Neptejte se co, ale proč

Komentáře k článku

22.4.2007 19:50

Výchova detí začína už pred narodením

Úplne všetko, a teda aj počatie a narodenie dieťaťa, podlieha dôsledným a nemeniteľným prírodným zákonom, čo zaiste nebude nikto popierať.


Ale pôsobenie týchto zákonov zasahuje ešte oveľa hlbšie, ako sa ľudia doposiaľ domnievali. Prírodné zákony, alebo inak povedané, Zákony stvorenia, totiž ovplyvňujú naprosto rovnako dôsledne aj oblasť skrytého, duševného diania, sprevádzajúceho počatie i narodenie a zásadným spôsobom vplývajú na vnútorné kvality dieťaťa. Z tohto dôvodu by preto rozhodne malo byť spoločensky žiaduce poznanie tohto ich hlbokého a skrytého pôsobenia, ktoré by následne malo byť využívané tak, aby túžba všetkých rodičov po dobrých deťoch nezostávala iba neuskutočneným prianím.


Lebo žiaľ, nevedomosť, ľahostajná povrchnosť a všeobecná nechuť vniknúť hlbšie do týchto dôležitých súvislostí zapríčiňujú, že už po stáročia je naša zem zaplavovaná ľudsky, duševne a duchovne nekvalitnými jedincami, spôsobujúcimi iba zlo! Sebe samým, svojim rodičom, i celej spoločnosti! A toto zlo je trpkým ovocím trestuhodnej nevedomosti o Zákonitom dianí vo stvorení, ktorého účinky pôsobia bez ohľadu na to, či o nich ich vieme, alebo nevieme.


Avšak ľudia už nesmú zostávať aj naďalej nevedomými. Je naozaj najvyšší čas poznávať fungovanie Zákonitostí, ktoré tak zásadným spôsobom ovplyvňujú kvalitu mladej generácie a tým i osud a budúcnosť celej planéty.


Ako teda vychovávať deti už pred narodením? Ako čo najpozitívnejšie ovplyvniť kvalitu svojho potomstva? Toto všetko spočíva v rukách budúcich rodičov, ktorí však musia bezpodmienečne poznať a správne využiť dva rozhodujúce, zlomové momenty, v období pred narodením ich dieťaťa


Prvým z nich je samotný akt plodenia. Čo však už môže byť takého dôležitého na tomto procese, o čom by sa doteraz nevedelo? Paradoxne, ide o vec najdôležitejšiu, a síce, o dodnes nepoznaný, duševný rozmer tohto deja.


Uveďme príklad: Ak sa vo všetkej čistote a dôstojnosti, telesne spojí dvojica, navzájom sa milujúca hlbokou duševnou láskou, bude ich vnútorným stavom prežiarený i samotný akt telesného spojenia.


Ako protipól si však vezmime telesné spojenie dvoch ľudí, ktorého základom je len a len zmyselnosť. Neraz i umelé, neprirodzené a teda nečisté, zmyslené vydráždenie.


Na jednej strane to teda bola hlboká vzájomná duševná láska, kým v druhej išlo iba o ukojenie vybičovanej zmyselnosti. Ak by ale došlo v oboch spomenutých prípadoch k počatiu a k následnému narodeniu dieťaťa, celkom určite sa to odrazí na jeho duševných kvalitách.


V tom prvom prípade bude veľký predpoklad, že príde na svet osobnosť vysokých ľudských a duševných kvalít, kým v druhom sa mimoriadne zvyšuje riziko príchodu bytosti omnoho menej kvalitnej, až nízkej, inklinujúcej viac k živočíšnemu, ako k ušľachtilo ľudskému, duševno – duchovnému rozmeru bytia.


Áno, je to tak, medzi kvalitou duševného stavu dvojice pri akte plodenia a vnútornými kvalitami nového človeka vládne priama úmernosť.


No a ďalším, druhým, ešte zásadnejším momentom v období pred narodením, je doposiaľ nepoznaný dej, prebiehajúci v polovici tehotenstva. Ide o obdobie, v ktorom dochádza k prvým pohybom dieťaťa v tele matky. Tieto pohyby sú spôsobené spojením sa dozrievajúceho detského telíčka s ľudským duchom, usilujúcim sa k pozemskému vteleniu.


Aby sme si to lepšie objasnili, pozrime sa do sféry, našim očiam neviditeľnej. Akonáhle dôjde niekde k počatiu, začínajú sa okolo nastávajúcej matky okamžite zhromažďovať ľudské duše, túžiace po pozemskom vtelení a každá z nich by pre seba veľmi rada zaujala novo sa formujúci, telesný príbytok.


Samozrejme, sú medzi nimi duše kvalitné i menej kvalitné. No a rozhodnutie, ktorá z nich dostane túto príležitosť, spočíva v rukách budúcej matky. Ona určí, či bude dieťa dobré, alebo zlé, či bude jeho príchod šťastím a radosťou pre celú rodinu, alebo naopak, nešťastím a zdrojom neustálych problémov doma i medzi ľuďmi.


Budúca matka rozhodne duševným stavom svojho vnútra! Ním vytvorí rovnorodý most ku celkom konkrétnej duši, nachádzajúcej sa v jej blízkosti, ktorá, na základe fungovania Zákona rovnorodosti, dostane práve prostredníctvom duševného stavu matky, príležitosť k spojeniu sa s dozrievajúcim telíčkom v jej lone. No a k tomuto deju dochádza presne v polovici tehotenstva.


A tak sa teda, na základe tohto diania, bežne stáva, že hoci otec a matka fyzicky splodia pozemské telo dieťaťa, jeho skutočným, duchovným otcom, alebo matkou, môže byť nejaká iná osoba, žijúca v blízkosti nastávajúcej mamičky, osoba, ktorá bude mať zásadný vplyv na jej duševný život práve v polovici tehotenstva.


Uvediem príklad: Istý manželský pár očakával narodenie dieťaťa, avšak muž musel odísť do zahraničia. Poprosil teda svojho suseda, aby bol jeho tehotnej manželke nápomocný. Všetko nakoniec dobre dopadlo, ale čím dieťa viacej rástlo, tým nápadnejšie sa začalo podobať ...na suseda! Nielen vzhľadom, ale aj povahou.


Rodičia si to nevedeli vysvetliť, pretože mali naprostú istotu, že dieťa fyzicky počali práve oni. My ale už vieme, čo bolo príčinou. Toto je zároveň aj vysvetlením, prečo sa neraz aj do dobrej rodiny a dobrým rodičom narodí takzvaná čierna ovca.


Každá žena, ktorá má problémy so svojim potomkom, by sa teda mala zamyslieť, v koho blízkosti sa pohybovala a koho duševnému vplyvu podliehala práve v období polovičky svojho tehotenstva.


Žiaľ, dôsledky jej nevedomosti o týchto veciach sa už nedajú vziať späť a následný výchovný proces, či už doma, alebo v škole, môže iba čiastočným a dielčím, ale nikdy už nie zásadným spôsobom ovplyvniť formovanie osobnosti nového jedinca. Práve z tohto dôvodu vychádzajú preto neraz nazmar všetky dobré snahy a všetko úsilie rodičov i pedagógov.


Avšak nastávajúce mamičky ešte nič nezmeškali. Ak si uvedomia prevratný význam toho, čo bolo povedané, a dokážu to aj využiť, môžu si byť isté, že im budú ich deti prinášať len a len radosť.


V polovičke tehotenstva by preto mali veľmi úzkostlivo dbať na to, v akej spoločnosti sa pohybujú, kto sa zdržuje v ich blízkosti a aký je ich osobný, vnútorný, citový a myšlienkový život. Mali by úplne vedome usmerňovať svoju myseľ k čistote, ušľachtilosti a ...ku Svetlu!


Áno, je to už raz tak, pozemské ženy držia vo svojich rukách budúcnosť ľudstva. Kvalitou svojho vnútorného života majú schopnosť formovať kvalitu nových, prichádzajúcich generácií. Ak sa teda vzchopia a využijú svoju moc, dokážu zastaviť dlhotrvajúci a všeobecný, morálno – mravný úpadok ľudstva a nielen to! Dokážu obdarovať národy zeme generáciami ľudí novej doby, generáciami, naplnenými tými najušľachtilejšími ľudskými vlastnosťami, ktoré na zemi vybudujú niečo, čo sa bude podobať ...raju! A toto nedokážu ani peniaze, ani štáty, ani politici, ani cirkvi, školy, inštitúcie, spolky, združenia, či organizácie. Dokážu to iba pozemské ženy, vedome jednajúce v súlade so Zákonitým dianím vo stvorení.


A preto treba všetkým, nie iba ženám, vždy znovu a znovu neustále pripomínať nesmierny dosah, mnohým snáď už dôverne známych slov: Udržujte krb svojich myšlienok čistý! Tým založíte mier a budete šťastní!

M.Š.
Slovenské občianske združenie pre posiľňovanie mravov a ľudskosti
www.zdruzenie-ludskost.sk

Pekné
Tři kroky do tmy, 23.4.2007 8:05

Veľmi dobre sa to číta. Už som sa nazdával, že ma to zaujme viac, no keď som v odkaze zbadal reklamu na Vodu Svetla, hovorím nie. Naozaj nie. Tých rôznych šarlatánov už je aj priveľa.

Odp: Pekné
Ľuboš, 23.4.2007 9:01

Máte pravdu v tom, že rôznych šarlatánov je už naozaj dosť. Robíte však chybu v inom - že všetkých hádžete do jedného vreca. Približne jeden „liečiteľ“ z tisíca je naozaj Pokorný a dokáže ľuďom pomôcť. Mne osobne Voda Svetla pomohla spôsobom, o ktorom by ste snáď aj zapochybovali. Nechcem sa však rozpisovať, isté ale je, že keby ste sem napísali aj desať krát viac argumentov o tom, že tento liek patrí do oblasti pôsobenia šarlatánov, len by som sa znova pousmial. Z jednoduchého dúvodu - v stave a prežívaní, ktoré som načrtol by som dal v danej chvíli všetko čo mám za prinavrátenie zdravia, stačilo však násť vlákno na Vodu Svetla a aj vďaka tomu Vám môžem teraz odpísať. Navyše, je na nás, aby sme skúmali a usilovali o presvedčenie vo všetkom, čo robíme - Vy píšete, že ste si inzerát o Vode Svetla iba pozreli. Prijmite presím dobrú radu do života: Povrchnosť sa naozaj nevypláca.
Srdečne pozdravuje Ľuboš zo stredného Slovenska.

Hmmm
Jana, 23.4.2007 19:03

Miminko se rozhodně nezačíná pohybovat v polovině těhotenství, vesele a čile se mrská už koncem první třetiny těhotenství, akorát to maminka necítí, protože děťátko se velmi maličké.
Jinak díky za vysvětlení o vstupování duší, teď mám konečně v rukou ten správný argument pro všetečky, kteří se mě téměř denně ptají, proč je můj nejmenší blonďatý a modrooký, když jsme my dva i obě starší děti spíš tmaví a tmavoocí. Je to jasné - v půli těhotenství mi pomáhal blonďatý soused nést koš s prádlem....

Kopa hnoje. Nemám co víc k tomu říct, a...
merlinn, 23.4.2007 19:32

Kopa hnoje. Nemám co víc k tomu říct, a to nejenom proto, že nemám čas...

Mám trošku času, tak se porejpu v té...
merlinn, 24.4.2007 7:34

Mám trošku času, tak se porejpu v té kopě hnoje.

...aby túžba všetkých rodičov po dobrých deťoch nezostávala iba neuskutočneným prianím.

-Mluvte sám za sebe. Lidi touží po dětech, ne po dobrých dětech. Moje děti budou vždy dobré, protože je miluju.

Ako čo najpozitívnejšie ovplyvniť kvalitu svojho potomstva?
-Já bych řekl dobrou výchovou a dobrým genetickým základem. Nějak mi nesedí myšlenka, že by souložili dva retardi ve vší čistotě a důstojnosti, a z jejich potomka bude osoba velkých lidských a duševních kvalit... Narození černé ovce není žádná záhada. Dnes si můžete nechat přečíst váš celý genetický kód, kde je vše krásně vidět.

Áno, je to tak, medzi kvalitou duševného stavu dvojice pri akte plodenia a vnútornými kvalitami nového človeka vládne priama úmernosť.

-např. arisrokracie akt lásky nikdy neprožívala, přesto je mnoho z jejich potomků známo svou moudrostí po stovky let. Také by mě zajímali podrobnosti o té přímé úměrnosti, protože se tomu opravdu těžko věří...

...začínajú sa okolo nastávajúcej matky okamžite zhromažďovať ľudské duše,
...bežne stáva, že hoci otec a matka fyzicky splodia pozemské telo dieťaťa, jeho skutočným, duchovným otcom, alebo matkou, môže byť nejaká iná osoba, žijúca v blízkosti nastávajúcej mamičky

-Tak jak je to. Jsou to dušičky okolo matky nebo dušičky okolo souseda... I kdyby to všechno byla pravda, tak duchovní otec nepředá žádné geny, tudíž nebude žádná podobnost se sousedem!

Udržujte krb svojich myšlienok čistý! Tým založíte mier a budete šťastní!
-Tak u toho jste měl zůstat. Nic víc, nic míň.
Nakonec jednu radu pro autora článku: Zeptejte se svých vlastních rodičů na to, jak jste byl plozen. Možná jim šlo jen o potěšení a důsledky jejich konání již bohužel nejdou vzít zpět...

Odp: Mám trošku času, tak se porejpu v té...
Tři kroky do tmy, 24.4.2007 8:05

Lidi touží po dětech, ne po dobrých dětech. Moje děti budou vždy dobré, protože je miluju.

Zrovna včera jsem četl článek, kde je dobrý postřeh ohledně rodiny před několika desetiletími:
*V dobách, jež podle amerického politologa Francise Fukuyamy skončily s objevením antikoncepčních pilulek a následným ekonomickým osamostatněním žen, byly děti nejlepší (mnohdy jedinou dostupnou) důchodovou investicí. Čím více potomků pár měl, tím větší byla jistota, že o něj bude k stáru důstojně postaráno. Motivace fungovala po dvou liniích: člověk musel vychovávat děti tak, aby byly dostatečně schopné, aby jej později mohly uživit, a zároveň dostatečně slušné, aby jej živit chtěly.*
Článek je sice o svatbách, ale tohle je zkrátka recht.

Zajímavý článek
Jana, 24.4.2007 12:40

Teda, ne ten, ke kterému je tato diskuze, ale ten, na který jste dal odkaz. Nechcete se na toto téma rozepsat trochu víc? Pod tuhle slátaninu se to ani nehodí.

Odp: Zajímavý článek
Tři kroky do tmy, 24.4.2007 13:22

Raději bych to přenechal někomu jinému. Přece jen se v tomto tématu (svatba ano či ne) necítím dostatečně pevný v kramflecích, abych se pokoušel o objektivní zhodnocení pro a proti. Ale určitě by stálo za to, věnovat této stránce lidského života samostatný článek.

Odp2: Mám trošku času, tak se porejpu v té...
merlinn, 24.4.2007 20:44

Je to tak, dříve to bylo potřeba, a ještě dnes v mnoha částech světa tomu tak je. Jsou to ty části světa, kterým se tady na západě říká zaostalé (nemyslím to nijak hanlivě). Antikoncepční pilulky jsou prima ;-)

Antikoncepční pilulky jsou hormonální...
Jana, 25.4.2007 12:12

Antikoncepční pilulky jsou hormonální svinstvo, které ženy vcelku dobrovolně cpou do svého těla a ničí si své zdraví a zamořují celé životní prostředí umělými pohlavními hormony ve jménu svobodného sexu.

Odp: Antikoncepční pilulky jsou hormonální...
merlinn, 25.4.2007 19:41

To by bylo na další článek. Už jsem o vlivu těchto pilulek na životní prostředí slyšel, ale nic oficiálního. Pokud máte znáte nějaký pěkný link, tak sem s ním. Zatím stále zastávám názor, že je to prima :)

Odp2: Antikoncepční pilulky jsou hormonální...
Tři kroky do tmy, 25.4.2007 19:50

To by bylo na další článek.

Napište ho. Určitě to stojí za to. Já k tomu nemám podklady a plácal bych tím pádem do větru:-(

Odp2: Antikoncepční pilulky jsou hormonální...
Jana, 26.4.2007 14:03

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru