Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux

Komentáře k článku

7.2.2007 22:37

O demokracii: věnováno bratru Davidovi.

Domnívám se, že vím jaké motivy vás vedli ke stažení vašeho, mimochodem zajímavého článku, o záplavách v důsledků globálního oteplování. Myslím, že jedním z důvodů byla skutečnost, že se diskuse neubírala směrem, který jste ji určil. I moji vinou, v důsledku „polechtání“ mé ješitnosti, se rozvinula diskuse spíše k řešení různých technických problémů. Za to se omlouvám. Takhle jste si pravděpodobně odůvodnil stažení článku i sám před sebou. Tuším ale, že tam byl ještě další motiv (i když je možné, že se mýlím). Soudě podle střípků vašich komentárů k různým problémům, jste zastáncem ideologie liberální demokracie, nebo je vám alespoň velice blízká. Další dimenze diskuse k vašemu článku však byli docela nekompromisním útokem na tuto ideologii.

Osobně považuji liberální demokracii za překážku skutečné svobodě, i když samotná svobodu hlásá. Problém je v tom, že vychází z utilitarizmu, pro nějž jsou rozhodující výhradně následky jednání. Z tohoto pohledu byla definována i Všeobecná deklarace lidských práv. Tato říká: „dělej si co chceš, pokud tím neomezuješ práva jiného“. Není tady žádný ohled na společnost, přírodu, ba ani na jiného člověka, pokud zrovna neporušujeme jeho práva. Takové vymezení svobody je ale nedostačující, protože zakládá dluh do budoucna, dluh ještě nenarozeným, kteří pochopitelně ještě nemají práva, jež by šlo porušovat. Liberální demokracie navíc hlásá rovnost šancí, ale již v principu toleruje jejich nerovnost. V případě pojímání společného bohatství jako jednotného celku, který má být přerozdělován mezi všechny, kritizuje, a dle mého mínění zcela oprávněně, že takové přerozdělování je nepřirozené a vede k socialistickému rovnostářství, ke ztrátě motivace, stagnaci a byrokratizaci společnosti s tendencemi směrovat k totalitě. Sociální stratifikace společnosti je, jako výsledek lidské evoluce, přirozená. Avšak její argumentace, vycházející z představy, že se všichni lidé vždy sami o sebe postarají a sociální rozdíly jsou jenom vyjádřením jejich různé píle, je zavádějící. Liberálně konzervativní ideologie předpokládá, že všichni lidé začínají za stejných podmínek, a že každý může přičítat jenom sám sobě, vlastní-li méně než druzí. Ve skutečnosti jsou výrobní prostředky již předem v určitých rukou a možnosti rozvoje každého člověka závisí na tom, do jaké rodiny se narodil. Tedy o co jiného v principu jde, než o hlásání rovnosti šancí, ale taky o toleranci jejich nerovnosti již v základu? Je to rozpor, který tato ideologie není schopna řešit.

Proto sympatizuji spíš s definováním lidských práv v kontextu s odpovědností. Takové vymezení vychází z deontologické etiky, která klade důraz taky na motivy jednání, nejen na jeho důsledky. Jinak řečeno, co jiného je právo na život člověka, než povinnost pro jiné jej respektovat? Navenek jemnou, uvnitř však zásadní nuanci tohoto posunu si patrně uvědomuje i skupina odpovědných politiků světového formátu, jež apeluje na navedení rovnováhy mezi právy člověka a jeho odpovědností.
(viz:http://www.forum2000.cz/czech/conferences/1997/speeches/4m2.php)

Jednání bez odpovědnosti totiž nevede ke svobodě, stejně tak, jako absence svobody nevede k odpovědnosti. Našim postojem k životnímu prostředí okrádáme o svobodu příští generace tím, že je stavíme před nutnost. Nedáváme jim možnost volby, která je základní podmínkou svobodného jednání. Vymezení lidských práv z pohledu deontologické etiky by pak patrně nevedlo k tak masivnímu poškození životního prostředí, protože by kapitálu nastavovalo zrcadlo odpovědnosti.

No vidíte, a já už jsem si říkal, že to...
Bambus, 7.2.2007 23:15

No vidíte, a já už jsem si říkal, že to Bratr David stáhl kvůli mému poslednímu příspěvku, kde jsem nazval papeže antikristem. Obávám se totiž, že svoboda je dnes v natolik vážném nebezpečí, že bychom nejlépe udělali, kdybychom se hezky klidně rozpustili na konfederaci městských států. Začínám mít totiž čím dál větší pocit, že tohle

http://www.casodej.cz/analyza17.htm

je tak trochu pravda. Jenže v takovém případě je celá diskuze o rovnostech a nerovnostech zbytečná.

Odp: No vidíte, a já už jsem si říkal, že to...
Kelt, 8.2.2007 9:46

Federace městských států je úžasná myšlenka, jenže v globalizovaném světě absolutně neproveditelná. Takhle si nadnárodní korporace mohou dělat s menšími zeměmi co chtějí a jak by potom zametly s maličkými městy? :-)

Ale až se přes naší planetu přeženou všechny důsledky globálního oteplování, až radikálně ubude lidí, tak by stálo za to tu myšlenku znovu oprášit. jenže se obávám, že by vše opět spělo k centralizaci a byli bychom tam, co dnes. Lidé se málokdy poučí ze své vlastní historie :-)

Odp2: No vidíte, a já už jsem si říkal, že to...
Bambus, 8.2.2007 10:34

No já nevím, ale Švýcarské konfederaci se v globalizovaném světě daří skvěle. A v USA to donedávna taky fungovalo - když ještě byla jediným federálním zákonem ústava, a každé město užívalo skoro 100% samosprávu (proto ty rozdíly v trestech smrti). Takže povídání o tom, že cesta už vede pouze skrz centrálu v Bruselu, anebo supercentrálu OSN v New Yorku, považuju za kecy přesně takovejch lidí jako papež, Bush, Merklová, Blair, Bursík, a miliónu dalších. Ježíš stejně říkal, že se všechny království rozpadnou na kousky, tak proč tomu nepomoct už dnes? :-)

Odp3: No vidíte, a já už jsem si říkal, že to...
NEMO, 8.2.2007 10:59

Jistě, velikost území odpovídající cca kraji nebo spolkové zemi.
Ale nějaká minicentrála by být měla, aby se dala třeba postavit dálnice, přehrada, atomová elektrárna, nebo aby mohl být rozvíjen výzkum a třeba lety do vesmíru.
Jen ne to co máme dnes, přebujelá zkorumpovaná byrokracie, která dusí lidi. Takové daně nebyly nikdy v historii, to co tu socani zavedli spolu s komančema (v ODS jsou taky zakuklení)... :(
Celá evropa se chová socialisticky, socani jsou nalezlí všude a ničí nás. :(
Chci desátky a ODPOVĚDNÉ MINIMALISTICKÉ CENTRÁLNÍ VELENÍ, ODPOVĚDNÉ ZA SVÉ ČINNY, jak hmotně tak i osobně za svá rozhodnutí, třeba i tím, že ztratí veškerý svůj majetek a budou to splácet i jejich pravnuci... :)

Odp4: No vidíte, a já už jsem si říkal, že to...
Kelt, 8.2.2007 11:19

Ale jo, to já bych chtěl taky, jen jsem skeptický k tomu, zda by byla vůle něco takového zavést a jak by to v praxi fungovalo.

Vezmu-li historii, tak to nikdy skutečně nefungovalo - starořecké městské státy se neustále mydlily mezi sebou, taktéž měststké státy ve středověké Itálii byly takřka neustále ve válečném stavu, roztříštěné Německo do spousty knížectví a hrabství bylo také zdrojem neustálých konfliktů. A to je jen pár případů. Zase by byly městské státy, které by na tom byly lépe a jiné, které by na tom byly hůře a ty by záviděly těm, co se mají lépe a kolotoč se točí dál. ...

Odp5: No vidíte, a já už jsem si říkal, že to...
Bambus, 8.2.2007 13:27

A v tomhle s Vámi nesouhlasím. Je sice pravda, že nezávyslé městské státy mají tendenci rubat se navzájem - koneckonců i ti Švýcaři by mohli vyprávět. Nicméně považuji tento způsob civilizace za nejlepší možný. Jednak - antické Řecké státy po sobě zanechaly skvělé umělecké, architektonické a filosofické ovoce. To samé lze říci o Italských městských státech, které odstartovaly renesanci, a o nezávyslých hanzovních městech na severu - které v renesanci pokračovaly. Dnešní Švýcarsko je jasné, tak snad ještě jeden příklad: V knize „Collapse - How Societies Choose to Fail or Succeed“ Jarred Diamond píše o „civilizaci“ která žila až do 2. světové války na Nové Guinei v horách - podle archeologů asi 6000let. Bohužel si jich v roce 1941 všimly americké bombardéry - nicméně tahle společnost zásadně neuznávala „centrální autoritu“ a zabývala se jen tak farmařením. Obývala stovky vesnic 2000 metrů vysoko v horách, a samozřejmě se mezi sebou taky bitkovali. Hlavní ale je, že neznáme jiný příklad společnosti, která by byla kontinuálně soběstačná po tak dlouhou dobu. Tedy snad až na indiány Hopi, ale ti se taky „necentralizovali“.

Decentralizace podle mě umožňuje různorodost - a různorodost je základ přežití života na zemi. Kdo nám zaručí, že EU nebo OSN něco nepos*rou ve velkém? A co když se tak stane? Já v takovém případě budu doufat, že zbude nějakej nezávislej Amsterdam - abych měl kam utéct jako Komenský a spol.

A samozřejmě nejsem takovej fanatik abych zavrhoval cokoliv centrálního. Centrální vládu „Konfederace Městských Států Čechy-Morava-Slezsko“ bych usadil v Praze, ale víc než finance, armádu a infrastrukturu bych jim pod křídlo nedal. A rozhodně bych centrální vládě sebral policii - protože „pořádkové síly“ jsou velice nebezpečné, pokud se jich někdo zmocní najednou - i.e. centrálně.

Odp3: No vidíte, a já už jsem si říkal, že to...
NEMO, 8.2.2007 11:11

Ve čtvrtém dílu Vetřelců na konci říkal jeden z posádky: Země, taková díra... :) Ale když pak uviděl na vlastní očí modrou planetu, tak změnil názor.
Lidi by si měli uvědomit, že letíme na kusu šutru, který nám dává vše pro život a je strašně zranitelný. Nemají nadhled a vidí jen sebe a své „problémy“, hlavně se chovají celkově jako paraziti a viry.
Chybí jim odstup a přehled, tohle ale je nemožné chtít od obyvatel třetího světa, kteří teprve objevují co je to konzumní život. Bude húř, bohužel... :/
Už jsem to tu kdysi psal, že když se mě někdo zeptá odkud jsem, tak řeknu že z planety Země. Neuznávám totiž hranice a „národní cítění“ některých fanatiků. Je mi celkem jedno jak se tu bude za padesát let mluvit.
Momentálně nemám být na co hrdý, jak psal Ivan, mám taky problém, co bych dělal v případě války. :/ Nechat se ve jménu republiky zastřelit, nebo přijmout nepřítele, který má trochu jiný pohled na věc? Dilema...
Kvůli naší politické reprezentaci, bych se teda do boje nehrnul, leda v případě, že by hrozilo vyhlazení. Jak říká klasik, my bychom se už nějak domluvili. :)

Odp4: No vidíte, a já už jsem si říkal, že to...
Kelt, 8.2.2007 11:23

A kdyby ten nepřítel chtěl ublížit Vašim blízkým, lidem, které opravdu milujete? Taky byste doufal, že se s nepřítelem nějak dohodnete? Že Vám zastřelí ženu jen napůl nebo Vám znásilní dcery jen trošku? :-):-) To je ten pravý důvod, proč většina mužů vzala pušku do ruky a šla bojovat - aby chránila své blízké ....

Odp5: No vidíte, a já už jsem si říkal, že to...
NEMO, 8.2.2007 11:30

Řešil jsem problém, ve jménu vlajky a za prezidenta a jeho rodinu, za poslance a senátory, jménem republiky, císařství - vyberte si... :)

Osobní ohrožení, tam není se o čem bavit.

Odp6: No vidíte, a já už jsem si říkal, že to...
Kelt, 8.2.2007 13:07

Jasně, bojovat za nějakou imaginární vlajku, za prezidenta a jeho představitele je nesmysl a do boje by kvůli tomu šel asi jen opravdový pomatenece nebo fanatik. Jenže tahle země není jen prezident, poslanci a senátoři (zaplaťpánbů :-) ), ale i řada milých obyčejných lidí a kvůli těm už by to možná pro někoho smysl mít mohlo, ne? :-)

Odp7: No vidíte, a já už jsem si říkal, že to...
NEMO, 8.2.2007 13:36

Mělo, ano...
Ale vždy se tam přifaří takový Paroubci, kteří musí být za každou cenu vidět a honit si politické triko a z toho je mi vážně na blití.
Pokud půjdu do boje, tak stejně jen za malý okruh lidí které znám - obec, město. To co bylo dříve, že se udělala mobilizace a chca nechca museli všichni, to bych asi nezkousnul. Otázka je co by to bylo za nepřítele v dnešní technické době. Dneska se začíná bojovat jinými prostředky než kvéry... Takže globální válce by zabránil jen zdravý rozum jednotlivce.
Doporučuji skvělý dvoudílný film co byl na Hallmarku - jmenovalo se to Na pláži (myslím). Fakt mě zamrazilo, konec civilizace přesně tak jak by mohl nastat dnes. :/

Odp8: No vidíte, a já už jsem si říkal, že to...
NEMO, 8.2.2007 13:49

Tak je to jinak, pardon... :)
film

Tak proto, už jsem se lekl, že se mi to...
NEMO, 8.2.2007 1:23

Tak proto, už jsem se lekl, že se mi to zdálo, ten článek co tu byl. Ještě to není tak špatný s mojí pamětí.
Začal jsem uvažovat, jestli opravdu nežiji v rozbité simulaci... :)

Odp: Tak proto, už jsem se lekl, že se mi to...
Jimmy, 8.2.2007 8:12

A to se jednalo už o nejméně druhý článek „bratra Davida“ který byl stažen včetně své diskuse. Takže propříště považuji jakékoliv reagování pod jeho články za ztrátu času.

Odp2: Tak proto, už jsem se lekl, že se mi to...
realista, 8.2.2007 19:25

Proč Jimmy? V každé reakci konfrontujete své názory s názory jiních a buď si je tím upevňujete, nebo upravujete, nebo je dokonce měníte. V každém případě se tím zdokonalujete a vůbec není důležité, zda zůstanou nebo nezůstanou napsány. Bratr David stáhl svůj článek a nelze se proto na něj zlobit. Měl na to právo.

Odp3: Tak proto, už jsem se lekl, že se mi to...
Jimmy, 13.2.2007 14:24

Reakce pod články mají několik funkcí. Jednak třídění vlastní názorů reagujícího. Utříděný názor samozřejmě zůstane ať už se článek s diskusí smaže nebo ne. Ale také má funkci doplnění obrazu o diskutujícím a i o autorovi článku a to ať už se jedná vývoj názorů v čase, o konzistenci názorů nebo o životní postoje. Tento celkový obraz pomáhá pochopit stanovisko přispěvatele a lze lépe pochopit záměr příspěvku nebo ho naopak přesněji vyvrátit.
Pokud ovšem články na které nejsou reakce jaké jsem očekával smažu a ponechám pouze ty „povedené“ tak o sobě vytvářím falešný obraz a tím ostatním diskutujícím v podstatě „lžu“

A osobně mě navíc ještě naštvalo, že si prostě případné další reakce na své příspěvky nepřečtu :-/

Odp4: Tak proto, už jsem se lekl, že se mi to...
realista, 14.2.2007 18:04

Souhlasím s váma, že bratr David měl zřejmě diskusi nechat dojít a až pak článek mazat. Jistě bude korektní ho o to příště požádat (nakonec on sám uvádí, že se příště zeptá). Ignorovat jeho články a nezapojit se do diskuse by byla škoda. Konec konců vaše příspěvky ji dělali zajímavou a jak se ukázalo, nejen pro mne.
Co se týká pochopení záměru příspěvků, to lze zcela jistě dosáhnout i v diskusi pomocí komentářů.

Odp5: Tak proto, už jsem se lekl, že se mi to...
NEMO, 15.2.2007 9:17

Diskuse je od toho, aby se v ní diskutovalo.
Autor celkem naivně předpokládal nějaký směr.
Určitá linie se drží, ale hodně často se na základě podnětu v článku může dospět k naprosto opačným závěrům a tohle přece autor nemůže považovat za špatné a smazat celou diskusi...
Diskuse pod články na internetu je živelná a nedá se srovnávat s diskusí v reálném světě. Tam máme přímý kontakt s autorem/přednášejícím, tady jsou reakce opožděné, nebo reaguje diskutující na diskutujícího a ne přímo autor.
Zkrátka smazáním článku a diskuse mě velice překvapil, tohle se normálně nedělá. Co se jednou vyřkne, ani párem volů nevezmete zpět do úst.
Copak v reálu taky děláte rollback vyrčených slov? :-)

Odp6: Tak proto, už jsem se lekl, že se mi to...
realista, 18.2.2007 17:33

Souhlasím s váma, proto jsem vyjádřil podiv nad neochotou Jimmiho dále diskutovat k článkům bartra Davida. Osobně mohu nesouhlasit se stažením článku, k němuž se rozbíhala diskuse, avšak nic se s tím nedá dělat. Ator článku má právo odstranit svůj článek. Toto právo je mu dáno podmínkami na tomhle portálu. Pokud tady míním diskutovat, tak musím taky respektovat podmínky. Nevyjadřuji souhlas se stažením článku, jenom myslím, že by to nemělo mít vliv na další diskusi.

Odp7: Tak proto, už jsem se lekl, že se mi to...
Jimmy, 18.2.2007 18:27

Když bratr David stáhnul svůj první článek, tak jsem to bral jako náhodný exces kdy se článek nepovedl, nikdo na něj nereagoval, tak se stáhl. Ovšem stažením druhého je zřejmé, že bratr David si není ochoten stát za tím co napíše a tudíž lze důvodně předpokládat že jeho další články budou po několika týdnech mizet také. A zabývat se něčím co bude mít životnost jen pár dnů nebo týdnů jsem ochoten pouze pokud se jedná o jídlo ;-)

Žádná pravidla nejsou spadlá z nebe a tudíž neměnná. Takže kdo ví, třeba když bude se současným stavem nespokojeno více lidí, tak se pravidla upraví.
V každém případě nevidím důvod podporovat chování, které se mě osobně nelíbí. Samozřejmě ostatní diskutující ať se chovají jak uznají oni za vhodné, moje neúčast v diskusi určitě ničí práva nijak neomezuje ;-)

Odp8: Tak proto, už jsem se lekl, že se mi to...
realista, 18.2.2007 21:05

Souhlas. Je tady ale jistá nuance. Podíváte-li se blíže na diskusi, pak zjistíte, že bratr David si svoji chybu uvědomil po napsání mého článku. Lze tedy předpokládat, že další článek již neodstraní. Pakliže by to udělal, váš přístup by byl zcela akceptovatelný.

Pro všechny!
bratr David, 8.2.2007 11:41

Vidím, že chcete mít jasno:) Můj pohled na uspořádání světa určuje především Marx, Engels, Lenin... Hluboce ctím osobu Fidela Castra a Huga Chavese, třeba dílo Pabla Nerudy, Michaila Šolochova, obdivuji indickou společnost pro přirozený vztah k práci a duchovním hodnotám a tedy přírodě. Samozřejmě osobu Mohačandrase Gandhiho. Nicméně netrpím „ikonografickým“ napodobováním. Postupuji pouze a jedině „svou“ cestou. Jaká to je? Povím jednoduše - přečtěte si Máchu nebo Holana, to jsou básnící mého světa...

Článek jsem stáhnul proto, že jsem očekával trochu jinou diskuzi... Zajímalo mne, jestli někdo odpoví na skrytý dotaz v mém příspěvku? Jak budeme asi již brzy žít a co z toho, co dnes máme se zhroutí? Jsou v této zemi lidé, kteří si uvědomují, jak nesmyslnými a krátkozrakými cestami nyní ti kdo nám vládnou vedou tenoto národ?

Odp: Pro všechny!
Kelt, 8.2.2007 13:01

Vidíte, mě se článek docela líbil, oslovil mě, neb mi promluvil z duše. Nevím, co jste očekával od diskuze pod článkem, téma je natolik obsáhlé a prolíná se v něm tolik rovin, že by komentář vydal na slušnou disertaci :-)

Jaký bude budoucí svět, nezmění-li lidé své chování k přírodě a sobě navzájem? Bude to svět jako po každé radikální změně v dějinách - počátky křesťanství, pád Římského impéria, stěhování národů, Francouzská revoluce, VŘSR - svět chaosu, násilí, ale zároveň nadějí v lepší zítřky, svět lidí, kteří se na troskách starého špatného světa budou snažit postavit nový, lepší svět, vyvarovat se přitom chyb svých otců a přitom udělat spoustu nových. Rozhodně se ten svět bude lišit od našeho světa lidí snících svůj americký sen a nehledících přitom nalevo ani napravo ...

Odp2: Pro všechny!
bratr David, 8.2.2007 14:01

Kéž by to tak bylo...

Odp3: Pro všechny!
Kelt, 8.2.2007 14:30

Kéž by to tak bylo??? Obávám se, že nechápu ...

Každá radikální změna společnosti, každá revoluce je ošklivá věc, protože byť je vedena těmi nejvznešenějšími ideály, teče při ní mnoho krve nevinných a ty ideály nakonec skončí také pošlapány někde v prachu u cesty...

Dal bych přednost pokojné změně společnosti, která se dotkne nás všech, kdy my všichni změníme své chování, když už ne kvůli sobě, tak kvůli svým dětem. Jenže nic bohužel nenasvědčuje tomu, že by se něco takového chystalo a tak nás asi čeká ten chaos, násilí a budování nového světa ...

Pokusím se vysvětlit ten rozdíl analogií z dějin křesťanství - revolucionář Martin Luther veden ušlechtilou snahou obnovit opravdovost křesťansví svým revolučním vystoupením uvrhl Evropu do staletí krvavých náboženských válek, které přinesly spoustu obětí, bídy a utrpení prostým a nevinným lidem. Napoti tomu František z Asisi kázal o změně smýšlení, o návratu ke kořenům, o dobrovolné chudobě atd. Můžeme se dohadovat, která z cest byla úspěšnější, ale cesta sv.Františka nebyla alespoň lemována mrtvolami ...

Odp4: Pro všechny!
realista, 8.2.2007 18:55

Jistě je to hezký ideál. Potíž však nastane, když skupina lidí, a nejčastěji je to menšina, nechce za žádnou cenu změnit své chování. Až pak se to svrhne v revoluci, se všemi negativy včetně možnosti, že dojde ke zneužití k jiným cílům. Každá revoluce je reakcí na bezútěšný stav, v něm už nelze normální – nekrvavou cestou, změnit nechtěný režim. Nelze podezírat lidi, že je to důsledek jejich krvelačnosti. Je to výraz zoufalství a beznaděje, jenž je žene k pošlapání toho, čeho si zcela zřejmě ctí.

Mě těší že o mě máte péči!
bratr David, 8.2.2007 17:05

Moc mě těší, že se tu ztrhla diskuze nad tím, že sem vám odstranil článek:) Je to milý... příště se Vás radši zeptám. Slibuju!

Odp: Mě těší že o mě máte péči!
realista, 8.2.2007 19:05

Bratře Davide, to opravdu nemusíte. Je to vaše svobodná volba. Vy jste článek napsal a vy máte právo taky rozhodnout, jestli jej stáhnete nebo ne. My se můžeme jenom domnívat, jaké motivy vás k tomu vedli. Mimochodem, článek byl opravdu hezký, líbil se mi, a myslím, že by se kolem něj ještě rozpoutala široká diskuse. I vaše komentáře mají hlavu a patu, většinou s váma dikutující souhlasí a pokud ne, vyjasňujete si svá stanoviska pomocí komentáře. A o tom to vlastně je.

vemte si moje icq!! a pošlete mi...
Mateskanec, 30.5.2007 17:15

vemte si moje icq!! a pošlete mi referát na zeměpis ze „STÁTY NA ZEMI“ !!!!!!!!!!!!!! prosííííííííííííííím..:D
icq:251657982

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru