Neptejte se co, ale proč

Komentáře k článku

17.12.2006 9:56

Cizopasníci

Motto:

Když nebudeš platit za byt, skončíš jako bezdomovec.Když nebude platit cigán, dostane od státu bydlení v hotelovém domě nebo mu obec postaví luxusní obytný kontejner na kraji města. Nebude ovšem platit dále. Když zničí svůj nový příbytek, jak je to u této nekulturní skupiny obyvatel obvyklé, dostane jiný a potom ještě jiný ... a ...

O cizopasnících

Každý den se u nás debatuje nebo píše o cigánech, vlastně o Romech (dávám přednost staletími zavedenému označení cigán). Noviny, rádio, televize mají všechno, co se děje kolem cigánů, za vděčné téma. Rozzlobený zájem ostatních o ně je velký. Což ovšem nevadí, aby v duchu špatně pochopené humanity a demokratické rovnosti lidí media nevystupovala vůči cigánům bázlivě a úlisně a nevydávala tyto permanentní narušitele veřejného pořádku za oběť „netolerantních a rasistickými předsudky znetvořených“ dávných a dosud ještě většinových obyvatel těchto krajů.

V debatách, světe div se, se snad v posledních časech pomalu počínají objevovat pokusy, ačkoliv velmi opatrnické, říkat pravdu a nebýt z cigánů jen na větvi. Po troškách a často jen v náznacích se počalo připouštět, že potíže, pokud je tito téměř neadaptovatelní nekulturní problémoví lidé, valící se ve stále vzrůstajících počtech přes naše jihovýchodní hranice, mají, si způsobují oni sami a navíc způsobují je i ostatním.

Co víc, začalo se zatím nesměle a skoro šeptem konečně mluvit o tom, že jsou to právě „Romové“, kdo svou ignorací práva, morálky a kulturních způsobů, k nimž v prvé řadě patří princip žít ze svého a za své, kdo trvale frustruje a obtěžuje kulturní a spořádané většinové obyvatelstvo. Vždyť všechny statistiky nad jakékoli pochyby dokládají, že cigán je ve většině společenský parazit a potenciální porušovatel zákonů.

Musím upozornit na závažnou okolnost, že tento stát je státem diskriminačním. Absurdita této jeho diskriminační praxe je v tom, že diskriminuje nikoli menšinové cigány, ale diskriminuje většinové obyvatelstvo tím, že umožňuje cigánům obtěžovat ostatní a trvale nesmírně rozsáhle parazitovat na hodnotách, na jejichž vzniku se nikdy nepodíleli.

Důchodci, kteří v průměru kolem čtyřiceti let svou prací spoluvytvářeli majetek tohoto státu, dnes žijí na mizerném důchodu na pokraji nouze a pod stálou hrozbou, že se jim ještě ubere. Mladé rodiny běžných drobných zaměstnanců žijí rovněž „z ruky do huby“. Nějak by si všichni poradili a neměli námitek, kdyby byl dobrý důvod pro tuto sociální disproporci a víra v lepší příští.Ta však není, neboť tento stát z peněz poplatníků a skutečných tvůrců svého majetku miliardovými a stále rostoucími sumami sanuje parazity, nazývaje to sociální politikou. Mezi těmito parazity převládají cigáni - lidé, kteří nechtějí a nebudou pracovat, protože práci si většinou oškliví a mohu pohodlně žít v zahálce, kterou jim tento stát vysokými, takzvanými sociálními příspěvky, umožňuje. On totiž tento stát dělá selektivní sociální politiku, kterou si navíc plete s marnotratností.

Sociální politika má jistě své hluboké důvody. Kdokoli kdykoli se může dostat do poměrů, kdy potřebuje pomoc a přispění. Když však statisícová, snadno definovatelná skupina obyvatel (převážně novoobyvatel), má příživnictví na státu za svůj životní styl a program, mají zákonodárci za povinnost říct neprodleně ne! Pokud tak neučiní, diskriminují a utlačují všechny, kteří žijí za své a ze svého a daněmi přispívají na kolektivní výdaje .

Způsob života cigánů nápadný zahálkou, ničivostí společného majetku a kulturních prostor (i historických objektů), barbarskými životními zvyklostmi, hromadnou kriminalitou, bezohledností vůči ostatním obyvatelům, a jinými závažnými zlozvyky, je přímým důsledkem bázlivého a shovívavého nerozumu, jimž orgány, které by měly uváženě spravovat tuto zemi, zahrnuji obtížnou cizopasnou menšinu. To všechno rychlým tempem směřuje ke všeobecné společenské katastrofě

Souhlas
Saw, 17.12.2006 10:25

Po dlouhé době článek, který se vám opravdu povedl. Naprosto souhlasím že okud se máme zbavit rasismu, tak v očích státu nemůže bát někdo cigán a někdo gadžo...

Odp: Souhlas
tlapka, 1.9.2009 9:34

Pracuji v oboru služeb a Cii. velmi dobře využívají „rasismu“ pro sebe, terorizují své úředníky a každý má hrůzu co když se postižené menšině podaří šlápnout na kuří oko?

Juzku, prezentujete se tady jako...
Jana, 17.12.2006 10:27

Juzku, prezentujete se tady jako filozof, historik, básník a novinář. Po přečtení několika vašich článků vám nevěřím ani jedno.
Čtu jen slova zahořklého a zatrpklého člověka, plného zloby a nenávisti.

Odp: Juzku, prezentujete se tady jako...
Saw, 17.12.2006 10:40

Vzhledem k loňským nečekaným výdajům vlády na sociální systém, je to spíše racionální postoj, než nějaká xenofobie...

Odp5: Beru Keltovo doporučení na vědomí.:-) I...
Jana, 17.12.2006 10:55

Sawe, vadí mi rovnítko mezi pojmy sociálně nepřizpůsobivý člověk a Rom. Protože kdyby existoval jen jeden jediný Rom, který do této kategorie nespadá, je to pro mě špatně. Stejně tak jako existuje mnoho neromů, kteří sociálně nepřizpůsobiví jsou.

Odp6: Beru Keltovo doporučení na vědomí.:-) I...
Saw, 17.12.2006 11:03

Naprostý souhlas. Nemyslím ale, že tohle by bylo to, co se Juzek snažil říct...

Odp6: Beru Keltovo doporučení na vědomí.:-) I...
Juras, 18.12.2006 1:00

Mně to rovnítko taky vadí. Proto mi vadí Bursík. Čunek vystěhoval nepřizpůsobivé lidi a Bursík řve, že se jedná o segregaci Rómů.

Odp6: Beru Keltovo doporučení na vědomí.:-) I...
tlapka, 1.9.2009 9:37

To ale na věci Nic nemění.

Odp: Juzku, prezentujete se tady jako...
juzek, 18.12.2006 9:53

zabývejte se fakty, která jesm předestřel, jste plná emocí a prázdná, co se argumentů týče

Odp2: Juzku, prezentujete se tady jako...
Jana, 18.12.2006 10:07

Plný emocí a bez argumentů jste jedině vy. Jaké argumenty máte? Kde jsou ta předestřená fakta? Nic takového v článku nevidím.

Odp3: Juzku, prezentujete se tady jako...
tlapka, 1.9.2009 9:38

Třeba zajít k optikovi.

Odp3: Juzku, prezentujete se tady jako...
zvoník, 1.9.2009 21:46

Jano,
jeden důkaz snad stačí, když napíšu, že cikáni (pardon Romové) kradou kostelní historické zvony pro kov. Jsou tak hloupí, že je ani neumějí prodat jako sběratelský kus. Anebo to dělají proto, že ve sběrně jsou to ,,rychlé peníze" . Většinou se, zvony jimi ukradené, najdou ve sběrnách surovin až v Ostravě. Poslední krádež, o které vím, byla ve Štolmíři u Českého Brodu. Zvon rozřezán flexkou, když si půjčili proud naproti v domě před zvonicí. Nikdo nic neslyšel, protože všude okolo bydlí další cikáni. Předtím to byly krádeže zvonů v severních Čechách na několika místech. Ověřte si to. Vždycky byla jejich omluva, že si mysleli, že už to na nic není. Mám pocit, že kdyby to udělali mně, možná bych porušil řadu přikázání. A to se jedná JEN o HISTORICKÉ zvony nevyčíslitelné hodnoty!

Dnes jsem se díval na ČT1 Debata, kde...
parkr, 17.12.2006 14:38

Dnes jsem se díval na ČT1 Debata, kde jsem zaznamenal určítý posun k lepšímu,v otázce o cikánech, měl jsem dojem že se někteří politici až tak nebojí,říkat o nich pravdu.Že by se začalo blýskat na lepší časy?

Odp: Dnes jsem se díval na ČT1 Debata, kde...
Juras, 18.12.2006 0:56

Taky jsem to po očku sledoval. Přál jsem si, aby Čunek nabídl Bursíkovi, že mu poskytne zdarma byt na okraji Vsetína, když je tak hrr integrovat nepřizpůsobivé mezi lidi ;-)

Odp2: Dnes jsem se díval na ČT1 Debata, kde...
parkr, 18.12.2006 9:10

Jurasi,Jurasi,ty věčný oponente.

Odp3: Dnes jsem se díval na ČT1 Debata, kde...
Juras, 18.12.2006 10:23

Vždyť Ti spíš přitakávám. Posun tam byl - jenom Bursík pořád obhajoval „diskriminované rómy“. Tak ať si s nepřizpůsobivýma zkusí bydlet, ne? Třeba se mu to zalíbí :-) Anebo ne a změní názor.

Odp4: Dnes jsem se díval na ČT1 Debata, kde...
parkr, 18.12.2006 10:39

tak sem tě špatně pochopil.;-)

Tenhle článek není rasismus
Deever, 17.12.2006 16:10

Vím, co každý rádoby spasitel řekne po přečtení tohoto článku. Totiž to, že pan Juzek je rasista a že by zasloužil pár facek. Vás, Jano, to zřejmě potkalo taky.

Je tu ale jistá nenulová pravděpodobnost, že má v něčem pravdu. Ano, z článku je patrná jistá zahořklost, nicméně, pokud je vše, co píše pan juzek ve svém profilu pravda, nelze se mu divit, protože právě on je obětí pozitivní diskriminace. Bez vlastní viny, samozřejmě.

Jak byste to řešila vy ? Rovnítko mezi Róm a cizopasník bezpochyby nepatří, ale jistá část z nich (přiznejme si - většina), do této kategorie spadá. Jakkoli to zní hnusně nebo čunkovsky, oni prostě nepracují. A nechtějí.

Jak bych to řešila
Jana, 18.12.2006 0:23

jak bych to řešila já? Domnívám se, že lepší řešení než sociální dávky neexistuje - pokud by zůstali nepřizpůsobiví lidé bez prostředků, společnost by si zadělala na mnohem horší problémy. Takže bych jim dávala ty dávky dál, protože si myslím, že by stát prostě nikoho hlady nechat neměl. Nehledě na to, že ve hře jsou malé děti.
Otázka je, co dělat, aby se problémy ještě neprohlubovaly. Regulovat imigraci slovenských Romů. Podporovat vzdělávání Romů, jak dětí, tak dospělých.
Nemám ze situace radost. Je to problém. Ale nenávistnými slovy to nevyřešíme.

Co navrhuje autor článku? Vysídlit? Vymýtit? Internovat?

V čem je právě autor obětí pozitivní diskriminace?

Jinak, přečetla jsem si, Deevere, vaše články. Musím říct, že jsem byla naprosto v šoku z vašeho mládí. Podle vašeho písemného projevu bych vám hádala alespoň o deset let víc.:-)
Nechcete znova napsat o feminismu? Zajímalo by mě, jak by na toto téma reagovalo poněkud obměněné osazenstvo Svíce.

Odp: Jak bych to řešila
parkr, 18.12.2006 8:49

Dávat dávky dál,rovná se -nulová motivace k práci.

Odp2: Jak bych to řešila
Jana, 18.12.2006 9:07

Nedávat dávky = zvýšení chudoby, nárůst zločinnosti.

Odp3: Jak bych to řešila
parkr, 18.12.2006 9:14

Bylo myšleno ,nedávat tak nesmyslně velký.Takto je nikdy nikdo dělat nepřinutí,a o to jde aby se dokázali začlenit,a přispívat tak do státní kasy,a né jenom brát.

Odp4: Jak bych to řešila
Jana, 18.12.2006 9:17

Promiňte, ale vůbec netuším, jak vysoké sociální dávky vlastně jsou.

Odp5: Jak bych to řešila
Juras, 18.12.2006 10:29

Tak se tady na nás nevytahuj! ;-)

Odp6: Jak bych to řešila
Juras, 18.12.2006 13:11

Ale stejně je to divný - potom se říká, jak jsou učitelé chudý. Jani, nestálo by to za to? Od nového roku má být rodičovský příspěvek 7000, to už jsou hezké peníze i pro majetnější lidi ;-)

Odp6: Jak bych to řešila
Jana, 19.12.2006 9:19

Tak kolik?

Odp7: Jak bych to řešila
parkr, 19.12.2006 11:17

Kolik berou to fakt nevim,ale když sem dělal ještě v plynárně,tak se propouštělo a mezi nima byli i dva cikáni,když my jeden z nich řekl že na tom bude ještě líp po propuštění(finančně)tak to mluví samo za sebe.Před asi měsícem jsem šel po ulici okolo stánku kde se prodává lahvové pivo,pili tam tři lidi ,jeden z nich byl cikán, ti dva mu říkali jestli si někdy aspoň ňeco přividělá,a on jim s ůsměvem řekl že to nemá zapotřebí.Z toho usuzuji že mají dost na to že nedělaj,když si všimnete tak v marketech maji plný vozíky,(bez práce),toť vše.Hezký Vánoce.

Odp8: Jak bych to řešila
Juras, 20.12.2006 23:53

Já taky nevím, kolik berou, ale tipnul bych si, že nejvíc berou ti, kteří říkají „Daj love, móre, lebo žilétky do krka zařezály!“. Pracovníci na sociálních úřadech by mohli vyprávět :-) Hlavní problém této diskuse podle mě je, že se baví lidé bez zkušenosti s lidmi se zkušenostmi. Jedni mají tendenci paušalizovat, druzí naopak nechápou, jak někdo může trpět xenofobií. Myslím, že kdyby Jana s Ivanem vyrůstali třeba v Brně Husovicích, a museli odevzdat nějakému o hlavu vyššímu bližnímu, který neumí moc česky, každý den pětikorunu na kino, taky by k celému problému přistupovali jinak.

Odp9: Jak bych to řešila
Juras, 20.12.2006 23:57

Vloudil se mi tam špatný smajlík, je snad jasné, že mi to ve skutečnosti moc veselé nepřipadá. +++ Každému, kdo odsuzuje rasismus (v naší zemi ale jde spíše o xenofobii než rasismus), bych rád připomněl jeho hluboké kořeny pramenící z negativních zkušeností. Vezměte si knížku Josefa Lady - O kocourku Mikešovi, a nalistujte si kapitolu „Mikeš ukraden“.

Odp10: Jak bych to řešila
parkr, 21.12.2006 8:15

to je ze zvyku:-)

Odp11: Jak bych to řešila
parkr, 21.12.2006 8:16

ten smajlik:-)

Odp9: Jak bych to řešila
ivanplacak, 21.12.2006 11:25

Jurásku,už jsem to psal v jiném příspěvku, ,,přispěl" jsem víc než po pětikorunách na kino.Myslím,že by to za ta léta dalo přes půl milionu.Právě proto si musím dávat pozor,aby se můj hněv neobrátil proti nevinnejm.To je to těžké!! Nechci, aby se opakovala kurevská nespravedlnost z před šedesáti lety! Vinej nevinej! Neobhajuju lumpy a darebáky,přeju jim zaslouženej trest! Že se tak málo lidí zastalo případnejch nevinejch mě překvapilo,ale současně potvrdilo,že jsou lidé nepoučitelní. Na tohle jednou lidstvo dojede, toto jsou příčiny válek,snadná a jasná řešení. Lidi se vyvražděj,vinej nevinej! Asi by to udělali už dávno,ale klackama na poli to šlo dost pomalu.Dneska k tomu budou mít patřičnou techniku.

Odp5: Jak bych to řešila
juzek, 18.12.2006 10:32

Paní Jana patří do kategorie lidí, která neviděla cigány ani lornětkou, nebo naopak jim za slušný peníz přisluhuje. Je nejspíše z těch, kteří žijí v blahobytu a domnívají se, že jim to dává právo, bez ohledu na skutečností, hlásat ty své jakoby humanistické pravdy a poučovat ostatní. Je však odcela možné, že se jedná o staropanenskou hysterii, která, dle mého, emanuje z každého slova, co tu proti mně vede.
Přečtěte si prosím ještě jednou můj článek, paní Jano. Jste-li způsobilá probourat se škraloupem zaujatosti, přemýšlejte o tom, co říkám a nevkládejte mi do písma ničeho jiného. Klíčovým tématem je má řeč o diskriminaci většinové poctivé a pracující části populace. Nikdo těm našim samozvancům (vzhledem ke stupidnímu politickému systému a zvrácené selekci do špiček správních hierarchii mám právo jej tak nazývat,) na to nedal právo. Vznikl tady obrovský celospolečenský paradox: za cigána odpovídá stát, stará se mu o žvanec, ošacení i bydlení. Cigán se nestará o nic, ani o své děti. Nanejvýš o to, kde co ukrást.Ti ostatní, co žijí v duchu evropských cvilizačních tradic a starají se, seč možno, o sebe sami, se musejí starat skrze potroublý a rozmařilý stát i o ty cigány . A nevykládejte mi paní Jano, že jste někde viděla pracujícího a slušného cigána. Já taky viděl. A kolik je jich ze sta rodin? Tři? Pět rodin? Na ostravském jižním obvodu je všech pět obrovitých hotelových domů osídleno cigány. Na každý byt dává stát tři a půl tisíce a ještě všechny cigánské nájemníky, jak jsem psal, živí a šatí. Když jedou lidé ráno do práce vyvalují se ti darmožrouti z oken a vřískají (bývají opilí a nadopovaní), když jedou lidé z práce, zase se vyvalují cigáni z oken a vřískají. Můžete se jít podívat. Měla jste to udělat už dřívě. Pak byste zajisté tady neplácala ty nesmírné nesmysly, a nevřeštěla na lidi co se vzpouzejí bezpráví.

Odp6: Jak bych to řešila
Docky, 29.1.2007 19:16

musím souhlasit s tím co tu juzek nahoře o vás píše Jano. Já sám sem ještě nedávno souhlasil s tím že cigáni nejsou zase až tak hrozní a že jsou diskriminováni. Pak jsem ale začal chodit po večerech ven a za poslední měsíc se mně už 3x jen tak pro srandu pokusily zmlátit

Odp3: Jak bych to řešila
Jimmy, 18.12.2006 9:23

Dávat dávky dál s ohledem na děti, znamená geometrickou řadou rostoucí populaci parazitů , protože děti jsou jejich zdrojem obživy a tak jich mají násobně více než většinová pracující populace.
Takže pokud budeme konzervativně brát zdvojnásobení popolace každých 20 let, tak máme např. 300 000 parazitů dnes za 20 let 600 000 za 40let 1 200 000, což při celkovém klesajícím počtu obyvatel může být cca 15% obyvatel která už ve 3-5 generaci nepracuje.

Odp4: Jak bych to řešila
Jana, 18.12.2006 9:26

Jimmy, většina Romů, kteří v našem městečku žijou, má míň dětí než já.:-)
I romské ženy pochopily výhody antikoncepce...

Odp5: Jak bych to řešila
Jimmy, 18.12.2006 9:38

Tak pokud tomu tak je, tak je to opravdu dobrá zpráva.

Odp5: Jak bych to řešila
Juras, 18.12.2006 13:09

A kolik rodin tam máte? Jednu? :-)

Odp3: Jak bych to řešila
tlapka, 1.9.2009 9:42

Dávat všechno a více zadarmo a budou z nich vědci a spasitelé národa, jak opačně tato trajektorie ukazuje.

Odp2: Jak bych to řešila
David12345678, 19.12.2006 18:24

Dávat menší dávky - motivace k práci a možnost se najíst. Jinak proč se to nedělá jako za Karla IV? Ať za ty dávky postaví hladovou zeď, zametou vhodník, posbírají výměšky po psech, odhází sníh lepí obálky...
... prostě cokoliv. Práce je dost.

Odp: Jak bych to řešila
juzek, 18.12.2006 11:09

Máte tam obšírnější odpověď (toabyste ji nepřehlédla)Svědčilo by vám více přemýšlení než počnete třískat do kláves

Jsou i jiní...
romantik, 17.12.2006 23:12

... a větší, mnohem větší „díry“, kterými uniká bohtstvní tzv. slušných občanů. Těmi „C.......íky“ je i moho, velmi mnoho jedinců z tzv. většinové skupiny občanů ale i mimo hranice. Umí a zveřejnil někdo někdy pravdivě celostátní roční účetní uzávěrku ? „Díra“ vytvořená „černými ovcemi“ by asi v poměru k ostatním byla velmi malá; „konkurují“ jim jinší borci, kteří to daleko lépe umí a ještě s nimi většina „lidu“ sympatizuje, protože jsou bílí pletí a umí se jednoduché veřejnosti vlichotit.

Odp: Jsou i jiní...
juzek, 18.12.2006 10:39

pane Jimmy, neodbíhejte od tématu. Samozřejmě, že jsou i jiné „díry“, ale teď debatujeme o cigánech. Nikdy jste nepřemýšlel o tom proč se utajují statistiky a sociálních podporách pro něa například o jejich trestné činnosti. ? Buďte si jist, že cigáni malou „dírou“ ani malou starostí nejsou

Odp2: Jsou i jiní...
NEMO, 18.12.2006 11:18

Úřady práce mají VÝSLOVNĚ zakázano jakkoliv si označovat problémové lidi, dle zkušeností tam patří z 99% cigáni. Bohužel se stalo, že nejmenovaný ÚP měl tuto skupinu označenou značkou, z důvodu stížností zaměstnavatelů na jejich chování. Zkrátka si chodili k zaměstnavateli jen pro razítko, že nevyhovují a dělali jim jinak problémy, když jim odmítli to dát, protože je chtěli zaměstnat třeba ve skladu jako pomocnou sílu.
Tihle Cizopasníci, ano to na ně sedí jsou totiž tak specifičtí, že by si zasloužili rezervaci jako indiáni v USA. Vyvázat je z práva a povinností, ať se laskavě starají sami o sebe.
Viz. výše, ano cigáni pracují na směny, ráno hulákají a dělají bordel, večer hulákají a dělají bordel a v noci hulákají a dělají bordel, a pak že neumí dělat na směny... :)

Odp3: Jsou i jiní...
tlapka, 1.9.2009 9:45

Proč je nenechat v jejich slumech? Kdyby se jim to tam nelíbilo tak by si tam uklidili.

Já si myslim,že i určitá část politiků...
parkr, 18.12.2006 11:01

Já si myslim,že i určitá část politiků by s tím něco dělat i možná chtěla, ale podle mě je tu ten obrovský strach něco proti cikánům říct na veřejnosti.Pan Čunek to udělal, a mám pomalu pocit jakoby ho měli někteří „ humanisté“ za zločince.Prostě když to někdo zkusí,tak se zase najde ňákej bukša,kterej to začne ve svý slabomyslnosti kazit.

Odp: Já si myslim,že i určitá část politiků...
NEMO, 18.12.2006 11:23

Je to stejný jako s jadernou energií, pomateným rakušákům, bych střihnul dráty ze všech stran a ať si vyrábí třeba šlapáním na kole, hned by pochopili, že jim ty vodní a jiné „alternativní“ zdroje absolutně nestačí... ;)
A zdivočelé jihočeské matky by jim k tomu mohli vařit polívku na ohništi... ;-)

Odp2: Já si myslim,že i určitá část politiků...
parkr, 18.12.2006 13:12

Rakušáci jsou frustrovaní z toho,že už neni Rakousko-Uhersko a my na ně nemusíme makat,ale koukám že je nahrazujou cikáni.

Odp3: Já si myslim,že i určitá část politiků...
Jimmy, 18.12.2006 13:46

Rakušáci jsou flustrovaní z toho, že díky těsnému výsledku referenda před mnoha lety mají model jaderné elektrárny v měřítku 1:1 a chtějí aby v tom nebyli jediní a tak nevypadali před světem jako pitomci ;-)

Odp4: Já si myslim,že i určitá část politiků...
NEMO, 18.12.2006 13:54

V mých očích už vypadají, protože napadají Temelín argumenty o výbuchu Černobylu. Je technologicky jinde a postavený reaktor funguje jinak (z principu se nemůže stát to co se stalo na ukrajině).
Máme tu jiné kandidáty na odstavení, co slovenské jaderky, ty jim nevadí? Je to všechno špína a politika... Lidi jsou až na posledním místě. Nejdříve musí uspokojit své zvrácené potřeby naši mocní... :/

ale jsme už zase od tématu.. :)

Problémy moderní (nadprodukující)...
novinář, 18.12.2006 12:19

Problémy moderní (nadprodukující) společnosti s méně přizpůsobitelnými menšinami viz Amerika - černoši, Austrálie - původní populace, Evropa - Romové, vyplývá mimo jiné z toho, že daleko jednodušší pro stát je platit sociální příspěvky plošně než adresně. Pokud by sociální dávku vyplácel nezaměstnanému přímo na ruku starosta obce (jako u nás ve dvacátých letech minulého století), mohl by po příjemci, a zcela logicky, požadovat nějakou konkrétní práci. Feudál stavěl opevnění města, Franc Josef státní silnice. Jak ale efektivně zorganizovat zmíněnou masu, aby třeba zametala město? Dokážu si představit, že by se u nás v ulici objevila tabulka s nápisem: Tuto ulici má v kapitalistické péči rodina Dežova. Když by nebylo uklizeno, zameteno okolo popelnic, uhrabaný a ostříhaný trávník, starý Dežo by nedostal na kořalku. (Už to ale vidím i kriticky, u Dežů by pokračoval obvyklý mejdan ve stylu pohyblivého svátku a ulici by uklízeli propachtovaní Ukrajinci... alespoň by ale bylo uklizeno!)
Jestli se mohu touto cestou ještě trochu pochlubit, vedle jediného romského muzea v Evropě máme u nás v Brně také střediska pro kulturní vyžití snědých školáků. Některý den si přijde zazancovat i deset dětí, jindy zde maluje (výtvarné potřeby co tvůrčí rozlet ráčí zdarma) i trojice příštích Pikasů. Rozpočet střediska mnohonásobně převyšuje místní lidovou čkolu umění, kde platím svému potomkovi bezmála čtyři tisíce školného ročně.

Odp: Problémy moderní (nadprodukující)...
NEMO, 18.12.2006 13:04

Zajímalo by mě, zda tohle ví ti romští „aktivisté“. Když ho vidím v TV, tak se mi opravdu zvedá kufr, z toho jak neustále chce jen brát dávky a stavět rodinné domky pro své nicnedělající a neustále se množící spolukastníky... :(
Kde je v tomhle všem ten rasismus?

V té naší mluvě je tolik nesmyslů,které...
juzek, 18.12.2006 13:37

V té naší mluvě je tolik nesmyslů,které zavádějí a matou výpovědí o čemkoli: Paní Jana má například plno starostí o takzvané „nepřizpůsobivé“. Doporučil bych jí, aby než ten pojem počne používat, si ujasnila jeho obsah. Ona totiž jej používá ve významu přesně opačném. Ti její nepřizpůsobiví jsou naopak dokonale přizpůsobiví.Přišli na to, že v této zemi se dá celkem pohodlně žít za cizí a přizpůsobili se tomu. Cigáni jsou proto dokonale přizpůsobiví. Člověk nepřizpůsobivý, expresivně „blbec“, je ten, co chodí dělat za nuzáckou mzdu a bere za to méně než ten cigán, co sedí doma na zadku i s rodinou a a zvedne jej jen, když si jde pro státní příspěvek a potom do krčmy. Tady je tolik absurdit v té diskuzi. Největší z nich je neschopnost některých rádobyintelektuálů pochopit, že pokud nepostavíme palisády z racionálních zákonů a vyhlášek proti těm, kteří chtějí legálně drancovat náš špejchar a lezou do něj ze všech stran, jsme, prosím o prominutí,v prdeli. Společný egoismus slušných lidí a omezování naivní laskavostí k dacnům je jedinou nadějí, že nás nevyžerou a potom nesežerou.

Ještě jedno musím z pomateného tlachání...
juzek, 18.12.2006 13:52

Ještě jedno musím z pomateného tlachání paní Jany okomentovat: Ona, chudák, nedokáže pochopit, čím jsme to diskriminování. (Člověk s tak nízkou mírou chápavostí učí děti na čkole.Co asi?) Opakuji, pani Jano, a v mém uvodním psaní je to jasně řečeno - stačí pozorně číst a uvažovat:
Nejen já, ale miliony jiných chudých jsou diskriminování chudým státem, protože chudoba státu činí nuzáky i je. A tomu státu vůbec nevadí z toho mála dělit cizáky a nemakačenky, kteří se sem přizpůsobivě hrnou jako na mikulášskou nadílku a těch svých slušných a poctivých nedbat . (Ještě malý příklad"
:Průměrný sedmdesátimetrový byt v činžáku přijde na sedm - osm tisíc nájmu a služeb. Osmitisícové platy a důchody rovněž jsou v této zemi obvyklé. Zaplatím tudíž byt a půjdu hrabat do popelnic).

Ale,ale..! Na Vaší ,,Růžové zahradě"...
ivan, 18.12.2006 23:30

Ale,ale..! Na Vaší ,,Růžové zahradě„ jsem jeden ze tří lidí, kteří za čtyři měsíce vůbec nějak reagovali. Neselektivní.!!!. vyhnání lidí ze svých domovů pojmenovávám sviňárnou bez jakýchkoliv zlehčujících kliček. Nenaznačuji,že většina,
nebo menšina, si to zaloužila nebo nezasloužila. Ta kurvárna je právě v tom,že vyhnání bylo šmahem,vinej,nevinej!
Toho samého,tedy taky siňárny, se teď dopouštíte Vy! Oni jsou ti cizopasníci.!!! Vidíte tu větu? Je Vaše! Vinej,nevinej.
Žádnou selektivnost tam nevidím.Generální odsouzení! To ano. Ti, kteří žijí řádným životem si musí připadat stejně jako ti, kteří byly vyhnáni ze svých domovů před 60lety.Mají to o to těžšší,že jsou menšinou ve svojí menšině.
Přečtěte si na,,romech“.RE od člověka s nickem,-Rasista. Věta,...bílá špína je úplně stejná jako ta černá,je nevyvratitelnou pravdou.Škoda,že není z mojí hlavy.
Jana mě zaujala právě citlivostí,ženským pohledem,jasným rozumem.Kdybych měl děti,přál bych si, aby je učila právě ona!

Odp: Ale,ale..! Na Vaší ,,Růžové zahradě"...
Jana, 19.12.2006 9:49

Ivane, díky moc za zastání. Cítím se teď jak spráskanej pes, ale zasloužila jsem si to. Neměla jsem se pouštět do debaty o Romech, a ještě k tomu s panem A.S. Ale ta emanace staropanenské hysterie se mu povedla, fakt.:-):-)
Rozhodla jsem se s internetovými debatami skoncovat, jen mě to odvádí od důležitější a milejší práce. Krásné Vánoce.

Odp2: Ale,ale..! Na Vaší ,,Růžové zahradě"...
NEMO, 19.12.2006 10:15

Proč hned končit? To bych to osobně musel zabalit už dávno. Odstřihnout kabel, zahodit „modem“ a vytrhnout síťovou kartu z PC. :)
Cikáni mají jeden závažný problém, jsou navyklý na dávky jako na drogu, a vy jim ji chcete neustále podávat. Udělal bych pro ně odvykací kůru, ale absťák bude hodně drsný, hlavně pro nás, uhlídat je pak bude oříšek.
Byl jsem ve Španělsku a tamní cikán (opravdu si nepřejí označení romové ani to neznají) vlastní školu flamenga, jeho žena a dcera jsou uznávané široko daleko jako dobré učitelky. Takových příkladů je tam víc.
Proč to nejde zde?
Protože už komunisti začali s tím dopováním penězi. Kdyby jich nechali kočovat, sami by přišli na to jak mají žít.
Ale tady ne, tady se jim valí peníze horem dolem.... Oni opravdu nechápou (mám spíš názor že záměrně), že se ty peníze berou od jiných lidí, oni vidí jen stát a mají nataženou ruku.

Jinak taky krásné Vánoce všem tady. :)

Odp2: Ale,ale..! Na Vaší ,,Růžové zahradě"...
ivan, 19.12.2006 13:07

Stejné pocity jsem měl hned při mém vstupu na internet.Dostal jsem kartáč od Romantika za názor ,že gen.manipulace mohou mít důsledky v nečekané podobě. Já, laickej mrňousek jsem narušil úvahy opravdových vědců.:-) skutečných velikánů.
Na ten pocit si dobře vzpomínám,umím si ho vybavit.Názorový střet může a má i posilující účinek, je očistný stejně jako oheň.Po opadnutí emocí se Tě zmocní dobrý pocit,že jsi dokázala obhájit pravdu před nespravedlivým nenávistivcem,který chápe kondenzační čáru jako ukrácení kvality jeho života:-). Velice často je vídám z různých výšek,různě nasvětlené i odrazem.Konfigurují spolu s mraky se spodním nasvícením do překrásných tvarů a dávají pocit až božské krásy.Určitě pokračuj,jsem si tím jistý,nemám pochybnost! Svíce by ztratila velice kvalitního účastníka a ženskej pohled na události.Bylo by mě, jako kdyby mě někdo umřel.Časem se přesvědčíš,že i takováto zkušenost je pro přínosem. Zkušenost pomáhá být lepší matkou! (zabralo to?:-) )

Pane Placáku! (Jste to vy, že?)Když mám...
juzek, 19.12.2006 1:36

Pane Placáku! (Jste to vy, že?)Když mám odvahu napsat na toto žhavé téma, počítám pokaždé s tím, že se najdou lidé jako vy a ta učitelka. Naštěstí zatím nemáte většinu (tady jste jen vy dva). Naopak naprostá většina lidí sdílí můj názor, jenže brblá po koutech majíc strach z vás a vám podobných.
Prosím vás,neházejte tvrdé upracované horaly , kteří po nikom nic nechtěli a žili za své, do jednoho měcha s parazity.Tam ti tvořili hodnoty, tvořili civilizaci Jak si to můžete vůbec dovolit! Urážite dělný lid a nejen tamten. Urážite i ty lidi, kteří ještě chodí do práce i ty kteří tvrdě pracovali celý život i proto, aby mohli slušně dožít. Tento stát z hodnot, které vytvořili, a které ještě tvoří, protiprávně vyživuje povaleče a nazývá to sociální politikou. Lidé onoho etnika, které jste si asi oblíbil, žiji za cizí, nemají kulturní zvyklosti,netvoří a naopak niči kulturu jiných. (Ti tvořiví mezi nimi jsou spíše výjimkou.) Kde se objeví, tam se šíří nepořádek a zkáza. Určitě si tak počíná a vždy počínala většina z nich. Důkazů o tom je habaděj. (Nezaznamenal jste náhodou jak Slováci uklízeli ve slumu za Michalovcemi po nich výkaly a jiné svinstvo více než týden a odváželi to v desítkách nákladních aut, nebo neviděl jste to v tom Vsetíně, nebo se můžete podívat do některých pražských čtvrti) Kde jste přišel na nesmysl, s mým globálním odsudkem? Volám po tom, aby se to této parazitující a zkázonosné většině z nich účinně zatrhl pohodlný způsob života - třeba i tím, že nebude vykrmována za naše. Jestli nechápete ten rozdíl,pak nechápete nic a je zbytečné vést s vámi řeč. Ten váš jednostranný nepraktický škodlivý sentiment je druh jakési choroby. Někdy je lepší zabalit krosnu a odejít, protože debatami tohoto typu s lidmi, kteří jsou uvzatí a natvrdlí, člověk způsobuje újmu sám sobě .Uzavírám tento vstup sem na téma cigáni.
P.S.: když jste ondy utrousil několik opatrných vět jako zastání lidí, kterým se stala
životní tragédie a byli kolektivně obětmi sprostého zločinu, nebyl jste ani zdalaka tak výřečný jako teď Utrousil jste několik drobných slůvek zastání a spíše se kroutil obavami, že se to někdo na vás doví. S pánem Bohem, pane, žijte si ve svém univerzálním bludu. Utrácet čás s vámí je furiantstvím, neboť znamená nevážit si ho.

Odp: Pane Placáku! (Jste to vy, že?)Když mám...
Jana, 19.12.2006 9:27

Uklidil jste svoje děti do Německa, protože tady se podle vás nedá žít. Ukliďte se tam laskavě taky. Já budu svoje děti vychovávat tady a nebudu je učit nenávisti k Romům. Protože tím nic nevyřeším. Najít řešení je obtížné, politici se o to snaží desítky let. Já to tady nevymyslím a vy teprv ne. Tím tady definitivně končím.

Odp: Pane Placáku! (Jste to vy, že?)Když mám...
ivan, 19.12.2006 10:46

Zastal jsem se skupiny řádných občanů kteří se o své děti starají,pracují,zvelebují svoje okolí a se svými sousedy žijí v přátelských vztazích.Nevšiml jsem si,že byste je svém odouzení označil jinak, než jako ,,malé procento. Dávám si pozor abych,když se potkáme,byl já ten první který pozdraví ! Jsem provozovatelem menšího dřevařského provozu.Taky se nám stalo ,že jsme byli v jednom roce 4x vykradeni stenjnou skupinou lidí! Naposledy
to bylo celé hliníkové opláštění a naložitelné kovové díly plánovaného hangáru.Asi za 300 000,-KčPředtím jiné návštěvy, vždy tak za50-70 tis. Zbytek zničili ,vykopané dveře ,rozšlapané telefony.Policajti kteří to přijeli šetřit nám na rovinu řekli,že vědí kdo to je,ale že jim to stejně neprokážou,že dostaneme vyjádření. Po čase přišel papír,že se šetření zastavuje a případ,že bude dál veden jako poznatek.Cloumal se mnou vztek bezmoci! Taková je rutina a praxe.Když jsem potkal rodinu s jejímiž členy se leta zdravím,tak mě vylítnul tlak a zaplavil mě pocit touhy po pomstě.Jeden po druhém mě pozdravili a já prošel jen s pozdravem na půl huby. V tom jsem si uvědomil jakej jsem VŮl .!!.Jak se můj hněv málem obrátil proti nevinejm! Jako tehdy,před 60ti lety,kdy se hněv jinejch
,,spravedlivejch" vyřádil na vinejch i nevinejch.Tehdy se nepochybně dopustili obrovské kurvárny.!! Teď se jí dopouštíte Vy.!!
Bílá špína je úplně stejná jako ta černá.

Odp: Pane Placáku! (Jste to vy, že?)Když mám...
ivan, 19.12.2006 15:46

Ještě dodatek. Když už se dopouštíte té ohromné odvahy,jak sám píšete, tak se podepište celým jménem.
Já,Ivan= Ivan Placák (vlastní identita)
Chyňava-Podkozí ,Beroun,26601,tel.723616250
Uvidíme.

Odp2: Pane Placáku! (Jste to vy, že?)Když mám...
NEMO, 19.12.2006 16:02

ufff... :)

Moje osobní identita je určená doménou: http://www.cybgate.cz/ zbytek není problém dohledat.

Telefon bych si netroufnul dát. Už tak jsem zavalen SPAMem.

Odp3: Pane Placáku! (Jste to vy, že?)Když mám...
ivan, 22.12.2006 21:21

Zatím jsem jenom nahlídnul,ale určtě si to celé nastuduju až na to budu mít klid .
Mnohé vidíme stejně.

Odp: Pane Placáku! (Jste to vy, že?)Když mám...
David12345678, 19.12.2006 19:10

Uzanávám na vašem názoru, že větší část cigánů nepracuje a chová se tak, jak se chová. Rád bych upozornil, že je mezi nima taky část bílých, ikdyž ve valné menšině. Ale za Ivane Placákem stojím v jednom ohledu: on neříká všichni ale někteří nebo část, a podpořil na morálce někoho, kdo podpořit potřeboval. Bez takových lidí jako je třeba Jana by nebyla diskuze, ale bohatě by postačil monolog a vlastní zrdcadlo, nikdo ti nebude odporovat. Neříkám, že tady je vše v pořádku a že s určitou problémovou skupinou není třeba nic dělat, ale rozhodně se nedá říct že všichni cigáni jsou špatní a upozorňuje na jednání kdy tak braní byli.
Jak říkám: v tomot s ním plně souhlasím.

Odp2: Pane Placáku! (Jste to vy, že?)Když mám...
ivan, 20.12.2006 19:01

Vystihul jsi podstatu,je to tak! Tvoje příspěvky dobře znám,pamatuju si je.
Měj se.:-)

Vůči Janě to bylo dost hustý a asi i...
parkr, 19.12.2006 20:20

Vůči Janě to bylo dost hustý a asi i zbytečný.Myslim že to neni zlý člověk aby si tohle zasloužila.Má otevřený srdce a prostě svůj názor.

Stalo se za bílého dne Moje...
juzek, 20.12.2006 6:12

Stalo se za bílého dne

Moje výhrady k utajování několikanásobné kriminality cikánů ve srovnání s ostatní populací a k všeobecnému a oficiálnímu prdelkování před nimi byly v úterý 8. června podpořeny dalším příznačným zážitkem.

To jsme se vydali furgonem s německou poznávací značkou do Jeseníků. Hned na Rudné se za nás zařadila tmavě modrá Škoda Felicie. Nepustila se nás, když jsme po tom, co jsme pojali podezření z nekalých úmyslů její čtyřčlenné cikánské osádky, předstírali cestou všelijaké úmysly odbočit.

V Opavě byl už řidič rozhodnut zavolat policii. A právě ve chvíli, kdy ten úmysl v kabině vyslovil a vytáhl mobilní telefon, byli jsme nuceni zastavit na červenou. Z auta, které bylo opět, stejně jako celou cestu, za námi, vyskočili svižně dva muži a prorazili nám pravou zadní pneumatiku. Auto kleslo na ráfek a my jsme ještě popojeli asi padesát metrů rovně, abychom za křižovatkou u cesty zavolali policii a provedli opravu.

Cikánská škodovka odbočila vpravo a na chvíli se nám vzdálila z dohledu. Stačili jsme opsat její SPZ a zavolat na pohotovostní číslo policie. To už nás černý útočník s autem míjel a sledoval. Byl z původní osádky sám. Ti druzí se k nám vydali obchvatem pěšky.

V tu chvíli u nás svižně zastavilo policejní auto. Pokoušeli jsme se jednoho z obkličujících cikánů, který právě prošel kolem, společně lapit. Protože získal náskok, podařilo se mu ztratit někde v uličkách pod Dolním náměstím. Ti ostatní, asi když viděli policii, akci urychleně ukončili.

Policisté nás potom naléhavě upozorňovali, že cikány nedostanou, že nanejvýše ztratíme při dlouhém šetření nejméně hodinu. Nechali jsme se přesvědčit a na vyšetřování netrvali. Po vlastních telefonických konzultacích s kolegy u počítačů nám prozradili, že Felicie je z Vratimova a zatím není hlášená mezi ukradenými.

Rezignovali jsem na jejich radu z dalšího šetření, vyměnili kolo a pokračovali v cestě, bedlivě sledujíce všechny nás dojíždějící auta a vychvalujíce do nebes milé romské spoluobčany.

Odp: Stalo se za bílého dne Moje...
parkr, 20.12.2006 6:28

Reaguju na poslední větu,věřím tomu že i vy nevěříte že by naši občané měli cikány v lásce,právě opak je pravdou ,cikány nemá rád skoro nikdo a za sousedy by je nechtěl asi vůbec nikdo,s Vaším článkem se úplně stotožnuju.CHci jenom říct že k buchtám by sme se měli chovat dobře.

Odp: Stalo se za bílého dne Moje...
ivan, 20.12.2006 21:46

Už si to představuju!
Zastavili za vámi na červenou, jeden propichoval a druhej hlídal jestli někdo nejde,že? Nebo propichovali oba současně protože by to jeden nezvládl?
Nebo proto,aby byli nápadnější ? Uznávám,to vypadá jako pitomost!Asi to bude tak,že jeden propichoval a ten druhej vystoupil a nastoupil jenom tak !
Jako bych to viděl.::-:-)

Odp: Stalo se za bílého dne Moje...
ivan, 20.12.2006 23:01

Vidím další a další chyby a nesrovnalosti.
Už ten slovník. Když brzdí policejní auto,tak brzdí jak? No svižně! Už slyším, jakVás policie naléhavě,!!.. upozorňuje,že je nedostane! Neodbočovala modrá Škodovka,ale cikánká!!.. Škodovka! Finta s upozorňováním na závadu,nebo skutečné poškození pneumatiky je uplatňována proti
osamoceným řidičům,kdy pachatel využije řidičovu zaujatost opravou ke krádeži,-není uplatňována proti vícečleným posádkám,neměla by logiku!
Bylo na ni upozorňováno v televizi,ale nějak blbě jste si spočítal lidi!Nepochopil jsem důležitost toho německého čísla(SPZ),
co kdyby bylo třeba polské,nebo české? Jak by to ovlivnilo popsaný děj? No a závěr byl přímo orgasmem celého příběhu.Zjištění,že auto které popisujete nebylo kradené!No to teda čumím! doufám,že to moje také ne!:-)
Popírač holocausu Irving byl také hisorik amatér.Jesli byl lepší básník než vy,to nevím.Ale vy nejste ani dobrej lhář i to se musí umět. Nazdar bazar!
Jo a nakonec. Vypadá to ,že jsem nejmíň z jedné poloviny germán,zbytek nevím,možná, že opradu kelt,možná, že celej svět,třeba i cikán,co já vím?..je mě to fuk.Ale všimnul jsem si,že to má pro Vás nějakou zvláštní důležitost.

Já se nejvíc bavím, když v rádiu bývají...
juzek, 20.12.2006 6:34

Já se nejvíc bavím, když v rádiu bývají ta celodenní školení proti kapsářům :
Například jak nebýt okraden v hromadné dopravě. Žvaní, žvaní, žvaní, ale to základní neřeknou:když vstoupíš do hromadného prostředku, podívej se nejdříve, jestli tam není cigán (hlavně mladší, nedej bože několik cigánů). Když ano, tak buď připraven, že to smrdí. To je základní rada, kterou by měli novináři cestujícím dát. Ale oni nesmí a bojí se o své živobytí jak kdysi za komunisty.Raději Lindami hodiny o věcech druhořadých.

Nebo rodinná příhoda:moje nevěsta čekala u kavárny Elektra s kočárkem na tramvaj. Když tramvaj přijela, vyběhl z ní mladý cigán, po něm stará cigánka a za nimi stařena, která křičela:
„Prosím vás, vraťte mi tu peněženku, prosím vás!“ Nevěsta si všimla, že ta cigánka za zády rychle strčila doličnou šrajtofli tomu mladému a ten ji dal do kapsy.Moje statečná (i krásná) nevěsta po něm skočila, vytrhla peněženku z kapsy a podala okradené. Ta byla tak rozpoložená, že jí ani nepoděkovala.Zato ta černá dvojice se činila.Lítala slova jako„ty kurvo“ a další. Cigán ji dokonce pochrchlal. Jeho smrduté hleny a sliny padaly i na miminko v kočárku. Na zastávce bylo dalších asi deset lidí. Stali se sklopenými hlavami a nikdo nedostal odvahu se jí zastat. Takové příběhy jsou v Ostravě každodenní.
Možná, že by byly zajímavé ty,jak cigánští výrostci trhají těm maminkám i miminkám zlaté náušnice a zcela běžně zlaté řetízky z krku. Technologii loupení zvládají dokonale.

Odp: Já se nejvíc bavím, když v rádiu bývají...
ivan, 20.12.2006 15:07

Juzku,Vy statečnej chlape když jste takovej pašák,tak se podepište jménem tak jak to dělám já,stůjte si za svým!
Jestliže ne,tak jste jenom malinkatej srabíček. Pokřikovat a urážet anonymně,pěkně zdálky.Tuším co se asi ve vašem životě stalo? Děti se na tatatínka vyfláli,že je to tak? Nezaímavej ,opuštěnej křiklounek,křiklouneček .:-)Tu hulvátskou nespravedlnost k JaněVám nezapomenu.!!

Na hranici chudoby žije v Česku osm procent rodin.
www.andele-svetla.cz, 20.12.2006 16:40

Po vstupu do EU firmy ještě více zvyšují pracovní požadavky po svých zaměstnancích.NIKOHO NEZAJÍMÁ KVALITA A MNOŽSTVÍ VOLNÉHO ČASU. Takto se zvyšuje otroctví lidí při jejich masové čipizaci a zadluženosti.Lidská práva jsou jen na papíře, coby jakési sci-fi, které není dosažitelné.Více na našem webu(místo autora)-sdělení č.2270,2634 a 1622

Problém je mnohem hlubší, než je...
realista, 3.2.2007 12:32

Problém je mnohem hlubší, než je naznačeno v článku. Pravdou je však to, že problém není řešen. To, co jednotliví politikové prezentují jako řešení, je jen otázkou, komu se chtějí zalíbit, zda myšlence evropské integrace nebo voličům. Tedy zda se chtějí líbit mocnější skupině politiků evropského formátu, nebo části voličské základny. Nejde tady o upřímnou snahu řešit problém jako takový. Přitom diskriminace většiny se projevuje v celé jejich politice, nejen ve vztahu k řešení romské otázky. Jeden z mnoha příkladů: Třeba řadovým občanům společnost neumožňuje, aby si stanovovali výšku mzdy za provedenou práci. Tato je výsledkem smlouvy mezi pracujícím a zaměstnavatelem. V případě poslanecké sněmovny však je rozhodování o vlastní mzdě tolerováno, i když by se určitě našel mechanizmus jak tento akt objektivizovat. Lidská práva poslanců jsou v poslanecké sněmovně tedy vnímána jinak, než práva řadových občanů, a ke škodě řadových občanů. Jedná se tedy o jednoznačnou diskriminaci většiny, přičemž vůbec nejde o výšku ohodnocení, ale o různé právo ve vztahu k stejnému problému u lidu a elit.
K tématu článku je potřeba říct, že romský problém byl „založen“ dne 11. 7. 1697, kdy byli císařským reskriptem prohlášeni za psance a tím postaveny mimo zákon. Od této doby mohl být Rom mužského pohlaví bez soudu „...zastřelen, oběšen, nebo jinak o život připraven...“ Ženám a dětem byly uřezávány nosy a uši a násilně byly vyháněny za hranice říše. Sociální situace Romů byla v této době katastrofální. Zdroje obživy pocházející z řemesel se stali nedostupnými a v zájmu přežití byli přinuceni ke krádežím a loupežím. Od této doby existuje taky nedůvěra Romů k majoritní populaci, jež se stala součástí jejich kultury a traduje se jako kulturní dědictví. Příčinou změny postojů k Romům v historické době byla jejich antropologická odlišnost, tedy z dnešního pohledu rasizmus. Shodnost některých antropologických rysů s Turky umožnilo tehdejšímu císaři označit je nepravdivě za špiony Turků, před nimiž ve skutečnosti utíkali z Balkánu.
Situace se vyhrotila po roce 1989, kdy byla společnost výrazně nasměrována ke konzumnímu způsobu života, jež přirozeně vede k individualizmu. Romové jsou však již tradičně ukotveni na rodinu a komunitu – individualizmus je jim cizí.
Řešení romského problému vyžaduje systémový přístup, jenž ale zatím žádná politická reprezentace nepředložila. Každé nesystémové řešení je diskriminační z některého z pohledů a vlastně jen posouvá jazýček diskriminace na misce vah jedním nebo druhým směrem. Mimochodem, co se týká jejich pojmenování, ani jedno zřejmě není výstižné. Pojmenování cigáni souvisí s první zmínkou o nich v okolí byzantského kláštera Atsiganoi (čti aciganoj) a označení Rom je pojmenováním jenom jedné z mnoha větví, jež migrovali Evropou a severem Afriky kolem roku 500 (n. l.) z jejich pravlasti v Indii.

malý má radost když vidí ještě menšího
Jana H, 1.9.2009 1:07

Rasismus, je nejohavnější kulturně-historická etapa našeho dvoutisíciletí, která zapříčinila, výtěztví idiocie nad samotným lidstvím a kulturním bohatstvím několika civilizací.

Odp: malý má radost když vidí ještě menšího
tlapka, 1.9.2009 9:55

Bohužel, rasismus je nezničitelný, je zažraný do lidské osobnosti. Je třeba s ním počítat. Někteří lidé jsou si rovnější a zasluhují zvláštní přístup a vedle Romů jsou to politici.

malý má radost když vidí ještě menšího
Jana H, 1.9.2009 1:11

Rasismus, je nejohavnější kulturně-historická etapa našeho dvoutisíciletí, která zapříčinila, vítěztví idiocie nad samotným lidstvím a kulturním bohatstvím několika civilizací.

Odp: malý má radost když vidí ještě menšího
x, 1.9.2009 8:45

Rasismus je zcela přirozená a normální věc,bez níž by nic nebylo.

odp:malý má radost když vidí ještě menšího
Jana H, 1.9.2009 10:55

Rasismus není pro člověka přirozená věc, viz Murphy - „Základy kulturní antropologie“. Rasismus je věcí vlivů výchovy, vzdělání a médií.u někoho nedobrou osobní zkušeností. Ale i tuto zkušenost si rozumě uvažující člověk vyhodnotí tak, že se mu konkrétní nedobrá zkušenost může stát s kterýmkoli člověkem bez rozdílu barvy a etnika. Řada lidí na tomto místě odsuzuje celé etnikum! Je zcela evidentní, že o tomto etniku nic neví. Je pravda, že k Romům v této zemi platí jiný přístup, ale myslím, že to není závidihodný přístup. Nebo snad někdo z vás, kteří poukazujete na celé enikum by chtěl být Romem v ČR?

odp2:malý má radost když vidí ještě menšího
x, 1.9.2009 11:50

Cikánem bych být teda nechtěl, ale jejich privilegia a výhody bych bral všema deseti. A s tím rasismem si prostě stojím za svým,je to přirozená věc,je to v podstatě pud sebezáchovy. A názor na etnikum se vytváří podle chování většiny a ta je u cikánů naprosto necivilizovatelná a neslučitelná s naší kulturou a civilizací.

odp2:malý má radost když vidí ještě menšího
Juras, 1.9.2009 14:14

To se mi nezdá. Asi si toho Murphyho zagooglím, abych si přečet, jak to píše. Jestli máte odkaz, tak ho, prosím, dejte.

Já svým rozumem si myslím, že rasismus je naopak naprosto přirozená věc a není omezená pouze na nějaakou konkrétní úroveň odlišností. Větší rozdíly než mezi etniky a rasami jsou mezi poddruhy a druhy a tady se podívejme na člověka - zcela přirozeně považuje svůj druh za nejvyspělejší ze všech ostatních druhů. Ostatní živočišné druhy ovládá, využívá anebo se jich bojí a chrání se před nimi.

Začněme uvažovat o ještě menší skupince (než rasa) lidí (resp. jiných zvířat - u všech je to to samé). Smečka nebo tlupa či stádo. Je to skupinka jedinců, která je spolu za účelem společné obrany proti okolnímu nebezpečbnému světu. Tedy i proti ostatním tlupám stejného živočišného druhu, s kterými bojuje o území a o moc. Je přirozené, že vládne řevnivost mezi tlupami.

Tedy „rasistický“ princip je přirozený na úrovni smečka, tlupa, rodina (předchozí odstavec), ale také na úrovni druh, podddruh (předpředchozí odstavec). Proč tedy někdo myslí, že tento princip není přirozený na jejich meziúrovni?

odp3:malý má radost když vidí ještě menšího
Jana H., 1.9.2009 16:20

Odkaz: Robert F. Marphy „Úvod do kulturní a sociální antropologie“, druhé vydání, nakladatelství „Slon“
citace ze strany 24 předposlední odstavec: „Hlavním faktorem není rasa sama o sobě, zdroj drobných rozdílů, nýbrž místo pobytu, socioekonomická třída, rasová diskriminace a kulturní deprivace“.
Nicméně si zkuste jednoduchý pokus. Dejte vedle sebe dvě tříleté děti - černé a bílé, ovšem neovlivněné rasovými předsudky. Dobrým modelem jsou kojenecké ústavy. Ty děti spolu vyrůstají a pokud mezi sebou mají spory tak o hračku nebo bojují o přízeň dospělého personálu, ale ani jednomu z nich nevadí rodílnost barev nebo etnicity. Je to opravdu věc čtyř činitelů socializace. (rodina,vrstevníci, vzdělávací systém a média). Ve vašich odstavcích jestli se nemýlím hovoříte o primitivních seskupení že ano? Já mluvím snad o vyspělé společnosti, která vnímá lidi jako rovnocenné bytosti a nedělí je na naddruhy a poddruhy. To je laciné a opravdu primitivní myšlení.
Jen tak na okraj, víte že rasově jsou si Slované a Romové rovní? Patří totiž do stejné indoevropské rasy. S tím totiž měl honičku i Áda Hitlerů.

odp4:malý má radost když vidí ještě menšího
x, 1.9.2009 18:10

A až ty děti vyrostou a stanou se z nich dospělí, tak poznají že každej je jinej ,povahově ,atd a půjdou každej ke svým.Rasismus je vrozený pud sebezáchovy,který je dán každému živému organismu,tedy i člověku.

odp5:malý má radost když vidí ještě menšího
Jana H, 1.9.2009 20:07

Bohužel, jste jak papoušek, který se naučil pár frází a neustale je opakuje i když nevědomky přiznáváte( ve svém posledním příspěvku),že rasismus není vrozený, ale společensky daný.

odp6:malý má radost když vidí ještě menšího
x, 1.9.2009 20:22

To je beznadějný, sbohem. :-)

odp6:malý má radost když vidí ještě menšího
tlapka, 2.9.2009 12:20

Přirozené lidské společenství je Tlupa, a přirozený způsob života je stálý boj s dalšími Tlupami. Viz Indiáni: Vykopat válečnou sekeru a namalovat se válečnými barvami a Indiánům nikdo přirozenost neupře. Cizinec není našinec a navíc když ještě jinak vypadá.

odp6:malý má radost když vidí ještě menšího
tlapka, 2.9.2009 12:21

A společnosti dal ten rasismus jako Kdo:

odp4:malý má radost když vidí ještě menšího
Juras, 2.9.2009 9:44

K poslední větě - už léta nechápu, proč je taková hysterie kolem rasismu, když jsme stejná rasa ;-)

Vy mluvíte o vyspělé společnosti, já jsem ale mluvil o živočišných druzích, které jsou biologicky kategorizovány na druhy, poddruhy, rody apod. Nesnášenlivost je přirozený princip.

Pokus s tříletými dětmi je pro mě spíš úsměvný než něco dokazující. Jestli znáte tříleté děti, tak víte, že každé nové zvířátko ožužlávají a mazlí se s ním bez rasových předsudků :-)

No a koneckonců k té citaci Murphyho - napsala jste něco úplně jiného než co jste sem nakopírovala. Naspala jste původně „Rasismus není pro člověka přirozená věc, viz Murphy...“. Ale to se tady netvrdí. V citaci se říká, že „Hlavním faktorem není rasa sama o sobě“ a netvrdí se, že by rasa měla nulový vliv. Takže rasa nějakou roli hraje i podle Murphyho.

odp2:malý má radost když vidí ještě menšího
tlapka, 2.9.2009 12:16

Jak je možné říct že o Tomto etniku nic nevíme.. vždyť jsou toho plná média. A snad někdo z Romů nechce aby byl Rom?

Která privilegia a výhody máte na...
Jana H, 1.9.2009 13:51

Která privilegia a výhody máte na mysli, ten latetní i otevřený rasismus, se kterým se tito lidé setkávají na téměř na každé instituci a ve společnosti vůbec. Nebo to, že firma Romy nezaměstnává i v případě vzdělaných a pracovitých lidí tohoto etnika? Vysokoškolsky vzdělaná učitelka (Romka) nedostala práci ve škole s tím, že ředitelka měla obavy, že by rodiče přeložili své děti na jinou školu. To není jediný případ. Rasismus je váš problém. Jediný askriptivní statusy jsou věk, pohlaví a příbuzenství. Ostatní je dáno kulturou společnosti ve které jedinec žije. Pud sebezáchovy je mimo jiné i agresivita a sobetsví, která má s psychologického hlediska mnoho objektivních příčin. Např. kompelxy způsobené nevhodnou výchovou, nízké sebevědomí atd.
Pokud se oháníte kulturou, kterou máte na mysli? Stavitelstvím kulturních památek se příliš neohánějte, protože většina stavitelů nepatřila etnicky k Čechům.
Chcete-li srovnávat současné morální hodnoty Čechů stejně jako Romů, tedy globálně, tak se vás musím zeptat: Češi nekradou,nelžou, nevraždějí, nedělají podvody a nepobírají sociální a státní podpory?
Žiji v českém okresním městě, kde je nevyšší kriminalita. A světe div se, přesto, že tu žije hodně Romů tak jejich podíl na kriminalitě je 0,01%. Človíčku, za stav české republiky opravdu samotní Romové nemohou. Je to věc celé společnosti a dokonce větší podíl na tom ná většinová společnost. Neboť menšiny v Čechách nemají žádný zásadní politický vliv na vývoj této země. Kdyby podle vás měli Romové v tomto státě zvláštní práva,tak by to muselo být zakotveno v zákonech. No, ať dělám co dělám tak jsem žádný zákon o zvláštní péči vůči Romům nenašla. Nebuďte demagog a zkuste přemýšlet vlastním mozkem. Prosté řešení morálního a kulturního úpadku je každýmu podle jeho zásluh a schopností. Nikoliv podle barvy pleti, politické, náboženské nebo etnické příslušnosti.

Odp: Která privilegia a výhody máte na...
x, 1.9.2009 18:11

Vždyt vy je vůbec neznáte.:-)

Odp2: Která privilegia a výhody máte na...
Jana H, 1.9.2009 20:26

Rozhodně lépe než vy! Znám takové o kterých tu píšete, ale znám i inženýry, lékaře, magistry, řemeslníky z řad Romů a také celkem velký počet mladých vysokoškoláků. Proto tu píšu o problematice globálmího odsuzovámí celého etnika. Nedovolila bych si psát o problematice, o které nic nevím! Nimochodem neodpověděl jste mi na mou otázku!

Odp3: Která privilegia a výhody máte na...
tlapka, 2.9.2009 12:24

A kde vykonávají praxi ti lékaři?

Náčelník Bílý Polozub pokýval hlavou:...
santiago, 2.9.2009 12:08

Náčelník Bílý Polozub pokýval hlavou: „Rasové předsudky jsou svinstvo. To je přece něco hroznýho, zacházet se slušným loajálním indiánem jako s nějakým negrem, smradlavým židákem, talijánským přivandrovalcem nebo špinavým portorikáncem.“

Pro Tlapku: v Brně, Praze a v...
Jana H, 2.9.2009 17:16

Pro Tlapku:
v Brně, Praze a v Mariánských Lázních. To jsou jen ti, které znám.

Odp: Pro Tlapku:v Brně, Praze a v...
tlapka, 2.9.2009 17:28

jaktože se o tom nepíše, je to třeba na Romei?

Pro Jurase: Pokud vím, tak původní...
Jana H, 2.9.2009 18:21

Pro Jurase:
Pokud vím, tak původní téma bylo jestli je rasismus vrozený nebo přejatý kulturním procesuálním vývojem. Proto ten příklad s těmi dětmi.
Bohužel, nemám teď mnoho času na debaty, protože si připravuji na zítřek přednášku. Ozvu se až to bude možné!

Učinil jsem pokus:
zvoník, 3.9.2009 3:01

Dobře tady semíláte, co je rasismus...
Původní celý článek se začátkem - ,,když nebudeš mít na zaplacení nájmu, skončíš jako bezdomovec, a že netak zcela u Romů" - , a dál celé to protiromské pojednání jsem přečetl z mobilu jednomu známému (to mám pěkný známý, co?) zcela bílému bezdomovci původem z Olomouce a dnes načerno obývající chatičku v jedné pražské chatové oblasti. Pochopitelně nepracuje řadu let, nic neplatí a nic nepobírá k tomu, aby alespoň vyžil. Živí se somračením a nošením vyhozených věcí do bizarů a sběren, a skutečně jen, když má hlad nebo chce pít. Občas něco malého šlohne v obchoďáku. Nemá žádné ambice k zapojení se do života, i když do něj hučím kdykoli ho vidím. Umí i brečet jako želva.
Po celou dobu čtení původního článku ze svíce souhlasně přikyvoval a některá místa ho dokonce vzrušila natolik, že křikem projevoval nesouhlas, jak náš stát jedná vůči bezdomovcům a preferuje cikány.
Když jsem dočetl, tak přestože tomuto člověku občas něco dám, a on mi na revanž občas nějakou pro mě zbytečnou bezcennou cetku přinese, čili jsem jeho přítel gádžo jako defacto pro necikána, tak jsem na zkoušku vyslovil názor, že jeho jednání nechtít pracovat ze společenského hlediska, kdy se neživí prací a přesto živ je už řadu let, je úplně stejné jako jednání těch cikánů, kdy jim se také nechce pracovat a pracovat nebudou, když to jde uživit se jinak. A to jsem neměl dělat...! Okamžitě se rozčílil, co si jako o něm myslím, že ho srovnávám se smradlavými cikány a kdesi cosi. Že on nežebrá na úřadech a nevyžaduje sociální rovnost jako cikáni. A vůbec jsem si to u tohoto člověka dost pohnojil... Uplynuly dva dny a čekal na mě zase a chtěl 15 Kč na cigaretové papírky a igelitku měl plnou nasbíraných vajglů. Dostal je...
Tak bych prosil, aby mi někdo řekl, kdo je rasista: Já, že jsem se před ním zmínil článkem o romském etniku, nebo on, že nadával na cikány, že jednají jak jednají, a kradou vlastně všude více než on, a proto je někteří bílí nemají rádi včetně jeho, protože jim závidí větší úspěch kradení v životě. Anebo jsou to všechno jenom zinscenované a vlastnosti Romů nešťastně spjaty s nimi jako s etnikem, právě proto, že tu máme ten nepopulární rasismus?
Chtělo by to udělat statistickou studii všech skutečných flákačů a z toho procentuelně zjistit, kolik bílých nemakačenků vychází na 100 bílých pracujících a totéž udělat u cikánů. Možná bychom byli nemile překvapeni a opět by to upevnilo rasistický pohled na věc.
PS: Znám řadu cikánů, kteří umějí vzít za práci a dělají ji dobře a odpovědně, ale to je stejné, jako věhlasně chválit jakoukoli jinou výjimečnost ve skutečně zažitém normálu. Také jsem nikdy nepřišel do vyloženě romského podniku, kde by se usilovně pracovalo a pracovali tam samí Romové 8 hodin bez zastavení. O bílých se toto rozhodně říci s přehledem může. A to, myslím, nejsem rasista! A to zjednodušené rozlišení přístupu k práci právě vychází z té barvy pleti (rasismu) na základě té možné pomyslné statistiky všech flákačů, která se možná úmyslně před celým národem tají, aby to nevzbuzovalo rasistické nálady. Není to náhodou spíš schizofrenie?

Odp: Učinil jsem pokus:
x, 3.9.2009 7:20

Můj názor je ten, že o cikánech jací jsou,můžou mluvit jen ti,co vedle nich žijou a znají je. Všichni tihle zastánci a pseudohumanisti co cikána viděli párkrát v televizi a občas potkali na ulici jsou strašní lidumilové a mravokárci.Jen bych je chtěl vidět co by říkali po půl roce soužití s několika cikánskýma rodinama v bezprostředním sousedství :-)

Odp: Učinil jsem pokus:
tlapka, 4.9.2009 11:34

Problém je ten, že bezdomovci bílí neřvou a nestěžují si až do Prahy nebo Bruselu. Zatímco na mé pracoviště opakovaně přicházejí Rr. křičí a vyhrožují a vzbuzují hrůzu (pošleme komando, pošleme stížnost) a jednou jsem kvůli neodůvodněné stížnosti musela ke komisi do Prahy, tak bezdomovec to zatím neudělal ani jeden, ovšem takové zkušenosti asi ve Zvonici neuděláš.

Odp2: Učinil jsem pokus:
x, 4.9.2009 11:36

Přesně .

Odp2: Učinil jsem pokus:
zvoník, 5.9.2009 8:15

Tlapko,
udeláš takové zkušenosti u zvonice! A ne že ne! Jak jistě víš, tak mnoho žebrajících se vyskytuje v okolí kostelů. Jak bych asi jinak přišel k tomu mému, že? Dokonce jsem mu nabídl, že by mi mohl dělat pomocníka při zvonění a pozval ho dál na zvonění. A víš jak to dopadlo? Za pár dní přitáhla ke kostelu skupinka bílých otrhanců s krabicovým vínem, která se domáhala vstupu dovnitř do historické věže, že tam budou jako bydlet. A hned s návrhem na faráře, že budou pomáhat zvonit a starat se o věž! On je velmi slušně s jejich nápadem vyprovodil jak byli dotěrní. Taky hrozili! Dokonce Bohem! Vzal jsem si je pak stranou a vysvětlil jim logicky celou situaci. Šli pryč. A navíc jsem měl za pár dní na dveřích zvonice stopy po páčení zámku nějakým nožem či co. Špičku nějakého zlomeného kovu jsem vytáhl z otvoru pro klíč. Naštěstí odolal. Následně jsem dveře posílil zamykací závorou s kovaným čelem, tak je od té doby klid. Ještě rok a půl poté jsem na prahu vchodu sbíral opakovaně každý týden několik kamínků nanošených odjinud, symbol jakoby k hrobu Rabího Löwa, takže bezdomovcům už neříkám bezdomovci, ale kamínkáři... Mají jiné jednání než Romové, ale vpodstatě naprosto totéž, ale protože jsou právě bílí, tak nehrozí z jejich stany, že by použili zbraň největší, a sice osočení bílého, že odmítnutí pomoci vůči nim je rasistický projev bílého faráře a ostatních. Tlapko, jestli pracuješ skutečně v nějakém centru, musíš mít rozhodně více zkušeností, jak jednat s lidmi, kteří žijí na okraji společnosti, a co je k tomu motivuje, a je jedno jakou ta verbež má barvu pleti. O těch slušných, co do toho přišli vlastní nevinou za pomoci státu a ,,spravedlivých" soudů, totiž není zatím vůbec slyšet a také zatím se nedomáhají pomoci od státu a ani od lidí, a přesto žijí. Takže mám zkušenosti, velice bohaté a vím kde mnozí jednotlivci přebývají. U vás si možná jenom vyměňují kliku od dveří... A vy to jen evidujete. Tím to samozřejmě nechci pochopitelně zlehčovat. Promiň.

Odp3: Učinil jsem pokus:
tlapka, 8.9.2009 18:35

Jasně, chovám se pěkně ke každému, i k sadistickým vrahům, jednak jsem za to placená a jednak se mi to líbí a jednak se mi více svěří a tak dochází k poučení, to je bez debat. Chtěla jsem zdůraznit ten rozdíl v temperamentu.

Všichni pitbulové jsou...
XY, 4.9.2009 11:19

Všichni pitbulové jsou krvelačný,všichni Češi jsou rasisti, všichni Romové jsou nemakačenkové a zneužívači soc.dávek. Nezní to hloupě? Je velmi pohodlné označit nějakou rasu, etnikum nebo komunitu jako zdroj problému. Mnohem těžší je zamyslet se a logicky uvažovat. V Čechách je odhadem cca 350 000 trvale hlášených Romů včetně dětí a důchodců. Řada z nich žije v zahraničí. Připustme, že část z nich pracuje a dávky nepobírá. Kolik lidí v Čechách dnes pobírá podpory a dávky a kolik z nich je asi Romů? 2) Myslíte si, že chyba je jen v Romech? Co takhle systém ve státě? Jak je možné, že pan Čunek pobíral soc. dávky když měl na knížkách miliony? Podle prošetřování na dávky nárok měl! Jak je možné že někdo porušuje zákony spolunažívání, loupí, vraždí,mrzačí lidi, podvádí a přesto dál spokojeně zije jak žije? Tedy padni komu padni! Rom, Čech,politik, farář atd. Jsme - li právní stát tak práva a zákony dodržujme a vymáhejme, ale po všech! Existuje takové přísloví: Aby nebylo vidět na mě, raději ukážu na někoho jiného. Teď si to zase ve volební kampani užijeme na plné pecky. Jo , jo není parazit jako parazit.

Odp: Všichni pitbulové jsou...
x, 4.9.2009 11:35

Dovedete si představit jak by to vypadalo kdyby to bylo v obráceným gardu? Nás 350 tisíc a cikánů 10 miliónů? Ještě si myslíte že by to bylo stejný jako je to ted ? :-)

Odp2: Všichni pitbulové jsou...
tlapka, 4.9.2009 11:41

No to je námět na Sci- fi, úžasné.

Odp2: Všichni pitbulové jsou...
zvoník, 5.9.2009 8:34

Xko,
zapomněl ksi na základní a dost podstatnou mentalitu národu menšiny! Dokážu to připodobnit jednomu vztahu, který kdysi za Československa býval:
Kdo zažil naplno základní vojenskou službu, tak ví, že když byl Čech odvelen na Slovensko, tak domorodci ho ve svých vlastních kasárnách dost často více šikanovali než vlastního Slováka. Ne tak opačně Slováka v českých kasárnách! Dál už tuto myšlenku rozvíjet nebudu, protože jde skutečně o mentalitu národů a Romové národ jsou, i když nemají svoji zem... Je ovšem diskutabilní, že kdyby jim náhodou někdo chtěl určit jejich vlastní zem, jestli by byli schopni ji spravovat? Slováci to umějí, i když se právě s Maďary moc snášet neumí... A kdo to jsou vlastně Maďaři? To je fakt na dost akrobatickou sociální diskuzi.

Odp2: Všichni pitbulové jsou...
zvoník, 5.9.2009 8:45

Ještě dodatek:
Vytvořit Romům osadní místo v zemi české se právě snažil Jiří Čunek. A proto dopadl jak dopadl. A dopadli taky Romové. Museli by totiž změnit svůj dosavadní přístup k životu. A to je pro ně naprosto nepřípustné jako pro sociální skupinu a je jedno, jakou mají barvu pleti, protože to potlačuje jejich demokracii. Jestli je zde někdo rasista, tak potom Romové sami, protože nepřijmou mezi sebe bílé bezdomovce, ač se jedná téměř o tu samou sociální skupinu s tím samým přístutem k životu, ale jenom jinak hrají a tančí.

Odp3: Všichni pitbulové jsou...
x, 5.9.2009 10:55

To už tak bývá, ti co nejvíc křičí na druhé že jsou špatní,jsou samy špatní, cikáni na nás řvou že jsme rasisti,ale oni jsou ještě větší, černoši řvou že jsme rasisti a přitom v JAR vyhání bílé farmáře a nadávaj jim do bílích psů a od nás by chtěli všicni tito uznání. Copak to jde . To samé je s muslimama v Evropě a podívejte jak dopadli nedávno křestané v Pakistánu,byli upáleni.Mám dojem že to takhle dál nejde a něco se musí stát,nebo prostě a jednoduše nás naše solidárnost zahubí.

Odp: Všichni pitbulové jsou...
tlapka, 4.9.2009 11:39

Tak ať po mně neřvou. NIKDO nedovede tak dobře křičet, naříkat a vyhrožovat na úřadech, v nemocnicích a v insitutucích. Na druhou stranu musím přiznat, že příště přijdou „rukulíbám“ a na všechno už zapoměli.

Odp: Všichni pitbulové jsou...
Juras, 4.9.2009 12:07

Nárok na dávky se neodvozuje od majetku, ale od výše příjmu. Můžeš vlastnit třeba pět domů, mít na knížce milión, ale když tě vyhodí z práce a přijdeš o příjem, máš nárok na podporu. Je to naprosto v pořádku a je to správně.

Takže ať je Čunek jakej chce (myslím, že pěkný gauner), tak tohlše mu vyčítat nemůžeš, to asi bylo v pořádku.

Odp2: Všichni pitbulové jsou...
zvoník, 5.9.2009 9:07

Jiří Čunek je politik jako každý jiný... Ano, jako KAŽDÝ JINÝ doslova a dopísmene! Já ho samozřejmě zde nedomlouvám a nechci, aby to tak někdo pochopil! To teda ne! Ale znám důvody, které ho mohou motivovat jednat tak, jak jedná, a my všichni to jenom hodnotíme z naší pozice jako buřta na konci klacku.
Mimo jiné - má vlastního bratra, který je knězem, který je to velice skromný, upřímný a čestný člověk. Nicméně oba jsou skutečně velcí paličáci ve všem. A z toho vychází veškerá jejich nepříliš velká popularita. Nedejte na drby a dezinformace těch, kterým jejich paličatost vadí a dovádí je až k zuřivosti, kterou národ krmí, ale zkuste jít sami po faktech. Budete možná překvapeni, co se všechno dozvíte. Proto sem nebudu o nich nic dalšího psát. A ještě připomínám: Vůbec se J. Čunka nezastávám!

Odp3: Všichni pitbulové jsou...
tlapka, 8.9.2009 18:38

Nikdy jsem nepřišla na to, co měl vlastně udělat „správněji“ kolem pavlačového domu. Jinak se ho nezastávám.

Odp4: Všichni pitbulové jsou...
zvoník, 9.9.2009 13:09

Tlapko,
napíšu Ti mojí osobní zkušenost s Jiřím Čunkem. Nepíšu to, abych jakkoli ovlivnil názor lidí na něj, ale píšu to jen tak, ať si každý vybere, co si pod tím představit:
Je tomu dva asi dva a půl roku, kdy na Řípu byla sloužena mše sv. ke sv. Jiří.
Rodina J. Čunka tam byla také. Samozřejmě se zvonilo. A protože to byla pouť, nabídl jsem poutníkům návštěvu starých Řípských zvonů. Aby bylo jasno, věž rotundy je vevnitř ke zvonům vysoká asi 7 m. A nevedou tam schody, nýbrž tou prázdnou ,,studnou" věže vedou ke zvonům jen kanálové kramle. Provazy jsou až dolů a odtud se zvoní. Je to pro slabší pohodlné a povalečné povahy vůbec dost odzbrojující pohled odspodu tam lézt. Nikdo z poutníků tam nechtěl. Jen si mohli hlavy vyvrátit jak je dole otáčeli nahoru. Vyšel jsem ven a nechal kostelníka samotného u vchodu do věže. Asi za deset minut mi hlásil, že tam u zvonů někdo přece jen byl. Šel jsem tedy později dovnitř podívat se na toho odvážlivce, ale už byl zase dole ve věži. V družném hovoru s kostelníkem jsem viděl Jiřího Čunka a jeho dcera mi hned hlásila, že tam táta vylezl a nadal si říct, že je to nebezpečné, a že se o něj báli, a že on si stejně dělá, co chce. Jasně. Jiří lezl ke sv. Jiří a nedal si říci od svých bližních, že je to nebezpečné a tak bojoval se zlem, které mu hrozilo pádem z kramlí. Jako jediný ze všech lidí... Mše sv. byla venkovní, protože bylo hodně lidí a dovnitř by se nevešli. Čunkovi zůstali až do konce. - Zde pochybuji, že to co dělal, že on sám věděl, že je trochu symbolické. Nikdy bych dopředu neřekl, že nepříliš populární politik poleze k Řípským zvonům...

Odp5: Všichni pitbulové jsou...
tlapka, 9.9.2009 13:20

Nazdar Zvoníku,
To je velmi zajímavé sdělení, což svědčí pro charakter pana Čunka. Ze začátku se mi líbil v té pavlačové aféře ale pak to nějak vzal na nepopulární stranu, zvláště když reagoval na ty peněžní problémy. I Topolánek byl na tom lépe, než jel do Italie- jakoby byli prolezlí nějakou zlou nemocí. (.. mocí..)

Odp5: Všichni pitbulové jsou...
., 9.9.2009 14:02

No Zvoníku, ono se tzv. „hrdinství“ může prezentovat různě.

Jiná varianta: politik se při návštěvě velkokravína napije z chladícího bazénu čerstvě nadojeného avšak nepasterizovaného (!) mléka.
Nebo : politik ochutná v cukrárně syrové dortové piškotové těsto (!). Samozřejmě že tím riskuje nebezpečí infekce salmonelami ze syrových vajec.

Oni někteří politici pro zvýšení své popularity často podstupují různá hrdinství, která jsou často spíše hazardem.

Ale na druhou stranu se domnívám, že k těmto „hrdinským činům“ by neměl být žádný člověk, a tedy ani politik, vyzýván oborníkem, který přesně zná riziko konání toho „hrdinského činu“.

Odp5: Všichni pitbulové jsou...
ivana Kozárová, 11.9.2009 12:36

To mám radost,že to bylo právě takhle.
Člověk,proti kterému se vede tak zuřivá kampaň,nemůže být špatnej...

Odp6: Všichni pitbulové jsou...
zvoník, 17.9.2009 14:34

Jo.
A ani proti Romům by se neměla vést kampaň. Ať jsou jací jsou.
Já jako obvykle přidám jeden příběh ze života:
Žili, byli dva chalupníci a sousedé, kteří měli nachlup stejné domy vedle sebe. Byli to přátelé, přestože jeden byl Rom a druhý prostý český bílý domorodec. Protože byli přátelé, dohodli se, že své nachlup stejné domy oba prodají a půjdou oba bydlet do větších a krásnějších domů zase vedle sebe.
Jak se rozhodli, tak začali zařizovat prodej domů. Čech dal do svého nabídkového inzerátu, že chce za dům 1500000 Kč. Cikán se rozhodl, že může svůj dům prodat za 3000000 Kč! To začalo jeho bílému sousedovi vrtat hlavou, jak může chtít za svůj dům dvakrát tolik, co on. Šel tedy, a ptá se svého tmavého přátele: ,,Poslyš Dežo, jak můžeš chtít za svůj dům dvakrát víc peněz, když ty domy máme oba naprosto stejné?„ A Dežo odpoví: ,,To vješ kamarád, moj sůseda neny Cigán...“

Odp7: Všichni pitbulové jsou...
Juras, 17.9.2009 15:22

Tak to je perfektní fór :-)

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru