Pro všechny přemýšlivé lidi

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux

Nový komentář k článku "Není homosexualita skutečně nemoc?"

Odpovídáte na příspěvek:

Co vlastně o tomto říká bible
Vladek, 16.12.2005 13:42

Když už zde byla vzpomenuta bible a Bůh. Je zajímavé se podívat co v ní k danému tématu hovoří. Je ovšem otázkou, jestli to někdo chce vědět.

Římanům 1,18-28 BOŽÍ HNĚV se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu.
Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil.
Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.
Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě.
Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství:
zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů.
Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla;
vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli - on budiž veleben na věky! Amen.

Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený (lezbický vztah)
a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.
Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší.

Z uvedeného slova Písma je zřejmé, že je to sám Bůh, který vydal ty kdo odmítají pravdu nečistým vášním. Jestli-že Bůh je vydal, tak také jedině On může způsobit zpětně navrácení k normálu. V tom případě to není v silách lékařů, ani psychologů. Jedině Bůh a Jeho moc může způsobit změnu.
Ap. Pavel píše 1Korinským 6,9 (překlad: Nová smlouvá)
„ Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nebluďte! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani HOMOSEXUALOVÉ, zloději ani hrabivci, opilci, utrhači ani lupiči neobdrží Boží království za dědictví. Takoví jste někteří byli. Ale dali jste se omýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a v Duchu našeho Boha.“ ( Nová Bible Králická – … Duchem našeho Boha )
Pavel zde píše že někteří v minulosti takoví byli – to znamená už nejsou. Změnili se, přestali takoví být. V minulosti žili výše uvedeným způsobem ale nyní žijí jinak. Jsou osvobození od hříchu. To znamená, že jim bylo odpuštěno a také, že nejsou už puzení nebo zotročení tímto.

Ježíš prohlásil: J 8,32-36 „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Odpověděli mu: Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: stanete se svobodnými? Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy; navždy zůstává syn.
Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.“

Ježíš zde hovoří o vysvobození z moci hříchu. Na jiném místě píše Pavel „ hřích už nad vámi nebude panovat“. Neboli vládnout, svazovat, zotročovat. Ř 6,14 Je důležité aby člověk byl konfrontován z Božím slovem ( Písmem).
Ve většině případů homosexuálové a nejen oni nechtějí přijít k Ježíši, nechtějí slyšet jeho slovo. Nechtějí přiznat hřích. Raději vyhledají takové kazatelé a teology aby si vše omluvili.

Písmo varuje: 2Tm 4,3 „Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním“.
Mám za to, že dnes se v takové době nacházíme víc než kdykoli před tím. Homosexuálové potřebují slyšet celou pravdu. Otázkou je jestli chtějí. Je pravdou, že jsem neslyšel mnoho svědectví těch, kteří byli vysvobození konkrétně z homosexuality. Ti, kteří byli, poznali pravdu, příjali Ježíše jako svého osobního Spasitele, ale také vyznali a zřekli se homosexuálního způsobu života. Po vysvobození se jejich životy dramaticky změnily. Zmizely jejich žádosti po stejném pohlaví. Založili normální rodiny.

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.