Pro všechny přemýšlivé lidi

Nový komentář k článku "Existuje nekonečno?"

Odpovídáte na příspěvek:

K hlavnímu článku
Neuvedeno, 9.12.2010 18:57

Už jsem to tady asi řekl, jak si představuji vesmír. Jenže k tomuto hlavnímu článku bych to chtěl ještě zopakovat.
Dejme tomu, že vznikl velký třesk skutečně, protože se skutečně podle spektrální analýzy ukazuje, že čím vzdálenější galaxie, tím letí větší rychlostí. Protože má světelný paprsek této galaxie tím větší odchylku ve kmitu od skutečného jejiho světla.
Při velkém třesku se rozlítly ty nejmenší částice, tedy částice energie do všech směrů ve tvaru plazmy. Ta se ihned proměnila na téměř nejmenší částice na příklad foton, tedy prostě světlo.
No a světlo neletí v přímce, jak by se zdálo. Letí do předu, ale přitom kmitá, tedy dělá jakýsi pohyb delfína, když plave rychle po moři, že nadskakuje nad vlny a zase se ponáří pod vodu.
Myslím se, že v tom kmitání je základ změn ve vesmíru. Každá takováto kmitající částice, která vyletěla při velkém třesku se díky tomuto kmitajícímu pohybu může spojit v jiné složitější částice a místo pohybu vpřed se pohyb promění v rotující pohyb okolo těžiště této složitější částice a vznikne na příklad atom.
Jak tak letí vesmírem všechny ty částice rychlostí světla, tak jich v tom letu od středu neustále ubývá a stále více těchto nepatrných částic energie se proměňuje ve složitější částice, které nazýváme hmotou.
Tato hmota má většinu energie v sobě, ale její pohyb od středu velkého třesku je mnohem pomaleší, než se to děje u prostých nejmenších částic.
S tím jak vesmír stárne, stále větší množství nejmenších částic se stávají hmotou.
Hmota má však převažující vlastnost přitažlivost, protože ostatní energie je neutralizvána vzájemným působením jednotlivých drobných částic energie navzájem.
Touto přitažlivostí se veškerá hmota soustavně zbrzďuje a čím je více této hmoty, tak přitažlivá síla stále více se zvětšuje. Přitažlivost hmoty je nejen vzájemná mezi jednotlivými částicemi hmoty, ale také celková k těžišti veškeré hmoty vylétlé z bodu velkého třesku. Těžiště hmoty je tedy v bodě velkého třesku.
Při velkém třesku, když vybuchla veškerá energie, tak vybuchla na všechny strany, protože akce se rovná reakci. Při výbuchu se musela jedna energie opřít o druhou energii, jinak by nemohla vylétnout takovou rychlostí. Je tedy nemožné, aby velký třesk vybuchl nesouměrně. Jenže mohl být možná i třesk podobný elipsouidu, protože i ten je souměrný ke středu. Fakt je ale, že hmota má asi zase tendenci se vracet do stejného bodu, kde předtím vznikl velký třesk, není li velký třesk jen dílčí záležitost vesmíru s více velkými třesky, kde hmota se navzájem částečně ovlivňuje.
Včera v pořadu v televizi říkali, že se též uvažuje, že některé galaxie letí i větší rychlostí než je rychlost světla také proto, že když někdo jede na kole a hodí míček, tak hodí daleko větší rychlostí, než když jen tak stojí.
Já si tedy myslím, že rychlost v před byla dána velkým třeskem a vlastní hmota už nemůže tuto rychlost urychlit.
Jen snad v tom případě, že by vznikala v některých případech antihmota, která by se pak sloučením hmoty rozprskla na všechny strany od bodu vzniku antihmoty, tedy jak směrem dovnitř vesmíru, tak směrem ven. Jenže vlastní činnost vytváření hmoty a tedy i antihmoty neutralizuje pohyb v před a tudíž i rozprsknutí antihmoty nemůže vyvolat výraznější rychlost, než je rychlost světla. Takže si opravdu myslím, že rychlost světla je limitující.
Největší rychlost světla je ve vzduchoprázdnu, jak se většinou cituje.
Při průchody světla na příklad sklem, jak jsem včera poslouchal v televizi se rychlost světla zmenšuje. Navíc světlo má různé spektrum barev podle hoření určitého prvku, nebo druhu reakce hoření různých sloučenin a má tedy i každá barva různou vlnovou délku světla. Souhrn těchto barev dává u slunce barvu bílou.
Včera v televizi bylo také ukazováno, že v USA už také dokázali světelný paprsek zpomalit téměř k rychlosti nepatrné, tedy prostě na viditelný pohyb a opět rychlost zrychlit na normální rychlost světla ve vzduchoprázdnu.
No a ještě můj názor o existenci nekonečna ve vesmíru.
Na možnosti chození člověka, nebo let letadlem je jistě vesmír nekonečný. Ovšem záření od hvězd přichází k nám z konkrétní konečné vzdálenosti. Dál nevidíme a tak si netroufnu říci jak to je dál. Netroufnu si říci ani kde se tu vzala ta hmota. Třeba se to ještě někdy od někoho dozvím. Moje informace k tomu nesahají a také jsem fyziku natolik nestudoval. Třeba to už někdo ví, třeba to řekl už nějaký odborník. Ke mně se tato informace ještě nedostala. Zaručeně nevytvořil hmotu Bůch. Jde zcela jasně o zákonitosti přírody.

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

O serveru, právní ujednání, přístupnost
Založeno na vlastním redakčním systému a vlastním fóru.