Neptejte se co, ale proč

Komentáře k článku

8.12.2006 14:38

Školní uniformy ano či ne?

Pamatuju se, že v době mé základní školní docházky se podobné věci neřešily. Pamatuju se taky, že poprvé jsem se setkal se školní uniformou na obrázcích z tehdejšího Sovětského svazu. Následně i v krátkých záběrech z nějakého západního filmu.

Pak mi někdo vysvětlil, že sovětští pionýři chodí do školy oblečeni stejně, na znamení toho, že jsou si rovni a západní děti zase proto, že jejich chudí rodiče nemají ani na pořádné oblečení. Moc jsem to tehdy nechápal a později, když mi došlo jaký je to nesmysl jsem měl jiné starosti.

Před nějakou dobou jsem zahlédl fotku i z nějaké soukromé české školy a uniformy nepůsobily vůbec nevkusně. Začal jsem zjišťovat důvody jejich nošení. Bylo jich několik. Sounáležitost ke škole a budování pocitu hrdosti z příslušnosti k elitnímu ústavu. Lepší vztahy mezi studenty. Všichni jsou opticky stejní a tudíž jakoby „na jedné lodi“. V neposlední řadě i smazání sociálních rozdílů mezi jednotlivými dětmi.

U elitních ústavů v cizině jistě uniforma studentů hraje spíš roli sounáležitosti k jisté skupině lidí, než nástroj ke smazání sociálních rozdílů. Jinde je to však jinak. Jako nápad mi to nepřipadá zas až tak nepřijatelné. V našich zeměpisných šířkách se zřejmě dlouho nebude jednat o variantu, která by se dostala na pořad dne.

Přitom pro základní školství by to nemusel být krok stranou. Brání tomu však i praktické překážky. Například financování uniforem, zda by ji kupovali rodiče, či by byla majetkem školy. V obou případech se jedná o zvýšené náklady ať už pro jednu nebo druhou stranu. A taky nechuť lidí obecně. Nejsme na podobnou věc zvyklí.

Jsou však i pozitiva a je jich hned několik. Vizuální dojem dělá hodně. I přesto, že se mu můžeme bránit, v podvědomí nám stejně zůstane „informace“ z prvního setkání. Učitelé předstupující před své žáky by byli této zavádějící informace z prvního dojmu ušetřeni. Nesoudili by děti podle cenovky oblečení.

Všichni by tedy relativně začínali na stejné startovní pozici. Dětem by „odpadl“ podobný problém kdy zvláště v tomto věku rozlišují čím dál víc podle hmotného zabezpečení a slovo „socka“ je právě tak hanlivý jako bohužel i rozšířený termín pro někoho kdo nemá značkové oblečení, případně mobil určité ceny.

Nejsem zastáncem rovnostářství, ale pro všechny školáky je určitě lepší rovný přístup než nadržování, i nechtěné, jen protože je někdo lépe oblečen. Navíc pomáhá jak těm z lépe situovaných rodin, tak i těm jejichž rodiče mají hlouběji do kapsy.

Příkladem může být šikana. Ta je na školách přítomna a podle „osvědčeného“ scénáře silnější utiskují slabší, dnes o to víc, když je finanční situace na první pohled jasná. Takže přesněji silnější (mezi nimi i chudší) utiskují slabší (a nejraději bohatší). Tento nešvar uniformy neodstraní, ale odbourat jeden z důvodů.

Řečeno značně neomaleně, movitějším umožní neprovokovat vystavováním bohatství a chudí nepropadnou chmurám z neschopnosti vlastní či svých rodičů. Pocitově si budou rovnější. Možná to zamezí řevnivosti zapříčiněné právě těmito rozdíly.

Námitka, že chytré dítě podle zevnějšku ostatní neposuzuje je pravdivá, na její praktické využití jsem v řadách dětí narazil jen minimálně. Učitelé by mi možná oponovali.

Zavedení uniforem pro základní školy by neodstranilo problémy se kterými se základní školství potýká, mohlo by však pomoci některé z nich vyřešit. Myslím, že by v debatě o dalším vývoji školství neměly být uniformy opomenuty. A myslím si to přesto, že můj názor zůstane zřejmě menšinový.

Prosím ne
Technokrat von Technodrom, 8.12.2006 17:30

Zažil jsem na vlastní kůži nošení uniforem na střední škole, takže mohu s klidným svědomím uniformy jako takové nedoporučit. Je to zbytečná zátěž, pečovat o uniformu jest ztrátou času. Uniformita je nepřirozená, viz přírodní biodiverzita, život má být perstrý - ve všem!
Výhody v setření sociální rozdílů tu sice jsou, ale pak se také může z různých důvodů stát, že nedorazíte v uniformě a jste černá ovce...

Odp: Prosím ne
sneczech, 8.12.2006 19:48

Ano i já považuji uniformitu za nepřirozenou a nošení jakéhokoliv stejnokroje na střední mi přijde už k ničemu. Ovšem na škole základní bych to pochopil, právě pro důvody, které jsem uvedl.

Odp: Prosím ne
Juras, 8.12.2006 22:20

Já si myslím, že uniformita je naopak zcela přirozená. Nemám na mysli nějakou vnucenou ála školní, vojenské nebo pionýrské uniformy, ale takovou tu přirozenou. Za mých mladých let chodili všichni hášci v džínových oblečcích, diskocvoci nosili tílka na tričku s dlouhými rukávy... Teď lze vidět podnikatele v sakách (před deseti lety ještě měli saka zpravidla fialová), vyholené skiny v tmavém a ve vojenských botách, atd... Všichni vyjadřují svou uniformou příslušnost k nějaké skupině lidí, všichni tak úchvatně stejní...

A co fintivé pedagožky ?
romantik, 8.12.2006 22:25

Šikanovat lze i za detaily uniformy např.: On nemá uniformu novou, Ona do uniformy moc ztloustla, Jemu jsou krátké kalhoty od uniformy. Dotaz: Co by se dělalo s uniformami, ze kterých žáci vyrostli ?
Za co by utrácely své poměrně pěkné platy fintivé pedagožky, když by museli chodit stále v téže uniformě ? Jak by se mohli pedagogové pyšnit novým lepším autem, když by k uniformě patřilo jízdní kolo ve stejných barvách jako uniforma ? Uniformy by byly zdrojem podnikatelských zisků pro asijské „obchodníky s textilem“. Jinak se domnívám, že uniformy už patří minulosti, práve tak jako filmy pro děti i pro dospělé s tematikou čarodějniček a upírků.
Když návrh něčeho z minulosti, tak určitě pracovních umístěnek pro absolventy škol. Aby se také školy snažily své absolventy zapojit do práce, aby školy více jednali se zaměstnavateli a dověděli se, co vlastně zaměstnavatelé od jejich žáků-absolventů chtějí, co je tedy mají školy naučit a kolik těch absolventů kde potřebují.

Odp: A co fintivé pedagožky ?
ivan, 9.12.2006 0:09

Rodiče,jejichž děti vyrostli z oblečení se jím vzájemně obdarovávají. U vás ne ? U nás ano.:-)

Odp2: A co fintivé pedagožky ?
Yardasan, 28.10.2008 9:29

To jsou právě ty rozdíly. S pozdravem jK.

Odp: A co fintivé pedagožky ?
Jimmy, 9.12.2006 1:46

LOL umístěnky . A kdo by nařizoval soukromím firmám umístění toho absolventa ? Nicméně odstupňovat část příspěvku na studenta procentem absolventů na pracáku by jistý smysl mělo, možná by se tím zmenšilo množství psedooborů na různých fakultách humanitních studií, které jsou v praxi k ničemu a zvýšil se počet praktičtějších oborů.

Odp2: A co fintivé pedagožky ?
romantik, 9.12.2006 11:13

Jimmy, i to bude nutné uzákonit. Soukromá firma podniká na určitém území, v určitém státě, se základnou zaměstnanců v občanech určitého státu. Ti občané jsou z právního hlediska rovnocennými partnery podnikatelům. Uchazeč o práci není ani hrozinkou na vánočku, ani např. potahem na sedadlo automobilu, který by si mohl podnikatel vybírat a kupovat dle svých potřeb. Společnost zaměstnavatelů by měla mít uzákoněnou povinnost zaměstnant všechny práceschopné slušné české občany, kteří pracovat chtějí, samozřejmě za různě vysoký plat. Zatím to tzv. „zaměstnávání“ je podobné nájezdu chuligánů, kteří přelezli zeď farské zahrady, otrhali nejsladší hrušky a zelené a malé a nahnilé po zemi rozšlapali a celé větve a stromky s nejlepším ovocem ulámali, ukradli a odvezli do svých doupat.
Sad tj. celou základnu práceschopných občanů ČR je třeba pěstovat, opečovávat a určovat kdo se k jaké práci nejlépe hodí a tu práci mu dát. A hlavní náklady na to samozřejmě musí nést „sadař“ tj. společnost zaměstnavatelů, protože ti potom budou mít ze svých zaměstnanců zisk. Není možné, aby sadař pěstoval, dlouhá léta dřel v sadu a v době, kdy stromky začínají nést úrodu, by mu tu úrodu někdo ukradl a zpeněžil. Vždy a všude existuje gausova křivka schopností uchazeče o zaměstnání, ale zaměstnavatelé musí nést náklady na všechny. Ani vědci nejdříve neví, který z mořských neznámých organizmů bude zdrojem nového léku a kterého; musí prozkoumat a na to vynaložit prostředky i úsilí na všechny. Něco se využije hned, něco později ale nic není k zahození, jak se to v součsnosti praktikuje s jednotlivými do nezaměstnanosti poslanými lidmi.

Odp3: A co fintivé pedagožky ?
Jimmy, 9.12.2006 12:30

Měl by jsi emigrovat na Kubu, tam je určitě pracovní povinnost, tak nějaké místo dostaneš.

Takže podnikatel na své náklady tedy v podstatě bude muset vzít každé nemehlo co se mu přihlásí konkurzu ? A v takovém případě k čemu vlastně nějaký konkurz na místo, když všichni budou muset pracovat a podnikatelé tedy budu muset vzít každého kdo se jim přihlásí, protože pokud by dělali nějaký výběr schopnějších, tak ty neschopná vemena by zůstali před před branami podniku a to je přeci proti tvé myšlence ;-) .
Nemehlo myslím vzhledem k požadované pozici, můžete mít skvělého truhláře ale místě houslisty v orchestru to bude neschopné nemehlo a naopak.

Podnikatel přijme zaměstnance pokud mu tento vygeneruje zisk větší než náklady na něj. Pokud si zaměstnanec na sebe nevydělá, tak bude propuštěn nebo nebude vůbec přijat, jak prosté.

Jak prosté...
romantik, 9.12.2006 18:47

... rozdělit lidi na schopná a neschopná vemena, na árijce a neárijce, na produkující zisk a neprodukující zisk.
Ono někdy je lepší klidný člověk, který nezpůsobí havárii, než ten, který před tím zbrkle dva roky „produkoval zisk“ a nakonec způsobil svou zbrklostí tu havárii. Jak ubohé, vybírat lidi v konkurzech jako přebírat brambory na trhu ! Nikdo z personalistů asi neví o tom, že by si správného zaměstnance měli vyškolit, vychovat, že to vyžaduje nějaké úsilí a náklady.

Odp: Jak prosté...
Juras, 9.12.2006 23:11

Lepší než rozdělovat lidi na mírné slušné abstunijící alkoholiky a karieristickou verbež :-):-):-)

Odp2: Jak prosté...
Juras, 9.12.2006 23:13

Pardon, to jsem odeslal zbrkle, chtěl jsem napsat mírné slušné abstunijící absolventy. Dodávám - toužící po trvalém zaměstnání. :-) Je opravdu směšné kritizovat někoho za to, co člověk dělá sám. Že, romantiku?

Odp: Jak prosté...
ivan, 10.12.2006 0:18

Školit má škola,od toho je!
Jako zaměstnavatel bych očekával od nového absolventa,že bude přínosem,že se dovím a naučím něco, co ješťe nevím,nebo neumím.V tom očekávám jeho přínos a za tento se dělím o kus svého místa na slunci.
Baťa: ,,Svoje housle nechám tomu,kdo na ně bude umět nejlíp hrát! Je to jasné? Když bude novej spolupracovník tak dobrej,že budu jeho brzdou já,tak mu firmu rád hodím na hrb a nechám si vyplácet zajišťovací podíl. Už aby to bylo!
Potřeboval bych: mladého,slušného,vzdělaného,nekouřícího,plynule píšícího všema deseti,znalého nejnovější technologie výroby a pracovních postupů. Světové jazyky nejsou podmínkou,ale jsou vítány. :-)

Jaké technologie a postupů?
romantik, 10.12.2006 10:17

Pane Ivane P., pokud Váš shora uvedený komentář není pouze vtip, pak se ptám: Jakou technologii a postup (tj. přesný název profese) by ten člověk měl znát a pokusím se potřebné informace někde získat. Dosud jsem se však žádným řemeslem nezabýval, snad pouze kromě práce na zahradě a v domácnosti. Asi mi vytknete proč. Odpovím: Nevlastním rodinný dům, ani pozemky, ani automobil. Neměl mne to kdo naučit; příbuzní manuálně zruční již nežili, nebo v době mé školní docházky a studia bydleli daleko a v jiném kraji. Nyní bych byl ochoten se nějakou jednoduchou řemeslnou práci naučit.

Odp: Jaké technologie a postupů?
ivan, 11.12.2006 0:16

Nikde jsem nehovořil o potřebě uklízeče v domácnosti,nebo o zahradníkovi.Na drobné práce stačí zdravý rozum. Vždy si vzpomenu na poznámku : Titanik stavěli profesionálové,archu amatér! :-) Pokaždé mě to rozesměje .
Precizně formulovaná pravda.Škoda ,že to není z mojí hlavy.
Už Janě jsem odpovídal,že řemesla byla povýšena buď,na umění,nebo byla zprůmyslněna. Výroby se navzájem velice podobají,je skoro jedno co vyrábíš,
struktura výroby si je velice podobná,týká se pouze jiného produktu. Psal jsi,že máš školu technického charakteru.Právě to výroby potřebují! Navrhnout a zprovoznit novou linku plnou poloautomatických
podavačů,nástrojových zakladačů a elektronicky řízené třídičky je nad síly mého opotřebovaného mozku .Proto potřebuji,mladého,slušného,vzdělaného,
spolehlivého,jazykově vybaveného nekuřáka!

Odp2: Jaké technologie a postupů?
ivan, 11.12.2006 1:22

Vysvětlení-oznámení. Jsem po zavirování a nové instalaci.Pokračuu pod zkráceným jménem-ivan.Zjednodušení je kůli snažšímu
oslovení.Všiml jsem si ,že na diskusích Ivan už někdo používá a proto jsem volil malé písmeno.Nezakrývám,že dvojsmysl ivan s malým a měkým mě neunikl. :-)
ivan = dříve IvanPlacák

Odp: Jak prosté...
Jimmy, 10.12.2006 1:38

To je myšlenka, kdo nic nedělá nic nezkazí :-) , takže místo aktivního člověka který bude firmě generovat zisk s potenciální možností že někdy svojí aktivitou může vygenerovat i ztrátu přijmout někoho kdo svojí pasivitou bude generovat ztrátu malou zato trvale ;-)

Aktivita - např. na jaře jsem dokončil projekt, který mému zaměstnavateli přinese úsporu několik desítek mil Kč ročně, na druhou stranu před 2 lety můj nedomyšlený email ho stál 60 kkč za díly s chybou, které šli rovnou do sběru. Prostě každá činnost v sobě nese riziko chyb a ztrát, jde jen o to aby přínosy převažovali.

Jak brambora na trhu - máme tržní hospodářství ale z obou stran. Firmy si vybírají zaměstnance ale i zaměstnanci si vybírají firmy. K firmě se špatnou pověstí se moc lidí nepohrne. To že zaměstnance je třeba si vyškolit je jasné, pouze na lince školení trvá půl dne a v konstrukci 2 roky, je ale nutné si vybrat takového zaměstnance u kterého je předpoklad, že se za průměrnou dobu pro dané místo pravděpodobně zaučí. Na obchodníka nebudu brát nikoho, kdo není schopen dát dohromady kloudnou věty, na konstruktéra člověka bez představivosti a na linku nikoho bezrukého.

Pro Jimmy
romantik, 10.12.2006 10:43

Pasivní nejsem, proč si to myslíte ? Máte na svůj projekt, který říkáte, že Vašemu zaměstnavateli přinese úsporu několik desítek milionů, máte nějaké vyjádření odborné komise, tj. vyjádření nějakého auditu, že to úsporu opravdu přinese a jak vysokou ? Stojí Váš zaměstnavatel vůbec o tento Váš projekt ? Nebude realizace Vašeho projektu v rozporu s ochranou přírody, s dobrými mravy, neublížíte jím jiným lidem, nebyl Váš čas na to vynaložený zbytečný ? Jak poznáte od oka, který člověk se na co hodí ? Jak můžete předem určit, zda se někdo za dva roky (doba nutná k zaučení na práci např. konstrukéra) požadovanou práci naučí nebo ne ?

Odp: Pro Jimmy
Jimmy, 10.12.2006 11:45

Bez obav, úspora je přesně spočítána, jen to není v této diskusi nijak důležité. A v popisu práce mám i hledání úspor, takže logicky předpokládám, že můj zaměstnavatel o to stojí ;-) A samozřejmě to nebyla jen moje práce, ve velkých firmách nic nedělá člověk sám. Dokonce je výsledkem více ekologická výroba.

Zda se člověk něco naučí předem poznat nelze, ale zda pro to nemá vůbec vlohy se při pohovoru a nejdéle ve zkušební době pozná.
Jsi absolvent, tak jsi určitě musel dělat nějaké přijímačky na školu. Jak to, že nerozčiluješ nad tím, jak se pozná kdo školu úspěšně absolvuje a kdo po dvou letech vypadne ? Je to podobný princip.

Pro Jimmy po druhé
romantik, 10.12.2006 11:07

Jimmy, jste asi „expertem na personalistiku“. Poraďte, jak si může nezaměstnaný člověk vybrat solidní firmu, která alespoň zhruba dodržuje zákoník práce. Personální agentury žádají od uchazeče veškeré informace o jeho osobě, při čemž nesdělují uchazeči ani jméno firmy, pro kterou by mohl pracovat. Nějaký seznam a popis zaměstnavatelů z hlediska jejich solidnosti vůči uchazečům o práci a vůči zaměstnancům neexistuje a není nikde veřejně dostupný. Pokud se chce uchazeč od firmy něco v tomto smyslu dovědět (např. procento propuštěných lidí z přijatých za poslední rok), tak mu firma vůbec neodpoví a ani ho nepřijme na konkurz. Existuje informační zdroj „ jedna paní povídala, že ta určitá firma dobrá není “, ale i když to nezaměstnaný ví, stejně na to nemůže brát ohled. Shrnuto: Všechny instituce pomáhají v zásadě pouze zaměstnavatelům. Zatímco zaměstnavatel má k dispozici mnoho uchazečů a zaměstnanců, živobytí zaměstnance je závislé na jeho jediném zaměstnavateli. Nevím, proč před zrušením PP ve ZD není ze zákona ustanovena také povinnost zaměstnavatele toto nebezpečí zaměstnanci předem oznámit a sdělit mu, v čem se má zlepšit a jakou pracovní chybu udělal a jak to má napravit, aby mu pracovní poměr nebyl zrušen. Výsledek výpovědi i zrušení PP ve ZD je přece pro zaměstnance stejně fatálně negativní.

Odp: Pro Jimmy po druhé
Jimmy, 10.12.2006 12:17

Přítelkyně se živí personalistikou, takže do problematiky vidím o trošičku více než běžný laik ;-)

Záleží na tom co člověk může nabídnout. Jsou profese kde se firmy přetahují o pracovníky a najímají si personální firmy aby jim vhodné pracovníky našli nebo přetáhli odjinud a jsou profese kde školy chrlí přebytek lidí s kvalifikací kterou trh potřebuje jen v desetinovém množství a tam si firmy vybírají jen ty nejlepší (nebo berou ze známosti).
Že personální firmy při registraci nesdělují nic o firmách je logické, oni totiž v té době ještě neví jaké firmy budou hledat pracovníky. Zájemci o zaměstnání a požadavky firem na pracovníky chodí naprosto náhodně. Firmy mají výběr z více lidí ale nemají šanci toho o nich mnoho zjistit, na druhou stranu firem je méně než lidí, takže zjistit reference na firmu je snazší. Takže výhody a nevýhody obou stran jsou zhruba srovnatelné.

Pokud se jedná o zkušební dobu, tak není problém si např. po každém měsíci sednout na 5-10minut s šéfem a zeptat se ho na sebe a nad popisovanými nedostatky se nerozčilovat a pokusit se je napravit nebo zvážit zda to opravdu je vhodná práce. Zkušební doba je totiž zkušební pro obě strany!

A pokud chceš zaručený návod na získání a udržení místa, tak to tě zklamu. To je stejný nesmysl, jako návod na zaručené sbalení holky.

Odp2: Pro Jimmy po druhé
romantik, 10.12.2006 14:08

Omyl: Agentura již má konkrétní firmu nabízející konkrétní pracovní pozici odpovídající kvalifikaci osloveného uchazeče, a přesto uchazeči o firmě nic, VŮBEC NIC nesdělí. Je to jako v pohádce, když Jiřík hledal pod závojem správnou Zlatovlásku, avšak uchazeči o práci žádná kouzelná muška nenapoví.

Odp3: Pro Jimmy po druhé
Tomáš, 12.12.2006 13:32

Romantiku, nevím u které jsi agentury, ale mám jiné zkušenosti. Když jsem hledal práci, vždy jsem měl poměrně obsáhlé informace od agentury, spoustu věcí jsem si zjistil sám a vždy jsem věděl, kam jsem pozván na pohovor a co zrhruba můžu čekat.

Zisk ze zaměstnance ?
romantik, 10.12.2006 10:28

Jimmy, můžete mne i ostatní poučit, jak se zjišťuje konkrétní výše ZISKU nebo ztráty, kterou ještě nepřijatý uchazeč o práci přinese nebo před měsícem přijatý zaměstnanec přinesl ?
Pokud nejste „kvalifikovanou vědmou“ s nadpřirozenými schopnostmi typu „ Děda Vševěda“ tak nevím, jak byste něco takového mohl určit.

Odp: Zisk ze zaměstnance ?
Jimmy, 10.12.2006 12:34

V podnikáni se nikdy PŘEDEM nedá přesně spočítat konkrétní zisk nebo ztráta, lze pracovat pouze s pravděpodobností.
Když přijmu někoho se základní školou na místo obchodního ředitele, je vysoce pravděpodobné, že na tom prodělám i kalhoty. Když přijmu na nenáročnou práci někoho s titulem PhD. je hodně pravděpodobné, že ho to nebude bavit a do 2 let odejde. A pokud přijmu do konstrukce člověka bez představivosti, tak je pravděpodobné, že nebude navrhovat optimální řešení a bude tak trochu skrytě snižovat zisk firmy. Pokud ovšem do té konstrukce budu hledat někoho, kdo bude především řešit kusovníky a nějakou nudnou papírařinu, tak raději než člověka s představivostí přijmu někoho více pečlivého.
A pozor, místo nemusí vždy dostat ten nejlepší uchazeč (teď nemyslím na protekci), ale někdo trochu horší, kdo si nemůže tak vyskakovat a bude rád dělat onu rutinní práci kterou je třeba také udělat.
Konkurz kde zájemkyně nebyla přijata, protože „byla moc dobrá“ jsem zažil. Tehdy mě to šokovalo, ale dnes už to chápu.

Odp2: Zisk ze zaměstnance ?
romantik, 10.12.2006 14:23

Tak vidíte, konečně jste „plus minus autobus“ na stejné lodi, jako já. ZISK nebo ZTRÁTU z určitého uchazeče o práci nebo z určitého zaměstnance nelze určit. „Ziskem“ nebo „ztrátou“ lze nazvat i loajalitu k šéfovi, hlídání majetku, přílišnou pečlivost, kde ostatní to odbývají, nebo pouze přítomnost „nadbytečného“ člověka v místě a čase tam, kde by bez jeho přítomnosti a drobného zásahu mohlo dojít k veliké hmotné nebo jiné škodě. I sociální smír, i možnost daná člověku aby si vydělal minimální mzdu, je ziskem, protože takový člověk např. svému zaměstnavateli nezapálí sklad nebo nevytuneluje konto. Jakým „ziskem(?)“ byste ohodnotil „smějící se bestie“, které bez problémů projdou pronikavým zrakem personalisty a pak kradou a vraždí ? A ještě pak do médií tvrdí, že svých činů (8 x) litují !?

Odp3: Zisk ze zaměstnance ?
Jimmy, 10.12.2006 15:47

Ano, každý pracovník může být přínos, ale náklady na něj můžou onen přínos převýšit.
Je určitě přínos pro bezpečnost a ochranu majetku mít vlastní jednotku rychlého nasazení, ale na hlídání skladu dřeva to je např. v ČR zbytečně drahé, na druhou stranu stejná jednotka hlídající ropné pole někde v Africe se už vyplatit může. To ale závisí na vedení společnosti jakou si spočítá maximální únosnou cenu za danou práci a zjevně v ČR není situace tak špatná aby bylo třeba platit zaměstnancům výpalné za to, že nezapálí podnik.

Co se týká to vraždícího psychopata v nemocnici, no to je ta pravděpodobnost. Přijmete 100 normálních zaměstnanců a jeden z nich skrytou vadu, že to je vraždící maniak. S tím se nedá prakticky nic dělat, stejně pravděpodobné je, že vás jiný maniak přejede autem při cestě do práce, není to moc pravděpodobné ale stát se to může a tak se to někdy a někde stane.

Uniformy bych asi nevítal, potlačují...
ivan, 9.12.2006 0:02

Uniformy bych asi nevítal, potlačují osobnost a přispívají ke stádnosti.To rozvoji ducha příliš neprospěje. Chápu ale potřebu potlačit pocit nezasloužené nadřazenosti, nebo neoprávněné méněcenosti. Obojí je pro život nositelů těchto vlastnosí nebezpečné.Navrhoval bych něco jako ,,žákovský katalog". Vícero vzorů sobě si cenově podobných. Výrobcem by byl stát.Vůdči sobě by neuplatňoval daň a mohl by tak zaměstnat nepracují potretané,jejichž uvěznění platíme všichni. Zjískal by tak kontrolu nad nezávadností takového oblečení.Pro mnohé děti by to byl mnohem větší přínos,než vyplacené peníze mnohdy nezodpovědným rodičům.

Odp: Uniformy bych asi nevítal, potlačují...
sneczech, 9.12.2006 8:31

Na základní škole, myslím, není ještě nutno nějak „vypichovat“ lepší a horší, spíš pro budoucnost všechny naučit, že vždy budou součástí nějakého kolektivu, ať už se jim to líbí či nikoliv. Ten pocit sounáležitosti, který ještě nemusí potlačovat osobnost je právě v tomto věku důležitý, na střední škole by už asi nezabral. Pokud je někdo osobnost prosadí se i v uniformě, navíc ostatní jej budou vnímat jako osobnost a co víc budou si jej spojovat se svým kolektivem, tedy i sami se sebou. A ona osobnost bude mít stejný pocit směrem k ostatním. A třeba i nutkání pomoci slabším právě z důvodu, že jsou spolu nějak spojeni. Je to moc naivní?

Odp2: Uniformy bych asi nevítal, potlačují...
ivan, 9.12.2006 10:34

Sounáležitost vzniklá srdcem a rozumem. Přátelství uniformy nepotřeuje! Prospěšost uniforem bych viděl pouze k potlačení negativních projevů,dále v jejich nižší ceně než u komerčního zboží a v kontrole nezávadnosti použitých materiálů.Jejich důležitost bych viděl právě u žáků nejnižších ročníků,tam vzniká sebevědomí dítěte,tam může vzniknout to největší poškození jeho duše. Jak jsem psal už nahoře,než jednotný vzor,tak cosi jako žákovský katalog. Je tu s námi i několik přátel-učitelů,divím se ,že už nereagovali. Malej rozbor jejich názoru by určitě zajímal nejenom mne.

Odp2: Uniformy bych asi nevítal, potlačují...
romantik, 9.12.2006 10:46

Naivní to je. Dnes se nepěstuje pomoc bližním a slabším, ani pedagogové si netroufnou něco takového prosazovat. Ono to je i filozoficky nejasné, protože první žák v běhu na 100 m je třeba poslední v matematice. Dnes se prosazuje vztah mezi lidmi K D O Z K O H O, něco na způsob různých TV pořadů, jako Superstar, Máte padáka, Vítěz bere všechno.
Dnes i mladší žáci i starší studenti „hrají“ každý sám za sebe, protežuje se individualizmus, „boj o koryto“ všemi způsoby a komunikativní, kteativní „vítězové“, kteří se „prosadili“ se nezaslouženě glorifikují. Kolik je nečestným způsobem „poražených“ slušnějších lidí podél cesty ke kariéře špičkových karéristů, to už nikdo nezkoumá. Kariérista a dítě vlivných rodičů bude umět i tou uniformou zdeptat své spolužáky.

Odp3: Uniformy bych asi nevítal, potlačují...
sneczech, 9.12.2006 14:36

Bohužel :-((

Odp4: Uniformy bych asi nevítal, potlačují...
Tomy, 9.12.2006 15:14

Tak se chytněte za packy a pobrečte si kucí :-D

Odp3: Uniformy bych asi nevítal, potlačují...
Juras, 11.12.2006 11:22

To je zákon přírody. Může se nám nelíbit, můžeme s ním dokonce i nesouhlasit...

Tk to není jenom dnes. Tak to, romantiku, vždycky bylo a vždycky bude. A Vy s tím zaplaťpánbůh nic nenaděláte. Vždy budou vítězit ti schopnější (někdy i schopní všeho), každý má možnost se v tomto jasném pravidle zorientovat. Předělat to nejde a když se o to někdo pokusí, nakonec z jiného systému vytřískají zase jenom ti, kteří se v něm naučí lépe otáčet. Ostatní budou jako vždy jen brblat, že se jim to nelíbí, než aby se přizpůsobili a naučili se s tím žít.

Jurasi, zahráváte si...
romantik, 11.12.2006 21:10

... se životem a nebytím. Jako přírodní zákon obhajujete schopnost některých lidí bezohledně ničit lidi jiné. Zatímco někdo např. bude schopný porodit více dětí, jiný bude „schopný“ jedno z těch dětí zlikvidovat benzinovým klistýrem (prý se něco takového skutečně stalo)! A Vy si myslíte, že rodiče zmařeného mimina jen pasivně pokrčí rameny s poznámkou „ Likvidátor našeho dítěte byl schopnější, než my. Byl to pouze přírodní výběr. To dítě bylo málo odolné“. ! ! !

Odp: Jurasi, zahráváte si...
ivan, 11.12.2006 22:27

Ten likvidátor dětí,byly žákyňky ,sestřičky při výuce. Jakkoliv velká neštěstí budu vnímat vždy jako důsledek pravděpodobnosti a nikdy jej nebudu srovnávat se zlým úmyslem.Některá odsouzení za činy, byť s tragickým důsledkem považuju za tvrdá a nejsem si jistý jestli jde vůbec o spravedlnost!
Př. Má matka právo přdpokládat,že přepravní prostor pro cestující je bezpečný?
Je špatnou matkou,protože podlehla únavě a jista si bezpečím na chvíli usnula?Jak naučit dítě samostatnosti? A co přepadení?
Povinost přepadeného zkoumat přiměřenost svojí obrany, aby náhodou svět nepřišel o jednoho šmejda? Když matce na vrcholu svého neštěstí hrozí stejný trest jako jednomu zkurvenci?!!
Uznej,že tvůj příklad je trochu vedle.Cejtíš ten rozdíl? Už se zase lituješ!
U chlapa je to trapas.Já bych se styděl!

Ivanovi
romantik, 12.12.2006 9:51

Člověk, který nikomu neublížil, se stydět nebude, nemá za co. Nepošle Vám však ani připravený komentář o lince.

Odp: Ivanovi
ivan, 12.12.2006 18:27

No, to jsi mě teda potrestal. :-)
Neubližování nikoho neuživí,je pořeba bejt někomu prospěšnej,to je tvůj chleba.!
Kdybych zkrachoval,což není žádná ostuda,hned druhý den bych se šel zeptat souseda jestli nechce posekat trávu nebo natřít plot.Do roka bych na to měl firmu,jsem si tím jistý,práce je všude dost.!!! Jen se sebrat a jít ji udělat.Není důležité přemýšlet s čím začít,důležité je začít cokoliv a lidé ti řeknou co chtějí.Je to jako s článkama zde na Svíci,některé se vyčerpají samy,některé nají 250 re.Některé jenom spí.Nění ostuda padnout,ostuda je příliš dlouho ležet.!!

Odp2: Ivanovi
Juras, 12.12.2006 21:32

Mimoto že se snažil odvést řeč od tématu (když byla řeč o stydění se za chování, které převedl na stydění se za zlé činy), lže. Jenom na této diskusi se lidem naubližoval celkem dost. A je to takový týpek, o nichž si myslím, že to co napíšou do neosobní diskuse, by si netroufli říct lidem z očí do očí. Potom si dál může rozsévat svoje jedy a nářky, že mu okolní svět bezdůvodně ubližuje. Mně je už celkem jasný, jak to ve skutečnosti je.

Odp3: Ivanovi
ivan, 13.12.2006 0:55

Tolik ukřivděnosti, bezradnosti a sebelítoti
jsem ještě u nikoho neviděl.Jeho životní strategie je,,když neprší,tak se aspoň namočíme,abychom si mohli na něco stěžovat. Známe se od mého prvního uhození na klávesnici,celý můj počítačový život, na Svíci je můj nejstarší kámoš:-)
Tato okolnost nás navždy spojila.Byl mě přisouzenej osudem.Se stejnou chutí bych mu pomohl,jako bych ho nakop,asi by si zaloužil obojí. Bezradnost má tu vlastnos,že si s ní nikdo neporadí sám.Spíš někdo pohne Baalbeckým šutrem,než ,,romantikem„ .
,,Ivane,proč jsi mně opustil“??.....
Strach z odpovědi mě nutí se ho někdy zastat.Asi to tak zůstane napřád.
(Ale většinou bych ho nakop)

Odp4: Ivanovi
romantik, 13.12.2006 14:24

Neměj strach a kopni si. Ostatní budou z toho mít radost a přidají se k Tobě. Ve smečce je třeba i na „kámoše“ štěkat a kopat do něho, aby ho smečka úplně nezlikvidovala.
Ale i když jeden se stane obětí a nikoho nebaví do bezvládného těla kopat, najde si smečka další, ještě dost živou oběť, do které může zase nějaký čas pro zábavu „kopat“. Kdo bude ten další „okopávaný“ ?

Odp5: Ivanovi
Luko Karavan, 13.12.2006 18:46

jejku to abych si začal dávat pozor

Odp5: Beru Keltovo doporučení na vědomí.:-) I...
Jana, 13.12.2006 19:25

Jasně, Luko. Už si chystám kopačky. ;-)

Odp: Jurasi, zahráváte si...
Juras, 11.12.2006 23:36

Jste aspoň trochu normální? Koho podle vás obhajuju? Prostě říkám, že to je přírodní zákon, nemá cenu nad ním ustavičně fňukat, ale zkusit něco dělat, abych v životě obstál. Fňukalové si svůj osud zaslouží.

Odp2: Jurasi, zahráváte si...
romantik, 12.12.2006 9:55

I Vy si zasloužíte svůj osud, který dříve či později zasáhne.

Odp5: Beru Keltovo doporučení na vědomí.:-) I...
Jana, 12.12.2006 13:35

Běžte se léčit.

Odp6: Beru Keltovo doporučení na vědomí.:-) I...
Luko, 12.12.2006 13:51

přemýšlel jsem o něčem podobném. to jste vystihla:-)

Odp3: Jurasi, zahráváte si...
Juras, 12.12.2006 21:26

To máte (asi zcela nechtěně) naprostou pravdu. Každý si svůj osud zaslouží, každý si ho totiž sám připravil.

Rovnost
Kelt, 11.12.2006 10:59

Dovolil bych si zpochybnit jeden argument pro zavedení uniforem a to je ono setření sociálních a jiných rozdílů. Řada z Vás jistě zažila vojnu. I zde všichni nosili stejné uniformy, přesto i zde se vytvořil kastovní systém - různě zavázané kanady, různě zastrčené či ohnuté lžíce atp. Stejný kastovní systém neviditelný neznalému oku by se určitě vytvořil i ve školách ...

Odp: Rovnost
Juras, 11.12.2006 11:16

Souhlas. Jediný racionální argument pro zavedení školních uniforem je možnost určit, kdo ty uniformy bude šít. A to bych nechtěl, aby to tak bylo.

Odp2: Rovnost
ivan, 11.12.2006 11:30

Pracovní příležitost pro vězeňskou správu.
Státní,-státímu!

Utíkajícího zločince v uniformě...
romantik, 13.12.2006 21:41

...zezadu lidé vůbec nejsou schopni identifikovat a zepředu spíše také ne. Proč se zločinec vmísí do davu, proč se zloděj v klášteře převleče za jeptišku, proč z věznice uprchlý a policisty pronásledovaný vězeň rychle pruhovaný vězeňský šat vymění za civilní oblečení ? Aby ho lidé nepoznali, aby se ve skupině stejně oblečených lidí ztratil.

Odp: Utíkajícího zločince v uniformě...
Juras, 20.12.2006 23:59

Za to nemůže uniforma, ale převlek. Viděl jsem ve filmu, že se dva prchající převlíkli za obyčejné ženské a taky je nikdo nepoznal ;-)

Odp2: Utíkajícího zločince v uniformě...
romantik, 22.12.2006 0:19

Uniforma je stejná forma,tj. stejný vzhled šatů. Ženské šaty klasické jsou charakteristické pro ženy, které je dříve všechny bez rozdílů nosily. Ženské šaty tedy byly uniformou žen. Dnes už tomu tak není. Mnoho žen nosí kalhoty a k tomu saka, v určité době nosily ženy dokonce i kravaty; dnes už chodí i ženy s dohola ostříhanými vlasy, ani podle dlouhých vlasů je nelze odlišit od mužů.Domnívám se, že v současné době by součástí uniformy pro dívky byly stejné kalhoty, jako pro chlapce, že sukně už nikdo nechce pro nepraktičnost nosit.

Odp3: Utíkajícího zločince v uniformě...
ivan, 22.12.2006 0:33

Nikdy jsem to nezkoušel,třeba se to chytne!Sukně pro chlapa!...

Odp4: Utíkajícího zločince v uniformě...
romantik, 23.12.2006 0:00

Možná, bylo by na světě víc legrace jako ve filmu „ Někdo to rád horké “.

Nezavádět
XY, 5.2.2007 17:34

Jestli má někdo sociální problémy je to čistě jeho věc, nemá utrácet za jiné kraviny...

Po roce a půl „osobní“ zkušenosti říkám uniformám ANO
Márinka, 6.2.2007 17:05

Trvalo mi hodně dlouho, než jsem přečetla všechny komentáře. Ty, které se vyjadřovaly k námětu článku, byly vesměs negativní. Moje „osobní“ zkušenost je však opačná. Já vím, řeknete si - to se jí to kecá, když uniformu nenosí - to odskáče za ní dcera, neplatí - to nadace, nepere, nezašívá povolené švy či utržené knoflíky - to školní prádelna. Fakt úžasné.

Měla jsem obavy, jak to dcera a všichni její noví spolužáci přijmou. Byla jsem velmi příjemně překvapena. Jsou v pohodě. Děvčata mají dva druhy sukní a na zimu kalhoty. K tomu tuším 2-3 druhy halenek, vestu, pulovr, ... Takže ideální ke kombinaci. V podstatě každý den může mít na sobě něco jiného a přece je v uniformě. Pravda, se sukní měla zpočátku velké problémy. Ale pak si zvykla tak, že si nějaké koupila i na „doma“.

Uniforma jako odstraňovač „třídních“ rozdílů. ANO. Ve škole jsou děti z dětských domovů, Klokánků, sociálně slabých rodin i milionářů. Dlouhé měsíce nevěděla, kdo je z které rodiny, nepátrala po tom. Až na jednoho výtečníka - aktivního člena skupiny Jackass Praha, který ale školu dávno opustil. Samozřejmě, že zpočátku se i zde projevily náznaky šikany. Uniforma neuniforma. Šikana ale dle mého nesouvisí s tučností konta rodičů. Podstatné je, že pedagogové to s rodinami zvládli hned v zárodku. V tomto případě je nutná spolupráce obou stran, bez ohledu na to, co mají žáci na sobě. Šikana je pouze na těch školách, kde ji nechtějí vidět a neřeší ji.

Školní uniforma a veřejnost. Tak to je zatím jediný stín. S vojákem netančím, s obyčejným montérákem se nebav, kravaťák rovná se namyšlený snob, ... Jakákoli „uniforma“ v nás budí když ne zrovna odpor, tak nevoli či alespoň „pozornost“. Nezávidím těm dětem, když jedou metrem do divadla a poslouchají úšklebky vrstevníků. A přitom v Anglii či Americe je to zcela běžné. A jak nadšeně přijímáme většinu toho, co je ze Západu! Proč nám vadí zrovna školní uniforma? Vždyť dnešní mládeži přece nechybí touha po tom někam patřit a veřejně se k tomu hlásit. Rádi vyjadřují svou sounáležitost právě oblečením - skejťáci, punk aj.

Vím, že uniformy na našich školách jen tak brzy nezdomácní. Budou stále výjimkou. Ovšem škola, která se pro ně rozhodne, podle mne chybu neudělá.

Ahoj,dokazete si predtsvit, jak by v...
linuxdrak, 12.3.2007 9:28

Ahoj,
dokazete si predtsvit, jak by v tom ti deti vypadaly ?
Jako vojaci, urcite by za to nebyly moc vdecne.
Vsadim se, ze by kladly dost veliky odpor a nakonec by to zadne nenosilo.

Spise bych dal penize na neco jineho, napriklad na zlepseni vyuky ...

Mejte se :)

Odp: Ahoj,dokazete si predtsvit, jak by v...
šáša, 23.4.2008 16:33

kdo říká, že by byly v maskáčíš? ^^

Odp2: Ahoj,dokazete si predtsvit, jak by v...
buki, 11.12.2008 17:12

No ale to není o maskáčích! tam jde o to že by vypadali stejně!...

uniformi?ANO!!!!!!
Veronika, 30.3.2007 13:37

Já si mysím že nosit uniformu má něco do sebe ,kdyš pojedete třeba autobusem s uniformou a někdo jiný jí bude mít také tak uvydíte že patří do vaší školy , že patří k vám a potom se budete cítit tak skvěle že tu uniformu budete chtít nosit pořád.:-) Já bych si přála aby na každé škole měly nějaké unifomy.

No tak mě přijde, že šk. uniformy sou...
Anííkk, 19.8.2007 18:30

No tak mě přijde, že šk. uniformy sou super, jelikožto zakryjou rozdíly mezi sebou. . .

Hlas pro
vařečka, 21.9.2007 8:51

Jsem pro uniformy. Vědomí některých dětí že někam patří jim dodá víc zdravého sebevědomí, hrdost a sounáležitost se svou školo. Ale jen v případě, že si to ta škola zaslouží. Takže v prvé řadě kvalitní učitelé.

já ci taky uniformuuuuuuuu!! jakožto...
šáša, 23.4.2008 16:35

já ci taky uniformuuuuuuuu!! jakožto malý bláznivý otaku beru všechno co mají v japonsku, ale nejen proto. kdyby byla pěkná, není důvod ji nemít. nikde není dáno, že by musela vypadat jak ze starých filmů. ^^

Odp: já ci taky uniformuuuuuuuu!! jakožto...
Kagome Sabaku, 28.10.2008 0:17

také jsem otaku ;) a říkám ano všemi směry!!!!!!!!!!! školní uniforma vpřed!

ANO !!!!!!!!!!!!
Kagome Sabaku, 28.10.2008 0:16

já školní uniformu chci říkám ano vidim jen výhodý!!!!!!!

Odp: ANO !!!!!!!!!!!!
Tony, 28.10.2008 8:20

Esli chceš klidně si ji nos. Ale nenuť ostatní. Mě se to naštěstí už netýká, ale rozhodně nechci aby mé dítě „muselo“ nosit co mu nakáže škola.

Jsem PRO
Yardasan, 28.10.2008 9:34

U Čechů vidím problém v nezodpovědnosti a schovávání se za anonymitu. Proto takový zbytečně vynaložený odpor. Většina dětí je pro uniformy, ale od prvního ročníku aby si zvykli než budou vzpurní. S pozdravem jK.

Odp: Jsem PROTI!
Tony, 28.10.2008 11:10

No jistě, že odpor. Oblečení pokládám za demokratickou volbu každého z nás. Já nechci, aby mi někdo toto mé rozhodnutí, jestli si obléknu zelenou nebo černou, bral.
Jako kompromis bych zavedl např. dobrovolné uniformy: škola zadarmo poskytne uniformy, ale pouze pro zájemce. Pokud je někdo gothik, tak ať si nosí černé věci. Je to výraz jeho životního postoje, kterýžto by mu neměl být upřen.

Odp2: Jsem PROTI!
Yardasan, 28.10.2008 18:19

Myslím, že žití ve společnosti prostě vyžaduje určitá omezení a pravidla, jinak by tu byla anarchie. Většina „lidí“ nedokáže respektovat právo druhého. Určitě by nebyl problém si vybrat přijatelný vzor nebo i školu, což stejně dnes většina dětí nemůže, protože vždy rozhodne opatrovník alias rodič. S pozdravem jK.

Odp3: Jsem PROTI!
Tony, 28.10.2008 20:53

No jistě. Vše je otázkou míry. 7 leté dítě si nemůže rozhodovat kam bude chodit do školy. To musí rozhodnout rodiče. Něco jiného je když škola nařizuje 15 letému (skoro)(skoro) dospělému co má nosit mezi kamarády. To je v mých očích příliš...

Odp4: Jsem PROTI!
Yardasan, 28.10.2008 23:03

Ano, proto by bylo nejvhodnější začít u prvňáčků, kteří by v tom pokračovali do dalších tříd. Někteří rodičové ani nemají vkus a tak jejich děti často trpí už tím, že nejsou vhodně oblékáni z domova. S pozdravem jK.

Ano unyformám
Kagome Sabaku, 4.11.2008 20:51

Školní unyformy jsou dobré. Nedělají rozdíli mezi dětmy. Některé dět třeba nemají peníze na hadry od nike a tak a osttaní ho pak pomluvají. Ä nějakej styl jao ghotic a tak... no pardon patří to sice k jeho stylu ae není to jen o oblečení ale jestli si mylsíte že styl je jen o hadrách tak si je noste ale mimo školu. Unyforma je unyforma a tím to končí pokud to škola nakáže tak s tím něakej hoper holt nic nenadělá. Já osobně sme už ze školy pryč ale kdybych je mít mohla tak to byhc se do tý školy těšila

Odp: Ano unyformám
Tony, 4.11.2008 21:22

No rozdál vychází z toho faktu, že já si myslím, že ty rozdíli mají být vidět. Ty, které „šikanovali“ by byli jistě pro a pro „kinga“ :-) by to bylo mínus. Já si jednoduše myslím, že škola(i celý život) je džungle a je třeba bojovat. Proč dělat z přirozeného vůdce trotlíka v uhozenejch hadrech on nechce být stejný jako šprt v rohu.
P.S.: Já si nemyslím, že styl je o hadrách. Mě je to putna. Ale pokud si technař přeje chodit v maskáčích nebraňme mu.
Např. Uznávám pravidlo, že je slušností (morální) jít do divadla ve společenském obleku, ale pokud někdo příde v teplákách nešklebím se na něho(tak jak to někteří lidé dělají). Oblékání je pro mne jeden z faktorů svobodné vůle.

Školní uniformy u nás?
Pavel7, 4.11.2008 23:40

Na úvod chci konstatovat, že školní uniformy u nás nemají tradici a uniformy obecně u nás naopak mají špatnou pověst.
Dle legislativy není žádný nástroj pro zavedení školních uniforem - pouze jako dohodu školy a rodičů (žáků), to je možné hlavně u soukromých škol.
Uniformy samotné nepotlačí šikanu ani rozdíly u žáků, ale napomohou zvýšení sounáležitosti se školou - pokud ovšem nějaká je.
Problém by byl se samotným vytvořením uniforem. Předpokládá se, že dívky by měly sukně a chlapci kalhoty - kdo se podívá na dnešní žáky, tak dívek v sukni je minimum. Je možné i dívkám nabídnou kalhoty nebo by měly oboje. (Jen pro úplnost - co by udělal ředitel školy, kdyby chlapci taky chtěli možnost volby kalhoty - sukně?) Ostatní části uniformy by mohly být už prakticky shodné.
Pak už stačí vyřešit maličkost, kdo to zaplatí? Při tempu růstu žáků to můžou být i 3 velikosti uniformy za rok.
Závěr je velmi jednoduchý - mimo opravdové výjimky školní uniformy u nás nehrozí.
PS: Snad jen ministerstvo zavede jednotné uniformy pro učitelky i učitele, aby zamaskovalo feminizaci školství. To opisuji od Cimrmana, ale jsme ve škola, tak co!

Odp: Školní uniformy u nás?
Tony, 5.11.2008 13:14

A to se vsa'dte, že já bych chtěl just sukni...:-) Rovnoprávnost musí být. ! viz. článk Muž a sukně? ...

Odp2: Školní uniformy u nás?
lapis, 5.11.2008 16:59

No problem, sir. Stačí se přemístit do Skotska. I když, myslím si, že poněkud táhne na orgány.

Odp3: Školní uniformy u nás?
Pavel7, 5.11.2008 20:09

Skotský kilt není jediná pánská sukně na světě. Určitě je možné volit i jiný střih. Na orgány ani moc netáhne, v létě příjemně větrá a v zimě existují punčocháče ap. Doporučuji vyzkoušet, sukně se v běžných situacích nosí velmi příjemně. Na polární výpravu ovšem doporučuji kalhoty.:-)

Odp2: Školní uniformy u nás?
Pavel7, 5.11.2008 20:03

Souhlasím, že jsem si trochu ohřál polívčičku s pánskou sukní, ale proč by mělo být jedno pohlaví zvýhodněno množností volby a druhé omezeno na jednu variantu. Určitě by vypadala nabídka pro chlapce i dívky - sukně i kalhoty velmi zajímavě. Je jasné, že většina chlapců (asi 99,999999%) by volila striktně kalhoty, ale měli by možnost volby.

Odp3: Školní uniformy u nás?
Tony, 5.11.2008 21:26

Ba naopak. Já bych zase předpokládal, že mnoho mladých chlapců by dala přednost sukni... Víte jak chce mládí být extravagantní. A neměli by jinou možnost, než-li nosit sukni. :-) Mnoho lidí by vůbec ani-muž a sukně nenapadlo. Takto, pokud by jim to bylo přímo dáno do výběru, by se mnoho lidí zamyslelo...

Odp3: Školní uniformy u nás?
Juras, 6.11.2008 8:35

Skutečně jste přesvědčen, že je u nás 100 000 000 chlapců a jeden z nich by si vybral sukni?

Odp4: Školní uniformy u nás?
Juras, 6.11.2008 8:39

Oprava - jeden z nich by si MOŽNÁ vybral sukni

Odp4: Školní uniformy u nás?
Pavel7, 6.11.2008 20:14

Po úvaze si myslím, že bych mohl být větší optimista a značnou část devítek ubrat, možná na 99,9% - naštěstí je před číslem slovíčko ASI, které dodá slušnou toleranci. Mimo jiné, jaká je tvoje volba, např. dvoje kalhoty nebo kalhoty a sukně?

Odp5: Školní uniformy u nás?
Yardasan, 6.11.2008 20:18

Dle amerických studií je na světě tři procenta normálních lidí. Takže já věřím na 97%. S pozdravem jK.

Odp6: Školní uniformy u nás?
Pavel7, 6.11.2008 22:03

Sukni by volilo 3% nebo 97% žáků?

Odp6: Školní uniformy u nás?
Juras, 6.11.2008 22:04

Já nevím, žemu říkáte normální, ale normální je to, co je nejběžnější - tedy normální je to, co se vyskytuje (s určitou mírou tolerance) ve většině případů. Rozhodně 3% výskytů znamená velmi vysokou nenormálnost.

Odp5: Školní uniformy u nás?
Juras, 6.11.2008 22:01

Mně stačí jedny kalhoty :-)

Myslíš, že by bylo v mentálních silách nějakého chlapce vybrat si sukni? S nově upravenou četností 99,9% by znamenalo, že jeden z tisíce si možná vybere sukni - to by mezi ostatními hochy asi nevydržel, nemyslíš? :-)

Odp6: Školní uniformy u nás?
Pavel7, 6.11.2008 22:08

Pokud upustím od hrátek s čísly, chtěl jsem naznačit, že takových chlapců by bylo velmi málo. Ovšem na druhou stranu je možné předpokládat, že by se našlo několik chlapců, kteří by na protest proti uniformě právě volilo sukni.;-)

Kool
Saw, 5.11.2008 14:49

Uniformy nemají prakticky žádný smysl, ale prostě se mi to vizuálně libí, dělají dojem vysoké úrovně školy. Naneštěstí, v našem školstí uniformy asi jsou to poslední co má za problém...

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru