Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux

Komentáře k článku

8.7.2007 11:10

Zpovědní tajemství

Přiznám se bez mučení, že nejsem zrovna aktivní a praktikující katolík. Jsem sice pokřtěný a v dospělosti jsem byl i u prvního svatého přijímání, ale svoji víru nevyjadřuji prostřednictvím pravidelných návštěv svatostánků.

I přesto mě vždy zajímaly církevní obřady. Zvláště v dětství měly jistý nádech tajemna a něčeho nadpřirozeného. Asi tak měly i působit a potvrzuji, že na mou dětskou duši tak opravdu působily. Časem, kdy mé návštěvy bohoslužeb řídly a omezily se v podstatě na několik za rok, zůstala mi vzpomínka a v některých věcech i otazník.

Běžně jsem se setkával se situací kdy na můj dotaz ohledně důvodu „fungování“ toho kterého obřadu, mi bylo sděleno, že to tak prostě odjakživa je, aniž bych se dopátral něčeho konkrétního. Mnoho mi osvětlil až jeden kněz při přípravě na svaté přijímání.

Jednou jsem se však setkal s názorem, který opět rozvířil moje pochybnosti. Jistý známý mi tvrdil, že není morální a ani správné, když kněz nesmí vyjevit zpovědní tajemství ani jedná-li se o například závažný trestný čin. Pravda, nevěděl jsem přesně jaká jsou v tomto případě pravidla, ale nedalo mi to a začal jsem se po nich pídit.

Tak jsem se dozvěděl, že katolický kněz opravdu nesmí za žádných okolností – pod hrozbou exkomunikace - vyzradit třetí osobě co se dozvěděl při zpovědi. Zákaz se vztahuje na všechny činy, tedy i zločiny a to i ty těžké, které obvykle spadají do ohlašovací povinnosti. Tuto skutečnost uznává většina států i ten náš. Nehodlám polemizovat zda je to správné či nikoliv, beru to jako fakt.

Dále jsem se dozvěděl, že kněz může v tomto případě podmínit udělení rozhřešení přiznáním viníka k (zlo)činu. Potud je vše pochopitelné. Nevím však co by se stalo, kdyby se viník odmítl přiznat. Celý proces Svátosti smíření by se rázem octl ve slepé uličce. Kněz by věděl, ale neměl by dát rozhřešení. Viník by se sice vyzpovídal, ale bez důležité tečky rozhřešení.

Někdo může namítnout, že kdo spáchá těžký zločin, obvykle ke zpovědi nechodí, nemyslím však, že by to byla úplná pravda. A navíc nemusí se vždy jednat hned o vraha. Stačí pokud půjde například o finanční spekulace vedoucí třeba „jen“ ke krátké ztrátě svobody.

Je dávno jasné, že když se člověk vymluví, tak se mu uleví. Svátost smíření pro nevěřící v dnešní době nahrazují svým způsobem například i psychologové, kteří vás v rámci terapie vyslechnou a poradí. Jakým způsobem funguje u nich dodržování informací, které se od klienta dozvědí nevím. Zkušenosti nemám ani s lékařským tajemstvím a jeho mantinely. Jestli jsou odlišné od těch katolických, možná by stálo za úvahu zjistit proč. Jistě to někdo víte.

Vyvolený národ, nikoliv Izrael, ale...
zednik, 9.7.2007 12:46

Vyvolený národ, nikoliv Izrael, ale Česká republika muže jít příkladem. Nevměšujeme se ani do svých vnitřních záležitostí,cvokaře na americký zpusob netřeba,neb stačí navštěva první ceské hospody.Zažraný ateismus se vyrovnává hlubokou vírou v materialismus,takže o klasický ateismus vlastně nejde.

Není to porušení ohlašovací povinnosti
Juras, 9.7.2007 16:48

Katolíci sami sebe pověřili udělováním rozhřešení a z jejich strany jedná o podvodné jednání, také se možná jedná o klamavou reklamu („přijďte k Vám, my Vám dáme rozhřešení, bez nás vás čeká věčné zatracení, atd...“). Pokud existuje bůh, tak pochybuju, že by rozhřešením nějakého kněze považoval špatný skutek za vyřízenou věc. Anebo - pokud špatný skutek může být prominut - proč by k tomu člověk potřeboval nějakého kněze - podstatné je, co si té události odnese hříšník, jestli je mu to líto, atd...

Ale nechme téma smysluplnosti rozhřešení církevních slouhů, kteří vlastně ani pořádně neví, pro koho vlastně pracují. Podívejme se na věc technicky (právnicky to nedovedu a asi bych se divil, k jakému závěru je jeden schopen dojít :-)) Když se jeden člověk druhému přizná ke spáchání trestného činu, může lhát anebo mluvit pravdu. Příjemce informace neví, jestli došlo ke spáchání trestného činu, nemá tedy co hlásit. Ve stejné situaci je i kněz. Bez ohledu na zpovědní tajemství kněz nemá nic, co by mohl nahlásit, protože o spáchaném trestném činu neví.

Odp: Není to porušení ohlašovací povinnosti
Tomas, 10.7.2007 20:20

A navíc když to nahlásí, tak mu už příště nikdo vůbec nic neřekne. To je snad jasný.

Tak, pusťme se do toho...
Bambus, 9.7.2007 17:30

Při těchto otázkách by možná nebylo od věci vzít do ruky Bibli.

Po přečtení písma svatého musím dosvědčit, že katolická církev doopravdy není křesťanská církev; ale jakýsi babylónsko/egyptský kult uctívání slunce. Slovo „anti“ samozřejmě znamená „místo-něčeho“; a proto je papež, zástupce Krista na Zemi, jediný známý antikrist.

Celá katolická církev je zase univerzální mocenská organizace, jejíž nástup na scénu znamenal konec starých dobrých časů, a začátek temného středověku. Kostel je odjakživa konstruován jako nejbytelnější bunkr na vesnici s pozorovatelnou; kazatelna plní funkci propagandistickou; a zpověď plní funkci informační. Katolická struktura je vskutku univerzální.

Pokud by někdo pochyboval o mých slovech, tak ať si prosím v (nekatolické) Bibli ověří následující informace:

Jediný křesťanský zákon je desatero a slovo Boží.

Od stvoření světa je 7. dnem vždycky sobota.

Ježíš výslovně zakázal jakékoliv okultní (skryté) praktiky, včetně vyzývání moci mrtvých. Proč tedy v každém kostele musí být alespoň jedna mrtvola?

Biblický Bůh výslovně říká, že nesnáší uctívání slunce (ostatně Bůh nemá rád jakékoliv modloslužebnictví). Proto doporučuji prohlédnout zblízka jakýkoliv katolický kostel, ať víte do čeho jdete.

PS: Doporučuji prozkoumat všechny historické atributy babylónských králů a egyptských faraónů. Jsou totiž do značné míry shodné s papežovými atributy.

AMON RA

Odp: Tak, pusťme se do toho...
Vutak, 10.7.2007 16:59

Vaše názory mi připadají poněkud vykonstruované; ačkoliv katolická církev si vskutku žije vlastním životem, je možná více sektou, než leckterá jiná podezřelá organizace.

p.s. AntiNěco neznamená MístoNěco, ale ProtiNěco nebo OpakNěčeho.

Odp2: Tak, pusťme se do toho...
Bambus, 10.7.2007 17:44

1) Možná bys měl konzultovat starořecký slovník, než něco napíšeš...

2) Jak může být katolická církev pouhopouhou sektou, když papež víc jak 1000 let jmenoval do úřadu evropské krále, a posílal do boje největší armády? Jak může být katolická církev pouhopouhou sektou, když všechno co víme o vlastní historii, pochází z pera nějakého katolického mnicha? Proč má půlka Evropy ve znaku římskou aquillu?

3)
Zjevení, 17.kapitola
Bible Kralická (1613):

1. I přišel jeden z sedmi andělů, kteříž měli sedm koflíků, a mluvil se mnou, řka ke mně: Poď, ukážiť odsouzení nevěstky (žena v Bibli=církev) veliké, kteráž sedí na vodách (vody/moře v Bibli=národy a lidé)mnohých,

2. S kterouž smilnili králové země, a zpili se vínem (víno v Bibli=náboženská doktrína)smilství jejího obyvatelé země.

3. I odnesl mne na poušť v duchu, a viděl jsem ženu sedící na šelmě (šelma v Bibli=království) brunátné, plné jmen rouhání, mající sedm hlav a deset rohů.

4. Žena pak odína byla šarlatem a brunátným rouchem, a ozdobena zlatem a kamením drahým i perlami, mající koflík zlatý v ruce své, plný ohavností a nečistoty smilstva svého.

5. A na čele jejím napsané jméno: Tajemství, Babylon veliký, mátě smilstva a ohavností země.

6. A viděl jsem ženu tu opilou krví svatých, a krví mučedlníků Ježíšových, a viděv ji, divil jsem se divením velikým.

7. I řekl mi anděl: Co se divíš? Já tobě povím tajemství té ženy i šelmy, kteráž ji nese, mající hlav sedm a rohů deset.

8. Šelma, kteroužs viděl, byla, a není, a máť vystoupiti z propasti, a na zahynutí jíti. I diviti se budou bydlitelé země, (ti, kterýchž jména nejsou napsána v knize života od ustanovení světa), vidouce šelmu, kteráž byla, a není, a však jest.

Copak je to za šelmu, která byla, a není, ale je?

Odp3: Tak, pusťme se do toho...
petousek, 26.2.2009 14:35

Vím já? nevím, co to je za šelmu. Každopádně řecké antí znamená jak místo, tak i proti, a podotýkám, že ve smyslu slova antikrist to je proti-Krist, protože antí jako „místo“ se používá pouze v některých idiomech jako například antí pollon = za mnoho, nebo antí tu adelfu basileuein = vládnout místo bratra.

Za druhé nemyslím, že kdokoliv z nás, ani ty a ni já, nemáme právo tvrdit, že víme, co to, co se píše v Bibli, znamená, a jestli myslíš, že ano, tak jsi zmatený, možná nábožensky, ale zmatený. Můžeme se jenom domnívat a věřit. Věřit podle svého nejlepšího přesvědčení a nevnucovat své názory druhým, což je mimochodem jedna z nejzávaznějších chyb, kterou kdy katolická církev udělala....

A za třetí, Bible byla tolikrát přepsána a tolika různými autory. Tolikrát byla přeložena, z hebrejštiny, do řečtiny, z řečtiny do latiny, z latiny dál a dál.... a nikdo netvrdí, že překladatelé správně pochopili všechno... to ani nemohli

A pak někdo řekne, že ví, jak to je. že to je tak a tak... a je průser, protože to z poloviny není pravda... Takže jestli máte někdo nějaký názor, jak to všechno je, tak ho sdílejte s těmi, kdo vás chtějí poslouchat, a ty ostatní nechte napokoji. Nejste o nic lepší ani horší....

Odp2: Tak, pusťme se do toho...
Juras, 11.7.2007 13:49

Co znamená AntiKa? ;-):-)

Odp3: Tak, pusťme se do toho...
Bambus, 11.7.2007 17:11

anti=před
okw=„existující“
:-)

Odp: Tak, pusťme se do toho...
1234, 15.8.2007 14:02

souhlasím.

Proč bych to kradla?
Tomas, 9.7.2007 17:52

Jeden známý z Moravy mi vyprávěl příběh. Jeho babicka, verici vesnicanka, mela pole a to ji za komousu sebrali. Kazdy rok sla na svoje byvale pole a ukradla si trochu urody. Sla za knezem, ten ji dal jako rozhreseni par otcenasu, babicka je odrikala a bylo.

Jednoho dne stary knez odesel a na jeho misto nastoupil novy, mlady knez. Plny idealu, s pokrokovy mi myslenkami. Kdyz se mu babicka vzpovidala, ze ukradla JZD trochu urody, a cekala zase par:-) otcenasu, rekl ji „tak to vratte!“. Babicka se rozlitila: „Vratit! Vratit! Proc bych to teda kradla?!“

Odp: Proč bych to kradla?
Ignác Pospíšil, 28.12.2013 10:31

Vzhledem k tomu, že šlo o její pole, nenazýval bych to krádeží, ale legitimní tajné odškodnění...

http://cirkev.wordpress.com/2013/11/01/tajne-odskodneni/

Odp2: Proč bych to kradla?
santiago, 30.12.2013 20:13

Když o tom víc přemýšlím, vlastně nechápu, jak vůbec může být pole něčý.

Odp3: Proč bych to kradla?
Zákys, 31.12.2013 10:01

Proč přemýšlet. To se ví již nějakou tisícovku let. Nejdříve si pole musíte zprivatizovat, jinými slovy také ukrást, a pak si nad něj pověsit nápis Soukromé vlastnictví je svato. To že pole bude pak měnit různé majitele situaci jenom trochu zamlžuje, aby ta „krádež“ nebila tak do očí. To se nelíbilo a nelíbí bezzemkům kteří se proti tomu bouří. Jedni ze závisti, ale jsou rovněž takoví, kteří toto konání považují za zločin proti !!!lidskému!!! zákonu.

Odp4: Proč bych to kradla?
santiago, 1.1.2014 10:57

Ze závisti, ze zoufalství. Richardu Pipesovi to za přemýšlení stálo a vyšlo mu, že soukromé vlastnictví !!!půdy!!! a pouze ono je původem a podmínkou individuální svobody. Myslím, že má pravdu jen pokud jde o individuální svobodu limitovaného počtu individují.

Odp3: Proč bych to kradla?
Zákys, 31.12.2013 17:03

A aby se to nepletlo zde je místo kde ukazují jak to u těch co nejvíce poučují ostatní nevědomé (nebo jinak šťastně blbé) probíhá: krádež

Odp4: Proč bych to kradla?
santiago, 1.1.2014 11:22

A tak oni si to nedovedli ubránit (dokonce je snad hostili krocanama...): je ošklivá věc, ale dalo by se to pokládat za přirozený výběr. Jakkoli mi pořád není jasné, jak se dá s pár sty chlapy dobýt kontinent... Myslel jsem, že mi to řekne aspoň J.A.Tainter, ale i potom myslím, že tenkrát v Coast Guard (nebo Guardia Costera) musel někdo něco opakovaně a zatraceně zanedbad.

Odp5: Proč bych to kradla?
Zákys, 1.1.2014 21:42

Vážený čtenáři jediné knížky(mimochodem Pipese znám!) člověk musí chce-li se něco dozvědět sáhnout po dějinách(to je aspoň po malé knihovně!!!) Zde není čas na byť jednoduchá a nezpochybnitelná poznání(schválně množné číslo!). Třeba Francouz Marc Ferro, významný historik, ředitel výzkumu na pařížské École des hautes études en sciences sociales pro i české čtenáře napsal Dějiny kolonizací. Mezi cca 300 tituly použité literatury je také Richard Pipes. Ze všech jeho prací však jenom jedna! Jsou tam autoři násobně významnější. Marc Ferrovi Pipes nestál ani za jedinou citaci. Ve jmenném rejstříku chybí Pipes zcela. Doplňte si rychle studiem elementární poznání, ať vám mozek nezamlžují krocani.
Pipes je někdo podobný jako Paul Johnson, kterého Dějiny 20. století byly na začátku 90 let oknem do světa. Po roce 1995 tyto dějiny zmizely z doporučované studijní literatury na filozofických fakultách. V knihovnách však zůstaly. I v mojí. Studenti potřebovali studovat z již dostupné skutečně odborné literatury a beletrie jim jenom kontaminovala mozek. Tak usoudili jejich učitelé historie.
Selský rozum je bezva pro orientaci mezi lidmi. Jak funguje společnost se však prostřednictvím selského rozumu moc nedozvíte.
„Kdyby se lidem věci zjevovaly ve své podstatě, nebylo by třeba vědy.“ Stačil by selský rozum. To jsem nevymyslel já. Toho muže však obdivuji.

Odp6: Proč bych to kradla?
santiago, 3.1.2014 11:34

Asi se zde pokoušíte cosi sdělit k jiné odpovědi - nevadí - nicméně ve své horlivosti opomínáte, že jde o ekonomii, historii, sociologii nebo politiku (a v Pipesově případě snad i o psychiatrii), tedy sotva o vědu.

Odp7: Proč bych to kradla?
Zákys, 3.1.2014 13:53

Slezte ze stromu!!! lidé to prý dělají (ví se to díky antropologii (vědní obor biologie třeba)), již nějakých víc než milion let. Možná to začalo v Odulvajské rokli - to je v Africe - znalosti
Víte čemu se říká věda? Namátkou, sociologie je co? Vaše školní minulost vás úspěšně nepoznamenala. Co je věda, jaké má obory, historii, představitele, a 1000 dalších věcí se v „pomocných školách“ učí. Tam se jenom vychovává, aby absolventi byli aspoň na něco použitelní. Číst se učí ve školách pro vzdělávatelné!!!Matka si místo vás měla nechat čápa. Aspoň by jste chytal skokany zelené a ve hnízdě rytmicky klapal zobákem.

Odp8: Proč bych to kradla?
Zákys, 3.1.2014 13:55

Oprva: v pomocných školách neučí...

Odp9: Proč bych to kradla?
Vlastimil Čech, 3.1.2014 16:55

Líbilo se mi, jak se kdysi odlišovaly VĚDY od NAUK... Pan Ivan kdysi použil zde v besedě slovo „kecologie“... drsné poněkud, avšak velevýstižné...
Jak byste roztřídili třeba: chemie; sociologie; geografie; kunsthistorie; fysika; frenologie; filosofie; psychologie; statika; sociologie; matematika; politologie; metalurgie; balistika;... etc. etc....
Aniž bych se chtěl stavět chytřejším, troufám si alespoň ty, z výše jmenovaných oborů, které nezaručují opakovatelné výsledky, označit jen za NAUKY, či jak pan Ivan vtipně navrhl KECOLOGIE...Jejich představitelé by se pak zvali kecology :-)

Odp10: Proč bych to kradla?
Zákys, 3.1.2014 20:36

Znovu a znovu žasnu nad bezbřehou domýšlivostí která hraničí až s obscénností. Vnuk má učebnici zeměpisu a tak jsem po ní sáhl, protože jsem si pamatoval ještě ze školy že by tam mohl být systém geografických věd. Je. Nedokázal bych je bezezbytku vyjmenovat, tak jsem si musel trochu osvěžit prázdnou hlavu. Tak jedna z nejstarších věd co se toulá po světě se dělí na geografii:
1. fyzickou
2. socioekonomickou
3. regionální
4. kartografii a geoinformatiku - (to těm dnešním nazdárkům závidím. Takové GIS - to jsou geografické informační systémy. V tom mám značný „hokej“. Právě se zabývám šířením cholery v jednom regionku u nás v roce 1866. Jistě víte co to byly za události. Kartografické zpracování difúze této nemoci je něco jiného než prostý popis a technologie GIS je na to bezva. Jen já jsem zatím??? blbý.
Ale k té učebnici zeměpisu pro gimpl. Fyzická geografie je dále vnitřně členěna na disciplíny co se zabývají(odborníci-chcete-li vědci, kteří to studují a výsledky publikují na různých úrovních praktického využití) složkami krajinné sféry což je litosféra, hydrosféra, atmosféra, pedosféra a biosféra. Obory, které slouží v rámci geografie k jejich studia a poznávání opisovat z učebnice zemáku nebudu, to si také máte v hrubých rysech pamatovat. Na okraj, však třeba litosféru geografové studují v rámci geomorfologie, petrologie, vulkanologie, seismologie, stratifikace, orografie, krasologie, speleologie, krystalografie, mineralogie a dalších oborů. Dost členité. Také se to studuje na přírodovědě 5 let. Doktoranti další tři roky.
Socioekonomická geografie je na tom podobně. Ta se věnuje člověku žijícímu a realizujícímu se v krajinné sféře. Já chodím často do anglosaského světa (internet) a tam se používá termín humánní geografie. Ale ty disciplíny. Humánní geografie se věnuje člověku, prostorové organizaci jeho činnosti, tedy společnosti a jeho hospodářské činnosti, tj. socioekonomické sféře krajinné sféry. Její hlavní vědní disciplíny: geografie cestovního ruchu, geografie dopravy, geografie kultury, geografie obyvatelstva, geografie sídel, geografie průmyslu, geografie služeb, geografie zemědělství, behaviorální geografie, ekonomická geografie, historická geografie, politická geografie, religiózní geografie, dějiny zeměpisu, rurální geografie. Všechno v prostorových dimenzích a souvislostech.
Tak to jsem si oživil v učebnici zeměpisu pro gymnázia.
Stejně bych mohl pokračovat u psychologie, které trochu rozumí(přesněji měření v psychologii.) To ale je zde zbytečné. Vy máte na mysli asi toto. Existuje Základní výzkum (takový Noam Chomský když zkoumal generativní gramatiky prováděl takový výzkum.) a Aplikovaný výzkum. Základní výzkum a vědy se zabývající tímto výzkumem je ta tzv. kecologie. Tomu aplikovanému výzkumu rozumí omezenci typu Yvana (správně by měl nést jméno Dýmějový Suchopýr ), kterým se přihodilo, že již nic dalšího než cementery v životě nestihnou.
Ale zase, to co zde tak hal-bala píši o vědě, (jsem skutečně nekvalifikovaný provádět shrnutí takového rozměru jako vy) je v učebnici filozofie pro kvintu nebo sextu v gymnáziu. Člověk by když potká kvintána na ulici by neměl jen opakovat kydy(často oprávněné) některých všeználků..., ale podívat se do zrcadla.

Odp10: Proč bych to kradla?
santiago, 4.1.2014 17:37

Nauky a vědy, to myslím sedí - ale co myslíte opakovatelnými výsledky?

Odp8: Proč bych to kradla?
santiago, 3.1.2014 20:16

Obávám se, že ve svém nadšení jste dospěl až k téměř zábavné nesrozumitelnosti. Nechci Vás podezírat z toho, že byste měl za to, že má antropologie s biologií cosi společného (no a pak ta nechutná zmínka o sociologii, tsss), takže si to prosím po sobě přečtěte a pokud máte co sdělit, napište to podruhé a pomalu. Pokud co sdělit nemáte, nenuťte se do toho, to není až taková ostuda.

Odp9: Proč bych to kradla?
Zákys, 3.1.2014 22:13

Tak ten krocan co sloužil za ztrátu 9 mil km čterečních Severní Ameriky nebyl pouhá náhoda!!! Něco vám na vás prozradím. Ještě když jsem nic neuměl byl jsem součástí výzkumného teamu který prováděl antropologický výzkum. Jeden z výstupů tohoto výzkumu bylo zjišťování tělesných rozměrů mužské populace pro šití pánských oděvů, myslím mimo jiné v Prostějově. Vy jste se doslintal k poznání pár holých vět z Kulturní antropologie (tupá mysl nerozlišuje). Kdo si chtěl v době mých studií sednout s krásnou babou do kavárny, musel vědět kdo byl Franz Boas, Bronislav Malinowski, alianční teorie a incestní tabu o kterých tak zajímavě psal Claude Lévy-Strauss. Tuto Antropologii co to popisuje a vysvětluje tak nemiluje (včetně těch co ní zabývají - hlavně Putna!!!) prezident Zeman. Co se týká té sociologie jste další z kastrovaných býků, kteří si myslí že sociologie je něco tak samozřejmé jako jezdit na kole. Vždyť vy jak se zde prezentujete by jste nebyl schopen odlišit sociometrický dotazník od ankety na kupování těšínských jablíček v Bille, nebo Tara. Znáte nějakého našeho populárního sociologa? A umíte aspoň trochu sociologicky myslet? Na čem to zkoušíte? Co se vám přitom tvoří kolem toho, co vám ucpává krk před tím, aby vám do něj nenepršelo?

Odp10: Proč bych to kradla?
santiago, 4.1.2014 17:34

Aha, anatomie. Ono to půjde.
A ano, jezdit na kole je … dobře, snad samozřejmé. Naopak vykonstruované mudrování nad předstíranými problémy a vymyšlenými zákonitostmi ne. Ale uznávám, že jako způsob obživy to „samozřejmé“ je.
Přeháním. Mě to, čím se sociologie nebo tedy socioekonomická geografie zabývá, prostě zajímá. Takže mě zajímalo, zda je soukromé vlastnictví půdy podmínkou lidské svobody a nikoli to, jestli někoho má nebo nemá rád Marc Ferro nebo Miloš Zeman. Bojím se, že sám charakter těchto „věd“ dává prostor subjektivním názorům - nebo spíše vírám - a osobním animozitám a nikoli faktům.

Odp11: Proč bych to kradla?
Zákys, 4.1.2014 22:46

Ševče držte se svého kopyta. Bez upozornění skočíte do problematiky lidské svobody a ještě u toho vnitřním hlasem zabzdíte „Heč.“

„Takže mě zajímalo, zda je soukromé vlastnictví půdy podmínkou lidské svobody.“

Při tom vám vůbec nevadí že vaší individuální svobody jste byl zbaven matkou, když vás posadila na nočník a tím vám zabránila svobodně „srát“ po světě.
Co ve vašem myšlení znamená slovní obrat „bojím se?“ Chlapče!!! když něco označíte jako blbé, je nutné o tom něčem něco vědět. Víte o tom, že komanči vypoklonkovali sociologii ze studijních programů? Proč asi? Na poznání stačil Historický materialismus. Práce Bláhy, Chalupného Morena, Durkheima, Spencera, Baumana, Gidense, Maxe Webera (jeho práci Protestantská etika a duch kapitalismu jistě znáte, když tak sebevědomě vypouštíte své vodnany) jste jistě „strávil“ a ty vás přesvědčily. Myslet si znamená hovno vědět, říkali jsme na vojně. Ty znalosti měli nejen vojíni elitních jednotek ministerstva školství a kultury, ale i vojáci praporů PTP!!!
Jméno toho nějakého známého a současného českého sociologa jsem se nedozvěděl.
Přidám další dotaz. Jak se vytváří sociologická znalost?
Pozor!!! Ať nenapíšete další ÓBR blbost. To je o těch faktech.
Abych nebyl podezírán. Umím také napsat „jediný způsob jak si zachovat objektivitu je prohlédnout si fakta a okamžitě zůstat němý.“
Tak ze znovu, již ne dětským pohledem, podívejte do svého nočníčku a uroňte slzu za svou skutečnou SVOBODOU.###

Odp12: Proč bych to kradla?
ivan, 5.1.2014 1:26

Orat cizí nebo státní je prý třikrát těžší práce než orat svoje, říkal Forejt. Tváře žhnou a záda bolej jako čert, to taky říkal Forejt. Když se ale selská pole zazelená, tak to prý sedlačiska přestane bolet a u srdíčka takové teplo cíťá, jako ženský, když při tom trápení potom svoje dítě uvidí. To taky říkal starej Forejt.

Kdeže ořů ti tvoji ogaři a grunty mají, když toho toliko napovídali, že ani starej Forejt o nich žádnou povědomost nemá?

Kdeže to ty pluhy ve svých rukou drží?

Odp13: Proč bych to kradla?
Zákys, 5.1.2014 2:33

Asi jste také nějakej Přemysl Oráč. V Čechách to tak chodí, říkají znalci.
Oral jsem oral, ale málo.
Kolečko se mi polámalo...
Když se ti zlámalo, dej ho spravit...
Nauč se synečku hospodařit.
...je nejen nejoblíbenější písnička prezidenta Masaryka, ale také hymna adeptů profese zvané Ekonomie. Písničku zpívají dokonce na některých obchodních akademiích spolu s Gaudeamu igitur.
Ten starej Forejt musí být pěkný(co pěkný, obrovský jak největší ruský trpaslík!!!) Pako, když o nich ví i notorický čtenář detektive, rodokapsů, Broučká, Malého Bobeše, Chaloupky strýčka Toma a Divokých západů... a Magdaleny Dobromily Rettigové.
Je přirozené, ale stále překvapující, že Suchopýr dýmyvkový, to píši o vás, se bleskově promění v Suchopýr POCHVATÝ!!
Dědeček stále ORAL, oral..., a babička zatím anál.

Odp14: Proč bych to kradla?
ivan, 5.1.2014 9:17

Forejt měl vždycky pravdu, říkala i Forejtová a taky říkal, povídala, že se housenka klidně převlíkne i za pěnici jen aby se nemusela vláčet brázdou, orat a sejt, ale s otevřeným zobákem byla u každé sklizně včas.

Říkala Forejtová.

Odp4: Proč bych to kradla?
ivan, 1.1.2014 12:16

Toto je předobraz šíření islámu a jiných kultur v Evropě. Vznik a zánik civilizací je stejně neviditelný jako pohyb kontinentů, inflace, nebo ubývání dne. Prostě si najednou uvědomíš že je pološero a brzo bude tma.

Odp5: Proč bych to kradla?
santiago, 1.1.2014 21:01

Asi se to často děje takto plíživě. Ale podle mne není příčinou pohodlnost, slabá vnímavost, nedostatek obezřelosti, laxnost sama o sobje.

Odp: Taky velkolepá krádež!
Zákys, 2.1.2014 10:44

Na co upozorňujete musí vědět student střední školy. Učí se to v dějepise a zeměpise.
Co se ovšem díky „opravám“ vzdělávání na našich školách po 90 roce nedělá je povinná a doporučené četba, a třeba také čtenářské deníky které vedou je tzv. staré struktury. Tak třeba Feuchtwangerova trilogie - Židovská válka, Synové a Zaslíbená země což je autorova vrcholné umělecké dílo, asi včetně vás (kam jste ovšem chodil spát?) tento dramatický životopis římsko-židovského historika Josepha Flavia nikdo nikdo nezná. A Židovskou válku samotného Josepha Flavia teprve ne. Poslední vydání ani nekoupí. Je beznadějně vyprodáno!!! Ti důchodci neví roupama co dělat. Zvednout jim hrant, a hned budou utrácet za rozumnější věci než jsou knížky. Bez elementárních znalostí(ty první knihy jsou beletrizující historii) historie je člověk ideálním hráčem pro hru „Hop na špek.“

Odp2: Taky velkolepá krádež!
Vlastimil Čech, 2.1.2014 15:34

he he he....
Proč přemýšlet. To se ví již nějakou tisícovku let. Nejdříve si pole musíte zprivatizovat, jinými slovy také ukrást, a pak si nad něj pověsit nápis Soukromé vlastnictví je svato. To že pole bude pak měnit různé majitele situaci jenom trochu zamlžuje, aby ta „krádež“ nebila tak do očí.
Kdože byli Filištýni, Samaritáni? A kampak se nám poděli čtveráci ze svého náhle privatisovaného políčka... :-)
Nezbývá, než s Vámi plně souhlasit.

Postoj
Tři kroky do tmy, 9.7.2007 19:26

Můj postoj vůči katolické církvi zůstává zcela neměnný. ;-)

Zde není prostor na obsáhlé vysvětlování,
Saša, 11.7.2007 9:37

a tak jen ve vulgarisované zkratce: kněz je při svátosti smíření (lidově "zpověď) prostředníkem, on nejedná za sebe, ale jménem Krista. Právo udílet rozhřešení - zjednodušeně odpuštění hříchu - dal svým kněžím sám Kristus výslovně. Tím, kdo odpouští, není však kněz, je jím vždy Kristus sám. Ježíš hodně a rád odpouštěl a nikdy neudával. Kněz nemůže být udavačem toho, kdo jeho prostřednictvím žádá Ježíše o odpušění hříchu.
Podrobné a odborné vysvětlení lze nalézt na různých katolických serverech, například
http://www.vira.cz/rejstrik/
http://www.katolik.cz/kalendar/tyden.asp
http://www.christnet.cz/magazin/default.asp
http://www.radiovaticana.cz/index.php4
http://www.rcc.sk/dokumenty/CIC/
http://www.modlitba.cz/
http://www.tedeum.cz/
http://www.kebrle.cz/katdocs.htm
http://plzen.op.cz/
http://web.quick.cz/fsvbart/index.html
a další a další...

Odp: Zde není prostor na obsáhlé vysvětlování,
666, 11.7.2007 12:37

a kdepak Ježíš říkal, že při rozhřešení potřebuje prostředníka?

Zpověd je důležitá:)
bratr David, 12.7.2007 10:54

Nejsem křesťan, přesto považuji katolickou zpověď za velmi důležitou službu demokratické společnosti. Myslím totiž, že je naprosto nezbytné, aby jakákoliv společnost dovedla respektovat tajemství jednotlivce. Žádné svědomí nemůže být ani při sebehorších zločinech veřejnou záležitostí! Jakkoliv si katolická církev zasluhuje přísnou krtiku je také třeba ocenit její společenské působení v oblasti lidské duše. Církevní svátosti a služby jsou zcela neocenitelné, to co bych výrazně kritizoval je „kvalita“ a „profesionalita“ katolických kněží, to jsou často ignoranti, blbci a o jejich morálním kreditu lze maximálně pochybovat:)))

Odp: Zpověd je důležitá:)
Yardasan, 11.12.2007 20:32

Možná, že to bude tím, že jsou to v podstatě obyčejní lidé, stejně jako Vy nebo já. Znám jich spoustu. Až na vyjímky - které také znám - jsou to nemakačenkové a ochlastové. S pozdravem jK.

Odp: Zpověd je důležitá:)
ivan, 11.12.2007 23:30

Jestliže je svědomí každého z nás nedotknutelné, bratře Davide, tak ať se v něm nikdo nevrtá. Myslím, že se touto službou pověřila církev sama. Nebyla nikdy, nikým, pověřena, ani požádána.

Odp2: Zpověd je důležitá:)
Juras, 11.12.2007 23:47

V dnešní době je to o svobodě. Ke zpovědi lidi chodí dobrovolně - církvi už v tomto směru není co vyčítat. Dokud za výčitky upalovala a mučila, tak by to smysl mělo, ale to si troufl jenom málokdo. Reformovaní, možná Hus... Je to sice zločinecká organizace par excelance, ale tímto směrem se do ní v současnosti rýpat nedá.

Odp2: Zpověd je důležitá:)
Yardasan, 12.12.2007 8:55

Za komančů bych neříkal nikdy... S pozdravem jK.

Odp3: Zpověd je důležitá:)
ivan, 12.12.2007 13:07

No to mi prosím vysvětlete, to opravdu nevím! Snad nemáte na mysli Pace in Terris. Ti dostali státní souhlas na jejich žádost!.. nebyli žádáni- spíše trpěni. A také dobře využíváni, tedy vytěžováni, abych byl přesnější.

Odp4: Zpověd je důležitá:)
Yardasan, 12.12.2007 17:30

Vy si opravdu myslíte, že by komunisti nechali církev, kdyby nespolupracovala? S pozdravem jK.

Odp5: Zpověd je důležitá:)
ivan, 12.12.2007 21:02

Oba říkáme,- tvrdíme totéž. Psal jsem, že si to nemyslím.

Odp6: Zpověd je důležitá:)
Yardasan, 12.12.2007 23:49

Vidím „nepochopitelnou“ podporu církve od státu. Asi stát potřebuje aby alespoň část lidí udržel za její pomoci „na uzdě“, navíc v církvi bude „uklizenejch“ spousta lidí. Nevedou účetnictví, odmítají sdělit výši a počet odměn svých „nad oveček“. Nejraději bych viděl, aby si žili jen z příspěvků svých věrných, a ne z našich daní. Chtějí zpět majetky, ale stát je má udržovat. S pozdravem jK.

Nehovořil jsem o víře, ale o pověření...
ivan, 12.12.2007 0:37

Nehovořil jsem o víře, ale o pověření instituce ,,Církev. O jejím zmocnění!..sama sebou. Moje poznámka je k vyhrazení si přístupnosti k nejcitlivějším stavům duše, tedy svědomí. Je porušením zpovědního tajemství trestné podle občanského zákona? Má kněz oznamovací povinnost v případě ohrožení státu nebo veřejnosti, nebo je postaven nad občanskou povinnost. Otázkou je, na čí straně bude stát jeho morálka? Stát?.. nebo tajemství? Oboje není možné!

Odp: Nehovořil jsem o víře, ale o pověření...
ivan, 12.12.2007 0:40

Pro ,,Juras,,-nepropojeno.

Odp: Nehovořil jsem o víře, ale o pověření...
Juras, 12.12.2007 7:49

Já jsem taky mluvil o církvi - o té katolické. O víře si nemyslím, že by to byla organizace, natož zločinecká :-)

Odp2: Nehovořil jsem o víře, ale o pověření...
Yardasan, 12.12.2007 8:54

Pokud mluvíte o víře Vy, tak jak jsem to pochopil, pak, ano. Jinak si myslím, že víru využívají především a jen „zločinecké“ organizace. S pozdravem jK.

Odp2: Nehovořil jsem o víře, ale o pověření...
ivan, 12.12.2007 10:46

Co je pro kněze vyšší priorita, když se dostane do střetové situace? Platí zákon? ..nebo jeho závazek daný slibem. Kde je pravda?

Odp3: Nehovořil jsem o víře, ale o pověření...
Yardasan, 12.12.2007 17:28

Myslím, že pravd je tolik kolik je kněží. Měl by to být ten závazek, ale vždyť jsou to také jenom chybující lidé. S pozdravem jK.

Odp4: Nehovořil jsem o víře, ale o pověření...
ivan, 12.12.2007 21:16

K oběma závěrům bych došel taky, jsou zřejmé. Yardasane, co myslíte?...jak byste se zachoval vy? (Šlo by o vážné nebezpečí ! )
Může být nesplnitelný závazek podvodem na důvěře ?.. Nebo je jeho dodržení spoluúčastenstvím na zločinu ?

Odp5: Nehovořil jsem o víře, ale o pověření...
Yardasan, 12.12.2007 23:10

Těžko definovat abstraktní pojmy. Když něčemu opravdu věřím, tak se snažím naplnit svoji víru - ale stejně by záleželo na konkrétní situaci. Když jako člověk mohu někomu pomoci a víra mi v tom bude bránit, tak já volím pomoc - ale nejsem „věřící“. Navíc v konkrétní situaci, kdy je třeba rozhodnout rychle za nestandartní situace, člověk předem neví jak se zachová - a pak třeba hryže svědomí, že. Ovšem pokud se rozhodnu pro cestu víry a jsem zaslepen, pak by mělo být na prvním místě její naplňování - pokud není, tak asi s tou vírou nebude něco v pořádku... Ovšem pokud se rozhodnu pro cestu víry a nejsem zaslepen, pak budu jen využívat výhody, které mi poskytuje...

Podle naší legislativy si myslím, že by to mohlo vést až k spoluúčastenství na zločinu, pokud bych mu mohl zabránit, ale myslím si že ve zpovědnici se řeší až proběhlé hříchy. S pozdravem jK.

Odp5: Nehovořil jsem o víře, ale o pověření...
Yardasan, 12.12.2007 23:55

Spoluúčast v případě mlčení, se nedá ani dokázat. Bylo by to tvrzení proti tvrzení - a navíc koho proti komu, když „nikdo nic neví“. S pozdravem jK.

Odp3: Nehovořil jsem o víře, ale o pověření...
Juras, 13.12.2007 8:29

Věřící člověk považuje morálku své víry za nadřaazenou světským zákonům. Pokud by ho světské zákony postihovaly za něco, co je z pohledu jeho víry OK, bude mučedníkem.

Odp4: Nehovořil jsem o víře, ale o pověření...
ivan, 13.12.2007 21:03

Jurasi, v případě křesťanství by se tak dostal do rozporu daný slib, - o tajemství zpovědi s přikázáními ,,nepokradeš, nezabiješ". Co s tím?Rozpor v morálce? Upřednostnění účelovosti? Jestli v tom má někdo jasno, nebo ví jaká je skutečná praxe, tak ať to sem cvakne.

Odp5: Nehovořil jsem o víře, ale o pověření...
Yardasan, 14.12.2007 8:35

Myslím, že právě jste popsal praxi dost přesně. Mám kamarády i kamarádky i tam a říkají, že než by šli někam makat, tak radši budou „věřit“. V podtatě jde o ulejvavý život ve společnosti se zneužíváním spoluobčanů ve svůj prospěch. S pozdravem jK.

Odp5: Nehovořil jsem o víře, ale o pověření...
Juras, 14.12.2007 9:07

V čem vidíš rozpor? To jsou věci, které spolu nesouvisí. Že kněz udrží tajemství, přece neznamená, že nekrade a nezabíjí. Nebo to myslíš na toho hříšníka? Z přestoupení božích přikázání se právě hříšník zpovídá, čin už byl vykonán, když se o něm kněz dozví. Jaký je tam podle Tebe morální rozpor?

Odp6: Nehovořil jsem o víře, ale o pověření...
ivan, 14.12.2007 16:37

Jurasi, ve zpovědnici se kněz může dovědět klidně o úmyslu provedení nějakého činu, nebo o možnosti jak mu zabránit. Rozpor je jasný, nebo ne? Já ho vidím v tom, že proti sobě stojí dvě morálky. Nezabránění újmě někoho, třeba na zdraví nebo na životě je spoluvinou minimálně v morální rovině, neli porušením zákona - podle závažnosti.

Odp7: Nehovořil jsem o víře, ale o pověření...
Yardasan, 14.12.2007 21:42

Kde není žalobce, není soudce. S píše by mne zajímala reakce církve, pokud by nějaký farář oznámením zabránil zločinu. S pozdravem jK.

Odp7: Nehovořil jsem o víře, ale o pověření...
Juras, 15.12.2007 17:56

To by mě teda nenapadlo, že by u zpovědi někdo říkal, že se chystá něco provést. Až doteď jsem měl za to, že u zpovědi hříšníci líčí věci, které se už staly.

Odp8: Nehovořil jsem o víře, ale o pověření...
ivan, 15.12.2007 21:44

Mě to napadlo. Někdo se svěří psychiatrovi, někdo knězi. Proč by to nemohlo být možné?

Odp9: Nehovořil jsem o víře, ale o pověření...
Juras, 18.12.2007 17:50

Kdo tvrdí, že to není možné? Samozřejmě se někdo svěří knězi, že plánuje třeba vraždu. To ale není zpověď. Zpověď je akt, kdy kněz vyslechne hříchy, které hříšník spáchal a následně ho obelže slovy, že když odříká dvacet otčenášů, bůh mu odpustí.

Odp10: Nehovořil jsem o víře, ale o pověření...
ivan, 18.12.2007 20:48

No dobrá. Jenom se podivuju nad tím, že stát je přispěvatelem instituce, která má ve svých pravidlech porušení zákona. - (Ohlašovací povinnost. ) Něko tu psal i o nevedení účetnictví.

Odp11: Nehovořil jsem o víře, ale o pověření...
Juras, 18.12.2007 22:33

Taky se mi nelíbí, že těm katolíkům přispívám. Raději bych byl, aby z mých daní šlo víc peněz třeba do zdravotnictví nebo do školství, než k parazitům, kteří berou jméno boží nadarmo a zneužívají ho k vlastnímu prospěchu.

Odp12: Nehovořil jsem o víře, ale o pověření...
Yardasan, 19.12.2007 16:34

Ano a ano. S pozdravem jK.

co to je „věřící“
dobrák, 13.12.2007 15:32

:-(Do jaké kategorie jej lze uložit?Po světě se totiž toulá tolik „věřících“,že som z teho akýsi zmetený„.Co církev to věřící,A když učiníte sice malou,ale jistou analýzu,zjistíte,že tam o tom “věření„nic moc není.Budhista,dle mne je věřící,Výklad Aláha pro Střední Východ - je o ve věření v něho.Jehovista=věříci.No a na závěr naše církev svatá neposkvrněná má také“své„ věříci,kteří ve svém svatém zápalu (ne všicí)odhazují s pohrdáním ostatní “věřící„.Tak sakra KDO je ten pravý věřící????No???Chcu být spasený a “takňák" se v tom zmatku věřících nemohu zorientovat!

Odp: co to je „věřící“
Yardasan, 13.12.2007 18:27

Oni za to nemohou, oni nevědí a nechápou, tak jim nezbývá než věřit a chápat dané. S pozdravem jK.

Odp: co to je „věřící“
Vladek, 19.12.2007 17:04

Slovo věřící si obecně všichni spojují s vírou v Boha nebo bohy. Ve své podstatě každý člověk v „něco“ věří. Tak např. zloděj věří že ho nechytnou, tedy je také věřící. V Bibli se píše že i satan věří v Boha ale třese se. Někdo věří že Bůh není – taky věřící.
Jak se v tom orientovat? Co je pravda?
Stejnou otázku položil Pilát Ježíši. ( Jan 18,38 ) Tato otázka zaměstnává lidstvo celé generace.
Vždyť každý jsme přesvědčení o „své“ pravdě. Jsme schopni se o „ni“ hádat, bojovat, milovat i nenávidět. Za „pravdu“ mnozí byli věznění, nebo položili své životy. A přece jde o subjektivní vjem, pocit, přesvědčení…nebo jak bych to vyjádřil. Přesto pravda zůstane jen jedna i když má mnoho úhlu pohledu.
Setkávám se z mnohými lidmi, kteří byli přesvědčení že Bůh neexistuje, že v něho věří většinou jen nevzdělaní a na rozumu slabší jedinci. Byli si jisti „svoji“ pravdou. Avšak jen do okamžiku, kdy se s Ním sami setkali osobně. Nyní i já vím, že Ježíš je víc jak skutečný, avšak nemůžu tuto svou zkušenost někomu vložit do jeho srdce, do jeho života a věřit za něj. Můžu jen svědčit o této pravdě. Jsem si vědom, že je to ryze „má“ pravda, má víra. Tím ale nikoho nepřesvědčím. Je na každém aby se přesvědčil sám. Nemluvím zde o náboženství, nebo příslušnosti k nějaké organizaci či společenství. To co zde nazývám vírou je ryze osobní jistota, zkušenost, která se stále vyvíjí, když víc a více osobně poznávám Ježíše jako zachránce a spasitele. Když s Ním můžu mít denně vřelý vztah a kontakt. Když můžu z Jeho síly žít život o kterém jsem již jinde psal jako o naplnění a smyslu.

Dovolím si citovat Ježíše: Mat.11,28 „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce; a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží“

To je má víra.

Vladek

Odp2: co to je „věřící“
ivan, 31.7.2011 20:39

,, Neb jsem tichý a pokorného srdce".

Když Ježíš vletěl do Božho domu a začal převracet stoly penězoměnců, tak si ho představím spíš jako hlučnou povodeň, než jako jako jezírko v lesním zátiší.

snažím se žít podle svého svědomí...
arjev, 31.7.2011 20:08

snažím se žít podle svého svědomí, nepotřebuji k tomu žádnou církev

Odp: snažím se žít podle svého svědomí...
Tlapka, 3.8.2011 18:19

To je přesný :-)

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru