Malé úvahy o problémech kolem nás

Nový komentář k článku "Moravskoslezská republika"

Odpovídáte na příspěvek:

zbytečná debata
Eda, 19.2.2011 18:57

Myslím, že většina příspěvků bylo naprosto zbytečných. Pokud se týká státního uspořádání tak opravdu první státní útvar západních slovanů byl na území Moravy, proto v kronikách se mluví pouze o moravanech a o českých knížatech, zřejmě kmenových. Konečně jsou známy i jména českých kmenů (Pšované, Čechové, Doudlebové a jiní), také je známo že první český kníže Bořivoj byl pokřtěn na Moravě, dá se z toho vydedukovat, že styky obou zemí byly vždy velmi úzké a Morava byla vždy součástí českého státu, podtrhuji českého státu, nikoliv království, Morava nebyla království, ale od roku 1182 markrabstvím, Čechy a Morava měly vlastní sněmy a tak to fungovalo v podstatě až do roku 1919 a i po převratu 1918 kdy království České se stalo zemí českou a markrabství Moravské zemí Moravskoslezskou, k tomu přibyly dvě nové země Slovensko a Podkarpatská Rus a toto zemské zřízení celkem dobře fungovalo až do rozpadu republiky v letech 1938 - 1939. Ve válečných letech okleštěné země byly přifařeny k říši jako Protektorát Čechy a Morava, ani okupanti necítili potřebu něco měnit na zemském zřízení. Až v roce 1949 se najednou stalo zemské zřízení nepohodlné, asi proto, že komunisté se domnívali, že rozbití staré struktury řízení státu přispěje k rychlému budování socialismu, to za prvé a za druhé utužili tím centralismus a kontrolu nad vším a ještě našli pěkná hnízdečka pro své, hm, příznivce a straníky. Žel ani po změně vlády v roce 1989 se nic nezměnilo a po rozpadu Československa na dva státečky rozparcelovali republiku na krajíčky a to asi hlavně proto, aby byly trafiky pro jejich příznivce! Jen si spočítejte toho úřednictva a údržbu budov a efektivnost nízká. Jsem pro obnovu zemského zřízení. Pokud se týká národnosti, nechápu proč ten který se narodil v Čechách by nemohl být národnost české a narozený na Moravě národnosti moravské. Ostatně jen tak pro zajímavost uvádím, že v 16. století se usnesl moravský sněm, že zápisy do desek zemských se budou vkládat v přirozeném jazyce moravském[, což platilo od roku, tuším, 1580 a asi až o deset či patnáct let později totéž učinil sněm český. Konečně i Havlíček prohlásil že se mluví moravštinou, základem moderní spisovné češtiny se stala bible kralická z jejichž osmi překladatelů pět bylo z Moravy a pouze jediný Jan Eneáš byl z Mladé Boleslavi. To je asi tak vše co jsem chtěl napsat a domnívám se, že diskuse by měla být věcná bez urážlivých invektiv. Ještě bych dodal, že země by byla asi lepším reprezentantem v euroregionech než malé krajíčky. Děkuji za trpělivost.

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.