Neptejte se co, ale proč

Komentáře k článku

13.5.2007 11:41

Je náš boj s rakovinou naozaj úprimný?

Na Slovensku (okolo 5 miliónov obyvateľov) registrujeme ročne viac, ako 23 000 nových prípadov rakoviny a takmer 11 000 tisíc úmrtí na túto chorobu. Očakáva sa však, že do roku 2020 stúpne jej výskyt až o 50 percent.


Uvedené smutné fakty nám boli opäť pripomenuté nedávnym „Dňom narcisov“, organizovaným Slovenskou ligou proti rakovine. Išlo už o 11. ročník verejnej zbierky, ktorej výťažok je určený na rôzne formy boja s toto zákernou chorobou.


Stovky dobrovoľníkov, najmä študentov, sa teda opäť vydalo do ulíc s prenosnými pokladničkami, aby im do nich tisíce, ba desaťtisíce súcitných a dobroprajných spoluobčanov prispelo, ako už každoročne, svojou obligátnou dvadsať korunou. A toto všetko za prebiehalo za masívnej mediálnej kampane, plnej krásnych a pekne znejúcich slov, spolu s neustále opakovanou výškou sumy, vyzbieranou minulý rok.


No a po ukončení celej akcie, vo všeobecnom uspokojení a s pocitmi dobre vykonaného diela, sa tak organizátori, ako i darcovia, opäť naplno ponorili do svojich každodenných starostí a do svojho starého, zabehnutého spôsobu myslenia, žiaľ, už väčšinou absolútne postrádajúceho tie krásne znejúce slová a ideály, ktorými sa dokázali nadchnúť iba jeden, jediný deň.


A nikto zo spomínaných ľudí v podstate ani netuší, že v skutočnosti nebolo v boji s rakovinou vykonané takmer nič, alebo naozaj iba veľmi málo a že práve tento ich každodenný, navyknutý a v súčasnosti všeobecne zaužívaný spôsob myslenia predstavuje kľúčový bod, na ktorý by sa bolo treba zamerať, ak to myslíme s bojom s touto chorobou naozaj vážne. Ale myslíme to naozaj vážne?


Skúsme si teraz predstaviť rakovinu, ako zlovestného, temného bojovníka, nemilosrdne, bolestne a tragicky zasahujúceho do života miliónov ľudí na celej planéte. Bojovníka, dobre vyzbrojeného a účinne chráneného pevným pancierom, bezpečne odrážajúcim takmer všetky snahy ľudstva o jeho zničenie, alebo aspoň o spomalenie jeho desivého napredovania.


Ale ako vieme, zväčša niet bojovníka, ktorý by nemal nejaké slabé miesto, nejakú „Achillovu pätu“, kam by stačilo nasmerovať jediný istý a presný úder, znamenajúci jeho okamžitú likvidáciu. No a podobné citlivé miesto má samozrejme i temný bojovník s názvom „rakovina“.


Avšak už napriahnutá ruka ľudstva, ktorá by mala mocne vraziť meč do tohto odkrytého a zraniteľného miesta sa zrazu chveje, stáva sa neistou a nakoniec neovládne ochabuje. K onému rozhodujúcemu úderu do srdca rakoviny nedochádza, lebo naša civilizácia podvedome vytušila, že by tým zároveň zasiahla aj ...svoje vlastné srdce!


Áno, je to žiaľ tak, srdce rakoviny je súčasne srdcom, podstatou a hybnou silou súčasnej civilizácie. Sú spolu zrastené, ako siamské dvojčatá, takže smrteľný zásah jedného by bol zároveň záhubou druhého. A toto srdce má meno … sebectvo!


Sebectvo! Ono je totiž ohniskom a jedinou skutočnou, vnútornou príčinou vzniku rakoviny, ale zároveň vždy iba ono hýbalo a aj doteraz hýbe dejinami planéty Zem. Neveríte?


Idolom dneška sa stal individualizmus a predovšetkým honba za osobným úspechom: Čo z toho budem mať? Koľko zarobím? Aké mi to prinesie výhody? Takéto a podobné myšlienky víria v mysliach ľudí od rána do večera a u mnohých i od večera do rána. Ja, ja a opäť iba ja! Hoci aj na úkor iných, hoci aj nečestným, nečistým a nekalým spôsobom! Len aby som mal predovšetkým „ja“, aby som „ja“ postupoval, aby som bol „ja“ známy, aby sa o „mne“ hovorilo, aby som „ja“ mal moc, vplyv a tak ďalej. Ja, ja a stále zase len a len ja!


U naprostej väčšiny ľudí dneška vypĺňa toto ich vlastné, milé „ja“ absolútne celý duševný obzor ich vnútorného života, kam sa práve pre ono nadrozmerné „ja“ nezmestí už vôbec nič iného.


Ale to ešte nie je všetko! Toto „ja“ má aj iné, skrytejšie a rafinovanejšie podoby, maskujúce nízkosť sebectva za pekné a na prvý pohľad ušľachtilo znejúce pojmy, ako napríklad: moja rodina, moje deti, moje záujmy, moji priatelia, moja práca, moja firma, moje náboženstvo, moja strana. Pojmy, ktoré sú žiaľ, vo svojej skutočnej podstate iba inou, zahalenou formou toho istého sebectva a egoizmu.


Prečo? Lebo v nich niet onoho všeobsiahleho úsilia po dobre a harmónii celku! Naprostého celku, bezo zvyšku zahŕňajúceho celé ľudstvo, objímajúceho všetko a všetkých na zemi. Kto však neuvažuje podobne všeobsiahlo a nezohľadňuje to aj vo svojom každodennom žití, ten je v skutočnosti iba sebcom, aj keby sa sám sebe snažil nahovoriť niečo úplne iného.


A spomínané úbohé, otvorené, alebo skrývané, každodenne intenzívne živené, sebecké myslenie, myslenie, nehodné pravého človečenstva, sa náhle jedného dňa odrazí a prejaví aj vo fungovaní telesného aparátu. Zrazu totiž nejaká skupina buniek, ktoré dovtedy správne, čiže nesebecky pracovali v prospech celku, príjme na základe dlhotrvajúceho duševného tlaku tento „nový“, ale zhubný model správania sa. Začne sebecky bujnieť a bezohľadne rásť, hoci i na úkor celku, majúc na zreteli iba svoj vlastný, úzky a obmedzený prospech. Tak teda prepuká rakovina, ktorá nie je ničím iným, ako zhmotneným prejavom nášho vlastného, chorobného, sebeckého a egoistického myslenia.


A keďže toto riziko, ako Damoklov meč, visí nad každým z nás, je o ňom treba nahlas, pravdivo a otvorene hovoriť. Ľudia sú totiž umelo udržiavaní v klamlivej ilúzii, že svojimi príspevkami v „ Deň narcisov“, alebo inak povedané: peniazmi, je možné zastaviť víťazné ťaženie rakoviny. Je to však iba časť pravdy, pretože verejnosti sa nehovorí o tom najrozhodujúcejšom, a síce, o nevyhnutnej zmene myslenia.


Samozrejme, že aj podobné zbierky majú schopnosť kultivovať ľudí k dávaniu a všeobsiahlemu mysleniu, ale je to iba prvý krok. Ak sa stále zostáva iba pri ňom, je to málo. Veľmi málo! Tento prvý krok nebude totiž nikdy postačujúcim, ak súbežne s ním nebude zároveň dochádzať k už spomínanej, celospoločenskej zmene myslenia.


K lepšiemu pochopeniu nesmierneho paradoxu, ktorý vzniká jestvujúcim, povrchným prístupom, uvediem prehnane extrémny príklad: Predstavme si, že sa niekto živí lúpežnými vraždami. V lese prepadáva cestujúcich, zabíja ich a berie im peniaze.


Avšak pár dní do roka na neho, z toho všetkého, predsa len doľahne vlastné, zlé svedomie a vtedy pravidelne prispieva na dobročinné zbierky, organizované pre siroty a ženy zavraždených pocestných.


No a niečo veľmi podobného sa deje aj v našom prípade. Spoločnosť a ľudia v nej totiž holdujú po celý rok iba svojmu „,ja“, čiže mysleniu a jednaniu, ktoré samotné tvorí hlavnú duševnú príčinu vzniku rakoviny, avšak sporadicky sa snažia práve peniazmi, získanými takýmto egoistickým prístupom k životu, potlačiť spomínanú chorobu.


Kto teda je ešte schopný vnímať tieto veci v reálnych súvislostiach a naozaj nechce byť zasiahnutý bolesť spôsobujúcim mečom temného bojovníka s názvom „rakovina“, ten nech predovšetkým urýchlene zmení svoje myslenie. Nech okamžité nemilosrdne zrazí z vyvýšeného podstavca vo svojom vnútri modlu vlastného „ja“ a dosadí na jej miesto ono veľké a všeobsiahle „my“! „My“, ktoré bude jeho vnútri živé po celý rok a nie iba na Vianoce, či v čase podobných, dobročinných zbierok. Ak to naozaj dokáže, potom sa už nebude musieť obávať žiadnej rakoviny.


Áno, všetko je skutočne až tak detsky jednoduché, prosté a „lacné“, že sa nám to v dnešnej dobe zložitých riešení zdá byť priam neuveriteľným. Ale je to tak, všetko naozaj veľké vždy bolo, je a bude veľmi jednoduché a je ňou taká i cesta k nášmu zdraviu. Kľúč k nemu spočíva v našej mysli, v našom vnútornom živote, správne nasmerovanom k všeobsiahlym a všeľudským hodnotám. A každý človek, ktorý to správne pochopí a svojim životom premení v čin, ten sa už nebude musieť obávať nielen rakoviny, ale ani nijakých iných vážnych chorôb.


M.Š.
Slovenské občianske združenie pre posiľňovanie mravov a ľudskosti
www.zdruzenie-ludskost.sk

Ach tak!
Tři kroky do tmy, 13.5.2007 12:15

Sebectvo...je totiž ohniskom a jedinou skutočnou, vnútornou príčinou vzniku rakoviny.

Tak je to tedy. Výzkum a léčba rakoviny nás stojí ročně stamiliony korun a zatím by stačilo tak málo...odložit bohapustý egoismus. Myslím, že někteří pánové a dámy po přečtení tohoto článku ihned poběží vrátit diplom.:-)

Dnes ma kazdy tu svobodnou moznost si...
nesvobodny zednik, 13.5.2007 13:21

Dnes ma kazdy tu svobodnou moznost si nalezt tu spravnou literaturu, ktera dukazne popisuje priciny chorob.Kdo si uvedomuje svuj STIN,tady svoje necnosti,ktere si pojmenuje a zacina se sebou pracovat na naprave,toho lecba chorobou nepotrefi.

Odp: Dnes ma kazdy tu svobodnou moznost si...
Jana, 13.5.2007 14:05

Nepochopila jsem. Prosím Nesvobodného zedníka, aby vysvětlil, jak se hledá správná literatura, t.j. jaká kritéria použít k rozeznání její správnosti. Také bych ráda znala význam termínu „léčba chorobou“.

Odp2: Dnes ma kazdy tu svobodnou moznost si...
nesvobodny zednik, 13.5.2007 14:34

Ac skoro 60ti lety,snazim se makat timto smerem a svym zpusobem.Voditkem budiz RUEDIGER DAHLKE- Cim onemocnel svet-THORWALD DETHLEFSEN- Osud jako sance, THORWALD DETHLEFSEN-Nemoc jako cesta. dnes na Ct2 v1650 se s tim pere US herecka-dama, SHIRLEY MAC LAINE.Jeji kniha Na tenkem lede a serial na CT1 o tom vypovida.

Odp3: Dnes ma kazdy tu svobodnou moznost si...
nesvobodny zednik, 13.5.2007 14:43

OPRAVA kniha NEMOC JAKO CESTA je spolecna prace panu Dethlefsena a Dahlke. Myslim,ze na tema rakovina da rozumnou odpoved.

Ako sa tak pozerám...
Tři kroky do tmy, 17.5.2007 11:15

zbadal som...že to skúšate aj na indexových weboch. :-)

Nedá mi to
Jana, 17.5.2007 14:00

Nedá mi to a musím se ještě jednou k článku vyjádřit. Jako zdroj informací ho nemohu brát moc vážně, samozřejmě, autor je neznámý v odborných kruzích, žádná organizace ho nezastřešuje, neuvádí žádná fakta, je očividně zaujatý.
Přesto souhlasím s tím, že psychika může být jednou z příčin vzniku rakoviny. Vždyť to taky lékaři a jiní odborníci nepopírají. Veselá mysl - půl zdraví - to známe všichni.
Ale bylo by určitě na škodu věci opominout ostatní příčiny rakoviny. Co takhle strava, kouření, alkohol, nedostatek pohybu, znečištění životního prostředí, dokonce i promiskuita? To jsou všechno taky vědecky ověřené příčiny vzniku rakoviny. A skoro ze všemi můžeme něco dělat, a to je výhoda.
Pouze genetické předpoklady zatím bohužel ovlivnit nikdo neumí.
Podobné články jako tento jsou podle mého názoru vysloveně škodlivé, protože lidi odvádí od skutečných řešení a nabízí jakousi velmi vágní vizi s pochybným účinkem.

Shlédněte následující filmy a relace...
liposomal, 12.8.2016 20:40

Shlédněte následující filmy a relace, které jsou veřejně přístupné na internetu.
Lidstvo je klamáno a zneužíváno!
Youtube: 1, Dr.Mathias Rath – Rakovina,konec jedné nemoci lidstva (český dabing)
2, VitaminC(Slobodný visielač)3.dílý(Rakovina 3.díl)
3,Mudr.Karel Erben – Vitamín B17
4. Erben-Drtinová (Homocystein)
5,Zakázané léky na rakovinu
6,VitaminC v léčbě onkologických onemocnění(lék Viaskor)
7,Intravenozní VitaminC v ČR
8,Gersonův zázrak
9,Čo dokáže VitaminC
10, Infúzna terapia VitaminomC
11, Dr.Stanislav Burczynski (lék – Antineoplast)
12,Edward Griffin – Příběh Vitaminu B17
13,Tajný projekt Voda
14,Aloe Vera
To je jen několik málo odkazů, které dávají více nadějí.Nejsou to jen relace z (bájné ameriky), ale jak se přesvědčíte tak z celého světa vč. Čech a Slovenska.
Při poslechu si připravte tužku a zápisník(hlavně u VitaminC-Slobodný visielač) pro důležité poznámky o dávkování, dostupnosti Liposomálního VitaminuC apod.
(liposomal@seznam.cz)

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru