Neptejte se co, ale proč

Komentáře k článku

21.8.2014 11:39

A kdo se postará o ty,co pečují?

Můra staroby. Kdo by se stáří a bezmocnosti nebál. Radši na to nemyslet,je to ještě daleko. Tak se to posouvá do vodotěsných a vzduchotěsných přihrádek někde za mozkem,tam,kam ukládáme nežádoucí odpad a spoléháme na nepropustnost membrán. A najednou je to tady. někdo z našeho blízkého okruhu potřebuje pomoc. Okamžitě. nebo postupně slábne a už se to chystá.
Někdo umírá rychle,někdo pomalu.Někdo se jen zmrzačí a třebas přijde i o smysl pro humor.
Někde umírat musejí,pravila moudře dvacetiletá sestřička na LDN.

Známe to tam všichni. Společné pokoje,nedostatek soukromí,plínky,na které si babičky tak špatně zvykají a trvají na tom,aby je někdo vzal na WC. Než rezignují.Babi,udělejte to do plínky.
Narodit se v nemocnici a umřít v nemocnici. Život je tedy nemoc? V mezidobí chodit po doktorech.
Můžeme být rádi,že ty doktory máme. Jinde je nemají. A když tam přijedou,musí nosit skafandry.Ano,vzpomněla jsem si na Ebolu,které už podlehlo tolik zdravotníků.Myslím na to,kdo z nás by byl ochoten takto pracovat.Vzpomínám Na doktora Urbaniho. Carlo Urbani a SARS.Nebýt toho člověka,možná by to dnes vypadalo jinak i u nás...
Tuším,že bude narůstat potřeba zajistit dost lidí k péči o nemocné a staré jedince. Kdo se však postará o ty,co pečují? Aby to vydrželi,pokud možno s dobrou náladou a humorem - až do konce?

Děti?
Lip¤van, 25.8.2014 17:15

Není tomu tak dávno, co jsem zde stavěl na hlavu všeobecně rozšířenou představu, že se o člověka v podzimu života postarají jeho děti. Aneb - pořídit si děti jakožto záruku klidného stáří. Každý je přesvědčen, že právě on své haranty vychová tak, aby se na ně mohl ke konci života spolehnout. Čím to asi bude, že se to podaří skutečně jen málokomu a robátka budou drtivou většinu občanů navštěvovat jednou měsíčně v LDNce, vždy kolem patnáctého? Otázka zní, kdo se postará o ty, co pečují...kdokoliv, komu současní pečující zaplatí. Třeba penězi, které nevrazili do dětí, poněvadž vlastního potomstva neměli. Ano, je to smutné, ale nelze ignorovat očividná fakta. Pak je zde ještě jedna věc, legrační iluze a marná naděje, k níž se pochybující občan upírá; staré dobré časy, kdy bylo všechno lepší. Jo...asi proto končilo 99% starověkých Egypťanů anonymně zahrabáno v poušti, zatímco roztoužený Evropan přijíždí obdivovat monumentální hrobky faraonů. :-)

Odp: Děti?
Vlastimil Čech, 25.8.2014 20:24

Jak smutné a pesimistické... jak výstižné a pravdivé...:-(

Odp: Děti?
ivana Kozárová, 26.8.2014 9:28

Patnáctiletá Eskymačka odvádí svoji babičku na skalní útes. Je vichřice,mrzne a jeden by to nepřežil;-) Odvádí ji až nahoru,pomáhá až do konce jde to těžko. Babička ji o to požádala a ona musí poslechnout. je to služba. Poslední pohlazení a pád. Možná,že ani sama neskočila,musela ji strčit. F. Nansen o tom hezky píše. To už je taky pryč. Syrová pravda až do konce.Ale dokud to šlo,vlastně v mnoha případech až do úplného konce se svými. Mít tu statečnost doprovodit až tam. Ale o tom jsem nechtěla mluvit. Kdo podpoří ty,co pečují?Co rejou držkou v zemi. Právě ty,co dodržujou svoji povinnost. Nemusí jít jen o finance.Znám to z vlastní zkušenosti. Takovej člověk,co se stará je často izolovaný od lidí. Kam jdeš a nebuď tam dlouho,častá otázka.A pak nakonec vlastní matka nepozná své dítě a naopak.Mně pomáhala moje zvířata. Vždycky byly poblíž,v tu nejnečekanější chvilku dovedly potěšit. Na rozdíl od lidí a od přátel....

To se nemůžou senioři
Alfons, 27.8.2014 20:09

sami zasebevraždit a musí s tím otravovat mladé
a komplikovat jim život?

Odp: To se nemůžou senioři
ivana Kozárová, 29.8.2014 12:48

Dnes už tomu dozajista tak není.... Vřele doporučuju od Nansena knihu velmi přínosnou i pro nás: Život Eskymáků,tam to je,bez sentimentálních příkras. My v Evropě se hroutíme,když neteče teplá voda. Jsme jen sentimentální,ale zdaleka ne citliví.

Budou potřebovat přátele a možnost...
Olix, 4.9.2014 19:59

Budou potřebovat přátele a možnost někde být jen tak. Třeba na Svíci :-)

Odp: Budou potřebovat přátele a možnost...
ivana Kozárová, 6.9.2014 19:57
Nikdo, paní Ivano. Pokud jsou ti...
Roman, 3.10.2014 14:29

Nikdo, paní Ivano. Pokud jsou ti pečující křesťané, tak snad najdou svou sílu a naději v Božích slovech, ale z toho všedního, pragmatického hlediska je tato společnost stále na cestě k něčemu strašlivému. A dostalo to pořádné obrátky po roce 1989... Kdo může pochopit, pochop... To, co se děje dnes snad ještě nemá v lidských dějinách obdoby. Nezaměstnaná střední generace, živí ze svých dávek nejen děti, ale ještě doplácí i na nemohoucí rodiče... Za této situace křesťané houfně volí pravici, nespokojenci nevolí nikoho, levice v podstatě nemá věrohodné kádry a program tak opatrnický, že skoro splývá se středovými stranami. Mladí nečtou, nesportují a mají vygumované mozky obdivem ke konzumu a sobectví. Odkud by mohla přijít změna? Kolik času nám zbývá, než dojde k ...něčemu příšernému?

Odp: Nikdo, paní Ivano. Pokud jsou ti...
ivana Kozárová, 4.10.2014 10:01

Proroci starozákonní i proroctví Kristova se shodují,že žijeme v posledních časech... Namátkou: Amos,nařezávač fíků / fíky se nařezávaly,aby dřív dozrály a byly sladší - snad i máme trpět,abychom dozráli?!?/....Protože za stříbro prodávají spravedlivého a ubožáka pro pár opánků. Baží dostat hlavy nuzáků do prachu země,pokorné zavádějí na scestí,syn i otec chodí za nevěstkou a tak znesvěcují moje svaté jméno. Rozvalují se na zabavených oděvech,vydřené pokuty propíjejí ve víně v domě svého boha... A prorokům přikazují : Neprorokujte... Hle,já vás budu tlačit k zemi jako povoz plný snopů. Hbitý neuteče,silný nebude moci užít své síly,bohatýr se nezachrání. Lučištník neobstojí,rychlonohý neunikne,jezdec na koni se nezachrání.Z bohatýrů i ten nejsrdnatější v onen den uteče nahý..
Apoštol pavel píše Timoteovi : Věz,že v posledních dnech nastanou kritické časy: Lidé budou sobečtí,chamtiví,chvástaví,domýšliví,budou se rouhat,nebudou poslouchat rodiče,budou nevděční,bezbožní,bez lásky k dobru,nesmiřitelní,pomlouvači,nevázaní,suroví,lhostejní k dobrému,zrádní,bezhlaví,nadutí pýchou,budou mít raději rozkoš než Boha,budou se tvářit jako zbožní,ale svým jednáním to budou popírat... Takových lidí se straň.....
Podrobnosti o času konce jsou u proroka Daniela i ve Zjevení, a ten konec? Bůh stanovil hranici,jak dlouho bude připouštět lidská panství. Ježíš se zmiňuje o ustanovených časech národů a odkazuje nás zjevně na Danielovo proroctví4:10-34. Křesťané se ostatně v Otčenáši modlí : Přijď Tvé království... Souhlasím s Vámi,musí dojít ke změně a podle všeho brzy. Stvořitel však nenechá zničit své dílo.Slib světa bez válek: Izajáš 2:2-4 o překování mečů v radlice a kopí na vinařské nože aMicheáše4:1-4 o tomtéž s vyhlídkou : Každý bude bydlit pod svou vinnou révou,pod svým fíkovníkem,a nikdo nezpůsobí,aby se lidé chvěli strachem.. Tyto sliby jsou jedinou nadějí těch,kteří se nespoléhají na lidské vlády...Přála bych si mít dost síly nemyslet jen na sebe až do konce.Proto obdivuju ty,kteří mají sílu pečovat. Jsou mi důkazem,že ten,kdo jim tuto sílu poskytuje ji dá i mně,když o ni poprosím a budu dělat věci,který mají smysl.Pragmatická hlediska mi pocit uspokojení přestala dávat,ani radost neposkytujou.Asi fakt proto,že Bůh učinil moudrost tohoto světa bláznovstvím:-)

Odp2: Nikdo, paní Ivano. Pokud jsou ti...
Roman, 5.10.2014 15:30

Brilantní odpověď... Jsem až v rozpacích, jak napsat, že jste vzácná a moudrá žena, aby to neznělo jako pochlebování nebo kompliment... Tak to radši nenapíšu ;-)
To s tím světem bez válek a překování mečů... Jsem přesvědčen, že to nastane až po soudu, až po apokalypse. Někdy zhruba v době, kdy budou milým jeho setřeny slzy z očí a nebude už ani smrti... Na druhou stranu mě pro tu zbývající dobu velmi oslovuje myšlenka M.Luthera o žití, jakoby to mělo nastat zítra a pracovním nasazení, jakoby to nemělo nastat nikdy... Ano, jinak by leccos ztrácelo svůj smysl. A přesto...
Ale to už jsme ze sociálna a péči o slabé možná odbočili... ;-) Nevadí... Díky za Vaši reakci.

Odp3: Nikdo, paní Ivano. Pokud jsou ti...
ivana Kozárová, 5.10.2014 18:15

Děkuju za Váš komentář,já jen nechtěla strašit Apokalypsou,bylo mi jasné,že víte....Jednou se možná všichni probudíme na stejný louce a projdem se kolem řeky Života....Těším se na setkání s lidma,pro který to není pouhej sen.

To je právě ten případ, proč je třeba...
Neuvedeno, 30.8.2015 20:47

To je právě ten případ, proč je třeba zajistit alespoň trochu spravedlivé odměňování. Když člověk dostane alespoň trochu spravedlivě svůj podíl na odvedeném díle, tak se pak může nějakým způsobem postarat o to, aby ve stáří si služby, které nemůže si udělat sám si zaplatil od jiných. Přílišné přerozdělování ve společnosti vede k tomu, že ti, kteří leckdy se nedostatečně snaží ,měly služby ve stáří leckdy lepší, než ti, co se celý život snažili.
Myslet si, že někdo bude jen tak druhému pomáhat aniž by s toho nic neměl je proti přirozenosti lidské. Prostě takové to fantazírování. Jako je teorie, že člověku budou lítat pečení holuby do úst. Konečně náboženské teorie jsou také jen teorie nepodložené zhola ničím. Prostě takové pohádky.
Jenže, jak už jsem řekl spravedlivé odměňování už nebylo dodržováno od doby kamenné a dnes bohužel je to téměř podobné. Většinu z vykonaného díla shrábnou silové orgány a stát.
Proto také platí pravidlo, že nejvíce prospívá stát, porovnáváme-li stejně velké státy, ten který dokáže nejspravedlivěji rozdělit částky, které obyvatelstvo vyprodukovalo. Pak se totiž obyvatelstvo nejvíce snaží. Takže to spravedlivé zákonodárství se zpětně státu vrátí větší příčinlivostí obyvatelstva.
Jak se toho dá dosáhnout? No přece obkoukáváním úspěšných států.
To ovšem se nedá porovnávat Česko se Švédskem, když Švědsko má asi tak odhaduji teset krát větší území, než Česko při stejném počtu obyvatelstva a ještě má přístup k moři. Nebo s Norskem. Spíše tak se můžeme srovnávat se Srbskem, nebo Maďarskem.
Řekl bych, že lidé se dnes nechovají ke starším lidem nějak zle. Nechají je sednout v autobusu městské dopravy. Důchodci přes sedmdesát mají tuto dopravu ve městě zdarma.
Je jisté, že až půjde do tuhého, že si žádné iluze dělat nemůžeme.
Jenže ty předchozí generace si zažily ty dvě světové války a na příklad v Rusku bylo zabito 20 milionů obyvatel a v Číně asi 18 milionů obyvatel jen za druhé světové války. Tak jaképak snění o tom, jaké to dříve bylo. Prakticky bez války v Evropě jsou až tyto dnešní generace a to jen proto, že existují atomové zbraně jako strašák na odstrašení.
Když je člověk již opravdu hodně starý, tak už stejně má tolik nemocí, že jakmile mu přestane fungovat mozek, tak se přestane udržovat a brzy umře. Nepomůže mu už bez fungujícího mozku nic.

Odp: To je právě ten případ, proč je třeba...
Lip¤van, 31.8.2015 18:50

Jsem velkým fanouškem Ulricha Seidla. Režisér z Rakouska, tedy jedné ze zemí, ke kterým vzhlížíme a chtěli bychom se mít jako oni. Ve filmu Import-Export může divák vidět prostředí vídeňské „eldéenky“ pro běžné* občany. Skromně předpokládám, že se v řadách diváků asi nenajde nikdo, kdo by tam chtěl strávit poslední etapu svého života. Nepochybně je v Rakousku mnoho luxusních pečovatelských domů, ale jejich komfort si za 40-50 K měsíčně můžete dopřát i v tuzemsku. V Rakousku náklady na pobyt odhaduji na troj-čtyřnásobek. :-)

* průměrný příjem v Rakousku je zhruba 95 000 Kč měsíčně (2014).

Odp2: To je právě ten případ, proč je třeba...
ivana Kozárová, 6.9.2015 22:00

V Rakousku,kde jsem od r 2000 do r.2004pracovala,mi nikdo nechtěl věřit,že u nás jsou školní jídelny a školní kuchyně a že naši doktoři jezdí za pacienty v sanitkách.Seriál Sanitka by tam považovali za science-fiction.Na to je přece školený střední personál.V té době se bouřlivě jednalo o zákrocích,které tento personál. př. tracheotomie - nesmí dělat a že tam po cestě do špitálu mřou lidi....

Odp3: To je právě ten případ, proč je třeba...
quick, 9.9.2015 21:24

A jak ty spory, paní Kozárová, dopadly, jestli víte?
Zajímalo by mne to, i když je to možná dnes už zase jinak.

Odp4: To je právě ten případ, proč je třeba...
ivana Kozárová, 10.9.2015 15:23

Jezdí školení zdravotníci,jako už dnes i u nás,stačí školený personál,lékaře netřeba,snad jen v mimořádných případech- katastrofy atp.

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru