, ale podívejte se v jakém je stavu, zda za takto ohromnou sumu peněz máme odpovídající zdravotní péči.
Amerika mým vzorem není, to spíše Švýcarsko. Jednoznačně je mým vzorem liberalismus.
Tady je odpověď na důl Paskov:
http://volby.svobodni.cz/aktualne/moravskoslezsky-lidr-svobodnych-k-dolu-paskov-odstranme-nelogicke-dane-a-zachranme-tim-praci/
..pokud chcete dotovat jakýkoli ztrátový byznis, měl byste tak činit dobrovolně nikoli donucením přes politiky a daně..;) To by Ježíš nejspíš nechtěl.. Když už mám končit taky takovým kalibrem..:)
PS: Přeji Vám, aby se Vám syn brzo uzdravil. Nejsem člověk nepřejícný ani lhostejný, a kdybych věděl že dokáže stát dát všem náležitou péči, tak jsem první pro, jenže pokud je to neproveditelné musím být proti.

Odp3: Tak jen doplním dva překlepy..V...
Zákys, 7.11.2013 7:27

K tomu Paskovu. Když ty svoje kydy vyslovíte v kterékoliv čtyřce (havíři na lepší špeluňky nemají) kam si havíři chodí spláchnout uhelným prachem zaprášené hrdlo hňupe, tak vámi mozolnatá ruka vytře chodník. V mém případě jako už se stalo.
Proto že máte ve své mozkovně prázdno a jenom napnutý drát, který drží v pozoru uši, tak jaksi nevíte že Kristus vyhnal kramáře z chrámu. V tom je jeho čin pořád revoluční a hodný následování. Byl sociální reformátor, proto jej ti kterým svým učením sahal na prkenice (farizejově a jiní zejové) a hlavně moc, si ty prkenice plnit. Kristus by pro vás měl být jak vás tak čtu, ideovým nepřítelem z před 2000 let a ne člověk kterého máte zbožňovat. Vepře také láskyplně krmíme, (oni si myslí že žerou svobodně sami) abychom z něj pak nadělali jelita, jitrnice a tlačenku. Z vás by byla nejlepší tzv. „kača.“

Odp4: Tak jen doplním dva překlepy..V...
Tomáš P.....a, 7.11.2013 11:19

Po sedmém slovu jsem Váš příspěvek přestal číst, jestli stojíte o odpověď či o diskusi, začněte se ovládat a chovat trošku důstojně..;-)

Odp4: Tak jen doplním dva překlepy..V...
Lipovan (Z.), 26.11.2013 18:50

Snad admin promine delší Copy & Paste z Týdne: ;-)

V ostravské čtvrti Přívoz je čepované pivo pořád větší vzácností. Točený mok je pro místní drahý a radikálně šetří už i koksaři, zaměstnanci zdejší největší fabriky. Prodán musel být i nejstarší místní výčep U Dlouhých. Ještě před rokem vypili ostravští koksaři po šichtě s přehledem pět čepovaných piv. A jen to zasyčelo. „Teď to radši vydržím až domů a tam si dám lahváč. Kdoví, co mě čeká, jestli to tu Bakala celé zavře,“ uvažuje jeden ze zaměstnanců Koksovny Svoboda v Ostravě-Přívoze, která patří k těžařskému impériu Zdeňka Bakaly. Jméno kvůli strachu o práci odmítá prozradit, koksovna je totiž nyní určena k prodeji. Cena uhlí i koksu na světových trzích drasticky klesá a Bakala v některých dolech prodělá na jediné vytěžené tuně koksovatelného uhlí desítky eur. Před osmnácti měsíci se tuna „černého zlata“ prodávala za 300 dolarů, nyní jen za 150. A Přívoz je nyní učebnicovou ukázkou, jak úpadek těžkého průmyslu ničí místní živnostníky. Hostinec U Koksovny, který stojí přímo u hlavní brány koksovny, je zavřený na petlici už pátý měsíc. Bližší průzkum výčepu má hororový nádech a připomíná hostinu duchů, neboť na pultě stále stojí plné lahve limonád, ačkoli vchod do výčepu je zarostlý metr vysokou lebedou, stejně tak terasa. Točené pivo v okruhu dvou kilometrů od koksovny teď nabízí už jen bistro U Bedřicha, a to jsme uprostřed čtvrti plné činžovních domů. „Místní na čepované pivo nemají peníze, vždycky jsme tu žili hlavně z dělníků, ale už i to je minulost,“ svěřuje se výčepní Regina a odevzdaně ukáže směrem k zavřenému výčepu U Koksovny. „Nedivím se, že toho nechali. Dotovat hospodu nemůžete. Po šichtě jsem tu mívala dvacet chlapů z koksovny, teď jich přijde pět,“ vysvětluje. Místo pěti piv a několika panáků si dělníci dají jedno velké točené a malý rum. Tržby klesají, elektrické hodiny v temném bistru ale načítají další a další kilowatthodiny. „A zaplatit proud musíte, stejně jako musím někde bydlet,“ stěžuje si hostinská, která za byt na ostravském sídlišti Výškovice platí 8600 korun měsíčně, s energiemi přes deset tisíc. Přívoz se rychle mění v ponurou čtvrť bez služeb, v noclehárnu sociálně slabých a nepřizpůsobivých. S podnikáním už tady skončil i majitel hostince Sokolský dům z roku 1904, jenž býval kulturním centrem Přívozu a ještě v roce 2006 hostil mezinárodní festival bubínkářů. Čepované pivo teklo v posledních letech jen čúrkem i v nedalekém legendárním hostinci U Dlouhých na Sokolské třídě, nejstarším v Přívoze, v němž rodina Dlouhých hospodařila už od konce 19. století (s výjimkou období komunismu). „V Ostravě je doma bída a pivaři pijí plechovky z Lidlu. Hlavně že je to levné,“ zjistil pětapadesátiletý Petr Dlouhý a rodinný podnik letos na jaře prodal, ač se pouhý rok předtím TÝDNU dušoval, že „tahle rodinná značka nikdy nebude na prodej“. V Přívozu prý dnes jakžtakž prosperují jen večerky a stánky s levným lahvovým pivem. „Kvalita už nikoho nezajímá, a to jsme měli nejlepší pivo v okolí,“ vzpomíná. Tak zle jako nyní prý nebylo ani za války. „Táta vzpomínal, že za protektorátu byl sice nedostatek piva i masa, přesto jsme měli plno, protože lidé chodili na vyhlášená jídla: na vepřové ocásky s křenem, ledvinky nebo játra,“ říká Petr Dlouhý. Přívoz je čtvrť, v níž má hluboko do kapsy stále více místních. „A nemyslím, že by se to mohlo zlepšit. Leda by se k moci vrátili komunisti a dali každému práci,“ překvapivě uzavírá Dlouhý.

Odp5: Tak jen doplním dva překlepy..V...
Tomáš P.....a, 26.11.2013 19:22

Jak se k tomu postavit..
Myslím, že první dvě věty sami o sobě jsou dostatečně výstižné! Jestli chce někdo dotovat ztrátový obchod, ať tak učiní dobrovolně a ať k tomu není nucen komunisty či jinou politickou silou..
Ale pomoc zmíněná v článku je také k zamyšlení..;)

Odp3: Tak jen doplním dva překlepy..V...
Juras, 7.11.2013 8:26

No co se píše o Ježíšovi, tak když mu došlo víno, prostě zneužil svých schopností a vyčaroval si ho. Trochu nekalá konkurence místím vinařům :-)

Odp4: Tak jen doplním dva překlepy..V...
Tomáš P.....a, 7.11.2013 11:18
Odp4: Tak jen doplním dva překlepy..V...
ivana Kozárová, 7.11.2013 14:58

To udělal kvůli své matce,- ta ho o to požádala,jelikož došlo víno.Domnívám se,že z tohoto požadavku nebyl moc nadšenej,ale vyhověl mamince. Zajímavé. První jeho zázrak : voda ve víno. A ten poslední : Víno v krev. A v Egyptě : voda v krev. Zajímavé souvislosti....

Odp5: Tak jen doplním dva překlepy..V...
Juras, 7.11.2013 15:23

Jsou situace, kdy by se hodil na bečce :-) Nevím teda, jestli umí taky pivo... ;-)

Odp6: Tak jen doplním dva překlepy..V...
Tomáš P.....a, 7.11.2013 15:55

..to jo, velice oblíbená osobnost si myslím..:-)

Odp7: Tak jen doplním dva překlepy..V...
ivana Kozárová, 8.11.2013 17:11

Jo,byl dobrej všem,pokud dělal zázraky a uzdravoval.Když se mohli rozhodnout a vysvobodit ho,vybrali si Barabáše,kterej neuměl nic užitečného.....

Odp8: Tak jen doplním dva překlepy..V...
Tomáš P.....a, 8.11.2013 23:17

a takto volí stále..;-)

Odp9: Tak jen doplním dva překlepy..V...
Tomáš P.....a, 8.11.2013 23:17

..lupiče

Odp9: Tak jen doplním dva překlepy..V...
Zákys, 9.11.2013 7:58

Kristus je váš ideový odpůrce, pokud jste si nevšiml. Vyhnal (ó jaké násilí) kramáře z chrámu, kteří se tam snažili svobodně přeměnit sakrálno v profánní prostředí produkující prachy(podobenství).
Lidem kteří to mají v hlavě tak uspořádáno jako vy, na Slovensku říkají aby to bylo i lidumilům jasné, „zkurvená čalamáda“.

Odp10: Tak jen doplním dva překlepy..V...
Tomáš P.....a, 9.11.2013 8:18

Zákysi, běžte za maminkou a všechno jí to povězte, bude z Vás mít nepochybně radost, jaký to krásný člověk a zjevný demagog z něj vyrostl..;) Už byste si mohl ty urážky odpustit, fakt by Vám měla matka vyliskat, když to neudělají lidé na potkání potom co na ně otevřete svá výkalů plná ústa..;)
To, že Kristus udělal jednu svobodu omezující věc jen dokazuje, že to byl člověk a ne Bůh, co myslíte?;)

Odp11: Tak jen doplním dva překlepy..V...
Zákys, 11.11.2013 10:00

To mám číst tak, že nějaká „mátoha“ mající kredit z nadpřirozenosti(pod...) by to neudělala? Odkud ty „mátohy“ znáte? Vždyť ten vámi opěvovaný Ludwig von Mises v publikaci Liberlismus(nic jiného jste v ruce!!! (druhou jste se musel popírat) mít při svém IQ 90 a méně nemohl)nic takového nezmiňuje.
Nebo to mám čist tak, že vy by ste to ani při na vás vašimi odpůrci prováděné tortuře neudělal? Neudělal proto, že ortodoxní, jak jste o sobě jednou napsal, bojují až do sebezničení toho tak pozemského, co vám tak bezelstně vyrostlo kolem „HRDELE.“

Odp12: Tak jen doplním dva překlepy..V...
Tlapka, 11.11.2013 15:17

Nemohl byste psát kratší věty? Bylo by mi to milejší.

Odp: Tak jen doplním dva překlepy..V...
Ladislav, 6.11.2013 23:17
Tomáši, dobře si pamatuju tvoje...
ivan, 30.10.2013 22:02

Tomáši, dobře si pamatuju tvoje příspěvky z minula a zdá se, že začínáš prozřívat.

Hodnota vzniká skutečně pouze z reálné práce, tedy zhodnocením předchozího stavu ve vyšší kvalitu.

Teprve takto vybudovaný základ na sebe naváže servisní potřeby a dá vzniknou novým pracovním místům a vyvolá nové potřeby dalších pracovních míst, které budou potřebovat další servis a vyšší nadstavby které jsou rozvojem, stabilizací a základem obnovy a spolu tvoří kvalitu prožití života.

Spotřeba bez tvorby a tvorba bez odezvy je prosraný život .

Odp: Tomáši, dobře si pamatuju tvoje...
Tomáš P.....a, 31.10.2013 11:23

Díky..;) Já jsem na volbu svobodných přesvědčil asi 20 lidí a to jen tím, že jsem jim řekl jaké jsou ekonomické zákonitosti a k čemu vede jejich pokřivování..;)

Odp2: Tomáši, dobře si pamatuju tvoje...
Juras, 31.10.2013 14:27

Zatímco jsme v naší obci v roce 2010 volili Svobodné dva lidi, letos už jich bylo 14 (3.55 %). A v práci se též namnožili voliči Svobodných. Myslím, že pořád ještě hraje v neprospěch Svobodných velkou roli obava z „propadnutí hlasu“. Po letošním výsledku už snad budou lidi odvážnější.

Odp3: Tomáši, dobře si pamatuju tvoje...
Tomáš P.....a, 31.10.2013 15:27

Souhlas..:)

Relax, bro...
Lipovan (Z.), 31.10.2013 8:25

...nebo jak to dnes mladí říkají. Také jsem kdysi propadal bouřlivému nadšení nad různými braky, namátkou 1, 2, 3, 4, rovněž to pokaždé bylo na celý život až do chvíle, než jsem definitivně zjistil, že jde o brak. Každá teorie funguje výtečně, tedy do srážky s praxí a realitou. Drtivá většina pravičáckých hlásalů (Řebíček, Topolánek, Julínek, Heger, Kuba) je pevně přisáta k eráru jako k mateřskému prsu a rozhodně nestojí o konkurenci. Konzistenci čest a sláva; v tomto případě jí dávám zhruba pět let. :-)

Odp: Relax, bro...
Tlapka, 31.10.2013 11:02

Pravdu má jedině Konrád Lorenz

Odp2: Relax, bro...
ivana Kozárová, 24.11.2013 14:45

Taky ho mám ráda

Odp: Relax, bro...
Tomáš P.....a, 31.10.2013 11:21

U osob, které jste uvedl a nazýváte je pravičáky, je nenávidíte právě pro jejich socialistické a intervencionalistické nesmysly.. V naší poslanecké sněmovně zřejmě nikdy nebyla nesocialistická politická strana, nehledě na to, že je média nazývají stranami pravicovými. Jejich program, který realizovali bylo udržování daní na stejné výši nebo dokonce jejich navyšování a přitom zadlužování země a veřejných rozpočtů.
Pravice by činila právě tohle:
http://www.youtube.com/watch?v=Q1b38oey4bw
nikoli pravý opak, jako ODS, TOP 09 a podobně..
Tohle jsou taky pravicové myšlenky:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/213411058041022-interview-daniely-drtinove/
..to taky od mediálně pravicových stran nemůžete očekávat..
Chcete silný stát, ale nevěříte politikům? Jenže stát představuje právě 200 poslanců ve sněmovně, jaký to paradox co: Více zde..
http://volby.svobodni.cz/aktualne/silny-stat-anebo-silnych-200-poslancu/
Jestli jste tak rozumný člověk, proč nedáte příležitost oněm 200 stranám Liberalismu od Ludwika von Misese, pokud Vás zaujme, můžete si také přečíst knihu Lidské jednání od téhož autora, racionálně odůvodňuje proč se lidé v různých situacích chovají tak jak se chovají a jaký to má vliv na ekonomiku a politiku..;) T.

Odp2: Relax, bro...
Lipovan (Z.), 31.10.2013 12:21

Zachovejte klid a rozvahu. Zanedlouho zajisté objevíte jiná převratná díla, která budou rovněž konzistentní a na celý život. Jistý pravičácký sociopat z webu Dfens (tam byste mohl najít svůj dočasný Eden) preferuje díla jakéhosi Bastiata. Zkuste ho, třeba to bude prča. :-)

Odp3: Relax, bro...
Tomáš P.....a, 31.10.2013 13:10

Ale já se u toho článku náležitě zasmál, je to krásná ironie dovedená ad absurdum, aby si člověk uvědomil, kam vede intervencionalismus..;) Nesouhlasíte?:)

Odp2: Relax, bro...
Zákys, 31.10.2013 13:34

Není mi po tom nic moc. Jenom si tak „žuchlám“.
Když jste se tak zamiloval do Ludwika von Misese bylo by svatokráží nemít v ruce dalšího z Vídeňské (Rakouské) ekonomické školy Friedricha Augusta von Hayeka.
Dotaz: Jak se vyrovnáváte s náklady obětované příležitosti (mám na mysli utopené náklady z vašich minulých politických preferencí) proklamovaných budoucích volebních preferencí?
Ten pán níže vás varuje před rovněž nositely Nobelovy ceny za ekonomi, kteří však stojí na pozici libertarialismu (Misese a Hayek jsou k nim někdy rovněž počítáni) jako je ten chudák Milton Friedman(nezaslouženě)
nebo Robert Nozick(toho k jeho vlastní chybě vynechal.) Tito mužové stáli při vzniku Chicagské ekonomické školy, která stojí v pozadí expanze USA nejdříve v Latinské Americe (Chile...), pak v celém světě. Washingtonský konsenzus se jmenuje ten traktát a z něj vycházející praxe okořeněná raktami vzduch-země....). A není to jediný způsob jak naučit státy poslouchat „velké kluky“ z Washingtonu.
Pro orientaci:
http://samba.fsv.cuni.cz/~kotrusov/Uvod%20do%20socialni%20politiky/2.%20prednaska%20Hodnoty%20a%20ideologie%20v%20SP.ppt#280,31,Seminář č. 1 Hodnoty a ideologie v SP

Když však nechcete zemřít úplně blbý, je dobré si něco přečíst také od moudrého a zkušeného bohužel již mrtvého muže z Prahy:

http://www.sds.cz/docs/prectete/epubl/kko_lavd.htm

Odp3: Relax, bro...
Tomáš P.....a, 31.10.2013 13:56

Vždy jsem se v životě nechával rád inspirovat a byl bych pokrytec, kdybych tak nečinil. Jenže z racionálního hlediska Mises vyloučil proveditelnost všech myslitelných systémů s nakládáním výrobními prostředky mimo systém kapitalismu. Jak napsal, tento systém není dokonalý, ale jediný proveditelný..;)
Také píše tu věc a to si mnozí z nás neuvědomují, že pracující dělník v dnešní době se má mnohdy lépe než faraón ve své době v Egyptě a kdyby prý faraóni viděli jak okrádali společnost a tím i sebe o bohatství hořce by nad svými životy zaplakali..;)
Mrknu a dám vědět..;) Díky za inspiraci. T.

Odp3: Relax, bro...
Tomáš P.....a, 31.10.2013 14:15

Omlouvám se, zazdil jsem Váš dotaz. Jak se vyrovnávám s náklady obětované příležitosti? No jako asi každý, skřípu zubama. Co se stalo nedá se odestát. Nevěřím tomu, že dokáži být ideálním ekonomickým subjektem, můžu se tomu blížit, ale dokud mi bude stát „utírat zadek“ nebudu mít mnoho důvodů si tuto činnost osvojit sám..;)

Pár otázek, pane Tomáši
Vlastimil Čech, 31.10.2013 12:26

Společnost bohatne pouze a jen z lidské práce...
Otázka č. 1 Babiš a babišova společnost jistě z lidské práce bohatne. Kožený a jeho společnosti zbohatly z práce lidí... Ovšem lidé ve společnostech pracují nějak tuze nebohatnou... zeptejte se v Hundai :-)... Jak jste to tedy myslel?
Otázka č.2
Lidé toto zboží a služby nakupují. Obchod je směnou, která se uskuteční pouze a jen tehdy pokud jej obě strany vnímají jako výhodný. Obávám se, že v reálu se věc má valnou většinou jinak. Lidé na obchod jsou nuceni přistoupit i tehdy, kdy je pro ně očividně naprosto NEVÝHODNÝ. Myslím, že příkladů netřeba...
Otázka č.3
ve Vašem textu je psáno: Každému by měl příslušet plat za význam... ... to platí i pro fotbalisty, umělce, kardiochirurgy a další profese. Jste tedy pro komunistické plánování počtu studentů, systém umístěnek atd.? Nebo jste pro dnešní stav, kdy je vystudováno neuplatnitelné hejno „Kecologů“ -jak je druhdy trefně pojmenoval pan Ivan?

Odp: Pár otázek, pane Tomáši
Lipovan (Z.), 31.10.2013 12:54

Jednou vyrazil Véna Perokrad do Ostravy a na Báni žvanil o nutnosti zavedení školného na vysokých školách. Odpovědí mu byl frenetický potlesk studentstva. Ach, není to krásné? Vůbec ne, při bližším rozboru je z toho jednomu na blití. Všichni aktéři této frašky dobře věděli, jak se věci mají; již studující parchanti by samozřejmě školné neplatili, opatření by se týkalo pouze jejich následovníků. Školné tudíž odradí mnoho potenciálních uchazečů od studia a již studující všiváci, kteří vystudují zdarma, pak budou mít jako bonus nižší konkurenci na trhu práce. Bodejť by pak Vrchnímu Zloději netleskali! A Véna není tak hlópé, aby nevěděl, že si jede pro bouřlivé ovace, byť falešné jako jeho disidentská činnost. Jak k výše uvedenému trefně poznamenal Jan Keller: Studenti se zorientovali velice rychle...:-)

Odp2: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 31.10.2013 13:45

Jenže naší motivací by neměla být pouze závist, ale taky růst bohatství ve společnosti. Jestliže si myslíte, že by měl být počet vzdělanců v naší republice co nejvyšší pak zaveďte povinné středoškolské a vysokoškolské studium. Jestliže trh práce neuspokojí roční produkci 40000 lidí vysokoškolsky vzdělaných lidí v oboru veřejné správy, proč bych to měl platit ze svých daní?;)

Odp3: Pár otázek, pane Tomáši
Lipovan (Z.), 31.10.2013 13:53

Moment...podsouváte mně své postoje a to já tuze nerad...Véna se mohl v rámci svého řečnění o školném polohlasně zmínit o možnosti uzákonění retroaktivní doložky. Pak by se ovšem z Báně nedostal živý...že? :-)

Odp4: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 31.10.2013 13:58

Možná ne, ale určitě by se nedostal živý pryč, kdyby požadoval vrátit dotace těm společnostem lobistů, které by tržně bez peněz z veřejného rozpočtu nepřežili..;)

Odp4: Pár otázek, pane Tomáši
Juras, 31.10.2013 14:40

Retroaktivní doložka by byl jednoduše napadnutelný hnus. Pravidla platná při začátku studia je něco jako smlouva - parametry smlouvy nemohou být jednostranně měněny. Shodil to např. ústavní soud Kalouskovi, když chtěl retroaktivně sebrat státní podporu existujícím smlouvám o stavebním spoření. Retroaktivn školné by dopadlo stejně.

Odp5: Pár otázek, pane Tomáši
Lipovan (Z.), 31.10.2013 19:35

Škoda, že retroaktivní doložku nemohl uplatnit V. Krutiš. :-)

Odp6: Pár otázek, pane Tomáši
Juras, 31.10.2013 21:22
Odp7: Pár otázek, pane Tomáši
Lipovan (Z.), 1.11.2013 7:25

Inženýr Krutiš...s chatou na cizím pozemku je vždycky problém. Důležité je, že jste byli i s Ivanou vyrozuměni. :-)

Odp8: Pár otázek, pane Tomáši
Juras, 1.11.2013 10:39

Povídej dál, cos vyslídil. Částečná shoda některých údajů znamená, Že se skutečně snažíš něco na některé lidi najít. Ostatně nelíbilo se mi ani tvé fízlování zvoníka. Čímdál víc připomínáš lidský odpad. Šmírovat po tom, co by se nemilého dalo bomznout. Měl by sis změnit nick na „paní Šulcová“.

Odp9: Pár otázek, pane Tomáši
Lipovan (Z.), 1.11.2013 11:22

Proč ta hysterie, nástěnkáři, máš naděláno? Už Písmo praví - buď si jist, že tvoji hříchové nalezeni budou. Z tebe musí mít pan Chloupek radost. Toho taky neznáš, převlékači? :-)

Odp9: Pár otázek, pane Tomáši
Lipovan (Z.), 2.11.2013 10:52

..a Molíka si neber do huby, podlý Poláku. Když byla odhalena jeho identita, s chutí ses mu posmíval a přidával jeho fotky. Teď, když praskla tvá anonymita, kvičíš hůř než čárkotečka. Dobře ti tak, bývalý diskuzní trolíku; aspoň se budeš chovat slušně. Škoda, že si to Molík zřejmě nepřečte. Určitě by tvé drahé choti rád vzkázal, co si o tobě myslí. :-)

Odp10: Pár otázek, pane Tomáši
Juras, 2.11.2013 14:35

Já se svou identitou netajím a narozdíl od tebe nepoužívám víc nicků v diskuzi. Seš opravdu lidský fízlácký odpad, je mi tě líto.

Odp10: Pár otázek, pane Tomáši
Juras, 2.11.2013 14:45

A tady vám, paní Šulcová, posílám pěknou písničku. Pohoda :-)

Odp11: Pár otázek, pane Tomáši
Lipovan (Z.), 2.11.2013 15:55

Vždycky jsem tvrdil, že právě tudy vede cesta, Poláku. Stačilo tě zbavit akcií na doručitele a hned je z tebe úplně jiný člověk, distingovaný gentleman, pečlivě vážící svá slova. Pokud jde o Ivanu, moje kolegyně v zaměstnání si nezávisle na sobě docela pochvalovaly Margitovu dietu.

Odp12: Pár otázek, pane Tomáši
Juras, 2.11.2013 16:12

Doporučuju ti jít se léčit. Nezajímáš mě a už na tebe nebudu reagovat.

Odp: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 31.10.2013 13:41

Zdravím..;)
Odpověď č. 1: Co se týká pana Babiše, tak doporučuji dočíst tento článek svobodných až do úplného konce:
http://volby.svobodni.cz/aktualne/k-vyvedeni-lidra-svobodnych-ze-shromazdeni-ano11-za-polozenou-otazku/
Nebýt socialismu, nebylo by možnosti rozkrádat veřejné finance tak jak to nejmenované osoby udělali a nebo stále dělají..;)
Jinak asi takto. Liberál nehledí na státní hranice a tedy společností nevnímá jen vlastní národ. Protože když budete chtít soběstačný vlastní národ dostanete se do velkých potíží, považte, že byste chtěl soběstačný každý kraj, každou obec, každého jednotlivce. Každý jednotlivec by musel umět všechno. Nesmysl, dělba práce je to co extrémně zvyšuje bohatství a jestliže například Čínský výrobce nabídne nejlevnější a zároveň nejlépe vybavené auto, nemám důvod podporovat svou koupí prodej horšího a dražšího auta od domácího výrobce. To bychom pak mohli opravdu zatlouct okna, jen aby se prodávala osvětlovací technika..:)) Takže společnost je společností světovou. Lidi v Hyundai mají možnost volby, jestli je pro ně výhodné zde pracovat za nabídnutou mzdu pak práci vezmou, jestliže to pro ně výhodné není pak práci nevezmou. Nicméně čím více lidí pracuje tím více zboží a služeb je na trhu, přirozeně se každé špičkové zboží dostává první do rukou nejbohatším, posléze širší bohaté vrstvě, až se může stát běžnou součástí života téměř každého člověka, který má příjem. Nikde na světě není nic bez práce, ani v Severní Korei.
To co bych k tomu dodal je to, že stát mi bere ze mzdy 52%, to je to důležité, pokud by tak nečinil, neměl by proč platit byrokratický aparát a já bych tyto peníze mohl vrhnout na trh podle svých vlastních potřeb, čímž bych podpořil odvětví, která vnímám jako perspektivní a podpořil tak zaměstnanost a vývoj v těchto odvětvích, kdyby toto udělal každý zaměstnanec mělo by to obrovské pozitivní následky. Samozřejmě něco si stát vzít musí, ale když nám toho bere moc, tak my logicky šetříme, čímž ekonomiku naopak dusíme a zaměstnanost upadá. Tedy pokud stát bude volit tuto politiku vysokých daní, bude růst byrokracie a nezaměstnanost ve výrobních odvětvích a dělník v Hyundai bude muset dřít za méně, jelikož je nadbytek levné pracovní síly. Každý si dvakrát rozmyslí jestli podnikat v takovém kraji, ikdyž je tam levná pracovní síla, když mu stát háže klacky pod nohy tím, že nutí lidi šetřit, a hlavně je důsledek toho všeho to, že všem nezaměstnaným a byrokratům není ani umožněno přinášet svou prací bohatství společnosti, tedy dělník v Hyundai, ale ani jiní si nebudou moci koupit výsledky jejich práce..;)

Odpověď č. 2: Příkladů je rozhodně třeba, když něco tvrdíte, musíte to racionálně zdůvodnit nebo alespoň uvést příklady. Protože prázdnými gesty bychom se dostali asi jen tam, kde je naše politika v současné době.

Odpověď č. 3: Nejsem ani pro Vámi zmíněné A) ani pro Vámi zmíněné B), ale naštěstí tu existuje i proveditelné C)..;) Jsem pro zrušení dotací do vysokoškolského vzdělávání, které jediné dokáže produkovat tyto nesmysly. V případě, kdy zrušíte dotace do vysokoškolského vzdělávání, okamžitě se počty studentů na školách v různých oborech přizpůsobí tržní poptávce po absolventech daných studií. Navíc studenti budou skutečně bojovat o to být tím lepším než druhý, a ti kdo vystudují jen aby se zašili a nic se nenaučí, budou mít smůlu na trhu práce, ti kdo takové nemehla přijmou s nějakou protekcí zadělávají si na to, že lepší kusy přenechají konkurenci a sami ohrozí svou manažerskou pozici. Což je správné..;)

Opravdu v literatuře, kterou jsem uvedl v článku najdete odpovědi na mnoho myslitelných otázek, a odpovědi jsou vždy hlubokomyslné, žádné povrchní žvásty..

Hezký den pane Čechu.. T.

Odp2: Pár otázek, pane Tomáši
Zákys, 31.10.2013 16:45

Lidový liberalismus je smetiště pubertálních snů... Stejně jako lidový socialismus. Milý pane, kdyby byl Bůh členem Liberální strany neměli bychom deset Božích přikázání, ale 120 Božích pokušení (minimálně!!!). O tom sice ještě nevíte, ale podvědomě tušíte. Na policajta, který má v popisu práce dohlížet a chránit, jste pěkný „vykuk“.
A o zpoplatnění studia ani nepřemýšlejte. Jste tak zoufale omezený, že to co vymyslíte se podobá norkovému kožichu z pelichajícího králíka.

Odp3: Pár otázek, pane Tomáši
jp, 31.10.2013 17:27

Urážíte autora, přitom sám netušíte, co je to liberalismus, nebo ho naopak s Vaší omezeností nechápete. Liberalismus není anarchie, jak vyznívá z Vašeho příspěvku, ale ekonomická svoboda. Právě v liberalismu má policie své místo, stejně jako armáda a funkční soudnictví, které mají ochraňovat svobodnou hospodářskou soutěž a vynucovat dobrovolně uzavírané smlouvy. Na to je oprávněné vybírat daně. Ve zbytku má být ponechána občanům ekonomická svoboda. Stát proto nemá maximalizovat výběr daní nad tuto hranici, aby pak „spravedlivě“ (z pohledu koho?) přerozděloval.

Odp4: Pár otázek, pane Tomáši
Zákys, 31.10.2013 20:25

Co tu ším nechte na mně. Soukromě vám sděluji, ale nikomu to neprozraďte, že tu šiju, tu peru, tu pro pírko přes plot skáču... Ekonomická svoboda takových „nazdárků“ jako jste vy, končí u skutečných vlastníků kapitálu!!! Tam se poníženě prosí. Nejpodobnějším světlonošům svobody vašeho rozměru jsou ovšem hemeroidy.

Odp5: Pár otázek, pane Tomáši
jp, 31.10.2013 22:30

Potvrdil jste mou domněnku, že o kapitalismu nic nevíte. Máte nějaké úspory?, pak jste také kapitalista. Nikoho poníženě prosit nemusím, stačí, když se dobře starám o své zákazníky. Vy budete asi „nazdárek-komunista“. Trochu tomu odpovídá i Váš slovník a nechutná přirovnání, bohužel. Když všechno všem seberete (ne, není všechno všech, protože to nemůžete ovládat, jen centrální orgán), pak se musí poníženě prosit a lézt do zadku, aby člověk udělal kariéru. V liberalismu se kariéra dělá službou druhým. A každý svými pěnězi (hlasy) rozhodne o tom, kdo bude úspěšný a jak, a kdo nikoliv.

Odp6: Pár otázek, pane Tomáši
Zákys, 1.11.2013 2:37

Hbitost s jakou dokážete proměnit les ve červavý strom (obecné ve zvláštní) z vás dělá kabelkovou ekonomku která si myslí kudy chodí tudy platí, a ani nežasne nad svým údivem.
Co a o čem již zase nic nevím?! Snad jste čert že tak dobře vidíte. Měl bych raději psát o tom co mě naučil o kapitalismu Max Weder (žil jsem v reálném socialismu a o kapitalismu jenom četl něco u Ch. Dickense) ve svém esejí Protestantská etika a duch kapitalismu. Potom možná jasnozřivě zjistíte jak protestanství, tato nová odrůda(hereze) křesťanství mě také (jako libertariánství a kapitalismus-což při jistém přiblížení jedno jsou) úspěšně minula. Vaše vyjádření výše mi připomíná malého chlapce který zapáleně mluví o svém hřšťátku. A malí chlapci nemluví jak známo o ničem co by mohlo ženy zajímat, nebo se jich skutečně týkat. S výjimkou toho, jak obrovského mají pindíka!!!
Karel Kosík napsal o podobných charismatických „zapalovačích“ tento esej: http://www.sds.cz/docs/prectete/epubl/kko_lavd.htm

Odp7: Pár otázek, pane Tomáši
Tlapka, 1.11.2013 14:26

„ vyšlehne náhle, jakoby z ničeho, jiskra, jiskra-myšlenka, a rázem zpochybní všechnu převrácenou normalitu“.... prý v prosinci, píše Kosík. :-)

Odp8: Pár otázek, pane Tomáši
Zákys, 2.11.2013 3:46

Vy jste ale kráva nebeská. Kosík cituje prostřednictví Jakuba Demla Otokara Březinu (jinak Václava Jebavého plachého muže z Vysočiny) a dobře věděl že vedle lidem, sype perly také sviním!!!
Kultura jsou projevy Ducha, které se vyskytují spontánně. Kapišto, zapisovatelko do „věčných“ análů dějin. Vy ten anální otvor musíte mít na opačné straně než normálně bývá, a ještě natržený (možná nadržený!!!).

Odp9: Pár otázek, pane Tomáši
ivan, 2.11.2013 8:39

Jejich rudá pohrdavá plamennosti, zase si mě připomněl, že je potřeba se mít neustále na pozoru. Přesně si umím představit, co by se stalo s lidma kteří by netancovali podle svištění jejich biče.

Svět není rozdělenej na pravici, levici a střed, ale na zmrdy a ty ostatní. Budiš jim omluvou, že člověk jako živočišný druh je sociálním predátorem. Toto základní nastavení je totéž co tření ve fyzice.

,, Tření je překážkou, ale současně podmínkou pohybu,, Je nezrušitelné!

Sociální predátorství bylo podmínkou k přežití Člověka jako druhu. Kdyby toho nebylo, tak by tlupy byly vedeny dětma a starcema, což by přílišnou naději na zachování druhu nedalo.

Jak chceš zrušit něco, během chvíle, co se geneticky utvářelo jako nutná součást přežití druhu po desetitisíce generací?

Před asi šedesáti tisíci lety se po Zemi pohybovalo pouhých 20 000 lidí roztroušených po malých skupinách, aniž by o sobě vzájemně věděli. Tato strategie vzájemné kooperace v tlupách podle těchto pravidel vedla až k současným takřka 7 000 000 000 a neustále roste. Lidstvo spíše zahubí jeho úspěch než opak.

Tvoje přání a argumentace ekonomickýma theoriema je dobře rozpracovaná pohádka na dobrou noc pro snesitelnější život.

Každá ekonomická theorie pozbývá svoji platnost ještě před jejím dokončením, protože nedokáže zapracovat ani v její poslední větě všechny změny ve vztazích, technice a technologii a odhadnout její vliv na vývoj.

Nobelova cena za literaturu, ekonomii, nebo cena míru je navoněná forma volby nejkrásnějšího obrazu světa, nebo miss world.

Tvoje oblíbená jednokolejka do cementárny.

Odp10: Pár otázek, pane Tomáši
Zákys, 2.11.2013 14:34

Každá navoněná zdechlina dokáže o navoněnosti básnit i při poslední večeři, triumfu negramotnosti.
Co je sociální darwinismus a o jeho místu v dějinách se nejlépe přesvědčovali ti, co v podobě sazí vyletovali komínem. Zdá se že vás to vzrušuje a dává vašemu životu smysl.
Žádná chcíplá ryba by nechtěla být zabalena do vašich úvah, natož s nimi „pracovat.“ Jaké štěstí, že vás není slyšet.
A splést se v počtu obyvatel Země o nějakou tu stovku milionů nesvědčí o tom, že jste nějak +/- v obraze
http://www.worldometers.info/cz/
Neznalosti nahrazujete odhadem. Odhadem kastrovaného kozla.
Už máte toho Hayeka? Cesta do otroctví... Ať neumřete úplně blbý!!!

Odp7: Pár otázek, pane Tomáši
Tlapka, 1.11.2013 14:47

Max weder je Kája Weber a neměl štěstí u žen.

Odp8: Pár otázek, pane Tomáši
Zákys, 1.11.2013 20:05

„Nemáte-li myšlenku, chyťte se příště raději lopaty“. To doporučuje Lopat Lopatovič Lopatov. Jinak vynálezce Lopaty. Ten ji vynalezl před 386 lety když honil ve vísce ve Valdajské vrchovině kolem dači svoji ženu Marusju a křičel na ni: „Ty děvko, já naučím místo válení se se sousedem nosit na lopatkách domácí břemena....“.

Odp3: Pár otázek, pane Tomáši
DDDD, 31.10.2013 23:35

..první věta je tvrzení bez racionálního zdůvodnění.. Tedy takových nechť si vyřkne kdo chce kolik chce. O takové lidi skutečně nestojíme a to ani do diskuse..:D

Proč by měl být Bůh členem liberální strany kamaráde?:D Rád scifi nebo travku? Spíše něco silnějšího, že?:D Ty závěr vyvozované z dané premisy jsou ovšem úchvatné jako Vaše duševno...:D

Kdo je vykuk ať je vykuk, jen to nikomu neupírejte..:D

Nediktujte prosím lidem o čem nemají přemýšlet, počkejte si alespoň na návrat komančů než budete diktovat..:D

Zoufalá omezenost logicky připadá takovým individuiím, které neumí argumentovat, ale pouze urážet, to Vám nikdo neřekl, abyste si to nepíchal?..:D

Odp4: Pár otázek, pane Tomáši
Zákys, 1.11.2013 20:18

Jestli jsem vás vyprovokoval k tomuto traktátu co jste napsal výše je to důkaz k toho, že některé konsrukty (umělá slova) byly vymyšleny ne k lepšímu poznání reality, ale k mučení Idiotů.
A jestli vám chybí nějaký argument, tak zde je:
http://www.zbozi.cz/vyrobek/crement-xavier-kokoti-jsou-vecni-druha-kniha-vyzkumu-kokotismu/
Ten autor o lidech jako vy toho věděl nějak moc.

Odp3: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 2.11.2013 18:56

Důležité je, že jsou s Vámi s spokojení i ostatní, protože bez přátel, kteří nejsou jen pokrytci je život velmi pustý a trpký..

Odp2: Pár otázek, pane Tomáši
Vlastimil Čech, 31.10.2013 20:13

Čínský výrobce nabídne nejlevnější a zároveň nejlépe vybavené auto, nemám důvod... Nu dobře, příklad... chtěl jsem říci, že to čínské auto se Vám nelíbí, je mizerně vybavené, ale protože dopravní prostředek nezbytně potřebujete a na lepší prostě nemáte, tak si ho z NOUZE koupíte. Dobrým dalším příkladem jsou tzv.„úsporná“ svítidla. Nevyhovují, jsou drahá, ale z NOUZE je koupím, protože plně vyhovující žárovky prostě k disposici nemám. A totéž třeba i v tom Hundai... lidé tu práci vykonávají a urážet se nechávají Z NOUZE...
ne proto že by jim to vyhovovalo... A Vámi zmíněné agentury? To jsou prostě pasácké firmy, kteří z lidí dělají bezprávné otroky, které posílají sem a tam za mizernou mzdu a ponižujících podmínek...
A další Váš případ: Každý si dvakrát rozmyslí jestli podnikat v takovém kraji, i když je tam levná pracovní síla, když mu stát háže klacky pod nohy tím, že nutí lidi šetřit.... nu, mizerně placený zaměstnanec je i mizerný zákazník ti lidé, ti mizerně placení zaměstnanci, to je ta levná pracovní síla, levní lidé... ti lidé šetří proto, že jim nic jiného nezbývá, šetří z NOUZE, ne ze zlomyslnosti, jen aby poškodili podnikaděje...
Opravdu navrhujete vzdělání zpřístupnit jen zlaté mládeži - dětem boháčů? Osobně znám stavební inženýrku, která dělá uklizečku v pekárně. Osobně znám inženýra geodeta, který je prodavačem... A tak jako podnikatelé žádají lidi, kteří budou zastrkávat kolíčky do těhle dírek a nebudou zdržovat otázkami na co to je, (tak nějak to psal pan Ivan)... tak zájem o slušně placené profese klesá... Držte se své státní služby zuby nehty...

Odp3: Pár otázek, pane Tomáši
Lipovan (Z.), 1.11.2013 11:42

Zaměstnanecké agentury před sebou mají velkou a zářivou budoucnost. Na rozdíl od „lidských zdrojů“, které budou těmito firmami procházet. Buďte rád, pane Čechu, že jste již pensionován a výše zmíněné se vás netýká. Mě sice také ne a chovám naději, že se tak po mnoho let nestane, ale kdoví...jisté je, že se ještě hodně nasmějeme a dopřeje-li osud, nebude to hořký smích...o Hyundai vyšel bezva dokument, ale to zřejmě víte. :-)

Odp4: Pár otázek, pane Tomáši
Vlastimil Čech, 1.11.2013 21:40

ANO! Souhlasím, máte pravdu! Pense mizerná, ale pense... Jsem rád, že na tenhle svět se můžu jenom dívat...

Odp5: Pár otázek, pane Tomáši
Lipovan (Z.), 2.11.2013 15:44

Sám se pomalu přibližuji věku, lidově zvanému mládí v zadeli a do důchodu daleko. A připouštím, že otázka penzí pro Husákovy děti mě docela zneklidňuje. Pokud se důchodu vůbec dožijeme, matematicky je zcela vyloučeno, aby se penze Husákova dítěte byť jen přibližovala poměru platů a důchodů současných. Můžeme uzavřít královský třetí pilíř, což je můj případ, ale pořád to nevychází. Snad jedinou reálnou variantou je onen studený politický nástin důchodce, statisticky průměrného ve všech ohledech; po odchodu do penze bude žít ještě pět let, v jejichž průběhu postupně rozprodá veškerý majetek. Státní penze a připojištění mu postačí ke skrovnému životu v garsonce na periferii a když bude mít kliku, za těch pět let zbude mu na funus s obřadem. Neměl by ovšem příliš marodit a nějaká brigáda na zlomkový úvazek se taktéž hodí. A to je stále kalkulace za předpokladu, že vše půjde dobře. :-)

Odp6: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 2.11.2013 19:34

Máte děti, vnuky? Jakou budoucnost byste jim přál a jak by ji měli docílit?

Odp4: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 2.11.2013 19:33

Zaměstnanecká agentura je služba lidem, která jim není nucena. Člověk se ji buď odhodlá využít či nikoli. Je to na dobrovolnosti, na svobodě rozhodnutí a odpovědnosti každého jednotlivce, který skutečně stojí o to sehnat si práci. Nic mu nebrání v tom, vzdělávat se či být konkurencí. Nikdo netvrdil, že je kapitalismus absolutně spravedlivý, ale nic jiného není proveditelné.

Odp5: Pár otázek, pane Tomáši
Vlastimil Čech, 3.11.2013 8:13

Jistě, máte pravdu, agentura je podnikáním ve službách.
Je to dobře výnosné podnikání, kde je využíváno situace, kdy „pracovní síla“ nemůže získat seriosní zaměstnání... Proč nemůže sehnat? Nu, protože páni podnikadějové využívají NOUZE a vyhýbají se spoluodpovědnosti a třeba i morálním závazkům vůči spolupracovníkům, takže upřednostňují pro „zasouvání kolíčků do dírek“ před spolupracovníky tu agenturami dodanou „pracovní sílu“

Odp6: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 3.11.2013 11:46

Ano pane Čechu, kde je potřeba člověka, tam vzniká podnikatelská příležitost, ale naštěstí ti lidé nejsou do ničeho nuceni. Pokud jsou schopní seženou si práci sami, pokud nejsou schopni a domnívají se, že hledáním práce v pracovní agentuře jim jakkoli škodí, pak můžou chodit na z daní bohatě placené úřady práce. Tomu se říká svoboda, nikomu není nic diktováno.
Proč nemůžou lidé sehnat práci jsme si už řekli.
O jaké spoluodpovědnosti podnikatelů tady hovoříte?
A co je morálním závazkem podnikatele vůči spolupracovníkům? Já se domnívám, že nejvyšším morálním závazkem je to, aby jim sehnal alespoň nějakou práci na dva měsíce dopředu, protože si jinak ponese ztráty na mzdách za dvouměsíční výpovědní dobu, což může stát místo úplně všechny zaměstnance, při krachu podnikatele.
Já osobně bych zaměstnancům toto určitě promítl snížením mzdy, kdybych kvůli tomu zkrachovat a vyházet všechny. A to jsou ty skutečné projevy dobré vůle politiků při ochraně zaměstnanců. Musíte se fakt zamýšlet co je skutečným důsledkem rozhodnutí nesmíte myslet jen sám na sebe, a nebo myslete sám na sebe, ale nepříjmejte hned každý povrchní povel bez důsledné kritiky..;)

Odp3: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 2.11.2013 19:30

Pane Čechu, nedáváte věcem pravý rozměr, ale citově je zabarvujete. Zvěř je krmená bez zásluh pouze v ZOO, všechna zvěř v přírodě se musí o svou obživu přičinit. Žádné zvíře nemá stejné předpoklady přežití. Lidstvo je naštěstí tak daleko, že nikdo o holé přežití nebojuje, maximálně o to, jestli si udrží majetky na účet druhých. Pokud Vám nevyhovuje žárovka, a pokud Vás bude takových více, je na trhu podnikatelská příležitost, která může zaměstnat další lidi, pokud ovšem nějaká z daní placená byrokratická komise nevytvořila regulaci - zákaz zákonem takového produktu a neomezila tím svobody nás všech. Co je nouze a co není je na zváženou. Jak jsem řekl ve volné přírodě taky nepřijde jiný lev a nehodí tomu neúspěšnému své sousto. Jenže lidi možná nedokáží být dostatečně vděční, ale to není problém ani ekonomiky ani politiky. Máme tu nějaký sociální systém a to je v pořádku, to zvířata mezi sebou nemají. Ovšem nemůžete například chtít, aby ten co celý den dře v práci dával půlku nebo více svého platu někomu, komu nestojí za to dělat za 9000,- Kč, ačkoli ten člověk nic neumí.
Odůvodněte mi proč by pracovní agentůra měla být firma, která z lidí dělá bezprávné otroky? Má přítelkyně tam přišla, jednání extrémně slušné a odcházela s několikero nabídkama, za to když přišla na „komunistický“ úřad práce, vyplňte tohle a nashle, to byste nazval jak ty úřady práce? Nedivím se, že je lidem tam hanba chodit.
Přesně tak, mizerně placený zaměstnanec bude mizerný zákazník! Naprostý souhlas a proto by stát za peníze daňových poplatníků neměl tvořit byrokracii, korupci a lobismus, ale měl by co nejvíce těchto peněz ponechat lidem v kapsách, aby s nimi mohli tu ekonomiku pumpovat a hlavně, aby se neplýtvalo lidskou silou na byrokracii.
Já nejsem ten kdo plánuje, já jsem ten kdo říká, nechci produkovat tolik stavebních inženýrů či tak mizerné kvality, aby museli dělat uklizečky v pekárně, nechci produkovat tolik geodetů a jiných vysokoškolsky z daních placených lidí, které trh práce neuživí. Podle mě je důležité neplýtvat kapitálem a lidskou silou, pokud semnou souhlasíte, pak se určitě rád zamyslíte nad tím jak to dnes funguje a jak by to fungovat mohlo.
Buď můžeme od státu očekávat, že nám vezme peníze a utře nám za ně zadky, v tom případě si vychovává lemply, a nebo nám peníze nevezme, nebude nám za ně utírat zadky a každý si uvědomí svou vlastní odpovědnost. Zamyslete se prosím..

Odp4: Pár otázek, pane Tomáši
Zákys, 3.11.2013 2:02

Zvěř je krmena pouze v ZOO. V přírodě se musí o „žvanec“ s někým pobít, nebo jej také zabít!!! (to jsem doplnil sám ze sledování filmů takového zajímavého časopisu). National Geographic magazin se jmenuje. Ale co vám to vysvětluji. Ten přece dobře znáte a již aspoň 10 let nepravidelně čtete... Nebo se mýlím? Tam je v přírodě vidět to, co nazýváte tak vše nic neříkajícím slovem přičinění (velice se mi líbí kosatky dravé při lovení tuleňů. To je „maso“.). Prý je vzdělaností to, co jsme si zapamatovali ze školní výuky, když jsme na to ostatní co jsme se učili, zapomněli. Z toho co zde předvádíte ale vyplývá, že jste většinou chodil za školu. Doufám že kouřit.
Abych to zkrátil. Poslechněte si raději člověka, který byl nějakou dobu ministrem zdravotnictví. Je lékař, tak ví proč používat jednoduchý jazyk.
http://www.outsidermedia.cz/Republika-nutnost-spolecenskych-zmen-1.aspx

Odp5: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 3.11.2013 11:54

Zatím bezduchá břečka, žvanění, ale budu tedy poslouchat dále..

Odp6: Pár otázek, pane Tomáši
Zákys, 3.11.2013 16:14

Co vám jiného zbývá. Přece něco. Začněte trénovat jak se odliší břečka od břečky. Zatím dokazujete jen to, že máte problém s pravou a levou rukou. Když náhodou omylem zatleskáte už je z toho pro vás pořádný „hokej“(To jsou ty vaše kecy).
Každý pravičák si jak mě někteří přesvědčují, utírá svinkter rekta zásadně levou rukou. Aby jste se náhodou nedopusti svatorádeže když omylem použijete nesprávnou ruku. Ve vašem případě člověk nikdy neví jestli píšete o „hodinkách“ nebo „holínkách“ proto, že to že se obojí natahuje je pro dutohlava vašeho formátu dostatečný důvod je spojit. A zapamatujte si. Budou vás milovat také Zelení za šetření papíru. Toaletního papíru. Normální, jakž-takž civilizovaní lidé si prdel tím papírem utírají a ničí lesy na Madagaskaru(to je v Indickém oceánu a ten je kdyby jste jej náhodou hledal na Jižní polokouli). Teď tam mají jaro. Víte proč?

Odp7: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 3.11.2013 16:50

Musí Vás to nejspíše vzrušovat to jak se chováte..;)

Odp5: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 3.11.2013 16:45

Jéé v 03:05 už konečně „Zdá se mi, že postupujeme podle hesla rozdělme se, abychom nemohli panovat.“ Mluví o levici.. A není se čemu divit, proč je levice, tedy KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09, ODS, a ANO rozdělena je popsáno v mém úvodním článku..;)
Média nazývá pravicovými, ale tady nikdy pravice nevládla, pouze větší či menší socialisti a těm patří média?:D
Jinak je to snůška hovadin, najednou zvládnu vždy tak 5 minut, ale doposlouchám to, abych případně vypíchnul nějaké perly, pokud tedy nebude jen bědovat a něco navrhne, kdo to zvládne celé musí mít vymytý mozek..:D
Ale jinak pánům komančům můžeme poděkovat, že svou většinou prohlasovali zdražení elektřiny domácnostem a pohonných hmot každému na úkor lobistů, což se nám všem promítá zvýšením cen do všeho zboží a služeb na trhu! Děkujeme páni komanči, že jste pro rozhazování peněz lobistům!!!
Tady je důkaz:
http://www.youtube.com/watch?v=O3V6-1nXmaM
..kdo nezvládne poslouchat, tak si to pusťte si od 03:30 na dobu jedné minutky..

Odp6: Pár otázek, pane Tomáši
Lipovan (Z.), 3.11.2013 19:56

Zkuste přece jen toho psychopata Kinkora, to je muž pro vás. Pokud si dobře pamatuji, dokonce tvrdil (zhruba rok 1996), že i zdravotnictví v USraeli je stále příliš socialistické a je v něm velký prostor pro posun do pr...ava. Osobně nechápu kvanta příhraničních USraelců, kteří se nechávají zdarma ošetřit v socializovaném kanadském zdravotnictví, kde předstírají, že jsou javoroví občané, avšak v kalupu doma zapomněli osobní doklady. Kdyby četli toho Miséryho, nebo jak jste ho jmenoval, určitě by s vlasteneckou tržní slzou v oku šetřili na léčebný pobyt v Hutchinsonu a zavrhli takovou levičáckou zhůvěřilost, jakou je záchrana kejháku u kanadských socanů. :-)

Odp7: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 4.11.2013 9:21

Nutíte mě k myšlenkám, že jste po celý život v komunismu nic užitečného nedělali nebo toho příliš nenadělali, protože jinak nevidím důvod proč byste chtěli, aby se politiky nuceně na úkor vaší dobré a objemné práce měli dobře ti, kteří ji flákali, neuměli či neodváděli v přiměřeném rozsahu té vaší, tedy mám dojem že ti lempli byli právě ti, kdož se o komunistické dobro nejvíce zasazují..;-)

Odp8: Pár otázek, pane Tomáši
Lipovan (Z.), 4.11.2013 10:12

V komunismu, přesněji řečeno v době reálného socialismu, jsem toho skutečně moc nenapracoval, protože komunisté jako na potvoru nechtěli děti zaměstnávat. Pokud si dobře pamatuji, stihl jsem všeho všudy dvě zemědělské brigády v řádu jednotlivých dní. Učiněné to lemplovství, levičácké flákačství a naprosto nepřijatelné buřičství proti jedině nejlepším neoliberálním pořádkům. Naštěstí mě v prvním ročníku střední školy zastihla revoluce a pak už konečně nastal pozemský ráj výprodejového kapitalismu, plný spolehlivých investičních fondů, brilantní privatizace, kvalitních západních výrobků východoasijské provenience a neomezených možností pro všechny. :-)

Odp9: Pár otázek, pane Tomáši
ivan, 4.11.2013 12:39

Škoda, že si nezažil padesátý a šedesátý léta, to by sis komunismus pamatoval jinak. Stačilo kdyby měl děda správkárnu na rozbité deštníky a dětské kočárky a byl by si v prdeli na celej život. Doly, hutě, stavebnictví, to by byl tvůj svět, ale mohl by ses radovat z toho, že můžeš budovat levné bydlení pro někoho kdo by dneska vzpomínal jaké to bylo bezva. Jako samoobživný otrok by sis nemohl bez souhlasu závodního výboru koupit ani ojeté auto, nebo se přestěhovat z Mostu do Budějovic. Představ si, že by tě dneska policie zatkla a na dva dny zadržela bez udání důvodu a ostříhala do hola jenom proto, že by se jim zdálo, že nejsi učesaný nebo ostříhaný podle nedefinovaných pravidel, ale prostě by ses jim jenom tak nějak nezdál. Zákysovi by stačilo nemít toho správného dědečka a mohl si celý život filosofovat a básnit u zbíječky, tak jako statisíce jinejch.

Stát nerozkradli a nerozprodali tesaři, pekaři, tramvajáci, soustružníci nebo stavitelé a strojvůdci nebo úči mateřinek, ale právě a pouze zase komunisti, tedy jejich nedočkavý potěr v přípravce na ÚV SSSM, Jeruzalémská P.1. Jenerál, Mohorita, Pravda, Frčka a spol.

89 byl puč mladejch nedočkavejch komoušů se starejma, kterým došel dech.

Komančové už měli ve státě veškerou politickou moc, dokonce ústavně zakotvenou článkem 4 o vedoucí síle, ale už je sralo jejich vlastní omezení. Mlaďasům se zachtělo moci ekonomické.

Rudej parchant mě přepadl a okradl v životě už několikrát.

Už narozením jsem se stal jeho zajatcem a plánovaným otrokem, nebyl jsem vyvolený.

V 68. se přímo podílel na přepadení mojí země cizí mocností.

V 89. tu byl počet kapitalistů nula. !!!

To pouze oni a zase a zase !.. jenom komunisté rozkradli a rozprodali tuto zemi a dál se o ni rvou v dalších generacích.

Už není jejich touhou vyrábět a konstruovat, vylepšovat a zkrášlovat, ale ze zadních pozic danit.

Všechny, za všechno a všude!

Škoda, že mladší lidé nemohou mít tyto souvislosti ve své paměti propojeny jako jeden vývojovej celek. Mnozí mladší ani netuší komu maj za co děkovat a kdo je jejich skutečná pijavice živa z jejich krve a jak a čím přičiněním se narodila.

Odp10: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 4.11.2013 13:40

Víš Ivane já to taky nezažil, ale naprosto chápu jak tohle muselo „fungovat“.. S lidmi pro lidi..
Já už prarodiče nemám, ale dědovi od přítelkyně, který pěje na komunisty chválu říkám: „Já nevím, jestli je komunismus nejlepší systém vedení politiky a ekonomiky, ale komunisti udělali jednu velkou chybu a to je potlačování svobody slova. Proč si nechtěli svobodu slova obhájit.“ Nemohl než mi dát za pravdu, přitom se na mě nezlobil. Samozřejmě jsem v první části věty lhal, jelikož vím, že komunismus je nejhorší systém..;-)

Odp11: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 4.11.2013 13:41

..tedy nemělo tam být proč si nechtěli svobodu slova obhájit, ale proč si nechtěli své pravdy obhájit..:-)

Odp10: Pár otázek, pane Tomáši
Lipovan (Z.), 4.11.2013 16:25

To pouze oni a zase a zase !.. jenom komunisté rozkradli a rozprodali tuto zemi a dál se o ni rvou v dalších generacích.

Tak teď vážně nevím, ivane. Podle těch hloupoučkých konzistentních kecálků jsem také komunista, ale zaboha si nevzpomínám, že bych něco rozkradl, rozprodal, nebo se dokonce o něco rval. A přece - na základce jsem jednou spolužákovi čmajznul pravítko s kaleidoskopem. Že by to bylo ono, ta komunistická devastace pozemského ráje? Nech být, člověče, pravítko k pravítku...:-) Fakt nevím...naopak mám pocit naprostého dostatku a nehodlám o nic dalšího usilovat, ostatně má přezíravost vůči pachtičům je notoricky známá. Nicméně vyzdvihuji rukodělné mistry svého řemesla, což bys mohl být ty a zcela určitě manžel Ivy. Takové lidi potřebujeme a ne hedgeové fondy. :-)

Odp11: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 4.11.2013 17:17

Příležitost dělá zloděje, socialismus dělá příležitost k rozkradení státního majetku..
Ivan dle mého mínění mluvil o těch komunistech, kterým zůstali v rukou po revoluci obrovské majetky po různých machinacích, zpravidla o těch, které ostatní nazývají pravičáky nebo kapitalisty.
A opačné pojmenování stavu věci je to co nás vrhne do tlamy nenasytné bestii. Proto musí člověk věci podrobovat kritice a ne hledat okamžité uspokojení potřeb. Berte investice do ekonomiky jako investice do zdraví, máte chuť se sice třeba přežrat, a zároveň víte, že na to v budoucnu podlehnete, ale prostě se stejně přežerete a o zdraví nepřipustíte ani myšlenku ani diskusi.. S ekonomikou to naše báječné levicové i „údajně pravicové“ strany chovají stejně..:-)

Odp12: Pár otázek, pane Tomáši
Lipovan (Z.), 5.11.2013 10:39

Nezbývá, než odkázat na Fotostroj času (11:15). Prostě chybí zkušenost, nadhled, reflexe. Nemá smysl přesvědčovat, kritizovat, poučovat...chce to jen čas. Vždyť jsem býval úplně stejný. :-)

Odp13: Pár otázek, pane Tomáši
Platfus, 5.11.2013 10:49

No jo, Červenej trpaslík, nevyčerpatelná studnice zábavy a poučení :-). Kolikrát už mi pomohl zorientovat se v našem světě? To chce kosmickej nadhled ;-).

Odp14: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 5.11.2013 16:32

špatní nejsou ani Griffinovi..:)

Odp12: Pár otázek, pane Tomáši
Zákys, 5.11.2013 20:06

Je to zlodějna, nebo si jen neviditelná ruka trhu „hledá“ správnou cenu EKONOME jen jedné, a to s prstem na řádku, aby jste nepřeskočil(zbytečně!!!)přeslabikování té „Písmu svatému“ (pro vás) podobné knížky:
•Kilo rohlíků stojí 59 korun, kilo mražené kachny 39 korun
•Z údajně zdravého rybího masa vyteče polovina vody
•Vepřová žebra jsou dražší jak vepřová kýta
•Jogurt obsahuje 45% mléka
•Švestky i na podzim dovážíme z
•Slovo „děkuji“ nahradilo slovo „co za to?“
•Kilo sušeného slepičího hovna (kuřince), je dražší než kilo kuřecích stehen
•Návštěva kulturní památky vyjde rodinu na dva tisíce
•Půlka rodičů nemá peníze, aby vlastní dítě poslali na lyžařský kurs
•Nejprodávanější knihy jsou kuchařky pro každého, kdo má do řiti díru, životopisy pseudo hvězd, a horoskopy
•Existuje 30 časopisů pro ženy, ale ani jeden pro normální ženy
• To co se dříve vylévalo jako odpad do nápoje pro prasata - syrovátka - je hit racionální výživy podstatně dražší než i to odstředěné mléko
•Nejčtenějším článkem na Internetu v rubrice KULTURA byl ten, jak si Agáta Hanychová žehlila kalhoty na těle napařovací žehličkou a opařila si frndu
Za to všechno mohou i 23 let po sametovém převratu komunisté, kastrovaný kozle.

Odp13: Pár otázek, pane Tomáši
Zákys, 5.11.2013 20:09

Dodatek: Švestky i na podzim dovážíme z Argentiny

Odp14: Pár otázek, pane Tomáši
ivan, 5.11.2013 23:37

Nekupuj to, nežer to, nečti to, pěstuj švestky za tři kačky.

Odp15: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 6.11.2013 4:55

Do černého..;)

Odp15: Pár otázek, pane Tomáši
Zákys, 7.11.2013 18:08

Nevím kolik stojí 1 kg mých švestek. Mám „pár“ stromů na zahradě s expozicí jihovýchodním směrem a každoročně vypálím kolem 90 l slivovice. Sbírám je ve svém mimopracovním čase (1 švestko hodina?-kapitalista byť malý, to okamžitě spočítá). Slivovici zpravidla neprodávám. Rozdávám ji svým kamarádům a archivuji, aby si na mně dobří lidé vzpomínali i potom, až mě šoupnou 2,5 m pod zem. Myslím však na ty, kteří protože jim nic jiného nezbývá, musí jít kupovat ty drahé šmejdy do supermarketů. Také vím jak mizí zahrádky kolem měst, které si vybudovali lidé bydlící v „králikárnách“ jak říkal svého času jistý Havel, do kterých vložili obrovské množství kapitálu(lidská práce je také kapitál) a z kterých je vyhánějí „ošlajfkovaní“ dobrodruzi(pracovití podnikatelé- jak jinak) v přesně střižených oblecích. A také vím, že bude hůř. 50 % nezaměstnanost mladých lidí(vysokoškoláků-tedy nejkvalifikovanější části populace) třeba ve Španělsku nezavinili přece komunisté. Nebo Franco byl snad zakuklený komanč? Zoufalci typu toho policajta co zde píše jsou schopn to ihned odsouhlasit!!! Jaký je rozdíl mezi Španělskem a Českem. 10, 15, 20 let? Nebo méně? Poučte mě. Hrozně se mi nechce zemřít úplně blbý. Jenom opravdový zmetek je za těchto okolností schopný napsat/říci, že každý je svého štěstí „strojvůdcem“.

Odp16: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 7.11.2013 20:24

Přeji Vám, aby si na Vás dobří lidé vzpomínali..;)
„Myslím však na ty, kteří protože jim nic jiného nezbývá, musí jít kupovat ty drahé šmejdy do supermarketů.“ Co se Vám to utvořilo v vakuové makovici, když píši Vaším slovem, že nebozí to lidé musí..:))
Položil jste si někdy otázku proč zmizely ty zahrádky? Zkuste se nad tím zamyslet..;) Kdyby se to lidem vyplatilo tak to dělají, ale možná je jim cennější volný čas, kterého jim dříve snad tolik nezbývalo..;)

Podle zákyse je ovšem vyhánějí „ošlajfkovaní“ dobrodruzi(pracovití podnikatelé- jak jinak) v přesně střižených oblecích. To je fakt mazec, jak Vás někdo může vyhnat ze svého pozemku?

Že bude hůř je jasné podle toho jak lidi volí socialistické programy parlamentních politických stran, na to člověk nemusí být zákys nebo jasnovidec, aby to viděl.. Může to dopadnout asi takto:
1. Komunisti se chopí moci (nepravděpodobný scénář). Znárodní se majetky. Nebo budou zakládány jejich konkurenční podniky z vysokých daní občanů. Zahraniční investoři zmizí. Mnoho podniků se bude muset označit za nepotřebné. Začneme vyrábět jen to na co bude mít každý. Mzdy a ceny nebude určovat trh a poptávka, ale komunističtí úředníci. Ráj řiťolezců.
2. Půjdeme cestou ještě tvrdšího socialismu, dále tedy budeme podporovat korupci a lobismus, budeme více zadlužovat zemi, budeme usilovat o více zaručených kontrol, vytvoříme větší byrokracii a budeme muset více danit občany a více zadlužovat zemi. Růst nezaměstnanosti budeme svádět na ekonomickou krizi.
3. Půjdeme cestou svobod. Snížíme příjmy i výdaje státu na minimum. Rozpumpujeme ekonomiku tím, že politici dostanou méně peněz k přerozdělování a o to více zůstane těchto peněz lidem, lidé těmito penězi budou v ekonomice hlasovat pro to co má a co nemá existovat, více peněz u lidí, více možností hlasovat, více možností podnikat, více možností pracovat. Dluh země začneme splácet a do ústavy dáme, že žádná budoucí vláda nesmí zadlužovat budoucí generace, výjma případů mimořádné recese. Cesta vlastní odpovědnosti.

Ve Španělsku to nezařídili komunisté, ale bohaté socialistické kroky tamních vlád.
Že zemřete blbý není vyloučeno nikdy..;)
Jestli nejste svého štěstí strůjce, tak Vám asi někdo hází klacky pod nohy ne?;)

Odp17: Pár otázek, pane Tomáši
Zákys, 7.11.2013 20:39

Jak to že policajti jsou tak blbí....? Odpověď. Kdyby nebyli tak blbí, nemohli by být policajty. Omlouvám se všem příslušníkům, a vím že jich je hodně, kterých se to netýká. Pane před vámi by si závistivě odplivl i Lanžhočan(to není čínsky, aby jste rychle negoogloval špatným směrem). A to už je co říci.

Odp18: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 7.11.2013 21:07

Takhle schizofrenní příspěvek jsem si dlouho nepřečetl..:D Takže přiznáváte svoji hlavní motivaci? Závist?;) Jsem rád, že jste odhodil svou masku hrozného dobráka..;)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp16: Pár otázek, pane Tomáši
ivana Kozárová, 8.11.2013 17:14

Slivovice je výborný medikament i pro vnější použití. Například zábal při kardiálním astmatu....

Odp13: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 5.11.2013 21:28

Ano dotace pokřivují ekonomiku a tahají nám samozřejmě hromady peněz z kapes na byrokratické socialistické projekty..

Odp14: Pár otázek, pane Tomáši
Zákys, 5.11.2013 23:46

Hńupe já jsem pro ten výčet výše nahlédl do supermarketů (Billa, Tesco, Penny Market, Albert Supermarket... samé socialistické podniky.) které vlastní multinacionální obchodní řetězce. Tam nejsou prej žádný dotace(ani dumpingové ceny a co já vím) ale tvrdý kapitalistický byznis. Slezte z té hrušky ať nejste poslední. Lidstvo (tedy homidi) to udělalo před nějakým milionem let.
Koho chce Bůh potrestat toho udělá píšícím policajtem.

Odp15: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 6.11.2013 4:55

Opět přehršle inteligence z vaší strany..:D Najděte si co představuje socialismus a jak náramně například naším pěstitelům jablek vyhovuje dotační socialismus u nás a v západních kapitalistických zemích. Myslete trošku, pak budete mít i proč oprávněně nazývat člověka hňupem, jinak diskutérům nezbude než za něj považovat Vaši „osobnost“.

Odp16: Pár otázek, pane Tomáši
Zákys, 6.11.2013 7:56

Já o voze, vy koze. Kdyby ty kozy aspoň stály zato! Chlapi si jistá pochybení k vůli pěkným kozám dovedou odpouštět. Ten název jsem si nevymyslel já, ale lidé několika generací přede mnou díky setkáním s takovým parodiemi na „dýňový květ“.
Vy víte něco o dotační politice zemědělcům v Argentině, Novém Zélandu... A už raději končím.
Podívejte se ať neumřete (pořád stejné) úplně blbý. Jen mám strach že při svých znalostech toho co píšete vám zbývá se do smrti jen dívat. Víc nestihnete.. Zde si o tom můžete počíst. Prozradím vám, že ti Američané mají nejnovější staistické(pokud víte co to je) údaje.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

Odp17: Pár otázek, pane Tomáši
Zákys, 6.11.2013 8:03

Dodatek: A umíte hledat na poněkud složitější stránce? Musíte si najít jednotlivé země.

Odp18: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 7.11.2013 11:23

Argentině zakážeme slunce, nebo ji vyhlásíme válku Zákysi?:-)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp6: Pár otázek, pane Tomáši
Zákys, 3.11.2013 20:00

Poslouchejte pravicový vrtichvoste vy o pravici víte asi tolik, kolik Franco o komunismu. Až se to dozvíte, tak se samou radostí zblázníte, a tak budete na tom jako dříve.
Někde jste zmínil své povolání. Nic proti nemám. Vybírejte si však příklady jako argumenty z míst kde „pobíháte“. To bude sice malou, ale přece jen jakousi zárukou, že víte o čem píšete. Něco vám prozradím. Za komančů, to bylo v době, kdy jste se nazývali „tlukoucí srdce dělnické třídy“. I já jsem jednu pecku dostal. Zaslouženou. Moc jsem kecal!!! Tak v té době o „vzdělancích“ vaší velikosti a uniformy panoval tento vtip: Proč chodí dva policajti se psem....? Odpověď: To je jasné. Ten čokl hlídá ty dva nebezpečné intelektuály. Máte pravdu. Nic se nezměnilo. „Tlukoucí srdce ... “ s tou intelektuální výbavou také zůstalo.
Jak se tedy určuje ta geografická poloha. Ale z hlavy. Opisování poznám.
Ten redaktor v klipu je novodobý germanofil plivající po všem českém (pokud vzniklo obrovskou prací Masaryka, Beneš, Štefánika, a prací statisíců bezejmenných učitelů, vojáků, státních úředníků za I. republiky) Vladimír Kučera. Vlastnictví tištěných médií i na krajské úrovni je v rukou německého kapitálu. Kdo vládl v 90 letech? Komanči? Široce rozkročená ODS. Kučera je exponent tohoto mozky vymývajícího proudu tekoucího z německého Pasova. Když se bojoval bojo mozky obyvatel Československa (dnes je již rozhodnut) „Help“ volal dnes již mrtvý Bořivoj Čelovský. O tom je kniha Konec českého tisku (2002). Jedna z nových heřmanických ulic(jeho rodisku) je pojmenována Bořivoje Čelovského.

Odp7: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 4.11.2013 9:26

A co se Vám tedy nelíbí? Vy komunisti pořád fňukáte co všechno není dobře a jediné co předkládáte je „drž hubu, naše komunistické vedení to nějak naplánuje, neřekneme jak, ale musíte držet hubu a bude to určitě lepší než teď“, celá vaše argumentace! Ať ti dobří komunisté lidem řeknou jak opět chtějí dosáhnout svých cílů! Založte si jako komunisté akciovku tam si nasypte všechny vaše prachy a majetky a hospodařte si dle libosti, pořád máte menší daně než chtějí zavést komanči, proto se budete mít lépe než kdyby vládli celé republice, a pak svěřte pěti šášulům rozhodování o svém kapitálu, ale to ne, vy chcete okrást ty úspěšné, nemám pravdu??;-)

Odp8: Pár otázek, pane Tomáši
Zákys, 4.11.2013 20:07

Ono je to daleko jednodušší. Jste díky své omezenosti jednoduchý fackovací panák! Kdyby sem psal student druhého ročníku obchodní akademie a navíc čtyřkař, tak by určitě napsal: tolik kravin jsem v občance a v ekonomice ani u svých nejhloupějších kamarádů neslyšel. Čtyřkaři tvoří(díky snižování nároků na vzdělání v době rozvinutého českého kapitalismu) kolem 8 % žáků ve třídě, jak jsem se dozvěděl od svého kamaráda, který v takové škole pobývá přes 30 let. Jsou školy (a většina z nich je soukromých, možná některé produkuji rychlokvašky policajty, což by mohl být váš případ) co mají statistiku jinou. Když jsem cinkal klíči na náměstí a pozoroval ve tmě uliček ramenaté muže ve vaťácích, říkal jsem si, jak nový režim vymění ty vymaštěné mozky, které mají vygumovanou šedou kůru mozkovou, novými strážci pořádku. Život mě naučil. Není to tak těžké. Suterén společenské pyramidy je připraven, jak neustále dokazujete, za každého režimu. Vám nevadí že jste ztělesněním pletacího vzoru? Je mi jen líto těch psů, kteří hlídají ty dva nebezpečné intelektuály šlapající chodníky.

Odp9: Pár otázek, pane Tomáši
DDDD, 4.11.2013 22:43

Pište věcně a bez urážek a možná Vaše příspěvky budu číst dále než po druhou větu..:D

Odp10: Pár otázek, pane Tomáši
Zákys, 5.11.2013 6:31

Kdo, nebo co jste, že se mám usilovat o to že vaše nepřehlédnutelná maličkost (protimluv), „sultán, syn Mohameda, bratr slunce a měsíce, vnuk a náměstek Alláha, vládce království Makedonie, Babylonu, Jeruzaléma, Velkého a Malého Egypta, císař nad císaři, panovník nad panovníky, výjimečný rytíř, nikdy neporažený, vytrvalý strážce hrobky Ježíše Krista, správce vybraný samotným Alláhem, kníže věřících, jejich naděje a útěcha, vítěz nad nevěřícími a jejich velký ochránce“ bude snad číst ty moje „plky“?

Odpovím vám, jak se takovým zvěstovatelům odpovídá:
„Ó sultáne, čerte turecký a čertův bratře, ty, přítelíčku Satanáše, samému Luciferu děláš sekretáře! Co jsi to, k čertu, za rytíře, když holým zadkem nerozsedneš ježka, malé zvíře? Ďábel sere, tvoje vojsko žere. Nebudeš pod sebou, čubčí synu, křesťanské syny mít; tvého vojska se nebojíme a bít se s ním budem a vždy, když se ti na zemi i na moři postavíme, obskoč svou matku. Ty babylonský kuchaři, makedonský koláři, jeruzalémský sládku a pivaři, alexandrijský kozaři, Velkého a Malého Egypta sviní pasáku, arménská svině a sviňáku, podolský zloději, tatarský toulče, kamenecký katane a všeho světa i podsvětí blázne. Před naším Bohem pitomče, hadí vnuk jsi a hnusný skřet a na našem chuji vřed. Prasečí rypáku, kobylí řiti, řeznický pse, nepokřtěná hlavo, běž obskočit vlastní matku! Tak prohlašujeme my, Záporožští, ty ubožáku. Nebudeš pást ani křesťanská prasata. Tím končíme, protože neznáme datum a nemáme kalendář; měsíc je na nebi, léta páně, ten samý den u nás jak u vás, takže nám polib prdel zas“!

Ataman Ivan Sirko s celým záporožským vojskem.

Ataman Sirko to v roce 1676 udělal za mně.

Odp11: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 7.11.2013 11:24

Opět nepřečteno..:-)

Odp12: Pár otázek, pane Tomáši
Zákys, 7.11.2013 20:48

Přicházíte o hodně. I chrochtající „svině“ si občas zaslouží nějakou perlu říkali staří Římané.

Odp13: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 7.11.2013 21:05

Je to možné, jenže díky Vašemu chování zůstanou Vaše geiální myšlenky nevyslyšeny..;)

Odp10: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 5.11.2013 16:30

Naprostý souhlas..;)

Odp10: Pár otázek, pane Tomáši
Tlapka, 6.11.2013 12:51
Odp11: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 7.11.2013 11:25

hezké, děkuji paní tlapko za objasnění...;-)

Odp12: Pár otázek, pane Tomáši
Tlapka, 7.11.2013 12:31

Setkávám se s tímto jevem často u svých svěřenců, tak to pro mě není nic neznámého. Opačná porucha se nazývá mutismus.

Odp5: Pár otázek, pane Tomáši
Tomáš P.....a, 3.11.2013 17:43

27:28 „veřejné služby musí poskytovat nesoukromí dodavatelé s výjimkou případů kdy by to bylo zcela neefektivní“
Komunista a přiznává, že se neobejde bez soukromníků..?:)

Obrat na pětníku
Lipovan (Z.), 31.10.2013 14:13

Dokud frikulín od společnosti přijímá, je zarytým levičákem. Solidarita je přece potřebná věc, nejsme divoká zvěř, každý máme jen jeden žaludek a jedinec nemůže chtít urvat všechno jen pro sebe. Studium gratis, studentské slevy všude možně, zdravotní péče za pakatel. Vydatný rodičovský penězovod je taktéž důležitý, člověk totiž potřebuje prostředky pro osobní rozvoj. Po ukončení studia se stát musí postarat o odpovídající pracovní post, neboť hodláme vytvářet hodnoty pro blaho všech.

I stane se tak a najednou přišel čas, aby frikulín přestal brát a začal dávat. A sakra...člověče, to bude asi nějaké nedorozumění. Každý se má přece o sebe postarat sám! Copak jsme nějací komouši? Nepracuji, abych odevzdával kvanta daní na nějaké lemply. Pouze liberalismus je ten pravý a jediný konzistentní! Odporný přebujelý stát brzdí schopné a hází jim klacky pod nohy. Tak to ne, holátka! Budu volit Macha, protože jedině Mach učiní tomuto levičáckému řádění přítrž. Dokonce by po mně chtěli, abych přispíval důchodcům do průběžného systému...nikdy! Kdo se o sebe nepostará sám, ať chcípne u plotu...nebylo to tak nějak podobně, Tome? ;-)

Odp: Obrat na pětníku
Tomáš P.....a, 31.10.2013 14:29

Ale nikdy nic není grátis. Všechno něco stojí. V mém případě mě i každého jiného pracujícího člověka provoz našeho státu se statusem quo stojí 52% mzdových nákladů zaměstnavatele + podíl na dluhu republiky. Cožpak tohle je dobře fungující stát? Ale jestli znáte politickou stranu čestných poslanců, kteří jsou plni ekonomické prozřetelnosti, tak sem s ní.
Bože proč by se stát musel postarat o odpovídající pracovní post??? Vždyť dnes existují pracovní agentury, které pokud lidem nedokáží sehnat práci, tak si můžou sbalit fidlátka a zavřít krám! Pracovní agentura má motivaci v podobě rentability, ale pracovník úřadu práce má své koláče vždy jisté, proto bude vždy méně motivovaný. Navíc nás to stojí takové obrovské množství peněz! Já nevím jak Vy, ale já strašně nerad plýtvám a nerad podporuji byrokracii a nezaměstnanost.
Nebylo by to tak jak píšete na konci své hrozné pohádky, jak jsem psal, stát se musí starat pouze o to nezbytné, nikoli o nic. Proto, jestliže chcete psát své názory poslužte mě i ostatním racionálním zdůvodněním svých proklamací. Protože demagogie není argumentace..;)

Odp2: Obrat na pětníku
iva, 2.11.2013 15:29

Ano něco za něco. Kdo nepracuje at´není. Tady nepomůže ani mít pět vysokých škol a používat slova,kterým stěží člověk porozumí. Samé kecy a skutek utek. Opravdu nechápu o co těm svobodným jde, chtějí se osamostatnit asi. Jen dohlížet na blbé dělníky jak jim to pěkně jde od ruky.

Odp3: Obrat na pětníku
Tomáš P.....a, 2.11.2013 19:36

Svobodným jde o to, aby politici svými zákony, byrokracií a daněmi, nezatěžovali ekonomiku země více než je nutné. Souhlasíte s tím nebo ne? Jestliže ano, přečtěte si jak toho chtějí docílit..;)

Odp: Obrat na pětníku
jp, 31.10.2013 14:43

A Vy si myslíte, že je lepší dotovat různé obory na VŠ, asi nejkřiklavější jsou filozofické apod., které nemají žádné uplatnění a jejichž absolventi pak končí na úřadech práce? Někdo má v životě štěstí, že má bohaté rodiče, kteří mu studium zaplatí. Jiný holt musí ze začátku přijmout (i) hůře placené zaměstnání, nasbírat zkušenosti, najít si lepší práci, našetřit a studovat. Pak je šance, že si vybere obor, který má smysl či uplatnění, a bude mít motivaci jej co nejlépe dokončit. Bohatý musí mít větší disciplínu, aby studium, které mu spadlo do klína, dobře zužitkoval. Bohatství není nemusí být napořád (čínské přísloví praví, že majetek nepřežije tři generace). V kapitalismu z chudých mohou být bohatí a naopak.

Nikdo nechce odírat důchodce, kteří současný stav nezavinili, ale je třeba do budoucna nastavit systém, který bude více zásluhový. Myšlenka, že stát bude garantovat určitý minimální důchod za minimální odvod, je správná. Občan si pak může vybrat, zda-li a jak si bude na důchod spořit sám (se všemi důsledky), nebo zda-li a v jaké výši zůstane u státu. Na to snad není nic špatného.

Odp2: Obrat na pětníku
Lipovan (Z.), 31.10.2013 14:51

Netuším, kterak jste z nerovnováhy v ochotě přijímání a dávání vygeneroval podporu humanitních fakult, ale rozhodně pokračujte. Třeba to pomůže debatě, která se rozjíždí jako už dávno ne. :-)

Odp3: Obrat na pětníku
jp, 31.10.2013 15:07

Humanitní studia byl jen příklad (nic proti nim, ať si lidé dělají, co chtějí, ale pak se nesmí divit, že po nich dnes ani není velká poptávka, třeba bude v budoucnu). Tak jako tak, nebylo by třeba řešit nerovnováhu, o které píšete, kdyby vše bylo na bázi dobrovolnosti, žádné státem vynucené podpory a dotace. To se netýká jen školství, jsou zde jiné věci, které by si zasloužily přednostní „zářez“ jako podpora obnovitelných zdrojů. Rozumějte, ať si někdo třeba na střechu dá solární panely, pokud se mu to vyplatí, ale ať nežádá ostatní o to, aby mu na to přispěli (resp. je stát donutí přispívat) atd.

Odp: Obrat na pětníku
ivan, 3.11.2013 18:15

Mým snem je aby si úředník přerozdělující výsledky reálné práce někoho jiného musel sám postavit a zaplatit budovu ve které svoji živnost provozuje, zaplatil si úklid, nebo uklízel sám, zaplatil si elektriku, vodné-stočné, údržbu, nábytek a potřebné kancelářské vybavení + spotřebované teplo za jím prodané výsledky svojí práce.

Příklad.

Potřebuju výpis z katastru nemovitostí.

Dvě okénka vedla sebe, nebo stejná služba na druhé straně ulice.

,, Za kolik mě uděláš výpis, naproti tvrdili, že za pět set!

Hmm, tak my tedy za čtyři sta, berete?

,, No dobrá, počkejte tedy chvilku já se skočím zeptat naproti jestli by mě to nezmákli za 380,-

Pauza.

,,No dobrá, když mě to uděláte za 370,- tak to beru u vás. Jen tak mimo, platíte sekretářce spravedlivou mzdu, tak aby mohla jako důstojně žijící člověk uspokojovat svoje oprávněné potřeby, že!

No omlouvám se pane, ale asi tak jako jinde.

Když se dohodneme ,,Bez" rozumíme si, tak si za tři stovky plácnem.

Odp2: Obrat na pětníku
ivan, 3.11.2013 18:28

Skutečnou vraždou je věčné přerozdělení hodnot těma kteří nikdy žádnou nevytvořili.

Odp3: Obrat na pětníku
Tomáš P.....a, 3.11.2013 18:55
Odp4: Obrat na pětníku
ivan, 3.11.2013 20:15

Vím, že je to nereáné ale parta přerozděličů by zažila aspoń na chvílí život v jeho přirozenosti kdy by je musely uživit výsledky jejich skutečné práce, či spíše činnosti.

Komunista nerad slyší, při rovnosti všech forem vlastnictví ze zákona, že by si měl vybudovat vlastní multipodnik a tam si uplatňovat principy přerozdělení podle vlastních zásad. Třeba i s vlastní měnou.

Vím, že je to nereálné, ale ta představa. !!!

Ta představa !!! Oh.

Pamatujete komunistického poslance Bondyho?

Tak tenhle pán u mně chtěl nakupovat bez zaplacení DPH. a ještě požadoval jakousi slevu. Když jsem mu to odmítl, tak začal vyhrožovat vlivem.

Já jsem ten správnej kterej se posere. Ha.

Odp5: Obrat na pětníku
Zákys, 3.11.2013 21:37

Zmiňovaný Bondy byl dnes mrtvý(uhořel v Bratislavě jak se to intelektuálům stává ve své posteli, kterou si zapálil cigaretou) Egon Bondy, alias Zbyněk Fišer autor Útěchy z ontologie a více jak desítky knih. muž co celý život svým ostrým perem brojil proti Stalinem vytvářené společnosti rukami jeho epigonů? Bydlel v Praze v Nerudově ulici č.p. tuším 27. Pořád čekám, že někdo jej navrhne do III. odboje. Pokut to byl tento muž, tak měl u vás nakupovat zadarmo do své smrti. Ale, vděčnosti u ošklivého káčátka se i mrtvý člověk nedočká.

Odp6: Obrat na pětníku
Tomáš P.....a, 4.11.2013 9:07

Já myslím, že neměl u Ivana nakupovat zadarmo, myslím spíš, že Vy a Vaše rodina se měla naučit dělat to co Ivan a makat pro Bondyho zadarmo, klidně mu i utírat řiť. Nechť je to ponecháno na svobodě, kdo komu poleze do řiti, nechť to není nikomu nakazováno. Proto se Váš milovaný zločinecký režim nemůže nikdy vrátit..:-)

Odp7: Obrat na pětníku
Zákys, 4.11.2013 15:34

Tak to jak níže vidět Egon Bondy nebyl. Podle náznaku chování to klidně mohl být. Bondy „guru“ indické filosofie jakých po dlažbě Prahy a jiných místech za posledních 100 let moc nechodilo. Anarchista a rváč co by tak drobné postavy nikdo neřekl. A v Praze mu Honzu Krejcarovou spousta lidí záviděla. Bondy když se „válel“ po jejich kozách(jak sám říkal) psal Útěchu z ontologie. Řešil tam problém substančního a nesubstančního modelu v otologii. Po jakých kozách se při svých myšlenkových výtvorech válíte vy, přizdisráči! Jsou to vůbec kozy?
Už umíte určit tu geografickou polohu?

Odp8: Obrat na pětníku
Tomáš P.....a, 4.11.2013 16:14

Panu všechytrému komunistovi došli argumenty a tak se začal projevovat jak je komunistům, kteří nedokáží obstát ve svobodném slovu vlastní, nemají smysluplný argument ta pláčou a zuří, nadávají a vraždí..

Odp9: Obrat na pětníku
Zákys, 5.11.2013 14:00

Myšlenka se vyvrací myšlenkou, čin činem. Dávejte si raději bacha.... ;-)

Odp10: Obrat na pětníku
Tomáš P.....a, 5.11.2013 16:30

Myslíte proti těm co si dokážou své pravdy nalhávat, ale nedokáží si je obhájit?

Odp6: Obrat na pětníku
ivan, 4.11.2013 10:00

Bondy byl romský poslanec poloviny devadesátých let navržený kladenskou organizací a do sněmovny zvolený za KSČ- KSČM.

Odp7: Obrat na pětníku
Lipovan (Z.), 23.11.2013 18:10

Byl to Body, Ladislav Body. Pamatuji si ho z nějakého diskuzního pořadu (Aréna?), kde se posmíval Sládkovi. PhDr. Miroslav Sládek kontroval slovy, že se republikáni chovají slušně a připomněl Bodymu, že během jejich společné cesty Prahou do TV studia byl jediný, kdo se s ním (vůbec) bavil. :-)

Odp2: Obrat na pětníku
Vlastimil Čech, 4.11.2013 5:35

No vidíte! A panu Bondymu jste to BEZ nechtěl prodat ;-)

Líbí.
Juras, 31.10.2013 14:23

Článek se mi líbí. Označovat dosavadní parlamentní strany všechny jako socialistické, má něco do sebe :-) Spíš ale myslím, že víc než socialismus je to nekompetentnost. Nedomyšlené kroky motivované snahou něco zlepšit zpravidla situaci zhorší. A to od myšlenek např. na pozitivní diskriminaci až po vyloženě nespravedlivé snahy zvýhodňovat někoho dotacemi.

Odp: Líbí.
Tomáš P.....a, 31.10.2013 14:38

Ahoj..:) Já je označuji za socialistické jen z toho důvodu, že to co činí byť z nekompetentnosti je socialistický a, taky pro svou skupinu voličů, populistický program..:)

Odp2: Líbí.
Juras, 31.10.2013 14:41

Tak jsem Tě pochopil dobře :-)

Odp2: Líbí.
iva, 2.11.2013 15:20

Ahoj:-( v článku jsem zatím přeletěla začáky odstavců a něco málo co si myslíš o lidech co volili a co očekávají. Ano je hodně ůředníků. Slibovali po revoluci a doted´se nic nezměnilo. Co znám lidi nikomu se nechce robit. Dokonce i ti co by robit měli se snaží všemožnýma výkrutkama si práci ulehčit, ale spíš se zbavit roboty. Jen málo lidí chápe, že se něco dělat musí aby bylo líp. Každý by měl zkusit jít se starat o lidi co leží a nemůžou se hýbat, umývat je, krmit je a klidnit, když mají halucinace. To je práce, kterou nikdo nedocení.
Od voleb jsem si neslibovala nějaké dávky, přerozdělování peněz, jen jsem chtěla aby nám tu někdo udělal pořádek v tom bordelu. Bude to ještě dlouhá cesta a s těmi názory o svobodě bez byrokracie to taky nikam nedotáhnete.
Vracíme se zpátky lidi se k sobě chovají hrozněhnusně šikana je na denním pořádku. A ten článek se mi vůbec nelíbí zatím, ale ještě si ho pročtu

Odp3: Líbí.
Tomáš P.....a, 2.11.2013 19:37

Ivo až ho pročtete budu tady pro Vaše námitky a dotazy.. Hezký večer.. Tom

Odp4: Líbí.
iva, 3.11.2013 10:29

K volbám chodí stále mín. a mín, lidí a tady liberálové chtějí aby si jel každý za svoje. a když je z těch 60procent co jde k volbám volí jedno procento tak je ten zbytek hozen do jednoho pytle. A tři bývalí poslenci se tomu smějou ve svých trafikách. Ti asi taky nebyli volit a je jim to jedno ,kdo tu bude rozhodovat. Z mých zkušeností se se mnou rodělí o kousek něčeho spíš člověk, který toho má sám málo. A hodně lidí s pěti vysokýma školama by nejraději použili i WC zdarma aby člověk to tam po nich uklidil a ještě se jim poklonila poděkoval. Asi tak byste to vy svobodní chtěli. Většinou chtějí svobodu takoví co sami do společnosti nic nepřinesou a jen si berou. Nezajem o diskusi v tomto duchu.

Odp5: Líbí.
Lipovan (Z.), 3.11.2013 11:07

Perfektní. Tleskám. :-)

Odp5: Líbí.
Tomáš P.....a, 3.11.2013 11:36

Ivo, nemůžete být tak naivní, abyste si myslela, že je něco za darmo!! Každý člověk, který je zaměstnancem jen na přímých daních odvede státu 52% mzdových nákladů zaměstnavatele na tohoto zaměstnance. Tedy když se to vezme do důsledků, tak všichni zaměstnanci jsou okradeni o 52% své mzdy státem a mají za to služby takové jaké mají. Prosím mějte toto vždy na paměti až budete mluvit o věcech zadarmo!
Jinak je naprosto v pořádku, že lidi nejsou nuceni volit, že v tomto mají svobodu, nemyslíte? To, že existují trafiky je taky dílem socialismu, těch státních úřadů za naše daně s hromadou byrokratů je tolik, že se vždy trafika pro zkorumpovaného politika najde, mnohdy na celý život. Chudému byste brala, ale také byste rozdávala takovýmto korupčínkům od těch samých chudých, to je opravdu náramné smýšlení. Musíte si uvědomovat co Vaše smýšlení způsobuje do důsledků nikoli jen povrchně..
Svobodni do společnosti nic nepřinesou, promiňte mi, ale když svobodní říkají dávejte méně politikům kbyrokratickému, korupčnímu a lobistickému přerozdělování a ponechte tyto peníze lidem, aby mohli pumpovat ekonomiku a zaměstnanost, tak to není přínos společnosti?
Jestli podle Vás politici hospodaří s našimi penězi lépe než Vy sama, než my všichni, zaveďme 100% daně, a oni budou vědět čeho je komu nejlépe potřeby a co nepotřebují.. Náramná to společnost Ivo. Neumíte si vůbec vážit toho co máte a závidíte úspěšným.
A jestliže mi chcete tvrdit, že úspěšní jsou ti, kdo sají dotace, naše daně, tak můžete zvolit ty, kdož chtějí tento vliv politiků (rozhazovat lobistům) zastavit, jedna taková strana jsou svobodní.
Ale tak jako lipovana, který nedokázal odpovědět se Vás zeptám stejně:
Máte děti, vnuky? Jakou budoucnost byste jim přál a jak by ji měli docílit?

Odp6: Líbí.
iva, 3.11.2013 16:19

Mám dva syny a kdybych věděla do jakých sraček to povede asi bych je neměla. Sama ted´mám dost starostí takže už jim nepomohu a nevím jak budou oni dál prosperovat. Nemá cenu tu odpovídat je to jak ve vile vyvolených každý si mlže kecat co chce a jeden neposlouchá nebo překroutí to, co druhý napsal. Nepsala jsem že chci aby bylo něco zadarmu. Přitom znám hodně lidí co by tohle brali i kdyby je mělo rozervat. Je jich podle volebních výsledků asi 99procent

Odp7: Líbí.
Tomáš P.....a, 3.11.2013 17:13

Jj, chtěli by ještě tvrdší socialismus, ale jestli to jinak nejde, tak hodl budeme muset spadnout na hubu, vrátí se komunismus, možná nějaká diktatura a vyvraždí se lidi, kteří budou mluvit o zakázaných věcech, ale to i mezi těmi, kteří se do té doby budou nazývat komunisty vzbudí nevoli a myšlenky proti takto zrůdným režimům stejně zvítězí, jen to bude stát hodně životů. Byť bude někdo hájit politiku co největších zásahů politiků do ekonomiky, tak já budu ctít svobodu jeho slova a nechť mě přesvědčí o své pravdě. Ale pokud mi někdo bude upírat svobodu slova jen proto, že si nedokáže svou pravdu obhájit pak ať čeká boj za svobodu!

Odp8: Líbí.
Lipovan (Z.), 3.11.2013 17:58

pokud mi někdo bude upírat svobodu slova jen proto, že si nedokáže svou pravdu obhájit pak ať čeká boj za svobodu!

Chybělo už jen, aby sevřel ruku v pěst a udeřil do pomyslného pultíku. Vypadal v tu chvíli tak přesvědčivě, jako by sám věřil tomu, co hlásá. To se politikům a demagogům jakéhokoliv formátu stává. Vydrží jim to obvykle tak dlouho, dokud nedosáhnou svého. (Pavel Frýbort - Agentura). :-) :-) :-)

Odp9: Líbí.
Tomáš P.....a, 3.11.2013 18:04

Jste z lidí co by chtěli jinému upírat svobodu slova? Jestliže ne, pak se mnou souhlasíte. Děkuji!;-)

Odp10: Líbí.
Lipovan (Z.), 3.11.2013 19:34

Omyl, jsem pro absolutní svobodu slova, snad s výjimkami zjevného šíření poplašné zprávy...jedním dechem jsem ale také pro svobodu pouštět slova jedním uchem tam a druhým ven v případě hlásání vznešených pravd na veřejného prostoru (to je váš případ) a možnost důkladného kopance do zadele jedince, který by se pokoušel o svobodu slova v mém privátním prostoru...což je případ třeba Jehovistů. :-)

Odp11: Líbí.
Tomáš P.....a, 4.11.2013 9:00

Domnívám se, že Vám nikdo nebrání ve svobodě pouštět cokoli mimo nářku komunismu bez předkládání efektivních řešení jedním uchem dovnitř a druhým ven, tedy domnívám se, že jste v tomto velmi dobrý..:-)

Odp12: Líbí.
Lipovan (Z.), 4.11.2013 9:49

Paměť už sice neslouží jako kdysi, ale skutečně si nejsem vědom, že bych si na bránění někdy stěžoval...spíše mám velké problémy s takovými, jako jste vy, takovými, kteří do svobody slova zahrnují i bezpodmínečnou akceptaci jejich blábolů všemi nedobrovolnými posluchači. Jinak; to vaše vymezování na vs komunisté začíná být poněkud jednotvárné, nemyslíte? V roce 2013 chcete uspět s demagogickým nálepkováním? :-)

Odp13: Líbí.
jp, 4.11.2013 12:32

Čtu Vaše příspěvky tady a musím říct, že blábolíte Vy. Jste-li komunista, založte si nějakou komunu a proměňte ji se svými soudruhy v ráj na Zemi, ostatním laskavě dovolte stát mimo a jejich odlišné názory. Článek je spíše o tom, že ať už tu vládla levice nebo tzv. pravice, neustále nás jen zadlužovali a regulovali. Vyrovnaný rozpočet, zastavení života nad poměry ( i kdyby to mělo krátkodobě bolet), nezadlužování dalších generací, je selský rozum, ale i slušnost a odpovědnost. V programu (a velmi konkrétním) to mají právě pouze Svobodní, přesto je někteří považují za asociální. Asociálno nastane, až dluhy přerostou přes hlavu. Prevence je ale lepší. A ne každý, kdo chce nižší daně (méně státu) je asociální, naopak.

Odp14: Líbí.
Lipovan (Z.), 4.11.2013 12:46

Zkusím to ještě jednou, polopatisticky, pak už jen zbývá nasadit komiksové obrázky: plácejte si, co chcete, ale nenuťte mě, abych vaše cancy akceptoval. Bude to stačit, nebo opravdu nasadíme obrázky jako pro děti? Program Macha, Bacha i Vlacha je mně putna, egal, buřt. Kapišto? Komunu si založte vy, vždyť je vás pět a půl i s Polákem a Machem. Jsem ten poslední, kdo by chtěl ovlivňovat životy jiných; klidně choďte v kruhu dokola, stavějte se na řasy, nebo založte oheň. Ale se mnou počítejte, nepřidám se k vám, takový budu nepřejícný a nesvobodný prevít. A pokud mou osobní neúčast považujete za omezování vaší svobody, k tomu asi není co dodat. Nicméně, znovu připomínám, obrázky jsou stále v záloze. :-)

Odp15: Líbí.
Tomáš P.....a, 4.11.2013 13:19

Citace Lipovana: „Jsem ten poslední, kdo by chtěl ovlivňovat životy jiných
Paráda, tohle každému člověku postačí. Nevolte tedy strany, které chtějí ještě více lidi okrádat na daních nebo zadlužovat. Protože jinak jste moc ubohý, že Vaše slova a činy se rozcházejí...:D

Odp16: Líbí.
Lipovan (Z.), 4.11.2013 13:59

To je nádherná demagogie, to by snad nenapadlo ani Jehovisty...čili všichni nevoliči Macha jsou de facto komunisté, viďte? Zkuste mu to navrhnout, ať jde s něčím podobným do příštích voleb. Letos obdržel za volební výsledek zhruba 12 milionů korun, dva tři miliony navíc se hodí vždy....pak se nedivte, že s vašimi postoji znovu a znovu ochutnáváte vzorek cizí podrážky na své zadnici. :-)

Odp17: Líbí.
Tomáš P.....a, 4.11.2013 14:12

Já neřekl o voličích ani slovo, mluvil jsem jen o Vás.
Ale jinak ten kdo volí přerozdělování peněz vybraných na daních nějaké skupině obyvatelstva, tak volí socialismus této strany. Každý soukromník (převážně se to týká zemědělství), který se musí potýkat se zahraniční konkurencí, nadává na to, že v zahraničí jsou jejich konkurenti ve stejném odvětví více sociálně dotováni. Chtěli by fér soutěž, ale tím nepožadují větší daňovou zátěž občanů ČR, ale přáli by si menší daňovou zátěž a žádné dotace u sebe i v zahraničí. Měl byste si uvědomit, že každá dotace a sociální dávka způsobuje totéž.
Vážená rudá plamennosti..:) Svobodní zvýšili trojnásobně počet svých příznivců, ovšem vzhledem k neporazitelnosti myšlenek může jejich základna jen růst, nikoli klesat, což se nedá říci o dinosaurech (komustech), kteří svou dotační politikou zvyšují zisky Babiše a podobných, na úkor cen energii a všeho zboží a služeb, jen se zeptejte svých soudruhů, proč prohlasovali zákon o dotacích do solárních energií (tunel za 800 tisíc miliónů korun českých) a o přimíchávání biopaliv. Ó ti Vaši svatí...:-) Hlavně neuvěřit a neověřit..:D

Odp18: Líbí.
Lipovan (Z.), 4.11.2013 14:25

Neporazitelnost myšlenek...tohle už může docela vážně ohrožovat duševní zdraví. Rozumný člověk zachovává odstup, ale jak jsem už mnohokrát marně zmínil, nikomu nebudu bránit ve štěstí. Slušelo by se, abych vás ve vašem nadšení povzbuzoval jako onoho pověstného kloučka třeštícího v oblacích, který nám sice občas leze na nervy, ale svědomí přesto nedovolí, ponechat ho napospas krutému světu, nicméně mám momentálně zanícený zub a na zlomyslné fórky tudíž nezbývá nálada...takže se dohodneme na termínu za pět let...konzistence. Až za pět let opět změníte konzistentní postoj, pokecáme o tom. Budete-li ovšem mít ty koule přiznat svůj fatální omyl. Zub tou dobou už bude zřejmě titanový. :-)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Líbí.
Tomáš P.....a, 4.11.2013 16:08

Tak jako každý kdo prosazuje okrádání skrze politiky aomezování svobod lidí dostal jste se se svými myšlenkami do slepé uličky a ukončil své slovo fatálním komentářem..:-D

Odp20: Líbí.
Zákys, 8.11.2013 21:47

Krad starý Mates jako straka
krad u bohatce i u žebráka
a nerozpakuje se dvakrát
dal na hromadu vše co nakrad.
Pak nápis pověsil si nad to
„Soukromé vlastnictví je Svato!
Co toho Jiřího Hausmanna inspirovalo? Jasně že komanči. Však také si jich užil, když “musel" zemřít v roce 1923. Uličníku(specialisto na slepé uličky). Musíte mít postavu jako přesýpací hodiny. Jen ten písek zůstal na nesprávném místě. Jinak by jste nedokázal to, co neustále přivádíte na svět. Potraty svého splašeného mozku.

Odp21: Líbí.
Tomáš P.....a, 8.11.2013 23:14

..přečetl jsem dvě slova, fakt se nemíním topit ve Vašem bědování, omluvte mě prosím..;)

Odp8: Líbí.
Zákys, 4.11.2013 0:08

Je to na dobré cestě. Bojovníci za svobodu už začínají teoreticky bojovat. Naučte se jednu píseň. Třeba se vám bude hodit:
http://www.youtube.com/watch?v=QqaN_nMbVtM
Pokud by to náhodou nevyšlo je v záloze zkušenost a inspirace ze Slovenského Štátu:
http://www.youtube.com/watch?v=gPintwAB0UE

Odp9: Líbí.
Tomáš P.....a, 4.11.2013 9:03

Podněcovat k nenávisti, co taky čekat od komunisty, který nemá šanci chopit se své zkorumpované moci..:D
PS: Vy byste chtěl cikány zabíjet nebo ne? Podle mého dokud tu pro ně bude štědrý sociální stát, do té doby budou cikáni žít způsobem života jaký žijí, souhlasíte, že je to problém sociálního státu?:-)

Odp10: Líbí.
Juras, 4.11.2013 12:14

Myslím, že nemá moc cenu se zakysancem dohadovat. Vždyť sám neví, co chce.Nebo je mu blbý to říct.

Většina lidí až na nějaké permanentní chorobné závistivce by si přála, aby se měli všichni dobře. Ale nikdo neví, jak by bylo možné to splnit. Někteří už mnohokrát v historii dávali zaručený návod, nalákali spoustu lidí a nakonec to dopadlo dost špatně. Jiní upřednostňují nenávistná krtéria „hlavně aby se někdo neměl líp“. Proto je jim proti srsti svoboda. Je dobré nenechat se takovými lidmi vyhecovat k neklidu.

Odp11: Líbí.
Tomáš P.....a, 4.11.2013 13:24

Souhlasím s tebou, a kdyby si přečetli Misese, tak by zjistili racionálně proč je socialismu a intervencionalismus neproveditelný.
Jinak jeden podnět k zamyšlení: V celé historii lidstva vždy panovníkům vadilo soukromé vlastnictví a snažili se jej všemožně danit a ničit. A jak už to tak bývalo, měl se z toho dobře jen panovník.
Ale nejlepší jsou takoví šašci, kteří ještě křičí „Za panovníka, za soudruha všemoudrého.“..;-)

Odp12: Líbí.
Zákys, 5.11.2013 14:53

Na ty vaše kydy nemá smysl reagovat. Raději poslyšte, co o fungování nejvyšších zastupitelských sborů za první republiky říká dr. Beneš. „Parlamenty ztrácely pod vlivem vlády stran své původní funkce. Politické strany vše, co ve sněmovnách býti svobodně projednáno, dohadovaly nejen ve svém lůně, což je přirozené, ale často i mezi sebou navzájem, mimo sněmovnu, uplatňujíce přitom známé praktiky tzv. koaličnictví. Parlament přestal být celkem; i tato instituce se stávala jen konglomerátem několika uzavřených stranických pevných organismů, jež nerozhodovaly svobodně a demokraticky, volnou diskusí a podle všeobecných zájmů celku, nýbrž podle předběžných rozkazů stranických politických aparátů oligarchických.“
Kde tam máte panovníka, krále Ječmínka(Babiše, Okamuru, a jinou můru...), a další jiné spasitele. Vrátili jsme se do lůna parlamentní demokracie na Český způsob a již 23 let v si v něm lebedíne(tedy někteří, ostatní přicmrdují. Přicmrdují především přizdisráči velebící tento stav).
Zatím co tady produkjete ty své duševní zvratky ve světě uzákoňují Transatlantické obchodní a investiční partnerství a tak si připravte žaludek a pěněženku na americké, ale co to píši, potraviny z USA.
Huráááá. Liberalizace obchodu oddělí zrno od plev. Jste zrní, nebo ječmená pleva? Aby taková kvalitní ječmená pleva vznikla musel se snop ječmene prohnat takový „výchovným“ zařízením: http://www.caslavice.cz/parni-mlaticka-u-dnes-jiz-neexistujici-stodoly-pod-hradem/g-1948/id_obrazky=2328&typ_sady=1&p1=2033
To je skutečný život, ne šlapání chodníku a být hlídán psíčkem.
A když pořád neumíte ty rovnoběžky s poledníky, jedna lehčí otázka. Která Zemská polokoule je větší?

Odp13: Líbí.
Tomáš P.....a, 5.11.2013 16:28

Podle mě nemá cenu reagovat na Vás, když si člověk přečte první větu a proto směle ve čtení Vašeho příspěvku nemíním pokračovat.. Souhlas?

Odp: Líbí.
Tlapka, 1.11.2013 14:17

Mi se to taky líbí. Moc politice nerozumím ale ta byrokracie mě ubíjí.

Jak to vidí V.Č.
Vlastimil Čech, 3.11.2013 12:37

Jak to vidí Vlastimil Čech
V naší zemi existuje určité množství práce, kterou je třeba vykonat. Toto množství práce se nějak proměňuje, ale je nějakým číslem omezené. Tuto práci lze vykonat za použití jistého množství „člověkohodin“. (Omlouvám se za tento výraz, myslím tím násobek času a počtu lidských sil… jakkoliv to může být v jednotlivých příkladech nesmysl: jeden cukrář upeče 1 dort za 2 hodiny. Za jak dlouho upeče 1 dort 20 cukrářů :-) )
Až dosud by se dalo s vývody V. Č. souhlasit, nebo ne?
Pokud dochází postupem času ke změně množství potřebných „člověkohodin“, řeší se to tím, že se nějaký ten človíček z práce vyřadí. Nu, a protože nechceme, aby takto vystrčený človíček přímo zemřel, skládají se dosud pracující človíčkové na jeho živobytí. A to skládání a přidělování živobytí taky něco stojí. A někteří človíčci na své živobytí rádi nechávají skládat se ty ostatní.
Dalo by se pořád ještě souhlasit s V. Č.?
Nu, V. Č. navrhuje, aby se v případě změny množství potřebné práce (potřebných „člověkohodin“) neměnil počet človíčků, ale počet hodin. A protože by se pracující človíčkové nemuseli skládat na živobytí nepracujících a nemuseli se ani skládat na náklady sbírek a náklady distribuce, dokonce by se celkově jistě i dosti ušetřilo. Ovšem chtělo by to docela překopat sem tam nějaký zákon a mraky předpisů. Za dnešního stavu by to opravdu nešlo. Druhou možnou námitkou vůči nápadu V. Č. je, že profesní druh nabízené práce se nesrovnává s požadovaným druhem práce poptávané. Myslím si, že tento problém tu byl vždycky, a nějak se časem urovná do únosných mezí. Vzhledem na to, že přibývá práce typu „zastrkování kolíčků“ (ten skvostný příklad pana Ivana miluji), neměl by být problém ani s těmi vypečenými človíčky, kteří práci „nemohou najít“ :-) ne a ne… A třetí námitkou proti nápadu V. Č. je jistě tvrzení, že pokud někdo vykonává práci například jen 6hodin, obdrží jen 2 třetiny své dosavadní mzdy. Tedy myslím si, že takové korekce by nebylo objektivně třeba právě proto, že by odpadla zákonem daná povinnost odvádět tak ukrutné částky právě na pomoc těm nezaměstnaným človíčkům a na skvělé živobytí těch lidí, kteří ty peníze vybírají, shromažďují, distribuují a kontrolují jejich výběr, hromadění a distribuci… Tady vidím největší risiko. V Polsku si snížil stát daň z prodaných PHM proto, aby podpořil hospodářství. Dopadlo to tak, že PHM nezlevnily, prodejci si jen o tuto částku zvýšili svůj „vývar“. Takže je se obávati, že v případě zavedení Čechova výmyslu, by podnikadějové ušetřili na sociálním a zdravotním, na dani a odvodu, ale nevedlo by to ku navýšení hodinové (nebo úkolové) mzdy, ale jenom k zvýšení onoho jejich „vývaru“…
Napište, prosím, proč teď s V.Č. nesouhlasíte.

Odp: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 3.11.2013 16:07

Pane Čechu, spíše bych se bavil o proveditelnosti Vašich idejí a o tom co nebylo dořešeno, tím ovšem Vaše ideje nehaním:
1. Nezmínil jste jak by došlo k zaměstnanosti těch, kteří již nezaměstnaní jsou. Nařizovat soukromníkům koho musí zaměstnat je neproveditelné, ne každý člověk je vhodný kdejaké práci. Nezaměstnaný cukrář nebude tušit jak soustružit kovy, jaké otáčky volit na ten který materiál, jakou hloubku třísky, kdy a jak brousit nože, který na co použít a podobně a je otázkou zda má předpoklady se toto naučit. Jsou lidé, kteří takový předpoklad budou mít, ale ti lidé, kteří nikdy v životě ani nezametali nebudou mít předpoklady k ničemu a proto je pro ně nejlepší doživotní renta z veřejného rozpočtu, tedy lepší než zametat za mzdu o málo vyšší. Takže nedořešeno co se současnými nezaměstnanými.
2. Neuvážil jste, že jsou podniky, které zastarají. Některé podniky nedokáží ustát tlak konkurence, domácí či zahraniční, objeví se nová technologie a o starou přestanou spotřebitelé jevit zájem. Takový podnik, který nedokáže držet krok s konkurencí logicky zavře krám. A opět tu máte nové nezaměstnané. Kdybychom tu měli továrnu na starý typ televizorů.
3. Je cukrář, který dort upeče za hodinu a možná jsou cukráři, který stejný bude péci 3 hodiny. Navíc některý cukrář složitější dort ani nemusí zvládnout a může být velmi drahé takový dort naučit každého cukráře, kvalita dortů od různých cukrářů je taky různá. To vše prostě život přináší a nesmí se to stírat! Pokud budu zaměstnávat 30 cukrářů a jeden bude špička, které se ostatní nevyrovnají, nikdy mu neomezím pracovní dobu a nesnížím mzdu, kvůli těm méně schopným, protože by mě mohla snadno převálcovat konkurence na což by doplatil celý můj podnik i 30 cukrářů, a nebo by ke konkurenci to moje eso přeběhlo a já bych mohl zavřít. Tedy pokud nemáte zaměstnání kde se jen strkají kolíčky, pak pojem člověkohodina je nesmysl, který stírá rozdíly v kvalitě a kvantitě provedené práce jednotlivými zaměstnanci.

Jinak vám chválím myšlenku omezení byrokratického aparátu a snížení daňového zatížení občanů republiky. To co popisujete s benzinem v Polsku je otázkou jak rapidní to snížení bylo nebo taky jestli tam není zakázaná kartelová dohoda a mnoha jiných informací k vyhodnocování. Nedávno jsem četl krásný článek jak je možné, že je na trhu tak málo českých jablek a jejich prodejní cena od některých sadařů je 8 Kč/kg a v obchodě se prodávají za 30 - 40 Kč/kg. Vyjádřili se malosadaři, velkosadaři, i prodejci v řetězcích a všechny pochybnosti o nenažranosti toho či onoho se rozplynuly, ovšem všichni sadaři do jednoho nadávali na extrémní dotační socialismus v západních zemích Evropy, který devastuje jejich podnikání. A tak je to s každým socialistickým projektem..

Odp2: Jak to vidí V.Č.
Vlastimil Čech, 3.11.2013 19:43

Aha, na to jsem nepomyslel... jakpak to ale asi řešili podnikadějové v té době, kdy byla místo 16-ti hodinové pracovní doby zavedena 12-ti hodinová?... A jakpak to řešili ti chudáčci podnikadějové, když si ti lenoši vymohli dokonce přechod na pracovní dobu osmihodinovou? A jakpak to řešili výrobcové lihových svítidel, když byly vynalezeny obloukové lampy a žárovky? A co „pracovní síla“ ? Přihlásili se do programu euthanásie, nebo se naučili vyrábět žárovky? V Kopřivnici začali po vynálezu automobilů místo kočárů vyrábět auta... Myslím, že nezaměstnaných v okolí spíše ubylo ;-)... Nebo si myslíte něco jiného?
Nu, ten Váš PAN Cukrář by byl spíše umělcem, než obvyklým dělníkem v cukrárenské provozovně. Tu malocukrárnu jsem jako poněkud na umění zaměřený podnik zvolil jako příklad poněkud nepatřičně. Ovšem práce v takové velkocukrárně, jako je třeba Marlenka ve Frýdku, nebo velkopekárně jako je třeba Penam se náročností na odbornost naprosté většiny pracovníků příliš neliší od „zastrkování kolíčků“... Nu a taky v tom zmíněném Hundaii, nebo velkopile Mayer-Melnhof-Holz je většina obsluhy zaměstnána činností odborně na úrovni zastrkávání kolíčků... byl jsem tam,viděl jsem! Těch specialistů na skutečně odbornou práci je v dnešní době třeba nemnoho. Bohužel práce typu: „zastrkávání kolíčků“ je díky pokroku technickému čím dál tím více...

Pokud se týká byrokratického aparátu, V.Č. navrhuje, aby na provoz nezbytného úřadu státní správy (například panem Ivanem zmíněný Katastr) byla stanovena a přidělena JEDNA finanční částka. Pan přednosta by z této neměnné částky musel zajistit nejen v první řadě bezvadný chod úřadu, ale i údržbu a provoz budovy, mzdy úředníků atp... zkrátka vše. Ovšem s plnou (tedy i trestní) odpovědností... Jeho věcí by pak byl výběr a počet zaměstnanců, nákupy atp...
Totéž si V.Č. myslí ovšem i o ostatních službách poskytovaných státem... Ty státní stavební dozore jsi převzal a nechal zaplatit ošizenou dálnici? Budeš potrestán! Ty náčelníku policie jsi nesplnil svůj úkol? Neochránil jsi majetek a život občanů před zločinem? Budeš potrestán! Nesplní-li svůj úkol běžný dělník, nebo bude-li dokonce výsledkem jeho práce zmetek, je mu bez řečí krácena mzda, nebo jest mu pokažený materiál dán k úhradě... Proč by měl být pracovník ve službě státní výjimkou, nesplní-li svůj hlavní úkol? Státní zaměstnanec je zaměstnancem občana... proč by neměl být neschopa či lenoch trestán jako každý jiný?

Odp3: Jak to vidí V.Č.
ivan, 3.11.2013 22:28

Teda, pane Čechu, mým přáním by bylo aby v malých firmách bylo zaměstnáno deset mistrů, jeden lepší než druhý. To by se děly věcí, to by byl koncert. Zkušenost je ale taková ,,jsem tady ,tak se postarej! Když sem budu strkat ty količky, kolik za to bude? Tam to končí. Co mám dělat? Máte představu kolik musel umět tovaryš před sto lety?

Odp4: Jak to vidí V.Č.
Vlastimil Čech, 4.11.2013 5:31

Pane Ivane, naprosto se shodujeme v této věci. S ohledem na svůj věk si opravdu pamatuji, jak vypadal třeba nábytek vyrobený před sto lety... Jako kluk jsem obdivoval skříně mých prarodičů: pánská a dámská... bylo to vše pečlivě vypraveno, těch vnitřních šuplíčků, na ponožky, na kapesníky na košile v komínku, štelářka na klobouky a závěs na kravaty, na deštník, dole veliký šuplík na boty a napínáky... a řezby na křídlech dveří a na vršku skříně a mosazný zámeček s klíčkem a takovou kulatou zdobenou úchytkou... Samozřejmě vše z masivu, dřevo s výraznou kresbou, pololesk...
Kolikpak byste prodal takových sestav za pětiletku? Mohli by si takové skříně dovolit třeba právě Vaši zaměstnanci?
Ale přesto s Vámi souhlasím. Proč by nemohla MALÁ FIRMA vyrábět takové parády, to je to umění, o kterém jsem mluvil v souvislosti s tím nešťastně zvoleným cukrářem.
Byl jsem kdysi v nábytkářském velkozávodě v Krnově. Vyráběli tam tehdy taky kuchyňské linky. Viděl jsem. U těch mašin opravdu mohl pracovat skoro kdokoliv... máznout nasadit, bouchnout gumovou palicí! A další! Těch stolařů tam pracovalo veliké hejno... nesrovnámejme, prosím skoro uměleckou, ojedinělou a stále ubývající malovýboru s fabrickou velkovýrobou... Měl jsem na mysli dělníky v Tonaku, ne modistku na náměstí v podloubí... myslel jsem na lidičky tabačky, ne na tu havanskou „cigármejkerku“... Můj bláznivý návrh se netýkal jedinců-umělců. Vy si, pane Ivane, svých deset zázračných jedinečných stolařů-umělců zaměstnávejte jak chcete... bude-li míti Váš závod na svůj artikl odbyt, tím lépe...
Dovolil bych si Vám ovšem v tom případě, že podobných vysokým uměním stolařským se zabývajících firem bude více, doporučit, abyste přemluvil ostatní pány továrníky v jiných oborech, aby si některé své luxusy odpustili ku prospěchu mezd své pracovní síly. Jinak Vám totiž hrozí, že přenádhernou svou produkci budete valným dílem svým nákladem jen převážet z výstavy na výstavu. Ocenění porotou Váš závod nemine a i těch osm zákazníků, kteří si během 10-ti let Vaše umělecké kusy opravdu koupili bude spokojeno

Odp5: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 4.11.2013 8:56

Přece byste nechtěl, aby se vyráběli jen tak na práci a materiál náročné a tedy i drahé skříně. Přeci byste nechtěl, aby se vyráběly jen takové. Právě proto, že by si je lidé (odhadem asi 98%) nemohli dovolit. Je dobře, že vznikla podnikatelská příležitost a trh nabídl lidem skříně, které potřebují.
Opět pane Čechu musíte tolerovat to, že soukromník má se svým kapitálem nakládat jak on uzná za vhodné a tak jako je Vaše věc jestli dáte někomu na ulici stokorunu a nikomu do toho nic není, tak je věc kapitalisty jakou mzdu poskytne, či do jakého zboží či služeb svůj kapitál nasype. Politici ať si seberou daně a snaží se jak umí.
Jak jste sám řekl lidé stojí o pokrok, stojí o věci hodnotné pokud na ně mají. Jak se ukazuje lidská práce je dosti drahá, ale jsou lidé, kteří stojí o věci mimo sériovou výrobu a žádný komunistický úředník by jim je neměl upírat pokud si na to vydělali svůj kapitál, souhlas?

Odp6: Jak to vidí V.Č.
Zákys, 8.11.2013 7:44

Aby ste jen tak neplácal svýma ručičkama („ručičky nebojte se, vy makat nebudete“-to je taková písnička. Zpívala se na Portě v Lochotíně blahé paměti) po klávesnici tak na BL popisuje paní Věra Říhová hlavně své osobní zkušenosti (je dlouhá léta účetní) s daněmi. Na BP má 108 velmi zjímavých článků člověka zdola. K těm o daních se můžete proklikat, když budete Svobodně policajtsky pracovitý. Zde jsou dva:
http://www.blisty.cz/art/67925.html
http://www.blisty.cz/art/67933.html

A z jiného „soudku“. Všimněte si že tam není žádná politická agitace/antiagitace za nějakou politickou stranu. Ale to vy asi ani po mém upozornění nedokážete. V tom konstatování číst pozorně, je mnoho „neznámých“ ve vašem intelektuálním vybavení.
http://www.blisty.cz/art/70123.html

Odp7: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 8.11.2013 15:27

Nepodceňujte své oponenty. První článek jsem skoro dočetl, ale nezbývá mi čas, kam jsem dočetl je zajímavý. Líbí se mi postřehy z praxe, to ovšem neznamená, že musím nutně souhlasit s vlastními osobními názory autorky. Protože vždy budu prosazovat svobodu občanů i takových jakým jste Vy. Nebojte se!;)

Odp4: Jak to vidí V.Č.
Lipovan (Z.), 4.11.2013 12:25

Neoliberálové, neoklasicisté nebo monetaristé...prostě friedmannovsko-hayekovsko-rosenbaumovský ksindl, má svůj vlastní svatý grál, který nazvali dokonalá konkurence. Čím to asi bude, že se to ještě nikde neprosadilo v praxi? :-)

Odp5: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 4.11.2013 13:32

Jednoduché, jednotlivé skupiny obyvatelstva se zatím chtějí okrádat skrze vysoké daně..;-) Neuvědomujíce si to, jak se jim vlivem toho vše zdražuje..:-)

Odp6: Jak to vidí V.Č.
Zákys, 7.11.2013 13:26

Které jednotlivé skupiny obyvatelstva máte na mysli. Všechny, nebo některé. Potom které? Podle jakých kritérií je nejdříve do skupin rozdělíte? Vyjmenujte. Jak jste k těm kritériím dospěl? Potom by bylo vhodné sdělit počet členů skupiny(skupin). Také věk a pohlaví členů skupiny by bylo nutné definovat. A už vám nebudu pomáhat. Pták ohnívák si určitě hbitě poradí. Už se těším na výsledek.

Odp7: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 7.11.2013 14:53

Všechny skupiny obyvatelstva? Co to píšete?:D Bohužel Vám neodpovím podle toho co pokládáte za vhodné, bude to obecnější a přesto výstižnější. Mám na mysli ty skupiny obyvatelstva, které volí ty či ony politiky jen proto, že jim nabízí nějaké peníze z veřejného rozpočtu zpět a je mi jedno jestli jsou těmi politiky komanči nebo TOP 09, a nepotřebuji ty skupiny pojmenovávat, důležité je to, že tyto skupiny ignorují nakládání s veřejnými prostředky jen pro svůj prospěch, ovšem bohužel prospěch jen domnělý, nikoli faktický..;)

Odp8: Jak to vidí V.Č.
Zákys, 7.11.2013 20:59

Blbe, něco jste se pokusil popsat, ale já jsem chtěl pojmenovat!!! Termín a jeho definici. Ne neurčité bláboly. Vy si ani nevšimnete co za guláš produkujete. A ještě jednou co je pro vás skupina? Jedinec asi ne. Dva jedinci snad také. Co tři jedinci, čtyři, pět, sto, tisíc...
Podotýká, že se vás vlastně pokouším učit. Kolik věcí za ty tři dny takový tupý policajt jako vy si musel nějak ujasnit. Co ujasnit. Musel se dozvědět že existují.

Odp9: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 7.11.2013 21:03

Blbe můžete říkat své mámě a otci, tedy těm, kteří Vás vychovali k tomuto, nebo někomu koho to nebude urážet, tedy po prvním slovu Váš příspěvek opět.......... ignoruji..;)

Odp3: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 4.11.2013 8:45

Pane Čechu, je to přesně tak jak píšete v prvním odstavci. Lidé mají své potřeby a chtějí věci lepší a dokonalejší, tedy když byly vynalezeny obloukové lampy a žárovky a lihové svítidla zkrachovali, nebo když se místo kočárů začali vyrábět auta, tak nezaměstnaných spíše ubylo a proto by se pokroku nemělo bránit jen proto, že to co je nové nemůžou mít všichni najednou, proto se komunističtí úředníci při svém plánování dopouští obrovského ochuzování obyvatelstva. Severní Korea nechť je příkladem své soběstačnosti.
Jestliže je práce typu zastrkávání kolíčků čím dál tím více, tím snadnější je pro lidi změna povolání, což v dobách dřívějších bylo takřka nemyslitelné změnit obor, tedy opět pokrok v rychlosti uplatnění člověka na trhu práce. A nemusí jít nutně o uměleckého cukráře, nicméně jak jsem řekl nikdo nesmí zákonem stírat rozdíly v kvalitě a kvantitě provedené práce. Zákony by neměli lidem křivdit a motivovat je k horším a menším výkonům, s tím snad souhlasíte!
Co se týká byrokratického aparátu, tak je to tak jak píšete, mají svůj rozpočet, tak jako policie a mimo poslanců nepožívají trestní imunity, tak jako policie. Existuje nově taky trestný čin zneužití pravomoci z nedbalosti..;) Krácení mzdy při „zmetku“ a náhrada škody je u policie taky běžnou záležitostí, stejně jako vyhazov. Tedy mluvíte do prázdna. Jen tak jako všude platí presumpce neviny, tedy když jde o závažné podezření, tak je policista postaven mimo službu bez nároku na mzdu, kdy část z této musí v případě neviny následně soudit za křivdu. Jinak probíhá vyšetřování při jeho zaměstnání. Kdyby se každý hned na udání odsoudil, vypadalo by to tu jako za Stalina nemyslíte?
Presumpce neviny je důležitá, i když zločineckým režimům překáží. Tedy nevím co Vás vede k domněnkám, že úředníka či policistu nelze trestat, každopádně jsou to myšlenky zcestné.
To, že se nedokáží vyšetřit obrovské kauzy je dáno tím, že jsou obrovsky obsáhlé a musíte rozluštit skutkovou podstatu jednotlivých zainteresovaných lidí, tedy kdo co konkrétně spáchal, většinou musíte nastudovat tisice stran státních regulací politiků, tedy zákonů. Abyste vůbec mohl říci kdo co porušoval a podobně. Kauz jsou desítky či stovky a vyšetřovatelů je na těch elitních útvarech možná sto. A jak poslední dny ukázali, tak i v těchto útvarech se najdou nečestní lidé. Ono se stačí podívat jak se dělá kariéra. Když je někdo na takto důležitém postu za 2 roky práce u policie, je to nadmíru podezřelé, jsou to raketové postupy asi jako za komunistů, když uměl člověk chválit.

Odp4: Jak to vidí V.Č.
Vlastimil Čech, 4.11.2013 13:23

Nemůžu si pomoci, prostě souhlasím! Nestát v cestě pokroku! Jsme zajedno v této věci. Děkuji, že jste přijal mou argumentaci. Taky si nemyslím, že každý potřebuje mít všechno nejlepší, nejhezčí, nejmodernější... to je samozřejmě hloupost...Ano, dokonce navrhuji z naší argumentace zcela vypustit ty ojedinělé umělce, ať už jsou jakéhokoliv řemesla.
Pokud se týká financování státních úřadů, obávám se že dozajista se mýlíte. Tyto instituce mají velmi přísně určeny své výdaje. Z těchto peněz mohou OPRAVIT střechu, ale na nové zastřešení parkovacích míst, mohou použít jiné peníze, ze kterých ale nemohou zaplatit běžné zametání dvorka... Takto bývaly finance hlídány i v ČSLA a pokud vím, základní systém se tuze nezměnil... Prověřte si to, ale myslím, že se v tomto případě nejedná o spor mezi námi, ale jen o prosté nedorozumění...
V případě odpovědnosti policie jsem neměl na mysli ty velikolepé případy velkozlodějů se vymykají všemu... Myslel jsem spíše na stav, kdy jsou zaměstnavatelé neschopného či líného policisty (tedy občané) soustavně okrádáni, obtěžováni, napadáni. Věřím, že by se snad dočkali (skvěle zapacené) ochrany, kdyby byl neschopný a líný policajt odpovědný za újmy které byly jeho chlebodárci napáchány. Pak by se asi ti vykukové věnovali užitečnější činnosti než nasazování botiček...

Odp5: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 4.11.2013 13:30

Tleskám Vám, smysluplné a svobodomyslné..;)

Odp4: Jak to vidí V.Č.
Zákys, 7.11.2013 13:56

Tuto větu - vyslovenou myšlenku - třeba tesat do Mrákotínské žuly: „když byly vynalezeny obloukové lampy a žárovky a lihové svítidla zkrachovali“. Ony se ty obloukové lampy a žárovky vynylezly samy a lihové „latérně“ samy spáchaly harakiry.
Jasně že vím co jste chtěl sdělit ale jen neobyčeně vyprofilovaný magor to napíše tak jak vy!!! Vždyť vy tím dáváte najevo jaký jste ubožák. Boží prostoto. Co to píši!!! Bůh mně za to rouhání potrestá.
Kdy zemřel ten vítěz nad fašismem Jožka Stalin? Tehdy jste nebyl pro otce ještě ani povzbuzující myšlenkou pamětníku. Jako za Stalina. To se vám zase něco povedlo.
Pochopitelně vím co jste chtěl napsat.
A nic si z toho nedělejte, že vás nepovyšují. Aspoň vás tím nepotrestají za to vaše prznění celkem úspěšné policie ČR tím že by na vaši blbost bylo vidět více. Jak to dopadne to Švandrlík v postavě majora Terazky v Černých baronech ukázal myslím dost zřetelně.

Odp5: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 7.11.2013 14:45

No tak mě Bůh potrestá, no a co? Jestli je Bůh a chce to udělat, tak věřím, že to chce udělat pro vyšší dobro, ale jinak bych nebral jeho jméno nadarmo...;-)

Odp5: Jak to vidí V.Č.
Vlastimil Čech, 8.11.2013 20:15

Tedy... přepychová mrákotínská, nebo i nějaká jiná žula, to je nádhera... jemně broušená, nebo leštěná...čistý luxus... pastva pro oči... leštěný diorit... to je kámen pro anděla...

Odp6: Jak to vidí V.Č.
Zákys, 8.11.2013 20:27

Však také je z něj obelisk před Vítem na Hradčanech. Škoda že se ten první při přepravě rozlomil. Jóóó, kdyby hoši více studovali jak to dělali při přepravě „Maoi“ na Velikonočním ostrově mohli jsme se možná kochat ještě více.

Odp: Jak to vidí V.Č.
hans, 22.11.2013 14:33

Řekl bych, že idea naplánovat celospolečensky člověkohodiny celkového objemu práce v ekonomice je touha bývalých rvhp a nynějších eu plánovačů.
Jenže z logiky věci pokroku plyne, že přijde-li podnikatel s nápadem zaplnit místo na trhu, automaticky navýší potřebu lidské práce. To plánovači nechápou a snaží se proto uměle zasahovat do tohoto procesu pobídkami, dotacemi a dalšími nástroji (viz například nedávné extempore ČNB), bez ohledu na drtivé důsledky, které taková činnost má na reálný trh.
To je také úskalí veškerých ekonomických teorií, protože přirozený rozvoj tržních mechanismů dokáže bezuzdné zasahování shora dočista pohřbít.

Odp2: Jak to vidí V.Č.
Zákys, 23.11.2013 8:27

To by jste se divil co všechno „plánovači“ chápou(co všechno se museli naučit a prokázat že to pochopili při studiu na mnohdy na nejvěhlasnějších ekonomických školách) naivní gulášový ekonome, sociologu a politiku v jednom.
Kdyby jste maloval, tak by jste se mohl opatrně postavit k instním malířům místní provenience. Dívám se právě z okna a jednoho insitního malíře sleduji. Je to malý bílý jokšírek který stojí u zdi se zvenutou levou nožkou a maluje své ranní dílko tryskající přímo z jeho podstaty. Naivní umělec!!!
Soukromě proti plánování nic nemám. Spíše ho upřednostňuji. Hlavně vstřícné plánování! Vzhledem k tomu že plánování odsuzujete en bloc toto vás úspěšně minulo. Pro vaši informaci to je když slečna jde na rande a nebere si kalhotky(jde naostro!!!). Prudce roste efektivita!!! Co vás interesuje(ale jenom na papíře) kudy klepete do klávesnice.

Odp2: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 23.11.2013 10:08

Napsal jste to bravurně. Komentářů Zákyse doporučuji ignorovat, je zřejmě plný zášti k lidem, kteří nepodporují pokřivování trhu a okrádání jedněch na úkor druhých skrze nejdůvěryhodnější politiky. Možná jeho zášť také pramení jen z neschopnosti obcovat se ženou..;)

Odp3: Jak to vidí V.Č.
Lipovan (Z.), 23.11.2013 11:32

Ale no tak...dokud jste bral plnými hrstmi, například v dobách studií, pokřivování trhu a okrádání jedněch na úkor druhých vám nevadilo. :-)

Odp3: Jak to vidí V.Č.
Zákys, 23.11.2013 12:03

Jak vy vydíte až do nejhlubších niter... Vás musel učit na soukromých hodinách samotný Sigmund Freud!!! To nemohlo přijít jen tak samo při padnutí na hlavu při studiu na policejní Sorboně.

Odp2: Jak to vidí V.Č.
Vlastimil Čech, 23.11.2013 18:39

Pane Hansi, nechci urputně bránit svou dříve uvedenou ideu. Přesto se zeptám: „Kde jste v návrhu V.Č. našel slovo plánování a plánovač?“ Asi jsem se nevhodně vyjádřil, omlouvám se, avšak situaci, na kterou jste poukázal, tedy:„Jenže z logiky věci pokroku plyne, že přijde-li podnikatel s nápadem zaplnit místo na trhu, automaticky navýší potřebu lidské práce.“ žádný plánovač nevyřeší a ani toho není třeba... Prostě zaměstná ten aktivní podnikatel další človíčky... Snad jste chtěl vyjádřit obavu, že človíčků pochybí? Nu, pak by to znamenalo, že je plná zaměstnanost-HURÁ-
a otevírá se další podnikatelská možnost pro rozvoj šetřící pracovní sílu... !dřinu strojům!... malá mechanisace, velká mechanisace, automatisace, kybernetisace....A konec konců, pozoruji, že právě aktivity poctivých podnikatelů lidskou práci šetří... máte jiný názor? Podívejte se například na stavebnictví... kolik lidí pracovalo na stavbách kdysi a kolik dnes... Na zemědělství...Právě technický pokrok vyřazuje snižuje množství potřebné lidské práce, zde s Vámi uvedeným výrokem souhlasiti opravdu nemohu... V.Č. v podstatě navrhnul, aby v případě, že poklesne potřeba lidské síly, nebyli někteří ze zaměstnanců propuštěni, ale aby všem byl snížen pracovní úvazek-POZOR!- Asi nikdo nemůže toto spravedlivě žádat za stávajících zákonů a platnosti stávajících předpisů! Bohužel pro podnikatele je právě působností nynějších předpisů výhodnější zaměstnat dva „stachanovce“ na 12 hodin denně, než tři normální dělníky na 8-mi hodinové směny...

Odp3: Jak to vidí V.Č.
Lipovan (Z.), 23.11.2013 18:49

Ono k tomu stejně dojde, i přes nelidský řev konzistentů. Stav je neudržitelný a prekérní práce, či chcete-li prekarizace práce, situaci nevyřeší. Možná řešení jsou dvě: válka nebo nějaká varianta Základního příjmu. Momentálně bych to vidět tak 50:50. Lidi jako je Richard Háva nebo Zdeněk Bakala představa války rozhodně neděsí, potažmo vydělají-li během ní i po ní desítky miliard. Nicméně pro klid na duši bych se prozatím přidržel možnosti číslo dvě. :-)

Odp4: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 24.11.2013 11:01

Stav je neudržitelný ve Vaší hlavě.
Vy jste zřejmě Nový Ježíš, když vidíte řešení ve válce nebo ještě tvrdším státním donucení. Fakt borec s takovými myšlenkami. Doufám, že máte rodinu a bude se produktů Vašich myšlenek aktivně účastnit..

Odp5: Jak to vidí V.Č.
Lipovan (Z.), 24.11.2013 11:08

Ne, děkuji, nikoho spasit nechci, jsem navýsost pasivní člověk. Nemůžete svévolně projektovat vaše postoje do hlav jiných lidí. Chápu, že nenalezení odezvy bolí, ale pokuste se s tím nějak žít. :-)

Odp6: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 24.11.2013 11:11

Jestli máte pocit, že já jiným do hlav projektuji mé postoje, tak mě musíte asi považovat za nesmírně mocného člověka, možná jsem nějaký X-man..:D

Odp7: Jak to vidí V.Č.
Lipovan (Z.), 24.11.2013 12:35

Spíše jen naivní dítě, jak už jsem před časem zmínil. Také podotýkám, že vaši fabulaci o zaměstnaneckém poměru u PČR s úsměvem stavím na hlavu. :-)

Odp8: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 24.11.2013 12:41

Hlavně se nedržte tématu.. Protože kde není myšlenka na pevném základě není co sdělit..;-)

Odp7: Jak to vidí V.Č.
Zákys, 24.11.2013 12:50

Chtěl jste sdělit projikuji, projektante. Jektáte, to musím uznat, celkem zdařile.

Odp3: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 24.11.2013 10:58

Pane Čechu s tou poslední větou se myslím mýlíte, ať už člověk dělá 12 hodinové směny nebo 8 hodinové směny, tak oba za měsíc oddělají stejný počet hodin daný plným či zkráceným úvazkem, akorát, že ten s 8 hodinovými směnami bude dojíždět do zaměstnání častěji než ten s 12 hodinovými směnami.
Podle mě by mělo býti ponecháno na zaměstnavateli se zaměstnancem, aby se dohodli za jakých podmínek bude práce vykonávána. Třeba najdete lidi, kteří by si při 4 hodinové pracovní době 5 dní v týdnu nedokázali udržet svůj životní standard, ale oni o něj stojí a tak nabídnou více své práce třeba za nižší mzdu než jiný, který této produktivity není schopen dosáhnout, výsledkem je pak výhoda pro zaměstnavatele, kterou může směle využívat v konkurenčním boji na trhu tím, že poskytne nižší cenu pro odběratelé či spotřebitelé..
Vše souvisí se vším, nic by se nemělo vyčleňovat. Bohužel lidé a to i zaměstnavatelé jednají podle toho co je pro ně výhodnější, takže by zřejmě bez plánovačů nemohlo býti dosaženo stavu plné zaměstnanosti s rovnoměrnou pracovní dobou všech bez státního donucení.
Každý může najít uplatnění jen pouze podle toho jestli má co nabídnout tam kde je poptávka, jestliže nemá co nabídnout, může zkusit konkurovat v tom co umí nejlépe, jestliže ani v tom nemůže uspět, může se rekvalifikovat na práci po které je poptávka, nebo na práci kde bude konkurenceschopný, jestliže toho není schopen, pak není v zájmu společnosti vytvářet pracovní místo pro člověka, který není schopen přinést více užitku než, když bude na sociálce. Možná to zní tvrdě, ale když vidím nějaké vychlastané individua v hospodě, kteří nejsou schopni nic nového se naučit a kolikrát nerozumí jednoduché větě, tak takového člověka chci sponzorovat co nejméně, pokud možno vůbec.
Co se týká mechanizace a pokroku technologií. Měl byste si uvědomit jednu věc, pokud by dnes mělo pracovat pořád stejné množství lidí ve stavebnictví či jiných oborech, tak by ti lidé museli pracovat za výrazně nižší mzdy nebo by produkty jejich práce byly pro společnost výrazně dražší. Oboje vnímám jako negativní pro společnost..;)

Odp4: Jak to vidí V.Č.
Vlastimil Čech, 24.11.2013 21:23

Nu snad se dohodneme: opravdu 2krát12 je stejných čtyřiadvacet jako 3 krát 8... Ovšem pro podnikaděje je výhodnější ta první varianta... jen 2 placené dovolené, jen dvoje pojištění, dvě místa v šatně, :-) dvě výplatní pásky... atd.. Pokud by se měl podnikaděj se zaměstnancem LIBOVOLNĚ DOHODNOUT, jak navrhujete, pak by bylo nutno, aby oba měli stejné výchozí pozice. Což očividně nemají... uchazeči tahají za HODNĚ kratší provaz... to jsme tu už řešili, vzpomínáte? Myslíte si teď něco jiného? Právě proto jsou přece stanoveny limity, které by ani ten nejhamižnější podnikaděj neměl překračovat... Jmenuje se to Zákoník práce... Vím, vy u PČR nejste v poměru zaměstnaneckém, vaše posice je jiná a je ovšem kompensována vyšší odměnou...
Ano, jsou lidé, kteří nejsou schopni zvládat stále se měnící technologie, postupy, nové a vyšší a vyšší nároky.
Může to býti opravdu i z důvodu, který zmiňujete, tedy z lenosti. A v tom je V.Č. s Vámi zajedno...
Ovšem zhusta to bývá proto, že človíček není prostě schopen dostát novým požadavkům... Nemá třeba pro to schopnosti... Dokázal byste se třeba právě Vy rekvalifikovati na tolik žádané konstruktéry parfémů? Mohl byste být i při Vaší nejlepší snaze nákupčím kakaových bobů, sisálu? Za kolik let jste schopen se rekvalifikovat na řezbáře, uměleckého zámečníka, či stolaře formátu pana Ivana? Představte si třeba starého velice zkušeného prvotřídního vozku-povozníka, který se má stát šoférem náklaďáku, či garážmistrem, dispečerem speditérské firmy? Pětapadesátiletý listonoš pokrývačem? Ujišťuji Vás, pane Tomáši, že je mnoho dobrých a poctivých lidiček, kteří takových převratů přes veškerou svou snahu nejsou prostě schopni.
Myslím, že je obecně lepší, je-li pro takového pracanta udržováno jeho místo i tehdy, vydělá-li jen sám na sebe. Druhou možností je „shodit ho přes palubu“ a pak se nešťastníkovi skládat na podporu či socielní dávku... Tak zklamaný člověk se pak lehce může dáti i velice špatnou cestou nelegálního příjmu, či dokonce zločinu...
Pane Tomáši, snažím se vysvětlit, že tuto chybu ve své úvaze nemám. Napíši to ještě jednou...
----------------------- Zaměstnaní i zaměstnavatelé platí formou daní, dávek, odvodů a kdovíjakých jiných srážek nepřímo také podpory a všemožné sociální dávky nezaměstnaným. Jiné peníze stát nemá, než ty, které vyláme ze svých občanů...Podle návrhu V.Č. by nezaměstnaných nebylo, protože zbylá práce by se rozdělila. Tedy prostředky na tyto dávky, prostředky na úřednictvo tyto berně vybírající a aparát znova distribující vybrané by se prostě UŠETŘIL! Ty peníze doposaváde odebírané, by lidem zůstaly.Takže by i za kratší pracovní dobu mohli lidičkové zůstat na svých penězích...
------------------------
Pořád mi ještě nerozumíte? Kterou část jste nepochopil?
Zkusím příklad:
Adam, Bedřich, Cyril, David, Emil pracují třeba v zahradnictví. Vydělávají po 18-ti tisících a jejich srážky na sociálním a zdrav. jsou tedy asi po 6 tisících. Řekněme, že tedy odpracují denně 40 hodin.
Franta je ze zahradnictví propuštěn, ti ostatní zvládnou jeho práci a odpracují tedy těch 40 hodin denně. Stát nenechá Frantu zemřít a z peněz, které A,B,C,D,E a odevzají vyplatí Frantovi 8 tisíc... zbytek jsou náklady na kolekci, distribuci a kontrolu (no a něco je taky ukradeno) :-; Kdyby byl zaměstnán i Franta, odpracovali by na zkrácený úvazek zase 40hodin a výdělek by byl pochopitelně nižší, ale protože by nepřispívali na Frantu a neplatili celý ten byrokratický aparát okolo, nemuseli by odvádět 35% sociálního a zdravotního, ani pan Oberzahradník by nemusel tolik odvádět a všichni by i za zkrácený úvazek mohli dostat svých původních 12 tisíc... uffff!

Odp5: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 26.11.2013 16:20

„Pokud by se měl podnikaděj se zaměstnancem LIBOVOLNĚ DOHODNOUT, jak navrhujete, pak by bylo nutno, aby oba měli stejné výchozí pozice. Což očividně nemají... uchazeči tahají za HODNĚ kratší provaz...“

Co je to za nesmysl? Bez pardonu. Pokud budu zaměstnavatel, kterému odejde jediný správce sítě, a na trhu bude po těchto lidech poptávka vyšší než nabídka, pak tahá za kratší konec zaměstnavatel. Jestliže ovšem budu televizní nebo hospodské jelito, které neumí nic jiného než chytit lopatu, tak jako každý od narození, pak se nemůžu divit, že tahám za kratší konec. Říká se to mu zákon nabídky a poptávky. Nevím čemu na tomto není rozumět, že jste se chopil takové myšlenky. Důležité je si uvědomit, že ikdyž práci jelita zastane každý a právě proto, že je levná, tak ji může levně konzumovat spotřebitel, což je ve svém důsledku pozitivní pro společnost.

Co je vyšší odměnou je relativní. Ano my máme zákon o služebním poměru a tam kde není našim zákonem stanoveno měl by se zohledňovat i zákoník práce. Já osobně vnímám zákoník práce za negativní. Protože každé omezení zaměstnavatele zákoníkem práce, tedy toho kdo riskuje svůj kapitál, musí dobrý zaměstnavatel promítnout do mezd a do provozu svého zaměstnání, tedy kdyby nebylo hloupých omezení, pak by mohlo pracovat i více lidí a pravděpodobně i za vyšší mzdy. Příklad, pokud musím jako zaměstnavatel dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu, pak tomu přizpůsobím mzdu zaměstnanců tím, že ji jim snížím, tak abych mohl případně krachovat bez vysokých ztrát svého kapitálu. Pokud bych si mohl dovolit vyhodit zaměstnance ze dne na den, každému bych mohl zaplatit více. Samozřejmě bych byl podnikatel hlupák, kdybych jen ze své vlastní zlovůle vyhodil svého nejlepšího zaměstnance, protože bych se připravil o kus svého jmění a poskytl nabídku konkurenci. Tedy pokud budu trestat bez hlavě, budu trestat především svou peněženku. Zaměstnanec je v zaměstnání pouze od toho, aby vykonal požadovanou práci, způsobem a při podmínkách, které si dohodnou, tedy tak by to mělo být, ovšem dnes podmínky stanovuje politik zákoníkem práce. Beru ochranu zdraví při práci, ale ne socialistické experimenty, které v důsledku snižují zaměstnanost i mzdy a zdražují finální produkty, přičemž si ještě platíme bohatý politický aparát, který se to snaží regulovat. Kdyby například neexistoval institut zkušební doby, nezaměstnanost by byla opět o poznání vyšší. Zkuste se někdy zamýšlet z vícero pohledů, nikoli jen ze svého zaměstnaneckého, ale i z pohledu zaměstnavatele se svým kapitálem, a dále i z pohledu politika se svou politikou. Vede to pak k racionálnímu uvažování, to není myšleno jako výsměch, ale jako fakt.

Dám ještě jeden příklad, zrovna včera řešený. Máte byt a rozhodnete se jej pronajímat, nebudete požadovat kauci a sepíšete si smlouvu o pronájmu, jako jednu z podmínek ukončení nájemní smlouvy si stanovíte měsíční prodlení se splátkou, stanovíte si, že v tom případě nájemník musí opustit Váš byt, na termín předání jeho věcí se pak domluvíte. Nájemník souhlasí se smlouvou, a vy taky. Nájemník se, ale opravdu opozdí a vy řeknete, máte týden, peníze nedodá ani do týdne, ale nárokuje si bydlení ve Vašem bytě. Podle čeho? Podle občanského zákoníku nesmíte nájemníka vyhodit, tedy nejdříve po 3 měsících neplacení a smlouva je Vám k ničemu, protože ač jste s ní oba souhlasili, přilítl zde politik se zákonem, který říká, že si takovou smlouvu uzavřít nesmíte!!! Na nakládání s vlastním majetkem!! Za souhlasu obou stran!! To nikdo rozumný nemůže považovat za racionální! Důsledek, majitel toho bytu nikdy byt nepronajme nikomu kdo mu nesloží tříměsíční kauci, jestliže takového člověka nenajde, pak bude o jeden prostor k bydlení pro lidi méně. Čemu dáváte přednost racionalitě nebo iracionalitě (plánovačům)?

„Dokázal byste se třeba právě Vy rekvalifikovati na tolik žádané konstruktéry parfémů?“
Pokud bych neměl současné zaměstnání, vzal bych takřka jakékoli jen abych měl příjem, pokud bych měl úspory, pak bych musel zhodnotit své schopnosti a ochotu investovat své úspory a čas do jiného třeba lukrativnějšího oboru. Osobně uvažuji o tom, že si zaplatím kurz v programování na serveru, základy mám celkem obstojné. Pak budu uvažovat o tom, že ze státní služby odejdu, abych si šel vydělat více tam, kde si lidé mou novou dovednost budou více cenit. Myslím, že ve svobodné společnosti má tuto možnost každý. Není nutné, aby zakys na celý život v jedné profesi. Ale to neznamená, že bych to neuznával, ba naopak, čím více lidí vydrží při jedné profesi, tím více užitku přinesou. Jen je tam nikdo nesmí držet uměle, povinně. Měli by je tam držet lidé tím, že jsou ochotni a schopni konzumovat produkty jejich práce. Což je zase jen logické nic více nic méně. Tedy vždy budou lidi, kteří budou muset hledat cestu ve svém životě, která bude o dost obtížnější než cesta toho kdo bude plným profesionálem svého oboru. Ovšem každá překážka lidem i něco dává, mnohdy jsou těmi skutečně obdivovanými a poctivými lidmi ti, kteří ve svém životě měli bezpočet překážek a tito vždy po zakopnutí vstávali tak rychle jak jen to bylo možné, nakonec překážky ne překračovali, ale přeskakovali dalekými skoky.

Pokud člověk není schopen jakékoli rekvalifikace, pak buď musí jít pod cenu své dosavadní práce, aby se vyplatila nebo na sociálku. Není možné, aby společnost na neschopného doplácela, jsou to zákony přírody, silnější vítězí a pro společnost jako celek je důležité, aby silnější vítězili, nikoli aby se zařazovali do bezejmeného davu. Bohužel institut minimální mzdy také lidem bere zaměstnání, kdy by třeba ještě tito lidé měli šanci uspět. Ale nezoufejte naštěstí každé zaměstnání nemá nároky uměleckého truhláře, jsou i takové kde stačí umět zastrčit kolíček, vybrat pětikačku na veřejném WC a podobně..;)

Nikdo Vám nebrání založit společnost, kde budete za svůj kapitál udržovat lidi v jejich dosavadní pracovní činnosti, tedy lidi, kteří se neosvědčili jako profitabilní, ale nenuťte jiné dotovat je ze svého soukromého kapitálu. Jestli se tito lidé dohodnou s pracovními kolegy na snížení pracovní doby i mzdy, věřím, že to může být zaměstnavateli šumák, protože bude mít úměrně nižší produkci za úměrně nižších nákladů, tedy čehož by dosáhl i propuštěním zaměstnance..;)

Jinak souhlasím s Vámi, že kdyby byl snížen byrokratický aparát a snížena daňová zatíženost občana, dost možná by nebylo potřeba rušit tolik pracovních míst, jelikož lidi by měli více čím utrácet.

To co jste popsal ve svém posledním příspěvku by se náramně jednoduše mohlo dít, kdyby:
1. Neexistoval zákoník práce.
2. Zaměstnanci odváděli velmi dobrou práci svému zaměstnavateli a spotřebitelům jejich práce.
3. Měli tedy velmi dobrý pracovní kolektiv, který by byl ochoten změnit své dosavadní podmínky tím způsobem, který jste zmínil s tím, že na nikoho z nich nepadne černý pešek..;)
Navíc by byli všichni velmi dobře motivováni, aby nikdo svou práci neflákal, protože za takového člověka by se pak pracovní kolektiv postavit nemusel chtít nebo ne rovným dílem. Což je zase jen logické a absolutně spravedlivé.

Snad už si rozumíme o čem je kapitalismus bez škodlivého socialismu, ale rovněž i bez škodlivého intervencionalismu.

Díky za pozornost! Tom

Odp6: Jak to vidí V.Č.
Lipovan (Z.), 26.11.2013 17:56

Zaměstnanec je v zaměstnání pouze od toho, aby vykonal požadovanou práci, způsobem a při podmínkách, které si dohodnou, tedy tak by to mělo být.

Ano, tak by to mělo být, jenomže tomu tak většinou není. Maximálně leda na papíře. V praxi to vypadá spíše tak, že zaměstnanci bývá velmi flexibilně přidělována další a další práce, o které v dohodě nebyla řeč a ještě pružněji je mu krácen příjem, rovněž v rozporu s dohodou. Pak zůstává otázkou, k čemu ta dohoda vlastně je. Jako příklad můžeme uvést řetězec Kaufland. Zaměstnanec je poslán odpíchnout, pak se musí vrátit a třeba ještě dvě hodiny zdarma vybalovat zboží. Jaký je rozdíl mezi tímto okradením zaměstnance o zákonných 266 % hodinové mzdy a kapesní krádeží drobnosti ve stejné hodnotě z kalhot majitele Kauflandu Dietera Schwarze? :-)

Odp7: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 26.11.2013 19:27

Jakákoli smlouva je závazná a její porušení je soudně vymahatelné, no u nás jsou na to navíc i úřady. Takže radím zajistit svědky a důkazní prostředky a nenechat si to líbit. Jinak se situace nikdy nezmění. Druhou možností je nechat si to trpět, v tom případě to musím vnímat jako výhodnější. Že by zákoník práce a prostředky na vše s tím spojené vyložené, nebyl dostatečně efektivní? No to snad ne! Víte kolik nás to všechno všechny stojí peněz na daních ročně???:-)

Odp8: Jak to vidí V.Č.
Lipovan (Z.), 28.11.2013 7:29

Případné zrušení zákoníku práce by za současných podmínek přineslo drastické zvýšení teroru vůči zaměstnancům. Kromě toho, přidržíme-li se vaší fabulace o Policii, je od vás kritika zákoníku práce vrcholem pokrytectví. Zaměstnanci Policie jsou chráněni nejen zákoníkem práce, ale též kolektivní smlouvou, o které si většina jiných pracovníků může nechat jen zdát. :-)

Odp9: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 28.11.2013 9:28

Zdravím Vás Lipovane! Na jednu stranu tvrdíte, že zákoník práce lidem není schopen pomoci, protože ten kdo chce se stejně dnes chová jako křivák a zákoník práce nerespektuje, jakože by jej někdo nerespektoval ještě více?;-)
Co Vás vede k tvrzení, že by zrušení zákoníku práce v současných podmínkách přineslo dramatické zvýšení teroru vůči zaměstnancům? Není to jen dramatický projev nebo si to tvrzení nese i opodstatnění, které jen nechcete sdělit? Věřím, že se za své myšlenkové pochody nestydíte, můžete ostatním diskutérům prozradit jakým směrem se ubírali a zda stojí na racionálních základech?
Já jsem totiž opačného názoru a sdělím proč a domnívám se, že uvažuji racionálně, ale připouštím další diskusi s racionálním smýšlením, která mě může přesvědčit o opaku.
Tedy k mým myšlemkovým pochodům. Zaměstnavatelé, kteří jsou ve ztrátách a neumí či nemohou svůj podnik dostatečně efektivně řídit, pak společně s jejich neschopností rozhodnout o ukončení podnikání a především s neschopností sebeovládání může vznikat teror zaměstnanců. Podnikání zpravidla není věru procházka růžovým sadem, v sázce je mnohdy vlastní kapitál, který má při dobrém řízení podniku návratnost za mnohá léta, čím více zaměstnanců, tím více závazků vůči svému kapitálu, neboť mzdy platit musím zatímco nikdo nemusí kupovat produkt mého podnikání. Nelze tedy ani spoléhat na průměr, lidé na trhu mohou upřednostnit konkurenci nebo prostě část z nich ztratí o produkt zájem, ale je možný i opak. Ale jako dobrý podnikatel bych měl mít připraven scénář na „normální“ průběh, ale musím počítat i s krizovou variantou a riziky. Zákoník práce je nástroj politiků, který má rizika zvyšuje, ale cokoli zvyšuje má rizika, zvyšuje racionálně i rizika mých zaměstnanců. Tedy rozhodně na mě zákoník práce působí jako negativní stresor. A čím méně stresu tím spíše se budu ovládat a neterorizovat své zaměstnance. Je tohle racionální smýšlení? Zajímalo by mě jak to máte Vy, domněnky nebo racionální zdůvodňování?

Odp10: Jak to vidí V.Č.
Lipovan (Z.), 28.11.2013 10:47

Spousta rádoby ušlechtilých myšlenek, ale z pozice zaměstnance chráněného kolektivní smlouvou jen salonní žvanění. Podejte výpověď, přestaňte okrádat spoluobčany skrze vaše benefity a vyřiďte si živnostenský list. Pak můžete něco navrhovat. Nevím, proč se vyjadřujete ke strastem podnikání, když jste je nezažil. Až navléknete boxerské rukavice a vyrazíte do ringu, pak můžete hlásat moudra. Zatím jste v roli jalového plkače. :-)

Odp11: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 28.11.2013 12:54

Chápu to tak, že si své myšlenky nedokážete obhájit? A tak jako Zak, když se dostanete se svými názory do koutu, nikdy nepřiznáte svůj omyl a prostě jen začnete kopat do člověka?

Odp12: Jak to vidí V.Č.
Lipovan (Z.), 28.11.2013 13:00

V koutě jste vy. Z takřka socialistického pohodlí chcete hlásat neoliberalismus? To si snad děláte srandu...hybaj na osobní oddělení podat výpověď a zítra na živnostenský úřad, jinak není co řešit. Kázat vodu a pít víno dokáže každý. :-)

Odp13: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 28.11.2013 13:24

Víte co znamená svoboda? To, že můžu dělat sám co uznám za vhodné. A to samé můžete udělat Vy. Vy tady stojíte o socialistické pohodlí? Já tedy ne, já jsme pro aby lidi dělali pro lidi smysluplné věci, tedy ty, které si chtějí zakoupit a ne to co nařídí socialistický úředník a stojím o to, aby byli tím lépe placeni čím lépe a čím více svou práci zvládnou. Ne, aby se v jednom kraji pár zedníků zedřelo a v druhém se socialisticky flákali. Aby lidé na trhu rozhodovali co a za kolik nikoli úředník. Socialistické pohodlí si vemte s sebou víte kam. Vážně nedokážete obhájit proč by měl zaměstnavatel při současných podmínkách bez zákoníku práce více terorizovat lidi? Je to snad podle sebe soudím tebe?:-)

Odp14: Jak to vidí V.Č.
Lipovan (Z.), 28.11.2013 14:14

Mohu si dělat sám, co uznám za vhodné. Krásné. Takže já si budu hovět v socialistickém pohodlíčku a vy makejte v podmínkách prekérní práce. Vy jste skutečný liberál. Konkrétně liberál teoretik. V praxi se ale držíte zuby nehty socialismu. Přesně jako Řebíček! Volný trh je nezbytnost, ale já budu žít z předražených erárních zakázek. Vidíte, jak to do sebe dokonale zapadá a ukazuje, co jste vy konzistenti zač? Kapitalisticky plkat a socialisticky pracovat. :-)

Odp15: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 28.11.2013 14:27

Aha, takže to chápu správně když Vy si myslíte, že já mám nějaké socialistické pohodlíčko? A co je to to socialistické pohodlíčko podle Lipovana?
Jinak pořád jste zde lidem na svíci nesdělil své myšlenkové pochody ohledně několikerého dotázání, ale už bychom si mohli zvykat, když se dostanete do kouta s chybnými úvahami, že zkrátka neodpovídáte a jen napadáte, nebo se snad pletu a již své ideje osvětlíte Lipovane?:-)

Odp16: Jak to vidí V.Č.
Lipovan (Z.), 28.11.2013 14:59

Proboha, jak se z toho chcete vykroutit? Kolektivní smlouva je sakra nadstandard. Ale to je přesně ono! Největším zastáncem liberálních plků je ten, který je volného trhu ušetřen. Sionista Ota Ulč měl koule alespoň na to, aby se ke svému salonu přiznal, neboť coby držitel tenure (viz Wiki) se může volnému trhu smát. Vy jste totéž. Sajete plnými doušky z prostředků daňových poplatníků a žvaníte o pamfletu jakéhosi Miséryho. Je to vůbec možné, takové pokrytectví? Nicméně, zde sebekriticky připouštím, že mě mohlo napadnout mnohem dříve, že za tím vězí nějaká řebíčkovina. Leč, jak jsem psal už v případě odhalení vysokopopovického konzistenta; buď si jist, že tvoji hříchové nalezeni budou. :-)

Odp17: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 28.11.2013 15:27

Myslím si, že člověk moudrý nemá za potřebí urážení svého oponenta, spíše jej dokáže argumenty odzbrojit, souhlasíte se mnou Lipovane?
Takže nějaká kolektivní smlouva je podle Vás to socialistické pohodlíčko, které mám já? A jakou já mám podle Lipovana kolektivní smlouvu?
Dobře nechme moje hříchové k nalezení do budoucna..:-) A bavme se jako lidé.
Jinak pořád jste zde lidem na svíci nesdělil své myšlenkové pochody ohledně několikerého dotázání na Vaše tvrzení, že pokud by byl zrušen zákoník práce tak budou zaměstnavatelé zaměstnance více terorizovat. Již své ideje osvětlíte Lipovane?

Lipovane jste člověk co umí uznat, že se mýlí nebo jste se nikdy v životě nemýlil. Jste si jist, že se nemýlíte i nyní? Díky za odpovědi s argumentací, nikoli s urážením oponenta..;-)

Odp6: Jak to vidí V.Č.
Zákys, 27.11.2013 15:13

Jak si může dovolit „mávající pendrek“ tuto větu? „budu televizní nebo hospodské jelito, které neumí nic jiného než chytit lopatu“?
Když s tímto kydem přijdete mezi normální chlapy do té hospody garantuji vám, že z vás rychle udělají hadr na utírání zablácených bot před hospodou, aby jste ty své sračky nešířil mezi normální lidi. Kvalitní Zmetku, kterému náhodou vyrostla brada již na bedrech a namířila si to proti zákonu gravitace směrem vzhůru. Tam kde většina lidí má rektum, vy asi máte „dračí“ zónu, která prudí a prudí...

Odp7: Jak to vidí V.Č.
Tlapka, 27.11.2013 17:26

Co máte proti drakům?

Odp8: Jak to vidí V.Č.
Zákys, 27.11.2013 18:31

Madam, dobrou chuť!!!

Odp9: Jak to vidí V.Č.
Tlapka, 28.11.2013 13:23

Děkuji to je milé !!

Odp7: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 27.11.2013 21:09

Zaku omlouvám se za tu formulaci.. Ale jinak semnou souhlasíte ne? T.

Odp6: Jak to vidí V.Č.
Tlapka, 27.11.2013 17:29

Tomáši, kdyby tak šlo změnit lidský genom.. tak by to bylo dobrý kdyby to tak šlo :-(

Odp7: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 27.11.2013 21:13

Tlapko proč byste chtěla měnit genom?:) Já myslím, že genom člověka nejlépe změní podmínky ve kterých žije, kdyby Vás teď někdo vyhodil s padákem do džungle nebo do Somálska, byla byste nucena udělat to nejlepší pro sebe sama a použila k tomu všechny své schopnosti a zkušenosti. Naštěstí tady nikdo nikdy mít podmínky jako v džungli nebo v Somálsku mít nebude, protože tu máme celkem slušnou ekonomiku, jen kdyby nám ji politici tolik neprznili, měla by se tu dobřei střední a nižší třída, hlavně by se měla líp a líp. Ale oni nás chtějí svými dotacemi a regulacemi za peníze z daní zachraňovat a pořád jim to nějak nejde..:(

Odp8: Jak to vidí V.Č.
Tlapka, 28.11.2013 13:26

Ano podmínky vyvolají jiné vzorce chování ale zase jak BY jsme mohli změnit ty podmínky nebo politiky dostáváme se do bludného kruhu. Lidé vytvoří podmínky a podmínky vytvoří lidi.

Odp9: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 28.11.2013 13:35

:-) Ano tlapko proto je potřeba volit ty, kdož nebudou lidem brát tolik peněz všemožnými daněmi a za tyto peníze navíc nebudou brzdit ekonomiku reálných hodnot pro lidi a nebudou tím tyto hodnoty pro lidi zdražovat. Je potřeba volit takové politiky, kteří chtějí svobody lidí rozšiřovat, tím se zároveň podpoří ekonomika s oběma plícemi a nevolit takové politiky, kteří chtějí svobody lidí ještě více omezovat za cenu, aby jim poskytli „vyšší jistoty“, ale zároveň tím přidusí ekonomiku, ze které jediné jsme všichni živí...

Odp9: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 28.11.2013 14:13

Teď mě trklo jak báječně jste to napsala, tu svou poslední větu. Právě pokud člověk nepůjde za podstatou jistého společenského úpadku, pak lidi co usilují o socialismus budou tím více socialismu prosazovat čím více jejich socialismus pokřivil ekonomiku prvně, což vede opět k oligarchii, komunismu, a úřednické zlovůli potlačující svobodu slova, neboť se svobodou slova svůj životaschopný základ nikdy neobhájí. Neboť jak jsem řekl, bídný režim vedl k ještě bídnějšímu až k tomu nejprohnilejšímu, který dokáže pro jiný názor i popravit člověka. Každý je omylný, ale nikdo nesmí nikomu vzít život pro jiný názor.

Odp6: Jak to vidí V.Č.
Platfus, 28.11.2013 11:11

Jenom krátce, nestíhám se rozepsat. Dočítám se, že zaměstnanci by měli být motivovaní, měli by dobře odvádět svoji práci, měli by být ochotni změnit své dosavadní podmínky. Co by měl dělat zaměstnavatel :-)? Jsou na něj kladené nějaké podmínky? A jestli jo, proč by to dělal? Pokud by vlivem nějakých úspor si vylepšil svojí situaci, proč by měl úspory zpět investovat do lidí? Očekáváš nějaký osvícený přístup. Je třeba mít na paměti, že pořád pracujeme se stejným „materiálem“ jak na straně těch nahoře, tak i těch dole.

Odp7: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 28.11.2013 12:46

Zaměstnavatel by měl spravovat podnik a svůj kapitál v něm uložený jak nejlépe dokáže, podmínky na něj nemá kdo klást, zachází se svým kapitálem, musí jen respektovat legislativu, která mu (a tedy i jeho zaměstnancům) mnohdy háže pouze klacky pod nohy, nicméně pokud chce být podnikatel dobrým podnikatelem jsou mu podmínky stanoveny ekonomickou situací na trhu, a to jak na trhu s prodejem zboží a služeb, tak na trhu pracovním, tedy na každého podnikatele jsou kladeny zpravidla tyto nároky:
- minimalizovat případné ztráty (trh je prostředí proměnlivé a to jak krátkodobě tak i dlouhodobě)
- minimalizovat výdaje, aby minimalizoval ztráty
- zajistit konkurenceschopnost podniku dostatečnou mzdovou motivací zaměstnanců (aby neodcházeli odborníci bez kterých se podnik neobejde a stejně tak, aby neodcházeli dělníci, kteří jsou schopni pracovat více a lépe než jiní dělníci)
- zajistit odběratele jeho produktů
- zajistit maximalizaci zisků vhodně zvoleným sortimentem, vhodně zvoleným množstvím vyráběného produktu, vhodně stanovenou cenou, tedy aby zboží bylo co nejvíce rentabilní a přitom dostatečně konkurenceschopné

Pokud podnikatel tyto body plní správně má starostí nad hlavu, pokud si někdo myslí, že je to náramně snadné, a peníze se mu vrátí za dva roky, není nic snadnějšího než roztočit vlastní kapitál nebo si na to půjčit. Ikdyž podnikatel bude výše uvedené body řádně plnit, pořád ještě nemá zaručenu rentabilitu na další nebo další a další měsíc, ale v případě, že provádí kalkulaci rentability opakovaně, snaží se udělat si dobré jméno a shání odběratele, pak může jeho firma vzkvétat i bez vkládání dalšího svého kapitálu, ale za kapitál lidí, kterým se vyplatilo kupovat produkci práce jeho zaměstnanců. Pak vznikne pracovní místo třeba pro bratra, tátu, matku, prostě pro ty, kteří vnímají jako přínosnější pracovat a odvádět lidem práci než pobírat sociální dávky.

Podmínky na podnikatele jsou tedy kladeny ekonomickou situací, trhem samotným, ať si to podnikatel uvědomuje nebo ne. Proč se řídit takovými podmínkami je zcela jasné, je to rentabilita a maximalizace zisků. Pokud je podnikatel dobrý, tak se z toho má dobře každý článek v řetězu. Ale když je někdo škarohlíd, tak mu nemusí být nikdy nic dost dobré. Bohužel je tu jedno důležité uskupení, které nám všem produkty reálné práce zdražují a to jsou politici a jejich byrokracie, sociální experimenty a intervencionalismus. Kdyby se politici uskromnili na bezpodmínečné minimum, a nehospodařili s tak obrovským množstvím peněžních prostředků lidí, pak by ekonomika mohla daleko více vzkvétat. Bohužel je pořád dost lidí, kteří se domnívají, že politici s jejich penězi naloží lépe než oni sami. Jak jsem řekl, kdyby měl Bill Gates daně 80%, tak bysme dnes byli odhadem 20 let pozadu a kdyby je měl nižší než je reálně měl, tak by byl vývoj společnosti ještě rychlejší.

Co se týká úspor neboli kapitálu. Ano na kapitál si můžete sednout a sedět na něm nebo jej investovat. Ikdyž jej dáte do banky tak je to investice, protože ta s těmito penězi nakládá. Peníze jsou prostředkem směny a podnikatel více než řadový dělník si je vědom, že mít peníze pod polštářem je totální nesmysl, tedy čím více se budou peníze hrnout těm, kteří je dají alespoň do banky, nebo je jinak investují, tak tím lépe pro celou společnost! Jediný způsob jak svůj kapitál znehodnotit je ten, že peníze nechám doma v trezoru. Jiný způsob znehodnocení kapitálu asi ani neexistuje. Takže v případě podnikatele si můžete být jist, že své peníze bude chtít zhodnocovat stále a to nejde bez toho aniž by je přímo nebo nepřímo investoval do lidí..;)

Je Vám na tom pořád něco nejasného? Jestliže ano, ptejte se! Tom

Souhlasíš se mnou?

Odp8: Jak to vidí V.Č.
Zákys, 28.11.2013 16:10

Špatně opsaných pár odstavců z nějaké učebnice ekonomie prošpikovaných vlastními potraty splašeného mozku. To je to co se z vás řine. Řiˇo mluve. Vážený přizdisráči pokuste se ty své kydy uveřejnit na Neviditelném psu. Vsadím se o slíbené místo v očistci, že vás rychle vypoklonkují. A to je plátek ultraliberálů jací se hned tak nevidí. Pokuste se přihlásit pod „nějakým“ jménem, třeba souseda co vám šuká manželku/milenku, ať zachováte „inkognito“. V blízkém okolí ovšem nic neutajíte. Nemají lidé co vás potkávají otlučené vlastní čelo z té zázračné duševní metastázy co je míjí?
S uveřejněným se pochvalte, ať mám corpus delicti.

Odp9: Jak to vidí V.Č.
Lipovan (Z.), 28.11.2013 16:17

Hlavně, aby jim nezapomněl sdělit, že tvrdě kapitalisticky pracuje podle kolektivní smlouvy. To budou ovace! :-)

Odp10: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 28.11.2013 16:20

Jaká kolektivní smlouva Lipovane?:D

Odp11: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 29.11.2013 15:21

Stále po ní pátráte Lipovane?;-)

Odp9: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 28.11.2013 16:22

Zaku něco konkrétního s čím nesouhlasíte?
Souhlasíte s tím, že není potřeba oponenta urážet, pokud jsem schopen argumentovat?;-)

Odp10: Jak to vidí V.Č.
Zákys, 29.11.2013 1:28

Vy a oponent... Kde jste k té samolibosti přišel. A na ekonomii se vybodněte. Za vás to co se zde pokoušíte vlastními slovy vyložit kvalifikovaně udělali jiní. Raději, a to pro sebe, se pokuste pochopit čím se liší TRH od trhu.
Ale to je těžká otázka. Tak raději něco lehkého: Jak daleko je blízko? Nebo kdy šíp vystřelený z perského luku předběhne želvu, která vyběhla pár okamžiků před vystřelením šípu.

Odp11: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 29.11.2013 15:20

Zaku tak nás všechny poučte čím se liší trh s velkými písmeny, tedy TRH od trhu s malými písmeny, tedy od trhu? Věříme, že jste moudrý to člověk a proto nám dopřejte ponaučení..;-)

Odp12: Jak to vidí V.Č.
Zákys, 29.11.2013 16:27

To vás měl poučit ten, a já jsem vám to říkal že neumíte číst IQ tykve, který je pro vás velkým (zatím jediným a zřejmě trvalým)objevem, Ludwig von Mises . Až potkáte nějakou 15 - letou holku, tak se jí zeptejte. Oni se to učí:
http://eshop.beck.cz/eu-ekonomicke-ucebnice-c/?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=B2B-Beck-Ucebnice-ekonomie-SE
Kdyby jste tápal, tak doporučuji tuto:
http://eshop.beck.cz/search.asp?EXPS=RobertHolman DanaPospíchalová&SearchType=Code
Holmana, toho jistě znáte. Liberální institut jistě chodíte obkukovat, aby jste načichl správným óderem. Holman je ten sympatický pán, který ráno chodí dovnitř. A paní Dana Pospíchalová, ta té učebnici dala „křídla“ aby i hňupvé" vaší velikosti ji mohli se slovníkem ekonomických pojmů slabikovat, přizdisráči

Odp13: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 29.11.2013 17:30

Osobně nás tedy nechcete náležitě poučiti Zaku??

Odp14: Jak to vidí V.Č.
Zákys, 29.11.2013 21:34

Neuropatolog František Koukolík ve své přednášce Mocenská posedlost uvedl, že používání majestátního plurálu a to je výše vidno váš případ (lidmi, kterým to společensky nenáleží) je jedním ze znaků tzv. hybris syndromu – formy narcistické psychopatie. Ivan Langer(leader ODS) blahé paměti vnukl policajtům tento postoj, který u vybraných!!! (příroda je ve svém konání spravedlivá)jedinců dosahuje obdivuhodného výsledku.
Toto je i o inteligentním policajtovi vaší provenience:
http://www.youtube.com/watch?v=-MOAu701I9c

Odp15: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 30.11.2013 7:53

Zaku, odpovídáte na to nač jste nebyl tázán, jste si toho vědom?

Odp16: Jak to vidí V.Č.
Zákys, 30.11.2013 9:08

majestátního plurálu a to je jak výše vidno váš případ napsal snad „Koblížek?“ Nás blba policajta... Neumím napsat lapidárněji. Kde na to své titulování berete odvahu? Ten Koukolík sděluje odkud ta odvaha pochází přizdisráči. Lidé jsou rádi, když se na sebe něco nového doví. Kniha MUDr. Koukolíka Život s deprivanty - úvod do obecné stupidologie je také o vás. Kupte. A čtěte, podtrhávejte a sněte...

Odp17: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 30.11.2013 17:45

Zaku jste šťastný? A jestliže ano, co Vás činí šťastným, nebo jste nešťastný a proč? Není život krásný??

Odp17: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 30.11.2013 17:46

Koukolík je dobrý, ale nazval by deprivantem mě, který se snaží slušně diskutovat a poučit se nebo zatvrzelého místy až oplzlého Zaka?

Odp12: Jak to vidí V.Č.
Zákys, 30.11.2013 0:12

Pro vás v ničem. I ten nejinteligentnější kastrovaný kozel má jenom „prk“. Ten váš „prk“ voní až sem!!! A kdyby jste to náhodou pochopil, tak se samou radostí zblázníte a budete zase na stejné úrovni jak před „pochopením“ nesmrtelnosti hňupa.
Jak daleko je blízko? Pořád z vás nic nevypadlo, a to chcete něco vědět o substituci, inflexním bodu, křivce nabídky a poptávky u soli, územní dělbě práce, a jejím vlivu na obchodní bilanci Madagaskaru v porovnání s Panenskými ostrovy autoerotiku, a co já vím co všechno ještě nevíte přizdisráči.

Odp13: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 30.11.2013 7:54

Zaku, nemluvíte k tomu oč jste byl žádán, činíte tak záměrně nebo z nevědomosti?

Odp14: Jak to vidí V.Č.
Zákys, 30.11.2013 8:56

Pro vás v ničem. Po kolikáté hňupe sděluji že neumíte bez nápovědy ani číst. Aby to pochopila dítka na obchodní akademii a v občanské výchově na gymnáziu je jim to sdělováno rok 2 hod týdně... To je 66 hodin za rok.
Zde není seminář pro analfabety(pouštějte si neustále toho Koukolíka) vašeho rozměru. Pro vás je Trh něco jako Hopkirk (víte na co narážím? V pomyslném televizní taxíku vysedáte již před… neumím ani spočítat).
Tak vidíte proč máte sdělit jak daleko je blízko. Až to zvládnete, možná vám dovolím se vyjádřit k inspiraci Adama Smitha při psaní bible tržní ekonomie nalezenými hliněnými tabulkami při vykopávkách v Mezopotamii. Když to urychlíte pomocí nohou a prstíčky rukou, tak 5 let je od vás pokoj. Raději usilovně šlapejte chodníky policejní „šlapko“ ať aspoň něco po vás zůstává.

Odp15: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 30.11.2013 17:41

Zaku suhlasíte, že pokud můžete dávati dobrého ponaučení, měl byste tak činit? A dále pokud jste schopen přinést něčeho plodného do diskuse, tedy argumentovat, tak se moudrý vystříhá urážek? Souhlas příteli Zaku?

Odp11: Jak to vidí V.Č.
Tlapka, 29.11.2013 16:06

Jaký šíp to je Achilles a Kolik zrnek dělá hromadu?

Odp8: Jak to vidí V.Č.
Platfus, 29.11.2013 14:09

Příklad z praxe: známý je zaměstnán u velké nadnárodní firmy prostřednictvím pracovní agentury a bude mu končit úvazek. Firmy hledají pracovníky pro splnění určitého úkolu a stojí jim za to platit pracovní agenturu. Pracovní agentury zajišťují potřebný servis - zajišťují vhodnost kandidáta a poskytují na něj záruku, odměnou jí za to jsou slušné peníze, které si berou z platu, který by jinak mohl dostat zaměstnanec. Jiná moje známá dělá personalistku, tak mi to popsala i z druhé strany. Například u brigády si agentura vezme třeba 1/3 hodinový mzdy. Nejhorší je na tom, že tuhle praxi nemá nikdo moc potřebu měnit. Firmě je jedno, jakou část platu dostane pracovník, potřebuje jenom dobře zaplnit pracovní místo. Ten můj známý usiluje o to, aby se stal kmenovým zaměstnancem firmy, ale to je status, o který je velká poptávka. Já to považuju za docela nešťastnou praxi, ale docela to zapadá do tvojí liberální koncepce.

Mám za to, že kdyby nebyl zákoník práce, ze zaměstnance by se stal nádeník, který by musel lepit úvazky z mnoha různých dílů, což už ostatně spousta lidí dělá. Je to efektivní, tržní, ale výhodné jen pro někoho. Pak už se stírá rozdíl mezi zaměstnancem a živnostníkem. Myslím, že u policie nehrozí, že dostáváte zaplaceno jenom, když jste povoláni do akce. Co kdyby podobně jako jsou sbory dobrovolných hasičů vedle těch profesionálních existovaly i sbory dobrovolných policistů :-). To by mohlo pomoct státní kase, ne?

Odp9: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 29.11.2013 15:18

Promiňte Platfusi, ale opravdu myslíte vážně to co říkáte, nebo schválně se vyjadřujete jinak než smýšlíte?
„Pracovní agentury zajišťují potřebný servis - zajišťují vhodnost kandidáta a poskytují na něj záruku, odměnou jí za to jsou slušné peníze, které si berou z platu, který by jinak mohl dostat zaměstnanec.“

Takže zaměstnanec a zaměstnavatel se domluví na mzdě třeba 15000,- Kč/měs. a z toho je mu strženo na pracovní agenturu? To se jako vážně podle vašich slov děje? Nebo to míníte tak, že by měli být omezeny svobody zaměstnavatele při nakládání s vlastním kapitálem a plat by měl určovat nějaký úředník či sociální inženýr? Třetí možnost?

Jste rád tomu, že existují pracovní agentury, které efektivně shání zaměstnance pro rozvoj ekonomiky nebo tomu nejste rád? Jsou uchazeči o zaměstnáni rádi, že jim tyto agentury seženou práci nebo tomu nejsou rádi? Domnívám se, že jste dost škarohlíd a hlavní motivací Vašich slov je závist, ale připouštím, že se můžu plést a ani na Vaši motivaci nesejde, pokud jste otevřen diskusi hledat správné a spravedlivé..

Co míníte kmenovým zaměstnancem a nekmenovým zaměstnancem firmy? A co je nešťastná praxe, která docela zapadá do mé(?) liberální koncepce?

Takže zákoník práce dle tvého mínění zajišťuje, že zaměstnanci nejsou nádeníci? Dokážeš si toto obhájit?

Obchod se vždy uskuteční, když jej obě strany subjektivně vnímají jako výhodný. Tak to má být i se smlouvami a se vším. Jestliže si někdo neumí přiznat, že je pro něj obchod výhodný a tvrdí, že je nevýhodný, ale musí jej přijmout, tak podléhá sebeklamu, tak jako podléhá klamu ten, kdo pohlíží na obchod jiných jako, že je výhodný jen pro jednu stranu. Takže radím nepodléhat klamu..;) Jestliže víte, že je obchod nevýhodný, pak jej neuzavírejte. Jestliže víte, že jinde je výhodnější, uzavřete jej jinde. Je to zcela racionální?

Bezpečnost je dosti specifická a klasický liberalismus je pro rovnost před zákonem, tedy tak jak je pro zajištění nutného zdravotního ošetření a sociálního zabezpečení z peněz daňových poplatníků, tak je i pro zajištění bezpečnosti a justice každému. Nedokáži si dost dobře představit, jak by soukromá firma nebo dobrovolníci vyšetřovali vraždu, náklady na mnohé expertízy a podobně. Dost možná, že by to šlo, ale to by muselo být asi obecné povědomí a odpovědnost obyvatelstva národa někde dále než jen politiku snaž se a zachraňuj..;-)

Jinak nebojte se toho, že když by klasičtí liberálové vyhráli volby, že by najednou všechno razantně změnili, musí se brát především ohled na ekonomiku, protože ta nás všechny živí, nikoli politika..;-)

Odp10: Jak to vidí V.Č.
Platfus, 1.12.2013 1:24

Výrazy agenturní a kmenový zaměstnanec se běžně používají. Kmenový zaměstnanec je zaměstnán přímo u dané firmy, agenturní prostřednictvím agentury.

K prvním odstavcům: Mě to připadá srozumitelné. Nádklady zaměstnavatele na zaměstnance jsou navýšené o smluvní poplatky pracovní agentuře. A ten „outsourcing“ jednoduše taky něco stojí. Zaměstnanci z jeho platu dál nikdo nic nebere, protože se k němu ty peníze jednoduše nedostanou. Jak jsem si ale dohledal, měl by být zachováno pravidlo, že agenturní zaměstnanec dostává plat jako kmenový zaměstnanec. Aby se toho docílilo, tak jde spíš běžný zaměstnanecký plat dolů, spíš než by šel ten agenturní nahoru, nemyslíš?

Jinak v oblasti hledání práce považuju pracovní agentury bezpochyby za přínosné. Není to snadná práce, a dovede mnoha lidem pomoct.
Na druhou stranu výši odměn, které si agentury běžně účtují za zprostředkování brigád, považuju za nemorální. Pro srovnání - hodinové náklady na pracovníka: hrubá mzda pracovníka 75,-, odvod na pojištění 0,-, odměna agentury 30,-. A to je odměna za brigádu je už tak malá v porovnání s běžným platem. Takže pokud tu často slyším povzdech, že socialista bere každému velkou část příjmu, tady máš příklad obírání na čistě liberálním základě. Zaměstnavateli je vcelku jedno, komu peníze dává, sleduje jen to, co za ně dostává. (Ano, byl bych pro regulaci, stejně jako má smysl stanovit, co je půjčka a co už je lichva)

U agenturního zaměstnávání se počítá s tím, že se jedná spíše o dočasné řešení. Problém je když tomu tak není. V takovém případě se, jak uvádí článek, často „stalo hlavním médiem pro přesun výdělečné činnosti do nelegální sféry“.

To že obchod se uskuteční, když ho obě strany považují za výhodný je pravda jenom zčásti. Takhle by to chodilo, kdyby obě strany byly v rovnocenném postavení. Člověk, který je třeba nezaměstnaný a doléhá na něj existenční nejistota je nucen spíš vybírat nejmenší zlo. Volíš vždy jenom z možností, co máš k dispozici. V tomhle případě sáhneš např. právě po brigádě.

Jinak tvůj nápad zrušit Zákoník práce považuju za úplnej extrém. Mám zato, že se svými radikálními názory tu trochu rozbíjíš liberální křídlo zevnitř :-). O právních věcech si moc nepopovídám, ale zajímal by mě názor Hanse (o něm předpokládám, že je právník), co by to všechno znamenalo.

Odp11: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 1.12.2013 22:55

Odpovím zítra, dnes už jsem unavený. Hezký večer.. T.

Odp11: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 2.12.2013 9:03

Jestli myslíte to co mluvíte, pak jsme se shodli na tom, že ty peníze dávané pracovní agentuře nikdy nebyli určeny onomu zaměstnanci na plat, nýbrž dostal plat za který se mu vyplatilo nastoupit, souhlas? Tedy je nesprávné myslet si na kapitál jiného, který by mohl přidat ač cena jeho práce na trhu je nižší, taky souhlas? Nebo je fér závidět a myslet si na jeho kapitál a na odměnu vyšší než určuje trh práce?

Spravedlivá odměna je dle mého názoru nikoli myšlení si na cizí kapitál, který mi nebyl dán, ale tržně stanovena cena práce. Tedy pokud v republice bude umět každý zedničinu jen já ne a budu ji potřebovat, tak se mi ti pracanti budou předhánět kdo půjde za méně, naopak budu-li potřebovat operovat srdce a takových jako já tu bude spousty avšak jeden který to dokáže, budeme se předhánět, kdo dá více. Tak funguje nabídka a poptávka, oba dva musíme vnímat obchod za spravedlivý, jinak se ohlédneme po jiném, a čím víc nám do toho bude strkat nos politik, tím více nám dohodu znesnadní nebo zdraží, souhlas?

Jsem rád, že vnímáte službu lidem (pracovní agentury) za přínosné. Zajímavé, že obratem považujete odměny agentuře za nemorální. Jak je psáno výše, jestliže se něco oboustranně vyplatí, teprve tehdy se to uskuteční, to, že to někdo neumí také a závidí podle jeho možností nespravedlivou či dokonce nemorální odměnu, to je problém jen uvnitř něho samotného. Protože takový člověk neuznává co jediné spravedlivé je a to je oboustranně dobrovolně přijatá dohoda a snaží se jen spravedlivým zdáti, chtíc zvýhodňovat jednoho na úkor druhého, souhlas?
To co popisuješ jako obírání na čistě liberálním základě není vynucováno státem ani jiným člověkem, děje se zcela dobrovolně.
Zaměstnavatel sleduje své zájmy, tak jako zaměstnanec a spotřebitel, žádná novinka, nevidím důvod co největších politických zásahů..

Co je u Vás myšleno nelegální sférou?

Co je za nesmysl Platfusi, že obě strany musí být v rovnocenném postavení? Přemýšlejte! Jestliže tu z 10milionů obyvatel bude 9,5 milionů zedníků, tak je moje blbost, když taky budu studovat zedníka, ale pořád je to mé svobodné rozhodnutí. Vy jste si snad rovnocenný v práci člověkem, který umí transplantovat obličej? Představte si, že lidé mu dávají peníze dobrovolně a on jich má hodně a založí si pracovní agenturu, a lidé tam zase chodí dobrovolně, aby z ní měli prospěch, jinak by tam nešli. Jste opravdu škarohlíd, domnívám se, že jste velmi závistivý a chcete se spravedlivým jen zdáti nikoli jim skutečně být, když nedokážete příjmout tak prosté a nerozbitné myšlenky a pořád Vám je člověk musí opakovat. Druhou možností je obyčejná lidská hloupost, ale tu bych u Vás vyloučil, proto se domnívám, že Vám nejde o spravedlnost jako takovou, ale o zdání se být spravedlivým!

Nikdo kdo je klasický liberalista, nemůže být pro to, aby si lidé nemohli sami dohodnout za jakých podmínek budou pracovat, tedy tvá domněnka o rozbíjení křídla je mylná. Co by znamenalo vyhození zákoníku práce je to, že by to byla úleva pro zaměstnavatele, tedy vyšší operabilní prostor pro něj, méně stresu pro něj, kdo jej dodržoval neměl by důvod činit jinak když by nebyl, a ten kdo jej nedodržoval by měl alespoň příležitost s menším stresem se začít k zaměstnancům chovat ohleduplněji. V úplně nejhorším možném případě by to dopadlo tak jak je tomu nyní, není důvod automaticky lidi co se snaží dělat práci pro lidi považovat za tyrany, které zákoník práce v něčem brzdí.

Odp12: Jak to vidí V.Č.
Platfus, 4.12.2013 0:21

Mám pocit, že ses natolik sžil tvým proklamovaným postojem liberalismu, že ti trochu brání v odstupu. Já se nehádám, že se snad děje něco nelegálního ohledně zprostředkování brigád, vše je tržní tudíž maximálně skvělé, ale současně se nemůžu zbavit pocitu, že se na tom někdo příjemně přiživuje. Ten kdo tady vytváří hodnotu je ten brigádník, že ano. Pro agenturu zprostředkování brigády nepředstavuje zrovna moc práce, nepředstavuje zde žádnou velkou přidanou hodnotu, ale o tom se už dál nechci přít.

Tak funguje nabídka a poptávka, oba dva musíme vnímat obchod za spravedlivý, jinak se ohlédneme po jiném, a čím víc nám do toho bude strkat nos politik, tím více nám dohodu znesnadní nebo zdraží, souhlas?
Obecně to tak je, ale je potřeba právně ošetřit mezní případy a o tom mluvím - kartelové dohody, dumpingové ceny, a další nekalé praktiky, které plynou z toho, že někdo zneužívá svou moc na trhu. Souhlas? Lidé, kteří jsou v nějaké tíživé situaci, musí si půjčovat nebo pracují jako brigádníci si typicky zrovna moc podmínky diktovat nemůžou, souhlas :-)?

K té nelegální sféře, viz. článek zde.

Proč se o tom tak rozepisuju. Agenturní zaměstnávání je trend na vzestupu. Představuju si, že kdyby došlo na tebou navrhované zrušení zákoníku práce (nebo i bez něj), tak by se stalo hlavní formou zaměstnávání. Klasické zaměstnání představuje pro zaměstnavatele přílišnou zátěž a agentura by přijala na sebe roli prostředníka, který by vyrovnával výkyvy na trhu práce formou určitého pojištění. Když to trochu přeženu: Odteď už vždycky jen úvazek na dobu určitou. Vysoká flexibilita podmínkou! Agenturní zaměstnanec se stává „marketingovým balíčkem služeb“ na míru. Co si přát víc :-). S tím bych to téma aspoň za sebe uzavřel.

Jinak k té mojí závistivosti, vymlouvat ti to nebudu. Žádná z popisovaných situací se mě nijak netýká. A jestli se snažím budit zdání být spravedlivý, to nevím, nad tím jsem ještě neuvažoval :-).

Odp13: Jak to vidí V.Č.
Lipovan (Z.), 4.12.2013 6:31

Představuju si, že kdyby došlo na tebou navrhované zrušení zákoníku práce (nebo i bez něj), tak by se stalo hlavní formou zaměstnávání. Klasické zaměstnání představuje pro zaměstnavatele přílišnou zátěž a agentura by přijala na sebe roli prostředníka, který by vyrovnával výkyvy na trhu práce formou určitého pojištění. Když to trochu přeženu: Odteď už vždycky jen úvazek na dobu určitou. Vysoká flexibilita podmínkou! Agenturní zaměstnanec se stává „marketingovým balíčkem služeb“ na míru.

To si představuješ velmi správně, protože přesně tak to dopadne. Pak je ovšem zbytečné, aby zaměstnanec cokoliv plánoval v horizontu delším než půl roku. Vzít si úvěr, nebo se pokoušet večerně studovat, naprosto postrádá smyslu. Střední třída se stane pojmem z říše fantazie a lidé budou se slzou v oku vzpomínat na luxusní potraviny značek Pilos, Pikok, nebo Clever. :-(

Odp14: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 5.12.2013 12:44

A já si myslel, že střední třída v našem socialismu vymírá nyní. Jejda:-) Zamyslete se nad nejprostšími zákony ekonomiky a poznáte, že si věci jen nalháváte a ještě jste z těch lží nespokojeným..;-) Odstraňte obojí, a bude Vám dobře.

Odp13: Jak to vidí V.Č.
Tomáš P.....a, 5.12.2013 12:43

Naopak se domnívám, že mám náležitý odstup a proto jsem schopen hodnotit i špatné návrhy a prosazovat dobré, nečiním tak snad?
Když se nemůžete sám zbavit dojmu, že se někdo na někom přiživuje, tak Vás toho nezbaví nikdo, prostě jste takový, nevnímáte racionálně, podléháte dojmům.

Ten kdo vytváří hodnotu je brigádník, jeho zaměstnavatel a všichni zaměstnanci pracovní agentury, a služby všech z jmenovaných jsou dobrovolné. Fakt se domníváte, že nejste škarohlíd? Na jednu stranu přiznat, pracovní agentury jsou prospěšné na druhou stranu se přiživují..:-(

Jestliže pro agenturu zprostředkování brigády nepředstavuje zrovna moc práce a tak moc se převelice přiživují, pak doporučuji jim podnikat. Jestli je to výhodné a není to jen Váš dojem tak super podnikatelská příležitost pro Vás nebo ne? Jestliže si zase jen něco namlouváte a jste tedy jen škarohlídem, tak jim asi konkurence jen tak nevznikne.

Ano nemám problém s regulacemi nespravedlivého, jako jsou kartelové dohody. Jestliže nemá člověk co nabídnout v oborech po kterých je velká poptávka, pak si ani logicky nemůžou diktovat a tak je to správně, souhlas? Proč by si měl nějaký pekař na malé obci diktovat plat, když je tam na každých 10 občanů jedna pekárna. Ten člověk nemá zaměstnavateli co nabídnout, což znamená v důsledku, že nemá lidem co nabídnout, lidé o jeho práci nestojí a tudíž ani zaměstnavatel, je to pochopitelné? Nebo vynutíme nějaký diktát nepotřebného na potřebném zákonem?

Článek si přečtu později, málo času. Kdyby nebylo zákoníku práce, tak by byla dohoda na zaměstnavateli. Pokud by si agentury diktovali nesmyslné podmínky rychle by jim vznikla konkurence, která by zase stanovila tržní ceny. Což je bez státního donucení přirozená regulace a tedy spravedlivá.

K tomu jestli se snažíš jen zdát spravedlivým či skutečně být spravedlivým, poznáš tak, že když poznáš co je skutečná spravedlnost, tak ji stejně nerespektuješ..:-)

Odp4: Jak to vidí V.Č.
Zákys, 25.11.2013 0:51

Každý může najít uplatnění jen pouze podle toho jestli má co nabídnout tam kde je poptávka, jestliže nemá co nabídnout, může zkusit konkurovat v tom co umí nejlépe a pak se stane policajtem z boží milosti.
Jak jednoduché...
Ovšem kvalitní policajti vznikají následovně. Bezdomovcům v jedné utajené klinice amputují ohanbí. Tato zmrazují na - 160 stupňů. Zmrazené ohanbí těch bezdomovců vyvážejí do subtropické Číny kde je rozmrazí, zasadí mezi keříky čaje a pravidelně zalévají. Když tyto „rostlinky“ vyrostou do výšky 180 cm vyvážejí je zpět do Čech a tam jsou z nich ihned děláni policajti. Je tu něco na divení, že jste tak oslnivý myslitel ekonom, personalista a Singrovka na operačním stole naráz? Vás nejde vymyslet.

Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 28.11.2013 9:48

Špatné pro komunisty..
TADY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kdyby bylo ústavou zakázáno zadlužování země, tedy aby politici nemohli zadlužovat lidi na své socialistické experimenty a kdyby si Česká národní banka nehrála na nejchytřejší na světě a tedy kdyby nám politici a ČNB netvořili inflaci a neznehodnocovali měnu, měli bychom se mnohem a mnohem lépe a to od nejchudšího občánka v republice!

Odp: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Zákys, 29.11.2013 14:27

Jak se vám, „přizisráči„ změnila mzda od roku 2010 do současnosti? Ale nekecat!!! Nominálně, a reálně. Jako odborník na budoucnost všeho dokážete jistě z placu sdělit jak se měnil za to období váš spotřební koš.
Dnes jsem náhodou mluvil s jednou středoškolskou profesorkou mající rok do důchodu a té za poslední dva roky klesla mzda o 1 287 Kč. Znám prostředí kde pracuje a mladí mají od ní co opisovat. Jednak poctivost s jakou vykonává své povolán, a neustálým studiem novinek a jejich zaváděním do praxe, když se osvědčí(blbé slovo inovace), je příkladem pro své okolí. To okolí většinou již rezignovalo a řídí se podle hesla “Do výše svého platu.„
Ještě že ti borci v ČNB neví o tomto hňupovi a nechodí pro rady k němu. Nebo, nechcete se přihlásit jako externí poradce? Gypsovým hlavám v oblacích věru závrať nehrozí. Hňup velikosti zahradního trpaslíka mezi podobnými gypsovými obry vypadá jako Godzila. Vy se musíte neobyčejně líbit sám sobě. Jak často potom provozujete lásku “Já„ a “Já"?

Odp2: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Lipovan (Z.), 29.11.2013 14:45

Například mně od roku 2010 přidali asi 300 Kč, čiže reálný příjem o nějaká procenta poklesl. Spotřební koš se nemění, je nastaven tak, aby byl imunní vůči sociopatickým zákrokům svině z Bechyně. Mimochodem, když už ho zmiňuji; starej Vopěnka dnes na Novinkách kvičel, že Babiš s komáry svini z Bechyně zařízli. Kéž by a to doslova, nikoliv obrazně. :-)

Odp2: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 29.11.2013 14:49

Nebudu se bavit s někým kdo nemá základní vychování. Poděkujte rodičům nebo jiným v okolí, že nedostanete odpovědi a umřete o to méně chytrý. Snad jen ke mzdě, ta se nám nominálně v roce 2010 snížila o 10% na základním tarifu, u některých policistů docházelo i ke snížení rizikového příplatku, u některých se neoprávněně odnímala osobní příplatky, a na některé byl činěn nátlak, aby si sami podali žádost o přidělení nižšího tarifního stupně, aby krajské správy vyšli s penězi, přestože je to protizákonné. Učitelů a soudců se tehdy toto opatření nedotklo, jinak každého státního zaměstnance. Následující léta nepřišlo ani procento navýšení, nyní se uvažuje o navýšení o 2%, ale prý to nebude v tarifu, takže to může vedoucí dát jen svým koním nebo se to ani nemusí dostat na základní články, prostě to bude jen v mzdových prostředcích a rozdělení bude na čestnosti funkcionářů. Reálně však naše mzdy poklesly daleko více. Prostě socialismus levicových i pravicových stran našeho parlamentu kupodivu i nám přinesl samá pozitiva a sociální jistoty Zákysu!

Odp3: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Lipovan (Z.), 30.11.2013 9:03

Nestačím zírat...Tomáš P..a pracuje u PČR, ale jeho zaměstnanecké podmínky neupravuje kolektivní smlouva. Teď se dokonce dozvídám, že pobírá mzdu. Vidíte, jak se do svých lží zaplétáte? :-)

Odp4: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 30.11.2013 17:44

Lípo, Zak mi hodil dotaz na mzdu, použil jsem stejného slova toť celé, ale tak už si to nenechávejte pro sebe a všechny diskutující poučte co je to ta kolektivní smlouva a jaké to výhody má oproti zákoníku práce..;-) Ok?

Odp5: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Lipovan (Z.), 1.12.2013 8:48

Číst umíte, ne? Tak se mrkněte, to svede i dítě. :-)

Odp6: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 1.12.2013 22:54

Jako obyčejné odbory? Vždyť ty jsou takřka všude a já je rozhodně nepodporuji.. Když bude pro mě situace u PČR nevýhodná, tak odejdu a ať si najdou tajtrlíka za mě kde chtějí, na co nějaké odbory a hry před médii?
Čím mě ta smlouva chrání Lipo?

Odp3: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Zákys, 30.11.2013 11:14

Stále dokola: „Hovno, prdel, sračka, to je moje značka“ a nad tím nehynoucí jméno Tomaš(marný) P....., alias přizdisráč.
Kastrovaný kozle, ta kantorka o které jsem napsal pracuje v „dílně lidskosti“ na rozdíl od vás „bušící srdce kapitalistické třídy.“
Co vy víte!!!? Vy si jenom myslíte. Tomu vašemu „myšlení“ se říká přece „prk“ zjemnělý o část óderu po duševní kastraci. Ve vašem případě asi nebylo co odstraňovat. Prázdno se odstranit nedá. Nebo dá? Jak? Ale vlastními slovy!!! nebo jak tomu říkáte.

Odp4: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
ivan, 30.11.2013 17:15

Hele blafale, všichni jsme tu jenom proto abychom jednou tvořili geologickou vrstvu. Jestli chceš být něčím užitečnej, tak koukej ať jsou z tebe aspoň 3g. černého uhlí. Ber to vážně, je to tvoje jediné poslání, neposer to!

Odp5: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 30.11.2013 17:38
Odp6: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tlapka, 4.12.2013 15:43
Odp5: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Zákys, 30.11.2013 17:41

Jako vždycky přesměrujte… Kam?
Zatímco v době mého narození hlavním ukazatelem bylo množství vyrobené oceli, dnes je jím množství vyrobeného čehokoliv označené jako HDP. Přibývá-li na váze naše české tele v podobě hrubého národního produktu dosti rychle, šamani jsou v extázi - a vy s nimi. Nyní však na váze ubývá a to dokonce více než telata v sousedních zemích. A to vás musí pekelně srát, to jste nečekal, vizionáři, schovávající se za něco co nazýváte racionalita vojevůdců typu Dareia(mně se líbí více Žukov). A pak jednou někdo kdesi za oceánem prstem kývne a vaše tele dočista chcípne. Říká se tomu hyperinflace nebo tak nějak. Každopádně s penězi si každý budeme moci zatopit, s kartami hrát mariáš a „světlou budoucnost“ na kterou jste se tak dlouho těšil(ale fuj…, to jste opsal z Rudého práva v době normalizace?) si užívat jako zbytek permu ponořeného až pod Mohorovičovu linii diskontinuity(ložiskový geologu, alias ošklivé káčátko). Co přijde pak? Možná desatero pana inženýra Kotleby(Slovensko spolu s Maďarskem nás již předhání).

Odp6: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 30.11.2013 20:15

Zaku postrádáte ocel? Vážně je jí na trhu tak málo?;-)

Odp7: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
ivan, 1.12.2013 4:08

Takhle začínaly každodení radiové zprávy . Rázná znělka na klarinet vyhnala všechny z postelí cvičit a hned po cvičení dlouhé seznamy o tunách nakopaného uhlí a vytavené oceli. Každej den věděl každý žák o kolik metrů postoupil kolektiv soudruha Sakmara při ražení chodeb. Ranní vyučování začínalo často výpiskama z těchto správ a taktéž o jednáních našich představitelů s jednáním Sovětských soudruhů. Všechna jednání se vedla v přátelské atmosféře a mírovém duchu. Další z našich soudruhů se zavázal, že splní roční plán výroby Polanského metodou již v září a tak překročí plán o 130%. Chvála!! Rekordmani dostali novou techniku a vozů kolik chtěli, ale ostatní pracovali s poruchovejma ojetinama a vozejkama vyřazenýma do opravy. O tom se držela tlama.

Dnes se dožívá v plné síle a pracovním nasazení 81letá soudružka Alena Šišláková. Soudružka Šišláková vychovala 11 dětí a už i ti nejmladší , Jarka s Toníkem pracují po boku svých sester a bratří na odchovně prasat, kde se od starších bratří učí novou metodu studeného odchovu na roštech podle Sovětského inovátora Aljoši Grišina. Gratulujeme! Sovětský svaz se chystá vypustit další družici Země v pořadí již třetí. Veškeré mise jsou pouze mírovéo charakteru a slouží poze a zase jenom pouze k mírovému poslání. Jak jinak, že!

Odp8: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 1.12.2013 7:41

Bylo taky někdy oznámeno něco co se nezdařilo nebo byly jen samá pozitiva a sociální jistoty? Tedy byla sebereflexe před lidmi nebo jen propaganda a demagogie?;-)

Odp9: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
ivan, 1.12.2013 17:54

Padesátá léta nebyla pohodička let sedmdesátých kdy už různá omezení a přiblblé zákazy sraly už i komanče samotné. Padesáté roky byly dobou skutečného strachu a terrou, kdy kdo chtěl, tak se mohl vyřádit na svých sousedech podle libosti a vybít si vztek na kom chtěl a za co chtěl. Byla to doba skutečné nenávisti a strachu kdy byly vyhnáni sedláci ze svých domovů, jejich statky a domy byly ukrdadeny, rodiny rozděleny a jejich majetky byly rabovány celýma rabovacíma komandama složených z přesvědčených, že tak činí spravedlnost, stejně tak jako skutečnýma zločincema a zlodějema kteří se pakovali ve velkém beztrestnýma krádežema. Komunisté přesvědčovali o tom, že se ,, náprava stavu„ bude týkat pouze skutečných ,, škůdců“ a velkých fabrikantů, ale nikoliv továrniček do padesáti zaměstnanů nebo dokonce živnostníků které potřebovali pro svoji podporu v boji proti ,, kolaborantským „ fabrikantům. Když si nezákoně ozbrojení komunisté dostatečně upevnili moc i s přimhouřením oka nad jasnou kriminalitou, tak se pustili i do svých dřívějších podporovatelů. Všechny jejich sliby byly plánovanu a kalkulovanou lží, lhali i svým vlastním členům v nižším postavení! To byli ti vykonavatelé špinavostí ať už z přesvědčení nebo blbosti, ale posloužili dokonale!

To, že se už o ničem nebude debatovat zapečetili hozením ,, pár granátů“ do vlastních řad, aby bylo vidět, že není nikoho, dokonce ani ve vlastním vedení na koho by stalinská spravedlnost nedosáhla.

Kam zmizel židovský majetek? Židé byli jak velice chudí , tak se mnozí silně zapracovali mezi vyšší střední třídu,- lékaři, právníci, obchodníci, až po průmyslníky s nemalým majetkem. Po válce se jich mnoho nevrátilo, ale nezdálo by se, že jsou nějak vítáni. Proč? Vždyť oni byli těma oběťma a jim by náleželo se vrátit do svých domovů, ale do jakých? Jejich domy byby už obsazeny povětšinou komunistickýmma funkcionářema a osobní majetek, sbírky uměleckých předmětů, obrazy, šperky a zlato a jiné ceniny bylo jaksi fuč. Nikdo o ničem nevěděl! Kdo to asi byl, si říkám.

Je to na dlouhá pokračování. Nespravedlností a křivd byly miliony. Doslova!

Odp10: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 1.12.2013 22:44

Ivane, proč to lidé, kteří komunismus chválí nechtějí ani slyšet ani vidět? Vždyť jim musí být v duši úplně hrozně..

Odp11: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
ivan, 2.12.2013 7:29

Většině lidí nevadí kupovat kradené zboží nebo se nechat korumpovat. Hlavně, že je to příjemně přínosné! Proč si nevzít klíče od bytu, kde se takřka neplatí teplo a nájem a zabývat se tím, jestli jiný dostal za svoji práci spravedlivě zaplaceno. Jestli na ,,mém" bytě pracoval dobrovolně nebo k tomu byl násilně donucen pod hrozbou sankce za zastropovanou mzdu a sám bydlel někde v suterénu. Nedělej si iluze. Většina lidí taky chodí oblečena v šatech a botech přetože ví, že na jejich výrobu byla použita dětská práce a za zboží nebylo zaplaceno clo. Kde kdo pojede spíše na černo, než aby řekl tady máte přidáno na větší čistotu a novější autobusy. Proč by nelíbaly ruce které dávaj i když z nakradeného jinému. Přerozdělení je krádeží převlečenou za pomoc. Lidé velice často líbaj ty nesprávné ruce.

Odp12: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Zákys, 2.12.2013 8:27

To určitě píšete jak vás znám o robotárnách firmy Nike v Jakartě také „černý pasažére“ raněný sdílností.

Odp12: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 2.12.2013 8:35

Kéž by lidé chtěli vnímat pravdu a spravedlnost jako opravdové ctnosti prospěšné celku a nechtěli se spravedlivými jen zdáti a uvnitř být prohnanými a nespravedlivými jako komunisté, socialisté a intervencionalisté. Ivane upřímně si Vás fakt velmi vážím!

Odp13: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Zákys, 4.12.2013 18:34

To byla zlá doba...ti komanči.
Ach, jo....
Po operacích třeba mandlí se dělo lidem také bezpráví. Zpravidla 6 týdnů se člověk zotavoval v nemocnici a poté doma. Vůbec mu nebylo dopřáno sladkého pocitu hrůzy, zda ho po návratu do práce hned nepropustí.
A co teprve, když vás do půl roku po operaci poslali do lázní. A ti komunističtí tyrani vám nedali žádnou možnost finanční spoluúčasti. Hajzli jedni neuznalí. Ne přizdisráči, nedali nám možnost zaplatit si ani třetinu.
Letci, horníci, policajti měli každoročně plně zdarma nařízeny lázně pro rehabilitaci organizmu. Občas se kolem některých bývalých „zotavoven“ na Podbanském, v Tatranskej Lomnici, Špindelrově Mlýně zavistivě projdu a lituji ty dnešní chudáčky, co vedle toho že musí „šlapat“ chodník také musí pět ódy na Marnost.
Ta jistota, že pokud i policajt makal a neudělal průser, měl práci třeba až do penze, a ta jstota lidi neskutečně deptala...

Odp14: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 4.12.2013 23:03

Nejmenujte pozitiva, která jste požíval, jmenujte křivdy, proti kterým nemožno se brániti v režimu komunistickém zákulisto...;-) Nebo to snad nebylo na úkor těch schopných a pracovitých?:-)
Slyšel jsem, že u soudu muselo být 7 nezávislých svědků, aby mohli znehodnotit slovo policisty. Hmmm. Panečku!

Zeptejte se svého vedení proč zorganizovali ten převrat, že by to nemohli už uřídit? A co zavraždění komunistickým režimem, co řekneš na to zákulisto?

Odp8: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Zákys, 1.12.2013 8:42

Jak píšu... Ty „světlé zítřky“ kterých jste se dočkal máte z toho RP tak skvěle natrénované, že ani stařecká senilita z nich neubrala ani to pověstné zblo. Jak se vám líbí to staročeské slovo šroubkaři?
Přeji 40 let života(netěšte se... Příroda dělá divy.) v té světlé donucovací budoucnosti.
A hlavně aby jste se v ní dočkal tak opečovávaně pěstované solidarity ke psům a kočkám, „chápajíci“ ošklivé káčátko...
Matkou všech totalit je bída a otcem zločin. Zločin mocných a bída bezmocných. Žádná dobrá či přijatelná řešení po ruce stejně jak v minulosti nebudou. „Zítra bude ještě hůř“ říká stále více lidí. Já dodávám, zítra může, já cítím jistotu, být volba(y!!!) zakázána. TomášP na to již trénuje!!! A má jak z řiti vidno v tom naprosto jasno! „Dyňový květ“ na své lebi vystavuje na obdiv kudy sedí, kudy stojí. Policajti většinou nejen v práci stojí(za to může původ)!!!

Odp9: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 1.12.2013 22:50

Tedy jste pro okradení úspěšných lidí ve společnosti pro své vlastní dobro Zaku? Ano ne?

Odp10: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Zákys, 2.12.2013 9:06

Krad starý Mates jako straka
Krad u bohatce i u žebráka
A nerozpakuje se dvakrát
dal na hromadu vše co nakrad.
Pak nápis pověsil na to:
Soukromé vlastnictví je SVATO!

Ten nápis jsou zákony!!! Třídní zákony.
„Za každým velkým (a jsou skuteční boháči!) je veliká krádež:“ Jean Jacques Rousseau. Ten Ivana jak mnoho jiných věcí... úspěšně minul a již se s nimi nepotká. Zase rozumí metrickému závitu.
Jsem pro obranu všemi prostředky těch, kteří jsou spravedlivě „okrádáni“ těmi tzv. úspěšnými. Na to aby se jim to nepodařilo mají ti tzv. úspěšní vás, tlukoucí srdce kapitalistické třídy. A když nebudete stačit, je tu v záloze ještě NATO, záloho a budiž k ničemu jinému.

Odp11: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 2.12.2013 11:56

Také jsem proti socialistickému rozkrádání veřejných rozpočtů, ale pokud zavedete kontroly, bude se jen více uplácet, někomu se to vždy vyplatí, a proto se musí nakládání s penězi daňových poplatníků omezit na minimum. Souhlasíte s tím Zaku?

Odp12: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Zákys, 2.12.2013 13:50

Poslouchete sračkomete já jsem se ani náhodou nezmínil o „socialistickém“ rozkrádání, ale o starém „imaginárním“ Matesovi, tedy úspěšném lapkovi. Po kolikáté mám psát: poproste!!! někoho, ať vás naučí číst, když vás ZŠ nepoznamenala.
Víte kdo ty verše svořil a kdy? Místo, zkušenost autora a čas, jsou vždy důležité.

Odp13: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 2.12.2013 22:53

A vykrádání veřejných rozpočtů vybraných socialistickými politiky(naše pravice i levice) rádobykapitalisty (tedy povětšinou asi za oboustranné neveřejné dohody politika socialisty s rádoby kapitalistou), tak to Vám vůbec nevadí Zaku?

Odp14: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
ivan, 3.12.2013 12:16

Zak je komouš jako prase, ale potřebuje k tomu onen mančaft aby mohl spravedlivě rozdělovat hodnoty na jejichž tvorbě se sám nepodílel. Známe! Blafalové musej být přesvědčivý, je to jejich živnost a chleba.

Vznikly jako dělnicko-rolnické hnutí, ale už v osmdesátých letech patřil počet členů v dělnických profesích k utajovanýcm skutečnostem. Stěží 5%. !! Starým komunistům z přesvědčení byl určen udržovací příspěvek 1 Kčs. aby aspoň opticky počet členů z dělnicko-rolnických profesích k THP nebyl třpytně jednoznačný. Komunismus se stal profesí!

Odp15: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 3.12.2013 22:14

Vnitřně mu musí být úplně hnusně. Za prvé protože nemá možnost nyní páchat na jiných bezpráví a ikdyby se dostal k moci, tak mu musí být hnusně, že ho páchá. Proč si někdo volí cestu lži a ubližování??

Odp10: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Platfus, 2.12.2013 9:26

Já jsem pro nastolení přiměřeného „sociálního smíru“ a pro určité sblížení extrémů mezi bohatstvím a chudobou. Nemám nic proti např. progresivní dani.
Tvoje přesvědčení, že nejvíc mají ti, kdo jsou nejvíc prospěšní naší společnosti je snad ještě větší idealismus, než se tu snažím protlačovat já :-). O to víc mě překvapuje, že tohle tvoje přesvědčení ti zůstalo i při profesi policisty. Ani si o sobě nemyslím, že jsem takovej závistivej škarohlíd, nikoho předem neodsuzuju a neviním. Jenom si myslím, že tohle je trochu špatně.

Odp11: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 2.12.2013 11:54

Ten kdo je společnosti prospěšnější si zaslouží více, to je spravedlivé. Jsem proti vynucování, jsem pro dobrovolnost, to opět vnímám jako spravedlivé. Jsem proti závisti a zlobě a to vnímám jako spravedlivé. Jsem proti zlu a pokrytectví a to vnímám jako spravedlivé. Jsem proti zdání být spravedlivý a nespravedlivě činit a to vnímám jako spravedlivé. Jste proti některým z těchto myšlenek? Jestliže ne, přestaňte prosazovat socialismus za účelem vyššího dobra!
Jak jsem řekl, kdyby nebylo tak rozbujelého socialismu, tedy nakládání s čím dál tím větším objemem peněz daňových poplatníků a ještě na dluh, tak by nebylo těch „rádobykapitalisů“ (ve skutečnosti socialista dohodil rádobykapitalistovi takže socan socanovi, nebo podvodník podvodníkovi). Kdyby nebylo těchto politických podvodů, uznáváš, že by platilo bez výhrad, že kdo je společnosti prospěšnější ten má více? Mazec co? Jen odstranit socialismus. Naproti tomu tvé řešení, zvýšit daně bohatým, přinese více peněz pro větší podvody, nebo oni ty podvody snad přestanou páchat?

Co je ti po tom, kdo kontroluje většinu světového bohatství? Nabízí ti někdo něco nevýhodně? Tak si vyber jinde nebo to neber. Je to výhodné a potřebné tak ber, celé.

Odp11: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
ivan, 2.12.2013 12:21

Já jsem s tebou za jedno, Plate, jenom bych poukázal na to, že škodlivé není vlastnictví, ale nepřiměřená spotřeba. Je jedno, jestli je jediná firma na boty ve vlastnictví jednoho člověka nebo je ve vlastnictví všeho lidu. Jejím skutečným vlastníkem je ten který v ní má největší vliv. To, že někdo vlastní továrny na cokoliv, ještě neznamená, že spotřebovává jejich produkty.

Dobře, rozumím tomu co máš na mysli. Ale!

Podle mého je součástí bohatství volný přístup k veřejným statkům a podílení se na společenském profitu a to se jaksi procentně vyjádřit nedá, takže podobné grafické sdělení je zčásti pravdou a z druhé části manipulací. Před asi 20 000 tisíci lety žilo na Zemi odhadem 60 tisíc lidí. Podle pyramidálního znázornění při jejich přibližně stejném majetku by oněch 60 000 lidí vlastnilo naprosto veškeré bohatství celé planety, tedy by každý z nich byl dolarový kvadromiliardář. Bylo tomu tak? Fakticky ano, pokud bychom na tuto skutečnost nasadili dnešní měřítka, ale všichni víme, že jejich skutečným bohatstvím byla tak vlastní svoboda, život a společenská sounáležitost. Nakonec, k čemu by byl rovníkovému afričanovi kožich, ikdyž je proti eskymákovi stokrát chudší. Nebo tomu tak není? Co myslíš?

Odp12: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 2.12.2013 12:35

Ivane tu bych se asi ptal co myslíš nepřiměřenou spotřebou? A zda sám podléháš nějaké nepřiměřené spotřebě? Kdo ji naopak podléhá, jakou měrou a proč? Dále proč je nepřiměřená spotřeba negativní a proč? A jestliže je skutečně negativní je natolik negativní, aby byly omezeny lidem svobody na nepřiměřenou spotřebu a lze takové omezení efektivně prosazovat u většiny obyvatelstva? Ale ty první otázky mě zajímají více.

Jinak s tebou nesouhlasím v tom, že je jedno jestli je vlastnictví v rukou jediného člověka nebo všeho lidu, tedy za předpokladu, že tím „všeho lidu“ jsi myslel politické úřednické uskupení..
Přirozeností je dle mého názoru soukromé vlastnictví. Jestliže si svou prací něco vyrobím, pak bych měl být vlastníkem této věci a nikdo by mi ji neměl krást s tím, že je to všech. Jestliže jiní umí taky něco není problém směny zboží nebo prostřednictvím platidla(, které nikdo (politik či úředník) uměle neznehodnocuje). Jestliže někdo umí co jiní nikoli a přitom to jiní moc potřebují, jsem potřebnější a lidé mě za to sami dobrovolně odmění. Tímto způsobem můžu vybudovat i monopol na něco, ale nikdy bych to nedokázal bez lidí, kteří kupují moji věc. Myslím si, že by lidem neměl nikdo ničeho nakazovat ani krást. Měly by se pouze trestat věci nespravedlivé, další regulace a zásahy jsou dle mého mínění nadbytečné.

Odp13: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
ivan, 2.12.2013 19:57

Vysvětlení.

Pamatuješ na prezidentského protikandidáta G. Busche II. All Gora? Ten svoji kampaň postavil na strachu z klimatických změn. Jeden z propagačních klipů jeho kampaně je lední medvěd který plave v moři bez kouska ledu a hrozí mu utopení. Tak tenhle pán měl nedoplatek ve svých dvanácti domech téměř 200 000 dolarů pouze za spotřebovano elektriku. Nehledě na ostatní energetickou nákladnost jeho rezidencí. No nevím jesti zrovna tohle je příkladem zdravého rozumu a přiměřenosti. Tohle bych označil za společenský faul. Nestačí, že není zákon o množství spotřebované elektriky nebo jiných společensky dělitelných nebo spíše podílových zdrojů ale takhle se chová vůl který si neklade žádné meze.

Odp14: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
ivan, 2.12.2013 19:58

K druhé části se vyjádřím později.

Odp14: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Zákys, 2.12.2013 21:13

Přečtěte si knihu Země na misce vah, ať nemusíte fabulovat, konstruovat(konstruktére) a vypadat jako „konstrukce“ primáta objevená jedním americkým genetikem, která se objevila nedávno na internetu.
O Gorem víte kulový, a to jsem ještě ubral!!!
http://sociologie.unas.cz/2002_2003/Gore_Zemenamiscevah.doc

Seminární práce ani náhodou nenahradí aspoň přečtení. Mimochodem, jak to že když ta kniha poprvé začátkem devadesátých let vyšla tak úspěšně minula vaši ruku? Environmentální problémy jsou mimo vaši kompetenci. Plně však konvenují vaší impotenci!!!

Odp14: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 2.12.2013 22:48

Tak s tím se dá logicky jen souhlasit Ivane, ale největší otázkou je proveditelnost změny. A co to s sebou ponese. Samozřejmě lze rozlišovat věci užitečné, neužitečné a škodlivé. Zde někdo nakládal se svým kapitálem jako osel, ale díky tomu se jeho kapitál ocitl v rukou někoho jiného, přitom ovšem došlo ke spotřebě ceného artiklu. Je to na zváženou, nemůžu zatím zaujmout jasné stanovisko, jsem zvědav na Vaše další řádky..;)

Odp15: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Zákys, 3.12.2013 9:10

Váš sociální kapitál má zápornou hodnotu, že tak o investování kapitálu „zachmuřeně“ žvaníte? Ale jsou na štěstí ještě i jiní policajti: blisty.cz

Odp16: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 3.12.2013 22:12

Jste šťastný? Máte rád pravdu či lež? Spravedlnost nebo zdání spravedlnosti?

Dle mého názoru lze získat slušně placenou práci takto:
1. Mám co nabídnout a po mých schopnostech je poptávka.
2. Politicky okrademe první skupinu a přerozdělíme těm co takoví nejsou.

Zákulisto vidíte i třetí možnost?:-)

Odp12: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Platfus, 4.12.2013 15:04

Jasně no, souhlasím s tím, že takováto schémátka neříkají vše. Vlastnictví jako právní vztah patrně samo o sobě nevadí. Ale ruku v ruce s ním přichází třeba ta nepřiměřená spotřeba nebo uplatňovaná moc a tady už je potřeba mít se na pozoru. Asi se nedá paušálně shrnout, co je dobře a co je špatně. Na jednu stranu nikomu není nic do toho, jak si kdo nakládá s majetkem, ale mám za to, že ten kdo disponuje velkým majetkem přejímá i určitou zodpovědnost. Je vystavenej zkouškám, co běžnej smrtelník nemusí, přičemž dispozice k tomu je zvládat máme všichni stejné. Je to jako vyhrát velkej obnost v loterii a nezbláznit se z toho. Hodnoty, které vyzdvihuješ předpokládají trochu osvícenej přístup. Ultraliberálovi jako je TomášP se špatně vysvětluje, že i nepřiměřená spotřeba je škodlivá a že argumentace „Proč by si to nekoupil, když na to má“ sama o sobě nestačí.

Odp13: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 4.12.2013 19:46

ale mám za to, že ten kdo disponuje velkým majetkem přejímá i určitou zodpovědnost. Je vystavenej zkouškám, co běžnej smrtelník nemusí, přičemž dispozice k tomu je zvládat máme všichni stejné.

To snad nemůžete myslet vážně? Nebo jsem Vás nepochopil, ale všichni máme stejné dispozice zvládat nakládání s majetkem? OMG Platfusi, vážně? Nebo jste tím chtěl sdělit něco jiného?

Nepříměřená spotřeba může být škodlivá. Otázkou je jestli regulace případné nepřiměřené spotřeby není škodlivější. Například žárovky, splachování, a podobně. Otázkou je kam až to může dojít. To, že osel prodělá 200000 dolarů za měsíc je pro nás enormě mnoho, ale v celosvětovém měřítku je to pořád málo. A pokud elektřina nebo voda stále není natolik cenný artikl aby s nimi lidi šetřili, pak taky nebudou. Zní to logicky???

Odp14: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Zákys, 4.12.2013 21:30

Ještě jednou a důrazněji. Produkce exkrementů vaší „dutovny“ produkci exkrementů tlustého střeva slona hravě předčí. ... v osvícenství byla příroda výrazem pro chaos. Dnes se to obrátilo a vy jste exemplární příklad toho obratu.
Vzhledem k tomu, že paradoxů ve vašich projevech přibývá (Platon-Politika, Sokrates zatím bez komentáře a už úplně bez dialektiky...) tak rychle jako u Derridy modelů a u Teilharda de Chardena noosféry je nutné vás začít brát vážně. Jak šetříte toaletní papír? Znalosti podepřené zkušeností jsou vzácností. Inovátor úspory toaletního papíru a ještě navíc policajt, to by byla bomba. Tropické deštné pralesy na Borneu (to je prej někde vedle Sulawesi) si to zaslouží.

Odp15: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 4.12.2013 22:54

Co jste chtěl sdělit komunisto?

Odp16: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Zákys, 5.12.2013 6:42

Aby jste na sebe prozradil jak policajt šetří!!! a tak vizionářsky pomáhal Trhu a nečekal až mu to božský Trh sdělí. Jinými slovy jak sledováním vlastních sobeckých zájmů prospíváte celku. A tím také to, jestli když neustále berete za svou rukojmí Ekonomii, jestli vůbec víte čím se ta „chudinka“ vlastně zabývá. Jako vedlejší produkt má být poznání, jestli ta čtyři mínus ze zeměpisu na ZŠ byla zasloužená!!! A hlavně trénujte to porozumění přečtenému ať se aspoň trošku přiblížíte k úrovní vzdělavatelného tovaryše na hňupa. Zatím to vypadá velice bledě. Ale nezoufejte. Máte-li prázdnou hlavu, strčte ji do úlu a zabouchejte!!! Je to dobrá rada. Pokud se vám nezdá, není to moje vina!!! O tom se stejně jako o kručení v břiše svobodně rozhodujete sám přizdisráči.

Odp17: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 5.12.2013 11:49

Zákulisto snůška, abych tak řekl pindání, zkuste říci něco plodného pro lidi, pro ekonomiku, nebo cokoli jiného než pindání zákulisto.

Odp18: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Zákys, 5.12.2013 12:18

Omlouvám se. Hodně podnětů pro počtáře, který zná 1 a mnoho. To by vydalo na novou dvoj..., ale co to píšu, „mnohovou“ soustavu. Tak znovu, jak šetříte ten toaletní papír. Na důvod proč, který byl zahrnut dříve zatím zapomeňte.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 5.12.2013 12:29

Toaletní papír nešetřím, utrhnu si kolik potřebuji. Tak činím ve všem a co Vy? Nečiníte tak jak potřebujete zákulisto?

Odp14: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Platfus, 5.12.2013 0:07

Možná jsem se špatně vyjádřil. Myslel jsem jenom to, že disponovat velkým kapitálem je zatěžkávací zkouška charakteru. Ti, kdo ho nemají, to řešit nemusí. Lidi mají stejné dispozice k tomu podlehnout svodům bohatství, ať už to jsou ti nahoře nebo ti dole. Ti dole nejsou o to nutně morálnější jenom kvůli tomu, že v té situaci zatím nebyli. Ale moc moralizuju, možná už je čas jít spát :-).

Asi se shodneme, že někdy pro posouzení škodlivosti nepřiměřené spotřeby je třeba zohlednit i jiná než ekonomická kriteria. Měl bych příklad, kdy už jsme to takříkajíc prosrali. Nevim, odkud čerpáš ten nezlomnej optimismus, že nic není problém. Vidím, že jako správný liberalista máš po ruce spoustu protiargumentů, jak kdy který zásah zhoršil situaci. To s žárovkami jsem to už slyšel, ale co je stinná stránka omezení splachování? Napadá mě problém, jenom když by byla omezení snad až příliš omezující :-).

A pokud elektřina nebo voda stále není natolik cenný artikl aby s nimi lidi šetřili, pak taky nebudou. Zní to logicky???

Ano to zní logicky, bohužel. Pokud by se problém vyhodnotil jako vážný, možná je pak na místě sáhnout po regulacích, nemyslíš :-)?

Odp15: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Juras, 5.12.2013 12:07

Chtěls asi napsat lidi mají nestejné dispozice ...

Přiměřená nebo nepřiměřená spotřeba vs. vyčerpávání těžko obnovitelných zdrojů jsou různé otázky. Teď ses pozastavil nad héliem, ale stejná situace je třeba u ropy nebo u uhlí. Spotřebováváme tyto suroviny určitým způsobem a zítra můžeme zjistit, že je to nenahraditelná surovina pro něco nesrovnatelně lepšího, než jak tyto suroviny nyní likvidujeme. V každém případě se musíme naučit žít bez toho. Vymyslet jiné postupy nebo náhražky. Ať už hýčkat stávající zbytky bohatství a obejít se bez těch surovin teď, anebo být připraveni na dobu, kdy definitivně dojdou. V každém případě lidstvo musí umět žít bez nich, jinak to nejde.

Odp16: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 5.12.2013 12:27

Když se lidstvo dostane do krize, tak se bude buď samostatně regulovat populace nebo někdo z té obrovské populace přijde na alternativu, tak či tak se to vyřeší, nikomu nelze slibovat procházku růžovými sady (životem). Regulace v lidech bude jen vytvářet pocit lhostejnosti, oni to politici s těmi jejich vědci zvládnou, navíc mnohé regulace nedělají nic jiného než, že problém odloží, nikoli vyřeší, viz. například dotace růstu populace sociálně nepřízpůsobivých občanů. Další generace bude řešit jen větší a závažnější problém.

Odp16: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Platfus, 6.12.2013 0:30

Ohledně těch dispozic, myslím, že si rozumíme, asi jsem se v tom vyjádření nechtěně nadvakrát zamotal :-). Ano, lidé mají každý individuálně nestejné dispozice, bral jsem to tak nějak v průměru - v překladu mezi bohatými i chudými je stejné procento šmejdů :-). To si myslím.

JInak ve zbytku zcela souhlasím.

Odp17: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 6.12.2013 9:51

Jsem rád za Vaše částečné uvědomění.
Ale čím si odůvodňujete to, že je mezi bohatými i chudými stejně šmejdů? Já si nedokáži zdůvodnit ani Vaši domněnku, ani domněnky alternativní. Proto by mě zajímali Vaše myšlenkové pochody v této věci, či je to jen výstřel od boku..;-)

Odp15: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 5.12.2013 12:23

Rozhodně nemají žádní dva lidé stejné schopnosti disponovat s kapitálem. Není to jen zkouška charakteru, ale především zkouška racionality, jako vyhodnocování statistických údajů, pravděpodobnosti různých scénářů, analýza rizik a mnohé další znalosti a zkušenosti, prostě je to o tom jak moc vědecký přístup při nakládání s kapitálem je schopen jeho majitel uplatnit ku svému prospěchu a tedy i ku prospěchu všech, ke kterým jeho kapitál putuje.
Nevkládej mi do úst, že tvrdím, že nic není problém. Socialismus s intervencionalismem je svinstvo.
Osobně neříkám, že regulace splachování je problém, ale taky vím, že když spláchnu ročně o 1000 litrů více, tak se tím v našich končinách nic nemění, ikdyž to udělá každý čech, tak jak to dělá dnes. Jestli někdy chce těch 40 Kč ročně na splachování ušetřit, ať si dobrovolně koupí hajzlík, který má omezené splachování. Cena vody je tak nízká, že mě osobně nestojí za to, aby se platili 3 roky studií splachování hajzlíků stovek úředníků? Jestli ty si myslíš, že je to ekonomické, pak klobouk dolů před tebou! Pokud má nějaká země vody nedostatek, tudíž je drahá, tak si myslím, že tam si lidé koupí omezené splachování i bez placení mnohých let studií stovek úředníků, nemyslíš?

Co se týká hélia, ale čehokoli jiného je to stejné. Jestliže není helium, proč je pořád tak levné. Pro mě osobně je například velmi drahé a nikdy bych si ho k plnění balónků nekoupil. Takových nás bude asi většina.

Elektřina a voda evidentně nejsou vážný problém, pokud jsou dodavatele dodávat za tak nízké ceny, čím je věc cennější tím je dražší, jako například diamanty, a to je přirozená seberegulace, nemyslíš?

Odp13: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
ivan, 5.12.2013 7:42

No jasně, tvořit, vylepšovat, vynalézat, zdokonalovat, nacházet nová využití pro již známé je úžasná věc. Proto je třeba rozlišit jak které bohatství vzniklo a jak slouží. Vidím a vnímám, že zde nikdo nikdy nerozlišoval tyto principy.

Jedno bohatství vzniká podobně jako sochařské dílo, tedy zhodnocováním. Přidaná hodnota je jasně viditelná, užitečná a společensky prospěšná. Vynálezci, zlepšovatelé, konstruktéři, stavitelé mlýnů, zakladatelé hutí, stavitelé lodí, vynálezci nových materiálů nebo technolgických postupů.

Další majetek je zjískaný ukradením, podvodem, manipulacema, převýběrem daní, zásahem vojenskou silou, snahou se majetku zmocnit technologickýma prostředkama nebo vykradením za pomoci zneužití práva.

Nejsou jenom bohatí a chudí, ale užiteční a zmrdi či blaflové. Pravdou ale je, že se spíše dočká úcty a uznání zloděj ve fraku, nežli na poli rozhazující sedlák hnůj.

Peníze a bohatství jsou mocnou zbraní která v těch správných rukou dokáže dobře sloužit, stejně jako skoro vybubit celé kontinenty a uvéct je do bídy.


Nekoukám na to jak je kdo bohatej, ale co činí. Tím má moji úctu nebo ne.

Iv.

Odp14: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Zákys, 5.12.2013 8:37

To sdělujete sám sobě? Že na hnojišti občas vyroste krásná růže ví každý, kdo žije více než 20 let. To se s tou „úctou“ chválíte, nebo si na ni stěžujete?
Člověk který je sám sobě obhájcem, má za klienta samolibého hlupáka „Kolumbe.“

Odp14: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Zákys, 5.12.2013 11:22

Ještě poznámka:

To byla zlá doba, darmo vzpomínat...

Ach, jo...
To byla otrava mít ještě před maturitou, vyučením jisté umístění a připravené pracovní zařazení hned po prožitých posledních prázdninách!
Ach, jo ....
Každý musel do práce a to si ještě mohl vybírat, zda přijme práci, kde se upíše třeba na 10 let a „oni“ mu za to dají podnikový byt nebo nenávratnou půjčku na stavbu rodinného domku.
Ach jo.
Jistota, že pokud budu makat a neudělám průser, budu mít práci třeba až do penze, lidi nejen duševně, neskutečně deptala...
Ach, jo....
Neskutečné násilí bylo pácháno na nemocných. Místo, aby byl vybírán regulační poplatek u lékaře a poté v lékárně včetně tučného doplatku jako v každé demokratické společnosti za léky, odbyli pacienta tím, že za jeden recept musel zaplatit jen jednu korunu a operační lůžko bylo vždy k dispozici jak pro otylého, tak pro štíhlého. Léky byly podávány personálem nemocnice a nemuseli jsme běžet do lékárny, kde to zaplatíme z vlastní peněženky, abychom dopřáli svým blízkým předepsanou léčbu lékařem, při pobytu v nemocnici! Do nemocnice jsme nenastupovali s balíkem toaletníhoi papíru aby nám měli čím utřít prdel, když náhodou síly začaly mizet v dáli...
Ach, jo...
Ženský si vybrečely oči , když odcházely do důchodu po porození dvou dětí již v 55. letech. Kolik lidí tenkrát snilo o tom, aby mohli pracovat o 10 - 15 let déle.
Ach, jo...
Bylo to opravdu děsivé a devastující období našich dějin. Z lidí a hlavně z dětí se stala bezcitná zvěř.
Za komunistů mladší vstávali v autobuse, aby pustili sednout ty starší.
Dnešní mladí již znají svá práva v demokratické společnosti a pěkně zůstanou sedět.
Tak to má být!
Vždyť jsme si je tak v demokracii=kapitalismu!!! vychovali!!!
Ach, jo... konečně čas oponou trhnul.
Již nikdy nechci zažít paskvil sociální jistoty ani morální zhoubu, atd.:-( !!!
Konečně máme svobodu a nikdy se nevrátí ty špatné časy! Vždyť nám vůbec nevadí, že většina národa podvádí stát a okrádá nás všechny, jak se dá - své okolí, přátele, ba dokonce i rodiče!
Vždyť my si rádi při léčbě v nemocnici zaplatíme léky a pobyt nebo také umřeme, když na nás nemá nikdo čas z ošetřujícího personálu! Žádné společné skládání, pardon daně, jako součást lidské solidarity.
Vždyť my si rádi koupíme potraviny přesycené éčky nebo už prohnilé, aby se náš život maličko zpestřil! Vždyť my rádi vzděláváme děti za naše peníze už od školky, které neznají v dospělosti ani státní hymnu, natož pak český jazyk a matematiku, ale znají PARTIČKU a COMEBACK!
Vždyť my rádi pijeme alkohol a mluvíme svobodně a vulgárně, nejen mezi sebou, ale také na prknech, co kdysi znamenaly svět...
Já jsem světlým příkladem přispůsobení se!!!
Žijeme přeci jenom jednou!
Konečně máme co jsme chtěli a zloději si žijí v klidu, přepychu a blahobytu. Jen kastrovaní býci si opatrně vzdychají a nadávají na svoji minulost, za kterou mohou padlí andělé, které aby se to nepletlo, nazývají pracovním nazvem komunisty. A když jsou sami tak zaslzí při vzpomínkách na svoji budoucnost, kterou si jako „malí“ vysnili, a pustí si film pro pamětníky s Oldřichem Novým....
britské listy

Odp15: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 5.12.2013 11:46

Slušně placenou práci může člověk dostat, pokud má člověk schopnosti, po kterých mají lidé zájem a dobrovolně mu za ni své peníze dávají, nebo okradením takových lidí skrze politiky pro lidi, kteří nechtějí či nedokáží takovou práci nabídnout, je tu třetí možnost Zaku?
První možnost je kapitalismus = dobrovolnost, odpovědnost, druhá je socialismus, komunismus = totalitarismus, neodpovědnost.
Proč si nevypěstovat národ neschopných a poslušných, že ano?

Odp16: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Zákys, 5.12.2013 12:26

To výše nebylo pro vás. O tom co píši pro jiného nemůžete ani číst proto, že máte hrubé nedostatky v porozumění přečtenému. A znát z vlastní zkušenosti... Když existovalo to čemu nerozumíte a již vůbec nechápete jste pro tatínka nebyl ani povzbuzující myšlenkou, přizdisráči.
Až dosáhnete věku kmeta, to bude pařez!!! Co pařez. Pařezitý (to je rybník na Vysočině) bude závidět, kudy bude chodit!!!

Odp17: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 5.12.2013 14:50

Zakulisto, musi Vas iritovat, ze nemate zadne opravneni me neco zakazovat, presto ale, muze byt komunista uspesny bez okradani lidu nejpotrebnejsich??;-) Zamyslete se!

Odp18: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Zákys, 6.12.2013 8:53

Jestli si myslíte že ty „nejpotrebnejsi“ znáte, tak rychhle šup sem s nimi. Nejsou to náhodou ti, co skončili zaliti louhem a zabetonovaní v barelech pod Žďákovským mostem v Orlické nádrži? Ale jména, ať si udržíte aspoň ten zbytek charismatu co zbyl, než vám někdo „vykastroval“ mozek, „kozle“. Já osobně vás ovšem podezřívám z autokastrace. Pozor, to není kastrace probíhající v policejním Antonu.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 6.12.2013 9:45

Nene Zákulisto, tak jako to píši dokola a přímo po lopatě, ač to zákulista není schopen pochopi, zopakuji mu to samozřejmě rád znovu. Nejpotřebnější jsou ti, kterým lidé dobrovolně odevzdávají největší obnosy svého kapitálu!! Chápete to nebo ne?;-)

Odp15: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
ivan, 5.12.2013 12:44

Byla to přímo zlatá doba pro komunisty kdy si nadělali z většiny národa zajatce a otroky. Rozdávali z ukradenýho a z vynucené práce pod hrozbou trestu, za projevenou poslušnost komu se jim zachtělo. O teprve narozenejch dětech už bylo rozhodnuto kdo půjde do chovu a kdo bude otrokem za zastropovanou mzdu s předem určenou pracovní pozicí pokud neprojeví loajalitu. Pracovní povinnost byla už od patnácti let s nárokem na dva týdny dovolené ročně! Lidé se přiznávali ke zločinům které nikdy neprovedli a co by v normální společnosti nemohlo za zločin být nikdy považováno. Ovládací systém mohl rozhodnout co si kdo může za násilně vykonanou práci koupit a co ne. Byty zadarmo se samy nepostavily ale byly postaveny z vynucené práce. Celá myšlenka dělnicko-rolnického hnutí o vzájemné podpoře a spravedlivěj řízené společnosti byla ukradena parchantama kteří ji využili k zjískání absolutní moci ve státě ozbrojenou silou. Občané najednou čuměli, že jsou zajatcema ve vlastní zemi kde se každý malý projev nelibosti nad společenským stavem trestal někdy na dětech a rodině, jindy vězením nebo kulometama a vražděním. Maďarsko 1954, ČSSR 1968 kdy komunisté spolupracovali na výsostném území státu s cizí mocností proti svému lidu. Dokončím později.

Odp16: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 5.12.2013 14:55

Těším se na pokračování co všechno nám přináší zákulistovi jistoty. Pravda je mocná věc, cítíme se blaženě..:-)

Odp17: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
ivan, 6.12.2013 7:22

Ale i totalitní režimy mají v některých věcech výhodu. Ikdyž pouze naskytlou, nikoliv plánovanou. Třeba se povinným očkováním podařilo potlačit některé tehdy rozšířené nemoci které by budily hrůzu v každé době. Dětská obrna, Černý kašel ( pomalu se vrací) Pravé neštovice, Záškrt.

Některé epidemie dokázaly změnit v některých evropských oblastech demografii k nepoznání, např. Španělská chřipka. Asi by nebylo špatné se vrátit u některch potravin k povinné receptuře. Špekáček by měl všude stejné složení a chutnal by stejně. Různé opékáčky nebo dopékáčky nebo teskáčky či buřtíky ať si v nich je co chce a stojej cokoliv. Špekáček by mohl být pouze jeden, stejně jako metr, litr, nebo kilo. Ale do tohoto bych netahal politické systémy, měla by to být věc zdravého rozumu.

pzn. Stejná receptura není stejná cena. Na zásuky nebo napětí a frekvenci v síti je taky norma.

Budu mít dotaz ohledně ukradeného auta.

Odp18: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Lipovan (Z.), 6.12.2013 8:31

Ivane, například držák je záležitostí doslova systémovou; komunisté potřebovali, aby výrobek vydržel co nejdéle, protože spotřebního zboží byl nedostatek. Zatímco kapitalista usiluje, aby produkt odešel přesně den po záruce a on tak mohl prodat další. Tudíž očekávat dnes výrobu držáků je stejně naivní, jako předpokládat každý měsíc obměnu zastaralých modelů za režimu minulého. Naštěstí se podařilo zachránit pár věcí, které už přežily řadu generací svých demokraturních nástupců a stále slouží. :-)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 6.12.2013 9:11

Lipo, víte co je zajímavé? Že já tu Vaši domněnku či zkušenost z kažením nových věcí nemám. Asi jsem já a mé okolí statistickou výjimkou..;-)
Jak vidno, takřka žádné značky nekrachují a z tohomi vychází dvě moznosti:
1. Si vymýšlíte.
2. Lidé jsou tak hloupí, že si pořád kupují nekvalitní zboží a fňukají.

Lipo zamyslete se nad touhle řečenou hloupostí:
„Zatímco kapitalista usiluje, aby produkt odešel přesně den po záruce a on tak mohl prodat další.“
Dle mého názoru kapitalista jednoznačně usiluje o maximalizaci zisků, čehož může vaším způsobem dosáhnout jen u společnosti hlupáků. Přijde te mi jako závstivé ulhané dítě.
Co se týká demokratury vnímané Vámi a panem Čechem, pak mi řekněte proč současný režim nevnímáte více totalitárně než demokraticky, když zde v historii ČR vždy vládla menšina na úkor většiny a rozhodovali v mnohých věcech, ke kterým neměli politický mandát od lidí.. Demokracie tu nikdy nebyla Lipovane..

Odp20: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Lipovan (Z.), 6.12.2013 9:29

Varianta 3: Lidé kupují šmejdy, protože nemají jinou možnost. Kvalitní držák je pouze na zakázku a tudíž mnohem dražší, než byl za socialismu. Nedávno jsem koupil tento nožík. To je kvalitka! Pouzdro je z festovní kůže, při dobrém zacházení vydrží bez nadsázky sto let. Holt Dagestánci nechtějí pochopit, že výrobky nesmějí mít dlouhou životnost, jinak půjde konzistentství do háje. :-)

Odp21: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 6.12.2013 9:43

A když mluvíte například o vysavačích tak to platí jak pro ty nejlevnější tak pro ty nejdražší? Jak jste sám napsal za náležitou kvalitu si musíte náležitě připlatit. Sám jste to udělal! Když si nedobré zboží najde svoji skupinu nakupujících, zřejmě se jim takové vyplatí kupovat co 5 let..;) Každý si snad umí zhodnotit co je pro něj nejlepší. Pokud si lidé neumí ani to zhodnotit, pak je zřejmě někdo vychoval k absolutnímu ignoranství a neodpovědnosti.

To, že byla za socialismu „kvalita“, levnější? Doporučuji přečíst si Ivanovi poznámky, jaké to mělo negativní dopady na životy nevyvolených, kteří neměli možnosti se proti zločineckému režimu bránit. Vše má svou cenu, akorát, že v liberalismu nikdo nikoho nenutí ke zločinu nebo aby zločin trpěl. Je tu jen vlastní odpovědnost. Možná byste mluvil jinak, kdyby se zlo páchalo na Vašich blízkých, ale jakmile je pácháno na jiných pro Vaše dobro, tak to hold vnímáte jako satanovu manu. Pletu se snad? Nebo proč chválíte minulého režimu, opravdu byla ta zločinnost malou daní za konkrétně Vaše pohodlí?

Odp20: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Zákys, 6.12.2013 10:02

Hňupe, kdy už poznáte, pochopit ve vašem případě nehrozí, že:
Píšete vy...

Zatím co kapitalista usiluje, aby produkt odešel přesně den po záruce a on tak mohl prodat další.“
Dle mého názoru kapitalista jednoznačně usiluje o maximalizaci zisků, čehož může vaším způsobem dosáhnout jen u společnosti hlupáků

Ovšem když blb vaší velikosti nazývá kupující hlupáky, je na Nobelovku!!!
Tyto dvě tendence se nevylučují, ale doplňují.
Výrobky mají období mladosti, zralosti a staroby. Každé to období má kalkulovánu jinou cenu. Neprodané zboží jsou „utopené náklady“, jak se tomu magore v ekonomii říká. Snížení ztráty je řešeno cenami úměrnými k situaci na trhu, to je kupní silou potencionálních zájemců. Některé eny jsou nižší než výrobní náklady. Častěji se zboží prostě zničí, aby se ceny udržely co nejvyšší. To je kapitalismus, a to jsem nevzpoměl dumpinkové ceny. Yvan „pláče“ nad zlatými českými ručičkami které vyráběly třeba nůžky s ozdobným ornamentem na plátno střihající drát ještě po sto letch. Za ty dnešní šmejdy u něj, muže předvčerejška, mohou jako vždy komunisté.
Lidé v ceně výrobku hrají jen takovou roli, do jaké míry jsou zakalkulováni do ceny výrobku. To co není zakalkulováno a tvoří „odpad“ je obětí charity(kluci a holky které žebrají po ulicích na místní chudé) která se může vydovádět z celých svých sil, přizdisráči.

Odp21: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 6.12.2013 10:22

Zákulisto, myslíte si, že si někdo přečte Váš příspěvek po prvním slovu? Přesto alespoň položím otázku, lze aplikovat komunismus bez politicky řízeného zločinu na lidech?;-)

Odp22: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Zákys, 19.12.2013 23:59

Policejní kvadratický hňupe v rodině!!! Kdyby mi ale otec sdělil „synu zde jsou vyčísleny náklady na tvoji výchovu“ vyplatil bych mu co mi vyčíslil, ale nezůstal by po něm ani příslovečný vzduch. I když by se choval jako řádný podnikatel-jinak kapitalista.
Ale to přesahuje chápání i toho nejmenšího, a to vy nejste, přizdisráče.

Odp18: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 6.12.2013 9:28

Ahoj Ivane, nahodilost samozřejmě stěží přičítat jako zásluhu politika. Souhlasím s Vámi, že dodávat kvalitu by mělo býti zdravým rozumem podnikatele. U nás v okrese je jeden řezník, kterého výrobky jsou prostě už na pohled a chuť poznat vysokou kvalitou, už dodává do celého kraje, přestože jsou jeho výrobky výrazně dražší. Zase je to o tom, o co lidi stojí.
Dále řeknu jeden svůj osobní názor, ano jídlo může být považováno za lék, ale ne každý musí vybírat nekvalitní špekáček, například ve Východních zemích lze poznat co dokáže být zdravým jídlem pro chudé, patří do toho i střídmost. Jinak jsem rozhodně proti povinnému očkování, mám pro to své informace a racionální důvody.

Ohledně kradeného auta či jakékoli policejní činnosti se klidně ptejte.

Trošku mě mrzí, že jsem Vám přerušil, ten výčet „pozitiv“ pro zaka, protože chci znát i proti názor..

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
ivan, 6.12.2013 12:14

Já to myslel tak, že by byl normošpekáček, normochleba, normo jogurt, normomáslo a pár základních věcí jako na arše Noemově. ,, od každého druhu" ..jinak ať si každý vyrábí co chce když mu to někdo zaplatí.

Bydlím v místě kde si bez auta nekoupím ani rohlík, tedy jsem měl jedno já, jedno Eva a jedno jsem koupil jako obnovu už ojetého parku, tedy jaksi navíc, s tím, že se jedno z původních prodá a tím budeme mít auta omlazena. V tom se stalo, že Evě musela být náhle provedena vysoká amputace nohy a já měl najednou na jedny ruce tři auta z kterých se muselo platit ručení, takže moje snaha byla rychle aspoň jedno prodat třeba mírně pod cenu, ale hlavně se o nic nemuset starat ( technický atd.) Se zájemcem jsem smluvil cenu 90 000 za Oktavii s tím, že když převod proběhne rychle tak za osmdesát. Se zájemcem jsem se poznal u svého známého, takže jsem nepředpokládal nějaký zádrhel. Chlapík přijel s tím, že veze zálohu sedmdesát a že si auto vezme na víkend k prověření a následujícím týdnu provedeme v předepsané lhůtě převod. Nejdříve se neustále vymlouval na nedostatek času a převod neustále odkládal a odmítnul auto vrátit, že ať si nedělám starosti, že klídek. Dneska už je to více než šest let, kdy vůbec nemám tušení co se s autem děje a jak vůbec probíhají technické kontroly když jsem mu nevydal (naštěstí!) techničák. Za auto jsem nedostal doplatek 20 000,- ale už jsem približně stejně, neli více zaplatil na povinném ručení které je nepozastavitelné. Nemám vliv na to jakým způsobem je auto užíváno a kdo je zodpovědný za případnou trestnost nebo dopravní nehodu.

Jakým způsobem by si kvalifikoval jednání někoho kdo užívá nezapoplacené a nepřevedené auto proti mojí vůli a kdo by měl případnou odpovědnost za přestupky nebo trestnost spojené s provozem auta?

Pro mojí vytíženost, jak pracovní, tak domácnost a kompletní trvalou péči o beznohou Evu až do stavu takřka vyčerpání a nechutnost která mě čeká pro mě bylo vždy jednodušší pojistky zaplatit.


Jaké jsou moje vyhlídky na vrácení auta a uhrazení škody za vynucené pojištění?

Jak dopadli nebo postupovali lidé kterým se stalo něco podobného?

Jak neudělat chybu, by mě po letech nehodil rozbité auto na hlavu s tím, že na něm nic nevymůžu?

Docela by mě vadilo kdyby se zase nějakému parchantovi vyplatilo s někým vyjebat.

Je to krádež?

Odp20: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Lipovan (Z.), 6.12.2013 12:26

Neznám tvé konkrétní podmínky do detailu, ale zřejmě bych si pořídil Aixam Pick up. Užitkové mikrovozítko vhodné do vzdálenosti 10-15 km. :-)

Odp20: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 6.12.2013 14:41

Ivane krádež to zcela jistě není, nenaplňuje to skutkovou podstatu tohoto trestného činu.

Ptal bych se Tě zde, zda při převzetí, došlo i k podpisu nějaké smlouvy, nebo šlo o smluvní jednání se svědky či bez nich.
Nechal jsi to ležet poměrně dlouho. Měl jsi pro to své důvody.
Podle toho co jsi řekl zde může být podezření na trestné činy podvodu a neoprávněného užívání cizí věci, možná zpronevěra.
Ovšem trestní zákoník na tyto trestné činy stanovuje promlčecí dobu na 3 roky.
Navíc prokazování podvodu v těchto věcech je velmi složité, zvláště pak kdy poskytne zálohu ve výši blízké plné cenně.
V současné době, lze tak mít více méně za to, že Váš problém spadá do roviny občanskoprávní. Tedy doporučením je ujednání nové dohody, kterou by obě strany vnímali za dobrou a dodrželi by jí, nebo podání žaloby k soudu.

Podle mého názoru bys zde měl ještě jednu možnost a to je následující:
Kontaktovat toho provinilce za účasti další osoby a sdělit mu, že mu vozidlo necháváš s Tvým svolením na dobu jednoho týdne s tím, že buď se doplatí to co bylo smluvně ujednáno a další výdaje (povinné ručení atd.) nebo po uplynutí této týdenní lhůty chceš své vozidlo vrátit zpět (pak by náleželo provést kalkulaci toho zda a kolik by se mu mělo vrátit ze zálohy). Pokud to půjde tak sepsat písemně, pokud odmítne měl bych s sebou rád nějaké třeba dva zdánlivě na sobě nezávislé svědky jako například starostu obce a souseda (policisté v tomto neasistují). Když by Ti vozidlo nevrátil, bylo by zde podezření, že vozidlo neoprávněně užívá (opět zajímá policii), pokud jej v tom uvidíte jet, nejlépe zase se svědkem (volat L-158 a udat), pak zde bude důvod pro zahájení úkonů v trestním řízení a vyhlášení vozidla do pátrání. Po nálezu vozidla, pokud nebude důležité pro trestní řízení putuje k oprávněné osobě. Pokud jej nikdo neuvidí vozidlo užívat (navrhoval bych šetření po sousedech zda ho užívá a pod.), pouze Ti ho nebude chtít vydat jde opět o občanskoprávní spor, který lze řešit dohodou nebo soudem.

Pokud Ti hodí rozbité auto na hlavu, koná se totéž, dohoda či soud, nebo dokazování, že jej zničil úmyslně, pak by zde bylo podezření pro poškození cizí věci. U soudu by pak zase náleželo dokázat v jakém stavu bylo vozidlo předáno a navráceno, a zřejmě i znalecký posudek na vzniklou škodu.

Tady v těch případech platí náležitá prevence a tou je velmi dobře zajištěná smlouva.
Já například půjčoval bratrovi peníze a netrval jsem na sepsání smlouvy, ale on sám na ni trval, aby neměl prostor se mnou jak píšete vyjebat.

Jinak škody dané trestním zákoníkem jsou zde, přičemž se vždy počítá přímá škoda v době spáchání, škody následné (placení povinného ručení a pod.) se pro účely trestního řízení nepřipočítávají.

Dále pokud někdo spáchá s vozidlem trestný čin, pak nese trestní odpovědnost ten kdo jej spáchal. Pokud s vozidlem někdo spáchá přestupek tak naši politici vymysleli, že provozovatel musí udat viníka, pokud tomu se přestupek neprokáže (nedozná se), nese odpovědnost provozovatel vozidla. Ale odpovědnost provozovatele vozidla sahá po novu docela daleko, viz. tyto články.

Nenapadá mě co bych Vám ještě řekl či poradil, ale jestli jsou nejasnosti tak se ptejte nebo jestli to nechcete řešit veřejně, napište zde nějaký mail a já se ozvu.. T.

Odp18: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
ivana Kozárová, 19.12.2013 19:07

Dovolím si vstoupit. Chci jen naznačit,že zdravý rozum je s politikou nekompatibilní.Domnívám se,že v politice jde především o iracionální rozhodnutí,ke kterým člověka motivuje touha po moci ruku v ruce s citovými omezeními,ne-li deprivantstvím....

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp7: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Zákys, 1.12.2013 8:12

Průměrný slon vyprodukuje za den průměrně 25 kg exkrementů. Produkce vaší mozkovny průměrného slona v produkci duševních sraček hravě překonává...

Odp8: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tlapka, 2.12.2013 13:41

Logická chyba- za 3 dny by zhubnul - už nevím kdo to byl- o 75 kg.

Odp4: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 30.11.2013 17:38

Zaku poučím tě a odstraním tvé prázdno. Prázdno se dá odstranit, poučením..;-)

Odp5: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tlapka, 2.12.2013 13:43

Pokud je to vzduchoprázdno stačilo by něco jako venil. Bylo by to jednodušší. Poučení vejde otvorem samo od sebe... pokud je nádoba schopna je přimout ?

Odp6: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tomáš P.....a, 2.12.2013 22:44

Krásné, dnes mě Vaše příspěvky obvzláště baví paní Tlapko..;-)

Odp7: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Tlapka, 3.12.2013 14:20

Dodala bych že komu není shůry dáno v knihkupectví nekoupí.

Odp3: Trvalý pokles ohrožených chudobou v ČR
Zákys, 1.12.2013 9:05

Matka Adolfa Hitlera vážně uvažovala o potratu, objevili historici, ale její doktor jí to vymluvil. Kdo to vymluvil matce vaší?

Jaký je pohled komunisty na toto?
Tomáš P.....a, 30.11.2013 17:50

Jak se Zaku díváte na to, že Brusel zvýšil cla na dovoz solárních panelů z Číny s odůvodněním, že je poskytovali za nepřijatelně nízké ceny?
Jak se díváte na tento centrální zásah do ekonomiky Evropské unie, tedy centrální zásah socialistických plánovačů, proti socialistickým plánovačům Číny? Neměli by socialisté táhnout za jeden provaz? Nebudou se takto dohadovati?

Odp: Jaký je pohled komunisty na toto?
Zákys, 30.11.2013 19:45

Clo nevymyslel žádný socialistický plánovač. Studujte třeba ekonomii merkantilismu... Clo slouží zájmům států(nevyhlašují jednotlivci... i když...), a ty nejsou jenom ekonomické. Obecně, něco/někoho chrání!!! Vás nezachrání ani „clo“ jak Brno!!!
Nejsem odborník na komodity zahraničního obchodu Číny, zato vím co jsou dumpingové ceny a kdy a proč jsou běžně v obchodě používány. Takže nevím, a nemám ani žádnou teorii.
Také nejsem odborník na světové revoluce, a pokud vím tak poslední guru světové komunistické revoluce Lev Nikolajevič Trockij skončil někde v Mexiku s krompáčem v hlavě zabit poslem Jožky Stalina, magore. Skutečný „Magor“ byl ovšem rocker!!!
Už vám došlo, že jste pazdeří, které se vyskytuje na správním místě. Mezi policajty.

Odp2: Jaký je pohled komunisty na toto?
Tomáš P.....a, 30.11.2013 20:20

Je jedno kdo clo vymyslel, důležité je, že je nástrojem centrálního plánování. Tedy důležité je co je účelem a předmětem zla pro lidi, promiňte, cla pro lidi. A důsledkem je, že poškozujeme nejlepšího dodavatele a dále všechny spotřebitele. Prostě samá pozitiva a sociální jistoty.
Je lépe chránit jednu fabriku v zemi nebo je lépe chránit lid před zvyšováním cen. Co myslíte Zaku? Pro co se rozhodne komunista? Bohužel pro tu jednu fabriku v zemi si myslím já, protože zájmy lidí ho vůbec nezajímají. Myslí si, že ví více, není to tak Zaku?

Odp3: Jaký je pohled komunisty na toto?
Zákys, 30.11.2013 20:54

„komu je co je jedno“....? Jedno je to vám a to je sakra rozdíl. Já myslel že skončila doba kdy ten koho k policajtům na funkce vaší kategorie brali, byl zásadně absolventem 7. a nižší třídy ZŠ, a ten který se pak učil na dvouletých učilištích(komanči chtěli aby i ti jenom vychovatelní byli nějak užiteční) a nebyl použitelný ani na podávání cihel zedníkům. Z těch byli děláni policajti. Proto aby se neztratili je hlídali jejich psi!!! Vidět, že je to ještě horší než za komára. Ivan se dočkal pěkných „světlých zítřků.“

Odp4: Jaký je pohled komunisty na toto?
Tomáš P.....a, 1.12.2013 22:51

A je podle Vás fér, aby Brusel uvaloval cla na dovoz poptávaného zboží z Číny?;-)

Odp5: Jaký je pohled komunisty na toto?
Zákys, 2.12.2013 0:47

Blb vašeho rozměru používá etickou sic.? kategorii „fér“ místo ekonomické kategorie. Tupá mysl nerozlišuje!! říkal někde Karel Čapek. Čapek, to byl takový ten pisálek řečeno jazykem Yvana, který nic pořádného neuměl, tak jen „smolil“ a „smolil.“ „Tupostí“ nahrazujete svoji policejní prostoduchost. Bože to je pěkné české slovo. Děkuji paní učitelko!!!

Odp6: Jaký je pohled komunisty na toto?
Tomáš P.....a, 2.12.2013 8:32

Takže je to podle Vás ekonomicky prospěšné pro zemi, která clo uvaluje, že výrazně zdraží svým občanům zboží Zaku? Jak může být vyšší cena společnosti prospěšná Zaku?;-)

Odp7: Jaký je pohled komunisty na toto?
Zákys, 3.12.2013 12:03

„Tupá mysl nerozlišuje“ opakuji Čapka. Až se dopracujete, co nepředpokládám, ale co kdyby, k poučení že země také dováží mimo jiné zboží které sama vyrábí, sednete na prdel samým údivem co se to kolem vás děje. Namalujte si, ale napřed nastudujte co to je, rozhodovací tabulku pro tři země a tři komodity, kdy každá z těch zemí všechny tři komodity vyrábí, přesto mezi sebou výhodně s těmi komoditami obchodují. A potom si můžete hrát na zahraniční obchod... Teorie komparitivní výhody se jmenuje to, kde se tyto věci uvažují. Ale proto, že učebnice pro druhý ročník obchodní akademie vám díky své jednoduchosti nevoní, sáhněte po něčem kvalitnějším.
nssvoboda.cz
Zrovna ji zlevnili blbe. Tak to budete mít skoro zadarmo. Ten Samuelson(autor) není jen tak někdo, i když vaší potřeby zdaleka nedosahuje..Píší o něm i, a to připomínám, jen pro pořádek, aby i policejní hňup se neopomněl informovat.

Odp8: Jaký je pohled komunisty na toto?
Tomáš P.....a, 3.12.2013 22:09

V duchu Vašich myšlenek by tedy bylo dobré nakázat zatlučení všech oken, aby byli lidi nuceni vynakládat kapitál na „osvětlovací průmysl“, je to tak Zákulisto?;-)

Odp9: Jaký je pohled komunisty na toto?
Zákys, 3.12.2013 23:08

Žádné zatlučení. jenom se dívat, a kam nedohlédnu studovat...
To říkal již soudruh Lenin když se jej ptali jestli je lepší mít milenku nebo manželku. Odpověděl že jsou potřeba obě. „Když jdu z domu říkám že jdu za milenkou. Když utíkám od milenky říkám musím za manželkou." „A zatím mohu sednout do universitní knihovny a studovat a studovat...“
Ten Joseph Alois Schumpeter rodák z Třeště to s teorií komparativní výhody udělal tak, že i tlukoucí srdce kapitalistické třídy by mohlo něco podchytit...
Když ne nic jiného tak aspoň to, že nic není tak jednoduché jak se jeví blbům vašeho rozměru!

Odp10: Jaký je pohled komunisty na toto?
Tlapka, 4.12.2013 15:38

Všechno je jednoduché, stačí se podíváat ze správného úhlu. Složité je když se to rozbabrá.

Odp10: Jaký je pohled komunisty na toto?
Tomáš P.....a, 4.12.2013 19:40

Nuže studujte též..:-)

Odp5: Jaký je pohled komunisty na toto?
Vlastimil Čech, 4.12.2013 19:14

Nevím, jestli uvalení cla „fér“... a férové být může... Víte, když něčemu nerozumím, snažím se si to představit v malém, pochopitelném...
Tedy máme vesnici, kde každý občan vyrábí něco jiného ale tak, že si s rozumným počínáním skoro vystačí... Vy, pane Tomáši budete mít krásný jablečný sad a budete pěstovat, skladovat a na místním trhu prodávat svá jablka. Určitě nejste hamižný krkoun a prodávate za cenu, kterou si Vaši sousedé mohou dovolit a která Vám přináší živobytí.
Nu a tu se na Vašem tržišti objeví nový prodavač, který bude jablka prodávat výrazně levněji... Sousedé nakoupí jablka od něho, Vy zůstanete jako opařený se svým neprodejným zbožím... Když se to bude opakovat, ( a budete třeba i zkoušet všelicos) tak zkrachujete, a půjdete o žebrácké holi z obce.... Ovšem také přestanete nakupovat zboží svých levných jablek lačných sousedů... i oni utrpí ztrátu, a omezí tedy své vzájemné nákupy... Nu a protože jejich příjmy poklesly, snížili se i jejich příspěvky do pokladny obce...
Nu, a proč by to ten cizinec na trhu dělal? Až zkrachujete, koupí levňoučce ten Váš sad ;-)
A zvýší původní cenu jablek...
Rozumný starosta, nebo rychtář, tedy cizinci na tržišti stanoví poplatek, clo... a udrží výběr místních poplatků v dobré výši.
Dovedu si představit i jiné pochopitelné důvody vystavení cla, než je tento přihlouple jednoduchý a výsměchu neodolný příklad...
Ale dovolte, prosím, otázati se... bylo by v tomto případě vystavení cla Vašemu nečestnému konkurentu fér?

Odp6: Jaký je pohled komunisty na toto?
Tomáš P.....a, 4.12.2013 19:39

Soběstačná obec je nesmysl, jedině, že by chtěli jen to nejzákladnější. Na to upozorňoval i Sókrates v Platónově Ústavě.
Pokud máte sad, prodáváte za tržní cenu a ta je stanovena množstvím úrody, poptávkou a konkurencí, nebo počítáte s monopolem?
Když se objeví lepší obchodník Vaše zboží nebude neprodejné, jen musíte jít do ztráty a když nejste sto produkovat jako lepší obchodník, měl byste si hledět jiného zaměstnání, jelikož Vaše zaměstnání občané v obci více nepotřebují.
Příjmy obce se sníží, ale jsou důležitější příjmy obce nebo blaho občanů pane Čechu?
Já mám pocit, že tady fakt nikdo nechce uvažovat racionálně..
Proč by nový obchodník zvyšoval cenu jablek? Jablko je něco co je lidem bezpodmínečně potřebno? Tedy by si obchodník navýšil cenu tak, aby nevidělal maximum? Nebo bude jablka nabízet za takovou cenu, za kterou utrží maximum? Pokud dám jablko za milion neznamená to, že vydělám maximum pane Čechu!!!
Toho starostu, kterého nazýváte rozumným, já nazývám opačně, protože poškodí lidi v obci za cenu vyšší odměny pouze pro sebe sama a záchrany jednoho špatného podnikatele...
Clo je centrální zásah do ekonomiky a je podle mě plně nefér.. Souhlas už?

Odp7: Jaký je pohled komunisty na toto?
Vlastimil Čech, 4.12.2013 23:32

Pane Tomáši, začínám si myslet, že rozumět prostě nechcete... Každý příklad je špatný, ale je to jen příklad...

Nu, zkuste si dosadit jiné zboží, zkuste si dosadit pro Vaše lepší pochopení (pokud chcete) třeba celý stát....
Budu dovážet laciné mléko a laciné hovězí maso.
Můžu si to dovolit, protože moji zemědělci jsou dotováni z bohatého státního rozpočtu, z Evropské unie (pro příklad je dotováno zemědělství Francie)
Protože všichni budou kupovat jen moje mléko, zkrachuje u Vás chov hovězího. Protože padlo, Vaše dojnice a jalovice zkončily se ztrátou na jatkách, stal jste se závislým na dovozu mléka. Nu a taky svá pole hnojíte především chemicky, protože hnůj jaksi není... No, a protože chov nějak nejde jen obnovit, a dovozce má monopol, (může určovat ceny) tak mléko razantně zdraží...stejně tak, jako se luxusem stane hovězí...

Které části jste neporozuměl? Snažím se zde, zdá se marně, vysvětlit Vám, mladý muži, proč stávalo mléko 1,80 Kčs a dnes stojí 18,-Kč... snažím se, abyste pochopil, o čem byla tzv..„Jablečná válka“, kterou vedl bývalý ministr Lux... snažím se o osvětu... vždyť to už tu všecko bylo... Vy to ovšem nepamatujete, protože tehdy jste byl dítětem...Čs zemědělství bylo přesně tak zlikvidováno...
Nu, asi opravdu nemohu být osvětářem... snad se ze spolubesedníků najde někdo, kdo Vám to dokáže objasnit jednodušeji, abyste to pochopil... proč jsou cla, k čemu slouží, a jak mohou hospodářství menších chránit před nefér jednáním těch silnějších, větších, bohatších, dotovaných... V.Č. to ve Vašem případě vzdává, pane Tomáši... omlouvám se...

Odp8: Jaký je pohled komunisty na toto?
Tomáš P.....a, 5.12.2013 11:42

Když chtějí občané jiných zemí dotovat mléko ze svých daní a dovážet nám ho laciněji než se vyplatí produkovat u nás, proč bych se tomu měl bránit? Jestliže mě někdo chce dotovat tak prosím. Naštěstí jsou okolní státy tak hloupé, že dotují všichni, tedy ikdyby zničili naši konkurenci tím co každý podnikatel nenávidí (tedy dotacemi), tak pořád tu bude slušná konkurence z těch zemí kde hloupě dotují a tedy zákon nabídky a poptávky bude platit dále, a to aby Polsko z dotací zrušilo trh s mlékem v celé Evropě je nesmysl.. Tam kde bude prostor pro slušnou konkurenci se objeví podnikatel. Jo dotace jsou hold nefér, a to jak k lidem, kteří je musí platit, tak k podnikatelské sféře, kde vytváří nefér konkurenci. Nejvyšší hloupostí je pak zavést na nefér jednání ještě více nefér jednání a tím je právě clo.. Zlo plodí zlo, nic jiného.. Ale platí to i opačně, jen strach zřejmě všechny paralizuje, aby konali dobro. A tak vymítají zlo ještě větším zlem. Jenže jak řekl Sókrates uplatníš li i proti špatným zlého, stanou se horšími, nikoli lepšími lidmi.

Nechápete základní věci, politik ekonomice centrálními zásahy škodí, zaprvé vytváří byrokracii, pak prostor pro korupci a nakonec zvýhodňuje menšiny na úkor většiny. Trošku nedemokratické si myslím, co si myslíte Vy je v tom více totality nebo více demokracie?

A jestli nechápete problém inflace, nikdy nemůžete pochopit proč mléko stávalo 1,8 Kč a nyní 18 Kč, to se na mě nezlobte. Jestli si myslíte, že jde při současném množství peněz v oběhu vyrábět a prodávat mléko za 1,8 Kč, tak směle do toho!
Nalijte do ekonomiky 2x tolik peněz co nyní (tedy dotiskněte) a po nějakém časovém období se to projeví dvojnásobnými cenami na trhu, chápete tohle?

Mám vážně pocit, že buď nechápete základní princip nabídky a poptávky (to se týká i množství peněz v oběhu a inflace, i pracovního trhu, prostě všeho) nebo si pořád potřebujete něco nalhávat. Nebo je tu třetí možnost, máte víru, kterou si zatím nedokážete racionálně obhájit.

Odp9: Jaký je pohled komunisty na toto?
Lipovan (Z.), 6.12.2013 8:59

Zde je opět nepatrná shoda s konzistenty: nekryté peníze jsou naprostá pitomost, na které zcela legálně vydělávají spekulanti a prodělávají pracující. :-(

Odp10: Jaký je pohled komunisty na toto?
Tomáš P.....a, 6.12.2013 10:20

Na těchto penězích nejvíce vydělají ti, ke kterým se dostanou nejdříve a nejméně ti, ke kterým se dostanou nejpozději. Je to další centrálně řízený zločin..

Odp9: Jaký je pohled komunisty na toto?
Zákys, 6.12.2013 15:20

..... nakonec zvýhodňuje menšiny na úkor většiny. Trošku nedemokratické si myslím Magore, mírou demokracie jsou práva menšin!!! Stejně jako mírou blbosti co se hvězd dotýká, je jeden Tomaš P.

Odp10: Jaký je pohled komunisty na toto?
Tomáš P.....a, 6.12.2013 16:46

Takže komunismus je nejdemokratičtější Zákulisto?:-)
Dle mého je demokracie vláda lidu ..(demos)=lid a (kratos)=vládnout. Nemyslím si, že mírou demokracie jsou práva menšin jako ty, ale domnívám se, že mírou vyspělosti demokracie je způsob zohlednění práv menšin. A proto je taky klasický liberalismus velmi blízko demokracii. Ovšem já osobně považuji ještě rozdíl mezi demokracií a republikou.

Od pádu komančů zde ovšem vždy vládly koalice menšin na úkor většiny a rozhodovali o věcech ke kterým neměli politický mandát, tudíž významně totalitárně a nikoli demokraticky.. Souhlas zákulisto?;-)

Odp11: Jaký je pohled komunisty na toto?
Zákys, 20.12.2013 9:35

rozdíl mezi demokracií a republikou

Hňup vaší velikosti „nadýmáním“ ze své prázdné lebkovny zjistil rozdíl mezi šicím strojem a operačním stolem který aby se to neopletlo, dal do stejné kategorie. To že se to ale policajtům stává se ví desítky let. Vyzvat čerstvou vdovu k tanci při zaznění smutečních fanfár u pohřbívání svého manžela se stává jen policajtům vaší kategorie. Ty příběhy přináší policejní život.
A co? Už máte svého urologa?

Odp11: Jaký je pohled komunisty na toto?
Lipovan (Z.), 20.12.2013 13:19

Svého času zde plácal kraviny nějaký konzistent Jakub/Jimmy a upozorňoval, že kapitalismus demokracii v zásadě k ničemu nepotřebuje, viz Čina. Naopak, diktatura mu v mnoha případech náramně vyhovuje. :-)

Podpora rodin
Lipovan (Z.), 3.12.2013 9:37

Našel jsem ještě jednu věc, ve které se nepatrně shoduji s konzistenty a tou je státní podpora rodin s dětmi, rodinná politika, propopulační politika či jak to nazveme. Často slýcháme nářky, že se rodí příliš málo dětí, poněvadž chybí podpora ze strany státu. Nesouhlas. Děti buď chci, nebo nechci a žádný (únosný) státní cukříček mě v takovém rozhodnutí neovlivní. Různé západní země k problému přistupují různě a výsledek podpory či nepodpory je zcela zanedbatelný. Exotické výjimky nepočítám. Totéž platí i pro případný státní bič, tedy finanční diskriminaci bezdětných. Ostatně, postupné snižování počtu obyvatel (zejména) bohatých zemí považuji za nesmírně přínosné, neboť životní prostředí je na pokraji agónie. S tím také souvisí bláboly o nutném počtu nových živitelů přibývajících důchodců. Jasně; každý z těch nových živitelů vyjme svůj hektar z půdního fondu pro novou haciendu, protože stavební průmysl musí neustále běžet, koupí tři automobily a každý měsíc obnoví svůj beznadějně zastaralý ajfoun a ajpot. To si přírodní zdroje pošušňají, panečku...:-)

Odp: Podpora rodin
Tlapka, 4.12.2013 15:40

Přelidnění je pokládáno za největší problém pro přírodu a zemi vůbec.

Odp2: Podpora rodin
Tomáš P.....a, 4.12.2013 22:59

Pokládáno kým? Copak člověk není součástí přírody? A jiné druhy nevymřeli i bez zapřičinění člověka? Kdyby Bůh chtěl to či ono, nedal by nám svobody, a byl by to nelítostný plánovač!;-)

Odp3: Podpora rodin
Tlapka, 6.12.2013 16:44

Myslím to tak, že se člověk roztahuje na úkor jiného života a jiné životy používá bezohledně pro sebe. Co si o tom myslí Bůh to nevím.

Odp4: Podpora rodin
Tomáš P.....a, 6.12.2013 16:55

Vy osobně se také roztahujete na úkor jiného života? Kterého pak? A kým je tedy to přelidnění pokládáno za největší problém? A ti kdož takto přemýšlejí se taky roztahují nebo nikoli? Tvoří si děti? Co si Bůh myslí je jedno, nejdůležitější je, že nám neupírá svobody a není to tedy centrální plánovač. Je velmi velkorysý!;-)

Odp5: Podpora rodin
Zákys, 13.12.2013 15:10

Kdyby jste nebyl tak blbý, již dávno by jste pochopil, že bez vůle Boží nespadne ani vlas z vaší prázdné makovice. Bůh je některými, hlavně církevními znalci, považován za velkého Hybatele. Ale to by jste musel překoktat církevní dějepravu aspoň na úrovni ZŠ. Vás vaši neposílali do nábožensví? To co předvádíte jste místo hodiny duševního cvičení chodil kouřit na záchod. Bůh a liberál??? A to o sobě neustále prozrazujete jak vás osvítily tři řádky z Ludwiga von Misese. No co čekat od blba a přizdisráče, což se vzácně doplňuje.

Odp6: Podpora rodin
Tomáš P.....a, 13.12.2013 20:56

Všichni si lehněme a děj se vůle Boží..;-)
Děkuji nechci!

Kdyby bylo vše dílem Boha, nebyla by vůle člověka. Cožpak vůlí či přáním NEJLEPŠÍHO aby někdo byl znásilněn nebo v bolestech umíral na bitevním poli, nebo vynucoval povolání do války, vynucoval komunistické smýšlení? To, že je vůle Boha, toho nejlepšího ze všech? Nebo je všechno tohle Bohem pouze připuštěno, protože je největší liberál a dopouští tak i možnost člověka člověku vzíti život, nikoli však z vůle Boží, ale ze svobodné vůle člověka, kterou byl Bohem obdarován. Kdyby bylo vše vůlí Boží, nikdy byste nenesl zodpovědnost za své chování a jednání. Domnívám se, že Bůh lidi ani nesoudí, pouze jim ozřejmí pravdu a lidé pak sami rozhodnou o svém soudu, logicky se lhář či podvodník mezi pravdomluvnými nebude míti dobře a sám sobě zvolí místo dále od Boha, tedy jednu z úrovní pekla.

Věřím však v Boží neprozřetelnost, tedy, že Bohu není člověka lhostejného a dává nám příležitosti být lepšími, ať už o to stojíme či nikoli.

Jak zjistil Platón s pomocí Sókrata, pramenem spravedlnosti je fysis, tedy přirozenost, nikoli lidské úmluvy.

Odp7: Podpora rodin
Zákys, 14.12.2013 8:30

Víte jak se odborně jmenuje tento váš tak neuznávaný postoj?

Všichni si lehněme a děj se vůle Boží...

Odp8: Podpora rodin
Tomáš P.....a, 14.12.2013 16:34

Vážně se nepovažuješ za demagoga Zaku. Jestli ty ne. Tak si to nalháváš, protože každý člověk pozná, že je jsem se proti tomu postoji ohradil v prvních dvou větách a vy mě ho podsouváte. Ale možná máte jen poruchu pochopit dvě jednoduché věty. Jak tomu je Zaku, tak nebo tak?:-)

Odp5: Podpora rodin
Tlapka, 20.12.2013 14:04

Já se taky roztahuju a o život jsem se nikoho neprosila.

Souhlasím
., 13.12.2013 12:23

Paní Tlapko, souhlasím s Vámi. A ještě Vaši myšlenku rozvedu: člověk se roztahuje na Zemi na úkor zvířátek, ale i ostatních lidí. Samozřejmě záleží na tom, který to je člověk, kde a jak mnoho se roztahuje a konkrétně na úkor kterých životů. Ohleduplnost lidem chybí. A třeba pouze svým vegetariánstvím to „roztahování se“ lidé nevykompenzují, to tedy určitě ne.

Odp: Souhlasím
Tlapka, 13.12.2013 13:30

Co dělat, asi je to genetické. Kdyby byli někteří hmyzové větší, udělali by to samé.

Odp2: Souhlasím
Tomáš P.....a, 14.12.2013 11:25

Tohle je skutečně velkomyslné. Pravda bývá zpravidla prostá a zřejmá. A tady jste uhodila hřebíček na hlavičku.

Příroda je mi taky velmi milá. Všechno ovšem nelze zobecňovat. Víte co je správné? Víte to jistě? Máte možnost to ovlivnit? Tak do toho, nezapomínejte ovšem vyslechnout a náležitě zhodnotit i protiargumenty. Je dost možné, že se mýlíme. Ten kdo si nepřipouští možnost omylu bude zřejmě Bůh nebo blázen..;-)

Odp3: Souhlasím
Lipovan (Z.), 14.12.2013 12:59

Počkejte...Otec světa Petr Mach přece prohlásil, že bez člověka nemá příroda hodnotu. A On je zásadně neomylný. :-)

Odp4: Souhlasím
Tomáš P.....a, 14.12.2013 16:18

Kdyby nebylo člověka, kdo by přírodu hodnotil?:-) Myslím, že šlo o fylosofický aspekt, nemyslím si, že by si nepřipustil možnost omylu, to spíše Zákulista a plánovači dělají vždy všechno dobře, nemyslíte?:-)

Odp5: Souhlasím
Lipovan (Z.), 14.12.2013 17:10

Příroda se v pohodě obejde jak bez lidského hodnocení, tak především bez člověka samotného. Nechová se dobře, ani špatně, nýbrž přirozeně. Posuzovat přírodu lidskými měřítky připomíná snahu narvat tlustý do tenkejch, jak říkají Žižkováci. :-)

Odp6: Souhlasím
Tomáš P.....a, 15.12.2013 15:25

Pokud je mi známo tak posuzovat můžeme vždy a pouze lidskými měřítky. To, že si zvolím jako aspekt pro posuzování přírody to co je nejvhodnější například pro kudlanku, neznamená, že to nehodnotím lidskými měřítky. Respektive v mém pojetí je to pořád hodnoceno lidskými měřítky, akorát, že aspekt růstu populace kudlanek dotyčný například hodnotí významněji než aspekt vlastního blahobytu.
Kdyby lidé například dokázali lidem vysvětlit, proč by mělo býti více kudlanek nebo proč by neměli vymřít, tedy vysvětlit natolik, že pro ně bude kudlanka důležitější než vlastní blahobyt, věřím, že pak ani nebude potřeba státního donucení k zachraňování kudlanek. Doporučuji každému chovati se jak uzná za vhodné, nakonec státní předpisy nikdy nic moc nevynutí, maximálně na těch nejslabších..:-)

Odp6: Souhlasím
Tlapka, 20.12.2013 14:10

Úplný souhlas pane Lipovane, proč by mělo být to lidské hodnocení tak důležité to je skutečně divné. To je nábožesnký názor, že příroda byla stvořena pro potěšení člověka ale potěšení se zvrhlo v manipulaci a ničení.

Odp5: Souhlasím
Zákys, 15.12.2013 11:37

Obr!! blbe, víte co jste napsal???

„Myslím, že šlo o fylosofický aspekt“

Tak to dopadá když tlukoucí srdce kapitalistické třídy se snaží fušovat do věcí, o kterých si něco přečetlo před půl hodinou na wiki a jinak se o nich ve škole nic nedozvědělo. Být nevzdělaný není nic dehonestujícího, ne každý měl možnost díky různým omezením(intelektuálním-to většinou, rodinným, společenským, geografickým...) vzdělání získat. Doplnění vzdělání na policejní Sorboně nenahrazuje ani náhodou střední, a už vůbec vysokou, školu. Tam se učí výlupci vaší velikosti učí (slovo učeň pro absolventa!!!)především mávat policejní tonfou a neodmlouvat veliteli přizdisráči!!!
Nastavovat sám sobě zrcadlo takovým způsobem jako vy, je projevem obrovského flagelantství. Za co se trestáte?

Odp6: Souhlasím
Tomáš P.....a, 15.12.2013 15:26

Sám si óbrblb, dále nečtu trotle starej!

Odp7: Souhlasím
Zákys, 15.12.2013 19:39

Tak to stále okračuje?
Ale mohu poradit přizdisráči, když vás nebaví se učit a učit, a učit...!!!
Když vás to již nebaví, život je vám peklem, strčte hlavu do díry, přikryjte ji deklem!!!

Odp8: Souhlasím
Tlapka, 20.12.2013 14:12

Učit se, učit se proč se nenaučíte třeba mluvit (psát) slušně?

Odp9: Souhlasím
Zákys, 20.12.2013 15:42

Jsem si hluboce vědom toho, že každá definice omezuje. Přesto slušnost je pro i literární život s policajtem tvářícím se jako „poznaná nutnost“ tím, čím je důslednost pro život rozumový!!! Přiznáním si neúspěchů... ;-)

Odp3: Souhlasím
Zákys, 14.12.2013 14:54

Blbe, kdyby se „věc“ zjevovala ve své postatě, nebyla by třeba věda... s oblibou říkal svým žákům jeden významný a vzdělanou Evropu ceněný muž. To k té prostotě, která z vašich prstů ovšem vyznívá jako pouhá omezenost.
A teď k věci.
1. co rozumíte pod pojmy obecné a zvláštní.
2. které jevy(věci) se brání zobecnění
3. jak vy, subjektivně, zjistíte co je správné/nesprávné
4. víte vůbec co je objektivní? Je to vlastnost nebo věc?
6. co označuje termín determnismus

A na konec vám pomouhu se rozhlédnout: Mýlit se je lidské řekl ježek a naštvaně slezl z kartáče.

Odp4: Souhlasím
Tomáš P.....a, 14.12.2013 16:32

Zaku, poučím Vás tedy:
1. Zvláštní je to, že kuchař vařící celý život dobře vaří, kormidelník nikoli, kormidelník kormidlující celý život dobře kormidluje kuchař nikoli. Obecné je pak to, že ten kdo dělá celý život jednu profesi povětšinou nejlépe ovládá svou profesi a neovládá stejně tak dobře jiné profese. Výjimky lze připustit. Vysvětleno?
2. O jevech a věcech bránících se zobecnění jsem nikdy nemluvil, tudíž požádejte o odpověď ty kdož Vám hodili vrtáček do hlavy.
3. Prostě to co je přirozené je správné. To co přirozenost pokřivuje je nesprávné a nespravedlivé. Respektive to co člověku upírá svobodný vývoj to je nespravedlivé, co mu svobodný vývoj umožňuje je spravedlivé. Nic nesmí býti vynucováno. Souhlasíš, že by bylo svinstvo, kdyby ti komunisti vzali majetek, který by jsi si skutečně vydřel, nikoli nakradl? V tomto jsem za jedno s Platónem a Sókratem.
4. Objektivita mě nemusí zajímat, pouze přiblížení se objektivitě, toho nelze dosáhnout, pokud nedokáži vyposlechnout i na hlavu postavené teorie vraždící nepohodlné lidi kladivem do hlavy jako v Severní Koreji a ikdyby jste mi říkal tisíckrát, že je to objektivní potřeba, seru vám na ni.
5. Jste vynechal..;-)
6. Proč bych se vypisoval.

Řekněte mi v čem se mýlím a proč a já z toho kartáče slezu taky, ale pro Vaše krásné oči to neudělám, na to musíte mít argument ne jen víru, že všechno spasí Zak..;-)

Odp5: Souhlasím
Vlastimil Čech, 15.12.2013 15:56

3. Prostě to co je přirozené je správné. To co přirozenost pokřivuje je nesprávné a nespravedlivé. Respektive to co člověku upírá svobodný vývoj to je nespravedlivé, co mu svobodný vývoj umožňuje je spravedlivé. Nic nesmí býti vynucováno.
Nechci Vás chytat za slovo (slova), ale zde jste trefil kozla... ;-)
Soudíte tedy, že je přirozeným se i v horkém letním počasí oblékat? Koupat se v šatech? Jakkoliv lehce... Soudíte dále, že je přirozeným zadržovat (třeba ve společnosti) vypouštění střevních plynů ?
A bylo by tedy dle Vašeho nápadu správným chovat se přirozeně? ;-)

Odp: Podpora rodin
Tomáš P.....a, 4.12.2013 22:58

Lipovane smekám, konzistent spokojen..;-) Politik ani zákulista hold neovlivní porodnost, tedy maximálně negativně a to tím, že lidem zhorší ekonomické podmínky pro život obecně..

Odp2: Podpora rodin
Lipovan (Z.), 6.12.2013 7:19

Ale moment, prosím...jedním dechem stavím na hlavu obecnou představu, která snad funguje i napříč politickým spektrem, že je nutno zplodit a řádně vychovat dostatečný počet potomků, kteří se o mě později postarají. To je naprostá iluze. Už jen spoléhat na jejich charakter je jistě ušlechtilé, ale navýsost naivní. Spíše to vypadá na jednu návštěvu LDNky měsíčně, zhruba v polovině měsíce. Druhak budou mít případní potomci dost práce sami se sebou, neboť bude mnohem hůře než dnes. Zlomek z nás zajímá také dopad na životní prostředí. Dokonce i Viktor Třebický, autor dotazníku pro výpočet ekostopy, v jednom z novějších dokumentů připouští, že děti představují ekologickou bombu, s dovětkem, že tak to samozřejmě nelze brát. A proč by nešlo? Nakonec to nemusí brát důsledně, může si pořídit jedno dítě. Ale přistupovat k dětem coby k záštitě klidné penze je vrcholem naivity. Pokud bychom se pro účel diskuze ještě na chvíli přidrželi konzistentních představ, mnohem více mně konvenuje varianta vlastních úspor. Jedno dítě od plenek k maturitě rodiče údajně vyjde na necelé tři miliony korun. Poťouchle dodávám, že maturitou to nekončí ani omylem. Tyto peníze ušetřit, budou mně v domově pro seniory 3x denně chodit koupat dvě nahé mulatky...to jen pro ilustraci, samozřejmě. Jásat bude i životní prostředí. Tak tedy? :-)

Odp3: Podpora rodin
Tomáš P.....a, 6.12.2013 10:19

Já opět v mnohém smekám Lipovane..:-) Socialismus je paradoxní už v tom, že chce omezovat populaci, na druhou stranu pro důchodový systém chce zase rostoucí populaci, na jednu stranu šetřit se zdroji na druhou stranu chce aby lidé utráceli pro životnost ekonomiky..:-)

Víte co mi upřímně připomíná náš důchodový systém? Je to pyramida. A ti kdož naskočí posledně prodělají nejvíce, ti co před nimi o něco méně. Proto Lipovane tak dobře jako současná generace důchodců se už nikdy nikdo v budoucnosti mít nebude, protože socialistický systém jim to nedokáže garantovat, naopak jim může garantovat totální propad a zhroucení pyramidy.

Práce bude vždycky pokud ji nebude brát politik a jeho byrokratický aparát, jako je tomu v novodobé historii socialismu nehledě na levici či pravici.

Samozřejmě Lipovane, Váš liberální přístup se mi líbí. Ano každý ať si určí sám, zda si pořídí dítě, nebo se raději zajistí na důchod. Upřímně já tuhle otázku musím řešit. K dětem mám kladný vztah, rozhodně si ho nebudu pořizovat kvůli krachujícímu důchodovému systému, ale zda mi převáží pozitiva nad negativy ve společnosti obecně. Třeba až jednou vymře generace klasických liberálů, protože zbytek společnosti bude nezodpovědný, a až si ten nezodpovědný většinový zbytek vyhlásí války a občanské války a komunismus, který si z pár lidí udělá vyvolené a ze zbytku otroky, neposlušné povraždí a s čím větším paranoiou bude vraždit, tím více se i mezi komunisticky smýšlejícími budou drát na povrch zase myšlenky na svobodu a liberalismus obecně. Záleží jen jestli si tím vším chce naše společnost projít pod taktovkou současného socialismu s intervencionalismem (ODS a TOP 09 i Babiš, jsou také socialistickointerveniconalistické strany). Přeji každému zdravého selského rozumu. Politici a jejich centrální zásahy Vás nespasí, to musíte sami.

Odp4: Podpora rodin
Lipovan (Z.), 6.12.2013 11:07

Pokud jde o stav populace, je zajímavé, že v evropských zemích se čísla západní a východní části v posledních desetiletích výrazně nelišila. Někdy kolem roku 1985 začal v obou částech Evropy počet lidí celkově nepatrně klesat. Výjimkou bylo plodné Irsko, tam je důvod jasný. Po revoluci 89' propad mírně zrychlil, ve východní Evropě o něco více, rekordmany jsou Bulharsko a Pobaltí. Co mě děsí zdaleka nejvíce, je zřetelný stoupající přírůstek obyvatel ve Francii v posledních několika letech. Důvod bude opět zřejmý. :-(

Odp5: Podpora rodin
Tomáš P.....a, 6.12.2013 11:25

Fanatismus taky nemám rád, ale nezbývá než tolerovat cokoli co není přímo nespravedlivé a násilí uplatnit pouze v případě obrany proti násilí, a také toleranci vyžadovat, doufat, že se nekonzistentnost zejména ve svobodném přístupu projeví a rozpadne se i fanatismus, jen bychom tomu měli dávat dobrý příklad svým jednáním. Kdyby byl národ liberální, tak by nikomu nemohl zákonem nakazovat myšlenky islámu a každý by si mohl nebo nemusel třeba stavět na hlavu džbán, ale nikdo by to nikomu nesměl nakazovat či jej za to trestat. Myšlenky konzistentního klasického liberalismu jsou spravedlivé a výhody všem takřka nedozírné..;-)

Odp4: Podpora rodin
Zákys, 20.12.2013 16:12

A to není všechno. Nebuďte troškař a hned bude 13. plat!!!
To je až neuvěřitelný, jakým způsobem ti komanči, a pozor na jejich pohrobky, pošlapávali lidskou svobodu. Vůbec se nedivím, že jsme kdysi udělali tu pouliční revoluci. Jakým právem si ti zmetci dovolili lidem zakazovat hulit trávu nebo brát koks? Že prej si rodiče a dokonce i učitelé dovolili beztrestně pohlavkovat děti a nikdo je za to nezavřel. Kdyby na mě ve třídě sáhla dnes ta stará pažba z dějepisu, tak z ní udělám nezaměstnanou, která mi bude platit do konce života. Ale ten komoušskej zákaz kouření a žvejkání ve školách, mě fakt dostal. Nechápu, že jsme si nechali vymývat mozky kecy o nespravedlivých kapitalistech, nepřátelských Sudeťácích nebo o tom, že nás místo Amíků osvobodili zasraní Rusové. A navíc jsme všichni museli povinně makat. Brambory, chmel, sběr vína, a co teprve ti dospělí bouchači... Všichní makat!!! Tak to je fakt hustý. Jsem rád, že konečně žiju ve svobodné zemi, ve který se hledí na má práva a můžu se svobodně vyjadřovat. Třeba Zeman je ožralý magor. Nebo to jak se ti študáci ohradili proti tom, že jejich gympl má nést jméno jakéhosi pisálka co se jmenoval Hrabal nebo Dohrabal, nebo jak, a říďa musel srazit paty. No není to skvělý? Jen chci všechny varovat!!! Komouši si nějak moc vyskakujou a měli bychom s tím něco udělat! Když jsou tak nebezpečný pro mou svobodu, tak je demokraticky zakažme a bude klid! ....
Hezké Vánoce!!!

Odp5: Podpora rodin
ivana Kozárová, 21.12.2013 16:14

Hlavně to všecko přežít. Hlavně unést tu svobodu,které všichni máme celé přehršle. Moje padesátiletá známá,velmi dobrá a schopná pracovnice v ekonomii,má post,kde se při odchocu na WC přihlašuje jakousi kartičkou jako že tam jde a pak jakože přišla.Nechtělo se mi tomu ani věřit. Šéfuje jí mladý froc,- o to by nebylo,mládí vpřed, - ale je arogantní a tupý,jinak ale velmi schopný;-)K ženě,která by mohla být jeho matkou se chová - no,řekněme nevhodně.Ona zas nemůže vyskakovat,mohla by přijít o práci. To si nedovedu představit,tohle absolvovat.Zažila jsem toho dost,buzerace taky byly,ale bohudík na záchod jsem si chodila,jak to bylo třeba a nikdo mi nekontroloval čas. Děs běs.

Odp3: Podpora rodin
Vlastimil Čech, 6.12.2013 11:17

he he he... no jo, ale Vaše řešení musíte uchovat v tajnosti! Pokud se takto zařídí i ti ostatní, nebude s těmi barevnými stařenami žádná zábava! Zkrátka bude chybět mladý a pohledný personál! A navíc! Než ty 3 miliony našetříte, tož bude čs. měna podle zavedeného zvyku zedvakrát znehodnocena... :-( ... leda šetřit ve zlatě... i když... taky už se stalo, že držení zlata bylo soukromníkům zakázáno...nemovitosti? I důl Vám mohou vzít! :-)
Známky? Obrazy? Kdoví co bude v módě za 30let...Můj děda zanechal krásnou sbírku starých balkánských známek... nu nejsou v módě... v módě jsou známky německé, belgické a tak.... které budou v módě za 30let?

Odp4: Podpora rodin
Tomáš P.....a, 6.12.2013 11:28

I láhev od piva bude mít větší cenu v budoucnosti. Myslím, že každý pozná co je reálnou hodnotou. No kdyby tu nebyla totalitární politika, kdy se nerespektuje většina nikdy v ničem a tiskne se, tak bychom nemuseli přemýšlet kam kapitál zašít, ale jak ho nejlépe využít..;)

Odp4: Podpora rodin
Lipovan (Z.), 6.12.2013 11:48

Tam jistě nelze klást rovnítko...tři miliony na dítě vydají oba rodiče a stát na příspěvcích... průměrný jedinec za osmnáct let rozhodně neuspoří tři melouny. Také netvrdím, že jedině tudy vede cesta. Ale tuto možnost upřednostňuji oproti předpokladu pečujících potomků. Samozřejmě bych také rád důchodový základ ze systému průběžného, kam již přes dvě desítky let přispívám...za třicet let budou v módě burky, to se spolehněte. :-)

Politická moc VERSUS zaměstnanost
Tomáš P.....a, 6.12.2013 10:42

Další socialistická vláda zvýšila DHP o 1% na pozemky pod novostavbami, dopad na občany a ekonomiku? Vyšší ceny nových nemovitostí a tisíce nezaměstnaných stavařů, kteří nebudou moci taky utrácet v ekonomice naší země.

Domnívá se snad někdo, že politik to 1% prohospodaří lépe? Nebo to nacpe do korupce, do byrokracie a dále zadotuje lobisty, aby je zvýhodnil před jinou dotacemi nepošpiněnou skupinou obyvatelstva? Vidí tu někdo mimo Zákulisty reálná pozitiva zvýšení DPH????

Zde je odkaz na výmluvný článek, kde mluví šéf svazu stavbařů (toho by si zákulista mohl vážit:)):
CO ZPŮSOBUJE CENTRÁLNÍ ZÁSAH DO EKONOMIKY? ZDRAŽENÍ A NEZAMĚSTNANOST!

Nejlepší místa pro podnikání a proč!
Tomáš P.....a, 6.12.2013 11:04
Odp: Nejlepší místa pro podnikání a proč!
Zákys, 6.12.2013 15:29

Co je to ten GDP/Capita? A jak se do toho „sere“ PPP? Také jsem kdesi slyšel (možná na nádraží ve Vyškově) GNP/Capita. Od té doby ne a ne usnout...

Odp2: Nejlepší místa pro podnikání a proč!
Tomáš P.....a, 6.12.2013 16:53

GDP hrubý domací produkt, PPP parita kupní síly.

Odp3: Nejlepší místa pro podnikání a proč!
Zákys, 6.12.2013 20:19

Díky vám, zůstávám pořád blbým. GDP/capita!!! GNP/per capita. Jak se do toho „sere“ ta parita kupní síly.
Nebo že by to byl záměr, to vaše „křečkování.“

Odp4: Nejlepší místa pro podnikání a proč!
Tomáš P.....a, 6.12.2013 22:46

Ale já to nevytvářel zákulisto, já jen zveřejnil odkaz na to..;-) Postudujte a pak poreferujte..;-)

Odp5: Nejlepší místa pro podnikání a proč!
Zákys, 7.12.2013 0:14

Příště zveřejňujte jen to, čemu aspoň ve smyslu jazykového významu trochu rozumíte. Nebojte, na konotace těch pojmů se vás nezeptám. Na vodopády citoslovců větší než Angel Falls nejsem ale vůbec zvědavý.

Odp5: Nejlepší místa pro podnikání a proč!
Zákys, 8.12.2013 17:34

Zdá se že s tím už nic neuděláte. Patříte mezi tu skvělou sortu policajtů z nichž jeden utíkaje po Václaváku k Můstku odstrkujíce nechápající lidi a mávající tonfou volá:„nezavazejte, menstruace, menstruace...“ Když mu jeden chodec radí „pane policajte, nemá to být demonstrace ?“ Policajt nezpomalující krok zadýchaným hlasem říká: „To je jedno. Hlavně když teče krev!!“

Odp: Nejlepší místa pro podnikání a proč!
Lipovan (Z.), 6.12.2013 17:34

Potěší zejména 4. a 5. místo. Tradiční sociálně vyspělé země jako nejvhodnější pro podnikání, proč ne? :-)

Odp2: Nejlepší místa pro podnikání a proč!
Tomáš P.....a, 6.12.2013 18:07

Jj to je s podivem, nicméně Hong Kong a Nový Zéland jsou země s největší ekonomickou svobodou, rozumněj nízkou daňovou zátěží a jsou na tom lépe. Moc by mě zajímalo proč si ty dvě sedí tak vysoko,dívám se, že se tam hodnotilo i množství byrokracie a korupce a výkon akciového trhu. Pokud mají při socialismu malou byrokracii, to smekám, ale tím je zřejmě míněn politický intervencionalismus, nikoli státní byrokratický aparát, tedy plýtvání zde asi bude. Korupce je těžko měřitelná, její absence je velmi dobré znamení vždy. Ovšem větší plýtvání na kontroly nezarčuje nižší korupci, pro naše politické strany jejediným řešením klasický liberalismus, čili omezení korupčního prostředí na minimum. Pokud většina lidí stojí o dotování mléka nebo klobouků přes politický aparát, pak nezbývá než přání většiny tolerovat..;-) A co se týká výkonu akciového trhu, tak zde už bylo bublin více než dost, nevzpomenu si na jméno ekonoma, ale řekl, že akcie rostou když není do čeho investovat v reálné ekonomice. Má to co do sebe. Každopádně selský rozum každému řekne, že čím vyšší daně a čím více politických nařízení tím horší podnikatelské prostředí, souhlas?!

K čemu vede zvyšování daní byť o 1% je v předešlém článku to ovšem nejsou teorie a spekulace, ale reálná ekonomika a důsledky v praxi..

Nevím, NZ patří mezi drtivou většinu...
Lipovan (Z.), 6.12.2013 22:23

Nevím, NZ patří mezi drtivou většinu zemí světa, které nikdy nenavštívím. Cestovatelé si pochvalují snadnou koupi i prodej osobního automobilu (stačí přepsat majitele na poště), úchvatnou přírodu i srdečné obyvatelstvo. Irritants je taktéž dost: mizerné výdělky, přespřílišná ochrana přírody a z ní vyplývající cestovatelská omezení, množící se gangy mladistvých Maorů. Řekl bych, že nenavštívením NZ rozhodně neutrpím zásadní duševní újmy. O Voňavém přístavu to platí dvojnásob; nudná a předražená finančnická zóna.

Odp: Nevím, NZ patří mezi drtivou většinu...
Tomáš P.....a, 6.12.2013 22:50

Spíše mě zaráží, že Švýcarsko je až na 16. místě. Nedávno tam měli referendum, kdy se socialisté snažili o prosazení stropu pro platy managerů, přičemž navrhovali, aby tento strop činil dvacetinásobek průměrné mzdy. Ale Švýcaři si odhlasovali, že stropy pro manažery nechtějí. Důvodem je zjevně to, že kvalitní management by odešel a nekvalitní přišel.

Odp3: Nejlepší místa pro podnikání a proč!
Zákys, 7.12.2013 0:04

Hong Kong není země přizdisráči, ale město v komunistické Číně. A země si nesedí, ale když už se snažíte něčemu vtisknout svůj obdivuhodný „dialekt“ emigranta z pomocné školy a policejního blba, tak „země si stojí“ je používaný úzus. To ví každý, kdo čte aspoň šest let s přestávkami na spaní a chození do hospody!

Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
Neuvedeno, 8.12.2013 23:22

Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě žiji, jsem po operaci a nějak se pořád klepu. Dnes jsem na příklad opravoval omítku na stropě. Zkusil jsem přimíchat víc vápna, aby to na dřevěném stropě lépe drželo.
Ale k věci.
Pan Tomáš nám sdělil svůj názor. Jen k tomu dodávám, že bohužel je dnes svět jiný, než ten, který popisuje. Je pod vlivem monopolu moci vlastníků atomových zbraní. Takže ti si prostě vynucují daně z podešve a tím se celá tato teorie pravděpodobně opsaná panem Tomášem jaksi mění v prostou feudální vládu, která toleruje obchod a vybírá z něho daně.
Aby to tak nevypadalo, tak si občan může ve volbách vybrat stranu, ale ta nemá peníze na volební kampaň, takže nikdy nemůže zvítězit.
V jiných systémech zase dotyčný musí volit jen jednu stranu.
Je to prakticky téměř totéž. Vládnou prakticky titíž nomenklaturní vlez dozadkouni dotyčného státu vlastnícího vodíkovou bombu a jiných vojenských výdobytků.
Problém je jen v tom, že dnes jsme ve skupině, která je s těch atomových mocností nejsilnější a tak můžeme jezdit do větší rozlohy světa, takže máme pocit, že je nám lépe.
Ovšem, že by se dnes vůbec poznalo, kdo vlastně je výdělečný a kdo prodělečný, to tedy se nepozná.
Je to smutné, ale je to výsledek atomového věku.
Dále i ti co úplně jasně nedělají nic, tak je stát stejně musí živit, protože by se roznesli infekce, kdyby je stát neživil a navíc by tito lide rozbili kde - co.
Nezbývá než se poohlížet po úspěšných zemích, které prosperují a snažit se je napodobit.
Jenže i to je těžké, protože i malé země jako je Švédsko se nedá napodobit, protože nemáme tolik volného území, kde bychom těžili nerosty.
Nezbývá, než se snažit lidi učit věci ve školách a učilištích, aby o ně byl pracovní zájem. Tím alespoň částečně se člověk sám uživí a ostatní doplatí někdo jiný, či stát.
Je to smutné, ale opravdu nás může zachránit jen vědecký pokrok, kdy jeden génius něco úspěšného vymyslí a ostatní to pak podle jeho návodu dělají.
Asi jsem Vás zklamal, jenže dnes je doba postatomová a taková také zůstane až do doby, než se lidstvo zničí nějakou katastrofou. Třeba také až za 1 miliardu let.
No myslím, že i tak je možno se na tomto světě z něčeho radovat. Já bych o pár věcech věděl. A to i na stará kolena.
Ještě jednou zdravím Svícaře.

Pozdrav panu Neuvedeno
kitnamoR, 9.12.2013 6:49

Pane Neuvedeno,
gratuluji Vám k úspěšnému překonání operace. Děkuji za zprávu o Vašem návratu domů. Rekonvalescence trvá delší dobu. Snad Vám mohu doporučit Bkomplex forte jednu tabletu denně, tím nic nepokazíte. No a k tomu duševní klid, hodně spánku, dobré jídlo a tělesnou aktivitu a procházky pouze přiměřeně, tedy pro radost. Přeji Vám příjemné vánoce a hodně zdraví a štěstí do nového roku 2014.

Odp: Pozdrav panu Neuvedeno
Tomáš P.....a, 9.12.2013 10:27

K tomu přání se rád připojím..;)

Odp: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
Tomáš P.....a, 9.12.2013 10:27

Tak Váš příspěvek mi udělal opravdovou upřímnou radost. Že se zde najde člověk co nesleduje jen negativa a pro tyto nemá snahu ještě více omezovat svobody občanů. Toho si nesmírně cením. Lidé umí dosti závidět, ale málo povděčit. Zpravidla neví co znamená být pokorný, a tedy ani jak být svého štěstí strůjce. Pak se právě uchylují k násilí na jiných tím, že politicky prosazují omezování svobod jiným s výhledem vlastního prospěchu. Tuším, že Dalajláma řekl, že štěstí či neštěstí je stav vlastní vůle (je to vlastní rozhodnutí, byť je veřejné mínění dosti masírováno médii, kdyby můj děda se svými osmi sourozenci jako malé děti žili v dnešní době na místo v té svojí, nemuseli by chodit v zimě do kravína strkat nohy do kravinců, aby si je zahřáli, a myslím, že by dnešní dobou více povděčili než by na ni nadávali. Na nikom si tehdy nic nevynucovali, ani je to nenapadlo, nikomu nekradli, ani je to nenapadlo. Politicko-ekonomický systém s médii z nás dělá tyto duševní mrzáky, odstraňuje individualitu. A někteří jsou pak „pro dobro jiných“ více ochotni příjmout válku jako řešení nebo totalitní stát s obrovskými nespravedlnostmi (i vraždami) opět jako řešení toho co se jim v jejich vlastní hlavě nelíbí.
Osobně si myslím, že dobrým vzorem nám může být Švýcarsko.
Války obecně považují za extrémní brzdu pokroku společnosti. Ikdyž vojenský výzkum může přinášet věci pozitivní, tak jako jakýkoli jiný výzkum. A jestliže někdo tvrdí, že je potřeba pořádné krize, aby byl vojenský výzkum efektivní, pak říkám počkejme si na neválečné a nepolitické krize a tyto obrovské prostředky vrhněme do výzkumu na boj s krizí, která tu reálně bude.
Teorie rozbitého okna říká, že chlapec rozbije okno a jaké to má následky:
1. Iluzorní: Je to pozitivní, protože to dá práci sklenáři, který za utržené peníze poskytne práci pekaři, tím že si koupí chléb, ten dá práci ševci za boty a podobně.
2. Reálná: Kdyby vlastník okna nemusel dát peníze sklenáři, mohl by si koupit chleba a pekař pak boty. Tedy ekonomický rozvoj by nešel přes v tu dobu na onom místě nepotřebného sklenáře, tedy kapitál by si našel své uplatnění v ekonomice, jen celá společnost bude o jedno okno chudší.
Válka rozbíjí okna ve velkém a proto nikdy nemůže být společnosti ekonomicky prospěšná. Rozvoj a kapitalistický růst od boháčů po chudé je možný jen v trvalém míru. Války se dějí pro podvody na lidech, pro osobní prospěch malých skupin lidí.

Atomové zbraně tedy taky vnímám negativně, a jestliže jsou tu takoví magoři, který jsou je schopni odpálit, já to neovlivním a nemíním mít denně na vědomí to, že tu hrozí atomové zbraně, tak jako nemíním mít na vědomí, že mě někdo může v dopravě jeho vinou zabít. Chci žít bez strachu a chci dělat pro sebe to nejlepší, protože vím, že tím nejvíce prospěji pokroku společnosti.

Myslím si, že by se ve školách mělo učit, co je spravedlivé a co nikoli, rozbory formou diskuse s jednoduchými otázkami a odpověďmi v podobě jasných podobností a zobecněním těchto podobností. Už děti by pak věděli, že spravedlnost se bude vyplácet nejen jim samotným v podobě blažené duše, ale také celé společnosti v podobě takřka neuskutečnitelné korupce a výraznému pokroku společnosti.

Když bojujeme vynakládáme úsilí, které jsme mohli věnovat pokroku, přesto mám mnohdy pocit, že máme potřebu proti něčemu bojovat, mít nepřítele.

Odp2: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
Zákys, 9.12.2013 18:45

Víte jak se jmenovali(a jmenují) potomci českého knížete Kroka? Když MYSLÍTE jak rád o sobě píšete, musí to být provás legrace. Ale raději napovím: Pokrokáří...Pokroku. :-(
Války spravedlivé a naspravedlivé byly velkým hitem na vojně ve Špoku, jak jsme tomu říkali. (To je zkratka, píši proto, že jste „mladej“ a blbej, a nevědící nic o životě). Ta zkratka znamená Školení Mužstva o Kundě.
Aby jste zemřel jako částečně poučenej Hňup, vyšla pro vás o té spravedlnosti pozoruhodná kniha. Lidská práva
Tam se dozvíte kam tím svým „pletený svetrem“ ve své hlavě saháte.
Nemáte náhodou ambice na mnistra školství? Blbý jste na ty ambice!!! dost.

Odp3: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
Tomáš P.....a, 10.12.2013 10:11

Vy jste u mě svůj kredit na dlouhou dobu ztratil, dporučuji jít diskutovat za kumpány, které můžete urážet, nebo za těmi co Zaka plácat po zádech za to jak on neargumentovat a plácat. V současnosti mi nestojíte za přečtení urážkami posetého příspěvku, natož za další odpovědi. Neste si svůj úděl dle vlastního rozhodnutí!

Odp4: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
ivan, 10.12.2013 10:49

Dík za vyjádření k mým trablům s autem. Jenom mě nejde do hlavy, že když ho někdo doslova ukradne a koná proti mé vůli, čímž mě vzniká škoda a neplní jiné zákoné povinnosti, tak se nedopouší trestného činu s plnou zodpovědností za celkovou škodu. Auto ani jeho jsem šest let neviděl, ale nemůžu ho odhlásit. Už mám doma další složenku na 3800,- a nemám zákonou možnost ji nezaplatit.

Odp5: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
Tomáš P.....a, 10.12.2013 11:21

Ivane o krádež tu nejde z toho důvodu, že mu bylo vozidlo oprávněnou osobou předáno proti záloze a dalším smluvním podmínkám. Není naplněna skutková podstata jelikož se vozidla nezmocnil neoprávněně. Naproti tomu nevrácení majetku není ani trestným činem ani přestupkem. Neoprávněné užívání majetku hodnoty větší než malé nebo motorového vozidla je trestným činem.
Podle mě je pro Vás pořád nejschůdnější nějaká dohoda nebo postup jak jsem naznačil výše. Ohledně povinného ručení a povinnosti jej hradit, či jak s věcí naložit, abyste jej hradit nemusel bych doporučil obrátit se na kancelář pojistitelů, nebo by Vám mohl dobře poradit i pojišťovák u kterého máte pojištěné své současné vozidlo.

Odp6: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
ivan, 10.12.2013 11:41

Ale tak to není, zálohu složil pro provedení jízdní zkoušky na smluvenou dobu dvou dnů. K jinému nakládání s autem neměl souhlas. Buď zaplatit nebo vrátit! Koupit, nekoupit! Místo toho ho seknul, jak jinak to nazvat ?

Odp7: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
ivan, 10.12.2013 11:43

Vlastně ho seknul ještě před sepsáním kupní smlouvy.

Odp8: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
Juras, 10.12.2013 12:52

Toma chápu tak, že to nemůže být pojmenováno krádež, protože to auto převzal se souhlasem majitele. Krádež je asi bez vědomí nebo proti vůli majitele.

V každým případě s Tebou soucítím - každý někdy narazí na šmejda.

Odp9: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
Tomáš P.....a, 10.12.2013 16:05

Ano jde o to, jestli jednání podezřelého či pachatele naplní skutkovou podstatu toho či onoho trestného činu. U krádeže je pod pojmem „zmocnit se“ stanoven výklad jako neoprávněné nabytí.
Záleží jak tomu bylo fakticky, podle toho náleží kvalifikovat skutek.

Odp7: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
Tomáš P.....a, 10.12.2013 16:03

Pokud ho „jen“ nevrátil, je to občanskoprávní spor (řeší další dohoda (nejlépe písemná či se svědky) nebo žaloba u soudu), pokud ho užíval potom co ho měl vrátit, je to neoprávněné užívání cizí věci, pokud ho prodal je to zpronevěra, pokud měl v úmyslu vozidlo nevrátit (stěží prokazatelné při složení vysoké zálohy) pak by se jednalo o podvod. Zde jsou ony promlčecí doby. Pokud tam je předání věci oprávněnou osobou nemůže to naplnit skutkovou podstatu krádeže. Největší prevence je patřičně sepsaná smlouva.

Ivane, víte kde ten člověk bydlí a zda to vozidlo užívá, či jak s nim naložil? Možná bych se taky informoval na registru vozidel, jestli si to vozidlo náhodou na podvodnou kupní smlouvu už nepřepsal na sebe, respektive bych se informoval, jestli jsem pořád veden jako provozovatel vozidla. Pak bych se informoval i u těch pojišťováků a rozhodně bych se s ním snažil dohodnout na splnění závazků a požadoval patřičné náhrady, když by se k věci odmítl postavit čestně, tak bych to řešil tím jak jsem psal výše, ponechat mu vozidlo k užívání na dva dny s tím, že pak musí doplatit závazky nebo vrátit vozidlo. Když jej bude po této době užívat, opět se dopouští neoprávněného užívání cizí věci, přičemž první účinek nastane až po uplynutí těchto dvou dní (musí to být sepsáno nebo svědci). Svědci Vám sepíší čestné prohlášení, pokud uvidíte jak vozidlo užívá, pak volat L158, podat ve věci vysvětlení, doložit čestná prohlášení, posléze by Vám mělo být vozidlo vráceno jako oprávněné osobě a následně jestli si myslí, že bude škodný, tím že něco zaplatil a vozidlo nemá, tak se bude muset snažit o dohodu on nebo bude muset žalovat on Vás. Na žalobu ovšem pozor, protože tuším, že náklady na právníka pak platí ten kdo spor prohraje. Dohoda je tak vždy na místě. Se současnou odpovědností provozovatele vozidla bych si to rozhodně nedovolil dále nechat ležet nepovšimnuté..

Odp8: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
ivan, 10.12.2013 20:08

Nojo, no, další nepříjemnost. Klidně bych to parchantovi hodil na hlavu a vyflák se na to, ale nejsem schopný se vyvázat z placení povinného ručení. Moje škoda roste a sviňák je docela v klidu. Jemu hrozí vlastně hovno, ale mě to kurví život. Pojišťovna bude drhnout kůži ze mně. Prdelní stav je, že to nemůžu nijak zastavit.

Odp9: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
Tomáš P.....a, 10.12.2013 21:11

A brání něco tomu toho člověka navštívit a dohodnout se podle toho jak jsem doporučil?

Odp10: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
ivan, 11.12.2013 7:39

On tomu brání skrýváním, když jsem se dožadoval převodu, což byl smysl prodeje, nebýt zavázán k placení pojistného které mě velice zatěžovalo. Nechtěně jsem najednou platil ze třech aut v situaci kdy Evě uřízli nohu a já byl a jsem v trvalém stavu pečovatele na 100% + práce, nákupy, údržby na 24 h. denné bez možnosti vystřídání v nepřetržitém režimu. Parchant prostě využil toho, že pro neodkladné vytíženosti jsem ho prostě nemoh řešit. V jeho místě bydliště, pokd tam ještě je, mě nikdy nikdo neotevřel. V mém stavu vytíženosti je pro mě složité něco řešit. Těžko si to někdo umí představit, když něco nestihnu včas a nepřijedu přiložit, tak doma mrzne, nebo nežereme rohlíky, nebo nestihnu otevřenou poštu. Bydlím v místě bez obchodu, když potřebuju vyřídit krávovinu, tak to mám kamkoliv 15 Km.

Odp11: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
Platfus, 11.12.2013 8:55

Držím palce, ať se to podaří vyřešit. Myslím si to, co Tomáš, obrátil bych se na pojišťovnu. Musí bejt možnost se z placení vyvázat, i když je ten člověk k nenalezení. Hádám, že dost věcí by ti řekli i po telefonu.

Odp11: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
Tomáš P.....a, 12.12.2013 14:34

Ahoj, jestli bydlí v menší obci, nebylo by od věci promluvit si se starostou (zda se zde zdržuje a vozidlo užívá). Vždy se dá pokecat se sousedy nebo s obsluhou v nejbližší hospodě.

Tuším, že pokud jsou značky v depositu, tak se povinné ručení platit nemusí, ale musí se něco platit za uložení značek.

Kdyby Vám nějaký Petr Nový, nebo František Malý nebo Josef Mach, pak je vhodné si na takového člověka vzít co nejvíce kontaktních údajů, může se ovšem stát, že Vám v tom nevyhoví a kontaktní údaje na sebe Vám odmítnou sdělit. Kdyby Vám taková osoba řekla, že ví, že Váš „podvodníček“ auto užívá, ale že z něj během té a té doby tam a tam někdo odcizil obě registrační značky. Měl byste o krádeži těchto registračních značek učinit oznámení na Policii, která by měla věc šetřit. I kdyby nic nevyšetřila, Vaše registrační značky se vyhlásí do celostátního pátrání i do pátrání v Schengenském prostoru. Pak je na místě otázka zda musíte platit povinné ručení, nebo postačí zaplatit přepis nových značek a ihned je uložit do deposita.
Jestliže Váš „podvodníček“ registrační značky někde najde a umístí si je na vozidlo, tak se dopouští přestupku a registrační značky by mu měly být odebrány a zaslány na příslušný úřad.

Jestliže se ovšem nenajde takový člověk, který by tvrdil, že ke krádeži registračních značek skutečně došlo a ten Váš „podvodníček“ by nebyl skutečně nikde žádným způsobem k zastižení je na místě opět podání žaloby k soudu. Vím, že by musela být obrovská náhoda najít někde v jeho obci člověka, který by věděl o takové krádeži registračních značek, ale vyloučit se to taky nedá. Tím Vás ovšem rozhodně nenabádám k tomu, abyste si takovou osobu vymyslel, křivé obvinění z přestupku je také přestupkem, upozorňuji pouze na skutečnost, že by Vám taková situace mohla pomoci.

Nejschůdnější by bylo dohledání té osoby, telefonního kontaktu či jiných kontaktů a rozumně se domluvit..

Odp11: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
ivana Kozárová, 21.12.2013 16:24

Pořád nad tím přemejšlím,jak je tohle možný,že ten šmejd si klidně funguje.Šlo by někomu napsat plnoui moc k jednání a poslat ho tam,nejlépe alespoň dva dospělé muže - aby s ním jednali? Kdyby s ním jednali takoví,co on neznám podle vidění,tak by je pustil dál. Ten druhej by se za dveřma nemusel ukazovat hned...

Odp12: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
ivana Kozárová, 21.12.2013 16:25
Odp13: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
ivan, 21.12.2013 19:42

Na auto bych se i vyflák, vem ho čert, ale mě drtí pojišťovna, ta chce neustále platit. Pokud bych přestal, tak mám doma exekutora.

Odp14: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
Zákys, 21.12.2013 21:23

To se chválíte, nebo si stěžujete? Vždyť jste si to vysnil. O vyvzdorování si dovolím pochybovat.
„Sny proměnil jsem ve skutečnosti, a skutečnosti za sny nemohou“?
Doufám že jak již mnohokrát použijete své obvyklé šidítko, že za tyto potíže „růstu“ mohou komunisté. Dnes jsem si to zase vyslechl od jednoho podnikatele, kterému se i přes jakési „daňové prázdniny“ trvající již 24 let nedaří... To že je konkurencí, kterou by jeho „bratři v triku“ co nejraději potopili si ve své „uhlířské víře“ ani náhodou nepřipouští. Jsou to přece Slušní lidé, na rozdíl od těch socek a komančů kteří buď kradou, nebo natahují ruce.
S příslušností k rase nehodlám nic dělat. Některé geny ani zem nevytáhne.

Odp15: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
ivan, 22.12.2013 9:21

Nic proti komunistům nemám, Zaku, doufám, že se ještě dožiju toho, jak si postavíte svoje továrny a vybudujete kolchozy na zakoupené nebo řádně pronajaté půdě. Muselo to být zklamání, když tvoji soudruzi se při privatizaci rozhodli si je nechat místo toho aby je nabídli pracujícímu lidu, jak tvrdili veřejně čtyři decénia. ( tvoji soudruzi !! Zaku)

Věřím, drahý Zákysi, že je tvůj maják naplněný ideovým bohatstvím a z cesty nesveditelné víry zažehne v srdcích bloudících nový žár naděje.

Nezapomeň na třídní nepřátele a ideologické diverzanty. Dobře se tam oploťte, zaminujte se a hlavně tam nikoho nepouštějte. Pamatuj, že tě nepřítel sleduje. Taky má všude uši, na to nikdy nezapomínej!

Myslím, že mám doma ještě nějaké plakáty, mladším to nemůže dávat žádný smysl, ale ty víš.

Pamatuj, že nejenom chlebem je člověk živ.

Recituj, recituj, recituj!

Prý to urychluje růst, sic nevím čeho, ale prý to zase klesne.

Napiš mě něco hodně dlouhého. Díky.

Odp16: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
Zákys, 22.12.2013 17:34

O exekucích, respektive o exekutorech jako o dárečku této doby a karabáči na neposlušné žáčky kapitalismu v Čechách, jsem se nic konkrétního nedozvěděl. Asi tím vzdycháním skládáte dík chudého pravičáka za ty „boží dary...“
A o tom velkém „Uchu“ které podsouváte mně ví již i Merkelová, ale nic s tím asi děvčica malá nenadělá. Vojáky má 60 let na „dvoře“ a II. WAR pořád trvá. Boundaries nejsou jen ty s dráty, ale i ty nepřímo viditelné, včetně těch co si stavíte možná sám kolem svého „Rio Grande“ ve své mozkovně.
Něco podobnéhoboj o hranici To je jedna z hranic v tom vámi vysněném světě.
„Boží prostoto“ řečeno básnickým jazykem který tak milujete. Vy musíte vypadat když svými sevřenými rty a zaťatými zuby vysoukáte ze sebe „to je dobře.“
Bylo to dostatečně dlouhé? ... čtenáři Káji Maříka, Malého Bobše, Bumbulína a Cvrčínka, Broučků a hlavně Stínadel co se bouří. Nebo vám to rodiče upřeli? To však již nedoženete i přes pár žlutých plakátů ve svém dutovnu.

Odp14: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
ivana Kozárová, 23.12.2013 11:01

Psala mi kamarádka,že ji navštívil exekutor - teď - a že neví,komu co dluží,ale zaplatit musí. Kdyby se to auto zlikvidovalo a značky odevzdaly,bylo by po placení.Já vím,to se to dobře radí,ale mám taky svoje zkušenosti s různými chytráky. Pravda je,že každýho jednou jeho chytrost dožene,ale proč by do té doby,než chytráka jeho skutky samy dostihnou,měl platit ten,kdo za nic nemůže.V současné době splácíme právníka člověku,se kterým jsme se soudili a není úniku.To,co nám má zaplatit,samozřejmě neplatí,i když rozsudek už nabyl právní moci. Můžeme si stěžovat třeba v lampárně.To,že soud rozhodne,že podvodník má něco zaplatit,neznamená,že to podvodník zaplatí.A když nemá z čeho a třeba všechno prohraje v bednách,nemá nikdo šanci z něho cokoliv dostat. Je to chudák nemocnej.Jak v tom Dantově Pekle: Naděje zanech,kdo mnou ubíráš se..... Ivane,přeju Vám a paní Evě zimní pohodu a Novoroční klid,málo dělbuchů a Badovi ať mu páníček a panička vydrží v optimismu,pak bude veselej i on...:-)

Odp15: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
ivan, 23.12.2013 16:10

Auto je bez odevzdání značek a dokladu o jeho pojištění a ekolikvidaci neodhlasitelné. Kdybych ho odhlásil jako ukradené, tak bude jednou provždy vyřazeno z evidence a trvale znehodnoceno, ale bude to moje škoda a ne jeho, navíc odhlašovací poplatek bych platil já. Všechny problémy jdou za mnou, je to total v prdeli. Kráct se musí ve fraku, nebo se zákoníkem v ruce.

Odp16: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
ivana Kozárová, 25.12.2013 16:12

To je strašný,ale přece musí z toho bejt cesta ven.Vidím jen jedinou ideální možnost. Narazit na maníka osobně,sebrat mu vozidlo někde před Super Hyper i s tím nákupem co nakoupil a ještě mu přidat,aby měl taky něco nakoupeno...To mám mírnou povahu.Už tuším,jak vznikají zločinecké sklony:-(

Odp10: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
Juras, 11.12.2013 9:18

Tome, jak postupuje policie v případě, že při kontrole dokladů nemá řidič u sebe potvrzení o povinném ručení? Je to automaticky problém, nebo se dívají někam do evidence, jestli je pojištění ok? Ptám se proto, že možná Ivan může mít problém, i když pojištění platí, ten gauner totiž potvrzení asi mít nemůže.

Jaké jsou podmínky pro vyřazení auta z provozu? Musí se odevzdat reg. značky nebo stačí jen prohlášení a neplacení povinného pojištění? Nevedla by cesta tudy - že by Ivan vyřadil auto z provozu? Potom by měl gauner ještě větší problém než neoprávněné užívání cizí věci(?)

Odp11: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
ivan, 11.12.2013 22:58

K vyřazení potřebuješ odevzdat značky a doložit ekolikvidaci autovraku fakturou o provedení.

Normální logika říká,...platím si službu, služba trvá. Služba je ukončena jejím neplacením.

Mám zaplaceno,-můžu na silnici. Nemám,-nemůžu.

Ve skutečnosti je to tak, že i za neprovozovaé auto prokázáním, při nezaplacení, na tebe pojišťovny poštvou exekutory. Jediná možnost je ho dát do pátrání. Zase starost, ale tvoje! Pojišťovny budou dřít tebe, ale ne zmrda, ten je docela v klidu. Dokonce ti nepomůže ani kladný rozsudek kdyby k tomu někdy došlo, projeví vůli splácet po padesátikoruně a je zase beztrestnej. Státní buzerace a jím podporovaná buzerace pojišťoven k nuceným platbám je pastí na postižené, stejná jako ukončit službu u nějaké telekomunikační společnosti. Ty vymámaj platby i za zemřelé po pozůstalých. Bezmoc nebo úřední markýrium.

Na N. Zélandě koupíš auto na ulici a přepíšeš ho na poště. Prodal-koupil, to je všechno.

Odp12: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
Juras, 12.12.2013 8:01

Ty značky odevzdat - to si myslím taky, ale auto likvidovat nemusíš. Jenom nesmíš jezdit. Na nějakém školení řidičů nám to aspoň říkal jako odpověď na dotaz školitel. Všechno si přesně nepamatuju, ale pamatuju si, že když ho chceš dočasně vyřadit, tak to jde. Mluvilo se i o těch značkách - to je to, co si nepamatuju... Takže to asi taky nemůžeš udělat, když ty značky nemáš...

Odp13: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
ivan, 12.12.2013 14:46

Ale v tom přece spočívá celý problém. Zmrd s autem zmizel a já nemám pro jinou vytíženost ho dohledávat. I když bych ho dohnal, tak je s tím spojené nekonečné tahání. Proto bych se vyflák i na ty posrané prachy, ale na druhou stranu by mě sralo, že to zase jeden parchant vyhrál a zjebárna se mu zase vyplatila. Moje škoda už je přes čtyřicet tisíc + ztráta hodnoty o šest let staršího auta. Vůbec si neumím představit, že bych někomu ujel s autem, sral na zákonné lhůty a stát by to nehodnotil jako trestný čin, ale pouze jako občanskoprávní spor, byť se tak děje za porušení zákonem stanovené poinnosti.

Odp14: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
Tomáš P.....a, 12.12.2013 15:02

Ivane stačilo to jakýmkoli způsobem oznámit. Různé trestné činy jsou různě závažné a mají své promlčecí doby, protože vyšetřovat takové události po mnohých letech kdy to mohlo být dávno oznámeno je taky divoké. Byť Vy jste proto měl patřičné důvody, oznámení šlo učinit i písemně nebo emailem.

Odp15: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
ivan, 12.12.2013 17:24

Jak by mohl být promlčenej čin který neustále trvá a i s jeho důsledky probíhá ve spojitém ději. Auto je neustále ukradené (pokud ještě existuje) nebo je neoprávněně užívané proti vůli právního majitele.

Odp16: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
Tomáš P.....a, 12.12.2013 18:01

Trestný čin prakticky není promlčený nikdy, jde o to, že trestní odpovědnost zaniká uplynutím promlčecí doby.
Pokud si auto přisvojil bez souhlasu oprávněné osoby (se svolením), a tohoto se takto zmocnil, můžete oznámit krádež, vozidlo půjde do pátrání jako odcizené.
Pokud auto užívá bez svolení oprávněné osoby, pak oznamte neoprávněné užívání cizí věci a vozidlo půjde do pátrání jako neoprávněně užívané.
Pokud bylo vozidlo vydáno se svolením a není užíváno, pouze není vydáno, nejde ani o jeden z těchto trestných činů.
Promlčecí doba počíná běžet u trestných činů, u nichž je znakem účinek anebo u nichž je účinek znakem kvalifikované skutkové podstaty, od okamžiku, kdy takový účinek nastal; u ostatních trestných činů počíná běžet promlčecí doba od ukončení jednání.
Nesetkávám se často s tím, že by nám lidé přicházeli oznamovat promlčené TČ, ale logika je s Vámi a musím přiznat svůj omyl, domníval jsem, že je to s promlčecí dobou jinak. Účinek trestného činu je změna na hmotném předmětu útoku. Tedy v případě Neoprávněného užívání cizí věci v tomto významu nedochází ke změně na hmotném předmětu útoku a tedy promlčecí doba u tohoto trestného činu počíná běžet promlčecí doba od ukončení jednání. Je otázkou ovšem zda takové jednání proběhlo a kdy bylo případně ukončeno.
Řeknu Vám ještě jedno, kterékoli oddělení Policie ČR je povinno přijmout jakékoli oznámení od občana, zda se jedná o podezření z trestného činu nebo přestupku nebo vůbec z ničeho kvalifikuje policista. První pracovní den by se tím měl zajímat vedoucí oddělení nebo jeho zástupce pro trestní řízení, je zde možnost překvalifikování. Když je to složité konzultují to se státními zástupci. Vyšetřovateli se udělí pokyny k šetření a pak se uvidí jaké jsou další možnosti podle té které konkrétní věci. Takže to zvažte, je potřeba poskytnout co nejvíce informací, nejlépe s časovou posloupností. Tak zvažte oznámení, nemělo by se stát, že to někdo zakope pod stůl, jako poškozený máte právo do spisu nahlédnout jaké byly učiněny opatření. Také máte právo být písemně vyrozuměn o učiněných opatřeních ve lhůtě jednoho měsíce. Zvažte své možnosti Ivane. Pokud je něco nejasného ptejte se..

Odp17: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
ivan, 12.12.2013 22:27

Díky za info. Největší potíží bude prolomit v sobě nechuť se věcí dále špinit, ale auto je jinak neodhlasitené z havarijního pojištění které bych musel platit do smrti. Parchantskej zákon na výkrm pojišťoven.

,, Zapomeneš zaplatit a máš na krku exekuci která ti vybílí domácnost. Prdelní stav kdy se pomocí zákona někdo vykrmí na postiženým. Tak dík.

Odp18: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
ivana Kozárová, 15.12.2013 14:41

Je to stav,který nutí člověka žít v trvalé úzkosti,kdy a kde na něj vyjede ze zálohy podvodník a zloděj v jednom,zaštítěný zákonem,který vymysleli právě ti podvodníci. Mám za sebou zkušenost,kdy mi státní inspekce sdělila větu,kterou nikdy nezapomenu: Paní Ivano,vy máte de facto pravdu,ale de iure nikoliv. Jsme právě tam.V tom stavu,o jakém píšete ve své poslední větě.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
Juras, 16.12.2013 9:42

Jak by bylo pěkné, kdyby místo veškeré rozbujelé legislativy platilo pouze desatero. To by ale chtělo moudré soudce, kteří by dokázali odlišit zlo od dobra. Namísto toho naše soudy soudí nikoliv dobro a zlo, ale zda nějakou činnost explicitně zmiňuje nějaký zákon. Účelově šité zákony - to je další úroveň neblahého stavu. Co s tím? Nevidím možnost dobrého řešení.

Odp20: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
Vlastimil Čech, 16.12.2013 13:00

Mluvíte mi ze srdce...

Odp20: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
ivan, 16.12.2013 13:28

Já chci soudce z pohádek. Současné soudnictví je vítězstvím práva nad spravedlností.

Odp21: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
Juras, 16.12.2013 14:37

Někdy je to vítězství práva, jindy peněz a známostí. Nemyslím tím nutně přímo podplacené soudce, ale třeba i schopnosti zaplatit si posudky a právníky, aby účastník soudního řízení získal výhody. Takový vyhotovitel posudku má v jeho vyhotovení značnou volnost a jistě se nebude snažit jít proti svému klientovi. Když se sejde víc posudků, platí ten první. Kdo v tom umí chodit, zaplatí si ho včas... Atd...

Odp22: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
ivana Kozárová, 16.12.2013 17:10

Znám důvěrně případ,kdy soudní znalec potvrdil nároky poškozeného a poškozený dle verdiktu soudu,který z plné části neuznal nároky poškozeného,platil právníka člověku,kterého žaloval. Ivane,taky se jednalo o auto. Fascikl pro soudního znalce,fascikl od soudního znalce a jeho kladné vyjádření ve prospěch poškozeného - a bumbác,soud rozhodne jak v Kocourkově - ale ve zločineckém Kocourkově - tak,že hochštapler a podvodník škodu sice učinil,ale ne tak ouplně velkou,- a tak,milý poškozený,platíš mu právníka! Nemusí bejt jeden ani moc bystrej na to,proč tomu tak je. Od solventní strany sporu si vyinkasujeme prachy a ten solventní trouba,co se soudí,ať si jde stěžovat do lampárny,že hochštapler neplatí. A pak se lidi diví tomu,kolik násilí se projevuje ve společnosti. A to v tomhle případu nešlo o život ,ani o existenci. Nedivím se člověku,kterého soud poškodí tak,že se jedná o zdraví anebo existenci,že takový člověk jedná i zkratkovitě a velmi neblaze....

Odp21: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
ivana Kozárová, 16.12.2013 17:48

Tak řekl Zechariáš ve svém vidění: Sudťe podle opravdového práva a prokazujte si navzájem milosrdenství,a nešiďte vdovu ani chlapce bez otce,cizího usedlíka ani ztrápeného a neplánujte úkladně nic špatného proti sobě navzájem ve svých srdcích. Ale odmítali dávat pozor a nastavovali zatvrzelé rameno a uši si učinili tak nepřístupné,aby neslyšeli.A srdce si zatvrdili jako korund,aby se vyhnuli poslušnosti zákona.....
Myslím si,že člověk nemůže soudit člověka.Tak to podle toho taky vypadá.Lidská spravedlnost je dost nelidská:-(

Odp11: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
Tomáš P.....a, 12.12.2013 14:46

Ahoj, řidič je skutečně povinen mít tento doklad při jízdě u sebe, pokud nemá, dopouští se přestupku, kterou lze vyřešit v blokovém řízení, pokud by podezřelý s přestupkem nesouhlasil pak oznámením přestupku k příslušnému správnímu orgánu (kde jsou sankce vyšší).
Evidenci pojištění nemáme.
Ivanovi by neměl hrozit postih za to, že někdo jeho vozidlem jezdí bez „zelené karty“, jelikož zde bude přestupce vždy takříkajíc chycen za ruku a proto se nepůjde po krku provozovateli vozidla. Tomu se jde zpravidla po krku, když je vozidlo změřeno za rychlost a zaznamenáno pouze na kameru a nedokáže se objasnit kdo ho skutečně řídil, obdobně pokud bude jakýkoli přestupek zaznamenán pouze na kameru a nebude řidič zastaven a zkontrolován, či když ujede od dopravní nehody a nedokáže se objasnit kdo vozidlo skutečně řídil, pak se jde po krku provozovateli vozidla. Podle mého mínění je odpovědnost provozovatele vozidla za škody způsobené řidičem vozidla v nepřítomnosti provozovatele vozidla, legislativním zmetkem.

S vyřazením plně nevím, opět bych si šel pro info na patřičné místo (registr vozidel). Pokud jde o kompletní vyřazení, měl by být doklad o ekolikvidaci a odevzdání značek nevím zda i s oběma techničáky. Jinak jsem psal, měla by být možnost po odevzdání značek do deposita, neplatit povinné ručení (nutno o této skutečnosti prokazatelně informovat pojišťovnu). Pokud by jen přestal platit povinné ručení, tak by se nedoplatil následně. Ohledně tady těch možností bych se tedy informoval na registru vozidel.

Odp: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
Juras, 9.12.2013 11:50

Mohl jste se ozvat dřív ;-) Omítka by počkala, my si o Vás dělali starost. Gratuluju

Odp: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
ivana Kozárová, 10.12.2013 10:42

To je dobře,že už to máte za sebou - a že je to víc než dobrý,značí fakt,že zápolíte s omítkou. Ale moc to s tou prací nepřehánějte!Přeju hodně optimismu a dobrou mysl!

Odp2: Zdravím Svíci vespolek. Pořád ještě...
Zákys, 24.12.2013 6:54

Štědrý den

Karel Jaromír Erben

Tma jako v hrobě, mráz v okna duje,
v světnici teplo u kamen;
v krbu se svítí, stará podřimuje,
děvčata předou měkký len.

„Toč se a vrč, můj kolovrátku,
ejhle, adventu již nakrátku
a blízko, blizoučko Štědrý den!“
Milotě děvčeti přísti, milo
za smutných zimních večerů;
neb nebude darmo její dílo,
tu pevnou chová důvěru.

I přijde mládenec za pilnou pannou,
řekne: Pojď za mne, dívko má,
budiž ty mi ženkou milovanou,
věrným ti mužem budu já.
Já tobě mužem, ty mně ženkou,
dej ruku, děvče rozmilé!

A dívka, co předla přízi tenkou,
svatební šije košile.
„Toč se a vrč, můj kolovrátku,
však jest adventu již nakrátku
a přede dveřmi Štědrý den!“

II
Hoj, ty štědrý večere,
ty tajemný svátku,
cože komu dobrého
neseš na památku?

Hospodáři štědrovku,
kravám po výslužce;
kohoutovi česneku,
hrachu jeho družce.

Ovocnému stromoví
od večeře kosti
a zlatoušky na stěnu
tomu, kdo se postí.

Hoj, já mladá dívčina,
srdce nezadané;
mně na mysli jiného,
jiného cos tane.

Pod lesem, ach pod lesem,
na tom panském stavě
stojí vrby stařeny,
sníh na šedé hlavě.

Jedna vrba hrbatá
tajně dolů kývá,
kde se modré jezero
pod ledem ukrývá.

Tu prý dívce v půlnoci,
při luně pochodni
souzený se zjeví hoch
ve hladině vodní.

Hoj, mne půlnoc neleká,
ani liché vědy:
půjdu, vezmu sekeru,
prosekám ty ledy.

I nahlednu v jezero
hluboko - hluboko,
milému se podívám
pevně okem v oko.

III
Marie, Hana, dvě jména milá,
panny jak jarní růže květ:
která by z obou milejší byla,
nikdo nemůže rozumět.

Jestliže jedna promluví k hochu,
do ohně by jí k vůli šel;
pakli se druhá usměje trochu -
na první zas by zapomněl! -

Nastala půlnoc. Po nebi šíře
sbor vysypal se hvězdiček
jako ovečky okolo pastýře,
a pastýř jasný měsíček.

Nastala půlnoc, všech nocí máti,
půlnoc po Štědrém večeru:
na mladém sněhu svěží stopu znáti
ode vsi přímo k jezeru.

Tu jedna klečí, nad vodou líčko;
ta druhá stojí podle ní:
„Hano, Haničko, zlaté srdíčko,
jaké tam vidíš vidění?“

„Ach, vidím domek - ale jen v šeře -
jako co Václav ostává -
však již se jasní - ach, vidím dvéře,
ve dveřích mužská postava!

Na těle kabát zeleni temné,
klobouk na stranu - znám jej, znám!
Na něm ta kytka, co dostal ode mne -
můj milý bože! Václav sám!“

Na nohy skočí, srdce jí bije,
druhá přikleká vedle ní:
„Zdař bůh, má milá, zlatá Marie,
jaké ty vydíš vidění?“

„Ach, vidím, vidím - je mlhy mnoho,
všecko je mlhou zatmělé;
červená světla blýskají z toho -
zdá mi se býti v kostele.

Něco se černá mezi bílými -
však mi se rozednívá již: -
jsou to družičky, a mezi nimi -
proboha! Rakev - černý kříž!“

IV
Vlažný větřík laškuje
po osení mladém;
sad i pole květovým
přioděny vnadem;
zavzněla hudba od kostela zrána,
a za ní hejsa! - kvítím osypána
jede svatba řadem.

Švárný ženich jako květ
v kole svatebčanů,
kabát tmavě zelený,
klobouk v jednu stranu:
tak viděla jej v osudné té době,
tak si ji nyní domů vede k sobě,
švárnou ženku Hanu.

Zašlo léto. Přes pole
chladné větry vějí.
Zvoní hrana. Na marách
tělo vynášejí:
bílé družičky, planoucí svíce;
pláč, bědování, trouby hlaholíce
z hlubokosti znějí:
Miserere mei!

Koho věnec zelený,
koho v rakvi kryje?
Umřela, ach umřela
panenská lilie!
Vykvětla jakby zalívána rosou,
uvadla jakby podsečena kosou -
ubohá Marie!

V
Nastala zima, mráz v okna duje,
v světnici teplo u kamen;
v krbu se svítí, stará polehuje,
děvčata zase předou len.

„Toč se a vrč, můj kolovrátku,
však jest adventu zase nakrátku
a nedaleko Štědrý den!“
Ach ty Štědrý večere
noci divoplodné!

Když si na tě vzpomenu,
k srdci mne to bodne!
Seděly jsme také tak
loni pohromadě:
a než se rok obrátil,
dvě nám chybí v řadě!

Jedna, hlavu zavitou,
košiličky šije;
druhá již tři měsíce
v černé zemi hnije,
ubohá Marie!

Seděly jsme také tak
jako dnes a včera:
a než se rok obrátí -
kde z nás bude která?

Toč se a vrť můj kolovrátku,
všeckoť ve světě jen na obrátku,
a život lidský jako sen!"
Však lépe v mylné naději sníti,
před sebou čirou temnotu,
nežli budoucnost odhaliti,
strašlivou poznati jistotu!

Hlavně, ať už je po nich. Naštěstí budu...
Lipovan (Z.), 24.12.2013 7:27

Hlavně, ať už je po nich. Naštěstí budu letos většinou pracovat, včetně Silvestra, takže čas kolektivního občanského magoření strávím užitečně. :-)

Odp: Hlavně, ať už je po nich. Naštěstí budu...
Lipovan (Z.), 24.12.2013 7:29

...nenapojil jsem na zakysance...;-)

Odp: Hlavně, ať už je po nich. Naštěstí budu...
Zákys, 24.12.2013 10:42

Je profánno, ale je také sakrálno. Svátek se neprožívá zahozením krompáče. Aspoň to jsem se naučil.
„Člověk se liší od vepřů tím, že občas zvedne hlavu ke hvězdám“, platí stále.
Nezapomeňte si vzít na hlavu „zmijovku“, tu univerzální pohlavní pokrývku sloužící již od období vládnutí komančů všem bouchačům o svátcích.

Odp2: Hlavně, ať už je po nich. Naštěstí budu...
Lipovan (Z.), 24.12.2013 11:18

Mám trochu lepší zmijovku, dovezenou až z javorové ciziny, ale těžko světit ukradené sakrálno. Vánoce jsou hezky po křesťansku zcizeným pohanským slunovratem a ten již proběhl. :-)

A co takhle vyrazit Spojených arabských...
Zabacek, 18.8.2014 23:30

A co takhle vyrazit Spojených arabských emirátů? Bude t orozhodně lépe využitý čas než se tu hádat na foru o blbostech...
Nezapomeňte si předem zjistit podmínky cestovního pojištění pro hory a lyžování

Odp: A co takhle vyrazit Spojených arabských...
Vlastimil Čech, 19.8.2014 15:14

Ty Emiráty, to je bomba, lyže asi taky... no dohromady si to moc představit nedovedu... ale kdo ví... třeba ti Emíři mají kus pouště pod sněhem...:-)
Když můžou vodní lyžaři lyžovat na rybníku, který není z kopce...

Odp2: A co takhle vyrazit Spojených arabských...
ivana Kozárová, 21.8.2014 11:12

Tuším,pane Čech,že brzy budeme mít jiné starosti,ale smysl pro humor beru,jinak nepřežijem:-)

Odp3: A co takhle vyrazit Spojených arabských...
Vlastimil Čech, 22.8.2014 9:39

Život se přežít prostě NEDÁ... je naprosto a bez vyjímky smrtelný. S humorem či bez humoru, skončíme stejně. Ovšem s humorem je to zábavnější...ne?
Ale jinak s Vámi samozřejmě naprosto souhlasím... brzy budeme mít docela jiné starosti...:-(

Odp4: A co takhle vyrazit Spojených arabských...
ivan, 22.8.2014 16:11

Trochu bych nesouhlasil, pane Čechu, myslím, že brzy nebudeme mít žádné. :-)

Odp5: A co takhle vyrazit Spojených arabských...
Vlastimil Čech, 22.8.2014 23:43

jo... he he he

Odp6: A co takhle vyrazit Spojených arabských...
Zákys, 24.8.2014 8:40

A to nám ještě Ústav pro studium komunismu nesdělil to sladké tajemství co vyzkoumal za pár milionů peněz daňových poplatníků, že komunisté jedli děti, připravené na způsob „Boto valai“, oblíbené to menu na Suvě(Fidži), hlavním městě lidožroutů. My vidláci to ovšem víme již dávno. Hitler také vedl své hordy na ty podlidi bolševiky.
VPŘED
Jen kapitalistická práce (práce na svém!!!)osvobozuje!!!

Odp5: A co takhle vyrazit Spojených arabských...
ivana Kozárová, 25.8.2014 10:15

Perfektní hláška!:-):-)

Odp5: A co takhle vyrazit Spojených arabských...
tlapka, 27.8.2014 15:57

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru