Neptejte se co, ale proč

Komentáře k článku

17.11.2006 15:05

Vesmír, konečno a nekonečno

Nejsme vlastně ničím zvláštním jen nicotným shlukem atomů, kterých se ve stovkách miliard galaxií nacházejí možná „miliony“, jsme potomky hvězd. Nacházíme se na malé planetce zvané Země. Obíháme kolem Slunce, které je jednou z dvouset miliard hvězd v naší galaxii. Jsme na jednom malém pohybujícím se„disku“ uprostřed stovek miliard jiných vzájemně se vzdalujících „disků“. Když bychom chtěli tento jeden „nicotný disk-naši galaxii“ přeletět napříč, letěli bychom i s nepředstavitelnou rychlostí světla 90 000let! Jen k nejbližší hvězdě v naší galaxii bychom rychlostí světla letěli 4 roky. Jsme uvězni na naší Zemi, kdesi uprostřed pustého vesmíru a můžeme jen pozorovat okolí. To okolí však sledujeme se zpožděním, tak jak k nám dopadají světelné paprsky. sledujeme-li tedy nejbližší hvězdu Proximu, vidíme její obraz tak jak vypadal před čtyřmi roky, tak dlouho k nám putují paprsky světla, prostřednictvím kterých vnímáme „vše“.
Když zítra dopadne na naši Zemi velký meteorit, planetesimála, nehostinné podmínky na Zemi vyhubí většinu živých organismů... Nejsme nejdokonalejší, jsme sice nejinteligentnější formou života na zemi, ale jen pouhou součástí biosféry, další z forem vesmíru. V jednom okamžiku možná zmizí lidstvo z povrchu zemského bez ohledu na báje o stvořeních, spasitelích, životě v jakémsi vysněném ráji. Jsme pouhé nicotné NIC, nevím kde lidé v sobě nalezli tolik pýchy, aby mohli tvrdit že jsou středobodem vesmíru, že snad jakýsi Bůh stvořil vesmír kvůli lidem, k obrazu svému! Proč všichni hledají jakýsi vyšší smysl existence. Vesmír JE, EXISTUJE!!!! To je smysl, bez nás nebo s námi, jsme jeho součástí, jeho dočasnou, ne neměnnou součástí...I my jsme vesmír. Vesmír je pro mne můj Bůh, jemu vděčím za to, že tu jsem. Jsem potomek hvězd, které po atomech vodíku a helia daly vzniknout dalším atomům...Věřím, že vesmíry vznikají a zanikají v nekonečných variantách - existují... Sama EXISTENCE NĚČEHO je tím nejvíce FASCINUJÍCÍM fenoménem...
(POJEM NIC - když se zamyslíme NIC je obsaženo nekonečně-krát v NĚČEM)
(Naproti tomu NĚCO nemůže být v NIČEM obsaženo, protože pojem NIC by ztratil smysl)
Je tedy jasné, existuje-li NĚCO(a ono existuje), pojem NIC nemůže existovat...
...to něco je náš VESMÍR jako jedna z nekonečných forem EXISTENCE NĚČEHO (:...

Konečnost nedává smyl, nekonečno je všude kolem nás! Žádný začátek není, jen nekonečné množství vesmírů v nekonečných variantách, to jediné dává smyl...člověk se snaží být na zemi navěky, bojí se smrti, nechce ztratit svou existenci! To je ovšem paradoxně vlastně to jediné co nemůže. Jsme nekonečně-krát navždy uvězněni v nekonečné koloběhu vesmírú, VESMÍR je pro mne Bůh...
NEKONEČNOST jako základní STAVEBNÍ KÁMEN je možná odpověď na vše. Nekonečno se nachází všude kolem nás, úplně ve všem. Nekonečnost nemusí být chápána jako neohraničenost (například prostoru), ale jako ohraničenost nekonečna menších ohraničeností, které obsahují nekonečno dalších ještě menších ohraničeností a ty obsahují... (Vezměmě libovolné těleso například kouli a pokusme se zodpovědět otázku, kolik koule obsahuje nehmotných bodů, zjednodušeně, kolik bodíků se v kouli nachzí. Když začneme počítat, zjistíme že můžeme vymezit kolik m3 nemotných bodů v ní je, kolik dm3, kolik cm3, mm3.....takto však budeme počítat do až nekonečna malých ohraničeností, pro libovolné těleso o libovolných rozměrech. Naše dosavadní poznatky v oblasti částicové fyziky říkají, že nejmenšími „hmotnými“ částicemi jsou kvarky, neutrina, miony ve vzájemných interakcích za pomoci gravitační, elektromagnetické ,slabé a silné síly (základní námi definované síly ve vesmíru). Podstata gravitační síly síly tkví možná v částicích zvaných gravitony, základní podstatu těchto sil však neznáme.
Uvedu příklad - pro vymezení definice ohraničeného nekonečna:
Vezměme ohraničenou úsečku libovolné délky a rozdělme ji na polovinu, tu polovinu pak zase na polovinu, tuto polovinu na další dvě poloviny, takto můžeme rozdělovat i náš časoprostor do nekonečna.....

Vznik vesmíru:
Samotný pojem vzniku vesmíru, řekněme NĚČEHO Z NIČEHO NÁM NEDÁVÁ SMYSL. Ono nic však může být tím nejreaktivnějším prostředím, které jak jsem výše uvedl NEMÚŽE samo o sobě existovat. Potom tedy ve chvíli kdy náš vesmír zkolabuje (a on kolabuje) až do onoho stavu blízkému - NIC (jedno zda otevřeným nebo uzavřeným způsobem) musí následovat znova v jiných variantách další třesk, protože konečnost nedává smysl(:............Big Bang - Big Crunch - Big Bang - Big Crunch - Big Bang - Big Crunch - Big Bang - Big Crunch - Big Bang - Big Crunch....v nekonečném cyklu (pozn. velký třesk - velký krach-kolabs)

Berte tento chaos slov jako zpověď člověka, který asi nesmyslně hledá smysl, možná tam, kde žadných smyslů není(:

vesmír
Jana, 17.11.2006 23:34

Nejsme ničím zvláštním, jen nicotným shlukem atomů = člověče, pomni, že prach jsi a v prach se obrátíš, není to totéž řečeno jinými slovy?
Nekonečná prázdnota vesmíru mě děsí odmala, velmi nerada se v noci dívám na obrovskou, tmavou a chladnou hvězdnou oblohu.:-)

Odp: vesmír
Jana, 17.11.2006 23:36

A proč se mi tam udělal ten smajlík, když to myslím tak tragicky vážně?

Odp2: vesmír
Luko Karavan, 18.11.2006 0:14

Vidéte, já jsem říkal, že tam ty potvůrky lezou i když nemají.:-)

LarryW, ten smysl leží právě v tom, že...
Luko Karavan, 18.11.2006 0:19

LarryW, ten smysl leží právě v tom, že máte pravdu, ale nic to nemění na přístupu člověka k životu. Když si uvědomí všechno co jste napsal, zůstane stejný, protože všechna tahle nedosažitelna jsou tak náročná, že si je musíme zjednodušovat už jenom proto abychom pochopili že je nemůžeme pochopit a i tak se prostě nic nezmění na tom, že i když jsme v rámci vesmíru i jeho možného okolí bezvýznamní, pro sebe samé jsme ti nejdůležitější.

Odp: LarryW, ten smysl leží právě v tom, že...
LarryW, 19.11.2006 12:12

Souhlasím s Vámi, napsal jste to výstižně...má fascinace vesmírem mi zůstává, mé přemýšlení a úvahy mě baví, toť vše, zajímalo mne jestli se najde někdo, kdo o těchto věcech také přemýšlí...

Smysl? Nesmysl?
Juras, 19.11.2006 0:49

Musím souhlasit se závěrem článku - pointa je fenomenální. V předchozím textu deklarujete nějaká svá přesvědčení, že nekonečnost dává smysl zatímco konečnost ne - což je zjevný nesmysl :-)

ále vyzobnu: jedním dechem tvrdíte, že neznáme podstatu gravitace ale zároveň víte, že ten mechanismus nebyl navržen nějakým architektem vesmíru. To mi připadá velmi smělé tvrzení. Je bez důkazu, takže mi připadá natolik smělé, že už smělejší být nemůže. Lidé s podobným způsobem argumentace mě včera zastavili na ulici. Nejdříve jsem myslel, že se chtějí zeptat na cestu - byli v obleku a připadalo mi, že tápou a že jdou třeba na obchodní jednání. Pak jsem si ale všiml, že jeden z nich drží v ruce Strážní věž, tak jsem jim řekl „nashle“ a odspěchal jsem pryč.

Odp: Smysl? Nesmysl?
LarryW, 19.11.2006 9:38

...jedním dechem tvrdíte, že neznáme podstatu gravitace ale zároveň víte, že ten mechanismus nebyl navržen nějakým architektem vesmíru.

Pokud zavedeme pojem architekta v žádném případě se nezbavíme žádné z nevyřčených otázek. Těch otázek naopak přibívá. Pokud řekneme, že vesmír byl tedy na jeho počátku (o jehož existenci jsem já pochyboval a hledal v jeho neexistenci smysl) stvořen „vyšší inteligencí“, vyvstávají nové otézka týkající se této inteligence. Např.: Jak vznikla tato inteligence? Proč vznikla? Proč by měla existovat? ... a tyto otázky Vám zůstávají dále nezodpovězeny... jste tam kde jste byl... Z jakého důvodu stvořila vyšší inteligence „nedokonalý vesmír“? nebo např. proč by měl člověk hrát ve vesmíru klíčovou roli?...pokud odpovíte ono jednoduché, že Bůh je věčný, nevidím v této tezi zásadní rozpor s mou tezí, že vesmír je ve svých nekonečných variantách též věčný, já se ale domnívám, že si vystačí „sám o sobě“, nenazívám procesy, které nemohu uchopit a pochopit Bohem, ale vesmírem...Vesmír je pro mne tou inteligencí tím Bohem, i já jsem vesmír i Vy jste vesmír, všichni jsme součástí EXISTENCE NĚČEHO, čemu jsme dali název VESMÍR...Nejsem příznivcem žádné sekty, žádného *.*ismu, mám vlastní mozek a snažím se na svět kolem sebe utvářet vlastní názor na základě pozorování okolního světa a získávání různých informací o něm. Nikomu svoje představy nevnucuji, jen mě baví diskutovat...Ohledně náboženství jsem napsal jiný článek....jen tak naokraj nevidím rozdíl mezi křesťanstvím a svědky jehova či jak se ti lidé zvou, jejich názory i jejich uplatňování v praxi se liší opravdu jen, v pro mne nepodstatných, detailech...dobře jste udělal, že jste odspěchal, můžete myslet, některým lidem byla tato výsada odebrána...

Odp2: Smysl? Nesmysl?
Juras, 19.11.2006 21:33

Vidím, že jste mě tak docela nepochopil. Já jsem nevěřící. Nikoliv věřící člověk - ateista - jako Vy. Uvažujete stejně jako vetšina Vašich spoluvěrců, sami sobě nalháváte, že to není víra, ale racionální názor. Zkuste si přečíst článek Bůh není je nesmysl a uvidíme, jestli v něm najdete nějakou botu nebo se Vám třeba změní na něco pohled(?).

Problém, který vidím, je, že máte rád co nejvíce zodpovězených otázek (a to za jakoukoliv cenu). Podle tohoto příspěvku jste si zvolil takovou platformu (snad s mírnou nadsázkou), která nechá méně nezodpovězených otázek. To je celkem běžná vlastnost, ale chybná. Základní otázku - správnost předpokladu - zodpovězenou nemáte. To znamená, že všechny zodpovězené otázky jsou zodpovězeny možná chybně. Já naopak myslím, že než chybně, to raději mít většinu otázek nezodpovězených. Ostatně soudím, že některé otázky ani správně odpovědět nelze.

Odp3: Smysl? Nesmysl?
Jana, 20.11.2006 8:20

Jurasi, přiznávám se dobrovolně, že se docela bojím pustit se s tebou do diskuze na téma víry, protože své „protivníky“ drtíš dost drsným způsobem a hlavně se vyznáš v logice, a to já ani náhodou. :-(

Moje babička mi vždy říkala: Děvenko, musíš si nechat zadní vrátka otevřená. Snažím se tím řídit a proto nejsem zatvrzelý ateista, i když moje dosavadní životní zkušenosti mě utvrzují v tom, že bůh spíše neexistuje. Domnívám se, že s dosavadními znalostmi lidstva nelze existenci nějaké vyšší moci potvrdit ani vyvrátit.
Docela se mi líbí tvoje dělení lidí na věřící v boha, věřící ateisty, nevěřící a vědoucí (snad jsem jednu kategorii vynechala, omlouvám se), sama bych se tedy řadila mezi nevěřící.
Ale nechápu, proč věřící ateisty s takovým zápalem potíráš.;-)

Odp4: Smysl? Nesmysl?
Juras, 20.11.2006 9:04

Potírám? :-) Možná proto, že jsem byl stejnej (než jsem začal skutečně uvažovat). ;-)

Ty čtyři kategorie jsi napsala přesně. Kategorie vědoucích má možná mohutnost 0, přestože na mě mnozí lidé působí, že by se do ní bez problémů sami zařadili ;-)

Odp3: Smysl? Nesmysl?
David12345678, 21.11.2006 19:29

Musím mít nejprve nějaký předpoklad, aby bylo co potvrzovat.

Odp4: Smysl? Nesmysl?
LarryW, 23.11.2006 18:19

Souhlasím, některé předpoklady jsem nastínil v článku...(viz nekonečno...)

Odp3: Smysl? Nesmysl?
LarryW, 23.11.2006 18:18

Já jsem nevěřící. Nikoliv věřící člověk - ateista - jako Vy. Uvažujete stejně jako vetšina Vašich spoluvěrců, sami sobě nalháváte, že to není víra, ale racionální názor.
Definovat racionálno je velice obtížné, každý v něco věříme. To co jste napsal je vaše „víra“. Věříte, že jste nevěřící...zádné spoluvěrce nemám, nikde se neorganizuji, sděluji světu pouze můj pohled na svět, baví mne to. Nic víc, nic miň...

Problém, který vidím, je, že máte rád co nejvíce zodpovězených otázek (a to za jakoukoliv cenu). Pokud nad něčím přemýšlíme, snažíme se otázky zodpovědět, byť mylně..Spřádáme teorie, proto existuje pojem teorie...

Podle tohoto příspěvku jste si zvolil takovou platformu (snad s mírnou nadsázkou), která nechá méně nezodpovězených otázek. To je celkem běžná vlastnost, ale chybná. Z jakého důvodu chybná vlastnost, podle čeho tak soudíte příteli:-)?

...myslím, že než chybně, to raději mít většinu otázek nezodpovězených
...ano máte pravdu možná chybně, nechápu ale v čem je Váš pasivní postoj přínosnější pro Vás samého i pro ostatní;-)

Odp4: Smysl? Nesmysl?
Juras, 23.11.2006 22:27

Spoluvěrci myslím lidi věřící tomu stejnému. Nevěřím, že jsem nevěřící, já to vím. Racionálno není obtížné definovat. Vemte si definici z algebry. Jen tak naokraj - souvisí to s tím zodpovídáním dotazů za každou cenu - zkuste se zamyslet nad tím, jestli si při poznávání reálného světa můžeme vystačit s racionálními prostředky.

Pokud nad něčím přemýšlíme, snažíme se otázky zodpovědět, byť mylně..Spřádáme teorie, proto existuje pojem teorie... To jste buď napsal ukvapeně špatně anebo nevíte o čem mluvíte. Vědecká teorie nemůže být špatně - musí být správně v rámci zadaných podmínek a každé tvrzení teorie musí být prokázáno. Oháněl jste se matematikou - říká Vám něco pojem axiom? - Ale možná jste se jenom spletl a místo teorie jste chtěl napsat hypotéza :-)

Podle tohoto příspěvku jste si zvolil takovou platformu (snad s mírnou nadsázkou), která nechá méně nezodpovězených otázek. To je celkem běžná vlastnost, ale chybná. --- Z jakého důvodu chybná vlastnost, podle čeho tak soudíte příteli:-)? Z celkem přirozeného důvodu - Vy si zodpovězenými otázkami zcela iracionálně „verifikujete“ předpoklady a ty potom přijímáte jako fakt.

"ano máte pravdu možná chybně, nechápu ale v čem je Váš pasivní postoj přínosnější pro Vás samého i pro ostatní;-) Mám jistotu, že nikoho nezavedu do bludné uličky. Neřekl bych, že se jedná o pasivní postoj - vím, že nemám k dispozici dostatek informací ke správné odpovědi, proto neupřednostním nějakou, která se mi víc líbí.

Odp5: Smysl? Nesmysl?
LarryW, 24.11.2006 9:48

Pokud nad něčím přemýšlíme, snažíme se otázky zodpovědět, byť mylně..Spřádáme teorie, proto existuje pojem teorie... To jste buď napsal ukvapeně špatně anebo nevíte o čem mluvíte. Vědecká teorie nemůže být špatně - musí být správně v rámci zadaných podmínek a každé tvrzení teorie musí být prokázáno. Oháněl jste se matematikou - říká Vám něco pojem axiom? - Ale možná jste se jenom spletl a místo teorie jste chtěl napsat hypotéza

Reakce: Vy bohužel nevíte o čem hovoříte. Teorie, teoretický - tyto pojmy nám slouží k tomu, abychom mohli uchopit něco „co není hmatatelné“. Například na základě pozorování definujeme nějaký jev, jehož základní podstatu nejsme schopni vyvsvětlit. Teorie může při svém „vysvětlování“ podstaty tohoto jevu operovat i se zatím nevysvětleným. Toto nevysvětlené musí definovat (pro př. v matematice např. konstantou)...Vždy musí operovat s axiomy, protože pokud jdeme do hloubky, vždy na ně narazíme...

V mé teorii jsem své předpoklady nastínil...mým základním předpokladem je EXISTENCE NĚČEHO, tento předpoklad jsem doložil....

Pro vás:
Pojem axiom - postulát, tvrzení, základní nedokázatelná věta samozřejmá i bez důkazu, postuláty jsou předpoklady přijímané bez důkazu.

Pojem: hypotéza, hypothesa - předpoklad, domněnka, navržená teorie

Odp6: Smysl? Nesmysl?
Juras, 24.11.2006 10:53

No jo, s teorií asi narážíme na to, že v obecném jazyku to slovo býva používano ve více významech.

O axiomech víte, takže si asi dokážete představit, že teorie se stejnou tematikou budou diametrálně jiné, když pro jejich vybudování použijeme různé axiomy. V běžném životě se lidi nesetkávají ani tak s axiomy jako spíš s dogmaty. Vy jste si vybral svoje antikracionistické dogma jenom proto, aby se Vám pohodlněji budovala teorie (protože tak zodpovíte víc otázek). Ale pokud se ukáže toto dogma jako nesprávné odsune to teorii do ústraní, protože nebude moci být nikdy uplatněno v praxi (nemůžete stvořit svět, který by neměl stvořitele - to by byl spor). Opozitní dogma a nad ním vystavená teorie - kreacionistické, naopak být v praxi použito může, protože můžeme vytvořit svět, který má stvořitele.

Tedy kreacionismus má význam teoretický i praktický, kdežto antikreacionismus má význam možná pouze teoretický.

Pozn.: Záměrně píšu antikreacionismus - někdo by možná očekával evolucionismus, jak se občs spory o vznik života reprezentují, ale to je nesmysl, protože kreacionismus a evolucionismus se nevylučují.

Odp7: Smysl? Nesmysl?
LarryW, 24.11.2006 11:52

Jen vypíchnu:-):

Vy jste si vybral svoje antikracionistické dogma jenom proto, aby se Vám pohodlněji budovala teorie (protože tak zodpovíte víc otázek)

Které máte na mysli, pokusil jsem se definovat některé pojmy a na jejich základě vykonstruovat svou teorii, vlastní pohled na vesmír, svoje pochybení připouštím příteli...Moje teorie s Vaším Bohem nepočítá nic víc nic míň, vesmír si vystačí sám o sobě;-)

Pojem dogma - výchozí poučka, základní teze nepřipouštějící pochyby, neomylné východisko

Odp8: Smysl? Nesmysl?
Juras, 26.11.2006 23:45

Tady se omlouvám, tento příspěvek jsem přehlédl a uviděl ho až teď. Narozdíl od jiného threadu ještě vidím smysl zde odpovídat :-)

Na mysli mám Vaše odůvodnění přibývajícího počtu nezodpovězených otázek při případném přijetí myšlenky architekta v příspěvku z 19.11.2006 9:38.

Nechápu, proč mi podsouváte víru v boha (vlastně dokonce v Boha), ale to mi už nemusíte vysvětlovat - je mi to jedno. Jenom by mě zajímalo, jestli jste četl můj důkaz iracionality názoru, že je kreacionismus nesmysl - nezaregistroval jsem od Vás žádnou reakci.

Odp9: Smysl? Nesmysl?
ivanplacak, 27.11.2006 9:21

Od napsání tohoto článku (Jurasova) sleduji,že ho mnozí považují za obhajobu víry a ne o hodnocení tvrzení.(!!) Už tehdy jsem si pomyslel,že zde dojde k mnohým nepochopením.Některé reakce mě dali za pravdu.Tato poznámka nesouvisí s vaším sporem,je neutrální.

Odp10: Smysl? Nesmysl?
Juras, 27.11.2006 12:56

Já myslím, že to je celkem běžný jev. Je to kastování - když jsou dvě strany (A a B) ve sporu, nekdo třetí - neutrální - stranu A zkritizuje, většina lidí si ho automaticky přiřadí skupině B. Ještě navíc potom volně zaměňují pojmy :„kritika skupiny A“ a „propagace skupiny B“. Je to logicky chybné, avšak psychologicky přirozené:-). Já sám (!) jsem s tím měl někdy problémy ;-)

Odp11: Smysl? Nesmysl?
ivanplacak, 27.11.2006 20:35

V podobném vztahu jsem na Keltově,,energii" s Jimim. On -jedeme dál zdroje budou! Já - dobrá,co dude když budou? Už jedeme asi třetí kolo. :-)

Odp11: Smysl? Nesmysl?
LarryW, 29.11.2006 18:42

...Óh, I Vy sám?! Teda, teda, no tak to mne dojímá...:-D

Odp12: Smysl? Nesmysl?
Juras, 29.11.2006 23:56

Tihle mladí :-) Nejenže mají nevyzrálé myšlení, ale neznají ani klasiku :-) :-)

Odp13: Smysl? Nesmysl?
LarryW, 1.12.2006 9:02

Ještě že Vy máte vyzrálé myšlení...pouze Vám scházejí některé elementární znalosti, i Vy starší si je musíte doplňovat;-)

Odp10: Smysl? Nesmysl?
Juras, 27.11.2006 21:17

Taks dostal znovu zapravdu :-) Vážně to s někým nejde. Místo argumentu plácnou ptákovinu a melou dál o koze, když je řeč o voze. Svět je plný zázraků, pořád mám čemu se divit. :-) Jak je možné, že dokáže vystudovat školu člověk, který i po vysvětlení, že když nadefinuje posloupnost, zavedl tím spočetnou množinu, neustále tvrdí, že černá je bílá? :-) A po tomto Tvém upozornění by byl soudný člověk ještě obezřetnější než aby napsal, že se jedná o „vystavět obhajobu ID“ - ať už tím ID myslí cokoliv...

Odp9: Smysl? Nesmysl?
LarryW, 27.11.2006 16:44

ále vyzobnu: jedním dechem tvrdíte, že neznáme podstatu gravitace ale zároveň víte, že ten mechanismus nebyl navržen nějakým architektem vesmíru. To mi připadá velmi smělé tvrzení.

Řekl jsem že s Vašim Bohem (architektem) moje teorie nepočítá...Kde jsem Vám podsouval víru v Boha, Váš způsob přemýšlení mi připadá stále tajemnější:-)...

Na všechny otázky jsem Vám narozdíl od Vás odpověděl...Váš důkaz iracionality je iracionální...

Odp10: Smysl? Nesmysl?
LarryW, 27.11.2006 16:54

Ten Váš článek mne nezaujal, kdybych měl vystavět obhajobu ID, postavil bych ji úplně jinak, ne tak chatrně...

Odp2: Smysl? Nesmysl?
David12345678, 21.11.2006 19:37

Mám takový dotaz: Je mimo Vesmír čas? Jaký mají z „vnějšího pohledu“ když to tak hloupě řeknu slova stvořil, vzniknul, zaniknul...

Odp3: Smysl? Nesmysl?
LarryW, 23.11.2006 18:35

Čas je imaginární pojem. Dal by se definovat jako posloupnost nekonečna stavů reálna (pokud reálnem nazveme „existenci NĚČEHO“, tyto stavy jsou relativní viz výše)...Nekonečna stavů, protože čas můžeme rozdělit na nekonečně mnoho „kraťoučkých údobí“, ve kterých je naše REÁLNO-VESMÍR v jiném „rozpoložení“. Vesmír je v každém okamžiku jiný... Okamžiků-stavů je nekonečno...

Odp4: Smysl? Nesmysl?
Juras, 23.11.2006 22:08

Jestli definujete čas jako posloupnost stavů reálna, znamená to, že se jedná o spočetnou množinu a nemůže být spojitý. Takže myslím, že je Vaše definice přespříliš smělá :-)

Odp5: Smysl? Nesmysl?
LarryW, 24.11.2006 10:11

Jestli definujete čas jako posloupnost stavů reálna, znamená to, že se jedná o spočetnou množinu a nemůže být spojitý. Takže myslím, že je Vaše definice přespříliš smělá

Uvedu příklad:
řekněme že se např. námi definovaný hmotný bod v prostoru pohybuje po trajektorii...Délka této trajektorie je irelevantní...V momentě kdy se hmotný bod začne pohybovat po této trajektorii začne se nacházet v nekonečně mnoho polohách, Nejsme schopni definovat nejmenší možnou délku trajektorie ani nejmenší možný, nejkratší časový úsek...

Tato množina stavů není spočetná.

Pokud tvrdíte, že ano, definujte mi prosím nejmenší časový rozdíl (nejkratší možný čas) mezi změnami stavů reálna a mezní velikost nehmotného bodu v prostoru...

Odp6: Smysl? Nesmysl?
On, 24.11.2006 11:11

chvilička

Odp7: Smysl? Nesmysl?
Ona, 29.11.2006 14:52

a kousíček

Odp6: Smysl? Nesmysl?
Juras, 27.11.2006 21:26

Ha! Žeby tohle bylo to moje nezodpovězení otázky? To je velice vtipné - Vy si nadefinujete čas jako posloupnost a po mně, který to vyvrací, chcete, abych určil interval mezi sousedními členy té Vaší posloupnosti? To už z toho opravdu děláte frašku anebo jste moje vysvětlení termínu spočetná množina vůbec nečetl. Anebo jste tomu neporozuměl (třeba jsem to nesrozumitelně napsal a je vina na mé straně).

Odp7: Smysl? Nesmysl?
LarryW, 29.11.2006 18:37

...pojmy jsem vám vysvětlil já, nevíte o čem hovoříte...Co jsem myslel posloupností jsem Vám napsal dole, blábolíte čím dál víc...;-)

Odp7: Smysl? Nesmysl?
LarryW, 29.11.2006 20:51

Jestli jsem správně pochopil napadáte moje názvosloví: slovo posloupnost

...posloupností jsem nemyslel matematický termín ale výraz pro sled událostí... Kdybych chtěl použít exaktních výrazů hovořil bych o „spojité funkci náhodné veličiny“. Tomu by ale rozuměl málokdo...
Aktuální nekonečno, spojitost, nespočetnost jsem Vám dokazoval v odpovědi č. Odp13: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna

Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
Juras, 19.11.2006 1:00

Předvádíte aktuální nekonečno, mluvíte o tom, že v kouli „existuje“ nekonečno bodíků. To Vás musím upozornit, že to nekonečno bodíků ve skutečnosti neexistuje - to je jenom taková naše představa. Pojem aktuálního nekonečna je ryze abstraktní pojem, který ale v reálném světě možná ani neexistuje. Známe v reálu jenom diskrétní jevy, nikdo nikdy ještě neprokázal, že by něco bylo spojité (což je zřejmě nutná podmínka pro existenci aktuálního nekonečna). (Pozn. pro nematematické čtenáře - zřejmě v předchozí větě znamená, že tvrzení je zřejmé, nikoliv „asi to tak je“, jak bývá toto slovo používáno v běžné mluvě).

Odp: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
LarryW, 19.11.2006 10:53

Vesmír můžeme my lidé popsat spoustou veličin...Existuje spousta teorií, jejichž pomocí se snaží „hledači“ popsat ,předpovět, dohledat jevy ve vesmíru. Jedním z hledačů byl i A. Einstein se svou obecnou a speciální teorií relativity.
Ten popsal „vesmír“ pomocí tzv. časoprostoru - 4 rozměrů. Podstatou této teorie je, že neexistuje jeden jednotný centrální vesmírný čas, ale že hmotná tělesa se pohybují ve vlastních časových soustavách v prostoru(„majíc každá svůj vlastní čas“) a v závislosti na jejich hmotnosti tento časoprostor zakřivují. Každá tato „soustava“ se vzhledem k pozorovateli (jiné soustavě)„ zdá být jinou, než sobě samé:-)“ čím rychleji se pohybuje tím se zdá být hmotnější atd. Obě s. však mohou ve svých vztažných soustavách použít ke studiu daného pohybu stejné dynamické zákony. Rozdílný charakter obou pohybů je dán různými počátečními podmínkami v každé soustavě...tento fenomém můžeme pozorovat ve vesmíru a časový paradox jsme si mohli ověřit i na atomových hodinách„ To co jsem teď ve dvou větách napsal je příšerné zjednodušení. O vlastní teorii relativity bych Vám doporučil něco si přečíst, např.:Kinematika nebo STR. Při Vašem “uchopování světa„. Fyzika elementárních částic, teorie relativity a teorie superstrun...doporučuji seznámit se alespoň okrajově...
...vím, že to pro život “běžného„ člověka vlastně nemá žádný smysl;-), ale mě to baví...Pro uchopení “prostoročasu" se můžete podívat třeba na následující stránky a získat tak základní informace o pohledech na geometrii, prostor a poziční vztahy: GEOMETRIE A TOPOLOGIE PROSTOROČASU

Odp2: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
Juras, 19.11.2006 21:17

Nechápu souvislost této odpovědi s problematikou aktuálního nekonečna v kouli. Mám pocit, že odvádíte řeč někam úplně jinam.

Odp3: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
LarryW, 23.11.2006 18:38

Nechápu čím jste Váš předpoklad o neexistenci spojitosti podložil...Pokud Vám matematika nevyhovuje, vymyslete jinou disciplínu, kterou se budeme pokoušet jevy kolem nás uchopit...

Odp4: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
Juras, 23.11.2006 19:09

Koule je z pevného materálu a skládá se z konečného počtu atomů. Hmota netvoří spojitý prostor. Nechápu, jak jste mohl přijít na to, že by mi snad nevyhovovala matematika :-) Samozřejmě matematika spojitost zná, ale to je úplně jiné téma.

O neexistenci nespojitosti - to není předpoklad, to je výsledek velkých vědeckých objevů. Ukázalo se, že ani světlo není spojité, ale tvoří je částice, dokonce ani čas není možná spojitý, ale diskrétní.

Odp5: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
Luko Karavan, 23.11.2006 21:56

myslím že o té nespojitosti času jsem už někde také četl, a to je jedna z věcí které opravdu nechápu...

Odp6: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
Juras, 23.11.2006 22:30

Já to taky nechápu. Ale vysvětlovalo by to, kdybychom žili v simulaci :-)

Odp7: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
NEMO, 23.11.2006 23:26

Ano a jsem zase u toho. Je opravdu svět tím čím se zdá být?
Zabrousíme-li do quantové mechaniky a světa na úrovni strun, tam kde hmota není hmota ale shluk energie, tam kde neplatí zákony našeho makrosvěta, ale zákony quantové fyziky a mechaniky, tak jsme jako v pohádce, jako Alenka v říši divů. Údajně je za jistých okolností možné procházet hmotou/prostorem a časem jako dveřmi v pokoji. Tím by se vysvětlili různé zvláštní příhody lidí, které jim nikdo nevěří, jako třeba náhodná procházka budoucím/minulým světem.
Tohle dokázat ovládnout, tak nepotřebujeme auta, cestovalo by se naprosto volně. :)
Žít v simulaci? I to je možné, jen ta naše simulace se nějak „pokazila“ a není nikdo kdo by ji opravil, jak jinak si vysvětlit ten bláznivý svět kolem. :)

Odp8: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
Juras, 24.11.2006 11:59

Myslím, že se nedá předpokládat, jestli se simulace pokazila nebo nepokazila, když nevíme, s jakým cílem a za jakým účelem byla spuštěna. A to je taky jedna z otázek, na niž není v rámci naší reality možné odpovědět. Smysl existence našeho vesmíru (v obecném významu) otázka zodpověditelná pouze z metaúrovně.

Odp5: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
LarryW, 24.11.2006 10:34

Koule je z pevného materálu a skládá se z konečného počtu atomů. Hmota netvoří spojitý prostor. Nechápu, jak jste mohl přijít na to, že by mi snad nevyhovovala matematika Samozřejmě matematika spojitost zná, ale to je úplně jiné téma.

Napsal jste, že koule je z pevného materiálu a skládá se z konečného počtu atomů.
Ano máte částečně pravdu v tom, že námi definovaná „hmotná koule“ se skládá ze spočetné množiny námi definovaných elementárních částic, tyto částice se ovšem nenacházejí mimo náš vesmír. Tyto částice se nacházejí v časoprostoru pohybují se, navzájem spolu interagují prostřednictvím sil, které je velmi těžké uchopit(my jsme tyto interakce nazvali silovým působením). Mezi atomi není „nic“ nachází se zde časoprostor...

Napsal jste: Hmota netvoří spojitý prostor.
To je velice smělé tvrzení. Přechod mezi námi definovanou hmotou (částicovým charakterem) a např. elektromagnetickým vlněním je možné pouze zadefinovat ve smyslu: odtud to budeme nazívat částice a odtud vlnění...
Světlo je elektromagntické vlnění, určité vlnové délky. (odtud vlnový charakter). V momentě kdy dojde k extrémnímu „ opakovanému zakmitání této elektromagnetické vlny ve velmi krátkém okamžiku s velmi velkou amplitudou“, můžeme pozorovat, že ono zavlnění se v tu chvíli chová, projevuje jako částice (částicový charakter). Toto „extrémní zavlnění“ jsme nazvali fotonem. Co je podstatou elektromagnetického vlnění?
Je to axiomatický projev vesmíru, zakmitání jeho strunové spojité struktury? ...zkuste si o tom něco přečíst...

Odp6: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
Juras, 24.11.2006 11:54

Já si myslím, že když mluvíme o hmotě, tak máme na mysli částice, nikoliv vlnění. Připadá mi, že se to snažíte zrelativizovat za každou cenu :-)

Odp7: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
LarryW, 24.11.2006 12:23

Já o žádné „hmotě“ nemluvil mluvil jsem o vnitřní nekonečnosti časoprostoru. Každý předmět se nachází v časoprostoru. Součástí námi pozorované - jak vy říkáte hmotné koule je i časoprostor, jelikož ona koule a její elementární částice se v něm nacházejí...
Co se snažím zrelativizovat za každou cenu?

Odp8: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
Juras, 24.11.2006 13:45

Celá tato debata se odvíjí od Vaší věty „Vezměmě libovolné těleso například kouli a pokusme se zodpovědět otázku, kolik koule obsahuje nehmotných bodů, zjednodušeně, kolik bodíků se v kouli nachzí.“. V kontextu se zbytkem odstavce, kde popisujete nejmenší částečky hmoty a názor, že základním kamenem všeho je nekonečno, mi to teď, po dalším přečtení, už vůbec nedává smysl. :-)

Neznám nic nekonečného, vyjma abstraktních matematických pojmů. K Vaší kouli mám výhradu z toho důvodu, že ji považuji za reálnou věc (tak na mě Váš článek působí) a rozporuji ničím nepodloženou představu, že se v reálné kouli nachází nekonečné množství bodů. Matematicky jistě ano, např. euklidovský prostor je spojitý, ale v reálu to tak možná není. Pokud je náhodou náš prostor diskrétní, je bodů v kouli poze konečně mnoho.

Odp9: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
LarryW, 24.11.2006 14:57

Souhlasím s Vámi ten následný kontext o částicích je nešťastný a zavádějící...
Napsal jsem: Vezměmě libovolné těleso například kouli a pokusme se zodpovědět otázku, kolik koule obsahuje nehmotných bodů, zjednodušeně, kolik bodíků se v kouli nachzí.“
Myslel jsem tím: Vezměme libovolné těleso (upřesňuji v prostoru, protože mimo-prostor-realitu-vesmír neuvažuji)... Správně jsem ale napsal NEHMOTNÝCH BODŮ (prostoru). Definovat pojem HMOTA je velice obtížné. Já totiž hmotu chápu jen jako určité uskupení reality -vesmíru. To co obklopuje a prostupuje hmotu (v obecném chápaní) A.E.pojmenoval jako časoprostor. Tento časoprostor je, jak jsem již několikrát napsal, nekonečný...Každá elementární částice se pohybuje, zaujímá při svém pohybu nekonečně mnoho poloh vzhledem ke svému okolí...Kdyby tomu tak nebylo vesmír by byl statický...
Poznatky o nejmenších částečkách hmoty jsem uvedl, abych upozornil na to že ony částice spolu interagují pomocí záhadných sil...Oním nosičem zprostředkovatelem silového působení je časoprostor...

Časoprostor existuje závisle na „hmotě“ a naopak. Hmota bez časoprostoru nemůže existovat, pokud je vesmír dynamický a on je...

Mám pocit, že vnímáte vesmír jen jako uskupení hmoty pohybující ve vzduchoprázdném ničem... Přitom námi definované něco, čemu říkáme hmota je jen jednou ze součástí větší množiny, které říkáme vesmír...
Časoprostor nemůžeme od hmoty oddělovat...

Odp10: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
Juras, 24.11.2006 16:00

Já nevím, jak jste přišel na to, že elementární částice zaujímá nekonečně mnoho polohvzhledem ke svému okolí. Jestli je náhodou časoprostor diskrétní, tak těch poloh být nekonečno nemůže.

Tak hmota nehmota - nehmotné body přece v žádné kouli nejsou. Bod je jenom abstraktní pojem, není to nic, co by mohlo být nebo nebýt v něčem. Pokud bodem máta v reálném světě na mysli nějakou souřadnici, tak nad tím by se už asi dalo uvažovat, ale těch bodů v kouli zas nemusí být nekonečně mnoho - to záleží na spojitosti/diskrétnosti vesmíru.

A na tohle jste přišel jak? „Mám pocit, že vnímáte vesmír jen jako uskupení hmoty pohybující ve vzduchoprázdném ničem...“ Já z toho mám pocit, že čtete občas něco jiného než co já píšu :-)

Odp11: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
ivanplacak, 24.11.2006 22:21

Juras,Lerry, tedy pánové to je střelba,to čumím.Takovéto zakousutí se do sebe je potěšením pro ty, z nichž krev neteče. :-)Nebudu rušit,račte pokračovat.Prosím,...

Odp12: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
ivanplacak, 24.11.2006 22:56

Larrymu se omlouvám za zkreslení jeho jména.Lerry, je pes mého spolupracovníka a souseda. :-):-)

Odp13: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
Matouš, 28.11.2006 23:20

Hezké, teď jste se bál, aby rozjetí pánové neskočili společnými silami po Vás, že? Tím psem jste to asi nezachránil, každopádně kouzelné.

Odp14: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
Jana, 5.12.2006 8:52

Matouši, Matouši, kdopak tě pokouší?

Odp11: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
LarryW, 25.11.2006 19:30

Až do teď se mi zdála diskuze s Vámi být zajímavá a bavila mne, pokud jste něčemu nerozuměl snažil jsem se Vám svůj postoj objasnit...
Váš poslední komentář ale bohužel vrací naši debatu do neplodné smyčky, protože se ptáte na to na co

Vám již bylo odpvěděno a myslím si že vědomě...

Pokud chcete pokračovat v diskuzi zodpovězte mi tuto otázku (je vyznačena tučně):

napsal jste:
Jestli definujete čas jako posloupnost stavů reálna, znamená to, že se jedná o spočetnou množinu a nemůže být spojitý. Takže myslím, že je Vaše definice přespříliš smělá

Odpověděl jsem:
Uvedu příklad:
řekněme že se např. námi definovaný hmotný bod v prostoru pohybuje po trajektorii...Délka této trajektorie je irelevantní...V momentě kdy se hmotný bod začne pohybovat po této trajektorii začne se nacházet v nekonečně mnoho polohách, Nejsme schopni definovat nejmenší možnou délku trajektorie ani nejmenší možný, nejkratší časový úsek...

Tato množina stavů není spočetná.

Pokud tvrdíte, že ano, definujte mi prosím nejmenší časový rozdíl (nejkratší možný čas) mezi změnami stavů reálna a mezní velikost nehmotného bodu v prostoru...
nehmotný bod můžete chápat jako infinitesimálná část prostoru (jinak prostor uchopit nemůžete)...

Nereagoval jste...
Můžete se pokusit o definici nyní...

Odp12: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
Juras, 25.11.2006 21:27

Aha, Vy neznáte pojem spočetná množina. To bych Vám doporučil nastudovat si Cantorovu teorii množin. Dozvěděl byste se, že každá množina, kterou lze uspořádat do posloupnosti tak, abychom libovolný prvek množiny našli na přesně definovaném pořadí v té posloupnosti (aby jeho index měl konečnou hodnotu, je spočetná. Příklady jsou třeba prázdná množina, jednoprvková množina anebo nekonečné množiny: množina přirozených čísel, množina racionálních čísel. Množiny, které nejsou spočetné, jsou nespočetné. Příkladem je třeba množina reálných čísel. Definoval jste čas jako posloupnost stavů, jde tedy o spočetnou (nekonečnou) množinu a zřejmě (pro nematematiky: „je zřejmé, že...“) není spojitá.

Nedorozumění je logické, prostě jsem předpokládal znalost elementárních matematických termínů, když už se tím oháníte :-)

Odp13: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
LarryW, 26.11.2006 0:56

Příteli když používate definice, musíte vědět proč je používate a nesmíte zaměňovat jejich význam:-)
Dávejte také pozor na to: „Co říkáte“.
Pokud používate matematické výroky a definice, aplikujte je vždy na konkrétním příkladě.

Pokud budu chtít nějakým způsobem „uchopit“ prostor budu se vždy pohybovat v definičním oboru reálných čísel. Pokud budu chtít uchopit čas budu se pohybovat v definičním oboru reálných čísel. Budu-li hovořit o časoprostoru budu se pohybovat v definičním oboru reálných čísel....
Reálná čísla jsou taková čísla, kterým jsou jednoznačně přiřazeny body nekonečné přímky - číselné osy. Hlavní důvod zavedení množiny reálných čísel a její nejdůležitější vlastnost je úplnost ve smyslu úplného metrického prostoru. Díky této vlastnosti každá reálná cauchyovská posloupnost konverguje, tedy má limitu. Jinými slovy, všechny reálné posloupnosti, jejichž prvky se přibližují libovolně blízko sobě jak posloupnost postupuje, mají limitu v množině reálných čísel.
Reálnými čísly se měří spojité veličiny. Teoreticky mohou být zapsány desetiným zápisem, který má nekonečný počet číslic za desetinou tečkou.
Reálná čísla jsou ústřední objekt zkoumání reálné analýzy. Množina všech reálných čísel se označuje R, R^n označuje n-rozměrný vektorový prostor reálných čísel. Pokud se použije při označení nějakého matematického objektu přívlastek reálný, myslí se tím, že se s tímto objektem pracuje na tělese reálných čísel. Například reálná matice, reálný polynom či reálná Lieova algebra.

Cantorův důkaz ukazuje, že interval [0,1] není spočetný je tedy nespočetný jak jsem Vám tvrdil.

Z uvedeného (prostor a čas na množině R) vyplývá, že časoprostor není spočetný...tak jak jsem já narozdíl od Vás tvrdil...

Napsal jste citace:
Jestli definujete čas jako posloupnost stavů reálna, znamená to, že se jedná o spočetnou množinu a nemůže být spojitý. Takže myslím, že je Vaše definice přespříliš smělá :-)

Čas nemůžete odtrhnout od prostoru, to jsem Vám již vícekrát zdůrazňoval...pokud jsem napsal že čas vyjadřuje posloupnost stavů reálna, myslel jsem oním stavem prostorové uspořádání vesmíru...obě tyto veličiny vyjadřujeme na oboru R...
Časoprostor je spojitý...
Časoprostor je nespočetný, nekonečný...
Vy jste se od začátku velmi mylně domníval, že se je spočetný, tvrdil jste že není spojitý ...

Krom toho neodpovídáte na mé otázky, já se snažím na všechny Vaše odpovídat. Vyhýbáte se neustále odpovědím, protože odpovědí nemáte...;-)

Odp14: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
Juras, 26.11.2006 12:36

To nemá cenu, to je jak do dubu. :-) Možná, že až dostudujete (tipuji, že jste studentem přírodních věd), budete lépe vycvičen ve správném chápání přijímaných informací.

Na tu snůšku neprokázaných tvrzení a nesouvislých výroků Vám odpovídat nebudu, rád bych, aby mi část neděle zbyla pro rodinu. Jenom uvedu na pravou míru tvrzení na konci. Jak je vidět z Vaší citace mého výroku (kurzívou), já jsem se nedomníval, že je spočetný a netvrdil jsem, že není spojitý. Pokud Vaše gramotnost, příteli, dosahuje alespoň úrovně člověka se základním vzděláním, tak to přece musíte jasně vidět.

Odp15: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
LarryW, 26.11.2006 21:14

Dubem jste bohužel Vy:-), cvičit bych Vám také dopručoval, začal bych u knihy (žert - nic ve zlém) ;-) To nechť posoudí nezávislí, kdo co chápe a nechápe...
Tipujete špatně a dostudováno již mám...

Na víc než osobní invektivy jste se nezmohl? Neodpověděl jste jako vždy na nic, takže jste nepřekvapil...;-)
Nevím jaké úrovně dosahuje moje gramotnost. Snad vysokoškolské, když jsem tam strávil 5 let...

Co kdo psal a nepsal je černé na béžovém výše a každý si může udělat sám „obrázek“... Jinak díky za výměnu názorů alespoň jsem se mohl trochu vypovídat a nic ve zlém...

...a přece se točí;-)

Odp: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
David12345678, 21.11.2006 19:42

Moc se o tuhle problematiku nezajímám. Ale zěmřil už někdo velikost elementárních částic?

Odp2: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
LarryW, 23.11.2006 18:54

...poznatky experimentální částicové fyziky:
Protony a neutrony se skládají 3 kvarků (up-kvark, down-kvark v kombinaci pro P,N (2+1,1+2). Z elektronů, kvarků se tedy skládá z kombinací těchto částic. V 50. letech neutrina, zřídka interagující s hmotou (Pauli). Kosmické záření miony 207 krát těžší elektronu. Dnes již druhové rozčlenění částit na 1.-3. generace. Hmotnost elektronového neutrina činí 0,00000008 násobek hmotnosti protonu. Naproti tomu hmotnost elektronu činí 0,00054 násobek hmotnosti protonu.

Hmotnost protonu činí hmotnost: mp = 1,0072766 h.j. = 1,6725*10-27 kg

Uspořádání hmoty dle teorií strunového vesmíru: TĚLESA - ATOMY - PROTONY+NEUTRONY - KVARKY - STRUNY...

Odp3: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
ivanplacak, 25.11.2006 20:17

Dotaz: Zastánci teorie strun se nemohou dohodnout na počtu rozměrů,někteří hovoří až o 11,v čem je rozpor? Dá se nějak srozumitelně vysvětlit? Je to vůbec možné? Nebo je to jenom úlet něčí fantasie? Dá se o tom někde něco, laicky srozumitelného někde najít?

Odp4: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
LarryW, 26.11.2006 1:05

Brian Greene - Elegantní vesmír - Vltava Stores a.s. - 263 Kč

Odp5: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
ivanplacak, 26.11.2006 5:04

Díky,poohlédnu se.

Odp3: Ještě nepřesnost v popisu aktuálního nekonečna
David12345678, 3.6.2007 15:57

No jo, to jsou hmotnosti. Ale rozměry?

:-) Ihned po přečtení obou článků od...
ivanplacak, 19.11.2006 7:49

:-) Ihned po přečtení obou článků od Larryho, jsem věděl,že je to třpitka na Jurase! Docela se tomu chechtám.Jurásku,píšu si !..hodina záběru )
19.11 2006 V 0:37h.,
Pánové do sebe a nevyškrtejte se hned na začátku,chci se něco dozvědět:-)

Odp: :-) Ihned po přečtení obou článků od...
LarryW, 19.11.2006 12:57

Zdravím, právě jsem si přečetl Váš komentář v diskusním vláknu „Já a počítač“, to jak jste to napsal, co jste napsal a hlavně co děláte se mi strašně líbí a držím vám palce. Já jsem se strojopis ani nepokoušel naučit. Píšu stále jako datel. Jdete do toho sám a máte výsledky:-), jen tak dál... Za tu kliku jste zatáhl;-)

Odp: :-) Ihned po přečtení obou článků od...
Juras, 19.11.2006 21:19

Jen si šťouchni ;-)

vesmír
denver, 19.11.2006 17:07

LarryW, když světlo letí, šíří se ((od zdroje do tam, kde se zastaví (a že může doletět secsakramazec daleko)) a existuje u tohoto šíření ekvivalent času, byť nejmenší, tak my musíme zákonitě letět taky... heh
No jo, ale nikdy nezapomínat na to, kdo je pozorovatel a kdo nebo co je pozorováno, v tom je první velké nakročení do řeky představivosti. Vesmír je pro nás veliký, ale sám vesmír je sobě tak akorát.

Odp: vesmír
LarryW, 23.11.2006 19:08

Podstata světla, časový kužel, rychlost světla v teorii relativity to jsou zajímavé věci, stojí za to si o nich
něco přečíst...

Tak např.: pohybuji- li se například na kole a někdo do mne zezadu „žďouchne“, udělí mi impuls, zvýší moji rychlost...Jedu-li 10 km/h zrychlím například na 15 km/h...Zapnu-li ale na kole přední světlo, které se říší onou mezní rychlostí, jeho rychlost bude i po onom „přídavném impulsu“ stále konstantní...

Odp2: vesmír
romantik, 23.11.2006 23:23

Je-li to pravda, nikomu a ničemu to nevadí, jen té teorii.

Odp3: vesmír
LarryW, 24.11.2006 10:38

Opravím Vás. Teorii relativity to nevadí, ona je na tomto předpokladu založená:-)

Odp4: vesmír
ivanplacak, 24.11.2006 15:50
Vesmír je mlýn
romantik, 20.11.2006 9:17

Vesmír je podle mne takový „obrovský mlýn“ obsahující lidmi naprosto neovlivnitelné obrovské množství energie působící v lidmi neovlivnitelném řádu a systému. Lidé by měli vesmír pokud možno pouze pozorovat, proniknutí do vesmíru považuji za velmi nesnadné, právě tak, jako jeho využití. Lidé by se měli snažit ovlivnit problémy na Zemi, které ovlivnit mohou. Jsou to např.: sociální problémy, práce pro každého, ochrana zdraví, ochrana přírody, skoncovat s vražděním a týráním nevinných lidí, skoncovat s manipulací s davy lidí pomocí médií, skoncovat s hladomory a pod.

Odp: Vesmír je mlýn
LarryW, 23.11.2006 18:56

Bravo tak ovlivňujte;-), ale jak na to půjdete???

Odp2: Vesmír je mlýn
romantik, 23.11.2006 23:19

Vím, že i jen částečně postupně řešit problémy na matičce Zemi je pro lidi velmi těžké; tím spíše se divím, jak jsou lidé stále tak „diví“, něco řešit ve vesmíru a nekonečně „přetřásat“ konečno a nekonečno.

Odp3: Vesmír je mlýn
LarryW, 24.11.2006 10:44

I Vás to baví jinak, by jste v diskuzi nad tímto tématem nefigurovala;-)

Ok, du do toho :)
Bambus, 23.11.2006 18:16

Informace je fyzikálně nepodstatný jev s dalekosáhlými následky. Může existovat jako reliéf vytesaný do kamene, elektrický impuls, a v neposlední řadě existují také informace, jejichž podstata je molekulární a atomová. Náhoda tomu chtěla, že někde mezi kinetickými a magnetickými silami vzniká vědomí, které třeba existuje na úrovni galaxie a elektronu zároveň. Jelikož se mrtvej mozek obvykle rozpadne a ztratí vědomí, troufám si tvrdit, že vědomí (ať už existuje duše nebo ne) je vázáno na fyzický svět, který se chová podle předem daných pravidel. To jen tak na začátek.

Představme si, že za miliardy let vzniknou civilizace, které nepůjdou popsat jinak než „bůh“ - nezničitelné a všemocné. Takový jev by pravděpodobně udělal přítrž přírodní selekci, jelikož všechno ostatní už by nebylo dostatečně dobré, a chtě nechtě by to muselo uvolnit cestu těmto superbytostem. Pak by uteklo ještě pár miliard let, superbytosti by byly ještě víc super, až by nakonec věděly všechno, a nic kolem nich ani v nich by nebylo schopno vyvolat konflikt. Celkem nuda, co říkáte.

A tak mě napadá, jestli ten vesmírný kolaps na konci světa neprovedou superbytosti, jež už se za daných podmínek nemají kam pohnout. Jednou se třeba nudí 5 miliard let, jindy 50 miliard let, ale stejně už pak pro „bohy“ neexistuje žádná výzva, a tak radši zruší všechno co vybudovali, a začnou znovu. Proč? Protože už není žádné proč, ale jenom „proto“.

Když přistoupíme na to, že na konci vesmíru vznikne Bůh, zbyde nám spousta možností jak se tato bytost (civilizace) zachová. Třeba si řekne, zničíme tenhle vesmír, a ten další uděláme z protonů a elektronů, a všechno bude mít gravitační sílu. A schválně ho uděláme napůl dobrej a napůl zlej, aby se ti, co přijdou po nás, pořádně zapotili při hledání dobra.

No a třeba taky tyhle bytosti nikdy nespáchaly eutánázii, a existují stále. Prostě nechaly skolabovat starý dokonalý vesmír, aby si zase měli kde hrát. A protože vesmír plnej šutrů je taky nuda, čas od času přiletí na nějakou planetu, a zasejou život. Stejným způsobem jako to udělali jejich bohové před nimi. A tak dále, a tak dále.

Na závěr snad jen jedno - jestli existuje Bůh, tak je celkem logické, že ho jeho totální dokonalost nebaví. My taky trpíme touhou hrát si a objevovat. Třeba jsme jenom bohové - a máme na hlavě nějakou virtuální helmu, a pak se večer v hospodě smějeme tomu, co jsme za ten život prožili.

PS: Co asi tak Ježíš nakecal ranným křesťanům, že se smáli tygrům v koloseu do očí?

Odp: Ok, du do toho :)
LarryW, 23.11.2006 19:02

To co jste napsal jsou zajímavé úvahy pro všechny čtenáře, jen přemýšlejte...;-)

Odp: Ok, du do toho :)
NEMO, 23.11.2006 23:39

Obdobné myšlenky jsem četl v jedné knížce, ale fak nevím jak se to jmenovalo. Šlo o to, že lide zadali svému centrálnímu počítači otázku jak vznikl vesmír, co mu předcházelo.
Počítač po miliardy let přemýšlel, a za určitý čas se ho ptali jak je s tím daleko, vždy odpověděl, že nemá řešení.
Lidé se mezitím vyvynuli v bytosti, které obtěžovaly tělesné schránky a byli udržováni v podobných kójích jako byly v Matrixu.
Jak vesmír stárnul tak přicházel o energii.
Ve finálním stádiu se lidé dostali na úroveň, že své mysli přesunuli do toho centrálního počítače. A jak to dopadlo?
V celém vesmíru nakonec nebyla žádná využitelná energie pro pohon toho počítače, a ten to vyřešil tak, že z posledních sil si uvědomil, že stačí jedno, říct: Budiž světlo. A bylo světlo. Pak řekl, budíž hmota a byla hmota...
Co když to tak nějak je/bylo? :)

Odp2: Ok, du do toho :)
ivanplacak, 25.11.2006 22:49

Pár řádků, a je tam úplně všechno,myšlenka,gradace, nečekaný závěr.Představuji si reakce lidí,kdyby jim někdo tvrdil,že jejich stvořitelem je stroj! Určitě by první otázkou bylo!......
A kdo stvořil ten stroj?

Odp3: Ok, du do toho :)
romantik, 29.11.2006 9:09

„ Z vajíčka vylíhnul jsem se JÁ, ČARODĚJ DOBRODĚJ. “

Byla v nejjednodužším prvku atomu Héliu...
samuel, 31.12.2007 15:50

Byla v nejjednodužším prvku atomu Héliu po vzniku vesnímu zakódována schopnost hmoty myslet, či se tato schopnost k hmotě posléze připojila

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru