Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!

Komentáře k článku

19.4.2011 23:22

Kudy ven z krise

Když se prvorepublikovým Československem začala valit vlna první světové hospodářské krise, vyslovil nejznámější moravský podnikatel Tomáš Baťa nejhlubší analýsu krisové doby: „Jde především o krisi mravní“. Jejím důsledkem je pochopitelně i krise hospodářská.
Tak jako se historie nemůže přesně opakovat, tak přesně a výstižně jeho slova popisují i krisi současnou. Přišla rovněž z USA a směřuje opět k prohloubení rozdílu mezi těmi nejbohatšími a těmi chudými. Tentokrát se však již skutečně bohatí rozhodli odpoutat i od těch, kteří si na bohaté jen hrají.

Bylo by velmi naivní, obviňovat ze strastí současnosti stát, který přece již mnoho let (pro přesnost - více než šedesát let) žádný významný vliv na ekonomiku, ale ani na dodržování zákona, natož na morálku, nemá. Jednotlivec, který se svévolně rozhodne vlastní morálku prosazovat (a není nutné, aby hned střílel po svých zlodějích), páchá vpodstatě velmi odpornou variantu sebevraždy. Jak také jinak, když se v jinak nemorálním prostředí pokouší úzkostlivě platit za vše jak má, ale za svou práci zaplaceno dostává jen výjimečně.

President Masaryk ve svém projevu k 10 výročí ustavení státu, připomněl slova Ludvíka XIV. „Stát jsem já“, která tehdy doporučil každému ve variantě: „Stát jsem také já“. Mnoho stěžovatelů na neschopnost státu, obce, podniku má pocit, že si stěžují na cosi abstraktního, co existuje mimo jejich vlastní vůli a funguje to jaksi zlomyslně proti jejich vlastním zájmům.
To, že si stěžují sami na sebe, na svou špatnou či liknavou účast na tom či onom uskupení, jim jaksi nedochází. A na ty, kteří se s nemorálností světa, který nás obklopuje, vyrovnávají prosazováním morálky sami proti sobě, na ty se dívají s útrpností.

Těmto lidem chybí v nadpisu mého příspěvku otazník.
Nebo se mýlím?

Pěkný a zajímavý článek. Jen mám...
Panda, 20.4.2011 6:17

Pěkný a zajímavý článek. Jen mám vnitřní pocit, že mravní (slušný, čestný, řádný), tedy nemá přímo vliv na ekonomiku jako takovou ve smyslu jejích základních pravidel. Zná jen koupi, prodej bez ohledu na to, zda prodávám slušnému či neslušnému. Ale má jistě vliv na společnost, která souběžně s ekonomikou funguje. „Stát“ je vždycky člověk. O tom není sporu, jen se mi zdá, že každý nový člověk, stávajíc se součástí státního aparátu, žačíná plnit novou roli „neslušný rozkradač“. Díky této analogii, se i stát (jeho zástupci) stávají vzorem pro společnost. Slušnost-neslušnost mi připomíná řadící páku stroje ekonomiky. Na začátku i na konci ekonomiky je 0 - dle mého názoru. Na začátku žádné zdroje neznáme a neumíme s nimi pracovat. Na konci už žádné nejsou, nebo jsou nedostupné. Neslušnost, možná lépe nezřízenost, komfortní život, drancování přírody nás zcela jistě musí rychle dostat k cíli.

Neplést pojmy
sysel, 20.4.2011 21:09

Ekonomika pracuje s nástroji a modely
Hospodářství pracuje s pluhem a vidlemi
-
proto jsou tam výsledky na papíře avšak lidé je tu hledají ve stodole a ve špajzu.

Samozřejmé je chápat vzdělání a vzdělávání především jako usilovné a lopotné pletí, hnojení, zástřih a vyvazování, jedno-li se jedná o stromy či duše.

Pokud je zákonem zakázáno těžit nejen z nouze, ale i jen z nevědomosti druhého, pak je ekonomika, tak jak jste ji popsal nejen nemravná, ale dokonce i nezákonná.

Dovolím si připomenout verš z dílny V+W+J:
Je to divný svět, divné věci
když je pro lidi třeba
pálit laciný žito v peci
aby zdražil chleba

Proti Miltonu Friedmanovi stavím Josefa Egyptského

Odp: Neplést pojmy
čtenář, 3.5.2011 10:58

No vidíš - a spousta dnešních „křesťanů“ ( katolíků i protestantů ) tyto dva nestaví proti sobě, ale klidně je považují za stoupence stejného pojetí ekonomiky, práce, života a hodnot... To je hnus... A především slepota a blbost.

Odp2: Neplést pojmy
sysel, 4.5.2011 12:17

Naštěstí skutečné křesťany si vybírá Kristus. Církve se usilovně snaží zasloužit si statut zájmového spolku (tak asi na úrovni zahrádkářů nebo numismatiků) pro účely směňování svatých obrázků či šlechtitelských pokusů pomocí mumlání jakýchsi manter, takže členství v nich k ničemu nezavazuje (zřetelně je to vidět na „křesťanských“ politicích - Kalousek, Benda ...) a přináší výhody jen omezenému kroužku řídících a oblíbených.

Kristovy věrné a oblíbené však najdeme často i (svrbí mě klávesnice abych napsal především) tam, kde o Kristu nemají vůbe žádné nebo jen velmi kusé či zkreslené informace. ;-)

Odp3: Neplést pojmy
TomasP, 5.5.2011 15:43

A kristus vážně žil? A jestli žil, tak on zemřel, byl mrtví a vstal z mrtvých? Chápu, že má člověk víru v dobré hodnoty, ale proč pro boha:) náboženství? Copak bůh potřebuje býti veleben?:) Evidentně je mu jedno co se na Zemi děje, lidé by se tedy měli snažit kousek dobrého boha v sobě a nebýt lhostejní..;)

Odp4: Neplést pojmy
tlapka, 9.5.2011 15:37

Byla jsem v kostele. Kristus vstal z mrtvých a snědl pečenou rybu. To jsem dosud netušila.

Odp4: Neplést pojmy
Sova, 18.5.2011 22:09

Vždyť to je přece úplně jedno. Tedy alespoň podle mého názoru.
Člověk má být veden k pokoře, kázni, lásce a vědění. Je jedno, jestli prostřednictvým náboženství nebo jinou cestou. A náboženskou cestou je to poněkud snažší, když se člověk řídí biblí.
„Copak bůh potřebuje býti veleben?“
To nevím, ale důležitý je ten druhý konec. Ne, že bůh potřebuje být veleben, ale člověk potřebuje velebit.
A jinak než zkrz druhé to podle mého nejde.

Odp5: Neplést pojmy
tlapka, 23.5.2011 14:01

Myslím že společným jmenovatelem pokory, víry... atd je že lidé si mají pomáhat a to proto, aby druzí pomohli jim. Proto byla společnost vynalezena.

Odp6: Neplést pojmy
Sova, 23.5.2011 14:22

Je toho mnohem víc a je to složitější, než by obyčejný smrtelník předpokládal, ale pojem ,společný jmenovatel' se mi docela líbí ;-)

Odp7: Neplést pojmy
tlapka, 30.5.2011 13:32

Kdo je to neobyčejný smrtelník ;-)

Odp8: Neplést pojmy
Sova, 30.5.2011 18:27

Vzdělanec, učenec, kdokoli, kdo má nadhled a nebojí se používat mozek správným směrem.
Obyčejný smrtelník = člověk, který takový není.

Kristovi věrní co o něm nevědí?
Tomas, 3.6.2011 14:25

„Kristovy věrné a oblíbené však najdeme často i tam, kde o Kristu nemají vůbe žádné informace“

Tato věta v posledním odstavci je hodně zajímavá. Myslíš si, že ti Kristovi věrní mohou být i lidé, kteří o něm nikdy neslyšeli? Jenom podle postojů svého srdce, aniž by vůbec znali Kristův příběh?

Odp: Kristovi věrní co o něm nevědí?
Vlastimil Čech, 6.6.2011 17:56

Jako atheista mám povoleno citovat Bibli nepřesně... ale je psáno: „Mám´ť já ovce své i v ovčincích jiných“... a jinde: „Po ovoci poznáte je“... „Ne ten, co volá pane, pane...“
a trochu mimo předmět debaty: Proč má Bůh nejraději nás atheisty?
Protože ho neotravujeme přihlouplými modlitbami!

Odp2: Neplést pojmy
Sova, 18.5.2011 22:01

A jak by to mělo být správně?

Odp: Neplést pojmy
Sova, 18.5.2011 22:00

Sysle, nevím, jak jsi na to přišel. Slovo ekonomika je synonymum pro hospodářství.

Odp: Pěkný a zajímavý článek. Jen mám...
Sova, 18.5.2011 21:58

Tak, zas po dlouhé době jsem tu a mám kupu připomínek:
1)„Stát je vždycky člověk“
Ne. Sát nikdy není jen jeden člověk. „Stát“ je téměř nic neznamenající, přliš abstraktní pojem a mnoho lidí neví, co to vlastně znamená. Proto by bylo možná v těhle problémech vhodnější užít „společnost lidí (na daném území)“.
O to tu jde, ale chápu, že to tak zřejmě bylo myšleno. Nebo ne?

2) „na začátku i na konci ekonomiky je 0“ - dobrý postřeh. Na začátku i na konci VŠEHO je 0 ;-).

Odp2: Pěkný a zajímavý článek. Jen mám...
tlapka, 1.6.2011 12:19

Na začátku je velký třesk a na konci entropie tepelná smrt.

Krize
^, 20.4.2011 8:37

Ale takovým Jurasolipoivančům krize náramně vyhovuje. Mohou ještě více okrádat už tak těžce zkoušené zaměstnance. Nemluvě o těch, kteří kvůli Jurasolipoivančům práci ani sehnat nemohou.

Odp: Krize
ivan, 20.4.2011 13:27

Každý den když příjdu čerstvej a odpočatej z práce v radostné náladě si říkám jakej by to byl báječnej život kdybych nemusel neustále myslet na to, za co bych mohl ještě utratit všechny ty prachy které mě spadly do klína jen tak bez námahy a koho bych mohl ještě okráct nebo aspoň zkrušit, případně ho připravit o práci pro vlastní potěšení a pobavení.

Být Jurasolipoivanem je přímo orgasmem lenošského života.

Odp2: Krize
Juras, 20.4.2011 23:42

Tak tak, taky si to užívám. :-) Taky mě těší, když můžu bezdůvodně ubližovat chudákům, kteří by strašně rádi pracovali, ale potom, co jsem jim zařídil vyhazov ve zkušební době, se jim ještě vysmívám. To je krásný pocit, vědět, že jsem někomu takhle zasolil.

Odp3: Krize
TomasP, 21.4.2011 16:24

Byť je to ironie, výsměch není na místě..

Odp4: Krize
Juras, 21.4.2011 23:55

Proč se k tomu vyjadřuješ, když víš, že je to ironie?

Odp5: Krize
TomasP, 22.4.2011 10:22

Je to křivda a mám svobodné právo se k tomu vyjádřit, nemyslíš?

Odp6: Krize
iva, 22.4.2011 10:28

Nebo se na to vyser:-)

Odp7: Krize
TomasP, 22.4.2011 15:05

To já zase raději do záchodu než na lidi..;)

Odp6: Krize
Juras, 22.4.2011 10:45

Ano, křivda to je, to co na nás nablil. Přestože jsme se mu snažili poradit, tvrdil, že se mu vysmíváme. Přestože mu Ivan nabízel pracovní místo, tvrdil že má potěšení z cizího vyhazovu z práce. Atd... Ale za nás kopat nemusíš - ta tvoje reakce vyzněla, jakobys věřil tomu, co o mě romantik píše a co jsem si ironicky sám nakálel na hlavu.

Odp7: Krize
TomasP, 22.4.2011 15:09

;) Jsem důvěřivý i nedůvěřivý, k poukazování na chyby jiných jsem vždy nedůvěřivý. Dokážu si vybavit mnoho scénářů, proč lze i nabídnutou pomoc odmítnout. Možná je mezi Vámi již hodně zášti. Možná je na jedné či druhé straně pokrytec. Komu je pak taková Vaše rozprava prospěchem a proč?;)

Odp8: Krize
¤, 28.4.2011 21:16

Je zde mnoho zášti a Juras ji zlomyslně rozdmýchává. Posmívat se druhým umí dokonale. Když se však rozdávalo ze společného, přizval všechny příbuzné i s nůšemi. Pokud hovoříte o pokrytectví, jste u Jurase na správné adrese. Prospěch z rozpravy Juras má, protože prospěch je Jurasovo druhé příjmení. Kde není prospěchu, tam není Jurase.

Odp9: Krize
Platfus, 29.4.2011 9:45

Romantiku, docela často používáš obrat, že Juras s oblibou bere ze společného a ze svého nedá. Máš na mysli něco konkrétního nebo je to standardní alfovský „PLÁC-BÁC“? Mimochodem nevíte o Alfovi, naposled byl slyšet, když říkal, že se stěhuje do Německa za lepším důchodem :-).

Debatu s Romantikem nesleduju sice od začátku, ale už jsem slyšel dost na to, abych si udělal názor. K čemu jsou tyhle debaty dobrý je otázka i pro mě, beru to jenom jako rozptýlení. Romantik se totiž omezuje na osamocený ublížený výkřiky „se silným sociálním podtextem“, což by samo o sobě tolik nevadilo, kdyby se pořád nenavážel do lidí kolem.

Odp10: Krize
Juras, 29.4.2011 14:34

Přidávám se, taky by mě zajímalo, co romantikovi beru ze společného a nic za to nedám. Žeby pracovní místo, které si uzurpuji na úkor abstinenta, nekuřáka, chudáka utiskovaného romantika, kterému furt dokola zařizuji vyhazov ve zkušební lhůtě? :-)
Je zajímavé, že jsem přes patnáct let v jednom zaměstnání a ani v dobách, kdy firmale zoufale sháněla lidi, se sem žádný romantik nehlásil... :-)

Vůbec mi nechybí otazník. Vůbec se...
iva, 20.4.2011 10:13

Vůbec mi nechybí otazník. Vůbec se nedivím, že je krize jka se dívám zpátky na produktivitu svojí práce.... Jasně všichni ostatní na svíci jsou svatouškové takže krizi jsem způsobila já a moji spratci, kteří se chovají slušně a tím pádem nemají dostatečně ostré lokty. LIdi nezměním už několik generací vždy nadává na tu novou nejmladší, ale já vím, že jedině v dětech může dřímat něco dobrého ještě nezkaženého. Možná se narodí jako budoucí grázlík- myslím geneticky, ale něco dobrého v každém trochu je, jenže si toho nikdo nevšímá. Planeta je přelidněná, ale kvůli toho já z mostu skákat nehodlám.

Odp: Vůbec mi nechybí otazník. Vůbec se...
TomasP, 23.4.2011 13:03

Lhostejnost je metla lidstva..;)

Krize
tlapka, 20.4.2011 12:59

je normální stav. Třeba se naučit s tím žít. Však je Krize na celém světě a to pořád. Plyne to z Krizové povahy občanů, která je v převaze nad Nekrizovou.

Odp: Krize
Juras, 20.4.2011 13:09

Krize je umělý pojem, souvisí poue s vytvořením ekonomiky. V předekonomických dobách bylo něco takového na lidské činnosti nezávislé - pouze příroda a životní podmínky určovaly, jestli je hojnost anebo bída.

Odp2: Krize
tlapka, 21.4.2011 12:04

Jenže i Příroda má krizovou povahu, a taky Nic zadarmo od ní nedostaneš.

Odp3: Krize
TomasP, 21.4.2011 16:26

Tlapko můžete to rozvést?

Odp4: Krize
tlapka, 9.5.2011 15:40

Myslím tím, že živé organismy mají velký problém, aby přežily. Navzájem se vytlačují a požírají.

Krize
TomasP, 20.4.2011 17:05

je uměle vytvořený stav, a skončí buď prozřením lidstva nebo jeho zhoubou.
Jinak hezký článek. Každý by si měl uvědomit, že bůh (ve smyslu, že vše je boží dílo a bůh je spravedlivý) je takový jaká je tato společnost a společnost se skládá z lidí jako jsi ty či já. Jsme-li ve výsledku lhostejní například k chudobě zemí třetího světa nebo k válkám, pak bude stejným „žebrákem“ i bůh. Druhou věcí ovšem je, že jsou tu lidé, kteří manipulují míněním boha, tedy společnosti, kdy vytváří iluzorní problémy, iluzorní řešení a nastolují iluzorní systém, to vše aby získali celosvětovou moc.

Pokud jde o řešení, pak se nesmíme ptát co nechceme a upozorňovat na to co je špatně, ale musíme si představit svět rovných příležitostí a svět ctností.

Odp: Krize
Juras, 20.4.2011 23:38

Proč myslíš, že je bůh spravedlivý? Už příběh o Kainovi a Ábelovi ukazuje, že jednomu nadržoval. Zatímco chudák roman... eh, pardon - zatímco chudák Kain se pachtil, lopotil a za skromnou úrodu se skromnou obětí hospodin ani neuznal hodna na oběť shlédnout, Kain si vesele pekl pečínky a ten „spravedlivý“ na vůni jeho bezpracných obětí shlížel se zalíbením. Kain byl chudák neustále perzekuován, Abelem byl vysmíván, hospodinem přehlížen, až ho ten Abelohospovan dohnal psychickým utrpením k takovému hroznému činu. Jak to vysvětlíš? Kde je ta spravedlnost?

Odp2: Krize
TomasP, 21.4.2011 16:36

OK, chytil jsi se zrovna jednoho slůvka. Tedy dovysvětlím. Já nejsem věřícím ve smyslu jakéhokoli náboženství, ale přestože je kolem mě fyzično, věřím v dobro. Dobro mi v naprosté většině případů v životě bylo dobrem oplaceno. Ano mám i negativní zkušenosti s hlupáky a egocentriky, ktří mě dali zamyslet se nad tím, zda se mám k lidem dále chovat dobře. Jenže to je asi to jediné co mi přináší opravdový pocit štěstí. Štěstí pro mě není teplá večeře nebo naducané peřiny, ani luxusní vůz či vila. Štěstí jsou pro mě přátelé a těch není nikdy dost.

Já říkám, že víra všechny lidi spojuje, ale náboženství je rozděluje. A když se ptám těch věřících pak oni mi říkají, že bůh je spravedlivý a proto jsem použil tento náboženský (nikoli vlastastní) příměr. Pokud bych měl mluvit mytologicky pak můžu skutečně říci, že Bůh je spravedlivý a Ďábel nikoli. Proto bych se musel přiklonit tomu, že světu vládne ďábel. Ale dost tohoto.

Já vysvětlil pojetí nábožensky vnímaného boha v obrazu společnosti. Mnohdy právě lidé různých náboženství jsou pokrytci a lhostejní lidé a proto mají toho svého boha tak spravedlivého jak se jim skutečně jeví.

Jinak naprosto souhlasím s tím, že aspekty společnosti, společenského postavení jsou právě ty aspekty, které donutí člověka dělat ty nejhorší věci. Takže o co tady stojíme?;)

Odp3: Krize
Juras, 22.4.2011 0:02

Já asi vůbec nevím, jaks to celé myslel - že jsme všichni bůh a tak dohromady.... Proto jsem reagoval na jeden detail, o kterém si myslím, že to je pouze přání věřících, možná pochlebování, v každém případě ale prázdná slova. Např lidová slovesnost s tím nepočítá: Koho pánbů miluje, toho s křížkem navštěvuje. Rozhřešení, zpověď, odpustky - církev si na to taky nehraje, že by byl spravedlivý. Pokud se vyzpovídáš, je ti odpuštěno, bez ohledu na to, kolik zla jsi způsobil.

Odp4: Krize
TomasP, 22.4.2011 10:05

ok, já se více nezajím o manipulativní náboženství, pouze o lidi a když mluvím s věřícími tak mi tvrdí, že bůh je spravedlivý a já říkám, že je v mnohém takový jako oni samy, rozhodně je však takový jaká je tato společnost..;)

Odp5: Krize
Platfus, 22.4.2011 13:09

To je zvláštní forma pantheismu, které nerozumím ani já. Všetšinou se v takových případech bůh ztotožňuje s přírodou jako celkem a podsouvají se mu nějaké úmysly. Ovšem bůh, jak o něm mluvíš ty je jenom bohem pro lidi? Není zatím pořád jenom lidská domýšlivost? Mimo to, jaká je tato společnost? Rozhodně ne nějaká homogenní.

Odp6: Krize
Juras, 22.4.2011 14:09

Doporučuju R.A.Heinlein: Job.
Tam jsou takové různé otázky k zamyšlení. :-)

Zrovna před měsícem jsem to asi po dvaceti letech znovu četl. A knížka mě hodně okouzlila - nepamatoval jsem si, že to je až tak dobrá kniha.

Odp7: Krize
TomasP, 22.4.2011 15:03

Jurasi, můžeš prezentovat něco co tě z tohoto díla oslovilo?;)

Odp8: Krize
Juras, 22.4.2011 17:04

Můžu. Ale nechci - mám tady někomu kazit požitek z četby tím, že mu to vyzradím? :-)

Odp9: Krize
TomasP, 22.4.2011 19:14

Jen těm kterým to nevadí, a jen nějkou část, úryvek, myšlenku, motiv, když si kupuješ knihu taky si přečteš upoutávku, ne?;)

Odp10: Krize
Juras, 26.4.2011 8:54

To vysvětlení je celé finále knihy. Kdybych to vyzradil, zkazil bych čtení 90% textu, které tomu předchází a které je potřeba přečíst, aby byl závěr správně pochopen.

Kdybych neměl mluvit o konkrétních věcech, tak je to asi hezky podané poselství, jak může slepá víra lidi mást. Lidi slyší nějaký slib, slova si vyloží pro sebe nejpříhodnějším způsobem a na splnění slibu se těší. Za těmi slovy ale může být něco jiného, co si dotyční věřící špatně vysvětlují.
Konkrétně - jednu věc asi říct můžu. Každý smrtelník má slib, že když bude shledán toho hodným, přijde po smrti do nebe. Ale - bude se mu tam líbit? Jak to tam vypadá a jak se tam těmto lidem žije? Podle knihy jsou smrtelníci v nebi občany druhé kategorie. Přirovnává je k černochům v USA ( - u Heinleina je to nutno brát asi ke stavu v padesátých až sedmdesátých letech, kdy byli černoši býlými více opovrhováni, než třeba teď).

Odp11: Krize
Tony, 26.4.2011 9:38

každý smrtelník má slib, že když bude shledán toho hodným, přijde po smrti do nebe.

Co je to za nesmysl? Kdo Vám ten slib dal? Kdo to vymyslel? Nějaký mocný panovník před 2tis lety si to vymyslel aby mohl manipulovat s poddanými. Bože, nechápu jak tomu může zdravě uvažující člověk věřit. Asi když se dítěti stále dokola něco opakuje ve velkém množství začne tomu věřit...
Hezké psát Podle knihy... To je jako psát podle filmu.
Stejně tak jako věřím v křesťanství a tak věřím i v scientologii ( http://www.youtube.com/watch?v=T7EEOMbBIO8)

Odp12: Krize
Juras, 26.4.2011 10:02

Co blbneš? To přece říkají katolíci. Dali ho všem svým ovečkám, které chodí do kostela ke zpovědi. Zajímalo by mě, jestli bůh (pokud existuje) je tím slibem nějak vázán, nebo jestli je to jenom jedna z nestoudných katolických lží. :-)

Kdyby náhodou měli pravdu, tak by to mohlo vypadat třeba tak, jak je to napsáno v té knize. Tedy trochu jinak, než jak si ty jejich ovečky malují.

Odp13: Krize
Tony, 26.4.2011 11:13

Pardon v tomto se nevyznám, nevím jestli to mají křesťané nebo katolíci atd. :-) Nerad bych ztrácel tímto čas.

Jestli Vás to zajímá, tak to se můžete těšit na svůj skon. Protože to je věc kterou se každý dozví. :-) Ale já se obávám, že budete stejně jako miliardy katolíků zklamán. Jakmile ukončíte tento život na Zemi, tak se odeberete do stejného stavu před narozením. Resp. před narozením ste byl v pekle nebo nebi? Já si myslím, že v nebi, protože nebýt si vědom své existence znamená nebe.

Odp14: Krize
Juras, 26.4.2011 12:33

?

Někdy mi připadá, že vůbec nevíš, na co vlastně reaguješ :-/

Jinak - katolíci jsou křesťané (jpřesněji je to jedno z vícero křesťanských náboženství). Tvoje poznámka ohledně reinkarnace (kdes byl před narozením) je u katolíků nemyslitelná. Katolíi to popírají - i když někteří křesťané to připouští a dokonce snad i v bibli jsou prý místa, která berou reinkarnaci jako fungující jev. Tím nemyslím zmrtvýchvstání.

Podle mého názoru katolíci nemají reinkarnaci, dokonce úvahy o ní považují za rouhání a duše člověka vzniká jeho narozením. Potom odejde - do pekla anebo do nebe.

Odp15: Krize
Tony, 26.4.2011 12:42

To se mi stává často. Ale v tomto případě reaguji obecně na nebe. Nereaguji na nějakou reakci v knize ale na to na co ta kniha reaguje.

Podle mého názoru katolíci nemají reinkarnaci, dokonce úvahy o ní považují za rouhání a duše člověka vzniká jeho narozením. Potom odejde - do pekla anebo do nebe.
A to usuzují z čeho? Vy tomu „věříte“? Někdo to prostě napsal do knihy, někdo to vymyslel a ostatní mu věří. Proto jsem dával odkaz na scientologii...

Odp16: Krize
Juras, 26.4.2011 13:08

No nevěřím. Napsal jsem snad někde něco takového, co by to naznačovalo?

Já myslím, že oni neusuzují. Pro ně to je asi dogma...

To ale neznamená, že nemají pravduu. Třeba zrovna oni - kdo ví? Sice by se mi víc líbil reinkarnační princip - v tom už bych viděl nějaký smysl - ale třeba mají pravdu zrovna ti katolíci...

Odp17: Krize
Tony, 26.4.2011 13:30

No nevěřím. Napsal jsem snad někde něco takového, co by to naznačovalo?
Ale také ste nikde nenapsal opak, tak jsem se zeptal.

Já myslím, že oni neusuzují. Pro ně to je asi dogma...
To je právě to. Proč se věřit někomu, kdo jen tak bez podložení řekne „co je po smrti“?

To ale neznamená, že nemají pravduu. Třeba zrovna oni - kdo ví?
Jistě neznamená. Ale je to stejně pravděpodobně (absolutně stejně) jako že po smrti jde duše člověka na diskotéku, nebo prožije ten samý život znovu a znovu, nebo že se stane molekulou nebo hovnem. Nebo... atd.

Neříkám, že vím jak to je. Nevím to. Oni také ne, tak proč věří zrovna tomu? Protože těch věřících jsou miliony? Čím větší počet lidí, tím větší mají pravdu?

reinkarnační princip - v tom už bych viděl nějaký smysl
Smysl? Jaký má pro přírodu smrt smysl? Jde ji jen o tu skořápku z které se stane humus pro další organismy.

Odp18: Krize
Juras, 26.4.2011 14:23

Já jsem nenapsal, že by měl reinkarnační princip smysl pro přírodu. Ale tak - sám o sobě.

Podívej - většina lidí má tendenci považovat naš existenci za unikát, za něco výjimečného, je to pro ně podstata existence univerza, něco kolem čeho se musí točit celý vesmír, tomu se všechno musí podřizovat... Ano - lidstvo je jeden velký egoista ;-)

Co když ale ten náš život není opravdový? Co když je to jenom škola, kam se chodí vzdělávat dušičky, než získají právo působit v tom světě určeném pro dospělé? Tak nějak to učí reinkarnační učení používajících pojem karma. Člověk se musí na zemi rodit tak dlouho, dokud se nenaučí zvládat své chování správně. Potom, co se to naučí, se už narodit nemusí (a asi nikdo na zemi nemudruje nad tím, co takový člověk musí podstupovat dál).

Tak takový smysl by mi to dávalo - že se v každé inkarnaci člověk učí nějakou lekci, že je Země škola. Křesťanské učení mi nedává vůbec žádný smysl - někdo se narodí jenom proto, aby napáchal zlé či dobré skutky, a to jenom proto, aby potom mohl věčně zahálet na kůru s anděly anebo mohl věčně trpět smažením v pekle... Co by to mělo za smysl?

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Krize
Tony, 26.4.2011 20:19

S tím druhým odstavcem absolutně souhlasím. Každý z nás je egoista.

Co když ale ten náš život není opravdový?
Co když co když... Víte vemte si, že někdo této víře zasvětí celý život, promodlí život a pak zjistí že se prostě seknul a po smrti je prázdnota jako před narozením. Není to škoda?

Tuto Vaši domněnku bych se pokusil vyvrátit jednoduchou úvahou.
Jaké by byla pravidla pro vstup do !světa dospělých"? Nemáme žádné vodítko co je správné a co správné není. Nevíme co je dobro a co zlo, jsou to všechno jen morální hodnoty vytvořené lidmi a pro lidi. Co když někdo vyrůstal v rodině kriminálníků, alkoholiků atd.? Přece naše životní zásady jsou tvořeny naším prostředím. Pokud někdo vyrůstá v rodině vrahů a sám zabíjí pokládá vraždu za přirozenou věc, která se děje v přírodě. Silnější přežije. (to myslím spíše ve středověku)

Pokud je v každé inkarnaci nějaká lekce, pak proč si nepomatuji lekce z minulých životů?

Ptám se jen teoreticky, sám ničemu z pomyslného náboženství nevěřím, protože pro to nemám důvod.

P.S.: Když si po sobě čtu co jsem napsal nechápu jak si někdo může myslet něco jiného nežli já. :-) Úsměvné jak je člověk sebestředný a slepý vůči názorům jiných. :-)

Odp20: Krize
Juras, 29.4.2011 14:36

A co si myslíš o podstatě světa? Nevěříš skutečně žádnému náboženství? Věříš evolucionismu?

Odp21: Krize
Tony, 29.4.2011 21:07

Však je to celkem logické. Sme tu náhodou. Svět je tvořen hmotou neboli energií. Jen díky mnoha náhodám je tu naše planeta s pozemšťany (všechny organismy). A toto tvrzení podkládá také fakt proč je v nám známém vesmíru tolik planet a žádná znich není obývána živoucími organismy. Je to prostě příliš malá šance že se něco takového zrodí.

Stejně tak jako je saturn v takové vzdálenosti od slunce a proto jsou na něm takové prvky jaké jsou a proto má takovou barvu jakou má, tak je tu i planeta země. Je zrovna tak dobře daleko a sou tu zrovna tak dobré podmínky že to vedlo ke vzniku života.

Takže podstata světa? Co to je? Musí mít všechno nějakou podstatu? Sme tu náhodou na pár okamžiků a až narazíme na černou díru nebo meteorit či Slunce zanamená nějakou anomálii a vyhubí nás bude prostě konec a vesmír si půjde svým řádem dál.

Proč má vesmír počátek a svůj řád to je hlubší otázka a pomocí fyziky, matematiky a pozorování vesmíru se na to snaží přijít celé lidstvo. To ale nemá nic společného s bohem ale jen s naší nevědomostí. Netřeba si hned vymýšlet nějaké teorie jen proto že to zatím neznáme. Když nebyly důkazy o tom co je ve vesmíru, tak si lidé taky vymýšleli kraviny, protože je k tomu nevědomost vedla. To samé je v otázce boha.
Víra je správná, bůh je špatný. To je mé heslo.
Ve jménu boha bylo zabito mnoho milionu lidí, ale víra pomohla mnoha lidem v těžkých chvílích.

Odp22: Krize
Juras, 29.4.2011 22:56

Co je na tom logického?

Ty seš jenom v zajetí víry. Věříš tomu, že to vzniklo samo...

S nevědomostí máš pravdu. My nevíme, jestli to vzniklo samo nebo jsme byli stvořeni. Ale mnoho lidí věří jednomu nebo druhému a prezentuje svou víru jako něco, co je jasné. V tom jste si vy věřící podobní :-)

Odp23: Krize
TomasP, 1.5.2011 19:38

Hezky se čte Vaše diskuse..:) Já si také myslím, že víra je dobrá, ale nemyslím si, že by byl bůh špatný a to ať už je nebo není. Protože to lidi ho dělají špatným. Když půjdu do bitvy se svlovy ve jménu Tonyho a pozabíjím nějaké lidi, tak je hloupost říci, že Tony je špatný.
K tomu ostatnímu se domnívám, že tu musí být něco jako vyšší princip, ovšem tak jak si živá buňka v našem těle s vlastním vědomím, zřejmě není vědoma svého významu, tak si nemusíme být vědomi ani my svého významu. Přesto ty buňky fungují správně, a když nefungují správně např. rakovina, tak hyne celý člověk. Já si myslím, že morálním vodítkem je svědomí. Myslím si, že svědomí má každý člověk stejné (zná pravdu, má ji v sobě), ale rovněž má svobodnou vůli nejednat podle svého svědomí.

Odp6: Krize
TomasP, 22.4.2011 15:02

Jaj to je zase lanaření..:)) Ale dobře, zkusím se vyjádřit, snad to bude pochopitelné, určitě to nedokáži uceleně.
Pantheista jsem v tom smyslu, že nemám náboženského boha. Věřím však, že život není vrcholnou formou bytí. Tak jako žije buňka ve vašem těle a má jisté vědomí, neuvědomuje si co extrémního tvoří. Prostě jen příměr, protože absolutní odpověď poskytnout nemůžu. Pokud bych měl boha ztotožňovat s přírodou, pak bych jej rovnou ztotožnil s vesmírem, či s tím co obsahuje vesmír.
Pokud bych se měl vyjádřit o bohu ve kterého bych mohl věřit, tak je to stvořitel všeho a všechno je jeho součástí.

A teď zpět k té domýšlivosti. Jde o to, že žijeme v sociologickém prostředí (snad to není moc nešťastné spojení). Ted naše okolí nás ovlivňuje více než co jiného. A to si právě nábožensky věřící lidé také uvědomují a pak ikdyž se někde stane vražda, tak řeknou, že je to vůle boží a bůh je spravedlivý, protože je podle nich všechno vůlí boží a bůh podle nich rozhodně není nespravedlivý, protože oni ani nesmí brát jméno boží nadarmo. Tedy tuto „spravedlnost“ náboženského boha pro nábožensky věřící lidí jsem rozvedl ve formě sociologické úvahy, že právě oni samy v mnohém můžou za to jaký se jim bůh jeví ač věří, že je spravedlivý.

Snad se mi tím podařilo vyplnit bílé dírky. Jinak společnost je taková jaká se jeví ve svých ctnostech a ve svých neřestech. Homogenní je převážně pouze v lhostejnosti k jejím neřestem.

Odp7: Krize
Platfus, 22.4.2011 16:20

Ta teď už tomu rozumím o poznání lépe. Možná by věc zpřehlednilo, kdybychom oddělili domnělého boha samotného od lidské představy o něm. Taky je pochopitelný, že lidská představa o bohu bude nést mnohé z lidské přirozenosti, navíc podrobené jisté idealizaci. Tahle idealizace ale ne vždycky dává dobrý smysl a má oporu v reálném světě. Při úvahách o něčem tak velkém, že nad to větší není, člověk snadno upadne do těžkostí. Je to jako ptát se „Je průměrný člověk muž nebo žena? Něco mezi? Asi ne.“ Spoustu lidských vlastností chápeme v lidských měřítkách, v superlativech ale působí vzdáleně a nepochopitelně. Připadá mi, jako kdybys udělal podobný krok - náboženského boha sice neuznáváš, ale do společnosti si promítáš bezmála náboženské idealizace.

Odp8: Krize
TomasP, 22.4.2011 19:20

To ne náíboženské idealizace. Ale jak jsem se již vyjádřil, všechna náboženství mají společným jmenovatelem víru v dobro, a všechny tyto lidi, rozděluje jejich náboženství. To proto se ti zdá, že si do společnosti promítám bezmála náboženské idealizace..;)

Odp9: Krize
Platfus, 27.4.2011 11:01

Rozumím ti, že si ze všech náboženství bereš řekněme to, co je spojuje, a odmítáš, co rozděluje. Ale moje námitka taky nesměřuje ke konkrétnímu náboženství. Právě ta idea dobra je problematická sama o sobě. Co je to nejvyšší dobro a spravedlnost, kterou tak samozřejmě promítáš do světa? Je dobré vycházet z toho, že je to lidská představa a to ještě vnímaná různými lidmi různě.

Na božím paloučku žije vlk a stádo ovcí. Vlk ze své přirozenosti žere ovce. Ovce zase jenom spásá trávu a na vlka si netroufne. Co má dělat dobrotivý a spravedlivý Bůh aby oběma dopřál hojnosti? Až bude na zemi ráj, vlk se nažere a ovce zůstane celá.

Odp10: Krize
TomasP, 1.5.2011 19:41

Nejvyšší dobro je podle mě být v souladu se svým okolím, tímto poznat sám sebe a tedy jednat podle svého svědomí..;)

Odp10: Krize
tlapka, 11.5.2011 16:54

A co bude ten vlk jíst když ovce zůstane celá nebo tu ovci sní a přesto zůstane celá? Zajímavý problém.

Odp8: Krize
Čen, 26.4.2011 11:56

Možná, že by Vám hodně pomohlo pochopit člověka, který nebere náboženství a církve s jejich podivnou entitou, kterou nazývají Bůh, kdybyste si přečetl Hovory s Bohem J.Walshe. Je to velmi zajímavá a pozoruhodná kniha.

Odp9: Krize
Platfus, 27.4.2011 11:03

Díky za tip. Dá se pár slovy vyjádřit, jak se autor k problému vztahuje? Ovšem, aby nedošlo k prozrazení pointy :-).

Odp2: Krize
Sova, 18.5.2011 22:24

Podle mého to pro Kaina byla zkouška a pro Abela vysvobození. Spravedlnost na obou stranách.
Proč zkouška pro Kaina? Protože to „mohl“ vydržet, přemoct se a dál důvěřovat Bohu, on ale ve zkoušce neuspěl.
A navíc.. kdo pak mohl žít dál, prohlubovat své vědění, poučit se ze dvých chyb a těšit se z božího milosrdenství? Kain.
Spravedlivé to podle mě tedy bylo. Ale o tom se píší celé knihy, tak opravdu nemůžu soudit.

Ale buď člověk věří v Boha a pak uznává, že je spravedlivý, a nebo v něj nevěří. Jiná možnost není nebo by být asi neměla.

Odp3: Krize
tlapka, 19.5.2011 8:56

Případ Kain Abel je symbolem pro to, že války budou vždycky. :-(

Odp4: Krize
Sova, 19.5.2011 12:08

A taky toho, že jsou zbytečné.

Odp3: Krize
Juras, 19.5.2011 10:09

Pěkně děkuju za takové vysvobození ;-)

Odp4: Krize
tlapka, 19.5.2011 14:38

Hlavně že z toho plyne poučení, jak uvádí pan Sova :-)

Odp5: Krize
Sova, 21.5.2011 20:04

Pan Sova? Tlapko, nechtěj mě dojmout ;-)

Odp6: Krize
tlapka, 23.5.2011 13:53

To by mě ani ve snu nenapadlo, milý Sovo. :-)

Odp7: Krize
Sova, 23.5.2011 14:15

A ještě k tomu milý.. no tééda, já se mám :-) :-)

Odp8: Krize
tlapka, 30.5.2011 13:33

Však si to zasloužíš.. poučení je nejhezčí dárek--

Odp4: Krize
Sova, 23.5.2011 12:36

Není zač :-). Snad se rozsvítilo.

Odp3: Krize
ivan, 22.5.2011 22:45

Zkouška pro vlastní potěšení? Polechtání ega autority? Jaká spravedlnost? Všivárna všivá!

Odp4: Krize
Sova, 23.5.2011 12:32

On stvořil, on zkouší. Spravedlnost jest.
Pro vlastní potěšení? Polechtání autority? Ne. Pro NÁS samotné to dělá.

Odp5: Krize
tlapka, 23.5.2011 13:54

Abychom se neukousali nudou.

Odp5: Krize
ivan, 23.5.2011 18:57

Předpokládám, že každá zkouška má svůj důvod, záměr, průběh, cíl a následné vyhodnocení s dovozením závěru a praktickým výstupem.

Díky, ale potěšílo by mě kdyby číkoliv láska a spravedlnost byla směřována k těm kteří o ni v pokleku prosí a žadoní, sám sebe vidím až v zadních řadách o tuto laskavost z rukou které o ni nebyly požádány.

Když vidím v kostelech tabulky vojáků děkujících za záchranu života, tak vždy pomyslím na všechny ty, kteří se promočeni v chladu, plni strachu, v blátě na obou stranách fronty před ztečí usilovně modlili ke stejnému Bohu.

Můj, kdysi věřící děda, po návratu z pevnosti Přemyšl, po dlouhém, roky trvajícím ruském zajetí už nikdy nepřekročil práh kostela.

Odp6: Krize
Sova, 23.5.2011 21:19

Zajímalo by mě, co myslíš v tomhle případě pojmem praktický výstup.
Promiň, ale ten druhý odstavec je pro mě trochu nestravitelný. Chybí tam čárky a nechápu pointu.
Jinak bych chtěl ještě dodat, že většinou si představujeme boží milosrdenství (a spravedlnost) například záchranou života, výhrou peněz či nabytí majetku a podobně.
Ovšem milosrdenství může být i smrt, spravedlnost i prohra a boží láska skrze ztrátu.

Odp7: Krize
tlapka, 30.5.2011 13:38

Smrt ne nejlepší dar boží, jinak by člověk ten život nevydržel.

Odp8: Krize
Sova, 30.5.2011 18:23

Blbost. Život je boží dar, ne smrt!:-)

Odp9: Krize
Juras, 30.5.2011 22:23

jak tu smrt chcete od daru oddělit?

Odp10: Krize
tlapka, 31.5.2011 12:30

Život se skládá z narození a smrti tak jako každá hůl má dva konce.

Odp: Krize
ivan, 21.4.2011 7:44

To je dobrý nápad, Tomáši, uveď ho do praxe.

Odp2: Krize
TomasP, 21.4.2011 16:37

Ivane, k tomu potřebuji i tebe, jsi také součást společnosti, nebo se ji straníš a ona tobě?;)

Odp3: Krize
ivan, 21.4.2011 22:53

Budou uniformy a prapory?

Odp4: Krize
TomasP, 22.4.2011 10:02

Zdůvodníš to?

Odp5: Krize
ivan, 22.4.2011 11:29

Dotazy se nezdůvodňují.

Dotaz stojí sám o sobě, je rozhodovacím základem pro možné následné konání nebo hledání východisek.

Odp6: Krize
TomasP, 22.4.2011 15:11

Dobře, položím tedy dotaz. Proč by měly být uniformy a prapory?;)

Odp7: Krize
Juras, 22.4.2011 17:16

:-) Kdo říkal, že by měly být uniformy a prapory?

Ty děláš nábor pro nějakou armádu, nebo co, tak se jeden verbovaný zeptal, co tam vlastně může očekávat.Místo spekulace, jakou odpověď by slyšel raději, bys měl pravdivě odpovědět. Teprve potom se dozvíš buď (a) Tak když budou uniformy, to nemůžu, mám z toho kopřivku. nebo (b) Když nebudou prapory, tak to nejdu - přehlídky bez praporů nevypadají moc slavnostně (c) Fajn, první možný zádrhel je překonán, prapory a uniformy mi nevadí, mám tady další otázku...

Odp8: Krize
TomasP, 22.4.2011 19:12

Ok, tak když už jsem se od tebe dozvěděl, že dělám nábor do té nějaké armády jak píšeš, tak budou prapory a uniformy ne, jak si přeješ. Doufám, že se nebudete zlobit, když tu armádu nechám rozpustit ihned jak vznikne, ju?..;)

Odp9: Krize
Juras, 26.4.2011 10:53

To je srandovní - snažil jsem se ti jenom vysvětlit, že ivan nepožadoval ani neříkal, že by uniformy a prapory měly být. Jenom se zeptal, jestli budou.

Já nevím, jestli to, pro co děláš nábor, je armáda nebo něco jiného, ani mě to moc nezajímá, na co potřebuješ i Ivana. Jenom jsem se Ti snažil vysvětlit nelogičnost Tvých reakcí.

Tvoje odpověď na dotaz „Budou uniformy a prapory?“ mi připomíná klasický domácí střet: „Miláčku, mame pivo?“ - „No tak jsem ho nekoupila, no! Zkus si to sám -starat se o celou domácnost a myslet na všechno. A ještě mi vyčítáš, že jsem milostpánovi nekoupila pivo!!!“

Odp10: Krize
TomasP, 1.5.2011 19:46

Hm, tak asi vír Jurasi, čti a mysli. Neměl by jsi se snažit se obelhávat a pak ještě vysmívat.
Tvoje citace totiž není žádnou otázkou, ale oznámením..
„Ty děláš nábor pro nějakou armádu, nebo co, tak se jeden verbovaný zeptal, co tam vlastně může očekávat.“

Odp11: Krize
Juras, 1.5.2011 21:50

„pro nějakou armádu, nebo co, ...“. Já nevím, co je ta Tvoje organizace zač. Protože to má na první pohled znaky armády, ale nebyl jsem si jistý, tak jsem napsal „armádu, nebo co (to je - pozn. aut.)“. Raději se věnuj meritu věci - na co toho Ivana potřebuješ?

Odp12: Krize
TomasP, 1.5.2011 22:45

Vytrhávat sebou řečené, to už chce pořádnou hroší kůži..:) Jinak pokud by jsi byl v diskusi v obraze, tak je dávno zmíněno v úvodním příspěvku na co toho Ivana potřebuji. ach jo:))

Odp13: Krize
Juras, 2.5.2011 8:22

Já Ti fakt nerozumím. Nesmyslně se vyptáváš, zaměňuješ dotaz za požadavek (proč by měly být prapory?) a když se Ti to člověk snaží vysvětlit, tak se začneš vozit po podružnostech, které navíc byly myšleny víceméně humorně, aby sis takovou nenásilnou formou dokázal uvědomit dopad svých slov. Nevím, o jakém vytrhávání mluvíš - snažil jsem se Ti vysvětlit, co stále nechápeš. Asi to nedokážu.

A mimochodem - v tom úvodním příspěvku tu organizaci nijak nepopisuješ. Tam píšeš „Pokud jde o řešení, pak se nesmíme ptát co nechceme a upozorňovat na to co je špatně, ale musíme si představit svět rovných příležitostí a svět ctností.“. Tedy pravý opak toho, než co činíš ve většině příspěvků na Svíci.

Odp14: Krize
TomasP, 2.5.2011 8:56

K té tvojí manželské strkanici už končím. Jinak jsme se nikdy nezmínil o organizaci, vždy jsem mluvil o společnosti..
Pokud jde o poslední citaci tak mi křivdíš, činím oboje, ano nenaplňuji tento výrok absolutně, mělo tam být slovíčko „jen“, mohli bychom mluvit o pozitivních vizích, jenže většina lidí nedokáže začít myslet, dokud si neuvědomí například, že nezaměstnanost roste a naproti tomu mají jít do důchodu v 70 letech a spořit si dle ekonomů minimálně 4000,- Kč měsíčně do soukromých penzijních fondů, aby se v důchodu měli jako dnešní důchodci, ale tohle všechno je nereálné, směřující k absolutnímu krachu společnosti. Lhostejnost to umožňuje.

Odp15: Krize
Juras, 2.5.2011 9:29

Nerozumím Ti. Na jednu stranu voláš po rovných příležitostech a spravedlnosti, na druhou stranu Ti vadí některá regulační opatření, na třetí stranu bys chtěl ještě horší regulační opatření (aby bylo možno lépe zabezpečit důchodce nebo aby klesla nezaměstnanost) a přitom ještě kdo s Tebou nesouhlasí, je lhostejný?

Té rovnosti a spravedlnosti lze dosáhnout různými způsoby. Jeden z nich může být, že všechny zavřeš do kriminálu a dáš jim jednou denně jídlo. Všichni na tom budou stejně, budou mít stejné příležitosti, stejná práva bude to spravedlivé. Ale pro mě je o něco jako léčit bolest zubu uříznutím hlavy. ZUb sice bolet přestane, ale co z toho? :-)

Odp16: Krize
TomasP, 2.5.2011 10:42

Přestaň si prosím honit ego, tím že tu budeš říkat co já, namísto aby jsi se zeptal. Byl bych ti za to vděčný. Ano volám po rovných příležitostech a spravedlnosti. Kdo nevolá, je buď bezcitný a nebo zbabělec. Jaká mi tedy vadí regulační opatření? Jaká tedy chci ještě horší regulační opatření? A kdy jsem prohlásil, že kdo semnou nesouhlasí je lhostejný?

Trošku přemýšlej člověče!

Pro mě je něco jako rovnost a spravedlnost indiánská společnost, jenže to si nesmí zase „idioti“ vyložit poskakováním kolem ohně.

Odp17: Krize
Juras, 2.5.2011 12:10

Já neříkám, co Ty, tak, doufám, na nikoho nepůsobím. Když jsem si udělal souhrn Tvých příspěvků, tak mi vyšlo, co mi vyšlo. Současný svět je podle Tebe špatný, vede to ke katastrofě. Na vině je lhostejnost. To nejsou Tvoje slova?

Přitom realita je taková, že současná doba poskytuje nejvíc blahobytu, kolik ho kdy lidstvo mělo. Neúspěchem komunistického režimu se významně narovnala i rovnoprávnost, je o hodně spravedlivější režim. Spousta organizací se snaží změnit i situaci v Africe - ostatně mám podezření, že události v severní Africe taky nejsou spontánními povstáními lidu. Výkřiky o tom, jak je svět lhostejný a kam to všechno spěje se nic nezmění. Vypadá to, že seš jediný soucitný člověk na celé planetě, který však neudělá nic...

Odp18: Krize
TomasP, 2.5.2011 12:22

Copak jde lidem vážně jen o okamžitý profit blahobytu?

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Krize
Juras, 2.5.2011 13:01

Co to je, „okamžitý profit blahobytu“ a proč na něco takového zavádíš řeč? Mluvím o blahobytu jako o stavu, který je opakem nouze. Tento stav je hlavním hnacím motorem lidstva od jeho počátků. Tento stav se pořád zlepšuje. Stejně jako stav lidských práv, rovnosti před zákonem, svobody.... Všechno jde ruku v ruce. Několikrát jsi už zmínil, že podle Tebe se naopak všechny tyto věci zhoršují. Připadá mi, že seš v zajetí bludu a nedokážeš pravdivě vidět realitu.

Odp20: Krize
TomasP, 2.5.2011 14:39

To tedy mluvíš za celé lidstvo, ano?

Odp21: Krize
Juras, 2.5.2011 15:45

Ne ZA celeé lidstvo, ale O celém lidstvu. Jestli chápeš ten rozdíl

Odp22: Krize
TomasP, 2.5.2011 18:25

To by jsi, ale nesměl hodnotit jen své postavení. Nebo uvažuješ i negativa, která se tě „netýkají“?

Odp23: Krize
Juras, 3.5.2011 10:10

Co kdybys někdy zkusil napsat aspoň něco konkrétního?
Životní úroveň lidstva stoupá. Život se po všech stránkách zlepšuje. Zlepšuje se zdravotnictví, technika, vzdělanost, atd. Většina lidí většinu času prolenoší nebo se věnuje svým zálibám. Narozdíl od dřívějších dob, kdy většina lidstva většinu svého času musela pracovat - v otroctví nebo na panském, potom ještě navíc na svém, jinak by chcípli hlady. Jaká negativa máš na mysli? Zhoršujícíse životní prostředí? to by bylo na diskusi. ale jinak...

Odp24: Krize
Platfus, 3.5.2011 10:31

Tomáši, pořád varuješ před mediální manipulací, ale na tom, co říká Juras taky něco je. Neříkám, že je všechno skvělý a všichni mají snadný život, ale k těm pozitivním zprávám se člověk často nedostane. Před časem vyšlo číslo ČiliChili, hodnotící dnešní dobu z pohledu dosaženého pokroku. Přečti si pár stránek od str. 22, možná přece jenom nebude tak zle. Nebo, že by to byla jenom další mediální „masáž“ ;-)?

Odp24: Krize
TomasP, 3.5.2011 12:53

Jurasi, co konkrétního máš na mysli, abych ti napsal?:)
Pokud vezmeme lidstvo jako celek, a rozlišovací jednotku po dekádách pak životní úroveň lidstva stoupá, ok. Co za to mohlo, především nesobečtí jedinci, kteří dokázali vynalézat pro celou společnost, že? Pro které byla motivace poznání a prospěchu lidstva ve velké většině více než motivace vlastního prospěchu. Většina těchto lidí by ve své činnosti pokračovala i kdyby z toho neuviděla ani korunu, protože možnost tvořit a být užitečný je jednou z nejvyšších motivací.
Pokud ovšem vezmeme rozlišovací jednotku například jednotlivá léta, pak už nesouhlasím s tím, že životní úroveň lidstva stoupá, kapitalismus ožebračuje lidi, jako ukazatel nechť extrémním tempem rostoucí počet exekucí a zadlužování všech národů světa (což jsou také lidi), vzdělanost klesá, neboť je pro školy důležitější studenta udržet (profit) než ho vyhodit, ve zdravotnictví jsou vynalézány špičkové přístroje na které nikdo nemá, pojišťovny utratily 80mld rezervy a hovoří nutnosti snižovnání standardů zdravotní péče, téměř nikdo už nedosáhne na důchod a téměř nikdo nemá na to, aby si spořil dostatečnou částku na soukromých penzijních fondech, ceny věci důležitých pro život každoročně skokově rostou a to zpravidla rychleji než inflace, i když nastává inflace v naprosté většině se to neprojevuje na mzdách. Kde je to vaše po všech stránkách zlepšování a růžový svět, který vidíte? ..omg..
Snad není tou Vaší perlou hodnocení to, že lidé dnes většinu času prolenoší nebo se věnuje svým zálibám? Víš já vidím v každém velký potenciál něčeho dosáhnout, něco vymyslet a být prospěšný, v mnoha směrech však tento systém demotivuje něco dělat pro ostatní, vůbec pomyslet na společnost, když ona žádným způsobem nemyslí na něj, a domnívám se, že je to i Váš případ.
Životní prostředí je něco co ničíme sviňským krokem. Jen pokud to mám vztáhnout například na deštné pralesy, které tu jsou asi 100 milionů let, no za pár desítek let je více jak 50% pryč. Ale zdaleka to není jen o tomhle.
Negativy jsem měl především na mysli:
„Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě.“ M.L. King

Jde tedy především o hladomor, občanské války, války (zpravidla všechny False Flag), zbrojení, vykořisťování zdrojů země i lidí.

Platfusi, odpověď se ti nese asi ve stejném směru jako Jurasovi. Z toho Chilli jsem si přečetl jen kousek, a hned na úvod výsměch, tak jako se vysmívali lidem, kteří jistě věděli, že země není placka, tak jako se vysmívali vědci mnohým jiným vědcům, kteří učinili objev, který bořil dosavadní paradigmata a že těchto událostí bylo. Dokážete si představit, že by nějaký novinář tvrdil opak a šel proti celému mediálnímu obrazu? To by byla jeho profesní sebevražda. Máte to v novinách tak tomu musíte věřit. Co tohle je za nesmysl? Mě stačí vnímat okolí, řekl bych, že mám velkou spoustu přátel, a díky bohu za ně, a já je o ničem nepřesvědčuji, především poslouchám, už jen toto mi otvírá oči. Pokud bych však seděl doma na zadku a zatvrzoval se jen o svých názorech s informací přicházejících z médií smýšlel bych v těchto otázkách velmi obdobně jako ty s Jurasem. Neberte to jako osobní útok prosím, ale z mého pohledu jsou takoví lidé nejvíce zmanipulovaní a žijí v omylu a lži.

„Přirozeně nevěřím americkým novinám. Cítím tu masu lží, vím že většina zdrojů je naprosto nedůvěryhodných.“
Ezra Pound -americký básník, esejista, překladatel a literární teoretik (30.10.1885-1.11.1972)

„Člověk, který se nikdy nepodívá do novin, je lépe informován než ten, kdo je čte, protože ten, kdo nic neví, je pravdě blíže než ten, jehož mysl je naplněna lží a omyly.“
„Historie tím, že lidi zpravujeme o minulosti, umožňuje jim soudit přítomnost.“
„Kousíček pravdivé historie je tak vzácná věc, že si jí musíme velice vážit.“
„Když uvážím, že je Bůh spravedlivý, bojím se o svou zemi.“
Thomas Jefferson -byl třetím americkým prezidentem (1801–1809) a hlavním autorem amerického prohlášení nezávislosti

Domníváte se, že ti kdož veřejné mínění prostřednictvím médií manipulovali před 200 až 50 lety podle těchto osob, tak ti již dnes nevyužívají tuto manipulaci tak mistrně?:))

„Nikdy bych nedal souhlas s vytvořením CIA v čtyřicátém sedmém roce, kdybych věděl, že vytvořím Americké Gestapo.“
Harry S. Truman -33. prezident Spojených států amerických v letech 1945–1953

Asi byste se divili, kdyby jste věděli něco o tom jak funguje B..I..S.

„Vláda, která ustanovená pro lid, se dostala do rukou jejich bossů a zaměstnavatelů. Neviditelná říše byla postavena nad formy demokracie“
„Od doby kdy jsem vstoupil do politiky, byly mi svěřovány převážně názory mužů. Někteří z nejlepších mužů Spojených států na poli byznysu a průmyslu se bojí někoho a něčeho. Vědí, že existuje síla tak organizovaná, jemná, pozorující, propojená, kompletní a pronikavá, že je lepší mluvit o ní šeptem, je-li odsuzována“
Woodrow Wilson -28. prezident Spojených států

“Individuum je handikapováno v momentě, kdy se setká s konspirací tak monstrózní, že nemůže uvěřit tomu, že existuje.”
J. Edgar Hoover -první a nejdéle sloužící ředitel americké agentury FBI. V jejím čele stanul od jejího založení až do své smrti.

Ještě věříte ve šťastný konec v tomto růžovém světě?

Závěrem snad něco pro motivaci:

„Problémy světa nemohou vyřešit skeptikové a cynici, jejichž obzory jsou omezené viditelnou realitou. Potřebujeme muže a ženy, kteří dokážou snít o věcech, které nikdy nebyly.“
„Neptejte se, co vlast může udělat pro vás, ptejte se, co vy můžete udělat pro vlast.“
J.F. Kennedy -35. prezident USA --zavražděn údajně samostatně jednajícím atentátníkem

„Nejhorší ze všech tragédií není zemřít mladý, nýbrž žít do pětasedmdesáti, a přece nikdy nežít doopravdy.“
M.L. King -jeden z nejvýznamnějších vůdců Afroamerického hnutí za lidská práva --zavražděn údajně samostatně jednajícím atentátníkem

„Hledáš-li pravdu, nedívej se dál než k svému srdci.“
„Kdo není ve dvaceti letech komunistou ten nemá srdce, kdo je komunistou ve třiceti ten nemá rozum.“
John Lennon -britský zpěvák a hudební skladatel, člen hudební skupiny The Beatles. Prosadil se také jako malíř, herec, spisovatel a politický aktivista. --zavražděn údajně samostaně jednajícím atentátníkem

„Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen.“
Mahátma Gándhí -jeden z největších politických a duchovních vůdců Indie a indického hnutí za nezávislost --zavražděn údajně samostaně jednajícím atentátníkem

Není to smutné jak nám ty co nás chtějí spojit v pozitivním způsobu myšlení, bez manipulace strachem, jak nám je vraždí samostatně jednající atentátníci, a jak my se spoléháme na tyto informace? Zájímal se někdo z Vás osobně blíže okolnostmi úmrtí těchto lidí?

Albert Einstein:
„Pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. u té první si tím však nejsem tak jist.“
„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“
„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.“
„Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat!“
„Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít atom, než zničit předsudky.“
„Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí.“
„Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.“
„Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.“
„Víra, že lze dosáhnout bezpečnosti vyzbrojováním národů, je osudnou iluzí.“
„Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí.“
„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“
„Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho, co je schopný získat.“
„Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody.“
„Osud lidí jako celku bude takový, jaký si zasluhují.“
„Mír nemůže být držen násilím, může jej být dosaženo pouze porozuměním.“
„Nejkrásnější a nejhlubší pocit jaký může člověk zažít je poznat tajemno. To je základním principem náboženství, stejně tak jako veškerého seriózního úsilí v umění a ve vědě.“
„Pro toho, kdo věří ve fyziku, je oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti pouhou iluzí.“
„Lidé, staň te se už dospělými.“
„Za svůj dlouhý život jsem pochopil jedno - ve srovnání s objektivní realitou je naše věda dětinská a prostá, ale přece je tím nejlepším co vůbec máme.“
„Život jedince má smysl pouze tehdy, slouží-li zkrášlování a zušlechťování života všeho živoucího.“
„Konec světa bude, až přestanou lidé zpívat.“
„Skutečná hodnota člověka je v prvé řadě určována tím, nakolik a v jakém smyslu se dokázal osvobodit od svého já.“
„Kdo chce říci pravdu, ať přenechá eleganci svému krejčímu.“
„Dějiny vědeckých a technických vynálezů nás učí, že lidé právě neoplývají samotnými nápady a tvůrčí fantazií. I když třeba dávno existují jak vnější, tak i vědecké předpoklady, aby se zrodila nějaká myšlenka, většinou je zapotřebí nějakého vnějšího podnětu, aby přišla na svět; člověk musí takříkajíc do něčeho narazit čumákem, aby ho napadla nějaká ta myšlenka.“
„Nikde neleží pravda na povrchu.“

„Den co den nesčetněkrát myslím na to, že můj vnější i vnitřní život má oporu v tom, co vykonali a co konají lidé současní i ti, co už zemřeli, myslím na to, že se musím snažit dávat tolik, kolik jsem úplně sám přijal a přijímám.“

„Různá společenství se neřídí pocitem zodpovědnosti a svědomím tolik jako jednotlivci. Kolik utrpení přináší lidem tahle skutečnost, kolik válek a útisku všeho druhu, který celou planetu naplňuje bolestí, stony a trpkostí! A přece to, co je opravdu cenné, může vzniknout jenom neosobní součinností mnoha lidí. Proto každému, kdo má rád lidi je radostí největší, když povstane něco pospolitého, co vzniklo za velkých obětí a čeho jediným cílem je přispívat k podpoře života a civilizace.“

„Stát je tu pro lidi, a ne lidi pro stát.“

„Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít.“

Samozřejmně bych mohl pokračovat s mnoha zvučnými jmény a mysliteli, které považuji za moudré a s jejichž názory se ztotožňuji, ale to není podstatné, každý máme jejich názory ve svém svědomí.
A nakonec můj nejoblíbenější citát ze všech citátů:
„Až síla lásky překoná lásku k moci svět pozná mír.“ Jimi Hendrix

Odp25: Krize
Juras, 3.5.2011 13:22

Konkrétně - když mi napíšeš, jestli pomíjím negativa, tak musíš říct, co těmi negativy myslíš. Já vnímám spoustu negativních stránek provázejících současnost, ale nevím, co konkrétně máš na mysli. Dalo by se říct, že mediální manipulace(?). To ale není nic negativního, to je přirozená stránka života. To je něco jako vědomí, že když spadneš z padesáti metrů na beton, tak se zabiješ. Nebo to bys taky započítal mazi negativa současného života? Prostě se nám rozmohla média, jejich používání přineslo kladné i záporné stránky. Někdo (např. Ty) nevěří ničemu, co se píše, někdo (např. já) se snaží nedělat z mediálních zpráv žádné závěry. Ty považješ mediální manipulace za významné negativum, já ani tak moc ne - člověk se s tím naučí žít a nakonec ho to ještě vycvičí k větší obezřetnosti. Jako negativní ale vidím množství ovlivnitelných blbců, které se neustále zvětšuje a mají vliv i na můj život.

Víš co? Napiš článek. Chrlíš takovou lavinu různých témat, že se na to nedá reagovat. Jenom k té představě, že staří objevitelé a vynálezci nemysleli na svůj prospěch a pracovali pro lidstvo je velmi naivní.
Především se takovým činnostem věnovali lidé, kteří byli zpravidla finančně zajištěni, tudíš se věnovali svému koníčku a nepotřebovali z toho mít finanční užitek. V případě antických filozofů to byli vlastníci otroků, ve středověku potom byla hlavním nositelem pokroku šlechta. A i jinak mezi nimi byly rozdíly. Řadě z nich nešlo o peníze, ale o slávu. Byly případy kradení objevů, profesní řevnivosti a jiných svinstvíček. Neznáš tu dobu a příliš si ji idealizuješ.

Odp26: Krize
TomasP, 3.5.2011 16:15

Já jenom říkám, že novináři ani nemůžou jít proti proudu, proti vědeckým či vládním institucím. Těžko Vám nějaký novinář napíše seriózní článek s tím, jak vzniká naprostá většina geometricky dokonalých tisíců kruhů v obilí, typu 280 propletených kružnic za jedinou noc přes kterou pršelo, a na obilí ani stopa po blátě. Nemůže napsat takový článek bez toho, aby si na konci nezavtípkoval o marťanech. Lidi jsou hodně omezení ve vnímámní. A tomu čemu nerozumí, tak nedají prostor argumentům (už tuším jaký bude tvůj) nebo raději řeknou řešení neexistuje. Jen aby je něco nečinilo odpovědnými za daný stav věcí. Myslíte, že je pro někoho obtížné nechat zmizet letadlo s cestujícími, aby klesla cena akcií, uvádět záměrné desinformace pro manipulaci vlád národů? Je to přespříliš jednoduché.
No já si myslím, že nejvíce vynálezů umožňující pokrok bylo až v novověku, ale tak když tu dobu neznám jistě mi uvedeš dva příklady?;)

Odp27: Krize
Juras, 3.5.2011 18:08

Třeba kolo nebo oheň? :-)Příklady nemám čas hledat, ale podívej se třeba na plagiátorství na vikipedii, historidckých příkladů najdeš dost. Oni se ty lidi zas tak moc neliší od těch starších.

Než mě začneš přesvědčovat, čeho jsou politici všeho schopní, přečti si, prosím, můj starší článek Zaslouží si naši důvěru? :-)

Odp28: Krize
TomasP, 4.5.2011 11:01

Kolo a oheň?:)) Hezká střela od boku, asi o té době nevíme mnoho oba, že?:))
Na wikipedii jsou uvedeny příklady plagiátorství pouze v oblastech umění a vysokoškolských prací, nikoli vynálezů, asi by to pro tvé tvrzení také chtělo lepší zdroj. Nicméně to samozřejmě nepopírám a nevylučuji. Domnívám se však, že ti kdož něco vymysleli, učinili tak z nezjištných prospěchářských důvodů, respektive je hnal pocit tajemna a poznání pravdy, mnohdy také možnost tvořit a být účasten, jednoduše to nebyli kapitalistické motivace. To, že tito lidé pocházeli z bohatších vrstev a nikoli z otroků, je celkem logické, je to o možnostech a především o podmínkách. Toho se však mnohým lidem vůbec nedostává. Takový Edison byl hnán myšlenkou poznání již od deseti let to asi nemyslel na peníze a moc. Vynalezl tisíce vynálezů, šlo jen o to, že měl správnou motivaci v brzkém věku než na všechno zanevřel, a to je něco co dříme více či méně v mnohých, jenže tento systém lidi demotivuje a to nejen k činnosti prospěšné pro lidstvo, ale i k myšlenkám lidské pospolitosti.

S tvým článkem vesměs souhlasím, jenže tento stav nedávám za vinu pouhému hajzlikaření, ale v mnoha ohledech řízenému běhu věcí. Neříkám opět, že vše a do puntíku je řízené, ale strategické zlomové události jsou řízeny vždy, aniž bychom si třeba byli přímo vědomi co to ty zlomové události jsou.

Odp29: Krize
Juras, 4.5.2011 11:10

Já nevím, jestli je to řízené, ale nemusí být. Připadá mi, že tak jak jsem to popsal, se jedná o přirozenou zákonitost.

Odp29: Krize
Zero Point, 4.5.2011 11:14

Působíte dojmem upřímného člověka, který je závažnými problémy skutečně znepokojen a pokouší se nalézt vhodná řešení. Proto je poněkud k pláči, obracíte-li se na bezpáteřní hajzlíky Jurasova typu, žijící jen osobním prospěchem. Také zvoník projevoval snahu o nápravu nenapravitelných křivd a byl odsud vyštván právě pachateli podobných příkoří, jako je Juras & spol.

Odp30: Krize
Platfus, 4.5.2011 15:03

Co sleduješ těmahle komentářema? Na někoho nakydat špínu naprosto nekonkrétníma obviněníma je ubohý. Jestli hledáš zastání, tak bys nejdřív musel vystupovat pod nějakou vlastní identitou. Tohle je nesmyslnej výkřik do tmy.

Odp31: Krize
Juras, 4.5.2011 18:35

Platfusi, paní Šulcové už nemají kam posílat dopisy, tak kydají aspoň takhle. Prostě - pohoda :-) I proto je dobře, že máme jiný režim.

Odp30: Krize
TomasP, 5.5.2011 13:46

Jurasi, tvá úvaha je samozřejmě správná, ale nehledá příčinu. Samozřejmě, že mnohé informace jsou před médii utajovány, neboť bychom se mohli dozvědět pravdu. Proto dávám spoustu prostoru alternativním médiím, ale nehledám senzaci, ale snažím se poznat pravdu. Zkuste se například pro začátek zajímat okolnostmi atentátu kolem J.F.K. a vyšetřováním státního návladního Jima Garrisona, hodně rozporuplných informací s vyšetřováním vládní Warrenerovou komisí přináší i film J.F.K.. Víš nejde o to si vybrat čemu věřit a odepřít si argumenty, jde o to hledat pravdu a hodnotit pravděpodobnost uskutečnění se dílčích jevů v jednotlivých hypotézách, zvažovat jejich provázanost a pravděpodobnost uskutečnění se jistých událostí zřetězeně, a následně uvážit pravděpodobnější hypotézu. Většina lidí však jen věří například, že zabili Usámu, když to řekne utajené zdroje tajné služby. A já říkám bravo.
Já jsem nutně přesvědčen, že jsou dílčí události řízeny tak, aby se dosáhlo nejvyššího vysoce pravděpodobného účelu (ten ovšem nemůžu nikomu sdělit, neboť byste se snažili všechno dostat ze mě a na to já nemám čas).
Zero Point, víš já si myslím, že jsi také upřímný člověk, ale člověk, co již zanevřel na společnost. A ač jste měli s Jurasem mezi sebou jakékoli spory, pokládám ho také za upřímného člověka. To, že se v mnohém rozporujeme, nám dává něco oboum. Já si v mnohém při diskusi s ním uvědomím, že tudy cesta nevede, tady mě ten člověk převálcuje, musím se vyjádřit jinak, i on tak činí, a mě tohle pomáhá v tom jak nahlížet na své dosavadní vědomosti a zkušenosti. Já ani on nemáme absolutní pravdu. Jsem si jistý, že to není člověk zlý. Docela rád bych ho poznal a popovídal si, ale tady ta diskuse je v mnohém přínosnější, protože si ještě během diskuse mnohé informace dohledáváme nebo ověřujeme a je na jisté úrovni.
Poradím ti jedno, nenapadej bez konkrétního zdůvodnění, odhoď dosavadní předsudky a ikdyž se ti odpověď nebude líbit nepovažuj to za osobní útok. Nech svého oponenta svoji odpověď náležitě zdůvodnit v dílčích otázkách a jistě poznáš jak dále bez napadání argumentovat, přitom využívej informační zdroje internetu nebo jiné informační zdroje. Třeba bude jednou ustanovena charta svíce, kterou podepíší miliony lidí, kteří budou stát o svět bez lhostejnosti..;)):-)

Odp31: Krize
Juras, 5.5.2011 15:08

Zrovna po smrti JFK se mi pátrat nechce - bylo toho popsáno tolik, se smyslem i beze smyslu, že ani náhodou nemůžeš dojít k pravdě. Jistotu mít nebudeš nikdy, jenom nějakou jinou, jinými argumenty vytvořenou víru.

Ohledně současného stavu světa - údajnou smrtí Ďábelského náčelníka všech teroristů, se možná něco mění. Mocuipáni si tuto ikonu vyživovali více než deset let. Tím, že ji nechali zaniknout, znamená, že se něco mění. Buď pro lidstvo mají vymyšlenou jinou hrozbu anebo začínají nějaké nové akce. Třeba už téma terorismu tolik neabírá (?).
V duchu svého (rozumného) přesvědčení, že většina vládců jsou bezskrupulózní zmetci, považuju terorismus a boj proti němu za vládními vrstvami dobře živené téma, na kterém mají zájem. Takový terorismus má spoustu výhod. Vyvolává např. pocit ohrožení - v zájmu boje proti němu jsou lidé ochotní snášet různé ústrky a omezení. Boj proti terorismu je taky velmi viditelné téma, které znamená, že si vládci nemusí vymýšlet jiná témata, aby prokázali plebsu svou užitečnost, navíc přehluší jiná, kontroverzní témata. Po útoku na WTC 11. září například Bushovi, který dostával doma politické facky zleva zprava, byl dost kritizován a měl velmi nízkou popularitu, narostla takřka přes noc popularita a vynutil si navíc zvýšení pravomocí. A boj proti terorismu vedl takovým způsobem, aby terorismus co nejvíce rozdmýchával.

Teď je otázka - odstranili pouze Usámu, protože desetileté neúspěšné údajné pátrání začalo být podezřelé už i největším natvrdlíkům a bude pokračovat terorismus s jinými vedoucími, anebo mají jiné téma? Třeba už dojde na ohrožení nějakou násilnou životní formou z vesmíru :-) Nebo pandemie s nějakou novou zákeřnou nemocí? Ale to by fušovali do řemesla farmaceutickému průmyslu, který má monopol na různé živočišné chřipky (ptačí,, prasečí, kdovíjaká další)...

Odp32: Krize
TomasP, 5.5.2011 16:06

Jurasi, jen kdyby jsi si pustil ten film, tak mnohé pochopíš a budeš vědět, že nejde o víru, jestli někdo rozbije 90% argumentů vyšetřovací vládní komise a jejich závěru, a jestliže prokáže, že tato komise si těchto věcí musela být vědoma, pak zjevně vládní vyšetřovací komise poskytla krytí skutečným pachatelům, a to pak není víra.
Zřejmě jsi nikdy po ničem nepátral, nic nevyšetřoval, a nic nevyšetřil, je to pohodlné, já vím, ale netlač lidem prosím předsudek, že když někdo vyšetřuje a hodnotí, pak jde o víru. Ano nedozvíš se kvůli utajování holou pravdu, ale poznáš lež Jurasi, a když poznáš kdo a jakým způsobem se na lži podílí, uděláš si obraz o tom co tady snášíš. Při útocích 11. září 2001 zemřelo na 3000 lidí, zajímalo by mě, jestli by jsi se staral o okolnosti, kdyby tam zemřelo tvé dítě nebo jestli by jsi sdílel víru ve vládu USA a její informační a tajné služby. Jinak souhlasím s tím co píšeš o Bushovi, zajímavé je znát také něco o jeho tatínkovi a dalších lidech.
Jinak nesouhlasím s tím, že terorismus není propletený s farma průmyslem, zajímavé je totiž, že papaláši z Bushovi administrativy nakoupili akcie firmy, která následně vyvinula vakcínu proti prasečí chřipce, mimochodem bych si raději nechal nakašlat do obličeje od takto nakaženého člověka a odešel ze zaměstnání než abych si nechal píchnout tu vakcínu, ale to tu taky nechci sáhodlouze rozebírat. Ale je směšné jak se lidé nechají snadno manipulovat a nedají sebemenší prostor opozičnímu názoru. Je zde tolik rozporů a člověk nemusí být odborníkem v oboru. Jenže lidi věřící v média to chtějí mít prostě jednodušší a ty, když pátrají na obou stranách označují za zmanipulované. Církev tuto roli s lidma a vědeckýma paradigmata (země=placka) taky sehrávala bravůrně.

Odp33: Krize
Juras, 5.5.2011 16:52

Hele, nelákej mě na další film - doufám, že se v nejbližší době dostanu k tomu Zeitgeistu 3 :-)

Myslel jsem to tak, že žádný film a žádný jiný materiál, který najdeš na internetu, není věrohodný. Všechno mohou být podvrhy, film může uvádět jen ta fakta, která se hodí, atsd... Abys mohl být 100% přesvědčený, musel bys vyšetřování vést sám, sám vést výslechy, třídit si fakta a určovat jejich věrohodnost. A na to si, myslím, nemáme prostředky ani možnosti. Obzvlášď, když už se jedná o celkem dávnou událost.

Odp33: Krize
Juras, 5.5.2011 16:53

Nechtěl jsem říct, že terorismus není propletený s farmaceutický průmyslem. Já o tom nic nevím. Jenom jsm chtěl vtipnou formou upozornit na jinou manipulaci strachem :-)

Odp34: Krize
TomasP, 5.5.2011 17:17

Každá manipulace strachem je manipulace pořád stejné skupiny lidí.
To co říkáš, říkáš jen proto, že si chceš odůvodnit svoji lhostejnost a nezájem, ne?
Jak jsem řekl, ano nemáš veškeré informace, noboť jsou z nějakého VÉLIKÉHO, ale jistě důležitého, důvodu utajovány. Jde o otázky národní bezpečnosti...:))))))
Takže máš informace, které máš, a přesto jich máš stovky až tisíce, například kolaps WTC, tuny záznamů, vyšetřovací zpráva NIST a další závěry „oficiální“ verze. A pak hodnotíš všechny informace CO MÁŠ k dispozici a stavíš je zda vypovídají pro „oficíální“ vezri nebo pro verzi jinou nebo pro obě, z toho lze usuzovat bez jakékoli manipulace. Já nevím kde jste si udělali ty bubáky, že konspirace je nemožná a proto ani nedáte prostor jakékoli informaci. Jde tedy o čirou lhostejnost?
Ok, zkuste si zaznamenat stopáž, kde se tento člověk dopouští omylu, je neobjektivní nebo záměrně klame:

http://video.google.com/videoplay?docid=-3219629169575348946#

Zároveň poukažte na všechny fakta, které omylem či záměrně vynechal. Jistě zmiňte i fakta, která jsou spekulativní, a která nemáte možnost si ověřit (takové tam najdete, ale není jich mnoho). Většina rozboru se ovšem opírá o obrazové a zvukové záznamy a hodnotí dvě hypotézy a hypotézu:
-samovolného souměrného kolapsu tří budov rychlostí volného pádu cestou nejvyššího odporu, tedy do svého půdorysu
-řízené demolice.

Člověk nemusí být génius, když si veze stopky, změří jak dlouho budovy padaly, zjistí si jak byly vysoké, vypočte dobu volného pádu a tyto dvě hodnoty porovná, zamyslí se nad charakterem kolapsu a musí být více než věřící, aby věřil v závěry „oficiální“ zprávy...:)) Bohužel, kvůli těmto lidem co věří, že je země placatá, je na zemi všechno možné, včetně prasečí, ptačí nebo mravenčí chřipky.

Odp35: Krize
Juras, 5.5.2011 23:31

Já TI asi zase nerozumím. Proč myslíš, že neexistuje více skupin, které se snaží manipulovat strachem? Kde bereš jistotu, že reptalové proti oficiálním verzím mají pravdu? Co s reptaly proti oficiálním verzím, kteří si navzájem odporují? Kdo nedává prostor jakékoliv informaci? Jak to souvisí s lhostejností? Člověk nemusí být génius a přesto si dokáže ověřit, že nějaký reptal mluví pravdu? Spíš bych se obával, že sednu na lep někomu, kdo si něco špatně vysvětluje. A stejně jako nechci slepě důvěřovat oficiálním verzím, stejně tak nechci skočit na lep reptalům.

Odp32: Krize
Šulcová, 6.5.2011 11:14

Tcss normálně práskám jak za starých časů. Nejlepší je teplý BONZ rozesílám je Imejlama a někdy dostanu aji odpověd´, ale většinou zápornou, protože je tu bordel ne jak za komunistů. To jsem věděla, že ho hned zbalí, v dnešní době kvete korupce jeden vydírá druhého takže většinou píšu zbytečně. Ale apson´má chátra nějakou výživu.

Odp30: Krize
tlapka, 11.5.2011 16:59

Jakto Zvoníka jsme všichni prosili aby neodcházel !

Odp11: Krize
Platfus, 2.5.2011 17:49

Abych taky přispěl do dnešní vzrušené diskuse. To, že tady bezmála verbuješ za svoje svaté cíle, to není jenom Jurasův dojem. O tom už jsem psal třeba tady.

Odp12: Krize
TomasP, 2.5.2011 18:23

No a když x krát odpovím, že tomu tak není, tak opět budete chtít dále diskutovat na Vaše doměnky? O čem to svědčí?

Odp13: Krize
Juras, 2.5.2011 21:48

Asi bys měl přehodnotit, co píšeš, když na více lidí působíš jinak, než co chceš říct, ne?

Odp14: Krize
iva, 2.5.2011 21:51

Jako více jak dva? To je více jo? aha

Odp14: Krize
TomasP, 2.5.2011 21:57

Přehodnotit tak, aby to vyhovovalo předsudku, který jste si mylně vytvořily? Já jsem zastánce názoru, že chyba je vždy na straně nepochopeného, protože se nedokázal dostatečně dobře vyjádřit na to, aby byl pochopen, ale když někdo popře něčí doměnku, nemá se jak jasněji vyjádřit a i toto pravidlo má svou výjimku..;)

Odp15: Krize
Juras, 3.5.2011 1:01

No nic, tohle nemá cenu. Jestli budeš mít někdy manželku, tak to na ni zkus takhle nějak vybalit. Uvidíme, jak pochodíš :-)

Odp16: Krize
Zero Point, 3.5.2011 9:56

Tohle opravdu nemá cenu. Vy byste měl držet hubu a chodit kanály, komunisto. Aktivní člen KSČ Juras se tady vyjadřuje k lidským právům, rovnosti před zákonem a rovným příležitostem, copak se dal Pánbůh na chlast? Zvoníka jste odsud vyštval a podrážíte stále. Divím se diskutujícím, že se na vás nevykašlou a nenechají vás, ať se tady utopíte v těch vašich komunistických lejnech, která tady serete jako na běžícím pásu. Až vaše dcery zjistí, co jste zač, hodí vás na špagát samy. Už aby to bylo.

Odp17: Krize
Juras, 3.5.2011 10:04

Ty seš hrozné trdlo. Narozdíl od tebe jsem v KSČ nebyl a z ODS taky nemám žádný mindrák, chudáku zakomplexovanej.

Odp17: Krize
Platfus, 3.5.2011 10:37

Chjo, co je to tu za nový virtuální individum? Že by nová reinkarnace Zvoníka? Zero Point jako Profesor 0? Pověz nám nejdřív něco o sobě :-).

Odp18: Krize
Juras, 3.5.2011 12:34

Takový lipovan kritizoval zvoníka, že chce smazat své příspěvky. Netrvalo dlouho a smazal všechny svoje články s příspěvky všech diskutujících. Teď tady dál trolluje své nesmysly, jeho smysl pro fair play mu potom přinutí omluvit se Zerovi za to, že zneužil jeho nick.... To jenom tipuju - nechce se mi ho nahánět a pátrat po něm. Možná se pletu, ale klidně bych si na to vsadil. Taková nemocná duše - na jednu stranu je obdivuhodné, kolik dokázala souběžně udržet různých stylů a charakterů osobností...

Nicků za to rátké období, kdy se tady tvářil relativně rozumně, vystřídal víc než bot. Horší než štvavá vysílačka ;-)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Krize
Platfus, 3.5.2011 12:59

Hádáš na Lipovana? To by mě teda nenapadlo. Nevíš o někom jiným, kdo je ti podobně nakloněn? Taky se mi o tom nechce spekulovat. Lipovan měl snad úroveň (i tohle chce zvláštní schopnosti), ale nikdy jsem moc nepochopil, co bylo mezi váma. To mu vadí tvoje pravicový názory a sympatie k panu prezidentovi? To se lidi dopouští i horších věcí :-). Vzhledem k tomu, že veškerá konverzace tady je otevřená, tak jsem asi neco přehlíd (běžné „taškařice“ nepočítám). Měl jsem to u něj za nějaký přechodný pominutí smyslů a že se normálně za čas vrátí. O tom, že by Lipovan měnil nicky nebo kritizoval Zvoníka za tohle nevím.

Duchu Lipovana, vyzývám tě, zjev se, nebo navždy pomlč :-).

Odp20: Krize
Juras, 3.5.2011 13:58

Někdo jiný, kdo se do mě neustále naváží, je romantik. A je zajímavé, že ze Svíce zmizel článek, v jehož diskusi se pěkně projevilo, co je romantik zač. Článek se jmenoval „kojení na veřejnosti“, ale nevím už, kdo byl jeho autorem. Když jsem jednou zalitoval, že ten článek nemůžu najít, začal romantik kvičet, že jsme to já s Ivanem smazali, abychom ho mohli pomlouvat. Odkaz na to kvičení snad bude trvalý, protože autorem příslušného článku je merlinn a to věřím, není jeden z lipovanových nicků.

Nad lipovanem jsem nikdy moc nepřemýšlel, ale připadal mi celou dobu celkem v klidu. Občas mi vadilo, jak je sprostej na alfonse, na zvoníka s romantikem vyjížděl někdy na můj vkus příliš drsně, ale vždycky mi připadalo, že spíš tak s nadsázkou, než do opravdy. Občas nesmyslně rýpal do mě, ale to jsem taky bral spíš jako škádlení. No a pak během jednoho dvou dnů zčista jasna vybuchl - a u tohos byl...

Je pravda, že přímo odstranění zamýšlené odstranění příspěvků nekomentoval, ale z celkového souzvuku diskuse, v níž ne ten nápad reagoval jsem si takový pocit odnesl. Asi ne správný.

Lipovan jednou sám napsal, že je to on, kdo předtím používal nick „Tři kroky do tmy“. V v diskusi u článku od studentky, která chodí ve škole bosá (mimochodem ten článek zmizel zároveň s lipovanem) zase psal, že mu jeho smysl pro fair play velí omluvit se ufounkovi a tečkočárce za to, že napsal podvržené příspěvky s jejich nicky.

Nevím, co je to zač, nevím, jaké všechny nicky používá a kdo ze současných diskutérů je on, občas uvažuju nad tím že hrál(a) více postav - od romantika, přes zvoníka až po náhodné občas se objevivší neregistrované nicky a občas si tady rozehrál(a) nějakou hru. Ale kdo ví?

Odp21: Krize
Platfus, 3.5.2011 15:38

Nevím no. Hru na virtuální identitu jsem si sám zahrál jednou ze srandy a ne z úmyslu někoho klamat, pak jsem se k tomu i doznal. Ale identita dívky jménem Swee na mě beztak působila od začátku jako vykonstruovaná, jenom zrovna Lipovan se k tomu vyjádřil, že to není dobrej nápad, takže mi to k němu moc nesedí.

Odp22: Krize
Juras, 4.5.2011 18:36

To byly mimikry ;-)

Odp21: Krize
tlapka, 11.5.2011 17:02

Nikdo se to nedoví, kvítku medový ;-)

Odp17: Krize
TomasP, 3.5.2011 11:28

Tohle je opravdu zbytečné. Žádná diskuse nemá cenu, pokud se lidé nevládnou sebeovládání. Nevnímám Vás nutně jako špatného, z důvodu Vašeho projevu, ale není to ani přínosné..;)

Odp18: Krize
Zero Point, 3.5.2011 12:37

Já vám věřím. Mějte ale na paměti, že diskuzí s tím komunistou Jurasem házíte perly pořádné svini. Nakonec víte přece sám, že s komunisty se nemluví.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Krize
Juras, 3.5.2011 14:03

teoreticky - kdybych hned v osmnácti vstoupil do KSČ, tak jsem mohl být rok a zhruba tři měsíce komunistou. Ale to bych v té době místo základní vojenské služby vysedával na tvých přednáškách ve VUMLu, místo abych studoval až po vojně.

Odp20: Krize
ivan, 4.5.2011 20:26

Teď tedy váhám jsa nezkušený v pravidlech přijetí, ale myslím, že každý musel být nejdříve čekatelem s dvěma ručiteli,- tedy kandidátem Strany po dobu dvou let a teprve potom se stal komančem s ověřenou krví a byl mu vystaven rodokmen se štemplem a právem na placení až 10% z výše paltu a nárokem na proražení mzdového stropu a dosažení možných lepších pracovních pozic.

Prdelkou bylo, že ředitelů, jejich náměstků, vedoucích odborů nebo oddělení či vyšších nebo vedoucích úředníků bylo v jediné správné beztřídní a spravedlivé Straně asi 50 krát víc než třeba sklenářů, tavičů, bagristů, lešenářů, zedníků nebo řidičů.

Členové Strany nebo kandidáti KSČ měli na vojně o dvě hodiny delší vycházky. Strana vždy věděla co je spravedlivé a správné.

Odp20: Krize
ivan, 5.5.2011 15:05

Heehehe. Jen si to přestav na dveřích a schránkách v paneláku.

RSDr. Jurásek.
:-)

Hahaha.

Odp21: Krize
ivan, 5.5.2011 15:06

Už se to nepropojuje.

Odp21: Krize
TomasP, 5.5.2011 15:38

Bezcílná přenice, znám to z diskusních fór policistů, a když tam přispívám s něčím co boří předsudky, to by mě upálili jako mistra Husa..;) Bohužel je to to co mnohým stačí, přít se, osočovat, vysmívat, je vzrůšo..

Odp16: Krize
TomasP, 3.5.2011 11:30

Oki, já mám 8letý vztah bez manželství a ty máš manželku Jurasi?;)

Odp17: Krize
iva, 3.5.2011 12:10

Otázka je, jestli tady vůbec někdo někoho zajímá, nebo si spíš nechce hrát a tak tady může plesknout cokoliv a nemusí to být pravda. Já miluju platonicky jednoho chlapa a on to ví, ale dělá, že ne a přitom jo.

Odp18: Krize
TomasP, 3.5.2011 12:57

A máte z toho hezký pocit?;)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Krize
iva, 3.5.2011 14:49

Hezký pocit mám leda tak, když se mi v noci něco pěkného zdá. To jsem jen naznačovala jak bych tady mohla žvanit o ničem jak někteří.

Odp20: Krize
iva, 3.5.2011 15:03

to jsem napsala blbě. Spíš nikdo nepíše nic konkrétního jen samé povrchní pozitivní žvásty, co mi nic neříkají. Namleli jste toho s Jurasem na několik stran a já z toho nevím hlavu ani patu. Jen se každý předvádí jak to myslí nejlíp a je nejlepší. KUrná kde je ten Alfonz

Odp21: Krize
TomasP, 3.5.2011 15:59

Ivo raději stáváte stranou?;) Ale když už se něco rozhodnete říci tak to letí od srdce co?;) No a já stranou stál málokdy, několikrát jsem se na ředitelské diskusním fóru „dohádal“ s našim policejním ředitelem, na poradu našeho oddělení poslal velitele pro výkon služby, a ten mi na opakovaný dotaz také neodpověděl. Jde totiž o smrdutou loajalitu a lhostejnost. Kdyby se na vedoucí pozice dostávali lidé ne pro loajalitu, ale pro ideály, již by to muselo vypadat jinak. Nedivme se tedy korupci a nepovažujme ji za příčinu všeho, příčinou je totiž to, že většina je lhostejná nebo mlčí..;) I mlčení může znamenat souhlas s tím co je.

„Nebojte se nepřátel,
při nejhorším Vás můžou zabít,
nebojte se přátel,
při nejhorším Vás můžou zradit,
bojte se však lhostejných, neboť při jejich tichém souhlasu se děje vražda i zrada.“

Odp18: Krize
Tony, 5.5.2011 8:50

Jen tak na okraj, platonická láska se mi zdá jako nejlepší, protože člověk nebude nikdy zklamán. Navíc mu to nežere ten čas a zbytečně se nestresuje...

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Krize
TomasP, 5.5.2011 15:34

No hezky řečeno, ale nemyslím si, že by člověk nemohl být v platonické lásce zklamán. Nežere čas je taky dobrý a zbytečně se nestresuje..:D To by se mi líbylo kdyby jste to rozvedl Tony, ale nenutím..;) No uznávám, že za svůj dosavadní život v tom nemám zcela jasno. Někde jsem slyšel citaci pojmu lásky údajně z Bible, a žasnul jsem jak to tam bylo precizně vyjádřeno, zároveň jsem si byl téměř jist, že neznám nikoho kdo by tímto způsobem miloval, pokusím se to dohledat. Myslím, že je to na nahrávce některé z filozofických rozprav co jsem si pořídil..;)

Odp20: Krize
Tony, 6.5.2011 0:08

1. Moving Forward mám za sebou, mám z toho tolik souhlasných/nesouhlasných dojmů, že to nejspíš rozepíšu v celém článku.
Úryvky o ropě bych velmi rád použil na moji práci do předmětu Ekonomie firmy, kde mám vytvořit prezentaci na téma Spotřeba pohonnýchhmot.
V té souvislosti bych se rád dozvěděl co je to za populistický nesmysl co tam bylo vyřčeno ohledně HDP. A to že HDP u státu je měřítkem jejich nestability a špatného toku veřejných financí. To je přece nesmysl. Podle této rovnice by Dánsko a Norsko byli v nejhorší situaci.!
Prosím o reakci! :-)

2. Láska. Divné téma. Složité téma. Nekonečné déma. A přitom velmi jednoduché...
Já jsem měl na mysli jednostrannou platonickou lásku, tím myslím do někoho kdo ji neopětuje. Já jako technicky zaměřený typ v této oblasti nejsem příliš dobrý diskutér, jen když sedím s kamarády a mám už něco napito. :-)
Vztahů jsem zažil velmi málo a na velmi krátkou dobu. Naučil jsem se žít (respektive člověk si zvykne na všechno) sám a těžím jen ty klady samotářského života. Dělám si kdy chci co chci a jsem absolutně svým pánem. Zdá se mi nemožné potkat někoho kdo by mi vyhovoval na tolik, že bych s ní chtěl prožít celý život. Jsem příliš náročný na vzhled, chování ale i názory. Resp. když se nad tím zamyslím zdá se mi mission impossible nalézt ženu která nemá ani kilo navíc, je nekuřačka, vzdělaná a co je hlavní cítila by stejné zapálení ona ke mně.

Odp21: Krize
Johny 2005, 17.5.2011 15:21

S tím HDP jsi to zřejmě špatně pochopil. Je to opravdu tak, že HDP neměří prosperitu ani blahobyt lidí, ale měří jen aktivitu daného státu a lidí. S tím je právě spojený ten tok financí. Například více katastrof a nemocných lidí = větší růst HDP. Jde o to, že HDP je médii stále nesprávně prezentováno a lidé si myslí, že čím víc bude HDP stoupat, tím se budou mít lépe, ale tak to není.

Odp22: Krize
Platfus, 17.5.2011 17:37

No, nevím. Podle téhle poučky asi teď zažívají v Japonsku ekonomicky nejproduktivnější období.

Odp22: Krize
zákys, 27.7.2011 3:00

Opravte si jazyk. HDP(GNP) nestoupá, ale roste. A představte si, že při jeho růstu se někteří lidé budou mít lépe. HDP=nově vytvořené statky za nějaký čas(zpravidla za rok) na nějakém území(zpravidla stát) v $ US(zpravidla). „Pravidla“ jeho distribuce jsou taková, že při jeho růstu se mohou někteří lidé mít i hůře. Distribuci bohatství ve společnosti dobře ukazuje Lorenzů oblouk, nebo Giniho index. Negativní externality vstupují do tvorby HDP ale tvoří jen malé procento. Co je HDP se učí na všech středních školách. Nejen na obchodní akedemii. Přečtěte a zapamatujte a opravte si nepřesnosti!!! Zatím máte tři mínus.

Odp23: Krize
Tlapka, 27.7.2011 10:24

A jak to nakonec dopadne?

Odp17: Krize
Juras, 3.5.2011 12:25

Jo, nejsu samoživitel :-)

Naštěstí manželka o mojí komunistické minulosti nic neví :-)

Odp18: Krize
TomasP, 3.5.2011 12:56

Přeji ti hodně štěstí a rodinné pohody.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp: Krize
tlapka, 21.4.2011 12:02

No tak představit si Svět ctností to by šlo. Ovšem že Každý by si měl uvědomit... to už zařídit Jak? Pomoz nám Bůh. :-(

Odp2: Krize
TomasP, 21.4.2011 16:38

Líbí se mi Vaše smýšlení tlapko, neříkám, že vždy, ale věřím, že v lidech jako jste vy leží řešení..;)

Odp3: Krize
tlapka, 11.5.2011 16:48

To bych řekla. Nejlepší řešení je to, co se najde samo. ;-)

Hlavní příčinnou krize je :
Ufonek, 22.4.2011 15:34

Hlavní příčinnou krize je krátkozrakost a naprosté zpitomnění zdejšího obyvatelstva. Zdejší lidé si myslejí ,že když budou více pracovat , tak se budou mít lépe. Lépe se v každém případě mít nebudou , protože se budou mít stále hůře .

Protože dnes:

Demokracie = Totalita
Pravda = Lež
Láska = Nenávist
Blahobyt = Bída
Humanitární pomoc = Bombardování
Prosperita = Úpadek
Vzdělanost = Negramotnost
Sociálno = Asociálno
Dotovat = Odpomáhat
Zdraví = Nemoc
Rovnost = Nerovnost

Ať tak anebo tak ,vše je u nás naopak.

Odp: Hlavní příčinnou krize je :
Platfus, 22.4.2011 15:36

Na tvém komentáři je zajímavé to, že pokud ho považuješ za pravdivý, tak sis ho právě vyvrátil ;-).

Odp2: Hlavní příčinnou krize je :
TomasP, 22.4.2011 19:26

Se zase chytáš logických paradoxů co?:)) Ale ten kdo používá k vnímání více než jen rozumu, nebo ten kdo jen nehltá „pravdu“ z médií, ten alespoň tuší co chtěl ufonek říci. Já mu rozumím a vyjádřil to jednoduše. Člověk musí mít dostatečné společenské postavení a otupit své pocity, aby dále podporoval prolhaný a zkorumpovaný systém..;)

Odp3: Hlavní příčinnou krize je :
Platfus, 27.4.2011 10:17

Pravda, chytám se logických paradoxů, ale víceméně jenom proto, že na sdělení typu „všechno je špatně“ toho není moc, čeho se chytit ;-). Asi tuším, co chcete s Ufonkem říct, ale trochu se mi příčí nadávat na systém, který si ztotožním se vším špatným.

Odp4: Hlavní příčinnou krize je :
TomasP, 1.5.2011 19:55

Omyl, rozdíl. Já si neztotožňuji systém se vším špatným, ale všechno špatné se systémem.
Víš když myši vytvoříš labyrint, budeš ji krmit na určitém místě v určitý čas, pochopí jak nejlépe fungovat v tomto systému. Člověk v takovém labyrintu má možnost všímat si co a proč se mění, proč lidé reagují tak jak reagují a má možnost přemýšlet o systému bez labyrintu. Jenže zatím se většina lidí spokojuje s tím být myší.
Do důchodu máme jít v 70 letech, doktoři varují, že lidé nedokáží tak dlouho manuálně pracovat. Nezaměstnanost roste a růst bude. Planetu drancujeme. Ekonomové varují, že si musíme spořit, alespoň 4000 na soukromých penzijních fondech. Cha. Co tohle všechno přinese této společnosti?

Odp5: Hlavní příčinnou krize je :
Tony, 1.5.2011 21:18

Nebojte se, nic jí to nepřinese. Momentálně panuje extrémní blahobyt (ve srovnání s historií celého lidstva od počátků) takže je logické že dál se to zlepšovat už nebude...
Co Vás to tak trápí? Žijete jak žít umíte... Planetu nijak nedrancujeme. Planeta nás stvořila, my se zahubíme. Planetě je to jedno...

A tak hezky to zpočátku vypadalo...
Vlastimil Čech, 2.5.2011 11:56

Z časopisu ABC – rok 1960

Až bude tobě, pionýre, čtenáři, třicet, pětatřicet let, vzbudíš se do světa, který už v mnohém nebude podoben dnešku. Budovatelé komunismu v Sovětském svazu i u nás budou mít k dispozici moderní automatizované závody, zvládnou zemědělské práce průmyslovým způsobem, budou pracovat šest hodin denně. V té době proniknou hluboko do tajů vesmíru. To všechno se promítne do každodenního života: 250 milionů tun oceli ročně (USA vyrábí současně asi 90 milionů tun), hojnost všech prostředků, městská doprava zdarma, bezplatné stravování ve školních a závodních jídelnách, bydlení v prostorných bytech bez nájemného, levné nebo bezplatné turistické základny atd.

Odp: A tak hezky to zpočátku vypadalo...
TomasP, 2.5.2011 12:16

A místo toho budou lidé „poctiví“ umírat v zaměstnání, nebo na ulici při ztrátě zaměstnání, nebo budou loupit a krást a budou zavíráni do věznic, to vše ovšem za předpokladu, že státu bude dál někdo půjčovat peníze, protože neučiní-li se tak, sociální rozdíly budou stále hlubší, což sebou přináší kriminalitu a občanské nepokoje. No věř kdož chceš čemu chceš, hlavně se nesnaž chápat souvislosti..;)

Odp2: A tak hezky to zpočátku vypadalo...
tlapka, 9.5.2011 15:42

Mně se to zdá souvislé dost. Každý se roztahuje jak může na úkor druhých, což je toho příčinou.

Odp6: Hlavní příčinnou krize je :
TomasP, 2.5.2011 12:12

Asi jsem pochopil. Hlavně nenést zodpovědnost. Proč ovšem ještě ta angažovanost?:))

Odp5: Hlavní příčinnou krize je :
Platfus, 2.5.2011 18:45

Uvědomuju si, že budu nařčen z provozování samoúčelných logických ekvilibristik, jako o komentář výše. Ale logicky vzato v tom, co popisuješ v prvním odstavci nenacházím velký rozdíl.

Metafora s myší a labyrintem je hezká, ale cíleně evokuje představu, že je člověk-myš v zajetí vyšší moci (systému), která mu shůry klade překážky, aby ho udržovala v poslušnosti, protože ONA to tak chce. Ale takováto moc představovaná systémem - to jsou myši samy (slovo systém zní přece tak hezky neosobně). Podobnější lidskému údělu je podle mýho situace, kde jsou myši v labyrintu ponechány čistě sobě napospas. Tím jakoby metafora ztratila něco ze svého kouzla a teď už není tak jasné, jak z toho ven ;-).

Odp6: Hlavní příčinnou krize je :
TomasP, 2.5.2011 22:04

Jak z toho ven? Stavět mosty a ne zdi. A protože bohatí na většině lidí, budou dále bohatnout a neposkytnou materiální mosty. Potřebujeme tedy stavět mosty v myšlení. Diskuse je k tomu jeden z nejlepších prostředků..;) Pochopit systém, jeho negativa, příčiny negativ, odstranění příčin, ustanovit priority, a vytvořit vhodné podmínky..;)

Odp7: Hlavní příčinnou krize je :
tlapka, 9.5.2011 15:43

To je ale moc velký úkol.. odstranění příčin. Jak se to udělá?

Odp3: Hlavní příčinnou krize je :
Sova, 23.5.2011 12:50

Lži v médiích a zkorumpovaný systém asi nebude to nejhorší, když o tom všichni mluví.
O těch opravdu horších problémech se neví/nemluví.

Odp4: Hlavní příčinnou krize je :
tlapka, 23.5.2011 13:45

A kdo by myslel na to nejhorší, třeba je se zabývat problémy dnešního pracovního týdne.

Odp: Hlavní příčinnou krize je :
Sova, 23.5.2011 12:46

Proč si to myslíš? A proč jen u nás? A jak to souvisí s krizí? Proč si připadáš zpitomělý? Ufone vítej v diskusi.

,,Lépe se v každém případě mít nebudou , protože se budou mít stále hůře ."
Achjo, tyhle výroky si snad začnu zapisovat..

Odp2: Hlavní příčinnou krize je :
Platfus, 23.5.2011 14:10

Tyhle výroky vážně stojí za to :-). Ufonek, obávám se, právě prodělává menší motivační krizi, popř. krizi středního věku. A asi je řeč o ní ;-).

Odp3: Hlavní příčinnou krize je :
Sova, 23.5.2011 14:20

Ahá.. tak takhle to chodí..

Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
Ufonek, 22.4.2011 19:29

Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila ropa .
Ale že plyn nemá nic společného s ropou ,to už nikdo neví .Jsou to dvě naprosto rozdílné věcí .A národ je oblbován dále .

Odp: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
TomasP, 22.4.2011 20:10

Tak jistá korelace tu existuje, ale 10%?:))

Odp2: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
ivan, 23.4.2011 7:04
Odp3: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
Sova, 23.5.2011 12:38

Správná připomínka. Nejprv se naučím psát a pak píšu. Obráceně to nefunguje.

Odp4: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
tlapka, 23.5.2011 13:48

Ale za zkoušku by to stálo. Už to někdo zkusil?

Odp5: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
Sova, 23.5.2011 14:14

Jak vidíš, tak jo ;-)

Odp4: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
ivan, 23.5.2011 20:11

Beru to jako domácí úkol. Slibuju, že se budu snažit a pravidelně podávat zprávy.

Takto netextově vracím čláky do prioritního pořadí po zaplevelení automatem. Nepředpokládám, že bys na to přišlel.

Odp5: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
Sova, 23.5.2011 21:01

Nepřišel a vlastně pořád nechápu ;-)
Nebylo by přijatelnější pro příště nám napsat něco hezkého? Když už to musí být.. :-)

Odp6: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
Juras, 24.5.2011 0:15

Měco hezkého :-)

Odp7: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
tlapka, 24.5.2011 10:52

Třeba: Ten náš pes- skákal dnes. Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa. Ovšem většina jevů je negativních, pec nám spadla, kolo se nám polámalo moje mladé časy neužily krásy, holka modrooká spadla do potoka.

Odp7: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
Sova, 24.5.2011 11:54

Jo, přesně tak jsem to myslel ;-)

Odp: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
Sova, 23.5.2011 12:40

Že nemají nic společného? V jistém smyslu ať vybereš jakékoli dvě věci na Zemi (i mimo ní), souvislost mezi nimi je.
A ekonomická tím spíš.

Odp2: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
Platfus, 23.5.2011 14:04

Zajímavé. Lámu si hlavu nad tím, jaký vliv má např. chov akvarijních rybiček na příslovečné „válcování silnic“. Třeba mi pomůžeš ;-).

Odp3: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
Sova, 23.5.2011 14:18

Nepomůžu.. Snaž se sám :-) :-)

Odp4: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
tlapka, 24.5.2011 10:54

Například rybičky a také silnice skládají se z molekul a atomů. Je to tak dobrý?

Odp5: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
Sova, 24.5.2011 11:33

Jo, ale z molekul atomů je všechno ;).
Chce to víc originality, ale dobrej začátek :-)

Odp6: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
tlapka, 25.5.2011 11:58

Pokud na silnici naprší, je tam taky voda jako u rybiček ... ?

Odp7: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
Platfus, 25.5.2011 13:01

Ekonomický vliv válcování silnic na chování akvarijních rybiček je zcela fundamentální, jak vyplývá z následujícího. Jak známo, druhy ryb běžně se vyskytující u nás nejsou příliš vhodné k akvarijnímu chovu. Aby se tato chovatelská činnost vůbec mohla dostat až do našich krajů, tolik vzdálených od moře, bylo zapotřebí zajistit kvalitní dopravní infrastruktu, kterou představují zajména válcované silnice. Jedině tak se čerstvě odchycená ryba dostane rychle a zavčasu do našeho akvaria. Jak známo, tři dny jsou už moc.

PS: To nic, za to může to vedro ;-).

Odp8: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
Sova, 25.5.2011 17:16

Bravissimo!

Odp8: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
tlapka, 25.5.2011 17:17

To je geniální ! I kdyby letěly letadlem, nebo jely lodí, tak nakonec potřebují ještě silnici. To jest ryba potřebuje silnici ale silnice rybu nepotřebuje aspoň do té míry, pokud se po ní vozí i další živočichové/předměty.

Odp9: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
Platfus, 25.5.2011 17:27

Děkuji přátelé :-), s uzarděním a plachostí sobě vlastní přiznávám, že jsem polichocen.

Odp7: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
Sova, 25.5.2011 17:18

Tlapko, slabý.. Platfus tě předčil o 5 bodů a to hned na první pokus.. :-) ;-)

Odp8: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
tlapka, 26.5.2011 17:06

Já uznávám že je skutečně lepší takže mě nejen dohnal, ale předehnal. Na první pokus !

Odp9: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
iva, 27.5.2011 10:31

Ale ne jste nejlepší. Všichni co jste zbyli na svíci.

Odp10: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
tlapka, 27.5.2011 12:50

Tak rychle se přidej

Odp11: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
iva, 27.5.2011 13:12

Je tu mrtvo, jen ten Sova to oživil, ale brzo zapadne a nezazáří. hybí mi tu někteří lidi, co už nepíšou ani slovo. Nikam to tu nevede jak ve slepé ulici. Nezdá se ti?

Odp12: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
Platfus, 27.5.2011 13:55

No jo no, před Sovou to tu rozhejbal TomášP, ale kde je mu zas konec. Zachrání nás jenom ňákej novej článek.

Zatím nabízím letní oddychové téma - „Helena Vondráčková, kulturní poklad národa“. To mě včera docela rozesmálo. S hlavním tématem článku to nesouvisí jenom zdánlivě ;-).

Odp13: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
tlapka, 27.5.2011 17:49

Nojo ale mi je Helena lhostejná nebylo by tam něco spíše teoretického?

Odp14: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
tlapka, 30.5.2011 13:35

... Helenka nezabrala?

Odp12: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
tlapka, 27.5.2011 17:47

Skutečně nevím, kam ti diskutéři odešli a co zvláštního očekávali, že se jim zde nelíbilo diskutovat. Co třeba Alfons.. byl tak roztomilý..

Odp: Zdražíme plyn o 10 %, protože zdražila...
tlapka, 23.5.2011 13:47

Když zdraží ropa, zdraží všechno protože se to musí převážet. tak proč ne plyn. Teda možná ten se nepřeváží ale plynárna má určitě svoje auta.

Rád bych tímto komentářem navázal na...
Platfus, 5.5.2011 18:15

Rád bych tímto komentářem navázal na tenhle komentář. Už bylo třeba naroubovat novou větev diskuse, bylo tam trochu těsno.

Ale k tématu. Když se mě někdo snaží přesvědčit o tom, že bych měl „otevřít oči“ a nebýt tak důvěřivý vůči tomu, co je mi předkládáno, s o to větší nedůvěřivostí přistupuji k němu. Asi to mám od přírody. Díval jsem se na začátek toho videa o 11. září a po pár minutách mě trochu zklamalo, jak mluví o oficiální verzi jako o mýtu a to ještě dřív než přišli s vlastní věrohodnou verzí. Stejně jako Juras jsem se zatím nestih podívat ani na ten dokument Moving Forward, nedokoukal jsem to a nechci se pouštět do ničeho dalšího. Co se tehdy stalo neví nikdo z nás, ale to že se nevrhám do nových neobjasněných záhad není u mě otázkou lhostejnosti, z které nás tu všechny opakovaně viníš, ale spíš v tom nenacházím smysl. Chci říct, že člověk, kterej si libuje v konspiracích je taky všude nachází a těžko se mu něco vymlouvá. Takový člověk může najít když se vrátí za manželkou z práce zvednutý záchodový prkýnko a hned má o čem přemejšlet.

Troufám si tvrdit, že v naprostý většině případů je něco jako dokonale utajená řízená konspirace, ve který je zapojeno velký množství lidí, v podstatě fikce. Buď se jí nedaří dokonale utajit, nebo není zas tak řízená, nebo se týká jenom několika málo lidí, a tudíž dost možná ne tak nebezpečná. Jakmile je do věci zapojeno více lidí, zákonitě po sobě nechává stopy. Mám za to, že udržet takovou nafukující se bublinu se stává skoro nemožný. Představa, že někdo dosahuje svých cílů tím, že jenom tahá za nitky, aniž by o tom zůčastnění věděli, předpokládá IQ šachového hráče a neúměrně nákladnou organizaci. Neříkám, že se nedějou špatný věci, ale rád bych trochu tlumil horlivost konspiračních nadšenců. Většinou si nenechají nic vymluvit.

Odp: Rád bych tímto komentářem navázal na...
tlapka, 9.5.2011 15:47

Já se tak dobře vyjádřit neumím, ale na to, aby lidi jeden na druhém parazitovali a manipulovali přirozeným a sobě vrozeným způsobem,pravděpodobně není třeba konspirační systém.

Odp2: Rád bych tímto komentářem navázal na...
Sova, 24.5.2011 11:42

,,Já se tak dobře vyjádřit neumím"
Klobouk dolů, jen málokdo to přizná ;-)

Odp3: Rád bych tímto komentářem navázal na...
tlapka, 25.5.2011 11:56

Přitom je to tak jednoduché.:-)

Odp4: Rád bych tímto komentářem navázal na...
Sova, 25.5.2011 17:22

Není. Ego to některým lidem až příliš často nedovoluje.

Odp5: Rád bych tímto komentářem navázal na...
tlapka, 1.6.2011 12:15

Ego potřebuje kontrolní příkaz od SUPEREGA

˙·٠•●♥...
Platfus, 25.5.2011 10:06

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

(Teď už je to hezčí, Sovo ;-) ?)

Odp: ˙·٠•●♥...
Sova, 25.5.2011 17:21

Jo, no.. ještě chvíli a budem jak na Facebooku :-)

skvělý článek!
Vlastimil Čech, 29.5.2011 11:58

Chtěl bych v první řadě říci, že příspěvek pana Sysla o krizi je prostě vynikající. Nejsem ekonomem a mnohým věcem prostě nerozumím… Ovšem docela často mi pomáhá s pochopením přenést nepochopený jev do měřítka malého a tedy i veteránovi, jako je V.Č. pochopitelnějšího.
Jsem pamětníkem pracovních postupů a technologií, které vyžadovaly daleko více práce, lidské námahy a ovšem i času. Není myslím třeba všechno to jmenovati a řekl bych, že se týká naprosté většiny, ne-li všech oborů… Snad i snížená potřeba lidské práce je jednou z možných příčin krise…
Ovšem z hlediska pochopitelnějšího a všeobecně známého měřítka představme si ku příkladu nikoliv hospodaření celé země, ale třeba jen hospodaření rodinného statku. Dojde-li vlivem pokroku ku snížení potřeby lidské práce, tož hospodář řekne svým synkům: „Chlapci, není už žádná práce pro vás, všechno jste už díky těm mašinám udělali, je hotovo… běžte se pobavit, běžte se koupat, za děvčaty, ryby vás čekají…a zítra odpoledne až do dojení máte volno taky“… nebo řekne něco podobného. Ovšem bude-li statek zaměstnávat též čeleď, nějakého pacholka, tož v případě snížené potřeby práce nepotřebného služebníka vyhodí… Nu, a nás v tom případě vyhazují… nejsme tedy syny NAŠÍ země, jsme zřejmě jen nepotřebnými pacholky v JEJICH zemi.
Tož zajímalo by mě, co si myslíte vy chytřejší a poučenější… proč v době nezaměstnanosti prostě nezkrátí zaměstnaným pracovní dobu, konec konců i ten nezaměstnaný musí být z něčeho živ a dostává příspěvky či podporu… tu také konec konců platí ti zaměstnaní, včetně celého -podpory přidělujícího- aparátu. A o práci se podělit…Který hospodář by svého jednoho syna nechal živořit, nebo by ho vyhnal z domu a zbývají dva syny zdíral prací z kůže? Kde je chyba v úvaze?

Odp: skvělý článek!
iva, 30.5.2011 6:50

:-)Já bych ty nezaměstnané syny poslal na stavbu tam je to furt jak za krále klacka:-)pardon, že se zase opakuju

Odp2: skvělý článek!
Vlastimil Čech, 30.5.2011 7:23

Ale kdepak, paní Ivo… to se právě asi pletete… ty staré časy pamatuju a právě v tomto oboru-totiž stavebnictví vidím změn přemnoho. Předně: Kdysi stavby začínaly tím, že se vykopaly dvě jámy (tedy ne samy, ale rukama lidí). Jáma pod latrínu. Pak se stavěla na latrína, dřevěná bouda na materiál, nářadí a pro lidi a jáma pro vápno. Základové pasy se kopaly ručně a výkopek se odvážel kolečky. Vápno, cement, cihly se skládaly z aut rukama dělníků a to tehdy vážil pytel cementu nebo vápna 50kg…Vápno se hasilo na stavbě, písek byl osíván na stavbě, malta a beton se vyráběly na stavbě, vařil se asfalt… Pamatuji začátky rozšíření trubkového lešení, ještě se stavěla běžně i lešení dřevěná… „stáávěli tésaři, zédnikům lééšení…“ Toto na dnešních stavbách už, paní Ivo, neuvidíte… Dnešní zedníci dostanou na stavbu maltu hotovou, tedy žádný písek, žádné hašení vápna, žádné vaření asfaltu, lešení jsou zhusta již aluminiová, lehoučká a velice pevná, tesař pracuje s dříve nemyslitelnou ruční motorovou pilou, svislá doprava je zajištěna elektrickým vrátkem…
Paní Ivo, zde je vidět právě to, co jsem chtěl říci: kdysi pracovala na stavbách primitivními prostředky síla lidí a nadřeli se. Dneska pracuje mnohem méně lidí a nadřou se stejně. A ten zbytek je bez práce… To není chyba toho pokroku, těch mašinek… Podle mého mínění je to tím, že se vlastníci země k nám ostatním chovají jako k pacholkům.

Odp: skvělý článek!
iva, 30.5.2011 6:54

A hezká pohádka pane Vlastimile. A nebo zpívat s loutnou a obcházet turistickou zonu. Tam to taky dost vynáší a Helenka Vondráčková to nechápe, že se musí lidem vnutit jinde, když to nejde přes media.

Odp2: skvělý článek!
Vlastimil Čech, 30.5.2011 7:29

he he he... Helena... docela nadutá dáma, že... Naše Národní Bohatství...Už má věk, měla by si užívat bohatství svého, a nechat místo mladším, nemyslíte?

Odp3: skvělý článek!
tlapka, 1.6.2011 12:17

Mi se moc nelíbila ani dřív.. je pro muže zajímavá?

Odp4: skvělý článek!
Juras, 1.6.2011 12:21

Muži naštěstí mají navzájem různý vkus a odlišné libůstky. U ženských to tak není?

Odp5: skvělý článek!
tlapka, 2.6.2011 10:23

Jo. Ale obliba asi probíhá nějak jako Gaussova křivka. Někdo se líbí Téměř všem.

Odp4: skvělý článek!
Platfus, 1.6.2011 13:40

Heleně musím přiznat, že jí to jako šíleně smutný princezně slušelo. Hudebně, ne že bych měl zálibu ve středním proudu, ale oproti Heleně Vondráčkový jednoznačně upřednostňuju Marii Rottrovou, která má oproti prvně jmenované výrazně zajímavější hlas, nehraje si v šedesáti na idol teenagerů, ale dokáže stárnout s elegancí.

Odp5: skvělý článek!
tlapka, 2.6.2011 10:25

Mám ráda rokenrol a ten bohužel už málokdo zpívá. Král Rokenrolu Miky Volek.. to bylo!

Odp3: skvělý článek!
Tomas, 2.6.2011 14:23

Mě Vondráčková nevadí, to že křepčí a chce vypadat mladě mě neuráží, přeju jí to. Nevadí mi to, jak psal Platfus, i když mám taky možná radši hlas Rottrový. Ale Vondráčková není Rottrová, má jiný temperament tak proč by neměla stárnout či mládnout po svém. Kdyby Vondráčková byla Rottrová, tak stárne stejně, ale ona není a to je dobře.

Ale tenhle její výstup se stížností na ČRo (jak posílal Platfus), to neměla za potřebí, to je nedůstojné.

Odp4: skvělý článek!
Platfus, 2.6.2011 16:02

Když už jsem se tu svěřil ze svý platonický lásky k Marii Rottrový, nedá mi to, abych taky nepřihodil odkaz. Překvapení se nekoná, je to asi největší hit :-). Moc se mi libí i ten první komentář z diskuse. Některý věci si člověk spojuje s nějakou dobou nebo náladou (zvláštní, v době kdy tahle písnička vyšla jsem ani nebyl na světě).

Před nějakým časem jsem sledoval záznam televizního silvestra z doby asi před pětadvaceti lety. I když jsem původně neměl v plánu se na to dívat, zůstal jsem přimraženej do křesla. Vedle výstupů estrádních účinkujících kamera často zabírala publikum. Generace mých rodičů v našich letech. Zvláštní účesy, které nesnesou srovnání s těmi dnešními. Lidé, které jsem znal jenom jako o hodně starší, září mládím. Mnozí z nich už třeba nejsou mezi námi. Při sledování vystupujících sleduju, že i humor se za ten čas někam posunul. Nevím proč, ale člověka pojednou oslovil duch tý dávno minulý doby, a uvědomuje si, že naši rodiče byli v mnohém stejní jako my. Nevím proč mě to tehdy tak intenzivně přepadla nostalgie, protože při sledování filmů pro pamětníky tyhle pocity běžně nemívám...

Odp5: skvělý článek!
iva, 2.6.2011 16:06

Ty silvestra mně též dostávají. Sice nejsem tak mladá jak ty, ale Kaisera si pamatuju jka dělal blbiny a takový pan Menšík nebo dr. Štrosmajer mi zas připadali jako staří páni a dnes je Kaiser s Lábudem jak kdysi oni. Sledovat obecenstvo je někdy mnohem zábavnější než vystoupení jejich reakce.

Odp: skvělý článek!
Tomas, 1.6.2011 23:42

To je parádní úvaha a krásně napsaná. Ano, toto mi taky vrtá hlavou. Ale jak už jsem slyšel v jednom vynikajícím videu, vždy když něco nedává smysl, hledejte za tím peníze. Nevěřím, že by to platilo vždy, ale tady asi jo. Asi se to tomu hospodáři vyplatí, když toho jednoho syna nebude vyplácet, ty druhé dva sdírá a ještě drží ve strachu, aby nedopadli jako ten třetí. A díky tomu jim nemusí zase tolik platit.

Odp2: skvělý článek!
zákys, 20.7.2011 18:50

Hche... „Neslušní“ lidé dělají o čem „slušní“ jenom sní!!!

Odp3: skvělý článek!
Tlapka, 21.7.2011 12:27

Možná je to individuálně rozdílné a Neslušňáci se tak jen vymlouvají.

Odp4: skvělý článek!
zákys, 23.7.2011 18:54

To jsem si nevymyslel já. Za to může Sigmund Freud. Dokud byl na indexu, tak jsem jej hltal. Teď když můžu „hltat“, tak mám raději lesní studánky.

Odp5: skvělý článek!
Tlapka, 25.7.2011 16:12

Nojo Sigmund.. pak ti slušní třeba sní Podvědomě.

Odp2: skvělý článek!
zákys, 23.7.2011 19:09

Co kdyby jste ve snaze něco najít zavedl do pátrací akce Slunce:-). Anglický filozof, logik a ekonom William Stanley Jevons v 70. letech 19. století někde napsal, že ekonomikou hýbou sluneční skvrny:-). Moc se o nich nevědělo, ale správná intuice hravě řeší trošku neznalosti. Zní to komicky, dokonce jako fantasmagorie, ale ve slunečních skvrnách jakoby působila magie (netrpělivost člověka v poznávání pravdy - Lenin) a podstatně ovlivňovala lidské chování - dění na světových trzích, ale i tvorbu různých forem skupinového zla/dobra:-) – a tak od válek počínaje až po teroristické akce je vše dílo „Boha“ jak říkali Aztékové. Proto jej(Slunce) v bohabojné úctě tesali do kamene. A my ho do Střední Ameriky chodíme očumovat. ;-)

Odp3: skvělý článek!
Tlapka, 25.7.2011 16:16

Slunce cítili lidé jako dárce života to jest něco jako boha, pak skvrna na slunci je průšvih. my už to tak niterně neprožíváme, když tady všude se svítí jak na výletním parníku !

Odp4: skvělý článek!
zákys, 27.7.2011 12:36

Tlapko, že vy holdujete, nebo máte k ní blízko, astrologii. Pišme si raději o něčem přízemnějším. Třeba o tom, jak se tleská jednou rukou?! ;-)

Odp5: skvělý článek!
Tlapka, 18.8.2011 12:52

Nevím. Já Nikdy netleskám. Další tema ?

Odp6: skvělý článek!
Vlastimil Čech, 18.8.2011 19:04

jednou rukou ovšem tleskat LZE!!!
...třeba o ústa bližního...

Odp7: skvělý článek!
zákys, 20.8.2011 1:40

Zenový mistr Nan'in přijal návštěvníka, který žádal o vyučování zenu. Nan'in mu nejprve nabídl šálek čaje. Požádal návštěvníka, aby si sedl k němu, postavil před něho misku a začal mu nalévat čaj. Ale když byla miska plná, lil Nan'in s naprostým klidem dál, takže miska přetekla. Návštěvník volal: „Dost! Co to děláte, miska už je přeci plná, nic se už do ní nevejde.“ Nan'in se usmál: „Tak jako ta miska jsi plný svých vlastních názorů a představ. Jak tě mám vyučovat zenu, dokud nevyprázdníš svou misku?“

Odp7: skvělý článek!
Tlapka, 22.8.2011 12:09

No to rovnou mohu použít vlastní hlavu nebo koleno, co bych se obtěžovala s Bližními---

jedna ruka tleská!
Vlastimil Čech, 22.8.2011 13:28

prosím, neberte to jako harašení, ale vlastně každé jednoruké tleskání má své místo a účel: tleskáním do vlastního čela dáváte najevo své zklamání z chování svého, či jiného... totéž jednoruké tleskání do kolen bývá doprovázeno smíchem (z nějakého důvodu se ukrutnému smíchu říká smích severoamerických indiánů-Huronů)... další potleskávání jednoruč, může být do oblasti vlastního břicha- třeba po dobrém jídle...
no a samostatnou kapitolou je potlesk jednoruční při užití těla jiné osoby: buď už na zmíněná ústa, nebo na třeba úplně, ale úplně opačné místo těla, ovšem pokud je lehoučkým jednoručním potleskem obdařená osůbka úplně opačného pohlaví :-)
Takto něžně potleskávám nejraději... pokud by se konaly jednoruční OVACE na totéž místo na těle jiné osoby (obvykle mladistvé), pak se jedná výkon psychosomatický, jehož účelem je pozměnění budoucího chování právě oním jednoručním APLAUSEM obšťastněné osůbky...

Odp: jedna ruka tleská!
Platfus, 22.8.2011 14:27

Ve vaší terminologii - za nepříznivý vývoj událostí se dá považovat tlesknutí na opačnou část těla osoby opačného pohlaví bezprostředně následované tlesknutím na ústa iniciátora zmiňovaným opačným pohlavím ;-).

Odp2: jedna ruka tleská!
Vlastimil Čech, 22.8.2011 18:19

he he he... ovšem ano :-)... a je potlesku jak na schůzi KSČ :-)

Odp2: jedna ruka tleská!
zákys, 22.8.2011 21:20

Jak je možné, že člověk vaší erudice si plete tleskání s plácáním?
Ve snaze vyprovokovat myšlení autorů poznámek se zde „plížících“ jsem využil jednoho kóanu a už jsem si několikrát řekl „ty vole“.
Platfusi, jak vypadala tvoje tvář před narozením tvých rodičů?
A již jsme zase (konečně!!) u evoluce.

Odp3: jedna ruka tleská!
Platfus, 22.8.2011 23:56

Zákysi, neboj, to tvoje plácání si s ničím nespletu.

Odp4: jedna ruka tleská!
zákys, 23.8.2011 11:43

Nepředbíhejte poznání tvrzením. To dělají, jak ví všichni ženatí mužové, ženy. Žeby...? Co jste to dělal v té Praze?

Odp4: jedna ruka tleská!
Tlapka, 23.8.2011 12:04

Nemělo tam být logicky Plácání, ale Pleskání x Tleskání.

Odp4: jedna ruka tleská!
Juras, 25.8.2011 7:28

jo jo, výstižnější nick by byl plácal

Odp3: jedna ruka tleská!
Vlastimil Čech, 23.8.2011 6:28

he he he... pane Zákysi, berte to jako jakousi básnickou licenci... potlesk-poplesk, plesk-tlesk :-)...
konec konců kde je vlastně jaký veliký rozdíl? Jedná se v obou variantách o znělý úhoz otevřenou dlaní... nebo ne? Když jsem byl chlapcem, nebylo výjimkou, že učitel pleskl (tleskl?) svou dlaní do otevřené ruky svého žáčka... třeba když psal zakázanou levačkou...tedy jedna pravá dlaň(učitelská), jedna levá (žákovská)... a znělo to náramně... jednalo se o potlesk, nebo o poplesk? Pane Zákysi, berte to s nadhledem a s úsměvem... prostě jsme si s panem Platfusem zavtipkovali... dozajista jsme to nemysleli ve zlém a doufám jen, že Vás naše plácání (nebo že by tleskání? :-) )osobně na duši neporanilo... pokud ano, tak se omlouvám

Odp4: jedna ruka tleská!
zákys, 23.8.2011 11:58

Pane, Platfus a vtipkovat? Tomu když se to náhodou podaří, tak se samou radostí zblázní a bude na tom zase stejně.
Já raději zůstanu u rozlišení tlesknutí a plácnutí. Čapek někde napsal: „Tupá mysl nerozlišuje. Jejím životním postoje je totiž tupost.“
... ani na duši, ani na těle. Mým erbovním stromem je vrba. Čím víc ji řežete, tím lépe roste;-)

Odp5: jedna ruka tleská!
Tlapka, 23.8.2011 12:06

Tlesk -plesk, plác ... tlác :-( proč to nejde ... )

Odp6: jedna ruka tleská!
zákys, 23.8.2011 13:48

No já si hraji a jako obyčejně magoři pochopí jen to na co mají... Zenový budhismus (ale co náboženství, mniši vytvořili) formuloval tzv koány. Zde jich pár je:
http://www.oaza.atlasweb.cz/koany.html
http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2010110012
Tak jsem jednu dal k dispozici a čekal...
A dočkal se ... co je logickým opakem překvapení?
Nebo, jak daleko je blízko?
A při tom se účastníci mají dopátrat toho, kudy ven z krize. Zatím zde nikdo nic nenapsal o individuální zkušenosti (své) s krizí. A o tom jak ven z krize, také ne. A proč také uniknout z krize ven? A kam ven? A proč vůbec někam unikat. Není lepší začít s krizí podnikat?

Odp7: jedna ruka tleská!
Tlapka, 24.8.2011 14:30

Je to příkemné- myslet trochu jinak.. :-)

Odp8: jedna ruka tleská!
Juras, 25.8.2011 7:26

Nebo papouškovat moudra rozhovorů s některými ze zbohatlíků? :-)

Odp9: jedna ruka tleská!
Tlapka, 25.8.2011 11:37

kdo je zbohatlík? sem s ním :-)

Odp9: jedna ruka tleská!
zákys, 25.8.2011 15:48

Jurasi, Jurasi, kdyby jste měl mozek, byl byste opravdu, ale opravdu, jak říká pan prezident nebezpečný... Ještě jedno zašklebení a můžete dělat sušenou švestku.

Odp10: jedna ruka tleská!
Tlapka, 26.8.2011 10:55

Sušená švestka ve špatné náladě = :-(

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp10: jedna ruka tleská!
Juras, 26.8.2011 11:08

Kdybyste uměl používat mozek, tak byste třeba sdělil, proč si myslíte, že je možné, aby Juras bez mozku psal příspěvy a dělal šklebíky.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp11: jedna ruka tleská!
zákys, 26.8.2011 14:43

Já jsem vás varoval...

Odp12: jedna ruka tleská!
Platfus, 26.8.2011 14:57

To zní přímo zlověstně ;-).

Odp11: jedna ruka tleská!
Tlapka, 30.8.2011 11:20

Nastává Souboj Mozků... na virtuální úrovni. :-)

Odp5: jedna ruka tleská!
iva, 24.8.2011 9:49
Odp5: jedna ruka tleská!
Platfus, 24.8.2011 15:31

1:0 pro tebe Zákysi, zase jsi mě dostal.

Na svíci se občas kouknu. Dřív mně...
geoc, 17.8.2011 16:06

Na svíci se občas kouknu. Dřív mně inspirovala a opravdu se zabývala věcmi, až ke kořenům. Bohužel už se z ní stává stejná stoka jako z jiných stránek. Víc řešení a pochopení a méně urážek a napadání by velmi prospělo. A hlavně se diskuse odchílí od tématu a vyšumí a to je škoda

Odp: Na svíci se občas kouknu. Dřív mně...
Tlapka, 18.8.2011 12:54

Svíce má svůj vlastní život a vlastní hlavu a nedá.. a nedá si jaksi poručit ... jak by měla Správně Prospěšně Nevyšuměně fungovat.. :-)

Odp: Na svíci se občas kouknu. Dřív mně...
*, 20.8.2011 23:28

Souhlasím s GEOC. Bohužel se hlavního slova a vlivu na Svíci zmocnili jedinci neschopní tolerance k názoru jiných diskutérů. Proto diskuse „musí vyšumnět“.

Odp2: Na svíci se občas kouknu. Dřív mně...
Juras, 21.8.2011 21:25

Náhodou mi připadá, že tady poslední dobou až tak často nešumníš.

Odp2: Na svíci se občas kouknu. Dřív mně...
Tlapka, 22.8.2011 12:11

Šumí .. nebo šumní.. ? případně Čumí.

K hlavnímu článku: Je krize krizí...
Neuvedeno, 15.9.2011 17:55

K hlavnímu článku:
Je krize krizí mravní jak napsal Baťa?
Když jsem se díval na soutěže v televizi, tak je tam vidět, že soutěžící je ochoten soutěžit třeba i o sto tisíce korun a nepřipadá mu to nemravné, že za pár minut vyhraje tuto částku. S toho je tedy patrné, že většina občanů ani o tom nepřemýšlí a je ochotno soutěžit o jakkoli vysokou částku, jen aby vyhráli. To, že se soutěže účastní jiní lidé a také vynakládají svůj čas a třeba i peníze a dále, že čas jsou peníze si tento výherce ani nepřipustí a leckdy ani ti soutěžící co prohráli. Pořádajícím soutěže to také připadá jako normální, že vyhraje jen hrstka a ostatní utřou nos.
Konečně už vše toto jsem již v jiném článku napsal.
Bohužel celé příroda je založena na tom, že ti malí tvorové se soustavně lopotí při shánění obživy a pak je sežere ten silnější a větší tvor. Takto to jde až k vrcholovému predátorovi. Ten pak, když je málo těch menších a slabších, tak nemá co žrát a také někdy uhyne.
Takže člověk jako vrcholový predátor je zvyklý se takto chovat k celé přírodě a bohužel tento zvyk přenáší také i vůči ostatním lidem okolo sebe.
Ti co pomocí finančních příspěvků vyhráli volby a stali se vládci státního kapitálu se pak cítí být vrcholovými dravci a chovají se takto ke svým podřízeným. Státní kapitál si ponechají, či rozdají svým kámošům a příbuzným a když pak státní majetek nestačí konkurovat, protože ubyl, tak klidně a bez iluzí také propustí zaměstnance, kteří třeba i celý život pracovali na tomto státním majetku a tedy jej vlastně celou dobu zvětšovali. Aby to tak nevypadalo, tak jim dají nějakou almužnu pomocí kuponové knížky.
Ti co si zřídili malé podniky, tak je sežerou ty podniky větší a zase jim nezbyde nic, než jejich vlastní pracovní síla.
Jenže o tu pracovní sílu už nikdo nestojí, protože je opotřebovaná. Tak dostane dotyčný výpověď a sociální podporu.
Jak jsem již kdesi napsal platí, že každý člověk by měl mít pro tuto situaci možnost vytvoři si alespoň malou výrobní živnost z vlastních prostředků, kterou by si přilepšovat v době této nouze.
Tím jak se hromadí majetek u čím dál tím menšího množství lidí, tím také tito lidé mají menší množství lidí, které mají přímo na očích a lidí, s kterými jsou schopni soucítit. Tím také jsou ochotni a ochotni čím dál menší množství lidí zaměstnávat.
Tím také je pak daleko větší množství peněz hromaděno bez užitku a také vyhazováno za nesmysly a marnost těchto bohatých lidí.
Z druhé strany zase velká většina lidí nepřemýšlí o budoucnosti a žijí tak, že všechny své vydělané peníze beze zbytku utratí za živobytí, ale také za nesmysly a alkohol a radovánky, takže tutno nutnou rezervu pro nepříznivé období svého života si nenashromáždí.
Je to také tím, že do doby existence energetických zdrojů jako je ropa, uhlí, plyn a elektřina z vodních zdrojů, byl jediným zdrojem ebergie pomáhající člověku kůň, nebo jiné v podstatě slabé zvíře, které zmnožilo sílu člověka jen nepatrně.
Proto celou dobu lidstva vlastně mělo nedostatek pracovních sil a lidé se o práci bát nemuseli.
Dnes je sice nedostatek pracovní síly také a bude vždycky,/kdo by nechtěl, aby pro něho někdo téměr zadarmo dělal/, ale není to mezi bohatými, kteří by jí uplně tak nutně potřebovali, aby vůbec zůstali na živu a neumřeli hlady. Tak prostě vznikla nezaměstnanost. Bohatí nejsou ochotni platit vyšší nároky těm chudým. To přichází v úvahu jen v době, kdy si státy vzájemně konkurují a bohatí, aby v konkurenci zvítězili musí využít každého dostupněho člověka nacházejícího se okolo nich. Tomu dnes díky zbraním hromadného ničení takto není, protože státy vzájemně se snaží na sebe neútočit, protože by se zlikvidovalo celé lidsvo.
Je to paradox, ale lepší to nebude a nezmění se téměř nic. Změna může nastat jen, když se vymyslí nějaký nový a levnější zdroj energie, který by nastartoval nový druh výroby a spotřeby. Tedy jediná naděje lidstva je vymýšlet nové a nové technologie o které by měli bohatí zájem.
Takže pánové a dámy vymýšlejte.

Panu Neuvedeno:
*, 15.9.2011 20:59

Pane Neuvedeno, převážně s Vámi souhlasím. Pouze mám jiný názor na dvě věci:
1) Nezaměstnanost je způsobana národními bohatými manipulátory proto, aby zaměstnaní lidé, tj. zbývajících 90% zaměstnaných lidí, na slovo poslouchalo zaměstnavatele, neprotestovalo a nedemonstrovalo. Aby zaměstnaní lidé otročili za minimální mzdu a od zaměstnavatelů nežádali žádné sociální výhody ani bezpečnost práce, aby stále za branami podnikatelských subjektů stály tisíce nezaměstnaných lidí, ochotných okamžitě nastoupit na místo propuštěného zaměstnance.
2) Bohatí, a proto mocní lidé, žádné nové technologie nepotřebují, když jsou bohatí. Konec nezaměstnanosti může nabídnout pouze nový krajně levicový státní systém, který obnoví v zemi státní průmysl a zemědělství a začne opět respektovat sociální potřeby pracujících lidí, který bude řešit a snižovat obrovský státní dluh maximální výrobou a prodejem prací vytvořených výrobků, a ne opakovaným dlouhodobým ožebračováním nejchudších občanů země.

Odp: Panu Neuvedeno:
Tlapka, 16.9.2011 11:40

Arbeit mach frei a šmitec.

Odp2: Panu Neuvedeno:
Tlapka, 16.9.2011 11:42

Práce matka pokroku a s ní armáda otroků jde bránit svoji čest. ... po šťastném boji rozkvete Buď Práci Čest.

Odp3: Panu Neuvedeno:
Neuvedeno, 19.9.2011 19:56

Myslím, že jsem toho napsal dost. Na to, že to tady nemám placené a nepíši to v práci, tak bych očekával více diskuse, než dva řádky, téměř jen takové odsuzující a provokující.

Odp4: Panu Neuvedeno:
*, 19.9.2011 22:14

...pane Neuvedeno, ale paní Tlapka vždy psala jen 1 nebo 2 řádky; je to její charakteristika, ona už jiná nebude a více nenapíše. Asi na delší psaní nemá čas.

Odp5: Panu Neuvedeno:
Tlapka, 20.9.2011 8:16

To je pravda. Prostě nejsem schopna více napsat. Asi ani kdybych měla čas. Nepíše a nepíše (pero z otomanu).

Odp4: Panu Neuvedeno:
Juras, 20.9.2011 8:28

Nic konkrétně proti Vám, ale někdy řeknou dva řádky daleko víc než dvěstě. Já taky patřím spíš k ukecanějším, ale v poslední době se snažím více přemýšlet a co nejvíce to zestručnit, než něco plácnu.

Psát dlouhé příspěvky je neúcta k času čtenářů. Pisatel ušetří čas, protože nejdřív přemýšlet a potom psát, je kratší než přemýšlet u psaní. Ale čtenáři potom musí déle číst a ještě se snažit vyhmátnout podstatné mezí velkým množstvím vaty.

Odp5: Panu Neuvedeno:
Juras, 20.9.2011 9:19

Jsem to nakonec nedobře zapsal. Přemýšlet při psaní je rychlejší než si to nejdřív rozmyslet a napsat jen podstatné.

Odp6: Panu Neuvedeno:
Tlapka, 20.9.2011 16:40

Dobře jsi to napsal. O takovém psaní je celá věda, jak mají být věty dlouhé a jak vyjádřit souvislosti. Staré knihy se čtou lépe než nové (si myslím teda Já) protože mají přesný a výstižný sloh. :-)

Odp6: Panu Neuvedeno:
Neuvedeno, 20.9.2011 23:00

Řekl bych, že jsem někomu šlápl na kuří oka. Krátké a výstižné.

Odp7: Panu Neuvedeno:
Juras, 20.9.2011 23:20

Jen jestli o tom ten pošlpane ví. Já Vám moc nerozumím.

Odp7: Panu Neuvedeno:
Tlapka, 21.9.2011 11:26

To bych neřekla. Event. pakliže někdo má Kuří Oko měl si je nechat příslušně ošetřit.

Odp4: Panu Neuvedeno:
ivan, 21.9.2011 17:11

Jack Londonu nabízeli až osmdesát dolarů za řádek. Zkuste si to nechat proplatit.

Odp2: Panu Neuvedeno:
*, 19.9.2011 0:44

...Tlapko, Tlapko, kam tlápneš, tam už tráva pak neroste !

Víš, že už dokonce „slavný modrý“ pan papaláš „Časnetrpe“ včera asi poprve za svou karieru v TV prohlásil, přibliženě toto: Nejčestnější je vydělávat si na živobytí prací.

Tlapce a její kočce
*, 19.9.2011 0:53

pokračování: ... a dokonce si uvázal kravatku červené barvy ! Asi se brzy chystá na metamorfózu ( -: ). On takový Šluknov není Václavák, že ano. A jednomu by se pak po VELKOŽIVOBYTÍ bez práce hodně stýskalo !

Odp3: Panu Neuvedeno:
Tlapka, 19.9.2011 13:59

Hvězdičko moc tomu nerozumím, o politiky jsem se už přestala zajímat, tráva roste, protože chodím rádně po chodníku a práce je poslední zoufalý pokus přijít k penězům. Slušné živobytí pocházející z práce jsem ještě neviděla. Jistě existují i jiné způsoby .. já sama jsem na ně nepřišla.

Odp4: Panu Neuvedeno:
zákys, 21.9.2011 22:54

Jak tedy k nim přicházíte? Berete si úvěr? Když ano, čím ručíte?
Vás neoslovuje „Ta práce matka pokroku// a s ní armáda otroků// jde hájit svoji čest...“?
Tlapko, Tlapko. Vždyť práce prý měla podíl na polidštění opice, a vy se o ní vyjadřujete tak hanlivě:-)

Odp5: Panu Neuvedeno:
Tlapka, 29.9.2011 12:15

Já chodím do práce ale mám nejasný pocit, že si to někdo zařizuje jinak. Všichni chodí do práce, jen má sestra je v domácnosti a jeden bratranec žije jako bezdomovec. To by se mi ani jedno nelíbilo.
V práci jsem si zvykla, je to docela napínavé.
Otázka mimo: Nesetkali jste se někdo se jménem Emile Coué?

Odp6: Panu Neuvedeno:
Tlapka, 29.9.2011 12:22

To polidštění Opice se mi nějak nezdá pravděpodobné, ač jsem to nečetla.

Tady je krize , prtotože tady není...
Ufonek, 17.11.2011 18:20

Tady je krize , prtotože tady není pozitivní vize .
A když tady není pozitivní vize , tak je tady krize.
To je tady tak akorát každej zblblej z televize .
V televizi ani náznak po pzitivní vizi ,a tak jsme pořát v krizi .

Odp: Tady je krize , prtotože tady není...
iva, 18.11.2011 8:27

Já ekonomice moc nerozumím, ale myslím, že krize teprv začne. Stále je ještě hodně lidí, co jsou na tom jakž takž dobře. Někdy mi připadá, že ta kroze už neskončí. Jak by taky mohla, když řvou nejvíc naši dopraváci dotování z městské kasy. Škoda, že jsem včera nejlea na masarykáč na tu jejich akce. Jejich mzdové požadavky jsou nehorázné. Vozí ůliodi, kteří majíé na výplatu devět tisíc a chtěli by zvednout bo patnáct se jim zdá málo. Vidí jen ty co se mají líp a ti co jsou na tom blbě nevidí nikdo , jen řekne- měli se líp učit. Mně by zajímalo jak se učil ten Kocourek co odklonóval ty miliony a vůbec všichni tam nahoře

Odp2: Tady je krize , prtotože tady není...
Tlapka, 18.11.2011 18:07

Stále slyším o krizi, ale ve městě jsou plné obchody a hospody a auta. Oproti komunismu kdy jsem slyšela stále o blahobytu a vidět bylo.. spadaná omítka.

Odp3: Tady je krize , prtotože tady není...
iva, 19.11.2011 10:39

Tlapko nebud´trapná. Spadaná omítka? Nedávno chlop vzpomínal jak museli makat jedno patro za den když stavěli paneláky. Jasně já též vidím plná parkoviště máme to pod oknem Nevík kdo tam parkuje kde ti lidi pracují je fakt, že muž byl ve svátek v práci prý svátek je zrušený a parkoviště bylo plné lidi byli zalezlí doma. Těcj lidí není moc co žijí z ruky do huby, není je vidět, ale když se budeš opravdu dívat, uvidíš je.

Odp4: Tady je krize , prtotože tady není...
ivan, 19.11.2011 15:17

Tak to má tedy Tlapka skutečně pravdu. Co si tak pamatuju tak šeď, zrezlé lešení a věčně rozkopané ulice s prachem a blátem ze stavenišť. Všude byly lešenové přechody z podlážek a trubek osvětlené lampama s klecovým krytem.

,,Pozor padá omítka, přejděte na druhý chodník!"

Tak tahle cedule byla v každé ulici aspoň dvakrát. Dost často tam bylo lidovou tvořivostí dopsáno, že v sobotu padaj cihly a v neděli zedníci.

Povrzuju Ti Ivo, že při stavbách skeltů přibylo každý týden patro, dokonce se v tom tvořily a sledovaly rekordy. Při vyhlášení pokusu o rekord měly auta navážející panely na stavbu z Prefy Hýskov dokonce regulovčíky na křižovatkách. Rekord se většinou splnil, oslavil, a rozdaly se premie, ostatní utřeli hubu. Často pak takovýhle barák čekal na svoje dokonční i parnáct let protože furt něco nebylo, nebo byly vyčerpané peníze vyplacené za rekord, ostatní utřeli hubu.

Z ruky do huby tehdy žila naprostá většina, kdo měl větší peníze , tak pouze z nějakých privilegií nebo z trestné činnosti, jinak hovínko.

To, že můžou být lidé o svátcích kde chtějí, třeba doma, je jejich vůle. Dříve by byli ze čtyřiceti procent na subotniku.

Uznávám, že jsme stejnou dobu mohli vnímat každý jinak, místa která byla od sebe vzdálená pouhých pár kilometrů mohla mít vlice rozdílné podmínky. Některé kraje, oblasti, nebo profese měli skutečně ohromné preference. Byty, vybavenost, přednostní zásobování, dvou-trojnásobné platy a pod. Ostatní byli těma nevolníkama kteří jim na to museli vydělat za zastropované mzdy bez šance si polepšit vlastní prací.

Odp5: Tady je krize , prtotože tady není...
zákys, 19.11.2011 18:55

Vy jste buď neskutečně mladý, nebo selektivní pamětník, nebo čtenář jedněch novin, nebo věřící co očekává konečný příchod spasitele.
Kolik těch aut má vlastníky co jsi je vzali na úvěr...
Kolik těch nových domů a bytů (mimochodem jejich počet se ani nepřibližuje počtu státem postavených králikáren jak říkal svého času Vašek (každý hrad má svého šaška, my na hradě máme často Vaška) je postavených na úvěr...
Zadluženost domácností se blíží zadluženosti státu(bilion). Z čeho to budou lidé splácet? Exekutoři a ...rky si samou radostí mnou ruce a sami si berou úvěry na nové „požitky“.
Jestli některá místa byla preferována byla to Ostrava a hlavně Praha. To první město díky horníkům a hutníkům (jaká je mezi těmi lidmi úmrtnost? ha, říkám to velmi jemně „vykastrovaný býku“?) Druhé město prý proto, že tam jsou vyšší životní náklady. Asi to byla pravda, když ještě dnes Pražáci při příchodu na moravskou vesnici na zabíječku při jídle tlačenky tak neskutečně mlaskají, jak jedno z nejstarších etnik na této planetě - Křováci (poušť Namib).
Něco vám prozradím. Tzv. krádež začala Československá republika ihned po druhé světové válce kdy postupně došlo k znárodnění!!!(ten název si zapamatujte) průmyslových podniků nad 500 zaměstnanců, bank, pojišťoven... To činilo myslím 61 % hospodářského potenciálu státu. Ten zbytek (tedy menšina, umíte li číst)byl znárodněn po únorovém převratu v roce 1948. Vše co bylo znárodněno a dále rozmnožováno (často intenzitou o které tak jednostranně píšete) prací milionů obyvatel Československa bylo v roce 1988 převedeno na stát!!! Tedy z národního bohatství se stalo státní bohatství. Ono se snadněji argumentuje že stát je nejhorší vlastník, proto je třeba privatizovat... Kým byla ta právní klička přichystána? Prognostickým ústavem. Kdo tam sídlil. Když jste pamětním tak si vezměte na pomoc prsty na ruce (a když to nebude stačit přiberte nohy) a začněte počítat jména. Proč? Co bylo přede dveřmi? Další převrat.
A co s tím? Přesněji jak z toho ven? Co stohoven, dvěstahoven, třistahoven...
A když Hýkáte o těch „subotnikoch“ musím vám říci, že jsem zúčastnil několika tzv. Akcí „Z“, které máte na mysli.Dobrovolně!!! Ale s vědomím toho, (ne sám!!) že děláme užitečnou práci na úpravu veřejného prostoru. Při tom byla také obrovská sranda. Jasně že teklo pivo, víno. Jednou „subotnik“ pokračoval v místní hospodě ještě kolem 23 hod. když z nějaké stranické schůze tam přišlo několik kluků. Spontánní veselí vedlo k tom, že jsme si půjčili prostěradlo, na které jsme napsali tužkou(tři!!!) na obočí heslo: Bez k..dy a tabáku, je smutno v baráku. Pryč s neutronovou bombou.(Venku-ve světě(USA - SSSR) probíhala konference o odzbrojení) a šli jsme na náměstí manifestovat za Mír. Všichni!!! Byl to rok asi 1980. Tvrdá normalizace. Dobře jsme se bavili. Tolik o těch kazajkách a nesvobodě.
To jenom na okraj.
Dál mně to ji;-)

Odp6: Tady je krize , prtotože tady není...
ivan, 19.11.2011 21:56

Moje reakce byla na Ivu a týkala se pouze zmíněného faktu o neopadané omítce a výstavbě panelových skeletů. ...

Jako dobrovolník jsem odpracoval skutečně stovky hodin při vyklízení sklepů a záypů na Okoři, ve vodní tvrzi v Roztokách / později Středočeské museum/- výstavbě knihovny tamtéž a školy v Žalově. / městská část Roztok/ Faktem je, že jsem se se straníkama spontánně neveselil, tedy aspoň ne na základě společné ideologie, tu jsem vnímal spíše jako nekonečné žvásty a smrtelnou nudu. Oni rozhodovali, já byl nevolníkem. Proč bych z toho měl být nadšený?

Auta a jiné dluhy z nezříkavosti jsou mě výstražným poučením! Co mám udělat aby tak někdo nečinil a nesekal je?

Bydlím v osadě s asi čtyřiceti trvale žijícími lidmi. Čím mohu přispět k tomu, aby pražáci nemlaskali na moravských zabíjačkách?

,,Jednokolejka do Nové Bystřice " ;-)

Odp5: Tady je krize , prtotože tady není...
Vlastimil Čech, 19.11.2011 19:02

je to celkem pravda... ale nějak si nemohu vzpomenout na nějaké bezdomovce, exekuce, osobní bankroty, sebevraždy matek s dětmi v náruči, stroje na odkládání dětí, prostitutky v ulicích, pohlavní choroby, mlácení úřednice Cikány, nezaměstnanost, zadluženost státu, tuneláře...jo, ale vzpomínám si, že nebyly banány...

Odp6: Tady je krize , prtotože tady není...
ivan, 19.11.2011 21:11

Asi jste zapoměl, pane Čechu, že jsem byl sám bezdomovcem po docela dlouhou dobu a popsl jsem zde proveditelný postup jak se vyhrabat ze sraček.

Rozkradení státu parchantama mě sere jako každýho jinýho.

Ano, ty banány se neustále používají jako ironický argument, ale od nikoho jsem nikdy neslyšel vysvětlení proč nebyly.

Pane Čechu, proč nebyly banány?.. když jsme měli přes devět set tanků, přibližně šest set migů, obrněné transportéry, několik desítek vojenských letišť, stovky tisíc tun munice a plot kolem poloviny republiky?

Proč nebyly banány? Chápete to?

Odp7: Tady je krize , prtotože tady není...
zákys, 19.11.2011 22:56

6 000 tanků, 280 000 mužů ve zbrani a jen $ 4 mld dluhu a $ cca 10 mld zahraničních pohledávek. Banány? I v reálném socialismu se šetřilo. Banány se totiž kupovaly za devizy.

Odp8: Tady je krize , prtotože tady není...
ivan, 20.11.2011 4:07

Jo, to bylo šetření jako hrom, když mohla být pomalu každá krabice banánů hlídána vojákem s tankem nebo OT.

To neplatilo pro členy a rodinné příslušníky ÚV KSČ, jejich Krajské a Okresní výbory a sekretariáty. Ty měli svoji stranickou prodejnu v Holešovicích, kde mohli nakupovat na zvláštní karty. Teda abych nezapomněl, taky prádelnu se žehlírnou. Složené balíčky tam vozili a vyzvedávali řidiči. Mít kartu ke vstupu, to byla už známka elity a uznání členství v klanu.

Soudruzi taky rádi šukali, nakonec jako skoro každej, ani rudé přesvědčení je od potřeb nechránilo. Kvůli tomu byla zřízena vnitrostátní linka s L 410 turbo, které točily Praha - Karlovy Vary jako zvláštní lety s manželkama, ale hlavně milenkama ke kadeřníkovi a do bazénu v hotelu Moskva - PUPP.

Jen tak mimo, autobus stál z Prahy do Varů 48 Kčs, linka zvláštních a pravidelných letů 46 Kčs. Letadlo bylo o dvě koruny levnější! Pro lety do Varů bylo vyhrazeno zvláštní parkoviště které bylo furt prázdné. I spořiví představitelé myšlenky rovnosti radši utratili nějakou tu kačku za placené, než aby je tam někdo vyfotil, nedej bože načapala manželka.!!

Nojo, šetřit se muselo, devizi, to bylo téma jako prase, jak by to vypadalo, kdyby si někdo koupil banána jen tak! Drban jeden!

Odp9: Tady je krize , prtotože tady není...
iva, 20.11.2011 8:28

:-)Ted´k tomu upřednostnóvání našeho kraje. Bo tu bylo nejvíc pracujících, ale ti už vychcípali nebo ted´hodně lidí dosud odchází pryč. V rádiu je reklama na byty RPG ještě před dvěma roky kdo chtěl byt RPG musel složit 200tisíc a letos prý jim dva nájmy nepočítají. A s tou opadanou omítkou je to tak, že myslím vloni se utrhnul někde v Praze s nějakýma novomanželama celý balkon. Jenže ted´se dělníkům než se zaplatí třikrát prachy oběhnou a nažere se plno dohazovačů práce. Myslím že za pár let bude omítka zas opadávat a prachy už nebudou. Co myslíš je více lidí v kancelářich než za socialismu nebo méně. Nebo stejně. Muž ted´říkal, že té omítky opadané bylo tolik bo bylo hodně lidí v kanceláříc h a když přišel nový pracovník tak mu mohli urvat ruky. Dnes nemají zájem o pracující. Já nevím jestli tato diskuse má smysl.

Odp9: Tady je krize , prtotože tady není...
zákys, 20.11.2011 9:10

Dokážu vypočítat na těch řádcích které jste výše použil neskonale víc pro vás odporných jevů reálného socialismu než jste to udělal vy. I toaletní papír (stačily technické problémy Harmance(tam se vyráběl)) - to zabírá víc než banány. Na okraj. Vy jste v tom OT hlídající bednu banánů seděl? Ale ať dělám co dělám při tom uvažování o minulosti a současnosti typu „větší - menší“ mi pořád chybí několik set mld Kč rozdílu. Nebo za tu dálnici u Ostravy ještě po 21 letech může minulý režim? Nebo přeplněnost věznic která je již větší než za totalitního zločinného státu mohou komunisté jezdící do Varů, lovící v pohraničním pásmu jeleny a daňky? Nebo je to tím, že vězni se nepočítají do statistik nezaměstnaných? Víte, vážený hýkavče, že v Česku máme dnes tolik nezaměstnaných jako bylo za hospodářské krize začátkem třicátých let v celé ČSR(počítám i Podkarpatskou Rus!)? Za obě krize také mohou komunisti? Asi ano. Tedy podle vás.
Nebolí vás vlasy, když se jako baron Prášil snažíte sám sebe vytáhnout z bahna za své vlasy. Říká se „Být šaškem na své poslední večeři je něco hluboce lidského“. Ve vašem případě je to však úděl kastrovaného býka.

Odp10: Tady je krize , prtotože tady není...
Tlapka, 20.11.2011 17:22

Při vší úctě Já si myslím že za všechno mohou komunisti ;-)

Odp11: Tady je krize , prtotože tady není...
zákys, 20.11.2011 18:16

Milá Tlapko. Právě jsem se vrátil od souseda ze sklepa kde jsme chvíli koštovali mladé víno připravené k oslavě sv. Martina (nemohl jsem být na hodech!!!) a moc mi chutnalo. Až teď jsem si od vás přečetl že za jeho jiskřivou barvu, veselý buket a nenápadnou chuť po zralé švestce mohou komunisti(psala jste „mohou za všechno“). Ženám se nemá odporovat... Tož jim za ten chuťový a konverzační zážitek moc děkuji.

Odp10: Tady je krize , prtotože tady není...
ivan, 20.11.2011 22:48

Neustále mě vyvracíte něco co nikde netvrdím. Už jsem si na to zvyknul a nepředpokládám zlepšení. ;-)

Píšu o tom co jsem prožil, věřte, přál bych si jinou minulost abych Vás mohl potěšit. Škoda, nedokázal jsem si zařídit jinou.

Chtěl jsem ti něco vysvětlit, ale seru na tebe, osobní zkušenosti jsou nepřenosné.

Odp11: Tady je krize , prtotože tady není...
zákys, 22.11.2011 17:52

Zkušenost je po stránce mravní bezcenná. U vás to platí trojnásob. Je to jen název který dávají lidé jako vy svým omylům!!!
A podstatné!!! Já vám nic nevyvracím. Vy to co z vás čouhá jako vymlácená sláma ze špatně nacpného strožoku musíte mít v sobě již od dětství. Nikdo nedokáže za tak velice krátkou dobu tak neobyčejně „zjirousovatět“ jako vy.
Tak se spokojeně těšte z těch svých starých šatů zkušenosti, ve kterých vás nakonec tejně šoupnou 2,5 m pod zem.

Odp12: Tady je krize , prtotože tady není...
ivan, 22.11.2011 20:13

Trefa! Při korejské krizi uvedl režim svoje bojové jednotky do nejvyšší pohotovosti a počíal s jejich ostrým nasazením. Mýho tátu držel režim na vojně celých 33 měsíců, vlastně si ho z této doby vůbec nepamatuju. Před touto dobou jsme se přestěhovali do Roztok u P. do sídliště rozestavěných vzorkových domků bez elektriky a vody, kde měla moje máma dojednané zaměstnání s pevnou dobou nástupu, / np. Penicilin, pozdější VÚAB/, ale pro zjištěné těhotenství nebyla přijata a zůstala s malým klukem /já/ bez jakýhkoliv prostředků a pomoci na staveništi bez sousedů. To staveniště bylo vlastně na bývalém poli bez jakéhokoliv obchodu, osvětlení, telefonu, v bahniši rozježděném od ,,stojedenáctek„. Na nedostavěný dům nebyl dán uhelný výměr, a tak jsme téměř na poli skutečně málem umrzli. Pamatuju jak nám v kuchyni zamrzla polívka, nebo jak nanesený sníh do chodby do rána vůbec neroztál. ,,Topili “ jsme pouze v pokojíku tím co jsme našli po staveništi, naštěstí dřevostaveb. /Úřezy dřeva po tesařích/ Jediný příjem naší rodiny byly vojenské náhrady mýho táty. - 418,- Kčs. !! ,,Nejpokrokovější systém historie lidstva by si klidně život táty vzal, ale co bylo s jeho rodinou mu bylo fuk. Protože nárok na rodinný příspěvek - mateřská, / 7O kčs měsíčně/ měly ženy pouze zaměstnané tak máma neměla nárok. Jen tak mimo, mateřská byla osmnáct týdnů!! - nespletl jsem se, a nároková dávka byla na dvanáct plen. Nedalo se nevšimnout jak máma neustále brečí. Na maso a boty byly v nepreferovaných oblastech stále ještě přídělové lístky, ale stejně se nikdo nestaral o plnění. Když nebylo , tak nebylo! Takto jsem s těhotnou mámou a později i s narozeným bráchou strávil skoro tři roky a skoro tři zimy. Naštěstí byla v nedalekém sousedství ubytovna VÚJF - Řež, který byl ve výstavbě a bydleli tam ruští jaderní fyzici a stavební specialisté. Těm děkuju! Přestože byli pod neustálým dozorem, tak nás tam nechávali se ohřát a taky něco přidali. Pamatuju na Žeňu Sotonovu...,ale té by bylo dneska možná sto. Ta prožila jako mladá Stalingradskou blokádu, ale naše podmínky v době pokroku a lidství nejspravedlnějšího systému světa v době míru se jí zdály být stejné. Těm děkuju, mám za co! Když jsem o tom později jako dítě mluvil ve škole, tak si dosazený ředitel školy pozval už civila tátu na pohovor a já byl už navěky zařazen, posudky se psaly už na děti, jestli si pamatujete, nebo jste o tom aspoň slyšel.

Přejete si pokračování ?..

Odp13: Tady je krize , prtotože tady není...
ivan, 22.11.2011 20:16

Dodatkem. Od té doby mám daleko větší strach z chladu, než z hladu, doma mám neustále mírně přetopíno a palivo v zásobě na dvě zimy.

Odp14: Tady je krize , prtotože tady není...
zákys, 23.11.2011 3:21

Vážený hýkavče, nebo lépe trpáku (od slova trpět). Můj otec padl na konci války jako zahraniční voják (západní!) a matka sama vychovávala a jak se při tom uměla usmívat, dva malé kluky a povedlo se jí aby vystudovali vysoké školy. Nebyla komunistkou. Spíše naopak. A představte si že jsem jako dítko také ministroval. Moje první hodinky značka „Pobeda“ byly za v kostele a na pohřbech vydělané korunky. A také jsem usiloval a pořád usiluji o doplňování svého vzdělání. Spolu s přemýšlením a natahování ruky dál než nám svou délkou stačí, je to jediný způsob jak žít více životů.
Něco vám a podobným frustrovaným abortům sděluji, že komunismus nevznikl z toho, že se setkal šarlatán s hysterkou, ale z toho, že jsou lidé, kteří naakumolovali dost prostředků k tomu, aby nutili rýt lidí práce nosem v blátě. O tom jak tomu čelit budou především maladí lidé neustále usilovat. Proč Kristus vyháněl kramáře z chrámu?

Odp15: Tady je krize , prtotože tady není...
ivan, 23.11.2011 7:27

Jak jste správně pochopil, nemohl jsem si vybrat. Prostě jsem nezahořel!

Komunismus je užasná myšlenka a věřím, že bude jednou uvedena do života a všichni dobrovolně zúčastnění na jeho budování v něm najdou uspokojení a smysl. Nejlépe by bylo, kdybyste se zase oplotili aby vám to nadšení nikdo nevynesl a ono neovětralo a nevychladlo. Další generace spokojených dětí, - pozdějších rodičů, nebude zažívat nic jiného než štěstí a zase jenom štěstí, všichni budou mít stejné podmínky a příležitosti, všichni budou mít okna na jih a stejně se usmívat, konečně si budou všichni rovni v právu i příležitostech.

No, a my ostatní, nepolíbeni spravedlností budeme zažívat útrapy obyčejného života v nejistotě.

Dobře nám tak!

Jeden se ráno probudí a řekne si,...

Hrůza, nemám tušení kdo, nebo co mě dneska zase potká! To bude zase den!

Jiný se ráno probudí,...

No, to je úžasný, nemám tušení kdo, nebo co mě dneska potká . Doufám, že to bude zase den!

Poznatek.
Velký, ale ten skutečně ohromný kapitál má všechny markanty komunismu, byl by podle předpokladu vaším vhodným spojencem. Nebo nežádoucím konkurentem ? ;-)

,,Není důležitý jedinec, ale celek! Potřebu všechno vlastnit a všechno řídit. Sebezávislost! Vyizoluje se od střední třídy a praktického života, plní především program a cíle, nikoliv potřeby. Má silný pud sebezáchovnosti.

Jsem bez jakéhokoliv vzdělání, k vašemu zdůrazňovanému Vám gratuluju.

Iv.

Odp16: Tady je krize , prtotože tady není...
zákys, 23.11.2011 17:56

Doufám, že vás nezmatu.
Google vám to přeloží...
http://www.crossroad.to/Quotes/communism/wall_street_bolshevik.htm

Odp17: Tady je krize , prtotože tady není...
ivan, 24.11.2011 11:28

Na mně je tam moc písmenek.

Odp9: Tady je krize , prtotože tady není...
Neuvedeno, 20.11.2011 17:27

Když už se stále zde mluví o banánech, tak víte jak se dnes banán pěstuje? Zřejmě je to vynález pro uživení národů.
Když odkvete banánový květ, tak se vezme igelitový pytlík a naplní se jedy na likvidování skvrnitosti banánů. Tento naplněný pytlík s jedy se pak vezme a zabalí se jím tento odkvetlý banánový květ. Banán pak vyrůstá stále v tomto prostředí, až do doby, kdy dozraje do stádia, kdy se jako ještě zelený odveze do Evropy. Po cestě pak pozvolna dozrává. Zbytek dozraje už v Evropě.
Takže banán z doby socializmu a dnešní banán je nebe a dudy. Tenkrát bylo banánů asi nedostatek. Dnes jsou snadno k získání, ale jsou jaksi nedostatečně bio. Skutečné bio banány, jestli jsou skutečně k dostání, tak jsou mnohem dražší. Konečně to platí i o ostatních potravinách. Je to tak, že je dnes přibližně více než trojnásobek lidí oproti počtu bezprostředně po druhé světové válce. Podle toho se to také flekuje. Bude ještě hůř a budeme si chválit. Hlavně, když budeme mít co jíst. Také je dnes na vesnicích mnohem méně lidí, než bylo dříve. Jen kolik bylo práce se sběrem brambor a likvidováním mandelinky bramborové. Dnes se jen brambory postříkají, třeba třikrát za sebou a je to. No a jak si libujeme, jaké máme krásné brambory. Jenže těch jedů co je v nich. Kukuřici, tu ještě ani nezačneme pěstovat a už na poli leží strojně nastříkané jedy, které likvidují plevel, aby potom na čistém poli mohla tato kukuřice vyrůst. Přitom se dnes bojuje proti novým odrůdám kukuřice, ale proti jedům v zemi proti plevelu, o tom neslyšíme nic, na to jsme si už zvykli.

Odp10: Tady je krize , prtotože tady není...
Ufonek, 20.11.2011 19:07

Kdo chce kvalitní zeleninu , musí si jí vypěstovat sám .
Kdo chce kvalitní maso ,musí si ho vykrmit sám .
Protože co je z Lídlu není k jídlu !!!
Nebo může spásat na našich polích řepku olejku .
,,Ale pozor způsobuje nadýmání " Člověku po ní mohou prasknout střeva .

Odp6: Tady je krize , prtotože tady není...
Tlapka, 20.11.2011 17:18

Co to je pořád s těmi banány... vždyť ani nejsou moc dobré, jahody mě chutnají víc.

Odp7: Tady je krize , prtotože tady není...
iva, 21.11.2011 13:13

Mi taky a třešně. Ale banány jsou prý zdravé mají fosfor v sobě a jsou dobré na všechno. Tak se sem tam přemůžu a jeden sním. Možná jednou až nebudu mít žuby mi budou dobré.

Odp8: Tady je krize , prtotože tady není...
Tlapka, 21.11.2011 16:06

Já jsem jednou měla anginu a jedla jsem banán a škrábal mě v krku a od té doby mi nechutná.

Odp4: Tady je krize , prtotože tady není...
Tlapka, 20.11.2011 17:15

Tak jo. Přijmi moji omluvu. Rozhlédnu se příště lépe. :-)

Odp3: Tady je krize , prtotože tady není...
iva, 19.11.2011 10:46

Musím tě trochu zdupat, když tě tu pořád jen chválí aby ti nenarostl hřebínek. A manžel dělá stejně jak za komunistů jen už se nestaví ty domy pro lidi ,ale lepí se ty omítky a napakuje se na tom plno lidí jen ti zedníci mají hovno nic. Minulý měsíc něco kolem 12 tisíc tak jsem zvědavá jak mu proplatí ten odpracovaný svátek, ale prý se nemám moc těšit, protože to zas někde vzít musí tak budou menší premie.

Odp4: Tady je krize , prtotože tady není...
Vlastimil Čech, 20.11.2011 12:21

Paní Ivo, proč taková drsná slova...jste přece dáma... i když, zdá se, velmi rozčilená- a právem.

Pokud se týká oslavných ód na nynější demokraturu páně Ivana a jeho poznámek o ČSLA, chtěl bych připomenout, že naše armáda a naše republika v dobách Varšavské smlouvy se neúčastnila ŽÁDNÉ agrese...Ihned poté, co „Zrzavý hradní skřet“ zapomněl na svoje letenské žvásty a společně se svými právdoláskařskými nohsledy vehnal republiku do NATO, se nejen tento pakt dopustil do dnešní doby několika nevyprovokovaných útoků, (Jugoslávie, Irák, Afghanistan, Libye) ale dokonce se někde na té špinavosti podíleli i naši vojáci... to mě mrzí nejvíce... ano, naši vojáci nebojovali tehdy sice v zahraničí-ALE NEBYLY BANÁNY....

Odp5: Tady je krize , prtotože tady není...
Tlapka, 20.11.2011 17:25

Jasně, proč banány.... však každý si je mohl jet natrhat kam se mu zachtělo... ovšem už se s nimi nemohl vrátit.

Odp5: Tady je krize , prtotože tady není...
ivan, 21.11.2011 22:32

Nikde současnost nevychvaluju, ani se nezmiňuju o banánech pokud nejsou součástí něčí nekritické reakce na minulost. To , že naši vojáci nebojovali v zahraničních armádách je pravda pouze pokud za ni nebudeme považovat výcvik pilotů a důstojníků v ,,zájmových„ zemích která nebyla podle vás agresí na cizím území, ale internacionální pomocí, škoda, že vždy proti někomu na jeho výsostném území. V Dobrušce byla, /nebyla nazývána kolej/ ale ,,ubytovna zahraničních studentů“ při hradecké VŠ se zvláštním režimem. Pod tímto zastřeným názvem se skrývalo výcvikové středisko sudentů zvláštního určení. Divil byste se kolik angolských, libyjských, iránských, iráckých, libanonských a jiných studentů z tehdy zájmových zemí ví jak chutná české pivo na čepu. Československo v dobách ,,hlubokého míru„ bylo jedním z největších vývozců ručních palných zbraní vyvážených do převratových zemí nebo zemí trvalého konfliktu. (často nezaplacených, nebo přešlých na stranu ,,nepřítele“) To, že nebojovala naše pozemní armáda na cizím území by mě bylo celkem jedno, pane Čechu, ale nikdy nebojovla ani na vlstním! Žehnej Bohu. ;-) Přes ohromné náklady by byla dobrá tak někoho nasrat.

Nejčastěji nás!

Co myslíte, nebylo by nám bez armády líp, to za všech časů?

Kdy hájila naši suverenitu? Nikdy!

Došlo?

Odp6: Tady je krize , prtotože tady není...
ivan, 22.11.2011 5:26

Jistě si vzpomenete na událost B.747 ve skotském Lockebye. Všichni tři atentátníci krátce před tím navštívili ,,studijně„ Československo. Jistě uznáte, že se semtex neprodával u stánku se zmrzlinou. Chybka se vloudila s načasováním přehrávače, který měl provéct iniciaci semtexu až nad mořem a veškeré stopy měli být nedohledatelné. Dva atentátníci byli zadrženi na Maltě a třetí v Anglii, kde byl také odsouzen a zadržován až do předání krátce před svojí smrtí libyjské straně po přiznání viny a vyplacení odškodného ve výši 2,7 mld. dolarů. Atentátníci vyškolení v Československu potvrdili, ale Československu nebyla prokázána mezinárodním soudním dvorem přímá spojitost s rozhodnutím atentát provéct, ale Českoslovenko vedené komunistickou stranou bez jejíhož vědomí se nic neudálo rozhodně čisté nezůstalo. Jen tak mimo. Při lidickém vraždění bylo na Horákově statku usmrceno zastřelením 173 lidí- mužů. Při leteckém atentátu známém jako ,,Lockerbye“ bylo usmrceno 270 lidí.

Když popíšu událost, tak jak si ji pamatuju z dob minulých a vyhodnotím ji jako špatnou, tak mě nepodsouvjte, pane Čechu, že si o současnosti myslím nekriticky jenom dobré.

Tento stav nazývám ostravskou logikou, ale trpí jí kde kdo.

,,Když nejsi s náma, tak musíš být proti nám!„

,,Když bylo něco špatné, tak si určitě myslíš že je to teď dobré“

Iv.

Stejně ale nechápu, proč nebyly banány? :-)

Odp7: Tady je krize , prtotože tady není...
Juras, 22.11.2011 12:37

Stalinské „Kdo nejde s námi, jde proti nám“ oprášil mj. G.W.Bush po řízené demolici dvojčat v NY: „Kddo není s námi, je s teroristy!“.

Všechno mi připadá pořád tak zoufale stejné, z historie se nikdy nikdo nepoučí.

Odp5: Tady je krize , prtotože tady není...
Juras, 22.11.2011 12:35

Titul „zrzavý hradní skřet“ pro svého vrchního velitele byste šel ve Vámi opěvovaných dobách na Bory. Nedivím se Vám, že vychvalujete komunismus. Lampasáci v totalitě byli jenom darmožrouti, nikdy nás nebránili a po napadení s nepřítelem většina kolaborovala. K ničemu nám ta armáda není. Neschvaluji všechny porevoluční vojenské mise, ale zdravoťáci s doktoroama jsou aspoň někomu prospěšní, narozdíl od zbytku armády, která nikdy nenastoupila k obraně vlasti. A kdyby došlo na věc, nenastoupila by zase, vymlouvala by se na zradu spojenců (s nimiž už zase pečeme v jedné EU).

Odp6: Tady je krize , prtotože tady není...
Neuvedeno, 22.11.2011 19:50

Takto, že nám vojsko nebylo nikdy k ničemu se mluvit nedá. Je však pravda, že Československo jako malý stát nikdy nebude bojovat jen samo. To proto, že jako samostatný útvar nemá valnou naději na vítěství oproti protivníkovi.
Mimo jiné, jsem se včera díval na boje za druhé světové válce. Zajímavá byla taktika Rusů u Kurdska. Před jejich tanky, které měly malá slabá děla si udělali valy ze zeminy a zamaskovali se. Pak ze vzdálenosti 300 m vystřelily a zničily německé tanky s hlavněmi, které byly schopné dostřelit a zlikvidovat ruský tank už ve dvou kilometrech od ruského tanku. Tak si říkám, že podobně lze bojovat i proti letadlům dnes. jenže je třeba se ukrýt i z vrchu, aby protiletadlové dělostřelectvo nebylo identifikovatelné.

Odp6: Tady je krize , prtotože tady není...
Vlastimil Čech, 23.11.2011 20:45

Tedy, pane Jurasi, obávám se, že se mýlíte. Československá armáda vždycky stát ubránila, pokud jí to bylo politiky dovoleno. V roce 1938-9 nezradila armáda, ale politici. Dovolil bych si Vám připomenout, že v situacích kdy našim vojákům bylo dovoleno vlast bránit, vedli si ve skutečnosti velmi dobře. Jen jako příklad vzpomínám obsazení sibiřské dráhy, bitvu u Zborova, Basmače, doslova vypráskání Maďarů na Slovensku, drtivé porážky Poláků u Bělsko-Bílska a koneckonců i rázné ukončení provokací a řádění sudetoněmeckých band v 1938-ovšem po dobu, kdy nám to bylo politiky dovoleno. Víte, pane Jurasi, ono říci: „armáda nás nechránila“ je jako říci: „dveře nás nechrání“ - pokud lupiči sám otevřete, nebo mu sám dokonce ode dveří předáte klíče.Pokud máte o kvalitách českých, či slovenských vojáků pochybnosti, mohl byste, prosím, jmenovati nějakou konkrétí událost, kde naše vojsko zklamalo? Prchlo ve strachu a ze zbabělosti? Nebo bylo třeba poraženo slabším nepřítelem?

Odp7: Tady je krize , prtotože tady není...
Juras, 23.11.2011 23:23

Já nevím, hodnotíte to nějak obráceně. U Zborova ještě neexistovalo Československo, bojovaly tam tzv. československé legie proti naší vlasti. Jinak jsem ale měl na mysli spíš moderní dobu. Armáda nebojovala, protože jí to zakázali - to máte pravdu. Ale i kdyby jí nejvyšší velitel přikázal bránit se, tak ta sebranka důstojníků, s kterou jsem měl já co do činění během ZVS, by stejně nic nezmohla. Většina jich uměla maximálně tak dělat ramena na záklaďáky. A když jeden nadporučík u mého útvaru dostal od jednoho ostřejšího maďara v ZVS facku, sklapl a od té doby se všem svědkům incidentu snažil vyhýbat.

Odp8: Tady je krize , prtotože tady není...
zákys, 24.11.2011 9:31

Pohled „bigoše“ zůstane autentickým dokladem jeho sociální role.
O jaké vlasti píšete? Co je to tzv.? Nebyl váš pradědeček podkoní u nějakého c.k. rakouského šlechtice, třeba Berchtolda, ten dojednal prý I. sv. válku jak o tom přesvědčují návštěvníky v zámku v Buchlovicích. To by vysvětlovalo váš postoj, kteý musí být navíc ozdoben pohledem věrného čokla vůči svému pánovi. Neříkáte také našemu ministrovi zahraničí když ván osud nadělí možnost třeba před Tv obrazovkou špitnout jeho jméno s obdivem a v uctivém předklonu kníže?

Odp8: Tady je krize , prtotože tady není...
Vlastimil Čech, 24.11.2011 12:46

Pane Jurasi, přečtěte si, prosím, ještě jednou můj příspěvek a povšimněte si, že jsem se zmiňoval o více událostech a o více činitelích... Čs. legie nebyla armáda, čs. vojáci také nejsou sami o sobě armádou... Ale v mém příspěvku jsem to snad odlišil.... kterou větou jsem Vás (nerad) zmátl?

Odp9: Tady je krize , prtotože tady není...
Juras, 24.11.2011 14:49

Píšete, že ČS armáda naši vlast vždycky ubránila, pokud jí to bylo politicky dovoleno. A jako jeden z příkladů dáváte bitvu u Zborova. Já nejsu žádný milovník historie, tak jsem si to musel najít a zjistil, že to bylo v roce 1917, kdy naší vlastí bylo Rakousko. Tak opravdu nevím, jak to myslíte.

Odp10: Tady je krize , prtotože tady není...
ivan, 24.11.2011 19:56

Ano, to bylo to první co mě napadlo. / Zborov/

Přes rozpočty armád v mnoha zemích světa odcházejí do civilu nemalé peníze. Bylo tomu tak téměř vždy, i v době první republiky. Budování liniové obrany mělo z vojenského hlediska pramalý smysl a přes rozpočet tak odteklo do civilu ohromné množství peněz prostřednictvým dodavatelských firem, - betonárek a železáren. Přiznejme, že s vojenskou silou Německa si nedokázal poradit po několik let celý průmyslový potenciál takřka celého světa a málem to projel. Prolomit takovouto obranu v jednom místě a ,,natéct,, do vnitřního prostoru by pro obránce znamenalo doslova pohromu. Stačilo by počkat až jim dojdou cigarety a konzervy, ... Pan Čech je pod vlivem zachování si tváře a svedení propagandou o opuštění opevnění za politické rozhodnutí umocněné filmovým zpracováním, tuším ,,Dny zrady. „ /?/ Naštěstí to někomu došlo a vydal rozkaz k vyklizení, opevnění, čímž zachránil obránce přinejmenším od zajetí a obyvatelstvo od msty. Nebo si někdo myslí, že by pár kulometů, byť opevněných, by dokázalo zastavit a udržet armádu s kterou si nedokázal poradit celý zbytek tehdejšího průmyslového světa?

Zlatý oči!

Pojďme si vyjmenovat současné kauzy.

Přezbrojení municí........miliardy
Pandur Steyer..............miliardy
,,Darování“ výzbroje......miliardy
Raketové nosiče...........miliardy
Jas 39 Grippen..............miliardy
Výstavba letišť.............miliardy
Rozemletí Žateckého L... miliarda
Výprodej letadel do sbírek.??
Výprodej boj techniky......??
Prádelny........................??
Tatry ..........................miliardy
L 159 Alca.....................miliardy
Arbitráže a odškodnění .. miliardy
Byty........................... ??
Vojenské opravny...........??
Upomínkové předměty......;-)
Nebezpečné padáky.........??
Cassa............................miliardy
Vojenské lesy.................??
Uniformy........................??
Výprodej stavebních strojů..??
Újezdy............................?

Z vojenského hlediska je naše kotlina mezi Německem a Ruskem vojensky nebránitelná. Doba šavlí je pryč! Daleko větší obrannou schopnost by mělo naše dobré jméno, kdybychom si dokázali nějaké utvořit a udržet. To vůbec nehovořím o ohromné zbrojní síle a její nákladovosti v 1950- 90. Od vzniku první republiky nás armáda stála násobně krát víc, než byla hmotná hodnota toho co měla bránit, navíc mnohdy proti našemu zájmu. Na ty půtky, co uvádí pan Čech by stačila pořádková služba a nasraná paní uklízečka.

Díky NE!

Odp11: Tady je krize , prtotože tady není...
zákys, 24.11.2011 21:27

Tíhne-li člověk který má v občanském průkazu zapsáno jméno mužského rodu k podobným vojenským strategickým závěrům jako vy, má obvykle něco v nepořádku se svým sexuálním ústrojenstvím. V každé hospodě IV. cenové skupiny najdete aspoň jednoho svého dvojníka. Jejich hospodští dobře vědí, že bez nich je jejich pajzl jako ryba bez jízdního kola.

Odp12: Tady je krize , prtotože tady není...
ivan, 24.11.2011 22:37

Zakyslý pane, musíte na mně zpříma bez alegorií, jinak to nepochopím.

Odp13: Tady je krize , prtotože tady není...
Juras, 25.11.2011 14:30

Já taky. Asi mám taky něco v nepořádku se svým sexuálním ústrojenstvím :-D

Odp14: Tady je krize , prtotože tady není...
zákys, 26.11.2011 1:02

Nezbytným předpokladem všech pochopení textu a následujících tvořivých představ je ovšem analýza neboli umění číst.

Vaše mizérie je v tom, že neumíte číst, a proto se snažíte být aspoň sebeobdivně ironický. Jako každý modernistický analfabet živoříte uprostřed komfortu a záplavy informací a to vám dovoluje s plnou vážností být hned Alexander Macedonský, Karel Veliký, Napoleon Bonaparte, Georgij Konstantinovič Žukov, a nejlépe všechno najednou. (A nevymlouvejte se alibisticky, že jste o tom nic nenapsal. Je to však ve vás jako v koze!!) Aby jste vy a podobní učedníci se stali tovaryši mohou začít čtením knihy Carla Philippa Gottlieba von Clausewitze O válce. Základní literatura a máme ji na trhu! Pak přeskočit přímo k Paulu Kemenymu a jeho Vzestupu a pádu velmocí. Na závěr si poskytněte zážitek ze všech publikací Oskara Krejčího, především čtvrtého vydání Mezinárodní politiky. Anebo nedělejte spolu s tím svým souputníkom nahoře nic a zůstaňte pokleslým průchodištěm a eldorádem trhovců poznání.
S tím druhým běžte za odborníkem. Radim Uzel prý poradí.

Odp15: Tady je krize , prtotože tady není...
ivan, 26.11.2011 5:41

Teda, pane Zákys, kdybyste mohl psát pomalej, abych to stačil přečíst.
Mně Vám to tam skočilo celý naráz. Fakt jste dobrej! Tak jsem to taky zkoušel, ale nic, nestihnu ani dvě písmenka. Teda, vy ale znáte lidí, to nás tady ani tolik nebydlí. Kde? No přece u nás!

Odp16: Tady je krize , prtotože tady není...
zákys, 26.11.2011 13:42

Vážený pane. Kdyby jste se živil svým vtipem, tak tu máme další mrtvolu. Jste z Prahy? Hmmmm. Je vědecky prokázáno :-), že pokud ano, ztrácíte každý rok jeden bod svého IQ. Takže klídek!!!

Odp17: Tady je krize , prtotože tady není...
ivan, 26.11.2011 15:24

Nejsem z Prahy, ale trefím tam.
Rohlík si tu nekoupíte, není kde, ale máme tu tříprstou křižovatku a zatáčku, tu umím v obou směrech, dokonce i z kopce.

Odp17: Tady je krize , prtotože tady není...
Tlapka, 8.12.2011 17:27

Já jsem zase četla, že IQ je jen velice orientační veličina a o úspěchu nic nevypovídá.... je to možné ;-)

Odp10: Tady je krize , prtotože tady není...
Vlastimil Čech, 25.11.2011 19:59

Pane Jurasi, a v roce 1941 byl naší vlastí Protektorát,nebo přímo Říše ?? A partyzáni, kteří poškozovali železnici a spoje, byli tedy padouši a vlastizrádci? Z vyššího principu mravního....:-) A zahraniční vojáci a domácí odboj to byli zrádci vlasti? Co si představujete pod pojmem „vlast“ ? Pana Ivana chápu, je potomek rakouského oficíra, který až k téměř dokonalému vybití lidí, kterým poroučel bránil „císaře pána a jeho rodinu“ , zkrátka habsburskou nadvládu... ale Vy, pane Jurasi, snad takového nelítostného slouhu cizích mocipánu v rodině nemáte... nebo ano? Jak se díváte na vojáky od Sokolova, Tobruku, Dukly, Jasla? Bojovníci proti své vlasti?

Odp11: Tady je krize , prtotože tady není...
ivan, 25.11.2011 23:37

Ale pane Čechu, přečtěte si vlastní příspěvek z 20 listopadu. Jasně píšete ČSLA, tedy,

Česko-Slovenská Lidová Armáda.

Ne zahraniční dobrovolné nebo odštěpené jednotky!

Praděda byl Doktor matematických věd a Ing. chemie, s tím doktorátem si to nepletu, tehdy to tak skutečně bylo. Za R-H měli všichni muži brannou povinnost, vzdělaným byla přidělována hodnost automaticky. Zdá se vám to divné? Akademicky vzdělaných lidí bylo velice pomálu. Rodilý přeloučák Rudolf byl čechem jako poleno, velice dobře jazykově vybavený, škoda, že jsem po něm zdědil tak málo. V čí armádě byste za Uherska po vyhlášení mobilizace sloužil vy, pane Čechu, zřejmě v ČSLA, že? Aha. Haha. Háááááhahha Hááááá.

Praděd Rudolf /příjmením/ se po čtyřletém zajetí vrátil k učitelování a direktoroval gymnásium u sv. Mikuláše v Praze.

K těm několika vašim posledním řádkům, .. Kde jste to vzal, takové kraviny! asi fantazie.

Odp12: Tady je krize , prtotože tady není...
Vlastimil Čech, 26.11.2011 17:29

nu, pane Ivane, tím že Váš předek byl středoškolským učitelem, či tím, že byl akademicky vzdělán ničeho zlého jistě nespáchal. Nicméně se domnívám, že holedbati se předkem, který hrdinně těly svých podřízených bránil FranzJosefa a jeho famílii je trochu „zvláštní“ ...Příspěvek, na který jste tak popuzeně reagoval byl určen především panu Jurasovi, který prohlásil, že R-U byla naše vlast a bylo nutno bojovat proti nepřátelům císaře pána... Tedy jsem se otázal, zda také Protektorát považuje pan Juras za „naší vlast“ a jak tedy hodnotí nepřátele Protektorátu a nepřátele jeho Protektora, tedy Říše Velkoněmecké...
Bohužel jsem nucen začít si myslet, že pan Zákys má do jisté pravdu, panu Ivane... navrhuji Vám, abyste se pokusil čísti soustředěněji... Tedy: ČSLA = Československá lidová armáda (nikoliv Česko-Slovenská...) Pokud se týká toho, co jsem psal 20.11. zmínil jsem se o tom, že se ČSLA neúčastnila žádné zahraniční agrese... tečka. Dokážete tomu porozumět? V příspěvku ze dne 23.11. jsem psal o Československé armádě, vojsku a vojácích... dovedete pochopit, že jsou to různé věci z různých dob? Našel jste, pane Ivane nějakou zmínku o ČSLA v tomto příspěvku? Pana Jurase jsem se pokusil také zeptat, která věta ho zmátla natolik, že si spletl Čs.Legie s Čs. Armádou... nu zeptám se i Vás, pane Ivane... která má věta Vás zmátla?
Bylo-li R-U naší vlastí a tedy bylo přinejmenším morální povinností bojovat proti jeho nepřátelům, bylo morální povinností občanů Protektorátu bojovat proti jeho nepřátelům? Hlásil byste se do Vládního vojska, Wehrmachtu, nebo přímo do SS, pane Ivane?

Odp13: Tady je krize , prtotože tady není...
ivan, 26.11.2011 23:30

Účelem toho sdělení, pane Čechu, bylo Vám objasnit, že si žádný občan podléhjící branné povinnosti nemůže vybrat ve které armádě, kde, s kým, a jak dlouho bude sloužit v jaké hodnosti, obzvlášť při mobilizaci. Snad si nemyslíte, že byl pan Rudolf vojákem z povolání ? Prostě namašíroval jako každý jiný.

Rozumíte tomu? ! ..Nepochybuju o tom, že víte jak se trestá porušení mobilizační direktivy nebo dezerce.

Docela se podivuju, že se váš tatínek nebo děda nešel nechat rozsekat na sračky, když k tomu měl tak skvělou příležitost a nezachránil nás od zlých nepřátel, podle Vás k tomu stačila dobrá vůle, že.

Odp14: Tady je krize , prtotože tady není...
ivan, 26.11.2011 23:38

Rozpad Rakouska-Uherska byla nepochybně politická chyba, kde se češi / malé č / zachovali jako parchanti. Není co slavit.

Odp15: Tady je krize , prtotože tady není...
Tlapka, 8.12.2011 17:30

Skutečně- mohla jsem umět lépe německy. Taky mě to mrzí.

Odp14: Tady je krize , prtotože tady není...
Vlastimil Čech, 27.11.2011 1:55

Právě... můj předek se stal legionářem... vybral si! Jiní z mých předků se stali- za té další války- čs. vojáky, ovšem v zahraničí, taky si vybrali... nu ano, asi k takovému činu byla potřebná vůle, máte pravdu. Ano, a i v tom máte pravdu, že mohli být „rozsekáni na sračky“, jak expresivně píšete... a přesto jak děda, tak strejda šli...
Ale neodpověděl jste mi na otázku, pane Ivane... byl-li Protektorát naší vlastí, bylo povinností občanů bránit jej proti nepřátelům?

Odp13: Tady je krize , prtotože tady není...
zákys, 27.11.2011 8:40

Jenom malá poznámka. Proč německá moc odvelila vládní vojsko (cca 6 000 mužů, většinou důstojníků a poddůstojníků) na konci války do Itálie, kde jim odebrala posléze i osobní zbraně? Přečtěte si •J. M. Veselý - F. Staudek, Čs. odboj v Itálii 1944-1945, Olomouc 1947. J.M Veselý byl také kněz u vlládního vojska a zajímavá osobnost. Také stojí za přečtení •M. Kalousek, Vládní vojsko 1939-1945: vlastenci či zrádci?, Praha 2002.

Odp14: Tady je krize , prtotože tady není...
Tlapka, 8.12.2011 17:31

To je příliš mnoho otazníků... a přišel nakonec někdo proč?

Odp11: Tady je krize , prtotože tady není...
Juras, 26.11.2011 19:31

Okupační stav našeho území během války není naše vlast. Neustále se snažíte pojmy zatemňovat. Jako příklad, kdy ČSLA bránila naši vlast, zmiňujete události, v nichž bojovaly armády naší tehdejší vlasti proti čs. zahraničním legiím. Když napíšu, že to nechápu, odpovíte, že mě něco zmátlo. Opravdu to nechápu, zkuste vysvětlit bez toho, aniž byste mlžil s jinými obdobími.
Ohledně Rakouska - Rakousko bylo naší vlastí, ať se vám to líbí nebo ne.

Odp12: Tady je krize , prtotože tady není...
Vlastimil Čech, 27.11.2011 2:09

Aha, pochopil jsem co máte na mysli. ČSLA se žádných válečných akcí neúčastnila, máte pravdu.
Pojem PREVENCE je Vám znám... Tedy jen tím, že BYLA žádné válečné události nenastaly. Stráž není od toho, aby s kýmkoliv bojovala... stráž primárně jest od toho, aby narušitele od narušení jen svou přítomností a silou a odhodláním odradila... a to se ČSLA podařilo výborně a bezezbytku. K žádné válce, či agresi nedošlo...

Odp13: Tady je krize , prtotože tady není...
ivan, 27.11.2011 9:08

CHáá, cháá. Vůbec to nezáleží na síle, vůli a odhodlání. Takhle malý a zahuštěný prostor se spíše podobá velkému městu než státu. Stačí vypnout proud, vysílače, telefony a veškerá struktura se složí sama. Jsme tak civilizačně závislí, že se podobáme pacientovi na hadičkách.

Odp14: Tady je krize , prtotože tady není...
Tlapka, 8.12.2011 17:23

nebo něco nasypat do vodárny... nebo zacpat kanalizaci.... fantazii se meze nekladou.

Odp13: Tady je krize , prtotože tady není...
Juras, 27.11.2011 10:16

A když byla příležitost republiku bránit, posralo se hlavní vedení a lízalo hrdinovi ČSSR Brežněvovi ruce.

Odp14: Tady je krize , prtotože tady není...
zákys, 27.11.2011 10:42

A kde jste byl vy, když kolem rozhlasu v Praze jezdily tanky sovětské armády a řinčelo sklo rozbíjených výkladů. Ležel jste za rozbitou výkladní skříní? Bylo nás tam kluků několik a tetelili jsme se strachem Mohl jste být také v armádním věku! Posero!!! V UH. Hradišti velitel posádky postavil do brány tanky a veliteli okupační armády sdělil, že kasárna bude bránit. Jak dlouho byl potom asi vojákem? Hádejte? Živil se potom jako zedník! Uměl pracovat také manuálně. Matematici takové náhodné „shluky“ jednotlivin jak reprezentuje vaše velikost studují a objekt svého studia nazývají rozmazané množiny. Kdyby jste byl budova, tak jste dávno určen k demolici. A to je ještě pro vás vyznamenání.. Ještě že vám zbývá to čecháčkovské (dříve se říkalo maloměšťácké) „já nic, já muzikant“.

Odp15: Tady je krize , prtotože tady není...
ivan, 27.11.2011 20:21

Vím o někom kdo udělal to samé, ale nevím jestli to bylo v UH. Jmenoval se Nechanický a bydlel v Pňově, pozděj byl zaměstnaný v kolínském Koramu. /rafinerie olejů a maziv/ Statečný, ale marný čin. I fronťák Svoboda věděl, že i v tomto případě by statečnost byla odměněna vymazáním kasáren ze světa. Rusům by na nějakých kasárnách a životech několika vojáků nezáleželo, ale vadil by jim možný obrazový materiál a vznik pietního místa.

Jen tak mimo.

Co by měl Juras dělat jako moravák na Václaváku v Praze? Posera jeden! ?.... :-)

Na Václaváku jsem nebyl, ale na Dlabačově jsem si zkracoval cestu na Strahov podchodem nad stanicí tramvaje a po asfltové cestě nahou přes park kde bývala otevřená branka pro pěší. Jak jsem prošel pod můstkem tak za mnou klapnul závěr samopalu. Docela nezaměnitený zvuk. Strážný mě dovedl ke komandírovi na kterýho jsme spolu čekali asi hodinu, já pod samopalem. V parku měli v okopech několik BVPček a tanků. Strážnému povolila křeč v obličeji a začal na mě dělat drobná gesta, což uvolnilo trochu napětí. Nakonec vylez komandír, kouknul na mně a zavolal si ho blíž kde mu něco povídal. Pak jsem dostal příkaz abych šel před ním směrem kterým ukázal kolem okopů nahoru až k polní kuchyni kde jsem dostal kýbl a hadr a pod samopalem jsem umýval, spíš rozmazával z tanků nápisy, hákové kříže a neslušné obrázky. To už bylo dobré, k večeru jsem dostal i sup a černej chleba co vypadal jako bábovka.

Místo toho abych se na ně vrhnul, začal je škrtit, ukrad jim granáty, tank a všechny je postřílel, tak jsem zbaběle zkolaboroval. Tímto si sypu popel na hlavu, všem se omlouvám za svoji zbabělost a kolaboraci s cizí vojenskou mocí. Přeji si abych byl za svůj odporný čin po zásluze potrestán. Po této zpovědi se mě neskutečně ulevilo, drazí přátelé. ;-)

Odp16: Tady je krize , prtotože tady není...
zákys, 27.11.2011 23:44

Nevím co by tam dělal. Já jenom z čiré zvědavosti abych viděl jak to chodí jsem z té Moravy jel vlakem do Prahy a pak po popsaném zážitku zbaběle prchal domů učit se na zkoušku, kterou mi pochopitelně žádná invaze nevygumovala. Za nějakou dobu se vrátil bratr z vojenského cvičení (katedra - elitní jednotky Min. šk. a kultury) někde od Kežmarku a přivevezl tento příběh.
U Podtatranské vesnice Východná je velký amfiteátr, kde se pořádají národopisné slavnosti a ten obsadila okupantská vojenská kolona. Ráno ještě za šera se z vojenského tábora táhla cikánská dívčina opatrně, aby ji nikdo neviděl do své chaloupky na kraji Východné. Jak to bývá, uviděla ji sousedka a hned se do ní pustila: „Šarlota, nehanbíš sa? S Rusmi tu trtkáš“!! Z vojenského tábora utíkající cikánské děvče ji odseklo: „Rička, ty sprostá, ty nevieš, čo je to bakteriologická vojna“?

Odp17: Tady je krize , prtotože tady není...
ivan, 2.6.2014 6:19

Z čeho si skládal zkoušky v srpnu?

Odp18: Tady je krize , prtotože tady není...
Zákys, 2.6.2014 7:00

Když je někdo blb a ještě neznalý musí se ptát. Vyletěl jsem v řádném termínu z marxáku a tak jsem měl třetí opravák. Uspěl jsem až když jsem si troufnul u jedné „pampelišky“ (mladá asistentka-posléze docentka) na otázku po logickém pozitivismu, o kterém jsem nevěděl moc víc než bylo na záložce knihy z které jsem studoval položit hloupou otázku: „kolik máte času.“ Když se poněkud pobouřeně zeptala jak to myslím, tak jsem jí začal vyjmenovávat muže jako Carnap, Feigl, Russell a ty další ze záložky si již nepamatuji, a konstatoval, vidíte, kolik toho je, a to nám zbývá ještě vídeňská škola, obdivně nad mým studentským úsilím hlesla: dejte mi index. I tak se dají někdy udělat průby na VŠ. Blbe! Díky výše popsanému“mrdníku“ jsem si nešel ani zaplavat na Vltavu k Mánesu kde hezké holky chodily, což bylo velice avantgardní, nahoře bez. Vzpomínky žijí déle než my. Ale proč to píšu? Jasně že to ovlivnilo moje postoje. Ale nejen to. Díky těmto vzpomínkám ze všech barevných mám nejradši Pražáky.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Tady je krize , prtotože tady není...
ivan, 2.6.2014 7:22

Stačila by mě odpověď bez životopisu.

Plukovníku, pohov!

Odp19: Tady je krize , prtotože tady není...
ivan, 2.6.2014 13:32

Na touretťáka si se docela držel. Dneska to máš do deseti, ale žádný vylomeniny, jestli dovolí i maminka.

Příště bych prosil ,,Pane blbe !

Jen tak mimo. Zkoušky si mohl dělat z úplně čehokoliv, od autoškoly po nutriční hodnoty krmných dávek prasat, zastrčenej rozume.

Odp19: Tady je krize , prtotože tady není...
Tlapka, 3.6.2014 13:15

„Dejte mi index a cestou se stavte u psychiatra“

Odp12: Tady je krize , prtotože tady není...
Vlastimil Čech, 27.11.2011 2:23

aha, ještě ta druhá otázka: Ve škole jste se jistě učil, jak počalo habsburské panství nad námi. Prohraným a jak se zdá i panstvem vzdaným bojem... Následovala doba Temna, útlaku, poněmčování, znevolnění obyvatelstva, popravy (např. čeští páni), doba exulantů (Komenský), stále pod cizí vládou, pod cizí vojenskou mocí... Nu podobný stav byl za Protektorátu- i poněmčování, i popravy, i exulanti, i znevolnění (totální;-))...To první trvalo 300 let. Protektorát (naštěstí) tak dlouho nevydržel... Za jak dlouho by se stal Protektorát Vaší vlastí?

Odp13: Tady je krize , prtotože tady není...
ivan, 27.11.2011 8:47

Důsledky proher se vždycky podobají, pane Čechu, ale nikoliv příčiny. Na Bílé hoře proti sobě stála konfederační vojska a vojsko zemských stavů proti katolickým vojskům Fridricha Falckého. Zvítězili katolíci a pak se popravovalo ve jménu Boha, pozemského řádu a katolické jednoty. Jak pravíte.

Zatímco katolická vojska i konfederce byla silně internacionální, tak Němacký vpád byl měl výrazně nacionální charakter a motivace. Společné měly to, že byly vedeny ideologií.

Přemejšlejte, pane Čechu. Jaké násilné poněmčování ??! V multijazyčném soustátí byla dorozumívací-úřední řečí němčina, která se samozřejmě vyučovala, ale všechny vyhlášky nebo zákony byly vydávány dvojjazyčně. Jinak si každý mohl hovořit jak chtěl. To úpění, jak říkáte byly zlaté časy svobody a tolerance, jaké jsme do té doby, ani potom už nezažili.

Cha cha, doba temna! To zatmění jsme měli my, pane Čechu. Naše dějiny si musel Palacký takřka vymyslet abychom vůbec měli nějakou národní identitu. Naši předkové přitáhli jako hordy z východu do sice řídce osídleného, ale již zkultivovaného prostoru. Celý tento vpád nebo splynutí s tehdejším obyvatelstvem se podobalo spíše osidlování jinýma etnikama zde. Zatímco cikáni po kraji dlouho kočovali a drželi si kulturní a klanovou identitu po šes set let, tak třeba vietnamci se napevno usazují a přijímají už v druhé a třetí generaci zvyky a školní vzdělání našeho národnostního mixu zvaného Češi. Naše národní identita je daná doslova pověstma a pohádkama. Třeba ta o Národním divadle-Zlaté kapličce a sbírce do klobouku na její výstavbu. Žádný klobouk nikdy nebyl, sbírku zahájily cechovní spolky, avšak vybralo se velice pramálo, velice velice pramálo!! ..

Celou výstavbu ,,naší„ ,,Zlaté“ zacálovalo Consorcium vídeňských bank. Proboha , pane Čechu, neberte slabikáře a čítanky za historické pravdy. Vždyť v době temna na našem území došlo historicky k takřka expozivnímu rozmachu jak kulturnímu, tak hospodářskému v míře jako nikdy předtím, ani potom.

Elektrizace průmyslu, vybudování železnice, základní silnční síť, doly-železárny.

Já vidím čechy spíš jako národ skákačů. Hop hop hop. Přiznejme si to!

Odp14: Tady je krize , prtotože tady není...
Neuvedeno, 27.11.2011 18:28

K minulosti je možno říci s různýmk autory: „Po bitvě je každý generálem“. Jisté je, že chování lidí v určité době může skutečně dobře posoudit jen člověk, který bezprostředně po té době žil v plné dospělosti a zralosti. To bohužel z těch, kteří dnes vedou diskuze jejich situace není.
Jenže co je možné u těchto bohatýrů, aby jednali v dnešní době. Jenže to je dnes vidět, že do situace vlastně nemůžou vůbec zasáhnout. Jde o to, jestli mohli zasáhnout do situace lidé tehdy, to dnes neposoudíme.

Podívejme se na příklad na stav našeho hospodářství. Protože to se snad dá alespoň trochu lidem s elánem ovlivnit.
Neustále vidíme, že někteří lidé jaksi vyniknou na základě dotací, které si stačí vyřídit. Je tedy jejich vyniknutí především záležitostí administrativní a protekční. Dokonce se dnes ukázalo, že i mezi obcemi se dotace získávají na základě podplácení daných úředníků. Viz různé televizní zprávy.
Je jasně vidět, že jde o křivácké jednání jak tím, že vůbec dotace byly vyhlášeny, tak tím, že někdo pracuje a podniká jen na základě příslibů dotací od státu a tedy většinou od EU.
Vezmeme si na příklad zateplení objektů.
Co firem má certifikaci, že jedině oni smí zateplovat. Těch, kteří připravují projekty tak, aby družstva a sdružení bytů mohli získat. Tyto školení jsou specielně držší až přímo nelidsky drahé. Takže na ně chudší projektanti vůbec nemají.
No a co se proti tomu dělá, aby dotace byly zrušeny? Protože je to jen samá křivárna? Prosím uveďte bohatýři, jak jste zasáhli? Dokonce mnozí ani proti tomuto nešvaru nebrojí.
Dál se podívejme na přístup k sazbě DPH.
Když si někdo staví na příklad sklep, aby později mohl postavit byt. Tak DPH je 20 %. Když někdo staví byt se sklepy tak nízké DPH zřejmě dostane. Takhle bychom mohli pokračovat.
Veškeré dotace nejsou nic jiného než protexionismus.
V daních jde o trochu jinou záležitst i když podobnou.
Jisté je, že vedoucí pracovník podniku si jako určovatel mzdy může daleko snáže zvýšit plat, než řadový pracovník. Proto rozdíl DPH pro potraviny a ostatní výrobky má své opodstatnění do určité doby. Dlouhodobě samozřejmě nakonec ne. Protože vedoucí pracovník, když musí zaplatit větší DPH, tak si zase o to zvýší plat a tak to jde do nekonečna.
Podívejme se na elektrárny vzniklé pouze ne základě dotací. Nakonec to všechno zaplatí pouze občan.
To zdražení české koruny dnes je z velké části na základě prohýřených peněz na dotace na sluneční elektrárny a s tím související zdražení elektrické energie v České dolině a tím i zdražení veškerých výrobků zde vyrobených. Pochopitelně, že obchod zase pak zdraží korunu.

Odp14: Tady je krize , prtotože tady není...
Vlastimil Čech, 27.11.2011 19:06

Proboha, pane Ivane! Dějepis jste tedy zapomněl dokonale :-)
Fridrich Falkský (zvaný Zimní král)byl na straně zemských stavů, a většinou to byly protestanti... Vojsko císařské (tedy to, které stálo proti králi Fridrichovi) bylo převážně katolické...

Doufám jen, že jiné Vaše znalosti historických faktů jsou na lepší úrovni... jinak by totiž hrozilo, že na základě Vašich omylů, nepřesností, smyšlenek a nebo prostě neznalosti, vytváříte myšlenkové konstrukce, řekněme „pochybné kvality“ :-), kterými zde na debatním fóru může býti -zvláště mládež- pomýlena, či obluzena... věřím ovšem, že toto není Vaším úmyslem

Odp15: Tady je krize , prtotože tady není...
ivan, 27.11.2011 21:06

Vidím, že z nechtěné záměny jména jste schopný vykřesat celý článek. Ale ano, uděal jsem chybu ve jméně, chudák Fridrych, moc si té vlády neužil a teď po čtyřista letech ještě tohle! Doufám, že není mstivej a nechá mě dneska vyspat.

Odp15: Tady je krize , prtotože tady není...
Tlapka, 8.12.2011 17:38

Já nesouhlasím že by Ivan někoho obluzoval nebo dokonce pomýloval. Opak je pravdou.

Odp15: Tady je krize , prtotože tady není...
_, 17.12.2011 7:38

...pane Čechu, Ivan je pouze PAN PODNIKATEL, s krajně pravicovým názorem, nic víc. Na nějaké kvalitní ověřené odborné úvahy nebo teoretická témata všeobecného vzdělání, mimo svůj praktický uzký technický obor, nikdy nedosáhne. A nepovažuje to za nutné. Pravicoví politici také totiž „káží vodu a pijí víno“, a žádné výčitky svědomí si proto nedělají.

Odp16: Tady je krize , prtotože tady není...
ivan, 17.12.2011 19:35

No tys to ale pěkně zpatal, Romantiku. Ty jsi ten co chtěl práci s bydlením a když jsem ti nabídnul pomoc, tak si napsal že chceš peníze! Mohl si bydlet v rodinném baráčku se zahradou místo mně, já bydlím ve zobytněné garáži jak jistě víš. Důvod je péče o beznohou Evu na vozejku a její bezbarierovost, to ze samé chamtivosti. Kdybych byl dostatečně levicovej tak mě to mohlo napadnout hned a neptat se, že! Až se zase někdy uvidím s Platfusem, tak mu ukážu o co si přišel. Teď už je jasné, že tím, že k tomu nedošlo mě zachránilo, třeba bych ti dneska ještě dlužil za nedostatečný komfort.

Uf, to byla ale klika.

Odp13: Tady je krize , prtotože tady není...
Juras, 27.11.2011 10:14

Ano, ve škole jsem se taky učil protirakouskou propagandu. Je otázka, nakolik je to věrohodné. Nebudu se víc rozepisovat, podstatné napsal Ivan. Vidím to stejně jako on.

Odp: Tady je krize , prtotože tady není...
Platfus, 18.11.2011 11:25

Včera jsem stihnul v televizi kus pseudodokumentu Česká RAPublika, o tom jak se protloukají životem ti, co se nebojí pojmenovat problémy pravým jménem. Tvůj příspěvek si umím představit zhudebněnej jako rap, zapřemejšlej o tom :-).

Tak si zase předčítám ty zprávy zde na...
Neuvedeno, 19.11.2011 22:44

Tak si zase předčítám ty zprávy zde na Svíci a řekl bych, že vše už tady na svíci bylo několikrát řečeno. Jenže prosím všímněte si, že oni potřebují především poradit, jak se to má správně dělat. K tomu se, ale nikdo nevyjadřuje.
Bohužel dnes už jsou všechny peníze profrcané. Babo raď, když už se vše v nejvyšších vrstvách prohýřilo s děvčaty a cestovatelskými vášněmi. Prostě životní úroveň půjde dolu. Lidé si zase zvyknou na kaši třikrát jinak a na česnekovou polévku a stravu co dům dal, nebo na lívance třikrát jinak. Jenže dolu se jde těžko a nerado. Cesta je jen v tom, že vesnice bude muset začít pěstovat zase slepice a králíky, prasata a voly. Ovocné stromy se vysadí místo okrasných a páni konšelé se nebudou moci stěhovat do luxusnějších kanceláří a sníží se jejich množství.
Páni státní zaměstnanci se budou muset sprivatizovat a bude se muset zavést úplná odluka od státu, který sloužil jako dojná kráva.Zůstane jen pár státních úředníků k holému přežití státu. Těžko to jinak půjde v mnohonárodnostním státu, jako bude Evropa. Bez velkého státu zase by ten náš maličký uplácali čepicemi a nedostali bychom se k moři. Na štěstí máme tady ještě národy s kterými se dobře a snadno domluvíme češtinou bez velkého učení cizích jazyků. Horší to mají takoví Maďaři.

Odp: Tak si zase předčítám ty zprávy zde na...
Ufonek, 25.11.2011 18:23

Tak jsme zase přišli o další mlékarnu .
A vládní lůza děs a hrůza začne s ozdravnou kůrou ,,hladomorem"!

Odp: Tak si zase předčítám ty zprávy zde na...
Tlapka, 8.12.2011 17:34

Však to nějak dopadne. Lidská společnost neustále se vyvíjí a vyvíjí.... a mění a mění.... na stará kolena ráda bych chovala slepice. Ovšem... budu mít kde?

Odp2: Tak si zase předčítám ty zprávy zde na...
_, 13.12.2011 23:29

...já taky. A také nemám kde. Ale běda, kdyby někdo vstoupil na cizí soukromý zaplevelený pozemek s oumyslem chovat tam slepice ! „PRIVAT je PRIVAT“, tam nikdo cizí nesmí. A pouze MAJITEL smí svůj MAJETEK NEUDRŽOVAT a nechávat ho pustnout. POUZE MAJITEL smí nechat svá pole zaplevelit, vystřílet v nich všechno živé a pak je za miliony prodat na stavbu dálnic zahraničním investorům. Pouze majitel smí svůj dobytek nechat chcípat hlady na svých i cizích pastvinách.

Odp3: Tak si zase předčítám ty zprávy zde na...
Tlapka, 15.12.2011 13:35

Problém je nedostatek vhodného místa... pro Cokoliv. :-(

Odp4: Tak si zase předčítám ty zprávy zde na...
Juras, 15.12.2011 14:34

Ty máš nedostatek vhodného místa? Je sice omezené, ale tak husto tady snad ještě není :-)

A jak to souvisí s nářkem, že romantik nemůže beztrestně okupovat cizí pozemek?

Odp5: Tak si zase předčítám ty zprávy zde na...
Tlapka, 15.12.2011 18:23

No protože je málo místa aby si Romantik koupil vlastní a málokdo má vlastní pozemky ale proč?

Odp6: Tak si zase předčítám ty zprávy zde na...
Ufonek, 15.12.2011 20:04

Protože v České republice je největší koncentrace super a hypermárketů , skladů a montovních hal na Zeměkouli !

Odp7: Tak si zase předčítám ty zprávy zde na...
Tlapka, 16.12.2011 13:21

Povídám pořád, není zde dobré místo, je zde to těsný až je to děsný.

Odp6: Tak si zase předčítám ty zprávy zde na...
Juras, 16.12.2011 13:23

Pozemky se pořád prodávají a kupují. Tím to není.

Odp7: Tak si zase předčítám ty zprávy zde na...
Tlapka, 20.12.2011 14:35

Asi tomu nerozumím, netoužím po pozemku, připadá mi to Zavazující.

Odp8: Tak si zase předčítám ty zprávy zde na...
Juras, 20.12.2011 14:52

Potom nemáš kde chovat slepice. Mimochodem - pěstovat slepice je zavazujícnější než vlastnit pozemek. To se musí krmit, pozemek můžeš nechat ležet.

Odp9: Tak si zase předčítám ty zprávy zde na...
Tlapka, 20.12.2011 18:47

Bylo by to nesmírně zavazujícnější, mám sklon se zamilovávat do zvířat. Byla by to emoční zátěž a co kdybych musela slepici podříznout.... nebo se mi zaběhla....

Odp3: Tak si zase předčítám ty zprávy zde na...
Neuvedeno, 20.12.2011 17:39

Bohužel na některých pozemcích se slepice pěstovat nedají. Především tam, kde jsou z dohledu, tak ty slepice i vajíčka se mohou snadno rozkrást.
Kdo by tam pěstoval slepice a třeba i králíky, když by s toho neměl žádný profit.
Tam je potom lepší pěstovat ovocné stromy, protože některé ovoce se těžko sbírá bez žebříku. Na žebřík také leckdo odmítá lést, aby nespadl. Na příklad jablka sebere leckdo, když jsou jabloně nízké. Třešně už se sbírat nikomu nechce, protože plod bývá často červivý a dá to velkou práci. Tak bychom mohli pokračovat.
Slepice také potřebují oplocení a oplocení je dnes dost drahé. Navíc slepice se musí přikrmovat. Takže není všechno tak jednoduché, jak by se zdálo.

Odp4: Tak si zase předčítám ty zprávy zde na...
Tlapka, 20.12.2011 18:50

Takže... stát se vegetariánem a pěstovat Traviny. Nejlépe velmi přízemní, třeba ředkvička. Není třeba na ně lozit, ani není nebezpečí citové zátěže. Abych měla nějakou bílkovinu, tak vajíčko ukradnu sousedovi. A jeto.

Odp5: Tak si zase předčítám ty zprávy zde na...
Tlapka, 20.12.2011 18:52

Ale zase to nebude vyhovovat mojí kočce.. no má to vůbec řešení? Asi chodit na ryby.. to je zase nuda, tak poslat kočku na ryby :-)

Odp6: Tak si zase předčítám ty zprávy zde na...
ivan, 20.12.2011 20:10

Hele Bastet, nechceš tříměsíční kotě? Naše účetní nás jím obdarovala proti naší vůli. /kočka/ Už tam máme starou kočku a kocoura - její kotě. Už jsme je oba několikrát zachránili na poslední chvíli, jednou jim to nevýjde. :-(

Naposledy kocour prolez několikametrovou rourou přes lopatky ventilároru do odsavacího koše. Tam ho někdo zaslechnul mňoukat a tak byl zachráněň.

Jenom při jeho posledním výletě za poznáním mohl skončit v převodních řemenech, pak být rozfrézován, pomlácen cestou rourou, rosekán lopatkama ventilátoru a nakonec udušený štěpkama a prachem, dále slisovaný do briket a přiložený do něčího kotle. No, není to o nervy? Naše nervy, on je v naprostém klidu!

Odp7: Tak si zase předčítám ty zprávy zde na...
ivan, 20.12.2011 20:43

Naprosto dokonalá sebevražda!

Odp8: Tak si zase předčítám ty zprávy zde na...
Tlapka, 21.12.2011 13:28

Znám to... zvědavost může kočku zabít. Bohužel kočky jsou takové výzkumnice. Já mám koček víc... tak to vím.. ale nikomu to neříkej pak se mi všichni smějí.

Odp4: Tak si zase předčítám ty zprávy zde na...
zákys, 20.12.2011 21:51

Slepice se chovají.... A vůbec. Kdy se naučíte číst, a přečtenému konečně rozumět, vážený jazykový buližníkový suku! Běžte raději rozsvítit svíčku a modlete se za Zem, aby ji listopad nezkrušil příliš mrazem. Aby jí leden dal co k sněhu náleží... Ve světě umírají státníci a vy slepice..., ještě k tomu blbě!

Odp5: Tak si zase předčítám ty zprávy zde na...
ksicht prdelní, 21.12.2011 13:06

Proč tu prudíš před svátkama klidu.

Odp5: Tak si zase předčítám ty zprávy zde na...
Tlapka, 21.12.2011 13:31

Musíte se smířit konečně s tím, že každý není genius a navíc smířlivost k inteligenci taky patří.

Odp5: Tak si zase předčítám ty zprávy zde na...
Vlastimil Čech, 21.12.2011 13:56

nebuďte tuze přísný, pane Zákysi... nevíte, odkud autorka je... v našem kraji slovo „pěstovat“ může býti použito též ve smyslu „mazlit“, nebo „chovat“ (tedy dítě-živé ovšem)... no, nebylo by to veselé ? Chovat slepici :-)... a těch čmelíků pod košilí...

Odp6: Tak si zase předčítám ty zprávy zde na...
zákys, 22.12.2011 17:01

A oni zmetci koušou a koušou. Pobyt v kurníku na vesnici před vynálezem insekticidů nic nenahradí. Není nad autentický zážitek.

Odp5: Tak si zase předčítám ty zprávy zde na...
iva, 21.12.2011 14:20

Státníků je jak much ani je nestačíme všechny uživit. A mrtvých je, že je nestačí břétá co dělá v márnici překládat. Petřička taky pěstovala slepice. Ona každou sem tam chytla a pochovala měla každá jmeno, podle toho, jak vypadala.

Lokální měna
Ufonek, 13.12.2011 18:45

To se ještě divím , že na našem území nevznikla žádná lokální měna .Lokální měna umožňuje směňovat výrobky a potraviny z místa původu .

Co se pěstuje a co se chová
_, 21.12.2011 19:24

Pěstuje se mrkev na záhoně, pěstuje se muškát za oknem, pěstuje se slunečnice na poli.
Frajer si pěstuje knírek pod nosem.

Chová se dítě v náručí, chová se hejno slepic na dvorku, chová se prasátko ve chlívku, chovají se králíci v králíkárně. Lidé se k sobě navzájem chovají hrubě a necitelně.

Odp: Co se pěstuje a co se chová
Tlapka, 22.12.2011 10:41

Jo, slepice snášejí a lidé se nesnášejí a obojí se chovají ale slepice lépe.

Odp2: Co se pěstuje a co se chová
Juras, 22.12.2011 18:47

Obzvláště slepice dobře pěstěné :-)
Jen ten slepičák se chovat nenaučí a nenaučí ;-)

Odp3: Co se pěstuje a co se chová
Tlapka, 23.12.2011 12:45

Právě proto se jich chová a pěstuje málo. To mají zato. Slepice jsou rozumné, nevím kdo to vymyslel že mají nízké kvo kvo cienty

Jsou tu i záblesky
Ufonek, 18.1.2012 14:44
Odp: Jsou tu i záblesky
Ufonek, 18.1.2012 14:52
Odp2: Jsou tu i záblesky
Vlastimil Čech, 19.1.2012 10:01

Nu, přeji mládeži její optimismus... a víru v úspěch iniciativ, akcí, výzev, demonstrací, alternativ a kdovíčehoještě „zdola“... Psi štěkají, ale karavana jde dál...Mají vás milí mladí aktivisté tak říkajíc „v paži“... ňafejte, pištěte, udělají si stejně své... ale je hezké se na vás dívat...
„nepolitická politika“ a „občanské iniciativy“ byly jenom jedním z mnoha blábolů Zrzavého Hradního Skřeta...Vy se hezky občansky sdružujte, a oni budou mít klid na kradení, podvádění tunelování... však to známe... kdepak „záblesky“

Odp3: Jsou tu i záblesky
°, 19.1.2012 21:33

...Jsem s Vámi pane Čechu. Napsal jste to pěkně. Tak nějak podle Karla Čapka.

Odp4: Jsou tu i záblesky
iva, 20.1.2012 15:51

jojo ale někde tu psal jako K.ćapek něco o zahrádce a já to ztratila. Nebo to bylo o něčem jiném? To mně mrzí, že si tu člověk nemůže dát oblíbené věty do nějakého pamětníku.

Odp5: Jsou tu i záblesky
Zákys, 27.5.2014 20:08

To je volně citováno ze Zahradníkova roku (Čapek).
"Ženy jsou jako květiny, když rozkvétají poupátka a jejich blizničky očekávají jestli k nim nedolétne aspoň smítko pylu.
Zahradníkův rok začíná poslední odkvetlou sněženkou...!!!!

Odp6: Jsou tu i záblesky
Tlapka, 29.5.2014 13:39

Pyl přiletí nevhod a hned je z toho malér.

Odp7: Jsou tu i záblesky
Vlastimil Čech, 29.5.2014 20:16

A jak to ty květiny mají? U lidí se říká: „Stačí kapka a už to Ťapká“..:-)

Ndeska už žádné Slušovice nevzniknou
Ufonek, 23.1.2012 15:19

http://www.agroserver.sk/news/slusovice-symbol-uspechu-alebo-zla-frantisek-cuba

V bývalém režimu moc kapitalistický podnik ,pro tento režim moc socialistický podnik .

Šup do propasti
Alfons, 27.5.2014 19:49

Morálku uměla církev. Po nástupu komunistů a zrušení náboženské výchovy na školách došlo k rozpadu morálky. Dne sklízíme velmi zralé shnilé ovoce. Antikristové to znevažují a na funkční řešení zlepšení morálky nemají. Společnost tím končí. Krásně je to vidět na gradujícím rozpadu rodin. Co dítě-to deprivant pro stát nepoužitelný.

Odp: Šup do propasti
Tlapka, 29.5.2014 13:40

Morálku měla církev ale falešnou. Zákazy, příkazy, hříchy, nebe a peklo.

Odp2: Šup do propasti
Alfons, 29.5.2014 17:09

A tak raději úplně zdegenerujeme a pochcípáme. I s děckama. A vychcípáme, nerodí se děcka, rodiny se rozpadávají a děcka jsou samý deprivant.

Odp3: Šup do propasti
Tlapka, 30.5.2014 13:13

Asi to tak pán Bůh naplánoval. Nebo ne?

Odp: Šup do propasti
Zákys, 29.5.2014 20:15

Morálka snižuje náklady. O filozofii etiky se nebavím.
To je za vaší rozlišovací schopností. Ale k těm nákladům. Kdy morálka snižuje náklady a u koho a za jakou cenu?
Stejně tak nedodržování morálky zvyšuje zisky. U koho, a jak robustně.
Profesor Vondráček, nestor Československé psychiatrie psal o robustnosti morálky. Také za vaší rozlišovací schopností.
Na závěr: Co je povoleno Bohu, není povoleno VOLU.
A ještě něco: Hřích je pro genia výrazem síly, pro sedláka porušením řádu. Kapišto? Za to zřejmě komunisté nemohou. Ani za zbourání Jeruzaléma
křižáky blahé paměti.

Odp2: Šup do propasti
Alfons, 30.5.2014 5:20

Bez vysoké rozlišovací schopnost není života, ani místa na Svici. Vysokou rozlišovací schopnost lze získat z delší praxe v dizkuzi a mentálními rozcvičkami. Dojmy, jež v nás, zůstanou a jimiž při konfrontaci na Svíci nasákneme a pak mísíme s našimi zkušenostmi. Myšlenky jsou výrazem naší entity. Jakmile jsem však schopen vidět pozitivní představy, změní se moje nálada a přeruší se tak destruktivní kruh nekonstruktivních úvah.

Odp2: Šup do propasti
ivana Kozárová, 30.5.2014 12:47

Nebyla jsem tázána. Ale při čtení vašeho komentáře se mi vybavil Dostojevského Zločin a trest,ten Váš poslední odstavec přivedl Raskolnikova tam,kam se dostal...

Odp2: Šup do propasti
Tlapka, 30.5.2014 13:15

Lidi za nic nemohou, protože jsou už takový živočišný druh- prostě se nevyvedli.

Myšlenky jsou výrazem naší entity...
Zákys, 30.5.2014 6:16

Myšlenky jsou výrazem naší entity.
Chtěl jste zřejmě sdělit „podstaty.“ A vyšla vám prostata!
Proč používáte termíny, kterým nerozumíte?
Nepíšete náhodou knihu? Ano? Jestli vám pro ni chybí název nazvěte ji „Úvod do blábologie.“
První odstavec máte úspěšně za sebou!

Odp: Myšlenky jsou výrazem naší entity...
Alfons, 30.5.2014 7:25

Slovutný mistře, nedržíte ruku na tepu doby. Novodobé trendy ve vyjadřování jdou mimo vás. Nějak jste zakysl o 20 let pozadu. Doporučuji si něco prostudovat z rétoriky používané v EU. Není to u vás z principu projev slabého ducha, ale nastupující stařecké demence. To samozřejmě toleruji a chápu. Může to být způsobené zblbnutím způsobeném nadměrnou konzumací piva. Je to u nás častý jev. Vědecké knihovny vám nepomůžou, protože to předpokládá porozumění psanému textu a s tím jsou u vás potíže. Podle vás je to všechno blábol. Žijte životem prostého vidláka a každý týden přehazujte kompost na zahrádce.

Odp2: Myšlenky jsou výrazem naší entity...
Tlapka, 30.5.2014 13:20

Alfe. Já bych nedoporučila panu Zakymu další studium mohl by se poškodit.

Odp2: Myšlenky jsou výrazem naší entity...
Zákys, 31.5.2014 6:51

Je obdivuhodné jak se snažíte vylézt na nejvyšší větev stromu a ukazovat svoji holou prdel. To není degenerace. Původ z Afriky nezapřete. Netvařte se jako orangutan. Borneo je o pár tisíc km na východ. Vždyť vy se neumíte ani přetvařovat. To lidoopi umí. Vývojová retardace? Všechno na sebe hned vykecáte.

Odp3: Myšlenky jsou výrazem naší entity...
Alfons, 31.5.2014 8:09

Stres ničí člověka na těle i na duši. Chce to si oddáchnout a přepočítávat žížaly na kompostu. To jeden vyhořelý bankéř prý s bankováním praštil a začal plést ponožky. Jen tak si zachránil holý život.

Odp4: Myšlenky jsou výrazem naší entity...
Zákys, 31.5.2014 14:23

Provás holý život a holá prdel jsou synonyma, proto je asi nerozlišujete... ...tupá mysl nerozlišuje. Ve šem co ji potká vidí jen tupost a tu vyjadřuje jazykem svého pomíjivého údělu.
Že vám zvoní hrana. Je to slyšet až sem.

Odp5: Myšlenky jsou výrazem naší entity...
Alfons, 2.6.2014 2:19

Přihlaste se o pracovní místo v Bruselu na vrátnici. :-)

Odp: Myšlenky jsou výrazem naší entity...
Alfons, 30.5.2014 12:03
Odp2: Myšlenky jsou výrazem naší entity...
Vlastimil Čech, 30.5.2014 12:20

Kruciš, to měli ti Ostravaci dobrý nápad... byl jste tam, pane Alfonsi?

Odp3: Myšlenky jsou výrazem naší entity...
Alfons, 30.5.2014 20:02

Dělám to dálkově přes Svici.:-)

Odp2: Myšlenky jsou výrazem naší entity...
Tlapka, 30.5.2014 13:23

To je báječné !

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru
O serveru, právní ujednání, přístupnost
Založeno na vlastním redakčním systému a vlastním fóru.